SEPARATOR ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA SA
KOALESCENTNIM FILTEROM (Q=0,5-40 l/s)
Izrađen od polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni
nepropusni poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih
voda i količinu otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, ugljikovodika (nafta) i
ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni otvor namijenjen je za pristup
koalescentnom filteru za njegovo povremeno čišćenje i kao pristup za odstranjivanje
pijeska i ostalih krutih (neplivajućih tvari) . U unutrašnjosti separatora nalazi se
konusni lijevak od PVC-a s ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda,
izlazne cijevi od PVC-a s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom i odlijevak -Toblika za ispust pročišćenih voda.
Namjena: tretman zauljenih voda–auto mehaničarske radionice i servisi, benzinske pumpe, autopraonice, velike
popločane površine, parkirališne zone, itd., te za tretman tehnoloških voda u industriji.
Separator ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom (Separator – K)
Šifra Proizvod
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
Šifra
0618
Q
P
(lit/sek) (m2)
TIP 400 K 0.5
50
TIP 800 K 1.0
150
TIP 1000 K 1.5
250
TIP 1500 K 2.0
300
TIP 2000 K 3.5
500
TIP 3000 K
6
600
TIP 4000 K
8
750
TIP 5000 K 10 1000
TIP 6000 K 15 1200
TIP 8000 K 20 2400
TIP 9000 K 25 3000
TIP10000 K 30
3600
Kapac. D
v
a
b
Vsed H ul
(lit) (cm) (cm) (mm) (mm) (m3) (cm)
400
80
80
300 0.12 60
600
80 120
300 0.16 100
1000 120 120
400 0.27 100
1500 120 150
400 0.41 128
2000 120 190
400 0.68 168
3000 160 185 200 400 0.80 147
4000 160 235 200 400 1.20 197
5000 190 215 200 400 1.60 177
6000 190 255 200 400 2.00 217
8000 220 260 200 400 2.60 211
9000 220 285 200 400 3.20 236
10000 220 310 200 400 4.00 261
H iz o ul o iz Težina
(cm) (mm) (mm) (kg)
55
110 110 25
95
110 110 30
95
110 110 42
123 125 125 62
163 125 125 83
142 125 125 106
192 160 160 136
172 160 160 166
212 160 160 210
206 160 160 278
231 160 160 330
256 200
200 405
Proizvod
Q
P
Kapac. D
v
H ul H iz o ul o iz Težina
(lit/sec) (m2)
(lit)
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm) (kg)
TIP 15000 K 40 4500
15000
225 440 400 394 200 200 442
SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002
IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I
(koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040
Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz
prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne
organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
9.
Download

SEPARATOR ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA SA - AG