BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
İLAN VE REKLAM VERGİSİ :
MADDE 1
2014 YILI
A
Dükkan, Ticari ve Sanayi Müessese ve Serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit ışıksız levha, yazı ve resim gibi
tüm sabit ilan ve reklamların beher m2' den yıllık.
B
Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan yazılar ve İlan ve Reklamların beher m2' den yıllık.
40,00 TL
C
Cadde Sokak ve Kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs. maddeler vasıtası ile yazılan geçici mahiyetteki
İlan ve Reklamların m2' den Haftalık.
10,00 TL
D
Dükkan, Ticari ve Sanayi Müessese ve Serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı,ektronik yazı ve
resim gibi tüm sabit Işıklı veya Projeksiyonlu ilan ve reklamların beher m2' den yıllık.
E
İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
F
Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2' den
a
Ayaklı sabit Işıksız Bilboard'lara, raket ve silindir reklam araçlarına yapıştırılacak afişlerin beher m2'sinden haftalık.
b
Ayaklı sabit Işıklı Bilboard'lara, raket ve silindir reklam araçlarına yapıştırılacak afişlerin beher m2'sinden haftalık.
c
Diğer yerlerde yapıştırılacak her türlü afiş ve benzerlerinin beher m2'sinden günlük.
G
H
60,00 TL
85,00 TL
0,15 TL
0,40 TL
0,50 TL
0,50 TL
Totem, Kule reklam,çatılara konulan elektrik,elektronik veya bilgisayar sistemi ile yapılan (led ekran) v.b. Işıklı İlan ve Reklamların beher
m2 yıllık
150,00 TL
Totem, Kule reklam, gök yüzünde sabit veya gezici(uçak,helikopter,zeplin,balon)v.b.yapılacak her türlü Işıksız ilan ve reklamların beher m2
yıllık
100,00 TL
MADDE 2
EĞLENCE VERGİSİ :
MADDE 3
KAYIT VE SURET HARÇLARI
Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük
a
Her sayfa başına
b
Harita Plan ve Krokilerin beher m2'sinden
10,00 TL
0,75 TL
8,00 TL
İŞGAL HARCI
52.Maddenin(1)numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde beher m2 için günlük;
MADDE 4
A
Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
a
b
0,50 TL
1,00 TL
B
52.Maddenin (2) numaralı bendinde yazılı yol,meydan,pazar,iskele,köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için
işgalinde beher m2 için günlük;
C
Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve
işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali.
2,50 TL
a
Her taşıttan beher saat için
0,25 TL
b
Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için
0,50 TL
ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI (Çevre Kont.Şb.Müd.ğü.)HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 5
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
A
BEHER M2 İÇİN (Ancak bu miktar hiçbir suretle 5000 m2'ye isabet edecek tutarı aşamaz.)
B
MUAYENE RUHSAT RAPOR HARCI
- Ünvan değişikliği için ruhsat yenilendiğinde ruhsat bedelinin yarısı tahsil edilir.
Yerinde yapılan kontrol ücreti(Kontrol başına)
1-10.000 m2 arası
10.000 m2 üzeri
Ruhsat Yenileme
Adres güncellenmesi için ücret alınmaz
Deneme İzni
AKARYAKIT,LPG VE BİODİZEL SATIŞ VE SERVİS İSTASYONLARINDA UYGULANACAK TARİFE
Akaryakıt dispenseri (adet başına)
LPG dispenseri (adet başına)
Biodizel dispenseri (adet başına)
( B 1,2,3 ) ve ( C a,b,c) bendindeki hizmet Ücretlerine KDV dahildir.
1
a
b
2
3
C
a
b
c
NOT
1,00 TL
13,00 TL
400,00
800,00
825,00 TL
1.650,00 TL
2.475,00 TL
1.925,00 TL
1.375,00 TL
HARFİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA SAHASI İZİN BELGESİ, GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ VE
HARFİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI ÜCRET TARİFESİ
D
1.1 Harfiyat toprağı inşaat ve yıkıntı atık kontrol yönetmeliği kapsamında harfiyat döküm sahası oluşturmak için kapasitesine göre belirlenen ücret tarifesi (
Projesinde belirtilen ) m3
0,70 TL
1.2 Nebati toprak dolum izni ( Dolgu yüksekliği 40 cm. yi, aşmayan veya kübajı 2500 m3 den fazla olmayan tarım amaçlı toprak zenginleştirme faaliyetleri
izne tabi olup fiyat tarifesi uygulanmaz. m3
0,50 TL
Geri kazanım tesisi izin belgesi. ( Adet )
6.550,00 TL
2 Harfiyat toprağı ve inşaat / yıkıntı atıkları taşıma aracı izin belgesi ücret tarifesi
2.1 Harfiyat toprağı ve inşaat / yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi ( 1 kamyon başına 2 yıl geçerli) (adet)
2.2 Kayıp çalıntı ve yıpranma sebebi ile yenileme ( 1 adet kamyon başına) (adet)
120,00 TL
40,00 TL
TAHSİLAT ESASLARI
Harfiyat toprağı İnşaat ve yıkıntı atıkları depolama alanı ruhsat belgesi ve/veya harfiyat atığı taşıma izin belgesi müracatlarının uygun bulunması halinde belge bedeli
tahsilatı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca firmalara yönelik olarak hazırlanan tahsilat fişi (Tahakkuka Esas Fiş) doğrultusunda Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı'nca yapılır.
NOT:
Yukardaki ücretlere KDSV dahildir
TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARI :
MADDE 6
A
BİLUMUM TARIM VE ZİRAİ ARAÇ TAMİRCİLERİ
B
FIRINLAR
35,00 TL
a
Ekmek Fırınları
475,00 TL
b
Cantık, Lahmacun, Sandviç ve Simit Fırınları
250,00 TL
KASAPLAR
C
a
Büyük ve Küçükbaş hayvan eti ve mamülleri satanlar
150,00 TL
b
Kümes hayvanları et ve mamülleri satanlar
150,00 TL
YAŞ SEBZE VE MEYVECİLERİ
D
40,00 TL
a
Tekel Bayileri (Gazete, Jeton, Lotto-Totto ve Piyango işi yapanlar dahil)
150,00 TL
b
Gros Marketler ve Hiper Marketler
800,00 TL
c
d
Akaryakıt ve/veya LPG İstasyonları
Diğer Tüm İş Yerleri
1- Depolama ücreti - Günlük (KDV dahil)
1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Hafta Tatili Ruhsat Harcı
800,00
200,00
10,00
800,00
e
1
TL
TL
TL
TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HABERLEŞME
SİSTEM VE EKİPMANLARI TESİS YERİ KULLANIM
TARİFESİ
Madde 7:
2014 YIL
1. Baz İstasyonu Ekipmanları
1 Yıl / TL
Anten Sayısı 1-6 arası
Anten Sayısı 7-10 arası
Anten Sayısı 11-15 arası
Anten Sayısı 1-6 arası
Anten Sayısı 7-10 arası
Anten Sayısı 11-15 arası
Anten çapı 0-60 cm(RL
01.03.2001
için)
Anten çapı 6101.03.2002
130cm(RL için)
1.1
1.2
1.3
İstasyon, Durak, Teleferik, Terminal ve İskele (8
2
m ’ye kadar sistem odası dahil)
Radyo Frekans / Radyo Link Anteni
6.000 TL
5.000 TL
2
2.000 TL
Yer altı Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (6m ’ye kadar, 4 adet anten dahil)
1.5
Yer altı Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (6m ’ye kadar, antensiz)
1.6
Yer Üstü Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (4 adet
anten dahil)
1.8
3.000 TL
2
1.4
1.7
18.000 TL
25.000 TL
33.000 TL
21.000 TL
28.000 TL
38.000 TL
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.02.2001
01.02.2002
01.02.2003
2
Bina, Otoparklar (8 m ’ye kadar sistem odası
dahil)
01.06.2001 4 m2’ye kadar
7.000 TL
2
8.000 TL
2
2.500 TL
01.06.2002 6 m ’ye kadar
Yer Üstü Montajlı Kabinet, Saha Dolabı
(Antensiz)
01.07.2001 4 m ’ye kadar
2
Konteyner Montajlı (4 adet anten dahil)
01.07.2002 6 m ’ye kadar
3.000 TL
01.08.2001 6 m2’ye kadar
10.000 TL
01.08.2002 8 m2’ye kadar
12.000 TL
2
4.000 TL
2
5.000 TL
01.09.2001 6 m ’ye kadar
1.9
Konteyner Montajlı (Antensiz)
1.10
Bina İçi Kurulum (Bina içi tesisat, cihaz, antenler ve 2 adet dış anten dahildir)
10.000 TL
1.11
Pico BTS Sistemi
1.000 TL
1.12
BBB Kule Kullanım Bedeli (6 m ’ye kadar sistem odası, uygun tel çit ve 4 adet anten dahil)
15.000 TL
1.13
GSM Kule Yeri
35.000 TL
1.14
GSM Baz İstasyonu Ortak Gider Bedeli
6.000 TL
1.15
GSM Mobil İstasyon Bedeli (Gün / TL)
100.00 TL
1.16
Baz İstasyonu Yerseçimi Survey Bedeli (Bir defalık)
400,00 TL
01.09.2002 8 m ’ye kadar
2
2. Saha Dolabı, Ankesörlü Telefon vs (TL/ADet)
3
0,3 m ’e kadar
2.1
Kabinet/Saha Dolabı (Yer Üstü)
3
3
0,3 m - 0,7 m arası
Kabinet/Saha Dolabı (Yer Altı)
750,00 TL
1.000,00 TL
0,7 m üzeri
900,00 TL
1.500,00 TL
3
60,00 TL
360,00 TL
600,00 TL
85,00 TL
515,00 TL
860,00 TL
125,00 TL
760,00 TL
1.265,00 TL
50,00 TL
300,00 TL
500,00 TL
3
Ankesörlü Telefon
Saha Dolabı, Ankesörlü Telefon vs. tesis yeri survey bedeli
2
450,00 TL
600,00 TL
3
0,3 m - 0,7 m arası
(Bir defalık)
75,00 TL
150,00 TL
3
2.4
20 Yıl
100,00 TL
0,7 m üzeri
2.3
10 Yıl
3
0,3 m ’e kadar
2.2
1 Yıl
25,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
AÇIKLAMALAR
1
Tüm başvurular resmi dilekçeyle yapılacak ve başvurulara survey raporu da eklenecektir.
2
1.1 ve 1.2 tarife pozlarındaki kurulumlarda 8 m ’den büyük sistem odaları için tarifenin 2 katı ücret alınır.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
1.1 ve 1.2 tarife pozlarındaki sayıları belirtilen anten sayıları, RF ve RL anteni ayrımı yapılmadan istenen tipte
kullanılabilir.
1.1-1.10 tarife pozlarındaki ücretlere seperasyon, konteyner veya oda, ilgili pozda belirtilen antenler dahil olup, ilave
anten/antenler kullanılması durumunda ayrıca 1.3 pozuna göre ücretlendirilecektir.
1.10 Bina İçi Kurulum pozunda sadece bina içi antenler dahildir, kullanılması durumunda bina dışı antenler 1.3
pozuna göre ayrıca ücretlendirilecektir.
1.11 Pico BTS Sistemi pozunda RF/RL anteni kullanılmayacak olup internet hattı üzerinden çalışacaktır. Kurulan
cihazlar(adsl modem, dahili anten vb..) ın elektrik ihtiyaçları dışındaki bütün ücretler (Abonelikler vb) işletmeci
1.10 Bina İçi Kurulum ve 1.11 Pico BTS pozları Belediyenin veya Şirketlerinin bina, tesis, kültür ve kongre merkezi,
avm vb. gibi tesislerinin iç alanlarında sinyal kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamaları tanımlamaktadır.
Bina içi kurulum işletmeciler arasında ortak kullanılabilecek şekilde yapılır ise 1.10 Bina İçi Kurulum pozu tesisi
kullanmak isteyen her işletmeci için ayrı uygulanır.
BBB;Kamu kurum ve kuruluşları ile BBB’ye bağlı Genel Müdürlük ve İştiraklere BBB Kule altyapısını, Haberleşme
Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Tarifesindeki maddelerde belirtilen ücretlerden hiç birini almadan
(ücretsiz) kullandırabilecektir.
1.13 GSM Kule Yeri tarife pozuna tüm GSM sistemlerine (Seperasyon veya Oda, RF ve RL Antenleri) ait ekipmanlar
dahildir.
Belediye etkinlikleri vb.. esnasında ihtiyacın karşılanması adına talep edilebilecek Mobil İstasyonlar için Belediye
1.15 pozunu uygulamak belediye inisiyatifindedir.
Tarife düzenlemesinin referansları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında
Kurulum ve altyapı çalışmaları yılın ikinci yarısında gerçekleşirse o yıla ait ücret, tarifedeki ücretin yarısı alınarak
uygulanacaktır. Ücretler takvim yılı için geçerlidir.
Tarife Ücretleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması
maksadıyla, Ülke kaynaklarının verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı ekonomik açıdan oranlı ve
makul olarak, diğer şehirlerde uygulanan tarifeler ve ilgili tarafların önerileri ile serbestçe belirlenmiştir.
Tarifedeki bütün pozlar için ilgili bedellerin toplamının Belediyeye yatırıldığını belgeler dekontlar ve varsa gerekli
belgeler ile başvurulacak ve sonrasında Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı olarak
Büyükşehir yetki sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi alınmadan (İzinsiz)
16.1
kurulmuş istasyonların tespitinde ilgili işletmeciye 1.4 pozunun 5 katı ceza
Şikayete konu baz istasyonu için idaremizden Yer Seçim Belgesi talep edilirse, talep
Bursa Büyükşehir Belediyesi Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri
Kullanımı Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilebilecektir. Komisyonun
16.2
vereceği karara göre yer seçim belgesi verilebilecek veya istasyonun sökülmesi
istenebilecektir. Talebin onaylanıp onaylanmaması 16.1 maddesinde kesilen cezayı
etkilemeyecektir. Cezası ödenmemiş izinsiz kurulumlar komisyon değerlendirmesine
Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.
3
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 8
YAPILAN İŞ
SIRA NO
2014
BİRİM
FİYAT (TL)
TANIMI
1
OEM sistem toplanması
Parçaların toplanarak bilgisayar oluşturulması
60,00
2
Donanım yükseltme
Bilgisayarın parçalarının değiştirilmesi ve tanıtılması.
27,50
Bilgisayarın kullanılacağı yerde diğer çevre birimlerine (yazıcı, tarayıcı, webcam) bağlanarak
kurulması
Yazıcı, tarayıcı, webcam vb. muhtelif çevre birimlerinin bilgisayara kurulması, ayarlarının
yapılması.
3
Bilgisayar kurulumu
30,00
4
Çevre birimleri kurulumu
5
ADSL ve kablo modem kurulması
ADSL ve kablo modemin ayarlarının yapılması ve internet bağlantısının sağlanması
27,50
6
Bilgisayarın ağa bağlanması
Bilgisayarın ağa bağlanarak ayarlarının yapılması.
22,50
7
Bilgisayar donanımsal onarım
Bilgisayarda arıza tesbiti ve onarılması (parça hariç)
60,00
8
İşletim sistemi kurulumu
İşletim sistetminin güncellemeler ile birlikte kurulması
60,00
9
Sistemi yapılandırma
Orijinal kurulum CD leri veya recovery CD leri ile işletim sistemi ve programların kurulması ve
güncellemelerin yapılması
70,00
10
Program kurulumu
Kullanıcı programlarınn kurulması ve gerekli ayarlarının yapılması
27,50
11
Virüs taraması
Tüm bilgisayarda tarama yapılması
60,00
12
Yedek alma
Verilerin bulunduğu bilgisayar ortamı dışındaki bir medyaya aktarılması.
80,00
13
Veri kurtarma
Silinmiş verilerin kurtarılması.
400,00
14
Bilgisayar yazılımsal onarım
Yazılım sorununun giderilmesi ve sistem yazılımsal temizliği
55,00
15
Donanımsal temizlik
Bilgisayarı iç kısmının kompresörle, dış kısmının kimyasal maddelerle temizlenmesi
25,00
16
Nokta vuruşlu yazıcı onarımı
Parça hariç.
90,00
17
Mürekkep püskürtmeli yazıcı onarımı
Parça hariç.
75,00
18
Lazer yazıcı onarımı
Parça hariç.
75,00
19
Çok fonksiyonlu yazıcı onarımı
Parça hariç.
130,00
20
Monitör onarımı
Parça hariç.
90,00
21
Telefon hattı bağlanması
Harici/dahili hattın aboneye bağlanması.(Kablo ve malzeme hariç)
50,00
22
Telefon tesisat arızaları
Malzeme hariç
55,00
23
Telefon santrali kurulumu
Malzeme hariç. Telefon hattının santrale girilmesi, yetkilerin yapılması
220,00
27,50
Not: Bu tarife Bursa Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekküllerine verilecek Hizmet bedellerini kapsamaktadır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
Madde
8/A:
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GEÇİŞ HAKKI TARİFESİ
2014 YILI
1 Altyapıya Katılım Bedeli (TL/m)
Altyapı Katılım Bedeli için Birim altyapı yapım maliyeti (TL/m)
1.1
Lisans Süresince Bir Defalık
72
Altyapı Arıza-Bakım-Onarım Ücreti (TL/m) (Yıllık)
0,66
1.2
2 Geçiş Hakkı Bedelleri (TL/m)
1 Yıl
2.1
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve tasarrufunda olan yerler için geçiş hakkı bedeli (TL/m)
2.2
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan köy yolları ve köy içlerinde geçiş hakkı bedeli (TL/m)
0,5
2.3
Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısında göz kullanımı için geçiş hakkı kira bedeli (TL/m)
3,3
2.4
Metro, tramvay, tünel, raylı sistem ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler için geçiş hakkı bedeli (TL/m)
10
2.5
Metro, tramvay, tünel, raylı sistem ve benzeri tesislerde Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısında göz kullanımı
için geçiş hakkı kira bedeli (TL/m)
5
2.6
Havai Hat Tesisi Geçiş Hakkı Bedeli (TL/m)
2.7
Tapuda Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazlardan geçiş hakkı bedeli
2.8
1
0,4
20 KM’ye kadar
20 KM’ üzeri
Etüd/Saha Keşif Bedeli (Bir Defalık)
4
Metrekaresi, taşınmazın emlak
vergisine esas asgari metrekare
birim değerinin yüzde 2 ' si
200
500
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
AÇIKLAMALAR
1
Tarife düzenlemesinin referansları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 02.12.2010
tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ, 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Sabit ve Mobil
haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmeliktir.
2
Tarife Ücretleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması maksadıyla, Ülke kaynaklarının verimli kullanılması
hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı ekonomik açıdan oranlı ve makul olarak, diğer şehirlerde uygulanan tarifeler ve ilgili tarafların önerileri ile serbestçe
belirlenmiştir.
3
Tarifedeki bütün pozlar için ilgili bedellerin toplamının Belediyeye yatırıldığını belgeler dekontlar ve varsa gerekli belgeler ile başvurulacak ve sonrasında
Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı olarak imzalanacaktır.
4
Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.
5
Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğinin 40 cm ' ye kadar (40 cm dahil) olan geçiş haklarında bu Tarifede belirtilen geçiş hakkı ücretleri
(2.7 numaralı poz hariç) uygulanır. Genişliğin 40 cm ' den fazla olduğu geçiş haklarında geçiş hakkı ücretleri; genişliğin arttığı oranda, bu Tarifede belirtilen
ücretler artırılarak tespit edilir.
6
Geçiş hakkı ücretlerinin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde on, on yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi oranında indirim uygulanır.
7
Tüm başvurular Aykome Şube Müdürlüğüne yapılacak ve talep edilen güzergah dijital ortamda sunulacaktır.
8
Altyapı Arıza-Bakım-Onarım bedelleri altyapıda oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içerisinde müdahale ve 24 saat içerisinde giderilme şartıyla yapılacak
müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. Kablo arıza müdahalesi her işletmecinin kendi
yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmeci sayısınca ayrıca hesaplanılarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır.
9
Altyapı Katılım bedeli altyapıyı tesis eden işletmeciye/kuruma ve bu altyapıyı kendinden önce kullanan diğer işletmecilere, Altyapı Bakım Bedeli ise, Altyapıyı
tesis eden işletmeci veya kuruma kullanım süresince bir defa ödenmesi gereken ücretlerdir. Yapılacak ödeme miktarı ilgili güzergahı kullanacak kaçıncı
işletmeci olduğuna göre belirlenen kademe esas alınarak güzergahı kullanan her bir işletmeciye hesaplanan altyapı katılım bedelini ödeyecektir.
10
Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısı kullanımı için her bir işletmeci Altyapı Katılım Bedelini kendisinden önceki kuruma/işletmeciye/işletmecilere Tablo 1’de
belirtilen kademe sırasına göre hesaplanan bedeli öder.
11
12
Tünel, Raylı sistem güzergahında Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısı kullanımı durumunda her bir işletmeci Altyapı Katılım Bedelini kendisinden önceki
kuruma/işletmeciye/işletmecilere Tablo 1’de belirtilen kademe sırasına göre hesaplanan bedelin dörtte birini (1/4) öder.
İşletmecinin Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısında iyileştirme yapması durumunda (güzergahta 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi, ilave ek odası,
ek kutusu, kabinet tesis etmesi vb gibi güzergahın ortak kullanılabilir duruma getirilmesi işleri) her bir işletmeci Altyapı katılım bedelini kendisinden önceki
kuruma/işletmeciye/işletmecilere aşağıdaki Tablo 1’e göre normalden bir sonraki kademeye göre hesaplanan bedeli öder. Daha sonra gelen (güzergahta
iyileştirme yapmayacak) diğer işletmeciler normal kendi kademe sırasını takip ederek hesaplanan bedeli öder. Bu şekilde uygulama yapılabilmesi için
Belediyeden yazılı izin alınması gereklidir.
13
Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısını kullanacak olan işletmeci/işletmeciler Tablo 1’e göre hesaplanacak Altyapıya Katılım Bedelini kendisinden önceki
kuruma/işletmeciye/işletmecilere ödeyecek, makbuz veya muvafakatname getirerek belgeleyecektir.
14
1.1 pozu altyapıyı ilk yapacak işletmecinin birim maliyeti olarak hesaplanarak Tablo 1 için referans olarak verilmiştir.
15
Tarifenin 1.1, 1.2, 2.3 ve 2.5 pozları ve Açıklamalar 8,9,10,11,12,13,14,16. maddeleri sadece 27.12.2012 tarihinden önce tesis edilen altyapılar için geçerlidir.
Yatırıma Katılım
Oranı
Yatırıma Katılım
Tutarları
Altyapıyı tesis eden
1
72.00
-
1
1/2
36.00
36.00
2
1/3
24.00
12.00
12.00
3
1/4
18.00
6.00
6.00
6.00
4
1/5
14.40
3.60
3.60
3.60
3.60
Kademe
16
A
B
C
D
E
d
H
I
1/6
12.00
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
6
1/7
10.29
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
7
1/8
9.00
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
8
1/9
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9
1/10
7,2
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
64.80
28.80
16.80
10.80
7.20
4.80
4.29
2.50
1,11
ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI MÜDÜRLÜKLER ÜCRET TARİFESİ
PROJE ÖRNEĞİ
a
b
c
G
5
ALINAN TOPLAM TUTAR
MADDE 9
A
F
Proje Pafta Örneği (Ozalit çekimi Belediyeye ait) m2'si
Proje Pafta Örneği (Şeffaf çekim Belediyeye ait) m2'si
Projelerle ilgili Bilgisayar çıktısı
- Projelerle ilgili disket kopyası verilmez.Yalnızca bilgisayar çıktısı verilecektir.
1- A4 Boyutunda
2- A3 Boyutunda
Daha büyük boyutlarda m2'si
Fotokopi Çekiminden adet başına alınacak ücret
A3 Kağıda fotokopi
A4 Kağıda fotokopi
1.29
2014 YILI
70,00 TL
127,50 TL
70,00 TL
12,50 TL
19,00 TL
70,00 TL
0,65 TL
0,45 TL
Not :Yukarıdaki Ücretlere KDV dahildir.
5
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97.MADDESİNE GÖRE :
İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 10
2014 YILI
ZEMİN ETÜT RAPORLARI İNCELEME HİZMETİ ÜCRETİ :
A
a
b
c
0-500 m2'ye kadar olan parsellerden
500 m2'den büyük parsellerden beher m2'sinden
İnceleme hizmeti ücretinin hesaplanması imar parselinde belirtilen alan üzerinden yapılır.
d
İnceleme hizmeti ücreti alınmış bir parselde onaylanmış olan raporda teknik açıdan bir düzeltme
yapılır ve tekrar onaya sunulursa, aynı yer için ikinci kez inceleme hizmeti ücreti alınmaz.
e
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait her türlü zemin çalışmalarından incelem hizmeti ücreti ve
raporlandırma ücreti alınmaz. Ayrıca ; Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan
Belediyelerin zemin etüt çalışmalarının rapor ve inceleme hizmetinden ücret alınmaz.
f
g
İnceleme hizmeti ücreti büyük parsellerde (842,00.-TL)'yi geçemez.
Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşu ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda rapor inceleme hizmeti
ve raporlandırma ücreti alınmaz.
h
Tapuda parsel büyüklüğü 500 m2 nin üzerinde olup "Spor alanı, rekreasyon alanı, tarım alanı, ve
kamu kurumu kullanımı olarak belirlenen alanlarda" zemin etüt inceleme hizmeti ve raporlandırma
ücreti olarak A(a) maddesinde belirtilen "0-500m2 ye kadar olan parsellerden alınacak ücret alınır.
i
İlgili kurum / kuruluştan resmi yazı getirmesi ve çalışma sonucunun bir örneğinin Belediyeye
verilmesi koşuluyla, bitirme tezi / akademik çalışma / araştırma çalışmalarında faydalanmak üzere
verilen zemin verileri,haritalar ve raporlardan ücret alınmaz.
100,00 TL
0,20 TL
Zemin Etüt Raporu suret dosyası hazırlama ücreti :
j
a 0-30 sayfa arası
b 30-50 sayfa arası
c 50 sayfa üzeri
58,00 TL
100,00 TL
142,00 TL
ZEMİN ETÜT HARITALARI ÜCRETLERİ :
B
Zemin değerlendirme haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Zemin değerlendirme haritası (Ölçek 1/5.000.-) A1 ebatında
Parsel ve çevresi ile ilgili bilgilerin alınmasına yönelik başvurulardan Zemin değerlendirme
raporunun ilgili bölümü A4 ebatında pafta suretinin hazırlanması ücreti
Eğitim haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Eğitim haritası (Ölçek 1/5.000.-) A1 ebatında
Jeoloji haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Jeoloji haritası (Ölçek 1/5.000.-)
Zemin hız dağılım (Sismik) haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Zemin özdirenç dağılım haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Hidro Jeoloji Haritası
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
i
205,00 TL
100,00 TL
47,00 TL
205,00 TL
100,00 TL
205,00 TL
100,00 TL
205,00 TL
205,00 TL
205,00 TL
Fen elemanları (Mühendis, mimar, şehir plancısı) kayıt ve kayıt yenileme ücretleri :
C
Fen elemanları kayıt belgesi ücretİ (Yeni kayıt) ......................
Fen elemanları kayıt belgesi ücreti(kayıt yenileme)
Sürveyan kayıt belgesi ücreti (yeni kayıt)
Sürveyan kayıt belgesi ücreti (kayıt yenileme)
a
b
c
d
189,00 TL
53,00 TL
132,00 TL
42,00 TL
NOT : Kayıt yenileme yılın 12 ayında yapılır.
NOT : Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 11
PLAN ÖRNEĞİ
A
İmar Planı Pafta Örneği
(Ozalit Çekimi Belediyeye ait) m2’si
İmar Planı Pafta Örneği
(Şeffaf Çekim Belediyeye ait) m2’si
İmar planları ile ilgili Bilgisayar çıktısı m2.'si
(İmar planları ile ilgili disket kopyası verilemez. Yalnızca bilgisayar çıktısı verilecektir.)
a
b
c
Onaylı Plan Örneği (İmar durumu yerine geçmez.Fotokopi)
A4 Küçük Fotokopya
A3 Büyük Fotokopya
A3 Ebadı Şeffaf Büyük fotokopya
A4 Ebatlı Şeffaf Küçük fotokopya
e
Fotokopi Çekim Ücreti
1- A3 Kağıda fotokopi
2- A4 Kağıda fotokopi
67,00 TL
122,00 TL
67,00 TL
d
1234-
Not : Yukarıdaki Ücretlere KDV dahildir.
6
12,00 TL
18,00 TL
29,00 TL
17,00 TL
0,60 TL
0,40 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRET TARİFESİ
MADDE 12
4
Bölgesel Şehir Haritası (Renkli / 1 m2)
İl haritası (renkli) (1/200000 ölçekli) (1 pafta)
Kültür haritası (renkli) (1/200000 ölçekli)(1 pafta))
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/20.000 Ölçekli (1 Pafta) (O.Gazi-Nilüfer-Yıldırım-Eski merkez mahalleler)
5
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) (O.Gazi-Nilüfer-Yıldırım-Eski merkez mahalleler)
6
Bursa Şehir Haritası (Renkli) 1/8500 ölçekli (2Pafta) (Osmangazi -Nilüfer-Yıldırım Eski Merkez Mahalleler ve
Gürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Gölyazı'ya kadar)
Yıldırım-Gürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) (O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Görükle dahil) YıldırımGürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta)( O.Gazi-(Ovaakça hariç)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/6000 Ölçekli (2 Pafta) Yıldırım
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) Nilüfer (Eski merkez mahalleler)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) Nilüfer(Gölyazıya kadar)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/10.000 Ölçekli (A3) (Ovaakça )
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/10.000 Ölçekli (2 Pafta) (Gemlik)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/10.000 Ölçekli (2 Pafta) (Mudanya)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/5.000 Ölçekli (1 Pafta) (Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/5000 Ölçekli (1 Pafta) (Gürsu)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/15.000 Ölçekli (1 Pafta) O.Gazi-Nilüfer-Yıldırım-Eski merkez mahalleler.
1
2
3
2014 YILI
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
260,00 TL
350,00 TL
300,00 TL
150,00 TL
120,00 TL
120,00 TL
200,00 TL
15,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
30,00 TL
40,00 TL
110,00 TL
31
Bursa Şehir Haritası (Renkli) 1/15000 ölçekli (1Pafta) (Osmangazi -Nilüfer-Yıldırım Eski Merkez Mahalleler ve
Gürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/15000 Ölçekli (1 Pafta) (O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Gölyazı'ya kadar)
Yıldırım-Gürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/15000 Ölçekli (1 Pafta) (O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Gökdere dahil) YıldırımGürsu-Kestel)
Bina,yol,nokta verisi gibi verilerin (.dgn, .shp uzantılı) öznitelik bilgileri. TL/pafta
İdari Sınırlar Haritası ( Bursa İl Sınırı ) ( *.dgn )
Numarataj Mahalle Bina Harıtası (*.dgn) TL/Hektar
Uydu görüntüsü (Plotter çıktısı) (1/5000)
Bursa Şehri Haritası(renkli) 1/50.000 ölçekli (1 pafta)Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer(Görükle dahil)-Günsu-KestelGemlik-Mudanya)
Bursa Nüfus yoğunluğu haritası (2011)
Bursa Eğitim alanları 3 ilçe (1/15000 ölçekli)
Bursa Eğitim alanları Osmangazi ilçe (1/20000 ölçekli)
Bursa Eğitim alanları Yıldırım ilçe (1/15000 ölçekli)
Bursa Eğitim alanları Nilüfer ilçe (1/20000 ölçekli)
32
Bursa Eğitim alanları Mudanya ilçe (1/15000 ölçekli)
10,00 TL
33
Bursa Eğitim alanları Gemlik ilçe (1/15000 ölçekli)
10,00 TL
34
Bursa Eğitim alanları Gürsu-Kestel ilçe (1/10000 ölçekli)
Eczaneler 3 ilçe (merkez) (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Osmangazi ilçe (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Yıldırım ilçe (1/12500 ölçekli)
Eczaneler Nilüfer ilçe (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Mudanya ilçe (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Gemlik ilçe (1/12500 ölçekli)
Eczaneler Gürsu-Kestel ilçe (1/15000 ölçekli)
Bölgesel Çıktı A3 Boyutunda
Bölgesel Çıktı A4 Boyutunda
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
36
37
38
39
40
41
42
43
115,00 TL
250,00 TL
200,00 TL
5,00 TL
50,00 TL
0,25 TL
50,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
15,00 TL
7,00 TL
NUMARATAJ GELİRİ :
Binalara Kapı Numarası verilmesi ve Numara değikliği ücreti :
A
1
2
Kapı numarası ücreti
Kapı numarası değişiklik ücreti
30,00 TL
15,00 TL
Onaylı Mahalle Krokisi :
B
1
2
3
A3 (Büyük boy)
A4 (Küçük boy)
A0 Plother çıktısı (m2)
15,00 TL
7,00 TL
50,00 TL
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
7
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Çevre Kontrol Şube Müd.) HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ :
MADDE 13
1
2014 YILI
1. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ
a 0-1000 m2 arası her m2 için
b 1001-5000 m2 arası ilave her bir m2 için
( m2 - açık- kapalı alan)
3,00
( m2 - açık- kapalı alan)
2,50
c 5001-10.000 m2 arası ilave her bir m2 için
( m2 - açık- kapalı alan)
2,00
d 10.001 m2 üzeri ilave her bir m2 için
( m2 -Kapalı alan)
1,50
( m2 - açık alan)
e Tadilat yapılan ilave alanların her bir m2 için
1,00
( m2 - açık- kapalı alan)
f İmar yasası ve yönetmeliğe uygun olmak koşulu ile yer seçimi ve tesis kurma izni almadan inşaatına başlanan GSM ler
için *
( Belge ücreti)
2,00
Belge ücretinin 2 katı
* İmar yasası ve yönetmeliğe uygun olmak koşulu ile yer seçimi ve tesis kurma izni almadan inşaatına başlanan GSM ler
için geriye dönük belge düzenlenmez. Tarifede belirlenen ücret uygulanır.
2
Gıda sicil belgesi ücreti
3
Ruhsat dosyasından suret çıkarma (dosyanın tamamı yada bir eki)
1.320,00 TL.
50,00 TL.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
KENT KATI ATIK DEPOLAMA ALANI ATIK KABULÜ GELİR TARİFESİ
MADDE 14
ATIK KABULÜ İÇİN ÜCRET TARİFESİ
A
1
2
Evsel atık kabul bedeli (Ton başına)
a Büyükşehir Belediye sınırları dışından atık getiren belediyelerin evsel atık ücreti
38,00 TL
b Bursa İli Sınırları dışından Atık getiren belediyelerin evsel atık ücreti
57,00 TL
c Büyükşehir Belediye sınırları dışından atık getiren sanayilerin evsel atık ücreti
39,00 TL
Tehlikeli olmayan Sanayi Atıkları Kabul bedeli (Ton başına)
a Sanayı ve işyeri atıkları
(ton)
b Arıtma çamuru (ton)
65,00 TL
110,00 TL
LABORATUVAR ATIK ANALİZ BEDELİ GELİR TARİFESİ
B
1 Analiz ücreti (Analiz başını )
260,00 TL
2 Parametre başına analiz ücreti (26.03.2010 Tarih ve 27533 sayılı Atıkların düzenli depolanmasına dair Yönetmelik Ek 2-b
listesine göre kontrol amaçlı yapılacak analizde parametre başına)
125,00 TL
TAHSİLAT ESASLARI:
1
*Şirketler ödemelerini depolama alanında peşin olarak yapacaklardır.
*Kent Katı Atık Depolamam Alanına ay içerisinde 10 tondan fazla sanayi atığı getiren şirketler,talep edilmesi halinde Çevre Koruma
Dairesi Başkanlığına Taahütname vermek suretiyle aylık ödemeye tabi olacaklardır.
*Aylık ödeme yapan şirkete tebliğ edilen aylık atık kabul bedeli tutarı takip eden ayın 15. günü mesai bitimine kadar Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığına ödenir.
2
Takip eden ayın 15. günü mesai bitimine kadar gerekli ödeme yapılmadığı takdirde ödeme yapmayan kuruluşun atığı kabul edilmez.
*Kamu kuruluşları ve belediyeler hariç olmak üzere atık kabulünün tekrar yapılabilmesi için 1 ay önceki atık kabul tutarı ile birlikte son
ayın atık kabul ücreti tutarı toplamına Büyükşehir Belediyesi mülklerini kiralamada kullanılan faiz bedeli ilave edilerek tahsilat yapılır.
*Ayrıca ödenmeyen atık kabul ücreti için de depolama alanına atık getirilip getirlimediğine bakılmaksızın ayını hesaplama yöntemi ile
tahsilat yapılır.
3
Aylık ödemeye tabi olan şirketlere ait aylık kantar fişleri takip eden ayın 5.günü mesai bitimine kadar Çevre Koruma Dairesi
Başkanlınğı'ca şirket bazında liste yapılarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirilir.Ayrıca ay içerisinde yapılan laboratuvar
analizlerine ilişkin ödeme bilgisi de bir üst yazı ile Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bildirilir.
STERİLİZASYON TESİSİ TIBBİ ATIK KABULÜ İÇİN GELİR TARİFESİ
C
1 Tıbbi Atık Bedeli Bursa Valiliği İl Çevre Kurulu'nca belirlenecektir.
2 Tıbbi Atıklarını Sterilizasyon tesisine kendi imkanlarıyla getiren kamu ve özel kuruluşların atık kabul bedelleri İl Mahalli
Çevre Kurulunca belirlenen tarife üzerinden 1/3 oranında uygulanır.
TAHSİLAT ESASLARI:
Sterilizasyon tesisi atık kabul bedelleri il mahalli çevre kurulunca belirlenen tarife doğrultusunda tesis yüklenicisi
tarafından tahsil edilecektir.
DOĞAL AFET DURUMUNDA İLGİLİ KAMU KURUMLARINDAN BELGELENDİRİLMEK ŞARTIYLA YUKARIDA BELİRTİLEN
ÜCRETLER ALINMAZ.
D
NOT: Yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir.
PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TARİFESİ
MADDE 15
A
B
AĞAÇ KESME
1 0 - 35 Cm
2 36 - 50 Cm
213,00 TL
3 51 - 70 Cm
4 71 - 100 Cm
5 101 Cm ve yukarı
260,00 TL
237,00 TL
325,00 TL
350,00 TL
AĞAÇ BUDAMA
1 Dal Çapı 0 - 35 Cm
223,00 TL
237 00 TL
336,00 TL
3 Dal Çapı 51 - 70 Cm
C
HASAR DEĞERLERİ :
Yeşil alan yapraklı ağaç ve ibreli ağaçların hasar bedellerine esas olacak fiyat listesi
1 Çim alan (her m2 için)
69,00 TL
2 İbreli ağaçlar(her yaş için)
84,00 TL
3 Yapraklı ağaçlar(her yaş için)
D
DİĞER MAMÜLLER
62,00 TL
a Termik Saksı - Ebatı ( 100x30x32 )
b Büyük Ahşap Saksı - ( 100x100x90 )
110,00 TL
650,00 TL
NOT: Yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir.
8
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
GEÇİCİ KULLANIM KARŞILIĞI VERİLEN YERLERİN ÜCRETİ :
MADDE 16
2014 YILI
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait veya Büyükşehir Belediyesi denetim alanında bulunan
umuma ait yerler Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile talep sahiplerine Encümen'ce kullanım
bedeli karşılığında geçici olarak tahsis edilir.
GEÇİCİ KULLANIM KARŞILIĞI VERİLEN YERLERİN 3. ŞAHISLARA DEVRİ :
MADDE 17
Mülkiyeti Belediyemize ait ve geçici olarak işletilen yerlerin 3. şahıslara Büyükşehir Belediyesinin
izni ile kullanma hakkının devredilmesinde devir ücreti alınır. Alınacak devir ücreti Büyükşehir
Belediye Encümeni'nce belirlenir.
KÜLTÜRPARK DAHİLİNDE BULUNAN BASKETBOL SAHASI TAHSİS ÜCRETİ :
MADDE 18
A
Basketbol sahasını Spor amaçlı günlük kullanım ile birlikte reklam ve promosyon amacıyla
kullanmak isteyen kurum ve kuruluşlardan günlük
B
Basketbol sahasının kamu yararına spor faaliyetleri için tahsisinda ücret alınmaz.
C
Tahsis sırasında basketbol sahasına verilecek herhangi bir hasar karşılığı bedelin tahsisi yapılan
kurum ve kuruluşça karşılanacağına dair taahhütname alınır.
D
Hanımlar elişi çarşısı stand ücreti tarifesi (haftalık-7 gün)
155,00 TL
45,00 TL
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
KÜLTÜRPARK ve DİĞER PARKLARDA REKLAM KOYMA ÜCRET TARİFESİ
MADDE 19
A
Kültürpark dahilinde reklam koymak
a Kültüpark ve fuar sahasına ilan ve reklam panosu koyma talebinde bulunulması halinde;
Konulacak ilan ve reklam panolarının yer ve biçimlerinin belirlenmesi ile alınacak ücret tarifesini
karara bağlama yetkisi Bursa Büyükşehir Belediye Encümenine verilmiştir.
Büyükşehir Belediye Encümenince izin verilecek reklam panolarının alınacak tahsis ücretine ilan
ve reklam vergisi dahil değildir.
BELİRLİ BİR SÜRE SONRA MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE DEVRİ ÖNGÖRÜLEN YER TAHSİSLERİ
BELEDİYEMİZCE YAPILMIŞ OLAN YERLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİ İÇİN BELEDİYE
ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ :
MADDE 20
Mülkiyeti Belediyemize ait şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan işyerlerinin 3. Şahıslara devir
işlemi ve devir ücreti günün şartlarına uygun usul ve esaslar dahilinde Büyükşehir Belediye
Encümenince belirlenir.Belediyemize ait işyerlerinde şirket olarak faaliyette bulunan şirketin veya
şirket hisselerinin devri halinde Encümence belirlenecek bedeli üzerinden devir ücreti alınır.Gerçek
kişi kiracılarımızın ( kiralayan ) tüzel kişiliğe dönüş taleplerinde hissedar yapısı nasıl olursa olsun
yeni bir kiracı olarak kabul edilmesi ve bu hususta Encümenin yeni bir sözleşme yapıp
yapmamakta veya önceki sözleşmenin devamı olarak kabul edilip devre ilişkin ve peşin kira veya
devir talebi belirlenmesi konusunda Encümene yetki verilmiştir.
TOPTANCI HAL GİRİŞ ÜCRETLERİ :
MADDE 21
A
Kamyon, Kamyonet,Tır tipi Araçlardan Giriş Ücreti
5,00 TL
B
Diğer tüm Araçlardan Giriş Ücreti
3,50 TL
Hal Taşıyıcılar Kooperatifine ait araçlardan Günde Bir defa Giriş Ücreti alınacaktır.
Hal dahilindeki Kiralık ve Tahsisli iş yerlerine ait araçlardan Giriş Ücreti alınaz.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
9
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
TOPTANCI HAL RESMİ :
MADDE 22
2014 YILI
Toptancı halinde satılan malların satış bedelinden alınacak hal resmi 5957 sayılı kanun hükümlerine göre
uygulanır.
TOPTANCI HALİ TAHSİS ÜCRETİ :
MADDE 23
A
B
C
Kapalı Alanların m2. si için günlük
Açık Alanların m2. si için günlük
5957 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerce belirtilen şartlara haiz 3.şahıslara veya kuruluşlara
devredilmesinde Encümen tarafından izin verilen tahsisli/kiralık işyerlerinden devir ücreti olarak;
0,23 TL
0,09 TL
İş yerlerinden Devir Ücreti
Devralandan;
70.000,00 TL
Devir İşlemi Encümen Kararı ile yapılacaktır.
Encümen devir kararının teblig tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 1/3'ü peşin, bakiye
devir ücretine banka teminat mektubu vermek kaydıyla 30'ar günlük arayla 2 (iki) eşit
taksitte tahsil edilebilir. Devir kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde
devir ücretleri yatırılmayan devir kararları iptal edilmiş sayılır. Su Ürünleri
Ünitesindeki tahsisli yerlerin Encümen kararı ile devri halinde Sebze ve Meyve Hali
devir ücretlerinin 1/2'si kadar devir ücreti alınır.
TOPTANCI HAL KANTAR TARTI ÜCRETLERİ
MADDE 24
Toptancı hal kantar ücretleri (Kantara giren tüm araçlardan)
3,50 TL
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TARİFESİ
MADDE 25
A
Belediyemiz Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü polikliniklerinden muayene ücreti alınmaz.
B
Belediyemiz Sağlğk İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Polikliniklerde yapılacak olan
tahlil,tetkik,röntgen,doktor müdahaleleri ve hemşirelik hizmetlerinden,Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama tebliğine göre Birinci basamak Sağlık Kuruluşlarında verilen hizmetlerden
ücret alınmaz,bu hizmetler ücretsizdir.
Belediyemiz Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı polikliniklerde Bursa Büyükşehir Belediyesi
Personeli haricindeki İş Sağlığı Güvenleiği konusunda verilecek hizmetlerde uygulanacak birim
fiyatları;
a) Tam Kan sayımı
2,00 TL
b) AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
1,00 TL
c) Kolesterol
3,00 TL
d) Trigliserit
4,00 TL
e) İdrar tetkiki
1,00 TL
f) Akciğer Grafisi (PA)
3,00 TL
C
g) İş sağlığı ve Güvenleği konularında verilecek hizmetlerde uygulanacak paket tetkik ücreti; (Rutin
Laboratuar (Tam kan sayımı,AKŞ,Kolesterol,Trigliserit,İdrar tetkiki)ve Akciğer grafisi(PA)
D
12,00 TL
Ambulans Ücretleri ;
a) Şehir İçi hasta nakillerinden ambulans ücreti alınmaz.
b) Şehirler arası hasta nakillerinde
- İlk Çıkış Ücreti
80,00 TL
- İlaveten Km. başına
1,70 TL
c) Şehirler arası hasta nakillerinde,iki şehir arasandaki mesafe baz alınarak ücret hesaplanır.
d) İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesi'nden şehir dışı hasta sevki olan hastaların
ambulans ile nakillerinden ücret alınmaz.
e) Fakir olduğunu yazılı olarak beyan eden hastaların,Ambulans ile başka şehirlere nakli
ücretsiz yapılır.
f)Toplantılar spor müsabakaları,protokol amaçlı gösteri ve eğitimlerde,kültüreletkinliklerde ve
organizasyonlarda;(Sağlık Personeli hariç)
-0-4 saat arası
600,00 TL
-4-8 saat arası
1.200,00 TL
NOT :Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
10
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TARİFESİ
MADDE 26
2014 YILI
Mezar hazırlama (Kazma ücreti):
A
ÜCRETSİZ
Cenaze kaldırma ücreti
B
a
b
Araçlarını ilçe belediyelerinden temin eden veya cenaze nakil işini kendi araçlarıyla yürüten vatandaşların cenazelerinin
mezarlıklar şube müdürlüğüne ait gasilhanelerde yıkanması kefenlenmesi tüm cenaze levazımatı ve mezar kazma dahil
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarla nakli gerçekleştirilen cenazelerin mezarlıklar şube
müdürlüğüne ait gasilhanelerde yıkanması kefenlenmesi tüm cenaze levazımatı ve mezar kazma dahil
c
Şehir dışından veya yurt dışından şehrimize hazır vaziyette getirilen cenazelere talep halinde tahta ve baş gönderi temini
ücretsiz yapılır
d
Gasilhanemizde yıkanıp kefenlenen ve il hudutları dışına nakil yapılan cenazeler için tahta ve baş gönderi verilmez.
C
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Cenaze nakil ücreti
a
b
Cenazenin bulunduğu yerden alınıp camiye kadar getirilmesi ve namaza müteakip mezarlığa götürülmesi
ÜCRETSİZ
Belediye Sınırları dışına gidecek cenazelerden Cenaze nakil ücreti alınmaz.
Mezar yeri onarım ve tahsis ücreti
D
a
Cenaze define açık bütün mezarlıklarda parselasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için bir defaya mahsus olmak
üzere mezaryeri onarımı belgesi ücreti
b
Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile yeni defne kapatılmış olan Sarıkaya-BaruthanePiremir-Soğanlı-ÇekirgeDeğirmenlikızık-Arabayatağı Değirmenönü ve Küçükbalıklı mezarlıklarına ölüm halinde cenaze yakınları tarafından defin
talebi gelirse bu mezarlıklarda beş yılını doldurmuş ancak vatandaşlar tarafından sahiplenilmemiş (mezar taşı
bulunmayan yada onarımı gerçek-leştirilmemiş mezar yerleri) mezar yeri bulunduğu takdirde aynı gün peşin tahsil
edilecek Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti ile bu mezarlıklara önceden defnedilen cenazelerin definden sonra mezar
yeri onarımı talebi halinde Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti
01.01.2013 tarihine kadar Değirmenönü Mezarlığına defin edilmiş Cenazelere ait Mezara Mezar Yeri Onarım Belgesi
talebi gelmesi halinde.
c
d
Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile yeni defne kapatılmış olan Emirsultan-AlacahırkaPınarbaşı-Ahmetpaşa
mezarlıklarına ölüm halinde cenaze yakınları tarafından defin talebi Gelirse, bu mezarlıklarda beş yılını doldurmuş ancak
vatandaşlar tarafından Sahiplenilmemiş (mezar taşı bulunmayan yada onarımı gerçekleştirilmemiş mezar yerleri)
mezar yeri bulunduğu takdirde aynı gün peşin tahsil edilecek Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti ile bu mezarlıklara
önceden defnedilen cenazelerin definden sonra mezar yeri onarımı talebi halinde Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti
700,00 TL
6.000,00 TL
2.500,00 TL
7.000,00 TL
e
(b) ve (d) bentlerinde belirtilen mezarlıklar, ölüm halinde cenaze yakınları tarafından defin talebi olması ve bu talebin
yerine getirilmesi acil ve zorunlu olduğu hallerde; ilgilisi tarafından gelir tarifesindeki belirtilen bedelin ödeneceği
taahhüdü (Senet vs) alındıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile defin hizmeti yerine getirilir.
f
Cenaze define açık bütün mezarlıklarda parselasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için bir defaya mahsus olmak
üzere mezaryeri onarımı belgesi ücreti (0-4 yaş dahil)
200,00 TL
g
Cenaze define açık bütün mezarlıklarda parselasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için bir defaya mahsus olmak
üzere mezaryeri onarımı belgesi ücreti (5-7 yaş dahil)
250,00 TL
h
Bursa Kent Mezarlığında Parselasyonu yapılmış aile kabirleri (Beher kabir için) önceden tahsisinde
i
Erdoğan Köy Mezarlığında parselasyonu yapılmış aile kabirleri (Beher kabir için) önceden tahsisinde
7.000,00 TL
4.000,00 TL
j
Bursa Kent Mezarlığında Parselasyonu yapılmış beton kapaklı mezarların(beher kabir için)önceden tahsisinde.
7.000,00 TL
k
Emirsultan mezarlığında parselasyonu yapılmış boş mezarların tahsisinde her mezar yeri için
l
Gemlik (merkez) Mezarlğı içerisine defin edilen cenazelerin defin esnasında bitişik mezar yerini boş olarak talep edilmesi
halinde bir adet mezar yeri ile sınırlı olmak kaydı ile, bir mezar yeri için;
3.000,00 TL
Hayrat çeşme talebi
Mezarlık içerisine ihtiyaç bulunması halinde hayrat çeşme yapacak kişi ve kuruluşlardan alınacak bir defaya mahsus
ücret
5.500,00 TL
Mezar yapan firmalara verilecek yetki belgesi ücreti
Bursa büyükşehir belediyesine bağlı mezarlıklarda ticari olarak mezar inşa etmek isteyen kişi ve firmalardan mezar
yapabilmeleri için yetki belgesi alması şartıyla yıllık olarak alınacak yetki belgesi ücreti
3.300,00 TL
E
F
a
b
c
Bursa büyükşehir belediyesine bağlı mezarlıklarda ticari olarak mezar bakım temizlik ağaç dikimi ve mezar üstü
yeşillendirilmesi işini yapmak isteyen kişi ve firmalardan söz konusu işleri yapabilmeleri için yetki belgesi alması şartıyla
yıllık olarak alınacak yetki belgesi ücreti
Ana, baba, eş, çocuk ve yakınlarının mezar yerini ticari gaye dışında inşa etmek bakım, temizlik ve yeşillendirme işini
yapmak isteyen mezar sahiplerinden ücret alınmaz
NOT :Yetki belgesi alan kişi veya firmaların açacakları ilave her şube için aynı tarife uygulanır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
11
24.000,00 TL
2.800,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TARİFESİ
MADDE 27
2014 YILI
330,00 TL
450,00 TL
C
3 Kişilik Oda Ücreti
2 Kişilik Oda Ücreti
1 Kişilik Oda Ücreti
D
Aile Suiti (Kişi Başı)
520,00 TL
A
B
600,00 TL
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2008 tarih ve 2008/117 Esas,329 sayılı kararıyla kabul edilen Huzurevi Şube
Müdürlüğü Yönetmeliği Üçüncü bölüm (İzin ve Ücret) Madde:33 Ücrete İlişkin Hükümler aşağıda belirtilmiştir.
Madde 33- Huzurevi yaşlılarından alınacak aylık bakım ücreti yaşlıların huzurevinde kaldığısürece yatak,yemek ve
bakım giderlerini kapsar.Bunun dışında kalan tüm harcamalaryaşlıya aittir.Buna göre;
A
a)
Sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarından(Bağkur,Emekli Sandığı,SSK,Özel Emeklilik vb.)Emekli dul ve yetim aylığı
geliri olanlar veya kanunen bakmakla yükümlü yakınları olan yaşlılar Huzurevi hizmetlerinden ücretli yararlanırlar.
b)
(a) fıkrasında sayılan hususları bulunmayan yaşlılar Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.
c)
Adına kayıtlı gayrimenkulu bulunup da bundan sağladığı geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan yaşlılar Huzurevi
hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.
d)
İkamet ettiği mahalle muhtarlığından adına yoksulluk belgesi düzenlenmiş yaşlılar Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz
yararlanırlar.
e)
1005 Sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani hizmet tertibinden Şeref aylığı bağlanması hakkında kanun
uyarınca aylık bağlanan kişiler,varsa eşleri ile birlikte Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.
f)
Huzurevine ücretsiz olarak kabul edilen ancak Huzurevinde bulundukları sırada gelirlerini ve varlıklarını bir şekilde
kaybedenler ile kendilerine kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan yada olupda ekonomik gücü yeterli
olmayan ve bu durumları belgeleyen yaşlılar hakkında düzenlenecek Sosyal inceleme raporuna dayanılarak Encümen
kararı ile Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.
g)
Huzurevinde ücretsiz olarak kalmakta iken ücretlerini ödeyebilecek kadar mal ve geliri bulunduğu saptanan yaşlılar
hakkında gerekli kanuni işlemler yapılarak bakım ücretliye dönüştürülür.Geriye dönük borç çıkartılarak kanuni faizi ile
birlikte tahsil edilir ve Sosyal İnceleme raporuna dayanılarak Encümen kararı ile ücretli kalmaları sağlanır.Ücretli bakımı
kabul etmeyenlerin Encümen karalı ile Huzurevi ile ilişiği kesiler.Ancak borç ödeme yükümlülüğü saklı kalır.
h)
Huzurevinde ücretli olarak kalan yaşlılar her ayın son iş gününe kadar aylık bakım ücretini ödemek zorundadırlar.Kabul
edilir bir mazeret göstermeksizin zamanında ücret yatırmayan yaşlı veya yakınlarına takip eden ayın en geç "5" ine
kadar yazılı uyarı yapılarak 7(yedi)gün içerisinde ödeme yapması istenir ve tahsili sağlanır.Yıl içinde farklı tarihlerde
3(Üç)kez yazılı uyarı yapılan yaşlı Encümen kararı ile ilişiği kesilir.
i)
Yaşlıların Huzurevine kabulu sırasında yaşlılardan kalacakları oda ücretinin bir aylık tutarı kadar depozit ve vefatı
halinde kulanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Gelir tarifesinde belirlenen ücret kadar vefat teminatı
alınır.Huzurevinde ölüm dışında diğer şekillerde ilişiği kesilen yaşlı ve / yakınına depozito belgesini müdürlüğe sunması
koşulu ile borç var ise tahsil edilerek kalanı iade ediler.
j)
Aylık bakım ücretleri her yıl bütçeyle birlikte yayınlanan Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesinde belirlenir.
k)
Huzurevine yerleştirilmiş olan yaşlıların farklı sebeplerden dolayı meydana gelebilecek farklı tarifelerdeki oda
değişiklikleri Müdürün teklifi Daire başkanının Olur'u ile yeniden düzenlenebilir.
l)
Huzurevine kabulü yapılan ücretli yaşlının kuruma giriş yaptığı tarih ücret tahsilinde esas alınar.Her ay 30 gün kabul
edilerek,kabul edildiği tarihten ayın sonuna kadar kıstas yöntemi uygulanır.
m)
Yaşlı ve / veya yakınından alınacak aylık bakım ücretleri Müdürlüğün görevlendirdiği personel tarafından tahsilat
makbuzu karşılığında tahsil edilir.Tahsil makbuzunun aslı yaşlıya ve / veya yakınına verilir.
#BAŞV!
12
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
VETERİNER HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ ŞB.MD.FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GELİR
TARİFESİ :
MADDE 28
2014 YILI
GIDA KONTROL LABORATUVARINA, USULÜ DAHİLİNDE GELEN ET MAMÜLLERİ, SÜT VE
SÜT MAMÜLLERİ, UN VE MAMÜLLERİİLE SU VE DİĞER TÜR GIDA MADDELERİNİ YAPILAN
LABORATUVAR ANALİZLERİNDEN;
A
a
Organoleptik kontroller:
11,00 TL
(tat ,koku ,görünüş vb. her bir analiz için)
b
Genel fiziksel kontroller
(Etiket bilgisi kontrolü ,gramaj ,bürüt ağırlık, net ağırlık,ambalaj vb.her bir analiz için)
c
3,50 TL
16,00 TL
3,50 TL
Kimyasal kontroller
1 Rutubet analizi
2 Yağ analizi
11,00 TL
13,00 TL
3 Tuz analizi
4 Asitlik tayini
13,00 TL
5 Kül Tayini
6 PH Tayini
13,00 TL
7 Kuru madde Tayini
8 Peroksit Sayısı Tayini
11,00 TL
11,00 TL
11,00 TL
11,00 TL
9 Serbest Yağ Asidi Analizi
10 Toplam Şeker Tayini
11,00 TL
13,00 TL
11 İnvert Şeker Tayini
12 Diğer benzer kimyasal analizler her bir analiz için
11,00 TL
13 Spektrofotometrik analizler (her bir analiz için)
22,00 TL
11,00 TL
NOT : Denetim numunelerinin analizleri ücretsiz yapılır.
d
Mikrobiyolojik kontroller
1 Toplam mezofilik aerobik bakteri
2 Salmonella
22,00 TL
3 E.Coli
4 E.Coli O157
22,00 TL
5 Koliform
6 Staphylococcus aureus
7 Bacillus cereus
22,00 TL
8 Küf
9 Maya
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
10 Toplam Canlı Sayısı
11 Rope sporu aranması
22,00 TL
22,00 TL
12 Diğer benzer mikrobiyolojik analizler her bir analiz için
NOT : Denetim numunelerinin analizleri ücretsiz yapılır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
13
22,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
HAYVAN HASTANESİ ÜNİTESİ FAALİYETLERİ TARİFESİ :
MADDE 29
1
2014 YILI
Poliklinik hayvan muayene ücretleri
a
Kedi Köpek muayenesi
30,00 TL
b
Küçükbaş hayvan muayenesi (Koyun-Keçi-Tay-Buzağı)
30,00 TL
c
Büyükbaş hayvan muayenesi (At-Sığır)
40,00 TL
d
Kanatlı hayvan muayenesi
10,00 TL
e
Egzotik hayvan muayenesi
40,00 TL
NOT:
İlaçlar hayvan sahibince dışarıdan eczanelerden temin edilir. Hayvan muayeneleri dışında
ilaç uygulamalarından ayrıca ücret alınmaz.
Anestezi Uygulamaları (sadece uygulama)
2
a
Lokal Anestezi
20,00 TL
b
Genel Anastezi (enjaktable anestezi) (her 10 kğ. İçin)
10,00 TL
( Anastezik madde, sarf malz. dahil, idame ilaçları hariç, idame ilaçları için reçete verilir.)
Küçük operasyonlar ( İlaç giderleri dahil "Kedi,Köpek,Kanatlı" )
3
a
Dikiş uygulaması
40,00 TL
b
Pansuman - Bandaj uygulaması (malzeme dahil)
30,00 TL
c
Tırnak-Gaga kesimi
20,00 TL
d
Enjeksiyon
e
Serum uygulaması (i.v-s.c)
10,00 TL
f
Apse-yara tedavisi
40,00 TL
g
Anal kese drenajı
40,00 TL
5,00 TL
Büyük Operasyonlar (İlaç giderleri dahil)
4
a
Sezeryan kedi
100,00 TL
b
Sezeryan köpek-koyun-keçi
125,00 TL
c
Ovario histerektomi kedi
100,00 TL
d
Ovario histerektomi köpek
125,00 TL
e
Kastrasyon kedi
40,00 TL
f
Kastrasyon Köpek
60,00 TL
g
Kastrasyon Koyun-Keçi
Basit kırık operasyonu
25,00 TL
h
ı
5
a
b
c
6
a
b
7
8
9
a
10
11
a
75,00 TL
Extemal kitle-Tümöral operasyonlar
Aşı Uygulamaları
İthal kuduz
İthal karma
Parvo
Antiparaziter İlaç Uygulamaları
Kedi - Köpek ( İç parazit )
Kedi-Köpek (Dış parazit)
Kızgınlık Öteleme
Mikroçip Uygulaması
Barındırma
Tedavi bakım - Hospitalizasyon (günlük)
Sahiplendirme
Eğitim Faaliyetleri
Ev ve Süs Hayvanı satışı yapan işletmelere verilen Eğitim ( kişi başı)
NOT:Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir
- Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi kurum ve kuruluşlara ait hayvanlar ile 5199 sayılı hayvanları
koruma kanunu gereğince başıboş hayvanlara verilen hayvan hastanesi hizmetlerinden ücret alınmaz.
14
100,00 TL
25,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
40,00 TL
50,00 TL
10,00 TL
Ücretsiz
100,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
HAYVANAT BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 30
2014 YILI
HAYVANAT BAHÇESİ ZİYARETÇİ GİRİŞ ÜCRETLERİ:
A
a
Büyükler için
b
Öğrenciler için
c
Eğitim ve Öğretim döneminde Öğretmenleri nezaretinde gelen grup Öğrenciler
B
a
b
c
3,50 TL
2,50 TL
GÖSTERİ MERKEZİ SALON ÜCRETLERİ:
Hayvanat Bahçesinde bulunan Gösteri Merkezi ve salonun gürlük kiralama bedeli.
Milli Eğitime bağlı Okulların Eğitim amaçlı faaliyetleri için tahsisi
Hayvanat Bahçesinde yapılmak istenen etkinliklerin şartları ve bedelleri Büyükşehir Belediye
Encümenince belirlenir.
HAYVANAT BAHÇESİNDE MEVCUT BULUNAN HAYVAN MAHSÜLLERİNİN SATIŞ FİYATLARI:
1 İnek Sütü
2 Kamerun koyunu (Melez)
C
3 Cüce Keçi (Melez)
4 Dağ Keçisi (Melez)
ÜCRETSİZ
356,00 TL
ÜCRETSİZ
1,00 TL
208,00 TL
108,00 TL
249,00 TL
5 Büyük Baş(Canlı ağırlık Kg.başına)
6 Küçük Baş(Canlı ağırlık Kg.başına)
11,00 TL
7 Tavuk (Adet)
8 Tavuk Yumurtası (Adet)
54,00 TL
13,00 TL
3,00 TL
9 Yeşilbaş Ördek (Adet)
10 Pekin Ördeği (Adet)
71,00 TL
11 Ördek Yumurtası (Adet)
12 Kaz Yumurtası (Adet)
19,00 TL
30,00 TL
19,00 TL
13 Devekuşu yumurtası (dolu adet)
14 Devekuşu yumurtası (boş adet)
15 Tavuskuşu yumurtası
D a Yukarıda sayılan mahsüllerin dışında kalan hayvan satışlarında fiyatları günün şartlarına göre belirlemeye
Belediye Encümeni yetkilidir.
b Hayvanat Bahçesi Kuruluş Yıl dönümü (10Kasım) , Hayvanları koruma günü (4 Ekim) ve 23 Nisan
etkinliklerinde Hayvanat Bahçesine Girişler ÜCRETSİZDİR.
c Hayvanat Bahçesi giriş ücretlerinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşm hizmetlerindeki Uzun-Kısa Hat
Manyetik bilet fiyatlarındaki değişiklik giriş fiyatlarına uygulanacaktır.
d Hayvanat Bahçesi giriş ücretleri 3065 Sayılı KDV kanununun (Altıncı Bölüm Sosyal
istisnalar)17.Mad.2.bendi gereği KDV.den muaftır.
NOT:Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
MAKİNA PARKINDAKİ ARAÇ VE MAKİNALARIN KİRALAMA BEDELLERİ :
MADDE 31
Büyükşehir Belediyesi parkında bulunan araç ve gereçler belediyeye iş yapan yüklenicilere ve
talep edenlere Başkanlığın oluru ile kiraya verilebilir.
A
KİRAYA VERİLECEK ARAÇ VE GERECLERİN KİRALAMA ESASLARI:
a
İlgililerin talebi halinde makine, araç ve gereçler bedel karşılığı kiraya verilebilir.
b
İş makina kira bedelleri saat olarak hesaplanmış olup en az 4 (dört) saat kira bedeli tahsil
edilecektir. 4 saatin üzerinde çalışacak makinalarda çalışma saat bedelleri üzerinden tahsil
olacaktır.
c
d
Kamyon çekici treyler-sal vb. Makinalar "Km" esasından kiraya verilir.
Çekici treyler hızı saatte 30 Km. olarak alınacak 100 km. Taşıma altındaki naklilerde 100 Km.
bedel üzerindeki mesafelerde karayolları taşıma mesafesi esas alınacaktır.
e
Durarak çalışan makinalar 30 Km/saat esası ile hesaplanarak makine kira bedeli tahsil
edilecektir.
Kira bedeline esas olan makina yenileme değerleri USA Dolar bazında hesaplanmış olup,
günlük Merkez Bankası efektif satış üzerinden kira bedeli akaryakıt, yağ, ve işletme masrafları
ve operatör ücretleri makine kira bedeline eklenerek bulunmuştur.
Yüklenici firma kiralanan iş makine veya aracı kiraladığı süre için sigorta yaptırmak zorundadır.
Kiralanan araç veya iş makinası Belediye personeli tarafından çalıştırılacak ise; kiralandığı süre
için çalışan personelide sigortalamak zorundadır.
f
g
h
2014 mali yılında enflasyon dikkate alınarak 1 $ = 2,30- TL. Mazot fiyatı 4,85- TL. Benzin
fiyatı 5,35-TL. Şoför veya operatör ortalama ücreti 13,41- TL/saat üzerinden hesaplanmıştır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
15
50,00 TL
38,00 TL
32,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
MAKİNA - ARAÇ PARKI ARAÇ KİRA BEDELLERİ
B
MAKİNANIN CİNSİ
SIRA
1
12
Cat 930 Loader
Cat 936 Loader
Cat 950B Loader
Fiat-Nıtacı FR-220
Cat 953 Loader
Cat D7G Dozer
Cat D8N Dozer
Komatsu D85E Dozer
Fıat-Hıtacı Greyder
Cat 320 Ekskavatör
JCB Beko Kepçe
Hidromek 100S
13
Cat PS--300 Silindir
14
Bomag 202 silindir
15
16
17
Bomag 212 silindir
Wacker Kompaktör
Sumitomo finişer
Steyr Traktör
Atlas Copco Kompresör
CF 15 B ASF Kesme Makine
Seyyar kaynak makinası
Emsa Jeneratör
Wirtgen DC2000
Man Ağaç Sökme Aracı
Ford Asf.Tam Araç
Fatih 170 Asf.tam.araç.
Mıtsubıshı 859 Hidr.Plat.
Fatih 110-08 Hast. At.
Ford Tran.Cen.Aracı
Ford Tran.Ambulans
İveco 330-30
İveco 80,12
Fiat 50 NC
Fatih 220-26 Damp. Kam.
Fatih 170-25
Fatih 162-25
Fatih 145-22
Mercedes Benz Unimog
BMC PRO 625
Mercedes Su Tankeri
Doc As 250
Sal
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
2014 YILI
GÜNLÜK KİRA
( 8 SAAT) TL.
1.251,73 TL
1.537,76 TL
1.700,70 TL
2.163,96 TL
1.419,35 TL
2.561,04 TL
3.490,72 TL
2.211,61 TL
1.720,67 TL
1.508,45 TL
752,95 TL
1.090,73 TL
964,76 TL
1.070,53
989,17
210,64
1.070,44
TL
TL
TL
TL
539,01 TL
963,96 TL
296,42 TL
555,34 TL
506,30 TL
6.427,74 TL
4.037,03 TL
1.544,36 TL
1.192,32
1.043,13
778,06
606,99
901,88
2.204,68
853,00
657,63
1.507,25
1.098,48
1.098,11
967,93
1.617,03
1.553,60
1.843,60
641,77
242,88
NOT :Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
16
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİSAFİRHANE ÜCRET TARİFESİ
MADDE 32
2014 YILI
Konaklama amacıyla misafirhaneden faydalanacak kamu personelinden kişi başına her gece için
alınacak ücret; 2014 yılı için yayınlanacak bütçe uygulama talimatında belirlenecek olan miktar tahsil
edilir.
Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'nin tahsisi ve tahsis bedeli için alınacak ücrete esas olan tahakkuk
İdari İşleri Şube Müdürlüğünce yapılır.
BASILI EVRAK SATIŞI VE FOTOKOPİ ÇEKİM ÜCRETİ :
MADDE 33
A
Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp kitapçık haline getirilen Belediye ile ilgili yönetmeliklerin talep
halinde satışında her yönetmelik için adet başına ...
20,00 TL
B
Esnaf teftiş defteri
7,50 TL
C
Bilet damga talepnamesi
6,00 TL
D
İlan ve reklam vergisi bildirim levhası satış bedeli
3,00 TL
F
Encümence verilen tarifelerin Zabıta İktisat Bürosu'nca tasdiklenip verilmesinde beher tarife için
G
Yukarıda sayılanlardan belediye amblemine havi rozetler dışında kalanlar yalnızca belediye
veznelerinde satılabilir.
H
F maddesindeki tarifeler kişi ve kuruluşlarca bastırılıp sadece tasdik ediliyorsa, tarife başına ücret
I
Nazım Plan Büro Başkanlığının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 2020 Çevre Planı ile ilgili
bastırılan Analitik Etüd Kitabı Adeti.
j
K
Fotokopi çekiminden adet başına alınacak ücret.
1 A4 Küçük Fotokopi
2 A3 Büyük Fotokopi
3,00 TL
1,00 TL
50,00 TL
0,40 TL
0,60 TL
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunuun "İhtisas Komisyonları" başlıklı 15.maddesi gereği;
İhtisas Komisyon Raporu Ücreti (her bir sayfası için)
1,25 TL
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ
MADDE 34
A
BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMALI ASFALT SATIŞI :
a B.S.K. Aşınma ile Kaplama Yapılması (Ton)
166,79 TL
b B.S.K. Aşınma ile Yama Yapılması (Ton)
305,29 TL
c Altyapı Kurumları için 1m2 B.S.K. Asfalt yama bedeli
141,85 TL
d Kişiler için 1m2 B.S.K. asfalt yama bedeli
170,22 TL
1- Fiyatlar Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çavre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı birim fiyatları referans
alınarak hazırlanmıştır.
2- Fiyatlarda tahmini fiyat farkı katsayısı (Pn= 1,08) alınmıştır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
ŞEHRİMİZDE ÇEŞİTLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI YAPAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VEYA ÖZEL
ŞİRKETLER TARAFINDAN TRETUVARLARDA YAPILAN HASAR KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRET
TARİFESİ :
MADDE 35
TRETUVAR ONARIMI :
A
BETON PARKE YAPILMASI ( M2 )
57,64 TL
B
TARAKLI MOZAİK DÖŞEME KAPLAMASI ( M2 )
59,62 TL
C
BORDÜR YAPILMASI
20,12 TL
1- Fiyatlar Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çavre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı birim fiyatları referans
alınarak hazırlanmıştır.
2- Fiyatlarda tahmini fiyat farkı katsayısı (Pn= 1,08) alınmıştır.
3- Beton parke adına 7 cm.beton,15 cm. alt temel, 10 cm. düzeltme kazısı alınmıştır.
4- Taraklı Mozaik döşemesi altına 10 cm.beton, 15 cm.alt temel 10 cm.düzeltme kazısı alınmıştır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
17
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN HİZMET
ÜCRETLERİ :
Su tankeri ile içme suyunun Devlet Hastanelerine, Devlet Okullarına, Antreman sahalarındaki su
depolarına ve meskenlere verilmesi ücreti;
MADDE 36
A
a
B
Su tankeri ile su verilmesi (1 Tonu)
2014 YILI
15,00 TL
Su tankeri ile içme suyunun Özel Hastanelere, Özel Okullara, Özel Yurtlara, Ticarethanelere,
Fabrikalara, Hamamlara, Lokanta, Hotel ve Motellere verilmesi Ücreti;
a
C
Su tankeri ile su verilmesi (1 Tonu)
30,00 TL
Su tahliyesi ( saat olarak ) Ücreti
a
Su tahliyesi (1 saat)
130,00 TL
İtfaiye ve Belediye ile sözleşmeli özel baca şirketlerince yapılan baca temizliği ücretleri :
D
a
Daire bacası temizliği ( daire başına )
b
Müstakil ev bacası temizliği
c
Kalorifer bacası temizliği
d
e
25,00 TL
30,00 TL
120,00 TL
Yukarıdaki fiyatlara kurumların kanaldan dışarıya atılması ve çevreyi kirletmeyecek şekilde ambalaj edilip
çöpe verilmeye hazır hale getirilmesi de dahildir.
Baca temizliği hizmetlerini bu maksatla kurulmuş şirketlere İtfaiye Dairesi Başkanlığımızca hazırlanan "İzin
Verilecek Firmalara Ait Baca Temizleme Şartnamesi"nde yer alan esas ve usullere göre, sözleşme
yapılarak musaade edilmesi halinde, kuruluşlar yukarıdaki tarifeyi hiçbir şekilde aşamazlar. Ancak
yaptıkları iş İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından denetleneceğinden, önceden Belediyeye haber verecekler
ve kullanacakları fatura ve makbuzları soğuk damga yapılmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına
bağlı Gelirler Şube Müdürlüğü'ne getirilerek soğuk damgaları yapılıp, Damga Vergilerini ödedikten sonra
kullanılacak ve kullanılan her koçan fatura veya makbuzlar bitiminde, tahsil edilen toplam tutar üzerinden
%10 Denetim ücreti Gelirler Şube Müdürlüğüne ödenecektir.
Bu ücretler, Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde geçerlidir. Büyükşehir Belediye hudutları harici 5.
km. ye kadar %100, daha uzak yerlerde ise % 300 zamlı olarak ücret alınacak, ayrıca Belediye Başkanının
da oluru alınacaktır.
İtfaiye Dairesi Başkanlığından itfaiye hizmet araçlarının talebi halinde personeli ile birlikte tahsisinden alınacak ücretler:
E
a
b
itfaiye hizmet aracının tahsisinde;
1 Bir saatlik kira bedeli olarak
itfaiye hizmet aracının görevli personel için;
2 Personel ücreti olarak bir saat karşılığında
270,00 TL
50,00 TL
Her Türlü Afiş Asma ve Toplama Ücretleri
F
a
b
c
Beş afişe kadar asma ve toplama ücreti
Beş afişten fazla her afiş için ilave ücret olarak
İşyeri tabelalarının 15 metre yüksekliğe kadar sökülüp takılması ücreti ( Bir saat için )
d
Flama ve bayrak ücreti (beher m2)
a
Merdivenli araç çalışması ücreti (1 saat)
NOT : Bu ücretler, Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde geçerlidir. Büyükşehir Belediye hudutları harici 5.
km. ye kadar %100, daha uzak yerlerde ise % 300 zamlı olarak ücret alınacak, ayrıca Belediye Başkanının da
oluru alınacaktır.
ücret gözetmeksizin yapılacak hizmetler:
1.030,00 TL
260,00 TL
930,00 TL
10,00 TL
Merdiven Aracı ile yapılan Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücret
G
b
1.300,00 TL
Toplu olarak halka verilen içme suyundan, kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Muharip Gaziler Cemiyeti, kışlalar,
Emniyet Birimleri ile kimsesi çocuklara ücretsiz bakan kreş ve bakım evlerinden hiçbir ücret talep edilmeden bu
hizmetler yerine getirilecektir.
H
Tüp Dolum Ücretleri
a 200 barlık oksijen Tüpü Dolum Ücreti
b 300 Barlık Oksijen Tüpü Dolum Ücreti
40,00 TL
50,00 TL
NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
18
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI YANGIN ÖNLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE EĞİTİM, TATBİKAT ve
PROJE ÖN OLUR HİZMETLERİ İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ :
MADDE 37
A
2014 YILI
YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKAT HİZMET ÜCRETLERİ
Teorik ve Uygulamalı Yangın Eğitim Ücretleri
a 3 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için)
38,00 TL
b 6 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için)
64,00 TL
c 9 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için)
96,00 TL
d 80 saatlik itfaiye eri eğitim ücreti (beher kişi için)
752,00 TL
e Teorik ve uygulamalı yangın eğitimi bir bütün olarak verilmekte olup,yukarda belirtilen eğitim
ücretleri İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait tesislerde yapılması durumunda geçerlidir.
f
Eğitimi talep eden kurum veya kuruluşa ait tesislerde yapılması halinde yukarıdaki ücretler % 50
fazlası ile tahsil edilir.
g Eğitimlerin Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında yapılması talebi halinde yukarıdaki ücretler %
100 fazlası ile tahsil edilir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin "Madde 12.12 Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar" hükmü gereği ön olur
müracaatı hizmet tarifesi
B
a 0-500 m2 ye kadar olan projelerde (500 m2 dahil)
b 500-10000 m2 arası beher m2 için (10000 m2 dahil)
c 10000 m2 den sonra beher m2 için.
d Ön Olur ücretinin hesaplanması Geçerli imar durum Belgesi ve toplam inşaat alanı üzerinden
yapılır
e Ön olur ücreti alınmış bir proje, tadilat dolayısıyla gelirse ve projede eklenti inşaat var ise; eklenti
inşaat alanı beher m2 için 0,10 TL. ücretlendirme yapılır.
f
Ön olur ücreti alınmış bir proje, tadilat dolayısıyla gelirse ve projede eklenti inşaat alanı yok ise
herhangi bir ücret alınmaz.
g Bursa Büyükşehir Belediyesine ait projelerin Ön Olur incelemelerinden ücret alınmaz. Ayrıca Bursa
Büyükşehir Belediye Sınırları içinde yer alan Belediyelerin kendi Ön Olur projelerinin
incelenmesinden de ücret alınmaz
h Kamu kurumlarının çalışmalarına ilişkin kamu yapılarının mimari avan projelerinde Ön Olur
ücretlendirilmesi yapılmaz.
ı
4962 sayılı kanunun 20.nci maddesi uyarınca ve ilgili mevzuatlarla vergilendirmeden muafiyetleri
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş Vakıfların Hizmetlerine ilişkin mimari avan projede Ön Olur
ücretlendirilmesi yapılmaz.
NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
19
195,00 TL
0,17 TL
0,10 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97.MADDESİ GEREĞİNCE BELEDİYEYE
TEKEL OLARAK VERİLMİŞ İŞLER KENDİ ÖZEL HÜKÜMLERİNE TABİDİR. 5216 SAYILI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KANUNUNUN 23.MADDESİNİN (m) BENDİ İLE 7.MADDESİNİN (f)
VE (p) BENDLERİNE VE TAKSİ- DOLMUŞ-MİNİBÜS VE SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ İLE
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILACAK HİZMET ÜCRETLERİ.
MADDE 38
2014 YILI
Bursa Büyükşehir Belediyesince sağlanan Ruhsat sicil işlemleri, Yeni tahsis işlemleri, Hatların
planlanması, Araç sayıları, Güzergahların tesbiti, Son durak yerlerinin belirlenmesi, kullanılan
güzergahların (yolların) alt ve üst yapılarının düzenlenmesi (asfalt,bordür,tretuvar, yol çizgisi,
yönlendirme vb.) Bütünleşik bilet sistemi dahil araçların her türlü hizmetler yönetmelikte belirtilen iş ve
işlemlerin yapılmasına ilişkin belirlenen ücret tarifeleri.
TESCİL ÜCRETİ:
A
a
Ruhsat Belgesi - Ruhsat yenileme Ücreti (M/S/T/D Plaka)
50,00 TL
b
Güzergah İzin Belgesi Yenileme Ücreti
50,00 TL
B
GÜZERGAH İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ (Yıllık)
1
2
3
4
5
6
A Tipi Güzergah İzin Belgesi (Özel Okul Öğrenci servisi)
B Tipi Güzergah İzin Belgesi (S plakalı öğrenci servisi)
C Tipi Güzergah İzin Belgesi (Kendi Personelini taşıyan işyeri servisi)
D Tipi Güzergah İzin Belgesi (Alışveriş merkezi,market ve süpermarket)
F Tipi Güzergah İzin Belgesi (Kamyonet 1500-3500 kg.kadar)
H Tipi Güzergah İzin Belgesi (Kamyon-Tır 3501 kg. ve üzeri)
700,00
90,00
700,00
700,00
235,00
350,00
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ TARİFESİ
2014 YILI
1
2
2918 sayılı karayolları Trafik kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Karayolu kenarında
yapılacak tesisler hakkındaki yönetmelik ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2010
tarih, Esas no 2010/161 ve 513 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Büyükşehir
Belediyesi sınırları içerisinde yer alan tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili
ilke ve esaslara göre düzenlenen belgelerden ücret alınması.
Geçiş yolu ön izin belgesi düzenlenecek tesislerden alınacak ücret
Geçiş yolu izin belgesi düzenlenecek tesislerden alınacak ücret
5.000,00 TL.
5.000,00 TL.
3
Yapı ruhsatı aşamasında geçiş yolu ön izin belgesi almamış tesisler için düzenlenecek belge
ücreti
10.000,00 TL.
MADDE 39
A
NOT:Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
20
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT GALERİLERİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 40
A
B
C
D
NOT
Ressam Şefik BURSALI Sanat Galerisi (Çalışma günü alınacak ücret)
Sami Güner sanat galerisi (Çalışma günü alınacak ücret)
Cemal Nadir Güler sanat galerisi (Çalışma günü alınacak ücret)
Kent meydanı sanat galerisi (Çalışma günü alınacak ücret)
Kültürel sanatsal etkinlikler ve sergiler dışında kermes , anma günleri vb.etkinliklere
verilmeyecektir. (Fiyatlara KDV dahildir.)
2014 YILI
55,00
35,00
35,00
35,00
TL
TL
TL
TL
TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARI ÜCRET TARİFESİ :
MADDE 41
Tayyare Kültür Merkezinden ücret karşılığı yararlanmak isteyen kişi kurum ve kuruluşlardan;
BÜYÜK SALON
A a
b
c
Konferans, Söyleşi, Panel
Konferans, Söyleşi, Panel
Gündüz 08,00-12,00 arası
Gündüz 13,00-17,00 arası
900,00 TL
1.100,00 TL
Konferans, Söyleşi, Panel
Gece
18,00-24,00 arası
1.500,00 TL
08,00-12,00 arası
13,00-17,00 arası
18,00-24,00 arası
1.100,00 TL
1.350,00 TL
1.550,00 TL
FİLM GÖSTERİSİ
B a
b
c
Film Gösterisi
Film Gösterisi
Film Gösterisi
KONSER
C a
b
c
d
Konser
Konser
Konser
Konser
(1, SEANS)
(2, SEANS)
(1, SEANS)
(2, SEANS)
Gündüz 10,00-17,00 arası
Gündüz 10,00-17,00 arası
Gece
18,00-24,00 arası
Gece
18,00-24,00 arası
1.950,00
2.200,00
2.500,00
3.000,00
TL
TL
TL
TL
Tiyatro
Tiyatro
Tiyatro
Tiyatro
(1, SEANS)
(2, SEANS)
(1, SEANS)
(2, SEANS)
Gündüz 10,00-17,00 arası
Gündüz 10,00-17,00 arası
Gece
18,00-24,00 arası
Gece
18,00-24,00 arası
1.800,00
1.950,00
2.100,00
2.200,00
TL
TL
TL
TL
TİYATRO
D a
b
c
d
E
a
b
c
F
TOPLANTI SALONU
Konferans, Toplantı i
Konferans, Toplantı
Konferans, Toplantı
GİŞE
Gündüz 08,00-12,00 arası
Gündüz 13,00-17,00 arası
Gece 18,00-24,00 arası
Günlük kira ücreti (Tayyare Kültür Merkezi dışında etkinlik yapanlardan alınacak)
950,00 TL
950,00 TL
950,00 TL
70 TL
Şehir Tiyatrosu Giriş Bileti Tarifesi
G
a
b
c
d
e
Çocuk oyunları (1 kişi)
Çocuk oyunları (Grup 20 Kişi ve üzeri)
Yetişkin oyunları (Tam)
Yetişkin Oyunları (Öğrenci)
Yetişkin Oyunları (Grup 20 kişi ve üzeri)
a
b
c
Sinema Haftası Film Gösterimi Bileti tarifesi
Öğrenci
Tam
Grup (20 kişi ve überi)
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Salon Ücret Tarifesi
a
b
c
1 nolu salon ( 09.00-12.00 saatleri arası)
1 nolu salon ( 13.00-17.00 saatleri arası)
1 nolu salon ( 18.00-24.00 saatleri arası)
H
İ
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
21
3,00
2,50
5,00
3,00
2,50
TL
TL
TL
TL
TL
3,00 TL
5,00 TL
2,50 TL
150,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLECEK FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM HİZMETLERİ ÜCRET
TARİFESİ
MADDE 42
2014 YILI
DİGİTAL FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM ÜCRETLERİ :
A
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce mevcut belediye işletmeleri ile diğer resmi dairelerin digital fotoğraf ile
video çekimlerinden KDV dahil alınacak ücret :
Digital fotograf çekimi (2 saatl)
Video kamera çekimi (2 saatlik DVD kayıt)
a
b
350,00
450,00
_Hizmet verilmeden önce çekimi yapılacak Digital fotoğraf çekimi ve video kamera çekim bedelleri peşin olarak tahsil
edilir.
BELEDİYEMİZİN SÜRELİ YAYINLARI, DERGİ VE GAZETESİNE VERİLECEK İLANLARA AİT ÜCRET TARİFESİ.
B
a
Bursa'da Zaman Dergisine tam sayfa ilan
2.000,00
b
Bursa'da Zaman Dergisine yarım sayfa ilan
1.000,00
c
Şehir Postası Gazetesine tam sayfa ilan
4.000,00
d
Şehir Postası Gazetesine yarım sayfa ilan
2.000,00
Not: İlanlar Dergi için ilk 10 sayfadan sonraki sayfalarda, Gazete için ilk 3 sayfadan sonraki sayfalarda
değerlendirilir.Her iki yayında da ön ve arka kapak ve kapak içerisine ilan kulanılamaz.Dergi için her sayıda 5 tam
sayfadan fazla,Gazete için her sayıda 3 tam sayfadan fazla ilan kullanılamaz.İlanlar hiç bir şekilde Siyasi içerik
taşıyamaz.Belediyenin ve Belediyeye bağlı Kuruluş ve şirketlerin ürettiği hizmetlerin tanıtımı ve ilanı bu kapsam
dışında tutulur.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
ŞEHİR KÜTÜPHANESİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 43
ÜYELİK ÜCRETLERİ :
A
Yıllık Üyelik ücreti ( Tam)
Yıllık Üyelik ücreti ( Öğrenci, Öğretmen, Özürlü )
a
b
20,00
10,00
HİZMET ÜCRETLERİ
B
Müzik CD dinlemek (Bir adet)
İnternet Kullanımı (Bir Saat)
Resimli İnternet çıktısı ( Bir Sayfa)
Resimsiz İnternet çıktısı ( Bir Sayfa)
Fotokopi çekim ücreti (Adet başına A4)
Fotokopi çekim ücreti (Adet başına A3)
Renkli Fotokopi Çekim ücr.( Adet başına - A4)
Renkli Fotokopi Çekim ücr.( Adet başına - A3)
Fotoğraf Telif ücreti
Mikrofilm baskı ücreti
1 Poz dijital kopya
CD bedeli (boş)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
0,50
1,00
0,50
0,30
0,10
0,20
0,50
1,00
20,00
0,40
0,40
1,00
CEZA-İ YAPTIRIMLAR
C
Kitap Kaybetmek
Kitap Çalmak
Kitap gecikme ücreti ( Günlük kitap başına)
Üyelik kartı yenileme ücreti (kırılma/kaybolma)
ŞEHİR KÜTÜPHANESİ SALON ÜCRETLERİ
Gösteri Konferans Salonu(09.00-17.00 saatleri arası)
Gösteri Konferans Salonu(18.00-23.00 saatleri arası)
Sergi Salonu Ücreti (Günlük)
Not: Yukarıdaki Ücretlere KDV dahildir.
a
b
c
d
D
a
b
c
10,00
50,00
0,50
2,00
175,00
200,00
20,00
MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 44
BURSA KENT MÜZESİ ZİYARETÇİ GİRİŞ ÜCRET TARİFESİ :
A
Büyükler için giriş ücreti :
Öğrenciler için giriş ücreti :
1,50
b
c
Öğretmenleri nezaretinde grup olarak gelen öğrencilerden kişi başına giriş bilet bedeli
0,25
a
0,75
KARAGÖZ MÜZESİ GÖSTERİ ÜCRET TARİFESİ :
B
a
b
c
d
Büyükler için giriş bilet bedeli
Öğrenciler için giriş bilet bedeli
Öğretmenleri nezaretinde grup olarak gelen öğrencilerden kişi başına giriş bilet bedeli
Grup olarak gelen yetişkinlerden kişi başına giriş bilet bedeli.
4,00
2,00
1,50
3,00
KARAGÖZ MÜZESİ SALON ÜCRET TARİFESİ :
C
D
a
b
Karagöz Müzesi Gösteri salonu : (Her seans 10.00 - 17.00 saatleri arası)
BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ ZİYARETÇİ GİRİŞ ÜCRET TARİFESİ :
Büyükler için giriş ücreti :
Öğrenciler için giriş ücreti :
Not : Müze giriş ücretlerinde KDV Oranı %8 'dir.
Not :
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
22
50,00
3,50
2,50
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
ORKESTRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Şehir Bandosu Şefliği) HİZMET TARİFESİ :
MADDE 45
2014 YILI
ŞEHİR BANDOSU: Talep halinde Belediye bandosunun gönderilmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi
gereği aşağıdaki ücretlerin ödenmesine tabidir.
A
Cenaze törenleri
500,00
B
Düğünler,defileler,özel okulların diploma törenleri bilimum sportif törenler ve kısa süren görevler
500,00
- Okul bölge ve beden terbiyesi ile askeri merasim ve provalar resmi dairelerin temel atma ve açılış törenleri karşılama ve
uğurlamalar bayram merasimleri ve çocuk esirgeme kurumunun merasimleri ile vazife şehitleri (memur ve askeri) cenaze
törenleri ücrete tabi değildir.
NOT : Araç temini talep edene aittir.
KONSER BİLETLERİ ÜCRET TARİFESİ
Konser Biletleri ( 11.sıraya kadar)
Konser Biletleri ( 11.sıra sonrası ve 1.balkon)
Konser Biletleri ( 2.balkon)
KOMBİNE KONSER BİLETLERİ
1.Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan)
2.Dönem (Ekim-Kasım-Aralık)
Not: Ücretlere KDV dahildir.
7,50
5,00
3,00
26,00
19,00
23
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
Download

2014 yılı gelir tarifesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi