РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ЗАСТУПНИКА КОЈИ ВОДИ
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Алексић Ненад, адвокат
RS 11000 Београд,
Интернационалних бригада 4
тел: 242 25 72;
факс: 243 66 69
e-mail: [email protected]
www.aleksic.biz
Влаховић Слободан, адвокат
RS 11070 Нови Београд,
Радоја Дакића 35/32
тел/факс: 176 70 58
моб. тел: 062 274 888
e-mail: [email protected]
Аnђелковић Наташа, адвокат
RS 11000 Београд,
Руђера Бошковића 12
тел: 2861 004
моб. тел: 064 360 45 24
Галић-Расулић Бојана, адвокат
RS 11000 Београд,
Светогорска 4
тел/факс: 323 79 39
e-mail: [email protected] rs
e-mail: [email protected]
Анокић Предраг, дипл. правник
RS 11000 Београд,
Веле Нигринове 16а
тел: 2836 810
факс: 2836 817
e-mail: [email protected]
www.petosevic.com
Граовац Д. Зоран, адвокат
RS 11000 Београд,
Милана Ракића 1/Г2
тел: 241 15 41
факс: 342 36 03
моб. тел: 063 711 49 89
e-mail: [email protected]
www.graovac.rs
Братић Јанковић Милена, адвокат
RS 18000 Ниш
Војводе Мишића 75 lokal 2
tel: +381 18 565 888
моб. тел: 063 82 57 813
e-mail: [email protected]
www.bratic.org
Гроза Предраг, адвокат
RS 11000 Београд,
Царице Милице бр.3
tел/факс: 3285 227; 3285 208; 3285 153
моб. тел: 063 27 99 12
e-mail: [email protected]
www.tomic-stevic.co.rs
1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.zm-p.com
Димитријевић Драгомир, адвокат
RS 11000 Београд,
Учитеља Милоша Јанковића 2А
тел: 244 78 91
факс: 308 30 33
e-mail: [email protected]
Затезало Михајло, адвокат
RS 11000 Београд,
Веле Нигринове 16а
тел: 2836 810; 2836 809
факс: 2836 817
e-mail: [email protected]
www.petosevic.com
Димитријевић Слободан, патентни инжењер
RS 11000 Београд,
Учитеља Милоша Јанковића 2А
тел: 244 78 91
факс: 308 30 33
e-mail: [email protected]
Зелинчевић Јелена, адвокат
RS 21000 Нови Сад
Максима Горког 5
тел: 021 529 811
моб. тел: 064 18 93 274
e-mail: [email protected]
Ђуришић Ђорђе, адвокат
RS 11000 Београд,
Крунска 60
тел: 2436 846; 308 7317
факс: 244 91 72
e-mail: [email protected]
Богдановић Дејан, адвокат
Травица Kатарина, дипл. хемичар
Козакијевић Маријана, дипл. инг. геологије
Јанковић Мара, адвокат
RS 11000 Београд,
Влајковићева 28
тел: 323 19 70; 324 61 85
факс: 32 45 065
e-mail: [email protected]
Живковић Зоран, дипл. инжењер
RS 11000 Београд,
Алексе Ненадовића 16
тел: 2454 343;
факс: 344 07 34
[email protected]
Јанковић Илија, дипломирани инжењер
RS 11030 Београд,
Ивице Девчића 7
тел: 306 62 62;
факс: 369 32 48
e-mail: [email protected]
www.petosevic.co. Rs
Живковић Мирјана, адвокат
RS 11000 Београд
Веле Нигринове 16а
тел: 283 68 10
факс: 283 68 17
e-mail:[email protected]
Карановић Драган, адвокат
RS 11000 Београд,
Ресавска 23
тел: 3094 200; 3955 400
факс: 3094 223;
моб. тел: 063 231 077
e-mail: [email protected]
www.karanovic-nikolic.com
”Živko Mijatović and Partners”
RS 11000 Београд,
Светогорска 7/L2
тел: 208 41 55; 208 41 56;
факс: 208 41 66
2
тел: 20 84 155; 20 84 156;
факс: 20 84 166
e-mail: [email protected]
www.zm-p.com
Којић мр Драгомир, адвокат
RS 11000 Београд,
Ресавска 23
тел: 3094 200; 3955 400
факс: 3094 223;
моб. тел: 063 361 504
e-mail:[email protected]
www.karanovic-nikolic.com
Маркићевић Пијевић Марија, дипл. правник
RS 11000 Београд,
Светогорска 7/L2
тел: 20 84 155; 20 84 156;
e-mail: [email protected]
www.zm-p.com
Лехоцки Драгана, дипл. правник
RS 11000 Београд,
Светогорска 7/L2
тел: 20 84 155; 2084 156
факс: 20 84 166
e-mail: [email protected]
www.zm-p.com
Миловановић Невенка, адвокат
RS 11000 Београд,
Палмотићева 28
тел: 32 33 753
тел/факс: 32 42 585
моб. тел: 064 612 97 19
e-mail: [email protected]
Малешевић О. Владан, адвокат
RS 11000 Београд,
Цара Лазара 7
тел: 2620 662; 181 790
факс: 2620 823
e-mail: [email protected]
Мирков Реља, адвокат
RS 11000 Београд,
Ресавска 23
тел: 3094-200; 3955-400
факс: 3094-223
моб. тел: 064 14 15 356
e-mail: [email protected]
www.karanovic-nikolic.com
мр Миодраг С. Марковић, адвокат
RS 11000 Београд,
Његошева 72
моб. тел: 063 7374 500
е-mail: [email protected]
Митић Д. Милош, адвокат
RS 11070 Београд,
NBGPАпартмани
Владимира Поповића 6
тел: 207 68 50
тел/факс: 207 68 99
e-mail: office@ jpm.rs
www.jpm.rs
Мамић Ана, дипл. правник
RS 11000 Београд,
Господар Јевремова 41
тел: 2637 002; моб. тел: 063 26 21 28
e-mail: [email protected]
Манигодић др Миленко, адвокат
Манигодић М. Ђуро, адвокат
RS 11000 Београд,
Кумановска 2б
тел/факс: 243 78 04
Милијановић Тијана, дипл. правник
RС 11000 Београд
Веле Нигринове 16a
Teл: +381 11 283 68 10
teл/факс: +381 11 283 68 17
e-mail: tijana. [email protected]
www.petosevic.com
Мареновић Владимир, дипл. правник
RS 11000 Београд,
Светогорска 7/L2
3
Митровић Предраг, дипл. правник
RS 11080 Београд-Земун,
Аласка 36
тел: 3160 836
факс: 37 52 443
e-mail: [email protected]
www.mitrovic-iplaw.com
Новаковић Милан, дипл. хемичар
RS 11060 Београд
Самјуела Бекета 10
e-mail:[email protected]
Павловић Гордана, адвокат
Павловић Миливоје, адвокат
RS 11000 Београд,
Мајке Јевросиме 53
тел: 322 22 07; 322 48 27
факс: 322 42 06; 334 05 86
e-mail: [email protected]
Наумовић М. Зоран, адвокат
RS 11000 Београд,
Крунска 77
тел: 241 77 66; 24187 52
факс:061-8200 502
e-mail: [email protected]
www.naumovic-partners.com
Павловић Жарко, дипл. правник
RS 11000 Београд,
Булевар краља Александра 193Б
тел: 380 91 57
тел/факс: 382 12 75
моб. тел: 063 245 161
e-mail: [email protected]
Нешковић В. Драгана, адвокат
RS 11000 Београд,
Коларчева 5
тел: 32-34-747
Николић-Јовановић Драгана, адвокат
RS 11000 Београд,
Смиљанићева 29
телфакс: 308 6009
моб.тел.063 81 69 723
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.jovanovic.co.rs
Петошевић Душан, адвокат
RS 11000 Београд,
Козјачка 15
тел: 306 62 62;
факс: 369 32 48; 306 60 38
телекс: 12585
e-mail: [email protected]
Николић Д. Јасна, адвокат
RS 11000 Београд,
Чингријина 12/I
тел: 2416 237
e-mail: [email protected]
ПЕТОШЕВИЋ д.о.о
RS 11000 Београд,
Веле Нигринове 16а
тел: 2836 810
факс: 2836 817
e-mail: [email protected]
www.petosevic.com
Нинковић Ђурђе, адвокат
RS 11000 Београд,
Балканска 49
тел: 26 44 084; 76 14 632; 76 14 633
факс: 76 13 832
e-mail: legal @ninkovic.rs
ip@ ninkovic.rs
Петошевић Слободан, адвокат
RS 11000 Београд,
Веле Нигринове 16а
4
тел: 2836 810
факс: 2836 817
e-mail: [email protected]
www.petosevic.com
Херак Нада, дипл.хемичар
RS 11000 Београд,
Таковска 19
тел: 323 94 42; 324 16 81
факс: 324 26 46
e-mail: office@ ppsp.rs
e-mail: office@ ppsp.co.rs
Петровић Драган, дипл.хемичар
RS 11000 Београд,
Господар Јевремова 46
тел: 306 62 62
факс: 369 32 48; 306 60 38
телекс: 12585
e-mail: [email protected]
Примовић Гордана, адвокат
RS 21000 Нови Сад,
Васе Стајића 13,
тел/факс: 021 528 516
моб. тел: 064 23 61 449
e-mail:[email protected]
Пјановић Илија, дипл. инжењер
RS 11 000 Београд
Војводе Богдана 26/4
моб. тел: 064 370 68 24
е-mail: [email protected]
Радоjeвић Андријана, адвокат
RS 11000 Београд,
Његошева бр.54/I
моб. тел: 064 196 41 55
062 715 079
e-mail: [email protected]
Остојић Дариа, дипл.правник
Бул. Арсенија Чарнојевића 54/III/12
РС 11070 Нови Београд
тел: +381 11 63 03 188
факс: 381 11 31 21 011
email: [email protected]
Радосављевић Марија, дипл. инжењер
RS 11070 Нови Београд,
Народних хероја 40А/18
тел: 260 79 31
моб. тел: 063 849 19 83
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Плавша Драго, дипл.инжењeр
Плавша Олга, адвокат
Бркић Жељка, дипл.инг.
Плавша Урош, адвокат
RS 11000 Београд,
Струмичка 51
тел: 2630 667
факс: 2185 703; 2850 244
e-mail: [email protected]
www.patent.co.rs
Радовановић Бранимир, адвокат
RS 21120 Нови Сад,
п.фах 79
Ћирпанова 3
тел: 021 654 65 08
моб.тел: 064 131 03 03
e-mail: [email protected]
Поповић Срђа, адвокат
Поповић Гордана, адвокат
Самарџија Петар, адвокат
Поповић Борис, адвокат
Костић Катарина, адвокат
Ђерић Лидија, адвокат
Ристић М. Драгослав, адвокат
RS 11000 Београд,
Цара Лазара 7
5
тел: 26 20 662; 181 790
факс: 26 20 823
e-mail: [email protected]
RS 11000 Београд
тел/факс: (+381 11) 3281-949; 3281-890;3283-764
e-mail:[email protected]
www.tclaw.co.rs
Спасеновић Р. Сања, адвокат
RS 11000 Београд,
Ресавска 23
тел: 30 94 200; 39 55 400 факс: 30 94 223;
моб. тел: 064 22 18 349
e-mail:[email protected]
www.karanovic-nikolic.com
Стојановић Ана, адвокат
RS 11000 Београд,
Веле Нигринове 16а
тел: 28 36 810
факс: 28 36 817
e-mail: [email protected]
Стајић Бранислава, адвокат
RS 21000 Нови Сад,
Ул. Васе Стајића 20-d
tел/факс: 021/66-23-436
моб. тел: 064 356-5-365
e-mail: [email protected]
Ћосовић М. Драгољуб, адвокат
Бул. Арсенија Чарнојевића 54/III/12
РС 11070 Нови Београд
тел: +381 11 63 03 188
факс: 381 11 31 21 011
e-mail: [email protected]
www.cosoviciplaw.com
Степановић Маја, адвокат
RS 11000 Београд,
Љуба Вучковића 24
тел: 468 275; моб. тел: 064 110 72 96
e-mail: [email protected]
Шубаревић Зоран, адвокат
RS 11000 Београд,
Церска 84
тел: 553 239; 354 87 86
факс: 354 87 86
e-mail: [email protected]
www.subarevic.rs
Струнић М. Светлана, адвокат
RS 11000 Београд
Једренска улица бр.6
тел: +381 11 7839 360
тел: 063/8330-167
www.strunic.com
e.mail: [email protected]
Шундерић Б. Бојан, адвокат
RS 11000 Београд
Палмотићева 16а
тел/011/207-68-50
моб. тел. 064 63-45-260
e-mail:[email protected]
Трифуновић Јасна, адвокат
Кнез Михаилова 7/IV
Завод за интелектуалну својину, 11000 Београд, Кнегиње Љубице бр. 5
Телефон: 20 25 800, Факс: 311 23 77
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.zis.gov.rs
6
Download

1 република србија завод за интелектуалну својину извод из