TÜRKİYE’DE
Meriç – Ergene Havzasındaki OSB Müşterek
Atıksu Arıtma
ISLAH OSBLER
Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların
Marmara Denizine Derin Deniz Deşarjını Sağlayacak
Toplama ve Derin Deniz Deşarj Sistemi Projesi
ALİ YERLİKAYA
VALİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TÜRKİYE NEHİR HAVZALARI
HARİTASI
Türkiye Nehir Havzaları Haritası
Kaynak: T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ (2012-2023) s.5.
ERGENE HAVZASI
ERGENE,
ISTRANCA DAĞI’NDAN DOĞAR,
MERİÇ NEHRİYLE BİRLEŞEREK
SAROZ KÖRFEZİNE DÖKÜLÜR.
UZUNLUĞU; 283 km OLUP,
HAVZA ALANI ; 11.000 km² ‘dir.
TOPLAM HAVZA DEBİSİ;
~ 865,000 m3/gün’dür.
TOPLAM NÜFUS;
1 MİLYON 150 BİN KİŞİ
Kaynak: T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI.
3
İLİMİZDE MEVCUT SANAYİ BÖLGELERİ
TEKİRDAĞ’DA SANAYİLEŞME
KURULUŞ
YILI
TESİS
SAYISI
DOLULUK
ORANI (%)
TOPLAM ALAN
(Ha)
ÇERKEZKÖY OSB
1976
251
% 76
1.234
ÇORLU DERİ OSB
1997
95
% 75
120
ASB
1996
50
% 80
190
ERGENE 1 OSB
2012
61
% 47
408
ERGENE 2 OSB
2012
131
% 33
718
VELİMEŞE OSB
2012
178
% 34
988
VELİKÖY OSB
2012
80
% 43
400
TÜRKGÜCÜ OSB
2012
53
% 35
341
KARAAĞAÇ OSB
2012
35
% 33
187
YALIBOYU IOSB
2013
19
% 33
38
953
% 49
4.624
OSB
Ortak Arıtmaları
Mevcuttur
Ferdi Arıtmaları
Mevcuttur
ERGENE TOPLAM
DERİN DEŞARJ
DIŞINDAKİ
OSB ALANLARI
MALKARA
1994
4
% 10
105,6
HAYRABOLU
1994
10
% 95
100
MURATLI
2012
47
% 40
300
TEKİRDAĞ
2014
-
-
426
GENEL TOPLAM
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sistemi.
OSB Bölge Müdürlükleri.
1014
5.556
YILLARA GÖRE İLİMİZDEKİ SANAYİ
KURULUŞU SAYISINDAKİ ARTIŞ
HAVZADA MEYDANA GELEN ATIKSU
MİKTARI
ERGENE NEHRİNDE ORTALAMA AKIM
Evsel ve
sanayi
atıksuları
Deşarj Edilen Atıksularla Ergenenin Debisi
6 KATINA ÇIKMIŞTIR…
Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı.
ERGENE NEHRİNİN SU KALİTESİNİN
İZLENMESİ
2013 YILI ERGENE NEHRİ İZLEME
ERGENE NEHRİ ON-LİNE İZLENMEKTEDİR
YASAKLANAN SANAYİLER
2.10.31.1. Planlama alanında yer alamayacak sanayi türleri;
• Yüzey temizleme (asit ile),
• Metal kaplama, Metal sertleştirme (tuz ile),
• Petrokimya, Klor-alkali,
• Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
• Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler,
• Lifli yıkama-yağlamacılar,
• Selüloz ve/veya saman kullanarak Kâğıt üretimi,
• Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri,
• Ham deri işleme
• Kömüre dayalı termik santral, Rafineri.
• İlaç sentez fabrikaları,
• Gres yağ fabrikaları (petrol türevi),
• Demir-çelik üretimi,
• Ağır metal tuzu üretimi,
Kaynak: T.C. Tekirdağ Valiliği ‘’Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
ve IOSB Sunumu 17.11.2011
ERGENE NEHRİ
SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
-Atıksuların büyük kapasiteli ve iyi işletilen ileri arıtma tesislerinde
arıtımını sağlamak
-Fiziko-kimyasal ön kademeli, C, N, P giderimli, merkezi ileri
biyolojik arıtımı
-SKKY Tablo 19 ve Ergene Tebliği kriterlerini sağlayacak şekilde
(renk ve iletkenlik parametreleri hariç)
-Ergene’den Marmara’ya aktarma iletim hattı ile Marmara
Denizi’ne derin deşarj sonrası, renk ve iletkenlik parametrelerinin
Marmara Denizi ortamındaki seyrelme ile kontrolü.
HAVZA KORUMA İLE İLGİLİ EYLEM PLANI 13.06.2013 TARİH VE
28676 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMIŞTIR.
HAVZA KORUMA EYLEM PLANI
YATIRIM MALİYETLERİ
İŞ KALEMİNİN ADI
PROJE YAKLAŞIK
MALİYETLERİ (¨)
Altyapı maliyetleri
380.000.000 ¨
Atıksu arıtma maliyeti
286.000.000 ¨
Derin Deniz Deşarj Hattı Maliyeti
70.000.000 ¨
Kollektör Hattı Maliyeti
265.000.000 ¨
Kamulaştırma maliyeti
10.000.000 ¨
TOPLAM
1.011.000.000 ¨
MARMARA’YA DERİN DENİZ DEŞARJ SİSTEMİ PROJESİ
İNŞAAT MALİYETLERİ
OSB'ler ve IOSB
İnşaat Maliyetleri
Katılım Oranları
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
91.063.473 ¨
27,11 %
Çorlu Deri OSB
18.303.470 ¨
5,45 %
Velimeşe OSB
56.674.070 ¨
16,87 %
Karaağaç OSB
939.349 ¨
0,28 %
Veliköy OSB
5.009.863 ¨
1,49 %
Ergene I OSB
94.257.450 ¨
28,06 %
Ergene II OSB
58.193.535 ¨
17,32 %
Türkgücü OSB
11.490.150 ¨
3,42 %
335.931.360 ¨
100,00%
TOPLAM
Derin Deniz Deşarj Projesi
Mevcut ve 2030 Hedef Debileri
AAT
MEVCUT
DEBİ
(m³/gün)
MEVCUT
DEBİ
(m³/sn)
2030 HEDEF
DEBİ
(m³/gün)
2030 HEDEF
DEBİ
(m³/sn)
Çerkezköy OSB
90.000
1,04
120.000
1,39
Çorlu Deri OSB
Velimeşe OSB
Grubu
25.000
0,29
48.000
0,56
109.029
1,26
200.000
2,31
ASB
1.000
0,01
5.000
0,06
Türkgücü OSB
5.765
0,07
30.000
0,35
Ergene 1 OSB
50.084
0,58
90.000
1,04
Ergene 2 OSB
54.248
0,63
90.000
1,04
335.126
3,88
583.000
6,75
TOPLAM
Mevcut Debi :3,88 m³/sn (İlave katılımlarla 3,92 m³/sn), Hedef 2030 Debisi: 6,75
(İlave katılımlarla 1,05 m³/sn ) Proje Debisi :7,8 m³/sn olmuştur.
DERİN DENİZ DEŞARJ SİSTEMİ İLE MARMARA’YA
ARITILMIŞ ATIKSU DEŞARJ EDECEK SANAYİ TESİSLERİ
DEBİLERİ
SKKY (SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ)
KOI PARAMETRİSİ SINIR DEĞERLERİ
SİSTEMDEKİ OSB’ LERDE SEKTÖREL DAĞILIM (VELİMEŞE ÖRNEĞİ)
ÇERKEZKÖY OSB
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Çerkezköy OSB
Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
Kapasitesi: 90.000 m3/gün
ÇORLU DERİ OSB
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Çorlu Deri OSB
Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
Kapasitesi: 36.000 m3/gün
AAT SAYISI AZALDI…
MEVCUTTA
Yaklaşık 1000 Sanayi Tesisi
194 MÜNFERİT AAT TESİSİ
VAR İKEN YENİ KURULAN
OSB’ ler İLE
Yaklaşık 1000 Sanayi Tesisi
5 MÜŞTEREK AAT
PROSES AKIM ŞEMASI
KOI : 200 mg/lt
KOI:1500 mg/lt
OSB Müşterek Arıtma Tesisleri Performans Değerleri
BİYOLOJİK
GİRİŞ
ARITMA
PARAMETRE BİRİM
DEĞERLERİ VERİMLİLİĞİ
(%)
Ph
Sıcaklık
KOI
BOI
AKM
Yağ ve gres
Toplam fosfor
Toplam krom
Krom+6
Kurşun
BİYOLOJİK
ARITMA
ÇIKIŞI
KİMYASAL
ARITMA
VERİMLİLİĞİ
(%)
KİMYASAL
ARITMA
ÇIKIŞI
LİMİT*
°C
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
6 - 10
25 – 32
1500
700
500
50
5
5
0,4
1
86
80
80
80
80
0
0
200
100
10
1
1
0,4
1
30
50
30
50
50
0
50
140
50
7
0,5
0,5
0,4
0,5
6-9
200
100
10
1
1
0,5
1
Toplam siyanür
mg/lt
2
90
0,2
0
0,2
0,5
Kadmiyum
Demir
Florür
Bakır
Çinko
Civa
Sülfat
TKN
Renk
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
ptCO
0,09
15
15
2
5
0,04
1500
60
1000
0
33
0
0
0
0
0
75
50
0,09
10
15
2
5
0,04
1500
15
500
0
50
0
50
50
50
0
0
50
0,09
5
15
1
2,5
0,04
1500
15
250
0,1
10
15
2
5
0,02
1500
15
260
*31.Aralık.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde istenen şartları sağlayacak
düzeyde arıtma yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
ÖRNEK OSB YERLEŞİM PLANI
VELİMEŞE OSB
Velimeşe AAT Yerinin Uydudan Görünüşü, AAT Yeri ve Yerleşim Planı
ERGENE-1 OSB
Ergene-1 AAT Yerinin Uydudan Görünüşü, AAT Yeri ve Yerleşim Planı
ERGENE-2 IOSB
Ergene-2 AAT Yerinin Uydudan Görünüşü, AAT Yeri ve Yerleşim Planı
TÜRKGÜCÜ OSB
Türkgücü IOSB AAT Yerinin Uydudan Görünüşü, AAT Yeri ve Yerleşim Planı
MURATLI IOSB
Muratlı AAT Yerinin Uydudan Görünüşü, AAT Yeri ve Yerleşim Planı
OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri Yapımı İhale
Bilgileri
İhaleyi
Gerçekleştiren
Kurum
OSB
Velimeşe Grubu
Ergene II
Türkgücü
Ergene I
20 Mart 2014
33,70
82.000.578,04 ¨ + KDV
24 ay
6 Mart 2014
23,17
44.783.386,00 ¨ + KDV
24 ay
10 Mart 2014
13,51
21.328.665,00 ¨ + KDV
24 ay
18 Mart 2014
24,00
36.044.500,00 ¨ + KDV
24 ay
13 Mart 2014
22,74
23.691.459,00 ¨ + KDV
24 ay
Organize Sanayi Bölgesi
Muratlı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Kırımı
Organize Sanayi Bölgesi
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Süre
Organize Sanayi Bölgesi
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
İhale Bedeli
Organize Sanayi Bölgesi
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
İhale
(%)
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
İhale
Tarihi
Organize Sanayi Bölgesi
TOPLAM
Toplam Yaklaşık
Maliyet
286.469.543,50¨
+ KDV
Toplam İhale
Bedeli
207.848.588,04 ¨
+ KDV
Toplam Tenzilat
% 27,5
ARITMA TESİSİ ÇIKIŞLARI ON-LİNE
İZLENECEK.
• «Gerçek Zamanlı Uzaktan Atık Su izleme Sistemleri
Çalışmalarına Dair Genelge» nin yayımlanması ile debisi
10.000 m3/gün ve üzerinde olan arıtma tesisleri çıkışlarına,
gerçek zamanlı (on-line) uzaktan atıksu izleme istasyonlarının
kurulması şartı gelmiştir.
• Ancak bizim sistemimizde debileri 10.000 m3/gün’ ün altında
dahi olsa bulunan bütün atıksu arıtma tesislerinin çıkışlarına
(on-line) uzaktan atıksu izleme istasyonları kurulacaktır.
‘’ Meriç - Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde
Arıtılmış Atıksuların Marmara’ya Deşarjını Sağlayacak Toplama ve
Derin Deşarj Sistemi Uygulama Projesi ‘’
OSB
Ergene I OSB
Tünel Hattı (m)
6380,00 m
Ergene II OSB
Açık Kazı (m)
1043,58 m
735,77 m
Ergen I OSB ve Ergene II OSB (Ortak Hat)
3301,13 m
Ergene I OSB, Ergene II OSB ve ASB (Ortak Hat)
6822,85 m
385,77 m
ASB
11998,76 m
Çerkezköy OSB
17752,31 m
Çerkezköy OSB ve Çorlu Deri OSB (Ortak Hat)
2191,57 m
Velimeşe OSB
118,56 m
Çerkezköy, Çorlu Deri OSB ve Velimeşe OSB (Ortak Hat)
314,24 m
Ergene I OSB, Ergene II OSB, ASB, Çerkezköy OSB, Çorlu Deri
OSB ve Velimeşe OSB (Ortak Hat)
3600,00 m
8827,98 m
Türkgücü OSB
6245,07 m
HES Sonrası Ortak Kollektör Hattı
7500,38 m
Deniz Deşarj Hattı
4500,00 m
Toplam
20.104 m
61.614 m
DERİN DENİZ DEŞARJ HATTI KAMULAŞTIRMA İLGİLİ BAKANLAR KURULU
KARARI 18.05.2014 TARİH VE 29004 SAYILI RESMİ GAZETEDE
YAYIMLANMIŞTIR…
KURUM GÖRÜŞLERİ ALINMIŞTIR…
Proje geçiş güzergahı
kapsamında; parsel bazında
35 kurumun görüşü
alınmıştır.
KAMULAŞTIRMA ALANLARI
Derin Deniz Deşarj Projesi kapsamındaki 82 km’lik arıtılmış atıksu kollektör
hattı OSB’lerin Onaylı Sınır Kapsamına alınmıştır…
ÇERKEZKÖY
OSB
ÇORLU DERİ
OSB
VELİMEŞE OSB
GRUBU
TÜRKGÜCÜ
OSB
İLÇE
MEVKİ
ERGENE 1 OSB
ÇORLU
MİSİNLİ KÖYÜ
1.479,24 m²
ÇORLU
VAKIFLAR KÖYÜ
6.170,98 m²
343,04 m²
ÇORLU
KIRKGÖZ KÖYÜ
15.827,97 m²
15.513,33 m²
ÇORLU
SAĞLIK MAHALLESİ
104,75 m²
104,75 m²
ÇERKEZKÖY
KARAAĞAÇ
19.729,85 m²
ÇORLU
YULAFLI KÖYÜ
53.126,47 m²
ÇORLU
MARMARACIK KÖYÜ
12.790,22 m²
ÇORLU
HIDIRAĞA MAHALLESİ
27.834,27 m²
ÇORLU
VELİMEŞE KÖYÜ
56.659,39 m²
ÇORLU
HATİP MAHALLESİ
4.427,64 m²
4.427,64 m²
34.206,12 m²
13.888,71 m²
12.849,94 m²
ÇORLU
ŞEYHSİNAN MAHALLESİ
3.239,14 m²
3.239,14 m²
4.318,85 m²
1.727,54 m²
7.198,09 m²
ÇORLU
TÜRKGÜCÜ
63.810,55 m²
M.EREĞLİSİ
ÇEŞMELİ KÖYÜ
14.949,64 m²
ÇORLU
YENİCE KÖYÜ
TOPLAMLAR
GENEL TOPLAM
ERGENE 2 OSB
354,59 m²
33.515,75 m²
33.515,75 m²
44.687,66 m²
17.875,07 m²
74.479,44 m²
15.761,10 m²
64.765,46 m2
57.143,64 m2
253.352,84 m2
33.491,32 m2
94.882,06 m2
94.521,29 m2
598.156,61 m2
HES PROJESİ
Derin Deniz Deşarj Projesi Kapsamındaki HES Tesisi ile her yıl artan enerji ihtiyacına
katkıda bulunacaktır,
- Boru Tipi HES Projesinin Türkiye’deki ilk çalışması Tekirdağ’da gerçekleştirilecektir.
İşin Adı
Kapasitesi
Proje Debisi
Santral Binası
en/boy/yükseklik
Konum
Üretilen Yıllık Ortalama
Enerji Değeri
Toplam Enerji
1.HES
2x1787 kW
5.45 m³/s
13.70/35.50/14.60 m
Velimeşe
24767820 kWh
2.HES
886 kW
4,26 m³/s
15.00/25.00/15.00 m
Türkgücü
6967000 kWh
Kaynak: HES Projesi Fizibilite Raporu, 2013.
MARMARA DENİZİ SU KALİTESİ DURUMU
- Son yıllarda yapılan uygulamalarla, özellikle Haliç, İzmit ve
Gemlik Körfezleri’nde su kalitesi iyileştirilmiş ve biyo-çeşitlilik
artmıştır.
- İSKİ tarafından yapılan ön arıtma ve derin deniz deşarjları ile,
- İstanbul Boğazı ile Marmara ve Adalar sahillerindeki plajlarda,
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kriterlerine ulaşılmaktadır.
Derin Deniz Deşarj Projesi Uygulama Örnekleri
- İstanbul Yenikapı, Kadıköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece çıkış
sularının deşarj edildiği Baba Burnu ~ Tuzla Yarımadası aksı kuzeyi ile
su alışverişinin sınırlı olduğu İzmit doğu bölgesinde, alt tabakadaki
çözünmüş oksijen seviyeleri < 2 mg/L seviyesindedir.
- Derin Deniz Deşarj Sistemi, tatlı su kaynaklarının korunması için
büyük önem arz etmektedir. Bu önem doğrultusunda derin deniz deşarj
sistemi projelerinin, ülkemizde uygulanan örnekleri (İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin
Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, v.b.) her geçen
yıl artmaktadır. Dünyada ise Finlandiya ve Norveç’ ten, Singapur ve
Çin’ e, Amerika’ dan Meksika’ ya geniş bir coğrafya da uygulanan bir
çok örneği mevcuttur.
TÜBİTAK’ın Marmara Denizi Çalışması
-2025 yılına kadar, Marmara Denizi’ne yapılan tüm kentsel ve
endüstriyel deşarjlar öncesi, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
(2006)’ya uygun, N ve P giderimli ileri biyolojik arıtma uygulanmalıdır.
-İstanbul Boğazı alt akımına yapılan deşarjlar için, Boğaz girişine
deşarj öncesi asgari kimyasal arıtma destekli birincil veya tercihen N
ve P giderimli ileri biyolojik arıtma, Boğaz talveğine (~70 m) deşarj
öncesi asgari kimyasal arıtma destekli birincil arıtma uygulanmalıdır.
-Çanakkale Boğazı Marmara Girişi ve Çanakkale Boğazı’na yapılacak
arıtılmış atıksu deşarjları üst tabakaya yapılmalıdır.
-Susurluk Havzası’nda iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları ile atıksu
deşarjlarında asgari N giderimli biyolojik arıtma uygulanmalıdır.
TÜRK BOĞAZLAR SİSTEMİ AKIM DÜZENİ
UZAK ALAN TAŞINIM MODELLEMESİ (İTÜ)
- Üst tabakaya deşarj durumunda, oluşacak renkli atıksu tarlasının
güneyli rüzgarlarla Haziran-Eylül döneminin önemli bir kesiminde
(zamanın % 20-30’u) Tekirdağ sahillerine ulaşma riski vardır.
- Kıyıdaki renk seviyesinin oldukça düşük mertebelerde (< 1~15 PtCo) olması beklenmekle birlikte, deşarjın Marmara Denizi üst
tabakasına yapılmaması gerekir.
- Deşarjın -45 m’den daha sığ olmamak ve ≥ 40 misli ilk seyrelme
sağlanmak üzere, Marmara Denizi alt tabakasına yapılması
önerilmektedir.
ALTERNATİF DEŞARJ ARAŞTIRMALARI
- Ergene ve Marmara’ya Deşarj Fizibilite Raporları İTÜ
tarafından hazırlanmıştır.
- İTÜ, Su ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nce hazırlanan “Meriç-Ergene Havzası
OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının
Marmara Denizine taşıyacak Kolektör Tünel ve Deniz Deşarj
Hattı” çalışmasına ilişkin Çevresel Değerlendirme ve Deniz
Deşarjı Uzak alan Taşınım Modeli Raporları Orman ve Su
İşleri Bakanlığı tarafından incelenerek 04/03/2013 tarihinde
uygun bulunmuştur.
DEŞARJIN KİRLİLİK YÜKLERİ
Ergene Havzası’ndan Marmara’ya deşarj ile gelen kirlilik
yüklerinin Marmara Denizi Havzası geneli için anlamı
Marmara
Denizi Havzası
Ergene’den
Marmara’ya Deşarj
Sistemi
Kirlilik Artışı
(%)
KOİ*
660.009
31.481
~4,8
TN
85.625
2.373
~2,8
TP
14.900
310
~2,1
Kirlilik Yükü
Bileşeni (t/yıl)
*KOI ≈ 2,67 x TOK alınmıştır.
- Marmara’ya gelen toplam kirlilik yükünün ~%50’si Karadeniz
kaynaklıdır; bu kirliliğin %80-85’ini de sınır-aşan kaynaklar
oluşturur.
RENK PARAMETRESİ
MARMARA DENİZİ’NİN DEBİSİ 12.000 m³/sn İKEN
VERİLECEK DEŞARJ 5 m³/sn’DİR. SÖZ KONUSU DEŞARJ İLE
DENİZ DEBİSİ ARASINDA 2400’DE 1 ORANINDA FARK
VARDIR. DOLAYISIYLA DEŞARJ İLE CİDDİ SIKINTILAR
YAŞANMAYACAKTIR.
TRE
2013 YILI YAZ MEVSİMİNDE ŞEREFLİ DERESİNDEN ALINAN
NUMUNELERİN ANALİZ SONUÇLARI
ŞEREFLİ DERESİ BAŞLANGICI
SKKY TABLO 1.
ANALİZ
BİRİMİ
SONUC
U
TÜRKGÜCÜ DERESİ VE ŞEREFLİ DERESİ BİRLEŞME ÖNCESİ
SKKY
I
II
III
IV
SINIFI
PARAMETRE
BİRİMİ
ŞEREFLİ DERESİ İLE DENİZ BİRLEŞME
(BU NOKTADA DEBİ 35.900 M3/GÜN ÖLÇÜ
SKKY TABLO 1.
ANALİZ
SKKY SINIFI
SONUCU
I
II
III
IV
PARAMETRE
BİRİMİ
SKKY TABLO 1
ANALİZ
SONUCU
I
II
III
mg/L
241,8
25
50
70
>70
4
KOI
mg/L
107,6
25
50
70
>70
4
KOI
mg/L
419,3
25
50
70
Azotu
mg/L
52,05
0,2
1
2
>2
4
Amonyum Azotu
mg/L
0,20
0,2
1
2
>2
1
Amonyum Azotu
mg/L
44,38
0,2
1
2
es
mg/L
10
0,02
0,3
0,5
>0,5
4
Yağ-Gres
mg/L
12
0,02
0,3
0,5
>0,5
4
Yağ-Gres
mg/L
60,0
0,02
0,3
0,5
TDS
mg/L
1050
500
1500
5000
2
TDS
mg/L
885
500
1500
5000
Sülfat
mg/L
108,7
200
200
400
>400
1
Sülfat
mg/L
207,2
200
200
400
Toplam Kjedal
Azotu
mg/L
1,45
0,5
1,5
5
>5
2
Toplam Kjedal
Azotu
mg/L
64,0
0,5
1,5
5
Nitrit Azotu
mg/L
0,56
0,002
0,01
0,05
>0,05
4
Nitrit Azotu
mg/L
0,81
0,002
0,01
0,05
Nitrat Azotu
mg/L
1,12
5
10
20
>20
1
Nitrat Azotu
mg/L
1,57
5
10
20
Klorür
mg/L
134,7
25
200
400
>400
2
Klorür
mg/L
63,8
25
200
400
4
T. Fosfor
mg/L
5,16
0,02
0,16
0,65
>0,65
4
T. Fosfor
mg/L
30,2
0,02
0,16
0,65
Sodyum
mg/L
137,5
125
125
250
>250
3
Sodyum
mg/L
100,8
125
125
250
T. Pestisid
mg/L
0,0004
0,001
0,01
0,1
>0,1
1
T. Pestisid
mg/L
0,0055
0,001
0,01
0,1
TOC
mg/L
32,4
5
8
12
>12
4
TOC
mg/L
39,9
5
8
12
Renk
Pt/Co
97
5
50
300
>300
3
Renk
Pt/Co
117
5
50
300
6,5-
6,5-
6,0-
6,0-
6,0-
9,0
9,0
pH
6,5-
8,5
1
6,5-
8,5
8,5
8,5
9,0
edal
mg/L
541
500
1500
5000
>500
0
2
mg/L
101
200
200
400
>400
1
mg/L
57,8
0,5
1,5
5
>5
4
otu
mg/L
0,95
otu
mg/L
2,08
mg/L
28,3
0,00
>0,0
0,01
0,05
5
10
20
>20
1
25
200
400
>400
2
2
5
>0,6
4
or
mg/L
29,5
0,02
0,16
0,65
m
mg/L
39,6
125
125
250
>250
1
sid
mg/L
0,0031
0,01
0,1
>0,1
2
mg/L
35,1
5
8
12
>12
4
Pt/Co
150
5
50
300
>300
3
k
7,79
0,00
1
6,58,5
6,58,5
6,09,0
5
6,09,0
1
pH
7,83
0C
28,5
25
25
30
>30
3
Sıcaklık
0C
mg/L
92,6
4
8
20
>20
4
BOI
mg/L
>500
0
7,13
26
25
25
30
>30
3
Sıcaklık
0C
26,0
25
25
30
40,3
4
8
20
>20
4
BOI
mg/L
159,7
4
8
20
2013 YILINDA ŞEREFLİ DERESİNDEN GÖRÜNTÜLER
BAZI NOKTALARA AİT SU ANALİZLERİ (18.11.2013)
Numune Alma Noktası
Analiz Sonuçları
Sıcaklı
k
Ph
Oksijen
İletkenlik
Şerefli Deresi
18,2 C°
7,45
1,30 mg/lt
1597 μS/cm
831 NaCl mg/lt
Sağlık Mahallesi
19,4 C°
8,21
1,37 mg/lt
4190 μS/cm
3560 NaCl mg/lt
Şerefli Deresi ile Marmara Denizi
birleşim noktası
16,7 C°
7,58
-
19970 μS/cm
11940 NaCl mg/lt
Yenice Deniz Suyu
14,6 C°
8,24
-
35100 μS/cm
21800 NaCl mg/lt
Kaynak: Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı.
Tuzluluk
Sağlık Mahallesi
Sıcaklık =19,4 C°
Ph= 8,21
Oksijen=1,37 mg/lt
İletkenlik 4190 μS/cm
Tuzluluk= 3560 NaCl mg/lt
Şerefli Deresi
Sıcaklık =18,2 C°
Ph= 7,45
İletkenlik 1597 μS/cm
Tuzluluk= 831 NaCl mg/lt
Yenice Deniz Suyu
Sıcaklık =14,6 C°
Ph= 8,24
İletkenlik 35100 μS/cm
Tuzluluk= 21800 NaCl mg/lt
Şerefli Deresi-Marmara Denizi
Birleşim Noktası
Sıcaklık =16,7 C°
Ph= 7,58
İletkenlik 19970 μS/cm
Tuzluluk= 11940 NaCl mg/lt
Kaynak: Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı.
DEŞARJ NOKTASINA GELEN YÜZEYSEL KİRLİLİK
YÜKLERİ (KOI kg/gün)
YENİCE BELDESİ; 90; 1%
TRAKYA BİRLİK; 98; 1%
BATI BÖLÜMÜ; 50,8;
1%
TÜRKGÜCÜ OSB; 506,2;
6%
BATI BÖLÜMÜ
ÇORLU
BELEDİYESİ
TÜRKGÜCÜ OSB
TRAKYA BİRLİK
ÇORLU
BELEDİYESİ;
7.254,00; 91%
Şerefli Deresindeki Kirlilik Yükleri ve Oranları
YENİCE BELDESİ
TARIMA VERİLEN
ZARARDAN KURTULMAK
ERGENE’YE DEŞARJ
MARMARA’YA DEŞARJ
TUZLULUK TARIMSAL
ALANLARA VERİM
AÇISINDAN OLUMSUZ
ETKİLERİ OLACAKTIR.
MARMARA DENİZİ’NE DEŞARJ
NETİCESİNDE TUZLULUK
SORUNU YAŞANMAYACAKTIR.
MARMARA’YA DERİN DEŞARJIN
NEDENLERİ
• Tarımda verimliliğin artması,
• Ergene Havzası’nda dağınık endüstrilerin, OSB yapılanması ile
bir araya getirilmesi,
• Verimli işletilemeyen küçük endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin
kapatılması,
• Renk ve iletkenlik parametresi,
• AAT kurulum ve işletim maliyetinin düşük olması,
• Havzadaki muhtemel kısıtlamalar,
• Deşarjın Marmara’ya verilmesi ile hızla seyrelmesi,
• Meriç’in uluslararası su olması,
• Saros Körfezi’nin ÖÇK Bölgesi olması.
PROJEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
AŞAMALAR
- Projenin; Zemin Etüdleri, Mimari, Betonarme-Statik, Makine ve
Elektrik projeleri ile İhale Şartnamesi DSİ Tarafından Onaylanmış olup
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kredilendirme sürecine
girilmiştir.
‘’ Meriç - Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde
Arıtılmış Atıksuların Marmara’ya Deşarjını Sağlayacak Toplama ve Derin
Deşarj Sistemi Uygulama Projesi ‘’ işi kapsamındaki İhale Bilgileri
İhaleyi Gerçekleştirecek
İhale Bilgisi
İhale Tarihi
Derin Deniz Deşarj Projesi
2014 MAYIS
Kurum
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kara Kısmı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Derin Deniz Deşarj Projesi
Deniz Kısmı
-
ERGENE NEHRİ SU KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ
İÇİN HEDEFLER
Kaynak: T.C. Tekirdağ Şehircilik İl Müdürlüğü
Derin Deniz Deşarj Sistemine Katkısı Olan Bilim İnsanları
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Koordinatör Bakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Lütfi AKÇA
İTÜ
Müsteşar
Prof. Dr. Cumali KINACI
İTÜ
Su Yönetimi Genel Müdürü
Emekli İTÜ
Derin Deniz Deşarj Projesi
YTÜ
Çorlu Deri OSB
Prof. Dr. A. Mete Saatçi
MARMARA ÜNİ.
Çerkezköy OSB
Prof Dr. İzzet ÖZTÜRK
İTÜ
Derin Deniz Deşarj Projesi
Prof. Dr. Sedat KABDAŞLI
İTÜ
Derin Deşarj Modellemesi
Prof. Dr. Ayşegül TANIK
İTÜ
Denizdeki Çevresel Etkinin Tespiti
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN
İTÜ
Fizibilite Raporu
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
ARITMA ÇAMURLARI PROJESİ
Doç Dr. Eyüp DEBİK
YTÜ
PROJE DANIŞMANI
Prof. Dr. İsmail TÖRÖZ
İTÜ
ATT
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
İTÜ
ATT
Doç. Dr. Lokman Hakan TECER
NKÜ
ATT
Anadolu Yer Bilimleri
Zemin Etüdü
Prof. Dr. Nevzat KOR
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER
Prof. Dr. Fazlı Y. OKTAY
KAYNAKLAR
-
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2013, 13 Haziran) T.C. Resmi Gazete, 28676.
- Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi Kapsamında Marmara Denizi Derin Deniz Deşarj Hattı, HES, Atıksu Arıtma
Tesisleri ve Sanat Yapıları İnşaatlarının Yapılabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (2013, 2 Temmuz) T.C. Resmi Gazete, 28695.
-Tübitak MAM Marmara Havzası Koruma Eylem Planı. 2010.
- MEMPIS Projesi.
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi. 2012-2013.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü.
- KABBAŞLI, S., 2013. Ergene Havzası’nda Arıtılan Atıksuların Marmara Denizi’ne Derin Deniz Deşarj Sistemi
Modellemesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik ABD, İstanbul.
- Görgün, E., 2013. Marmara’ya Derin Deniz Deşarj Projesi Fizibilite Raporu. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre
Mühendisliği ABD, İstanbul.
- Kor, N., 2013. Marmara’ya Derin Deniz Deşarj Projesi. MİMKO, İstanbul.
- ÖZTÜRK, İ., 2013. Marmara’ya Derin Deniz Deşarj Projesi Fizibilite Raporu. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre
Mühendisliği ABD, İstanbul.
- CEYHAN, M., 2011. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ve Yürütülen Çalışmaları. T.C. Tekirdağ Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
BÖLGELERİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU, Tekirdağ.
- MASATLI, M., 2011. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ve IOSB Sunumu. T.C. Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ.
I. KIYI
ERGENE TEMİZ AKSIN…
E-mail: [email protected]
Tel: 0282 673 79 01-02 Fax: 0282 673 79 03
MAVİ BAYRAKLI TEKİRDAĞ SAHİLLERİ
Download

sunum için tıklayınız.