Sto Info duben_Sestava 1 11.6.13 10:29 Stránka 1
červen 2013
StoProfi Info
Tipy a trendy (nejen) pro partnery STO
Problematika:
Vedle tepelných vlastností a ceny jsou odolnost a životnost hlavními kritérii při rozhodování o volbě zateplovacího systému. V posledních letech dochází
k výrazným výkyvům počasí a stále častěji se setkáváme i v našich zeměpisných šířkách s náhlou změnou počasí doprovázenou krupobitím, silným větrem
a přívalovými dešti. Ze zkušenosti víme, že standardní kontaktní zateplovací systémy těžko odolávají těmto extrémům bez poškození. Proto jsme se
rozhodli podrobit kontaktní zateplovací systém StoTherm Classic® testu, který je podstatně náročnější
než všechny ostatní a vystavit fasádu různému zatížení – dešti, krupobití a vichřici – jako je tomu v přírodě, simultánně neboli současně. Test probíhal
v září 2012 ve výzkumném centru pro integrální stavitelství FIBAG (Forschungszentrum für integrales
Bauwesen FIBAG) ve Štýrském Hradci v Rakousku.
KRUPOBITÍ,
VANDALISMUS
A ETICS
Simultánní zkouška proběhla za následujících podmínek: déšť podobající se silné přeháňce o intenzitě
1 l/m2 za 1 minutu, krupobití simulováno ledovými
koulemi o průměru až 50 mm, dopadajícími pod
úhlem 45° na fasádu, a turbína vyvíjející proudění
typu orkánu o rychlosti až 130 km/hod. V součtu to
jsou maximální hodnoty, které se běžně v našich zeměpisných šířkách nedosahují.
Kvalita výrobku, životnost, bezpečnost systému, rozmanitost ztvárnění a inovace – pro každý z těchto pěti plusových bodů získal systém StoTherm Classic® hvězdičku
navíc. Promyšlenou koncepcí, kvalitními surovinami a chytrými detaily vytváří StoTherm Classic® již přes 40 let vysoký
standard na trhu. Reklamační kvóta se blíží nule, fasáda
zůstává řadu let v technicky a vzhledově bezvadném
stavu.
Výhody StoTherm Classic®:
Jak to řeší Sto:
•
•
•
•
•
nejvyšší kvalita
extrémní životnost
odzkoušený systém
fascinující ztvárnění povrchů
inovativní systém
StoTherm Classic®: Premium extrem – odolal zkoušce bez
poškození, žádná trhlina, žádné poškození, žádná reklamace.
S pětihvězdičkovou pečetí kvality
Premium poskytujeme nyní viditelný
příslib kvality.
Kontakty
Vydává: Sto s r.o., Čestlice 271, 251 70 Dobřejovice, Tel. 225 996 311, Fax 225 996 388, [email protected] Redakce: Marketing a komunikace Sto s.r.o. Vychází: občasník
www.sto.cz
Download

StoTherm Classic - fasáda, která odolá kroupám i vandalismu