září2013
Víno a umění | vinoaumeni.cz
Alšova jihočeská galerie
Andy Warhol – Zlatá šedesátá
Zdeněk Podhůrský
Číslo na Boha pomáhá
Organizace pomáhající lidem
Galerijní odpoledne
Víno a umění v Hluboké nad Vltavou
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, 2013
Astrid | Silvie Lišková
Víno a umění,
toto slovní spojení v sobě skrývá mnohé. Tajemství, krásu, lásku, štěstí, um, tvořivost...
Každý si určitě představí něco jiného a vždy to bude správně.
Když jsem dostala nabídku podílet se na projektu Víno a umění, neuměla jsem si
v celé šíři představit, co vše tato dvě slova za sebou skrývají. Po více než roční práci
vím, že je to nekonečný příběh, který se každým dnem rozvíjí, rozšiřuje a oslovuje
nové skupiny partnerů. Má-li být tento projekt úspěšný, zajímavý a živý (prospěšný),
potřebuje mít kolem sebe nejen příznivce kvalitního vína a umění, jakými jsou pěstitelé
a výrobci vína, umělci, zástupci uměleckých škol a provozovatelé galerií. Potřebuje
aktivní spolupráci se zástupci cestovního ruchu, regionálních samospráv a zástupců
významných společností a donátorů, kteří cíle a záměry tohoto projektu budou podporovat. Za vším co bylo vyjmenováno, stojí výjimeční kreativní lidé s touhou a vášní pro
krásné, nové a netradiční, kteří se nebojí vstupovat do neznámého prostoru.
Víno a umění svou činností obnovuje toto, v dnešních dnech již trochu pozapomenuté
magické spojení dvou neobyčejných produktů lidských rukou – vína a umělecké tvorby.
Předstupujeme před Vás s prvním číslem našeho informačního Newsletteru Víno
a umění. Chceme vám pravidelně představovat nejen zajímavosti z naší činnosti a připravované akce, ale chceme dávat prostor našim partnerům a osobnostem, kteří mají
blízko k vínu či umění.
Najděte si v dnešní uspěchané době čas. Sedněte si na své oblíbené místo doma nebo
kdekoliv jinde, otevřete si láhev dobrého vína a začtěte se do našich článků. Věříme,
že najdete inspiraci, jak a kde, prožít hezké chvíle s Vínem a uměním.
Eva Nytrová
ředitelka občanského sdružení Víno a umění
2 | www.vinoaumeni.cz
Obsah
2
Úvodní slovo ředitelky
3
Obsah
4
Alšova jihočeská galerie
Andy Warhol – Zlatá šedesátá
8
Víno, umění a Astrid
12
Víno a umění podporuje:
Číslo na Boha
14
Zdeněk Podhůrský
aneb Má cesta k vínu a...
16
Představujeme:
Martin Žůrek (sommelier)
19
Galerijní odpoledne Víno a umění v Ostravě
Newsletter září 2013 | 3
Alšova jihočeská galerie
Andy Warhol
– Zlatá šedesátá
Tato důstojná a elegantní dáma v letošním roce oslavila celých 60. let od svého založení. Prostory Jízdárny
Zámku Hluboká jsou svým vznosným prostředím opravdu ideální pro prezentaci výtvarného umění.
Při své první návštěvě galerie jsem se dozvěděla, že je v Jihočeském kraji specializovanou institucí, která
patří k pěti největším svého druhu v České republice. Její význam spočívá hlavně ve sbírkách nevyčíslitelné
umělecké a historické hodnoty, které zahrnují na 20 tisíc uměleckých předmětů: obrazů, soch, kreseb, grafických listů, keramiky a porcelánu.
V expozicích galerie naleznete jednu z nejproslulejších a nejobsáhlejších kolekcí gotického malířství
a sochařství u nás. Expozice nabízí unikátní díla holandského a flámského malířství, významnou kolekci
moderního a současného umění či soubor děl z Mezinárodních keramických sympozií. Tolik oficiální
informační zdroje.
„Lokace na výstavu byla vybrána naprosto
záměrně. Není většího kontrastu, než dát
Pop-Art do prostor zámeckého komplexu.
Umíte si představit podobnou expozici
ve Windsoru? Já ne.“
Daniel Hovorka – Autor projektu
Letošní hlavní turistickou sezónu spojila Alšova jihočeská galerie s projektem ANDY WARHOL
– ZLATÁ ŠEDESÁTÁ, což bylo zásadním důvodem mé návštěvy. „Byla to správná volba.“ konstatoval při
našem setkání ředitel AJG Aleš Seifert. „Výstavu od jejího zahájení do konce srpna navštívilo již více než
12 tisíc platících návštěvníků“.
Jsem zvědavá a využívám našeho osobního setkání k další otázkám. Gotické malířství a sochařství
a Andy Warhol, to je docela netradiční spojení uměleckých témat. Přesto jste se vydal touto cestou.
Musela to být pro Vás velká výzva. Byla to náhoda nebo záměr? Chystáte se realizovat podobné netradiční,
řekněme avantgardní, projekty v historických prostorách galerie i v budoucnu? Aleš Seifert se trochu
spiklenecky pousmál: „Určitě se budeme snažit přicházet s významnými uměleckými jmény a možná podle
mnohých i s netradičními tématy. Ale nebudu předem nic prozrazovat. Přijďte se k nám zase podívat.“
Výstavu ANDY WARHOL – ZLATÁ ŠEDESÁTÁ můžete navštívit v Alšově jihočeské galerii až do konce září
2013. Nejsem odborník na umění, ale jako běžný návštěvník mohu pouze potvrdit, že výstava je „stylová“
a velmi se mi líbila. Návštěva galerie v Hluboké nad Vltavou byla pro mne příjemně stráveným časem
a určitě se vyplatí přijet na toto nezapomenutelné místo znovu. Od této chvíle budu sledovat novinky
na webových stránkách galerie častěji. Můžete i vy: www. ajg.cz
-en-
4 | www.vinoaumeni.cz
Newsletter září 2013 | 5
Den Vína a umění
v Hluboké nad Vltavou
akce se koná pod záštitou starosty
města Hluboká nad Vltavou
5. 9. 2013
od 13 h do 18 h
Náměstí
Hluboká
nad Vltavou
Bližší info:
www.vinoaumeni.cz
14.00
Pražský Hradčanský orchestr
15.30
Jarda „Walda“ Matuška
17.00
Jiří Zonyga
s kapelou Větry z jihu
Kdybyste věděli,
jaké poklady skrývá
tato země, už si je
vychutnáváte.
Hudební program doplní svým vystoupením Divadlo Pikl
a prostor pro tvůrčí kreativitu poskytne malým i velkým
návštěvníkům Tvořivá dílna TVOR.
Programem vás bude provázet moderátor Miroslav Mareš.
Ochutnávky a prodej moravských vín, prezentace výrobků
uměleckých řemesel a nabídka potravin z regionální
produkce.
Vstup volný. Těšíme se na vaši návštěvu.
Úrodný kraj kolem Pálavských vrchů skrývá mnohem víc, než
uvidíte ze sedla kola při cestách rozlehlými vinohrady. Zdejší
zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutů, Keltů
i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří tu podle
legendy začali s pěstováním vinné révy. Jedním z pokladů,
které země vydala, je nejstarší nalezená plastika ženy na světě,
27 tisíc let stará Věstonická Venuše. Další cennosti můžete
objevovat a doslova vychutnávat sami. Stačí přijmout pozvání
do jednoho ze stovek vinných sklepů v unikátních sklepních
uličkách.
Pálava
HLAVNÍ MARKETINGOVÍ PARTNEŘI:
PARTNEŘI:
6 | www.vinoaumeni.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
www.kudyznudy.cz
Newsletter září 2013 | 7
Víno, umění a Astrid
Víno, umění a Astrid, o.p.s. s programem pomoci lidem v nouzi v jehož rámci
vzniká sociální projekt kreativní dílny. A jak to všechno souvisí?
Základní filosofická premisa říká, že všechno souvisí se vším, jinak řečeno, že všechno jedno jest... ale
já mám nelehký úkol uvést do souvislostí víno, umění a sociální službu, konkrétně sociální rehabilitaci,
zprostředkovávanou skrze práci našich klientů a hendikepovaných zaměstnanců kreativní chráněné dílny
v Astrid, o.p.s.
Ne každý člověk může být profesně umělcem nebo kreativcem, většina lidí v sobě ani takový talent
nehledá, jako by to bylo něco nepatřičného, vymezeného jedincům políbeným múzami. A přesto,
v každém, a to doslova v každém z nás, sídlí nějaký talent, každý z nás se umí vyjádřit v materii, ať už je
jakákoliv. Často nám v dětství mnozí pseudo pedagogové zkazili radost z čiré tvorby, když nás tlačili do unifikovaného projevu a za jiný, odlišný nás zesměšnili před celým světem, stejně jako to dělali a stále dělají
ideologové, kteří zrovna nad námi mají nějakou moc...
procesu, tím více se těší na výsledek. Občas i zlobení se nad svou nedokonalostí, nepředvídavostí ale
i tvrdošíjnou potřebu vrátit se zpět a hledat nové, lepší cesty k uspořádání atomů, toho čemu říkáme hmota,
do tvarů, jež našemu oku lahodí... Jde o proces cizelace, tříbení oka i jiných smyslů, broušení naší víry
ve vlastní schopnosti. Je to úplně stejný proces, který prožívá Tvůrce vína. Jen jeho vůlí nabude výpěstek
vinic jiskry, buketu, vůně, lahodnosti, plnosti.
Prvotně jde vždy o myšlenku, záměr. Pak už je to o síle naší vůle, dovést tuto naši myšlenku k cíli, v němž
se naprosto sjednotí s naším uměleckým dílem.
A jak u vína a umění, tak i u naší práce, která tvorbu používá jako zprostředkování k dalším cílům, je každý
počin jiný. Jiný v tom smyslu, že obraz je viděn pokaždé jinak. Kolik pozorovatelů, tolik obrazů, kolik milovníků vína, tolik různých chuťových zážitků. Nenechte si vnutit cizí názory, ponechejte si svůj obraz, svoji
chuť a nepodléhejte. Hledejte svou vlastní cestu, sbírejte si svoje vlastní chuťové vzpomínky v lahvích
vína a svoje obrazové vjemy v rámech i bez nich. Ohmatejte a zamilujte si svůj tvar vinné sklenice nebo
třeba hliněné mačkané misky s horkým saké, bez ohledu na to, co tomu řeknou ostatní. Je to vaše volba
a váš život.
Rádi bychom Vám v průběhu Galerijního odpoledne Víno a umění v Ostravě 17. 10. 2013 představili tvorbu
našich zdravotně postižených a dlouhodobě nezaměstnaných klientů. Jak jsem již v úvodu napsala, nejde
o profesionální umělce, keramiky ba dokonce ani o řemeslníky v tomto oboru. Jde o lidi, kteří hledají uplat-
Naše svoboda stojí na jiných základech, než si myslíme. Svobodný výtvarný projev, který je vlastní jen nám,
nás k ní spolehlivě vede. Je jedno, co vytvoříme. Důležité je, jak to vnímáme, jaký z toho máme pocit a jak
nám to zkrášlí den i šeré zákoutí domova. Je k nezaplacení radost z kusu uhnětené hlíny, kterému síla naší
vůle dala požadovaný tvar. Tvar, ve kterém drží voda nebo víno...
V Astrid se snažíme vrátit lidem postiženým ztrátou práce, sebevědomí, sebeúcty ale i ztrátou vyhlídek
na lepší zítřky, životního rytmu, cíle a smyslu dar tvoření a učení se.
Tito lidé, po letech své rutinní práce a třeba i několika let prázdnoty nezaměstnanosti, mají najednou smysluplně naplněný čas. Čas v pevně dané struktuře, který jim dává řád života, sděluje jim datum a den
v týdnu. Čas, který do jejich života vnese náboj očekávání a překvapení. Čím dále jsou ve svém tvořivém
8 | www.vinoaumeni.cz
Newsletter září 2013 | 9
nění, přijímají výzvy a nejsou pasivní. Stále se učí nové věci a hlavně se učí nebát se vyjádřit svůj názor,
postoj či výraz. Rozhodně nejdeme (a ani to nechceme připustit) cestou manufakturní výroby podle šablon
a vzorů, jak se často v chráněných dílnách děje. Nechceme dosahovat prvoplánové líbivosti. Chceme, aby
si naši klienti odžili proces vlastní tvorby a mohli být na svá díla patřičně hrdi – což se děje zejména, když
někoho jejich díla zaujmou natolik, že si je koupí. Akt koupě je pro tyto lidi největší odměnou a zhodnocením
jejich úsilí, práce a invence, to že jiným lidem stojí za to koupit si jejich dílo prodchnuté jejich myšlenkou, dílo,
jemuž dali tvar a stanovili jeho účel, jim vrací víru v sebe.
Jeden můj přítel říká, že spojitost mezi vínem a uměním tkví v umění vypátrat a nakoupit dobré víno.
S tímto postojem nesouhlasím. Svým klientům jsem předložila ke zpracování téma „souvislost vína
a umění“, a že jich našli opravdu dost, můžete posoudit svými smysly na Galerijním odpoledni Víno
a umění v Ostravě.
Na zdraví.
Silvie Lišková
ředitelka Astrid, o.p.s.
www.asridops.cz
VÍNA S CHUTÍ PÁLAVY
vedeme
elektřinu
nejvyššího napětí
NATURVINI s.r.o. je nové dynamické vinařství s velkou budoucností.
Z tradičních moravských odrůd vyrábíme moderní vína vhodná především
pro gastronomii. Z jednoho vinného keře vždy jedna láhev dobrého vína.
Hrozny z vinic jsou vždy ručně sbírané. Naše vína řadíme do dvou základních řad - VINICE a NATURVINI. Stejně tak dělíme i pochutiny, které
vyrábíme se stejnou péčí a láskou z toho nejlepšího vína.
10 | www.vinoaumeni.cz
www.naturvini.cz
Jsme výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy
České republiky. Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou
elektřiny v každém okamžiku. Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou
soustavu. Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přístup k přenosové
soustavě za rovných a transparentních podmínek. Aktivně se podílíme na
formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.
ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel.: +420 211 044 111
fax: +420 211 044 568
e-mail: [email protected]
www.ceps.cz
Newsletter
září 2013 |
11
Víno a umění podporuje:
Číslo na Boha
„Tento charitativní projekt vznikl v době, kdy jsem tvořil text písničky, právě o nálezu telefonického
kontaktu na Boha“ nám řekl při našem prvním setkání Zdeněk Podhůrský.
V té době se zamýšlel nad hodnotami a absurditou takové situace a svou myšlenku pak dále rozvíjel,
až došel k nápadu uskutečnit vizi reálného telefonního čísla, na kterém když se dovoláte, získáte pomoc
a pochopení. Projekt Číslo na Boha zaměřený na finanční pomoc hendikepovaným dětem vznikl v listopadu 2012. Díky úspěšné podpoře občanského sdružení Dobrý skutek, postupné medializaci a vlastního
přesvědčení Zdeňka Podhůrského, který se stal patronem projektu, začíná projekt přinášet své ovoce
v podobě přímých dárců.
Občanské sdružení Dobrý skutek pomáhá jednotlivým případům postižených prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách sdružení. Stejně tak na stránkách projektu
www.cislonaboha.cz se vždy objeví konkrétní aktuální dětský případ. Když se rozhodnete postiženému
dítěti pomoci, máte možnost vybrat jakým způsobem a vždy máte naprostou kontrolu, kam Váš příspěvek jde. Tok vložených finančních prostředků je denně aktualizován a zveřejňován. Finanční pomoc a charitativní účet jsou tímto způsobem zcela transparentní. Jakmile se podaří získat celou potřebnou částku
na zveřejněného dětského klienta, je okamžitě na stránkách představen nový případ a další prostředky
už jdou na jeho léčbu či pomoc. Tímto způsobem je možné kontinuálně podporovat sociální oblast, kde státní
pomoc dlouhodobě selhává.
Víno a umění má ve svém zakladatelském statutu stanovenou podporu benefičním projektům. Díky transparentnosti a konkrétnímu příjemci se nám právě projekt Číslo na Boha líbí a rozhodli jsme se aktivně spolupracovat. K našemu výběru určitě napomohla i forma, jakou lze jednotlivým dětem a rodinám přispívat
a to formou nákupu vína. Zakoupením vína „Slaný déšť“ z Vinařství Mádl – Velké Bílovice – částka 155 Kč
za láhev, bude právě tato částka poskytnuta na děti s uvedením Vašeho jména na účtu i na tabulce dárců.
V době, kdy se rozhodujeme jaké dárky k závěru roku připravíme pro naše obchodní partnery, se nám
možnost zakoupení těchto vín jeví jako velmi zajímavá a smysluplná. Splní svůj účel – darujeme víno
a zároveň přispějeme na dobrou věc – pomůžeme dětem.
POMOCI MŮŽETE I VY:
Zakoupením tohoto vína a to prostřednictvím emailové objednávky na adresu: [email protected] nebo
přímo na našich akcích Víno a umění, které proběhnou do konce roku. Směřujete-li objednávku na naši
emailovou adresu [email protected], taktéž ji zprostředkujeme.
Existuje také možnost poskytnutí Přímého daru na transparentní účet 2093558036/5500 pod variabilním
symbolem 3402 (peníze ihned uvidíte se svým jménem).
Zapojte se i Vy tam, kde se bez pomoci neobejdou. Děkujeme.
Díky dosavadním dárcům se podařilo získat prostředky na rehabilitaci konkrétních dětí a pomoc konkrétním
rodinám, k nimž život hned v začátku vytáhl nemilosrdnou kartu závažných zdravotních diagnóz.
www.cislonaboha.cz | www.podhursky.cz
12 | www.vinoaumeni.cz
Newsletter září 2013 | 13
Zdeněk Podhůrský
aneb Má cesta k vínu a...
Na střední škole jsme všichni pili pivo. V minulém režimu to byl nejlevnější alkohol a chodit do hospody
bylo skoro povinností. Ale chodil jsem také v té době hrát volejbal, a to s partou starších kluků kolem
dvacítky. V průběhu roku jsem pozoroval, jak se jim mění postava a jak jim rostou břicha, i přes to, že jinak
byli hubení a vysportovaní. A tehdy jsem se zařekl, že já takhle vypadat nechci a začal jsem pít místo
piva víno. V obchodech byly nejlepšími produkty například Sklepmistr a Svíčka a v restauracích jsem si
mohl dopřát maďarský Badačon ve dvou verzích – sladký a kyselý, tím výběr téměř končil. A tak jsem
byl nadšen z přívalu výborných zahraničních vín po devadesátém roce, ale stejně tak jsem se nadchl pro
Česká a Moravská vína, jejichž škála se začala rapidně rozšiřovat a kvalita rok od roku stoupala.
V době, kdy jsme s bývalou ženou měli galerie, jsem začal s našimi vinaři spolupracovat a prezentoval
jsem jejich vína, co nejvíc to šlo, na každé akci či vernisáži. Nakonec má snaha vyvrcholila pořadem Uvař
co umíš pro TV Public (dnes již neexistující). Byla to série pořadů, ve které jsem se snažil formou talk
show budovat v divácích povědomí vinné kultury. Kultura vína byla do té doby považována za něco zcela
okrajového. Chtěl jsem, aby si diváci uvědomili, že víno je neodmyslitelnou součástí světové gastronomie,
a že patří v rozumné míře i ke každému jídlu. A navíc, že je možné víno s gastronomií nepřeberně kombinovat a stále přitom nacházet nová chuťová spojení a výzvy. To, co jsem v roce 2009 viděl na českých
a moravských vinařstvích mě natolik uchvátilo, že jsem se stal jednoznačným propagátorem našich
tuzemských vín, ale o tom se rozpovídám až příště...
Přeji Vám co nejpříjemnější nástup podzimu, jednoho z nejkrásnějších období na vinici i mimo ni, období
vinobraní a burčáků...
Zdeněk Podhůrský
P. S. A rozhodně si nenechte ujít
příležitost ochutnat první letošní mošt.
14 | www.vinoaumeni.cz
Newsletter září 2013 | 15
Představujeme:
Martin Žůrek (sommelier)
Vínu se věnuji již déle něž 15 let, po absolvování hotelové školy a sommelierského kurzu, jsem léta pracoval
na pozici sommeliera v různých gastronomických podnicích.
Práce sommeliera spočívá v servisu vín, k doporučení
vhodných spojení pokrmů a nápojů, ale také ve starosti
o správné uložení vín. Nyní již šestým rokem zastávám
tuto pozici v prestižním Vinařství SPIELBERG ze Slovácka.
Vždy jsem při výběru vín upřednostňoval domácí vína
před zahraničními s důrazem na to, že se lépe hodí
k tradiční domácí kuchyni. Moravský region je dle své
polohy, podloží a zeměpisným podmínkám předurčen
k pěstování vína, o čemž svědčí i historie. První zmínky
jsou již ze 4. století našeho letopočtu. Dnes se u nás velmi daří nejen vynikajícím bílým vínům jako Ryzlink rýnský,
Ryzlink vlašský, Rulandské šedé a dalším, ale také červeným vínům jako jsou Frankovka, Zweigeltrebe, Rulandské
modré a jiná. O kvalitě našich vín svědčí celá řada těch
nejvyšších ocenění na mezinárodních soutěžích a stále
rostoucí popularita.
Za posledních dvacet let se udělalo mnoho práce, zejména
v přístupu na vinicích, kde už přijali za svůj ekologický,
šetrný přístup k pěstování révy. Také při zpracování
ve sklepě vidíme velké pokroky. Díky moderním technologiím, se většina vinařů snaží vínu co nejméně chemicky
pomáhat, a tím dát větší prostor pro zvýraznění přírodní
chuti vinné révy. Zákazníci tak mohou vychutnávat vína
s charakteristickým důrazem na terroir.
Motto:
Den bez vína
je ztracený den.
16 | www.vinoaumeni.cz
Vhodné skloubení různorodosti chuti vína, dobrého jídla
a krásy daného okamžiku vytváří chvíle, na které rádi
vzpomínáme. Jsem velmi rád, že mnohdy u těchto
okamžiků mohu díky své profesi být.
ČESKOMORAVSKÁ
KOMODITNÍ
BURZA
KLADNO
Centrální tržní místo pro obchodování s energiemi
pro konečné odběratele
Českomoravská komoditní burza Kladno působí už dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s průmyslovými,
agrárními a energetickými komoditami v České republice. Za dobu své existence se etablovala v instituci národohospodářského
významu, kultivující tržní prostředí v ČR, i jako transparentní tržní nástroj, naplňující obecné i specifické potřeby jednotlivých
komoditních trhů.
Mezi hospodářské funkce, které burza plní, patří zejména centralizace nabídky a poptávky, standardizace komodit a obchodních
podmínek, transparentní cenotvorba, agregace a zveřejňování informací jako cenové vodítko pro celý komoditní trh. Rovným přístupem ke všem účastníkům obchodování naplňuje burza nejvyšší možnou měrou požadavky ochrany hospodářské soutěže.
V současnosti Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) funguje jako centrální tržní místo pro obchodování
s energiemi pro konečné odběratele, tedy fyzickými dodávkami elektřiny a zemního plynu přímo do odběrných míst zákazníků.
Obchodování probíhá ve specializované sekci Energetická burza, která je nejdéle působící českou energetickou burzou (vznikla
už v roce 2002). Vzhledem k tomu, že obchodování na burze je relevantní formou realizace veřejné zakázky, rozšiřuje ČMKBK
možnosti i rezortů ministerstev, samosprávných orgánů a dalších veřejných zadavatelů pořídit energie výhodněji a transparentním
způsobem.
Ve srovnání s klasickými výběrovými řízeními oceňují účastníci obchodování na tomto trhu zejména přítomnost všech relevantních
dodavatelů elektřiny a plynu na jednom centrálním tržním místě, čímž vzniká konkurenční prostředí s dopadem na cenový vývoj.
U burzovního nákupu účastníkům odpadá většina administrativy spojené s klasickým výběrem dodavatele, burzovní obchod je
ihned platný a smlouvy jsou přímo burzou pro každého účastníka obchodování generovány.
Českomoravská komoditní burza Kladno funguje i jako centrální tržní místo pro obchodování se surovým dřívím v ČR.
Specializovaná sekce Dřevařská burza vznikla v roce 2006 a do dnešní doby na tomto trhu bylo zobchodováno cca 2 miliony metrů
kubických dříví za 3,5 miliardy korun.
www.cmkbk.cz
Newsletter září 2013 | 17
Galerijní odpoledne
Víno a umění v Ostravě
17. 10. 2013
2. ročník putování „s vínem“ po ostravských galeriích
music culture entertainment sport
Umělecké expozice a výstava prací chráněné dílny ASTRID, o.p.s.
budou doplněny o ochutnávky moravských vín.
Informace: www.vinoaumeni.cz
HLAVNÍ MARKETINGOVÍ PARTNEŘI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WWW.PRAGUEEVENTSCALENDAR.COM
18 | www.vinoaumeni.cz
Newsletter září 2013 | 19
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, 2013
Nepijeme proto, abychom upadli,
ale proto, abychom se povznesli.
www.vinoaumeni.cz
Download

Newsletter 09/2013