HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
2 – 3 Zprávy 4 – 7 Pochod pro život 8 Legislativa 9 – 13 Mifegyne (RU-486) 14 Poradna pro ženy 15 Informační materiály, Kalendář regionálních akcí 16 Mifegyne (RU-486)
1 / 2013 / Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR / duben 2013
70 tisíc občanů prosí: „Zastavte registraci“.
Proč TOP09 obhajuje chemické potraty?
se prezentuje jako strana slušných lidí, nebude chtít zraňovat ženy a jejich děti, ale
měla by spíše usilovat o to, jak je chránit.
Další informace k tématu uvnitř čísla.
Radim Ucháč
Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
prolife.cz
Informační stránky
Hnutí Pro život ČR
linkapomoci.cz
celorepubliková poradna
pro ženy v tísni
stopgenocide.cz
projekt zaměřený
na osvětu mladých
modlitbyzanejmensi.cz
modlitební úsilí
za obnovu kultury života
Foto: archiv HPŽ ČR
s naším právem, které neumožňuje tento
druh umělých potratů. Ministra Leoše Hegera interpelovali i někteří politici.
Je nadějné, jaká ohromná vlna solidarity
se v naší zemi zvedla. Proto je nepochopitelné, že ministr Leoš Heger vše ignoruje. Proč
má takový zájem, aby se v naší zemi rozšířila další forma zabíjení? Krev nevinných dětí
naší zemi žádné dobro nepřinese.
Ministerstvo zdravotnictví je vedeno
stranou TOP09. Jako zástupci 70 tisíc petentů jsme se proto obrátili s prosbou
o schůzku na předsedu Karla Schwarzenberga. Odpověď byla zamítavá. Nechce
se nám věřit, že je mu to lhostejné. Mlčí
i zbytek vedení TOP09. Přece strana, která
Předání první části petice ministru Leoši Hegerovi
Více než 70 tisíc lidí za pouhé dva měsíce
podpořilo petici proti registraci potratového
přípravku Mifegyne (RU-486). Tato tableta je
určena k zabití dítěte do 63. dne těhotenství.
Několik set lidí přímo protestovalo osobními dopisy a e-maily u ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP09).
Biskupové jednoznačně odmítli legalizaci
farmakologického potratu a žádali ministerstvo o přehodnocení přístupu.
Lékaři zasílali odborné protesty upozorňující na větší rizika pro ženy. Jednotlivým
gynekologům je legalizace většinou lhostejná. Někteří z nich, kterým chirurgické potraty nevadí, přípravek odmítají kvůli jeho
rizikům. Právníci upozorňovali na rozpor
Zprávy
Německo: Dítě má právo znát jméno svého biologického otce, rozhodl soud
Vrchní soud v německém Hammu posílil práva dětí anonymních dárců spermatu. V případu dvaadvacetileté dívky rozhodl, že má právo znát jméno svého biologického předka.
Spermobanka v Essenu jí dosud jméno dárce odmítala odtajnit. Případ vzbudil v Německu velkou pozornost. V českém Parlamentu předložil poslanec ODS Jaroslav Plachý se
svým stranickým kolegou Markem Bendou a Jitkou Chalánkovou z TOP09 návrh zákona
s podobným záměrem. Návrh je nyní na pořadu jednání Poslanecké sněmovny.
rozhlas.cz, HPŽ ČR
V průběhu mezinárodní konference V. brněnské bioetické dny v sobotu 4. května 2013 se
uskuteční v Brně ustavující zasedání valné hromady občanského sdružení Lékárníci pro
život. Toto sdružení je dobrovolným sdružením občanů České republiky (lékárníci i nelékárníci), kteří mají zájem podporovat farmaceuty v jejich snaze podílet se na ochraně
lidského života od početí po přirozenou smrt.
Foto: TOP09
Vzniká občanské sdružení Lékárníci pro život
MUDr. Jitka Chalánková (TOP09)
bioetika-v-lekarenstvi.webnode.cz
Pouť na ochranu života s Čenstochovskou ikonou dorazila do Fatimy
Foto: archiv HPŽ ČR
Ikona Panny Marie Čenstochovské po 65 tisíc km dlouhé pouti „Od oceánu k oceánu“ dorazila v březnu do Fatimy. 8. dubna, kdy se letos slaví Den posvátnosti života (slavnost Zvěstování Páně), se ikona symbolicky dotkla Atlantského oceánu, a tím byla ukončena první
etapa pouti od pobřeží Tichého oceánu přes celý svět na obranu života. Koncem srpna
2012 prošla pouť i Českou republikou.
fromoceantoocean.org
Statistika potratů v ČR v roce 2012
Pouť Od oceánu k oceánu s ikonou Panny Marie Čenstochovské
Foto: archiv HPŽ ČR
Počet chirurgických umělých potratů se v roce 2012 snížil. Celkově bylo zabito 23 032 dětí
před narozením. Počet miniinterrupcí tak klesl o 933 oproti roku 2011. Počet eugenických
potratů (ze zdravotních důvodů) klesl o 88. Snížil se i počet spontánních potratů. Od
roku 2009 pokračuje pokles počtu narozených dětí. V roce 2012 se narodilo 108 576 dětí.
Úhrnná plodnost je 1,45 dítěte na ženu. Pro zachování současné populace v České republice je třeba minimálně 2,1 dítěte na ženu. Ve statistikách jsou uvedeny pouze hlášené
chirurgické umělé potraty. Vedle těchto oficiálních čísel je nutno vzít v potaz existenci
umělých potratů provedených v rámci procesu umělého oplození (redukce plodů) a dále
rané potraty způsobené nejen tzv. „pilulkami po“, ale i běžnou hormonální antikoncepcí.
HPŽ ČR
Česká biskupská konference zveřejnila své stanovisko ke snahám o legalizaci používání
mifepristonu v České republice. „Členové České biskupské konference se znepokojením
sledují obnovení snah prosadit, aby byl v České republice registrován a k vyvolávání umělých potratů povolen přípravek mifepriston, známý pod označením RU-486. I když u nás
v posledních letech počet umělých potratů spíše stagnuje, z celosvětového hlediska stále
patří Česká republika mezi země s vysokou potratovostí. Při nesprávné představě o jednoduchém zákroku, který spočívá jen v podání tablet, hrozí nebezpečí, že se budou ženy
pro potrat rozhodovat ochotněji než v jiných případech. Jsme přesvědčeni, že je třeba rodinu podporovat, nikoli přispívat k její destrukci rozšiřováním možných způsobů umělých
potratů. Žádáme, aby bylo od legalizace farmakologického potratu upuštěno.“
TS ČBK
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
Francie: Redefinice manželství schválena
Francie schválila manželství osob stejného pohlaví. Národní shromáždění hlasovalo v poměru 331 pro ku 225 proti. Pravicová opozice po hlasování na protest opustila shromáždění, zatímco levicová většina skandovala „rovnost“. Návrh byl okamžitě napaden
u Ústavního soudu. Slova „manžel“, „manželka“, „otec“ a „matka“ mají být v zákonech nahrazeny tzv. neutrálními výrazy „partner“ a „rodič“. Navržené legislativní změny se týkaly
i adopcí dětí homosexuálními páry. Milionové demonstrace se již více než půl roku konají
po celé Francii a také v jiných státech u francouzských velvyslanectví. Masové protesty
proti zákonu jsou ve Francii plánovány až do 26. května. Francie se nachází v hluboké
morální, ekonomické i sociální krizi.
HPŽ ČR, Le Monde, LaManifPourTous.fr
duben 2013 / strana 2
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Foto: La Manif Pour Tous
Dítě usmrcené v 11. týdnu od početí
Foto: Deník/Karel Pech
Biskupové proti legalizaci chemického potratu v ČR
Zprávy
Stop genocidě v Ostravě šikanováno Policií
Foto: stopgenocide.cz
Řádně ohlášena demonstrace za zastavení potratů v Ostravě byla zástupcem obce rozpuštěna kvůli údajnému dopuštění se „hrubé neslušnosti“ (zobrazení obětí umělých potratů). Rozpuštění shromáždění organizátoři respektovali. Využili však petičního práva
a ponechali jeden vysvětlující panel jako součást petice, která probíhala souběžně s demonstrací. Tento informační panel se stal záminkou k protiprávnímu jednání Policie ČR,
která za použití donucovacích prostředků odvedla hlavního organizátora Jana Vránu
v poutech (!) k podání vysvětlení. Demonstrace za obnovení práva na život pořádá občanské sdružení Stop genocidě za podpory Hnutí Pro život ČR již téměř 5 let. Za tu dobu
uspořádalo přes 370 petičních výstav.
Stop genocidě
Irsko: Podán návrh zákona umožňující zabíjení dětí před narozením
Foto: Life Institute
Fine Gael, irská vládní strana, navrhla zákon povolující potraty. Přímé zabití dítěte před
narozením má být povoleno, pokud žena vyhrožuje sebevraždou, i když vládu varovalo
na sedmdesát irských psychiatrů a Irská lékařská organizace. Podle Irské ústavy musí
lékaři respektovat život nenarozeného dítěte, i když povoluje vyvolání porodu v případě
ohrožení života matky. Současný návrh zákona údajně zohledňuje rozhodnutí Evropského
soudu pro lidská práva z roku 2010, podle nějž musí irská vláda „vyjasnit“ okolnosti, kdy
může být potrat vykonán.
Life Institute, LifeSiteNews.com
Evropa pozastavuje přípravky k „léčbě“ akné s antikoncepčními účinky
Foto: DENÍK/Martin Divíšek
Evropská léková agentura zahájila přehodnocení bezpečnosti přípravků třetí a čtvrté generace kombinovaných hormonálních kontraceptiv, přípravku Diane-35 a dalších s obsahem stejných látek k léčbě akné, které jsou velmi často používány v celé Evropě. Hodnocení ve Francii ukázalo, že účinnost kombinace daných hormonů k léčbě akné je jen mírná
a je dostupná jiná alternativní léčba. U těchto přípravků je dlouhodobě známo zvýšené
riziko tromboembolií. I když to není schválená indikace, používají se často jako antikoncepce. V České republice jsou registrovány přípravky Diane-35, Chloe, Minerva a Vreya.
sukl.cz
Sexuální výchova přes drobná zlepšení zůstává povinná
V lednu 2013 podepsal ministr školství Petr Fiala částečnou revizi Výchovy ke zdraví, kde
je obsažena i tzv. sexuální výchova. Díky Výboru na obranu rodičovských práv se podařilo
některé pasáže přeformulovat, aby sexuální výchova směřovala k celistvému pohledu na
člověka. Vyšlo však najevo, že ministr podepsal verzi, ze které byly úředníky svévolně vypuštěny některé změny neutralizující nemravnost sexuální výchovy. Sexuální výchova je tedy
stále povinná a záleží na rodičích, aby činnosti školy věnovali i nadále zvýšenou pozornost.
Žaloba, připravená Hnutím Pro život ČR napadající povinnou sexuální výchovu jako celek,
je již dva roky u Ústavního soudu, aniž by soud rozhodl.
Ministr školství Petr Fiala
Foto: archiv HPŽ ČR
HPŽ ČR, VORP
Cena Křesadla pro Marii Lindrovou z poradny HPŽ ČR
Marie Lindrová, dlouholetá konzultantka v poradně pro ženy Aqua vitae provozované
Hnutím Pro život ČR (linkapomoci.cz), převzala na pražském Magistrátu cenu Křesadlo.
Cena je určena „Obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“. Jde o poděkování těm,
kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým
lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.
Marie Lindrová s kolegyněmi z poradny Aqua vitae
HPŽ ČR
Americký stát Severní Dakota schválil sérii zákonů o ochraně života. Zastánci potratů byli
zaskočeni množstvím návrhů zákonů. Život počatého dítěte je chráněn od okamžiku prokázané srdeční akce dítěte. Další zákony zakazují potraty kvůli volbě pohlaví dítěte nebo pokud dítě trpí genetickými anomáliemi a potraty po 20. týdnu od početí, protože je prokázáno, že dítě v tomto stadiu cítí bolest. Organizace provádějící potraty nesmějí přijímat státní
dotace. Osoby vykonávající potraty musí mít státní licenci a dohodu o přijetí pacientky v nemocnici v případě nouze. Zákonodárci také schválili zákon, podle nějž „musí být uznáno
a chráněno nedotknutelné právo na život každé lidské bytosti v jakémkoliv stadiu vývoje“.
lifesitenews.com
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Foto: nga.org
Severní Dakota pro život
Guvernér Severní Dakoty Jack Dalrymple
duben 2013 / strana 3
Fotografie v tomto článku jsou z archivu HPŽ ČR na http://flickr.com/hpzcr.
Pochod pro život
Pochod pro život znamením naděje
V sobotu 23. března 2013 se
v Praze konal již XIII. Pochod
pro život. Několik tisíc
lidí přišlo veřejně vyslovit
svůj nesouhlas s politikou
zaměřenou proti životu.
O akci a jejím smyslu hovoří
hlavní organizátor Radim
Ucháč z Hnutí Pro život ČR.
Jak letos vypadal Pochod pro život?
Oproti minulým rokům začal program
již v předvečer v pátek 22. března celonoční vigilií uspořádanou ve spolupráci s Arcidiecézním centrem pro mládež v pražském
dominikánském kostele sv. Jiljí.
V sobotu dopoledne proběhlo pracovní
setkání vedoucích prorodinných a prolife
organizací. Pontifikální mši svatou na zahájení Pochodu pro život sloužil biskup Ladislav Hučko. Po ní se několik tisíc lidí vydalo
centrem Prahy k soše sv. Václava.
duben 2013 / strana 4
Na Pochod pro život přijeli dokonce
i mladí lidé z polského Štětína (u Baltského moře) a průvod hezky oživili. Celou
akci podpořilo přes dvacet zahraničních
organizací. Máme zprávy, že příští rok by
rády přijely skupiny např. ze Skotska. Možná tak akce příští rok bude mít výraznější
mezinárodní charakter.
Proč jste uspořádali vigilii?
V tomto roce připadla diecézní setkání
mládeže s diecézními biskupy na stejnou
sobotu jako Pochod pro život. Proto jsme
s P. Benediktem Hudemou, ředitelem pražského Arcidiecézního centra pro mládež,
hledali způsob jak spojit síly pro dobrou
věc a využít velmi účinné zbraně – modlitby. Bylo nádherné, jak mladí lidé dokázali
zorganizovat celonoční adoraci. V první
části byly prosby za ochranu nejmenších
z nás a celou naši zem postupně provázeny varhanami, chorálem a zpěvy z Taizé. Po
půlnoci se pak mladí střídali u Eucharistického výstavu až do sobotních ranních hodin. Díky vstřícnosti otců dominikánů jsme
měli v klášteře potřebné zázemí.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Pochod pro život
Proč byla letos byla účast biskupu
menší než v minulých letech?
Pan kardinál Dominik Duka se v té době
vracel z konkláve a biskupové byli na diecézních setkáních mládeže. Všichni však účastníky Pochodu pro život pozdravovali a mnozí slibovali modlitby a obětování mše svaté
na úmysl obnovy kultury života. Pomoc
a podporu biskupů vnímáme velmi výrazně.
Došlo ke změně trasy.
Jak se osvědčila?
Vzhledem k rostoucímu počtu účastníků
i charakteru akce jsme zvolili trasu výrazně
atraktivnější po hlavních ulicích centra – po
nábřeží, kolem Národního divadla po Národní třídě až na Václavské náměstí. Znamenalo to sice cca půlhodinové zablokování tramvajové a automobilové dopravy na
pravém břehu Vltavy, ale na druhou stranu
my zde přece jsme od toho, abychom „překáželi“. Když policie nechala projet několik
tramvajových souprav kolem nás, cestující
se se zájmem i pochopením dívali. Tato trasa byla účastníky hodnocena velmi dobře.
Letos byla mimořádně velká zima.
Jak jinak lidé celou akci hodnotili?
Máte pravdu. Teplota byla mimořádně
kající – těsně nad nulou. Snažili jsme se proto následující program zkrátit na minimum.
Lidé byli ale úžasní. Mnozí si přinesli vlastní transparenty, vlajky, část účastníků se ve
skupinách cestou modlila. Děti si na Václavském náměstí nadšeně rozebraly balónky,
které dobrovolníci před Pochodem nafoukli
a svázali do šroubovice připomínající DNA.
Celkově jistě počasí mnoho lidí, zvláště rodiny s dětmi odradilo. Je to pochopitelné,
ale ti, co přišli, vytvořili pěknou atmosféru.
Jaký má Pochod pro život mít
charakter? Balónky jsou sice
hezké, ale asi moc neladí s 23 tisíci
zabitými dětmi ročně v naší zemi.
V odpovědích na následnou e-mailovou
anketu se také objevovaly názory, že balónky jsou moc rozjásané, bílé kříže depresivní, bubny moc hlučné, modlení málo nebo
naopak hodně.
Naše východisko je, že Pochod pro život
nemá být pochodem smrti. I když má připomínat děti nevinně zabité, není to pouhá tryzna. Opačný extrém – euforické jásání je lživé
a proto špatné. Není nad čím jásat. Náš stát
stále svádí a organizuje masové vraždění nevinných dětí. Proti tomu je třeba bojovat, usilovat o změnu. Proto zde mají místo jak prvky
smutku – kříže, tak prvky naděje v podobě
modliteb, balonků, vlajek, ale i prvky bojovné
jako transparenty, bubny a podobně.
To podstatné ale je, že při takovýchto masových demonstracích, kterých se
účastní několik tisíc lidí, prostě nejde nařídit jednotný projev všech účastníků. Pokoušeli jsme se například v minulých letech
zorganizovat na trase jednotné ozvučení,
ale v průvodu dlouhém mnoho set metrů
v husté pražské zástavbě to prostě není
technicky možné. Proto ani není možné
zajistit jednotné modlení, jak by si někteří
přáli. Záleží v podstatě na každém, komu
to leží na srdci, aby kolem sebe zorganizoval modlitební skupinu. Letos se modlitební skupiny soustředily v druhé části průvodu. V první části průvodu šli lidé s bubny,
které efektivně přitahovaly pozornost.
Společný závěrečný program je vždy na
Václavském náměstí u sochy sv. Václava.
Tento rok to bylo velmi krátké, abychom
nemrzli. Zahraniční hosté pozdravili účastníky, byl přečten společný dopis premiérovi, biskup Ladislav Hučko udělil všem
požehnání a program byl zakončen Svatováclavským chorálem.
Hlavní masmédia o akci mlčela...
Většinou ano. Zdá se, že o zdravé názory a postoje není v masmédiích zájem.
Možná mají strach, aby se k nám další lidé
nepřidali. Každá televize a noviny někomu
patří a ten určuje, co se vysílá a o čem se
píše. Manipuluje se především zamlčováním informací. Díky internetu však nejsou
klasická masmédia dnes jediným zdrojem
informací.
Výstupem letošního Pochodu pro
život byl veřejný dopis premiérovi...
Ano, chceme opravdu změnu v naší
společnosti k lepšímu a politici jsou přece
ti, kteří by měli mít prvořadý zájem spolupracovat. Premiér a řada ministrů se hlásí
ke katolické víře a úsilí o ochranu života
dětí před narozením by mělo být samozřejmostí. Proto věříme, že mají alespoň elementární smysl pro spravedlnost.
Vláda ale nemůže něco
vnucovat společnosti.
Vždyť to neustále dělá – EU, daně, tisíce
zákonných povinností. Existují však efektivnější cesty než vnucování – jasná prohlášení, osvětové kampaně, podávání návrhů zákonů a jejich diskutování na veřejnosti, atd.
Když se mlčí s výmluvou na společnost, nic
se nezmění.
Máte nějakou reakci od premiéra?
Sekretariát nás poprosil o trpělivost,
protože program premiéra se připravuje
6 až 8 týdnů předem.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
duben 2013 / strana 5
Pochod pro život
Jak se organizuje takový
Pochod pro život?
Když organizujeme malé Pochody pro
život v regionech, stačí akci jen nahlásit na
úřadě a akci zpropagovat. U celostátního
Pochodu pro život toho bylo trochu více:
vytvoření webu, příprava materiálů, tisk
a rozesílání plakátů, psaní tiskových zpráv
a obesílání masmédií, zvaní osobností, sehnání podpory mezinárodní i místních subjektů, atd.
Proč vlastně každoročně
Pochod pro život organizujete?
Chceme se tímto způsobem veřejně
zastat dětí před narozením. V naší zemi
jich ročně přijde o život 23 tisíc. Chceme
veřejně říci, že jsme připraveni pomáhat,
že uděláme vše, abychom je zachránili.
Chceme prosit za obměkčení srdcí lidí a za
životy ještě nenarozených dětí. Chceme nabídnout naději.
Opravdu věříte, že je možné
stávající stav zvrátit?
Ano. Jsem přesvědčen o tom, že je to
možné, pokud dáme lidem pravdivé informace a naději. Jsou stále strašeni a nevěří si a umělé potraty jsou jen indikátorem
jejich beznaděje. Nevěřím proto, že je
možné obnovit důstojnost člověka, jeho
víru v sebe, pokud neobnovíme jeho vztah
k Bohu, a to je úkolem katolické církve.
Jaký má smysl demonstrovat? Mnozí
říkají, že se stejně nic nezmění.
Samozřejmě, že každé zastání se nevinného svět mění. Podobně i u modliteb před
porodnicemi. Tím, že jsme ochotni jít kvůli
nevinným dětem do ulic, říkáme, že nám
na nich záleží. Že naše řeči nejsou prázdným moralizováním. To je nesmírně silné
svědectví. Nelze samozřejmě říci, kdy to
přinese celospolečenskou změnu a námi
připravená „sněhová koule“ přejde v lavinu. Umělé potraty tento potenciál však nepochybně mají.
Proč usilujete o změny zákonů?
Nestačí jen osvěta?
Nestačí. Je nutné obojí. Zákony výrazně formují společnost. Současní vládci (ne
nutně politici) celosvětově systematicky
usilují o zničení zbytků mravnosti. A potra-
ty v tomto ohledu jsou úhelným kamenem.
Člověk, který souhlasí se zabitím svého
dítěte, nebude mít nikdy mravní sílu a odvahu se vzbouřit současným nemravným
vládcům a bojovat za svoji svobodu a důstojnost. Proto jsou potraty, sexuální zvrhlosti, nevěry, krádeže, lži, podvody, násilí
tak masově propagovány. Je to stejné, jako
když za komunismu byli všichni sváděni ke
lhaní a kradení. Člověk bez Boha je lehce
zotročitelný a ovladatelný, schopný demonstrovat maximálně za své výhody, proto je takovým cenným svědectvím zastat se
veřejně a nezištně spravedlivé věci.
Kdo chodí na Pochody pro život v ČR?
Z 99,5 procent jsou to katolíci a proto
i charakter akcí tomu odpovídá.
Nemá Pochod pro život zbytečně
náboženský charakter?
Věříme, že bez Boha nelze obnovit společnost. Potraty nejsou jen věc nevědomosti nebo pohodlí, ale mají i náboženskou
rovinu – jejich architekti chtějí tímto způsobem zemi dostat do vzpoury proti Bohu.
Samotný Pochod pro život má takový charakter, jaký vytvářejí sami účastníci.
Je zákaz potratů reálný? Umíte
si představit, že bychom
toho opravdu dosáhli?
Ano, je zcela reálný. V Polsku ochrana
dětí od početí funguje. Je možné, že některý gynekolog nelegální potrat provede, ale
jedná se o výjimky. Neexistují zde plné dětské domovy, prenatální péče je kvalitnější,
ženy nemají zdravotní problémy ukazující
na nelegální potraty. Tamní zákon má vliv
na celou společnost a gynekologové nechtějí vykonat ani potraty, které jim zákon
ve výjimečných případech umožňuje. Lidé
prostě jsou schopni se chovat zodpovědně,
pokud je stát zákony nekazí.
Co by vás potěšilo?
Pokud by se našli další ochotní lidé, kteří by se připojili k již probíhajícím regionálním pochodům pro život (viz str. 15) nebo
je sami uspořádali. Rádi všem pomůžeme.
Životy dětí za to stojí!
Každým rokem řešíme nedostatečné ozvučení prostoru na Václavském náměstí.
Komerční ozvučení půlhodinového programu stojí stejně jako celodenní – kolem
40 tisíc Kč. Pokud víte o někom, kdo by mohl pomoci s profesionálním ozvučením
cca dvou až pěti tisíců lidí v otevřeném prostoru, napište nám na [email protected]
Děkujeme!
duben 2013 / strana 6
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Pochod pro život
Otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi
Na Pochodu pro život v sobotu 23. března 2013 byl u sochy sv. Václava přečten níže
uvedený dopis včetně jmen organizací, které se k výzvě premiérovi připojily.
Osobnosti
MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D. (předseda
KDU-ČSL), MUDr. Jitka Chalánková (poslankyně), Mgr. Libor Michálek MPA (senátor),
Ing. Jaroslav Plachý (poslanec), Ing. Eva
Richtrová (senátorka), Marián Luger Šturdík
(slovenský raper), MUDr. Anna Záborská
(slovenská europoslankyně)
Petr Nečas
předseda vlády
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha
V Praze 23. března 2013
Vážený pane premiére,
tisíce účastníků dnešního Pochodu pro život Vás spolu s níže podepsanými
organizacemi prosí o zvážení následujících skutečností:
•
po staletí bylo v naší zemi respektováno, že Boží přikázání „Nezabiješ!“ se
vztahuje na každého člověka od jeho početí;
•
věda již mnoho desetiletí obdivuje dokonalost a krásu, s níž početí
a následný růst člověka probíhá;
•
většina společnosti uznává, že umělé potraty jsou špatné, ale kvůli
platnému zákonu a pocitu bezradnosti je mnozí tolerují;
•
stát tichou podporou umělých potratů svádí muže a ženy, aby řešení obtíží
hledali v usmrcení vlastního dítěte;
•
vytváří tím prostředí nepřátelské k dětem a demografická katastrofa
s hroutícím se důchodovým systémem je toho zrcadlem;
•
stát tak devastuje mravnost, odvahu a smysl pro spravedlnost v celém
našem národě.
S ohledem na výše uvedené a s ohledem na Vaši odpovědnost před Bohem Vás
prosíme o:
•
přípravu informační kampaně, aby společnost docenila důstojnost
každého člověka od početí a přestala tolerovat usmrcení dítěte jako nutné
zlo;
•
navržení legislativy chránící lidský život od početí a zrušení zákona
o umělých potratech;
•
vypracování strategie účinné pomoci těhotným ženám a podpory
funkčních rodin;
•
zastavení financování všech umělých potratů z prostředků veřejného
zdravotního pojištění;
•
přijetí zákona zamezujícího čerpání státních dotací organizacemi, které
obhajují právo na potrat, degradují lidskou sexualitu a ničí instituci rodiny.
Věříme, že ani vám není budoucnost naší země lhostejná a dovolujeme si Vás
proto požádat o setkání.
Hnutí Pro život ČR
Dlaň životu
Institut bioetických studií
Konzervativní klub
Liga pár páru
Linka pomoci
Modlitby za nejmenší
Nadační fond Betlém nenarozeným
Podpora Pochodu
pro život 2013
Národní iniciativa pro život
Oblastní charita Červený Kostelec –
středisko Hospic
Res Claritatis
Silent No More Awareness
Stop genocidě
Unie otců
Výbor na obranu rodičovských práv
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Představitelé náboženského života
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, Mons. Karel Herbst SDB, světící biskup
pražský, Mons. František Radkovský, biskup
plzeňský, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Lobkowicz O.Praem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha, Mons. Andreas Laun OSFS, světící biskup salcburský
Organizace
Arcidiecézní centrum pro mládež Praha, Asociace center pro rodinu, Betlém nenarozeným,
Centrum pro rodinný život Olomouc, Centrum
pro rodinu a sociální péči Brno, Centrum pro
rodinu a sociální péči Ostrava, Centrum pro
rodinu Biskupství plzeňského, Centrum pro
rodinu Hradec Králové, Česká dominikánská
provincie, Diecézní centrum pro rodinu Litoměřice, Dlaň životu, Institut bioetických studií,
Konzervativní klub, Liga pár páru, Linka pomoci, Mladí křesťanští demokraté, Modlitby za
nejmenší, Na počátku, Národní centrum pro
rodinu, Národní iniciativa pro život, Oblastní
charita Červený Kostelec – středisko Hospic,
Silent No More Awareness, Stop genocidě,
Výbor na obranu rodičovských práv, Unie otců
Mezinárodní podpora
Austrálie: Endeavour Forum; Belgie: Collectif
Marche Pour la Vie, Helpers van Gods Geliefde Kinderen, Pro-Life Actie Liga; Bělorusko:
Открытые сердца; Bulharsko: Избор за
живот; Finsko: Pro Life Suomi; Holandsko:
AbortusInformatie.nl; Maďarsko: Alfa Szövetség; Německo: EuroProLife, Helfer für
Gottes kostbare Kinder; Polsko: Bractwo Małych Stópek, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia;
Portugalsko: Oração Pela Vida, Vidas com
Vida!; Rakousko: HLI Österreich; Rumunsko: Asociatia Darul Vietii; Rusko: Институт
демографических исследований, За
жизнь!; Slovensko: CBR Europe, Fórum života, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Pastor bonus; Švýcarsko: Ja zum Leben;
USA: Center for Bio-Ethical Reform, Human
Life International, Pro-Life Action League,
World Congress of Families
Mediální partneři
Katolický týdeník, Res Claritatis, Matice
cyrilometodějská, Radio Proglas, TV Noe,
Immaculata
duben 2013 / strana 7
Legislativa
Proč usilovat o spravedlivé zákony?
Stanislav Hykyš, advokát,
již řadu let působí jako
právní poradce České
biskupské konference.
Zabývá se mimo jiné
bioetikou a související
právní pomocí těm,
kteří usilují o ochranu
nenarozeného života.
Česká biskupská konference
zasílá vládě a ministerstvům svá
stanoviska, čeho se zpravidla týkají?
Připomínky se netýkají politických otázek, ale základních hodnot. Především se
jedná o úctu k lidskému životu od početí až
po přirozený konec, ochranu a výlučnost
rodiny jako trvalého svazku muže a ženy,
práva rodičů vychovávat a nechat vzdělávat své děti podle křesťanských hodnot,
svobodu veřejně vyznávat víru a otázky
související s působením Církve a jednotlivých církevních institucí ve společnosti.
Myslíte, že je důležité, když
úředníci a poslanci mají možnost
zvážit hlas biskupů?
Určitě ano! Je důležité, že křesťanské
pravdy zaznívají i v rámci přípravy právních
předpisů, byť zaobaleně v řeči paragrafů
a právních argumentů. V řadě případů se
tak právní předpis může obohatit o křesťanské hledisko, anebo se konečná podoba právní normy může stát alespoň přijatelnější, popřípadě méně odporující právu
přirozenému.
duben 2013 / strana 8
Foto: Veronika Ucháčová
Ve spolupráci s poslanci
připravil řadu návrhů
zákonů, pozměňovacích
návrhů a odborných
připomínek.
Jaký mají vliv zákony na
společenské klima?
Jistě velký. V pražském Karolinu, ale
např. i na budově Biskupského gymnázia
v Hradci Králové, je starý latinský citát: Lex
civium dux, tzn. zákon je vládce občanů.
Každý zákon sleduje nějaký cíl, kterého
zákonem má být dosaženo a k dosažení
tohoto cíle stanovuje práva a povinnosti.
Odpovědnost těch, kteří připravují a přijímají zákony, je proto veliká. Cíle, které
těmito zákony sledují, potom ovlivní přímo
nebo zprostředkovaně každodenní život
nás všech.
Říká se, že zákony jsou minimem
morálky. Vnímají ještě dnes vůbec
zákonodárci morální principy?
Mnozí jistě ano. Velkou hodnotou dnešní doby je, že máme svobodu, a proto jim
to můžeme připomínat.
Co může udělat běžný člověk, když
zjistí, že se připravuje nemravný
zákon, nebo naopak, když může
dojít k pozitivní změně?
Oslovit především poslance, kteří mají
právo podávat návrhy zákonů, anebo
pozměňovací návrhy. Lze také psát příslušným ministrům, do jejichž sféry daná
oblast spadá. Vždy má význam seznámit
je s osobním názorem a přesvědčením,
proč je současná podoba nějakého zákona
omyl, nebo proč není připravovaná změna
prospěšná.
Těm poslancům a dalším činitelům, kteří
sami prosazují pozitivní změny, je potřeba
psát také. Povzbudí je to, protože často
jsou při této snaze osamoceni a znevažováni. Rozhodně se nebát vyjádřit svůj názor
a opřít ho o osobní nebo profesní zkušenost a o jistotu, že když se skutečně držíme
nauky Církve, hájíme Pravdu.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Mifegyne (RU-486)
Tento „lék“ matce ani dítěti nepomůže
Základní poučkou při ochraně
lidského života je – lidský
ž-ivot začíná okamžikem
početí – oplodněním vajíčka
spermií.
Jakékoliv jiné ohraničení života je uměle vytvořené. Dodnes nezapomenu na debatu
s lidmi na toto téma, jejímž výsledkem bylo,
že lidský život začíná odjezdem tchyně.
Jedna z umělých hranic pak rozdělila vyvíjející se a žijící lidské bytosti na část chtěnou a část nechtěnou – jejich vývoj však přirozeně probíhá naprosto stejně.
Hrůzou a metlou naší civilizace je, že
jsme se postupně tak otupili, že bez pohoršení pod nejrůznějšími pseudohumánními
hesly (a tady lidská vynalézavost nezná hranic) přijímáme to, že nechtěný život dítěte
je možné nebo dokonce vhodné ukončit.
Jed není lék
Zcela pokřiveně pak vnímáme pojmy lék
a jed. Pod pojmem lék si většinou představujeme látku, která v určité dávce léčí nebo
zmírňuje nemoci. Pod pojmem jed pak látku, která člověka poškozuje nebo zabíjí.
Jak je možné, že Státní ústav pro kontrolu léčiv v České republice podle dostupných informací v současnosti provádí
registraci a tedy uvedení na trh potratové
pilulky RU-486 (Mifegyne)? „Lék“, jehož
prvotním účelem je usmrtit a potratit embryo/plod. „Lék“ nechrání proti nemocem,
nepoužívá se na diagnostiku ani na léčení.
Pokud někteří odborníci hledají jeho jiné
využití, je to jen zcela okrajová záležitost,
která má zamaskovat prvotní účel – smrt.
Foto: Veronika Ucháčová
Od tohoto okamžiku
začíná lidský život, a pokud
nenastanou nepříznivé
přirozené nebo nepřirozené
okolnosti, tento proces
probíhá nepřetržitě
a nezávisle na naší vůli až
vlastně do okamžiku smrti.
Podání
RU-486 obsahující účinnou látkou mifepriston je umělá hormonální látka, která
v ženském těle blokuje hormon progesteron a tím prakticky všechny procesy
potřebné ke vzniku a udržení těhotenství,
a to do 9. týdne probíhajícího těhotenství.
V té době je lidský tvor viditelný okem, má
hlavu, trup, končetiny – žádný shluk buněk,
jak se někteří vymlouvají.
Tableta se užije u lékaře a do dvou dnů
má dítě zemřít. K vypuzení usmrceného
plodu (do záchodu?, do vany?, někde po
cestě nebo v práci?) však někdy dochází
ještě před návratem do nemocnice za většího či menšího krvácení a bolestí břicha.
Zdravotní dopady
Dalšími průvodními jevy může být nevolnost, zvracení, změny krevního tlaku. Mifepriston snižuje schopnost imunitního systému bojovat s infekcí a výsledkem může být
i smrtelné ohrožení.
Jestliže někteří „pokrokoví“ gynekologové hlásají snížení rizik, existují odborné
práce prokazující až 10x větší úmrtnost
žen při chemickém potratu oproti potratu
chirurgickému. Tím se samozřejmě nelze
zastávat potratu chirurgického – výsledek –
tedy smrt plodu – je naprosto stejný. Krvácení může být tak silné, že je nutné podání
transfuse. Může se také stát, že tělo plodu
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
není vypuzeno celé se všemi obaly a vytvářející se placentou a stejně je potřeba chirurgické dočištění děložní dutiny.
Samozřejmě je každá žena podstupující umělý potrat ohrožena postabortivním
syndromem – opět si lze představit, že při
chirurgickém potratu žena milosrdně spí
a nic nevidí, tady se vše odehraje do detailu před jejíma očima.
Dvojí metr
Opravdu si necháme okolním světem vnutit na náš trh pilulku, která zabíjí naše děti?
Kdyby tuto pilulku snědla omylem těhotná
žena a přišla o vytoužené dítě, bude to
zločin a tragédie, která bude plnit přední
stránky novin. Když tu stejnou pilulku polkne těhotná žena, která v danou chvíli o dítě
nestojí, je to co?
MUDr. Xenie Preiningerová
První soukromá katolická
gynekologická ambulance
MUDr. Xenie Preiningerová
Komenského 30
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 568 440 385
duben 2013 / strana 9
Foto: naciodigital.cat
Mifegyne (RU-486)
Ministr Heger toleruje zabíjení dětí
a smrt matek, hrozí se poslanci
Petici proti registraci přípravku Mifegyne
(RU-486), který slouží k usmrcení dítěte do 9. týdne
těhotenství, podepsalo přes 70 tisíc lidí Proti přípravku
se postavila i Česká biskupská konference, předseda
poslaneckého klubu ODS Marek Benda, místopředsedkyně
poslaneckého klubu TOP09 Jitka Chalánková či poslanec ODS
Jaroslav Plachý a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.
Všichni vyzývají ministra zdravotnictví
a člena předsednictva TOP09 Leoše Hegera, aby registraci přípravku zastavil. On se
k tomu však nemá a přípravek spíše hájí,
ačkoli se TOP09 hlásí ke konzervatismu
a křesťanským hodnotám. Poslanec Plachý v případě registrace přípravku plánuje
ústavní stížnost.
Ohrožení matky: možnost šoku
s rizikem smrti, infekce, trauma
Jitka Chalánková v dopise Hegerovi píše,
že Zákon o umělém přerušení těhotenství
požaduje, aby se zákrok provedl ve zdravotnickém zařízení, což u přípravku tak být
nemusí. Podle Chalánkové by registrace
přípravku porušila i trestní zákon.
duben 2013 / strana 10
„Jako lékařka si Vás také, vážený pane
ministře, dovoluji upozornit na závažná rizika, která po požití mifepristonu ohrožují
zdraví a někdy i život ženy. Jsou to časté
a dlouhotrvající krvácení, možnost šoku
s rizikem smrti, zvracení, bolesti břicha, nekompletní potraty, zvýšení možnosti mimoděložního těhotenství, snížení schopnosti
imunitního systému bojovat s infekcí, vážné
poškození plodu – pokud nedojde k jeho
očekávané smrti. V neposlední řadě na
možné a časté závažné psychosomatické
dopady na ženu. Několik dní očekává úmrtí
dítěte vlastní rukou a toto rozhodnutí nemůže vzít zpět. Ze zkušeností žen vyplývá,
že trauma může být a bývá ještě horší než
v případě chirurgického potratu. Stát, který
čelí demografické krizi by měl místo liberalizace potratů hledat způsoby, jak podpořit
ženy v rozhodnutí přijmout počaté dítě,“
napsala Hegerovi Chalánková.
Přípravek mimořádně nehumánním
způsobem zabíjí dítě
Podobný dopis napsala Chalánková i řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv Pavlu
Březovskému. Ten jí odpověděl, že v průběhu řízení se nemůže k věci vyjadřovat.
„Jsem proti registraci tohoto přípravku
a opakovaně žádám pana ministra Hegera i vedení Státního ústavu pro kontrolu
léčiv o neumožnění této registrace. Tento
přípravek mimořádně nehumánním způsobem zabijí dítě a také může způsobit
závažná poškození zdraví ženy po tělesné
i duševní stránce. Pomoc rodinám a dětem
patří mezi mé priority a ženám v obtížné
životní situaci jsem k dispozici,“ řekla ParlamentnímListům.cz Chalánková.
Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život
ČR, v souvislosti s peticí zdůraznil, že „naše
země nepotřebuje nabízet další metodu
zabíjení, ale probudit soucit s dětmi před
narozením a nabídnout pomoc ženám
v obtížné situaci“ a připomíná, že registrace přípravku je v rozporu i se současnými
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Mifegyne (RU-486)
zákony, které vylučují, aby proces potratu
probíhal mimo zdravotnické zařízení.
Církev se staví proti
„Členové České biskupské konference se
znepokojením sledují obnovení snah prosadit, aby byl v České republice registrován
a k vyvolávání umělých potratů povolen přípravek mifepriston, známý pod označením
RU-486. Při nesprávné představě o jednoduchém zákroku, který spočívá jen v podání
tablet, hrozí nebezpečí, že se budou ženy
pro potrat rozhodovat ochotněji než v jiných případech. Jsme přesvědčeni, že je třeba rodinu podporovat, nikoli přispívat k její
destrukci rozšiřováním možných způsobů
umělých potratů. Žádáme, aby bylo od legalizace farmakologického potratu upuštěno,“ uvedl jménem ČBK Mons. Jan Baxant,
předseda Rady ČBK pro zdravotnictví.
RU-486 je potratová pilulka, která byla
po protestech široké veřejnosti v České
republice už dvakrát odmítnuta. Poprvé
v roce 1993, podruhé v roce 2005. Proto
se nemůže legálně používat, třebaže ilegálně je na internetu k dostání. Mifegyne
s účinnou látkou mifepriston je chemická
forma potratu – usmrcení nenarozeného
dítěte během prvních devíti týdnů těhotenství. RU-486 byl původní pracovní název.
Pět případů smrti kvůli
bakteriální infekci
Žena dostane na gynekologii tablety mifepristonu, který ničí děložní výstelku zajišťující dítěti okysličení a výživu. Žena je následně odeslána domů. Po 48 hodinách dostane
na gynekologii tablety misoprostolu (prostaglandiny) k vypuzení těla dítěte. Pokud
krvácení začne doma, má se žena dostavit
s tělem vypuzeného dítěte do nemocnice,
aby bylo možné lépe ověřit, že nezůstaly
zbytky tkání v těle matky. Po týdnu se žena
musí dostavit ještě jednou na kontrolu.
V obou případech se schválení preparátu podařilo zabránit díky peticím a masovému odporu lidí. Před osmi lety se na
petici proti registraci přípravku sešlo přes
padesát tisíc podpisů občanů, které úřady
nemohly ignorovat. V téže době navíc zároveň v zahraničí došlo i k pěti případům
smrti na bakteriální infekci po použití tohoto přípravku. Francouzská společnost
Exelgyn ji k registraci v ČR přihlásila pod
názvem Mifegyne. A to přesto, že chemický
potrat je v České republice nelegální.
Smrtící prostředek na hubení
lidí podobně jako Cyklon B
„Už samo tvrzení, že RU-486 je ‚lék‘, je
cynická lež; lék, jak známo, je na nemoc,
a gravidita nemoc není. To obchodníkům
se smrtí nevadí, oni ‚léčí‘ graviditu způsobem sobě vlastním. Jen tuto ‚léčbu‘ nenazývají zabitím lidského zárodku, nýbrž ‚přerušením‘ těhotenství,“ kritizuje argumenty
potratářů konzervativní publicista Ferdinand Peroutka ml., bývalý spolupracovník
poslance KDU-ČSL Jiřího Karase. „Smrtící
prostředek RU-486 je mimochodem vyvinutý stejnou firmou, která kdysi vyráběla
Cyklon B (Hoechst AG vlastnící IG Farben),“ připomněl Peroutka.
Ochránci života mezi politiky se snaží
zabránit registraci přípravku a oslovili ministra Hegera i další veřejné autority. Odpůrci potratového přípravku míní, že jeho
registrace by byla nezákonná, a proto by
měl ministr Heger zakročit. Kromě uvedeného dopisu poslankyně Chalánkové interpeloval ministra Hegera i poslanec ODS
Jaroslav Plachý.
Podobně jako Chalánková upozorňuje, že registrace léku je nezákonná, neboť
Zákon o umělém přerušení těhotenství
č. 66/1986 Sb., (§ 7, § 8) požaduje, aby
se zákrok – výkon – provedl v příslušném
zdravotnickém zařízení. „Z dikce zákona je
zřejmé, že je nezbytné, aby se v tomto zařízení provedl celý úkon, ne jen některá jeho
část. Z dokumentace k předmětným přípravkům vyplývá, že k vlastnímu přerušení
těhotenství nemusí dojít ve zdravotnickém
zařízení,“ píše Plachý s tím, že rovněž distribuce přípravku by porušila trestní zákon.
Ministr Heger poslanci Plachému na
jeho interpelaci odpověděl tak, že registraci přípravku de facto hájí s tím, že stát legalizoval možnost potratu a tomuto přípravek
naprosto vyhovuje.
Nebudu financovat vraždění.
Podáme ústavní stížnost
„Interpelaci jsem podal, neboť jsem přesvědčen, že registrace toho přípravku je
v rozporu s platnou legislativou, která stanoví, že celý výkon, tedy potrat, má být vykonán ve zdravotním zařízení. Tady se ovšem podává pilulka, která vyvolá krvácení.
To ovšem probíhá doma bez hospitalizace.
Bohužel odpověď pana ministra na mou interpelaci je typické právnické zpochybnění
definice pojmu výkon, do kterého se podle
právníků ministerstva zdravotnictví vejde
úplně všechno. S tím nemohu souhlasit, ale
to je asi tak všechno, co mohu udělat,“ řekl
ParlamentnímListům.cz.
„V případě registrace RU-486 hodlám
zorganizovat ústavní stížnost. V obdobném případě v USA podala biskupská konference žalobu k Nejvyššímu soudu kvůli
ohrožení svobody náboženského vyznání.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Stav kauzy
potratové tablety
• Mifegyne není registrován ani povolen k distribuci v ČR
• chemický potrat vykonaný prostřednictvím Mifegyne je v ČR trestný
Podstatné body kauzy
• společnost Exelgyn podala loni žádost o registraci Mifegyne (RU-486)
• Státní ústav pro kontrolu léčiv odmítá cokoliv zveřejnit z důvodu obchodního tajemství
• 70 tisíc občanů za dva měsíce podpořilo petici proti potratové tabletě
• ministr zdravotnictví Leoš Heger za
TOP09 petici odmítl vyhovět a obhajuje možnost registrace
• ministr zdravotnictví Leoš Heger odmítl s pseudoargumenty interpelaci
na protiprávnost poslankyně Jitky
Chalánkové (TOP09) i další interpelaci poslance Jiřího Plachého (ODS)
• Karel Schwarzenberg odmítl jak
prosbu o setkání zastupců 70 tisíc
petentů, tak se jakkoliv angažovat
• Miroslav Kalousek jako nejvlivnější člen TOP09 na prosbu o veřejné
odmítnutí tohoto rozšíření potratů
nereagoval
• poslanci klubu TOP09 na informaci
ohledně petice a prosbu o zasazení
se za odmítnutí rozšíření potratů nereagovali (kromě Jitky Chalánkové)
Jak může každý pomoci
• vytvářet intenzivní tlak na vedení
TOP09 prostřednictvím členské základny, aby vedení strany přestalo
obhajovat zavádění chemických potratů v naší zemi; v blížících se parlamentních volbách nelze podporovat
stranu, která obhajuje zabíjení dětí
před narozením
• modlitba – prosit Boha o dar moudrosti a odvahy pro politiky, aby (mlčením) neschvalovali další formu
usmrcování dětí před narozením
Podobně lze postupovat i u nás, neboť
věřící člověk bude nucen buď poslouchat
Desatero – ‚Nezabiješ!‘, anebo zákon, který
mu ukládá, aby platil zdravotní pojištění, ze
kterého bude pravděpodobně hrazen i přípravek RU-486. Je to přípravek, který zabíjí
dítě v lůně matky. To je základ pro podání
ústavní žaloby. A předpokládám, že ústavní
duben 2013 / strana 11
soudci takovému návrhu dají za pravdu,“
dodal Plachý.
Podle něho přípravek rozšíří počet potratů, protože vyvolává dojem, že snědením pilulky se vyřeší problém s nechtěným
těhotenstvím. Také se obává, že v případě
registrace příspěvku zde vznikne černý trh,
kdy budou ženy podstupovat potrat bez
lékařského dozoru a to povede k úmrtí
matek, které po požití přípravku doma vykrvácí.
„Ten přípravek je označován jako léčivý.
To je šílené. To je příspěvek, který místo
toho, aby léčil, tak zabíjí dítě v lůně matky.
Vůči dítěti se chová jako Cyklon B, kterým
se vyvražďovaly miliony lidí. Odmítám platit ze svého zdravotního pojištění takový
přípravek, kterým se budou vraždit nevinné
děti. Divím se, že TOP09, která se hlásí ke
konzervativním a křesťanským hodnotám,
proti přípravku rázně nevystoupí a pan ministr z TOP09 se tváří k registraci přípravku
velmi příznivě,“ řekl poslanec Plachý.
Nepotřebujeme další liberalizaci
Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek proti
registraci přípravku, který usmrcuje lidský
zárodek, též protestuje. Napsal identický
dopis ministru Hegerovi a premiéru Petru
Nečasovi. Bělobrádek napsal Hegerovi, že
v případě RU-486 (mifepriston) se nejedná
o léčivo, nýbrž o přípravek usmrcující lidský zárodek, jak jej definoval Soudní dvůr
EU rozsudkem v případu Oliver Brüstle
proti Greenpeace ze dne 17.10.2011, tj.
„lidské vajíčko, jakmile je oplodněno a pokud je oplodnění takové, že započal proces
vývinu lidské bytosti“.
„Tato definice lidského zárodku mimo
jiné jasně stanoví, že na počátku biologické existence lidské bytosti, která prochází
procesem vývinu, stojí již samotné účinné
oplodnění vajíčka. Proto musí být lidský zárodek ve všech fázích vývinu považován za
lidskou bytost jako takovou, nikoliv pouze
za ‚potenciální‘ lidskou bytost,“ napsal Bělobrádek.
„Domnívám se, že již dnes velmi liberální
legislativní úprava našeho právního řádu ve
věci umělého ukončení těhotenství, nepotřebuje další liberalizaci. Naopak, snahou
nás všech by mělo být, aby lidský život byl
chráněn od početí po přirozenou smrt. Je to
věc lidské důstojnosti a budoucnosti našeho
národa,“ dodal v dopise Bělobrádek.
Leoš Heger přípravek obhajuje
Bělobrádek ParlamentníListy.cz informoval, že mu Heger na dopis odpověděl. Nečas však nikoli. „Nelze jednoznačně říci,
že tento přípravek je používán pouze pro
duben 2013 / strana 12
přerušení ‚nežádoucího‘ těhotenství na žádost ženy, jak je prezentováno v médiích.
V terapeutické praxi má i indikace, které
jsou zdravotní, např. indukce porodu při
úmrtí plodu v děloze. Proto se domnívám,
a dle mých informací tento názor sdílí
i zástupci odborné lékařské společnosti
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, že má místo v terapeutické praxi v ČR,“ odpověděl ministr Heger
Bělobrádkovi.
„K Vámi prezentované obavě z možnosti rozšíření potratové praxe v naší zemi
bych rád uvedl, že farmakologická interrupce je použitelná v časných stadiích těhotenství (do 9. týdne) a je alternativou
instrumentálního zákroku. … Domnívám
se, že Vaše obava není zcela opodstatněná, a v současné chvíli nelze předpokládat, že by případná registrace přípravku
s obsahem mifepristonu vedla k negativnímu ovlivnění současného stavu, tedy
např. ke zvýšení celkového počtu provedených interrupcí. Lze předpokládat, že
část přerušení těhotenství, pokud to bude
z lékařského hlediska odůvodněné, bude
provedena farmakologicky, část, jako je
tomu doposud, chirurgickou cestou,“ dodal Heger.
Heger též zdůraznil, že v žádném případě není zvažován výdej přípravku bez
lékařského předpisu, tedy volný prodej
v lékárně a velmi pravděpodobně nebude
vydáván ani „standardně“ v lékárně na lékařský předpis do rukou pacientky, ale měl
by být podáván pod přímým dohledem lékaře. Použití přípravku je prý vázáno na lékařské prokázání probíhajícího těhotenství
a je nutné i potvrzení ukončení gravidity.
Pane Schwarzenbergu, pane
Nečasi, to jste křesťani?
„Česká republika potřebuje osvětu a prorodinnou politiku, nikoli takový přípravek.
Těm, co jsou v těžké životní situaci, je třeba
pomoci, aby mohli děti porodit. Pan premiér mi neodpověděl, pan ministr Heger
ano. S tím, že to prý není rozšíření propotratové politiky,“ řekl ParlamentnímListům.
cz Bělobrádek.
Pavel Bělobrádek kritizuje pokrytectví
TOP09 a ODS, které se hlásí ke konzervativním a křesťanským hodnotám, přitom ale
proti rozšíření potratové praxe nevystoupily. „Rétorika vlády, ODS i TOP09, je úplně
jiná, než její realizace. Tam je řada pozitivních deklamací, jako je zeštíhlení státu,
omezení korupce. Ale vidíme jednoznačné rozpory mezi slovy a činy a to vidíme
i u toho přípravku,“ dodal Bělobrádek.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Ukázky z krátkého animovaného videa k RU-486 na adrese http://ow.ly/klP6N
Mifegyne (RU-486)
Mifegyne (RU-486)
RU-486 a svědomí lékaře je čisté
ga,
gynekolo
citlivé pro lní pro dítě
–
6
8
-4
RU
fatá
ro ženu,
hrůzné p
Děkujeme, že už budeme moci spát bez
děsivých snů a výčitek svědomí. Děkujeme,
že si usmrcení svého dítěte provedete samy.
V případě schválení Mifegyne (RU-486), usmrcujícího dítě do 8. týdne těhotenství, se 10 z 10 gynekologů uleví.
Upozornění: Úmrtnost žen po užití přípravku RU-486 je 10x větší než u chirurgického potratu (GREEN, M. Fatal infection associated
with mifepristone-induced abortion. New England Journal of Medicine, 1 Dec. 2005)
Foto: anony.ws/yU4
Katolíci k rozšíření možnosti
potratů mlčí…
Zdeňka Rybová z Hnutí Pro život ČR informovala ParlamentníListy.cz, že bylo
dopisem osloveno předsednictvo TOP09.
Doposud však nikdo neodpověděl. ParlamentníListy.cz poslaly dotaz některým
politikům vládních pravicových stran, zda
by podle nich měl ministr Heger jako ministr za TOP09 hlásící se ke konzervativním
a křesťanským hodnotám zabránit registraci přípravku.
Předseda TOP09 a vicepremiér Karel
Schwarzenberg, který se ostentativně hlásí
ke svému katolictví, na dotaz nereagoval.
Podobně nereagovali ani premiér a předseda ODS Petr Nečas, který je římským katolíkem, místopředsedkyně TOP09 Helena Lan-
gšádlová, člen předsednictva TOP09 Daniel
Korte, katolík a předseda poslaneckého
klubu TOP09 a Starostů Petr Gazdík, náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček (TOP09). Hudečkův poradce a ředitel
Občanského institutu Roman Joch přímo
odmítl odpovědět [kvůli osobnímu sporu
s autorem článku – pozn. red.].
Někteří politici se však vyjádřili. Kromě
uvedeného Plachého z ODS a Chalánkové
z TOP09, je proti přípravku předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Já
osobně jsem určitě pro zastavení registrace
tohoto preparátu,“ uvedl Benda.
Podle pražské radní za TOP09 Evy Vorlíčkové by měl Heger zamezit registraci přípravku. „Nejsem lékař ani odborník, takže
dotaz směřujte spíše na poslankyně ze
zdravotního výboru. Obecně neuznávám
žádné pilulky, to platí i o RU-486, ale je to
pouze můj laický názor,“ uvedl zase pro
ParlamentníListy.cz poslanec TOP09 Rudolf Chlad.
Leoš Heger je prý nejen
konzervativní, ale i věřící člověk...
Další poslanci TOP09 potratový přípravek
víceméně hájí. „Jsem hluboce přesvědčen,
že ministr zdravotnictví je nejen konzervativní, ale i věřící člověk, ale jako lékař si jistě
uvědomuje, že toto musí být výsledkem odborné debaty se zvážením všech zdravotních aspektů, a nikoli předmětem politizace,“ reagoval místopředseda TOP09 a poslanec Pavol Lukša.
„Měla by být a budou především stanovena velmi přísná kritéria užití této pilulky
z ruky odborníka a to v případech, kdy tato
cesta přerušení těhotenství je pro matku ze
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
zdravotního hlediska jednoznačně vhodnější než cesta jiná, kterou by stejně podstoupila,“ reagoval poslanec TOP09 Martin
Gregora.
„TOP09 nezatracuje přerušení těhotenství v případech, že ohrožuje život matky
a pokud k němu musí dojít, je možnost
neinvazní cesty k ženě šetrnější. Nebo
snad Hnutí Pro život ČR razí názor, že je
lépe nechat ženu umřít a pokud ne, tak že
je použití chirurgické cesty více humánní,“ říká ParlamentnímListům.cz poslanec
TOP09 Jiří Oliva.
Je nutné však dodat, že potraty v ČR
jsou legální plošně, tedy když si žena potrat přeje. Nejde zdaleka jen o ohrožení
života matky.
Aspoň snad něco …
Rybová z Hnutí Pro život ČR redakci řekla,
že jako pozitivní aspoň vidí, že Hnutí Pro
život ČR se s ministrem Leošem Hegerem předběžně domluvilo na spolupráci
v oblasti osvěty, aby se ženám uvažujícím
o umělém potratu dostala praktická nabídka pomoci.
„S panem ministrem jsme se setkali. Předali jsme mu petici a vysvětlili mu rizika.
Shodli jsme se s panem ministrem jen na jednom bodu, ale i tak si toho vážíme. Uznal, že
tu existuje špatný systém prevence potratů.
Deklaroval, že by vyvinul legislativní činnost,
aby připravil systém státní pomoci těhotným
ženám. Nic konkrétního domluveno nebylo,
ale my bychom chtěli pomoci v součinnosti
s ministerstvem zdravotnictví s konkrétními
návrhy,“ řekla Zdeňka Rybová.
Lukáš Petřík
ParlamentniListy.cz
duben 2013 / strana 13
Poradna pro ženy
Dobrý den, ocitla jsem se v nelehké situaci,
ve které si nevím rady. Před dvěma týdny
jsem se dozvěděla, že jsem těhotná... Je mi
už více než 42, jsem vdaná, máme skoro
14ti letou dceru, kterou jsme počali spontánně a bez problémů, bylo to naše vytoužené dítě... O pár let později jsme se začali
pokoušet o druhé dítě, ovšem neúspěšně... Po vyšetření u lékaře bylo zjištěno, že
z manželovy strany je nyní otěhotnění přirozenou cestou takřka nereálné. Byl to pro
nás šok, ale nevzdávali jsme to a rozhodli
jsme se pro in vitro oplodnění...
Když jsem otěhotněla, měla jsem obrovskou radost, jenže ta netrvala dlouho;
v prvním trimestru jsem potratila... zažívala
jsem strašlivé chvíle, v nemocnici se mnou
nikdo nic nekonzultoval, prostě mě hned
poslali na „zákrok“ a nikoho nic nezajímalo... Trvalo mi opravdu dlouho, než jsem
se z toho vzpamatovala... Nejhorší bylo to,
že jsem na to byla úplně sama. Ani manžel
mne v té chvíli neuměl (ne, že by nechtěl
– opravdu neuměl) podržet, takže z jeho
strany jsem neměla žádnou oporu... Ale šli
jsme opět na umělé oplodnění... Podařilo
se to na x-tý pokus a přivedli jsme na svět
naše vysněné dítko, další dceru, která bude
mít brzy dva roky... byla jsem šťastná...
Lékař nás utvrzoval, že u nás není šance
na otěhotnění, nijak jsme se nechránili...
A přišel šok... Zjistila jsem, že jsem nějakým zázrakem těhotná... ale nedostávala
se jaksi ta radost z otěhotnění... Bylo mi
najednou strašně úzko... co teď? Třetí dítě
jsme nechtěli... Je mi opravdu líto, že po
tom všem, co jsem zažila, teď řeším, zda jít
na potrat, či nikoliv...
Vím, že rozhodnutí je jen na mě... Když
už jsem se trošku začala smiřovat s tím, že
budeme mít třetí dítě, přišly reakce z okolí – třetí dítě znamená docela problém, finanční zejména, nebude na nic čas, hodně
práce, velké výdaje, asi je nebudeme moci
ani uživit. Manžel ani není pro potrat, ale
Foto: Flickr, katieb50 (CC BY 2.0)
Díky za záchranu našeho dítěte!
taky vidím, že ho ty zmíněné otazníky trápí. Logicky. Mám strach mít tři děti, jak to
budu zvládat, co když se manželovi něco
stane... Mám také strach, jak se to projeví
na našem manželství, od té doby, co jsme
začali chodit na umělé oplodnění, se náš
vztah dost zhoršil, ale taky si říkám, jak
zvládnu potrat... Prosím, co mám dělat?
Jaroslava
S paní Jaroslavou jsme si vyměnily několik
emailů, došlo i na telefonáty. Bolelo nás
srdce, když jsme si uvědomovali, že na každé narozené dítě z umělého oplození je
jich průměrně devět usmrceno.
Zaměřily jsme se ale na záchranu dítěte,
které paní čekala. Situace u ní byla komplikovaná. Cítila otazník nad třetím dítětem,
Pomozte nám žalovat český stát za provádění
umělých potratů a svádění k nim.
Nechala jste se svést k umělému potratu? Podstoupila vaše manželka bez vašeho
vědomí umělý potrat? Byla jste během těhotenství strašena, že čekáte postižené
dítě, sváděna nebo dokonce nucena k umělému potratu? Provedli vám eugenická
vyšetření bez vašeho poučení? Kontaktujte nás na [email protected] Pomůžete tak,
aby stát svými zákony dalším ženám a jejich dětem neubližoval.
duben 2013 / strana 14
ale také toto třetí dítě čeká vlastně nečekaně a po komplikovaném dosažení čtyřčlenné rodiny. Navíc došlo mezi manžely také
k výraznému nesouladu kvůli zkušenosti
umělého oplození. To není výjimečný jev.
S paní Jaroslavou jsme probraly všechny
aspekty rozhodnutí ano dítěti, ale i ne dítěti. Byly to bolestné desítky minut, ba hodiny, kdy jsme měřily na miskách vah, co
a jak ona na předložené informace říká. Ale
dobře to dopadlo! Paní Jaroslava napsala:
„Chtěla bych Vám moc poděkovat, končím
4. měsíc těhotenství, vše v je v pořádku,
zrovna jsem se vrátila od lékaře. Jsem tak
šťastná a v té euforii cítím povinnost poděkovat vám za záchranu naší rodiny, našeho
dítěte. Přáli bychom si do třetice chlapce,
snad to vyjde! Nedovedu si teď představit,
že bychom žili bez tohoto počatého dítěte,
jakoby se nic bývalo nestalo. Naše dcery se
na miminko moc těší. Jsem krutě poučena –
za vše, co podléhá našemu vysněnému přání, za kterým si jdeme hlava nehlava, se platí
daň. Díky vám moc za to, že tu další jednu
daň, za umělý potrat, nemusím platit.“
Jaroslava
Z anonymizovaných záznamů
Poradny pro ženy Aqua vitae
připravila Zdeňka Rybová
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Informační materiály
Objednávkový formulář
Pomozte nám s distribucí materiálů – svým přátelům a známým ve škole, v práci, v sousedství. Z médií se lidé mnoho
nedozvědí a musejí se často poučit až z vlastních, někdy velmi bolestivých chyb. Naším největším nepřítelem je
neznalost. Veškeré materiály jsou zasílány zdarma. Za jakékoli dary umožňující další výrobu informačních materiálů
budeme vděční. Ukázky materiálů jsou k dispozici na adrese http://prolife.cz, kde je možné je i jednoduše objednat.
Brožurky a knihy
Počet
B004
Informace o antikoncepci – mechanismy účinku, zkušenosti z interní medicíny, dopady na vztahy
K004
Ach, ten Sokrates... – dialog Sokrata s gynekologem,
filosofem a psychologem o umělých potratech
K003
Když rozkvete rumiště – životopis Nancy Hamiltonové, postiženého děvčátka, jehož život byl obohacením
pro celou společnost
DVD
F001
Němý výkřik – bývalý ředitel největší potratové kliniky na světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh
umělého potratu
F003
Svoboda volby – dokument ukazující bez jakýchkoliv
tabu výkon umělého potratu
F005
Kultura života – Otázky bioetiky – osm filmů na dvou
DVD se věnuje otázkám kultury života – původ bioetiky, potrat dnes, umělé oplodnění, kmenové buňky,
prevence AIDS, legalizace eutanazie, paliativní medicína, bioetika a komunikace
Jméno a příjmení
F006
Biologie prenatálního vývoje – biologický vývoj člověka od početí až do porodu; vhodná učební pomůcka
pro všechny stupně škol
Adresa
Ostatní materiály
E-mail, telefon
M001
Model plodu ve 12. týdnu těhotenství
S010
Adopcí mu dáte šanci – sada 4 samolepek s textem
„Adopcí mu dáte šanci, potratem jen smrt“
M002
Ručičky počatého dítěte v přesné velikosti a tvaru, jak
vypadají v 10. týdnu po početí. K připnutí na oděv.
Starostříbro.
max. 2ks
Vyplněný formulář zašlete na adresu: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha, [email protected]
Kde se můžete přidat
Kalendář akcí včetně podrobností je pravidelně aktualizován
na http://prolife.cz a http://modlitbyzanejmensi.cz
Regionální pochody pro život
Plzeň: Pochod pro život
21. 5. – 17.00, Západočeské muzeum
Praha: Odvahu k životu
5. 6. , 3. 7. , 7. 8. – 17.00, Mariánské náměstí
Brno: Odvahu k životu
26. 6., 28. 8. – 17.00, křižovatka ulic Bašty
a Masarykova
Modlitby před porodnicemi
Ostrava: 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10.8. – 13.30,
kaple Fakultní nemocnice v Porubě
Praha: 29. 5., 26. 6. – před porodnicí
u Apolináře po mši svaté u sv. Ignáce v 7.30
Olomouc: 30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8. –
16.00, porodnice Fakultní nemocnice
Mše svaté na úmysl ochrany života
Praha
• sv. Jiljí: 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6.,
10. 6., 17. 6., 24. 6., 1. 7., 8. 7., 15. 7.,
22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
• sv. Ignác: 29. 5., 26. 6.,31. 7., 28. 8. – 7.30
• kostel Panny Marie Královny míru: 7. 6.,
5. 7., 2. 8. – 15.00
Zábřeh
• sv. Bartoloměj: 24. 5., 28. 6. – 18.00
Olomouc
• kostel Neposkvrněného početí Panny
Marie: 30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8. – 18.00
• kostel Neposkvrněného početí Panny
Marie: 5. 5., 16. 5., 22. 5., 29. 5., 9. 6.,
20. 6., 27. 6., 7. 7., 13. 7., 18. 7., 25. 7.,
2. 8., 7. 8., 17. 8., 29. 8.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Celostátní pouť
Modliteb za nejmenší
V neděli 26. května 2013 se bude na
Svatém Kopečku u Olomouce konat tradiční pouť hnutí Modliteb za
nejmenší. Pontifikální mši svatou
v 10.30 v poutní bazilice Navštívení
Panny Marie bude celebrovat olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Po
ní bude následovat občerstvení, beseda, modlitba růžence a adorace.
http://modlitbyzanejmensi.cz
Plzeň
• kostel Nanebevzetí Panny Marie: 28. 5.,
25. 6., 30. 7., 27. 8. – 18.00
Koná se u vás pravidelně pochod pro život,
mše svatá, adorace či modlitby na úmysl
ochrany lidského života? Nebojte se začít.
Napište nám o tom na [email protected]
duben 2013 / strana 15
Mifegyne (RU-486)
„Chucpe“ pana ministra Leoše Hegera
Foto: Hans Štembera, parlamentnilisty.cz
Specifickému druhu drzosti
či cynismu se říká „chucpe“
(hebrejsky, jidiš: ‫)חוצפה‬.
Chucpe se ilustruje takto:
„Mladík je souzen pro
vraždu svých rodičů
a žádá soud o shovívavost,
protože je sirotek.“
(Wikipedia)
„Nemám pravomoc...“
LEOŠ HEGER: „Proces registrace spadá do
kompetence Státního ústavu pro kontrolu
léčiv... bylo by v rozporu s ideou demokratického státu, aby nadřízený státní orgán
zasahoval...“
FAKTA: Ministerstvo je ústředním orgánem
a má právo metodicky vést podřízené orgány a dohlížet nad dodržováním zákonnosti. Pro ilustraci pravomocí – Leoš Heger v únoru 2012 odvolal ředitele SÚKLu
a jako důvod mj. uvedl: „dlouhodobě rozdílné názory na lékovou politiku a neshody
ve stylu práce“.
„Nevím, co je to výkon...“
ZÁKON: „... určí zdravotnické zařízení, kde
se výkon provede“
LEOŠ HEGER: „Podle vás je nezbytné, aby
se ve zdravotnickém zařízení provedl výkon
celý, ne jen některá jeho část. .... Vámi zastávaná interpretace zákona je přinejmenším zavádějící... termín zdravotní výkon
není specifikován... lze se domnívat, že...
právní úprava není dostatečně určitá... pohled vašeho sdružení by směřoval v neprospěch účastníka (ženy)... [a] není akcepto-
vatelný. Stát... projevil vůli umožnit umělé
přerušení těhotenství... s tím je mifepriston
zcela v pořádku.“
FAKTA: Zákon je jednoznačný a TOP09 má
účinný nástroj jak registraci zabránit. Zákon chtěl především zabránit nebezpečným (domácím) potratům, proto vyžaduje
jeho provedení ve zdravotnickém zařízení.
Koneckonců jedná-li se o úhradu, okamžitě
každý ví, co to je „výkon“.
„Má řadu dobrých účinků...“
LEOŠ HEGER: „Nelze souhlasit, že Mifegyne je používán pouze pro přerušení
těhotenství. ... má i indikace jednoznačně
zdravotní...“
FAKTA: Zdůrazňování okrajových účinků
má zamaskovat prvotní účel – smrt.
EU – oblíbené zaklínadlo
LEOŠ HEGER: „Registrace probíhá na
úrovni EU .... členské státy tedy mají značně omezené možnosti, za kterých by mohly
do registrace zasahovat, či ji dokonce odmítnout.“
FAKTA: Směrnice Evropského parlamentu
a Rady týkající se vzájemného uznání re-
gistrací 2001/83/ES čl. 4 odst. 4 říká pravý
opak: „Tato směrnice neovlivňuje uplatňování vnitrostátních právních předpisů zakazujících nebo omezujících prodej, výdej
nebo použití léčivých přípravků proti početí nebo k vyvolání potratu.“ Tedy naopak
nesmí být aplikováno vzájemné uznání registrace kvůli naší legislativě!
„Chucpe“ pana ministra
LEOŠ HEGER: „Úkolem státní správy ...
je zajistit pacientům dostupnou kvalitní
a účinnou léčbu a to i v obtížných, ne zcela
standardních situacích...“
FAKTA: no comment
Vzkaz 70 000 občanům
LEOŠ HEGER: „Konstatuji, že jsem vzal obsah petice... v potaz, nicméně požadavku
na zastavení procesu registrace přípravky
Mifegyne nemůže být z výše uvedených důvodů vyhověno.“
Citace z odpovědi ministra
Leoše Hegera č.j.: MZDR 8860/2013
a e-mailových stanovisek MZ ČR
Hnutí Pro život ČR – informační oběžník Hnutí Pro život ČR, o. s. ISSN: 1214-4096 Registrace: MK ČR E 14715. Grafický design: www.2gd.cz.
Kontakt: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5. E-mail: [email protected] Bankovní spojení: 2900089089/2010, var. sym.: 5030.
Hnutí Pro život ČR, o. s. je neziskovým občanským sdružením s cílem prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti šířit a obnovovat úctu k lidskému
životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu.
Sdružení nemá žádné státní dotace a rozvíjí svou činnost výhradně z darů drobných dárců. Dary lze podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro
snížení základu daně.
Lidské embryo je jedním z nás,
pomozte nám je chránit v Evropě
Cílem iniciativy je zastavení
financování těch projektů
z rozpočtu Evropské Unie,
které ničí lidský život v jeho
nejranějších fázích.
Co je Evropská občanská iniciativa?
Evropská občanská iniciativa (dále jen „iniciativa“) je novým nástrojem, jak přimět Evropskou komisi vypracovat návrh legislativy
v oblastech, kde má k tomu Komise kompetenci. Podmínkou je podpora nejméně
jedním miliónem občanů EU, kteří pocházejí z nejméně sedmi členských států.
Iniciativa umožňuje občanům Evropské
unie konečně přímo podat legislativní návrh na evropské úrovni.
EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA “ONE OF US”
www.oneofus.eu
vání politiky, která ničí život z rozpočtu EU,
by mohla být pozitivně ovlivněna jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva, kde
čekají na vyřízení mnohé bioetické případy.
ce hnutí pro život. Každá zkušenost, kterou
teď získáme, může být v budoucnosti využita pro kampaně týkající se jiných oblastí
ochrany lidského života.
Iniciativa Jeden z nás (One of Us) je jednou z prvních oficiálně registrovaných iniciativ v Evropské unii.
Jejím cílem je podstatný pokrok v ochraně lidského života od početí v Evropě –
v mezích možností a kompetence EU. Na
základě definice lidského embrya jako počátku vývoje lidské bytosti, která byla dána
v nedávném rozsudku Soudního dvora EU
(Brüstle vs. Greenpeace), iniciativa Jeden
z nás žádá EU, aby přestala financovat aktivity, které předpokládají ničení lidských
embryí, obzvláště v oblastech výzkumu,
rozvoje a zdravotnictví. Toho bude docíleno změnou ve finančních předpisech EU,
které určují výdaje rozpočtu EU. Zákaz takového financování velmi přispěje ke konsistenci v oblasti EU.
Organizace
Jaký by byl nejlepší výsledek iniciativy?
Za řízení kampaně je zodpovědný výbor
složený ze sedmi občanů různých zemí
a centrální koordinační kancelář. Za Českou republiku je členem výboru Josef Jelínek, předseda Občanského sdružení ONŽ.
Sběrem podpisů a koordinací bylo pověřeno Hnutí Pro život ČR.
1) Změna pravidel financování. 2) Politici
si uvědomí, že právo na život je pro mnohé
voliče důležité a že s tím musí počítat.
Jak podpořit iniciativu
Komise nemá povinnost změnit
zákon podle požadavků iniciativy. Jak
pravděpodobné je, že ho změní?
Potenciální dopad
V politice není žádný výsledek trvalý. Boj
za respektování práva na život bude muset
vždy pokračovat, protože útok proti právu
na život nikdy neskončí.
Bude-li však iniciativa úspěšná, může se
stát začátkem nové celoevropské mobiliza-
Iniciativa Jeden z nás – historický krok
na ochranu života v Evropě
Iniciativa Jeden z nás má větší politický potenciál než kterákoli jiná iniciativa, která se
dosud uskutečnila na ochranu důstojnosti
osoby a života od početí v evropském měřítku. Kromě konkrétního zákazu financo-
Postup je překvapivě snadný. Podepsat se
je možné na adrese www.oneofus.eu nebo
lze vyžít papírovou petici. Iniciativu může
podepsat každý, kdo má právo volit do Evropského parlamentu. Pro platný podpis je
nutné vyplnit všechny uvedené kolonky!
Jaké trvání bude mít výsledek, když
zvážíme potřebnou nemalou námahu?
Nerozšíří iniciativa kompetence EU
v otázkách týkajících se práva na život?
Iniciativa nemůže měnit kompetence v EU.
Iniciativa je podobná peticím na národních
úrovních. Ani zde neexistuje záruka, že
bude zákon změněn, když bude iniciativa
úspěšná.
Ovšem úspěšná občanská iniciativa vytváří podstatný politický tlak, zvláště když druhá
strana obhajující potraty není schopná mobilizovat podobnou občanskou podporu.
Minimální počet signatářů v České republice je 16 500. Iniciativu smí každý
občan podepsat pouze jednou.
Petici lze podepsat i na webu www.oneofus.eu
Na arch se vejdou pouze tři podpisy a tento formulář
schválený Evropskou komisí nelze nijak měnit!
Petici může podepsat osoba starší 18 let s právem volit do Evropského parlamentu. Jako doklad
uvádějte občanský průkaz nebo cestovní pas a jeho číslo. Pro platnost podpisu je nutné psát čitelně
a vyplnit všechny kolonky. Petiční archy zašlete co nejdříve, nejpozději do
30. června 2013 na adresu HPŽ ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha.
Podpis není povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky bez elektronického podpisu
PŘÍJMENÍ
ČESKÁ
ČESKÁ
ČESKÁ
STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST
OSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
/
TYP A ČÍSLO DOKLADU
DATUM A PODPIS1
Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpřístupněny
příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativy (viz článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za
účelem správního či trestního řízení týkajícího se této navrhované občanské iniciativy (viz článek 12 nařízení (EU) č. 211/2011). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Osoby, jejichž údaje jsou zde uvedeny, jsou oprávněny získat ke svým osobním údajům přístup. Všechna prohlášení o
podpoře budou zničena do osmnácti měsíců ode dne registrace navrhované občanské iniciativy nebo, v případě správního či trestního řízení, nejpozději jeden týden po dni jeho ukončení.
1
JMÉNO/JMÉNA
„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem tuto navrhovanou občanskou iniciativu podpořil/a pouze jednou.“
VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY: - Veškeré údaje na tomto formuláři jsou povinné a musí být vyplněny.
10.Webová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje): http://www.oneofus.eu/
9.Jméno, příjmení a elektronická adresa kontaktních osob: PATRICK GREGOR PUPPINCK ([email protected]), FILIPPO VARI ([email protected])
8.Jméno a příjmení organizátorů: JOSEPHINE QUINTAVALLE, FILIPPO VARI, PATRICK GREGOR PUPPINCK, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
7.Hlavní cíle: Lidské embryo si zaslouží úctu ke své integritě. To je vyjádřeno v rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu Bürstle, který definuje lidské embryo jako začátek lidské bytosti. K tomu, aby se dosáhlo
konsistence v oblasti jejích kompetencí tam, kde je život lidského embrya ohrožen, měla by Evropská komise rozhodnout o zákazu a zastavení financování aktivit, které předpokládají zničení lidských embryí především v
oblastech výzkumu, rozvojové spolupráce a veřejného zdraví.
6.Předmět: Právní ochrana důstojnosti, práva na život a integrity každé lidské bytosti od početí v oblastech kompetence Evropské unie, ve kterých je tato ochrana zvlášť důležitá
5.Název této navrhované občanské iniciativy: Jeden z nás
2.Registrační číslo Komise: ECI(2012)000005
3.Datum registrace: 11/05/2012
4.Webová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005
Informace o osobních identifikačních číslech/číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete v části C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě.
1.Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou držiteli osobního identifikačního čísla / čísla osobního dokladu tohoto státu: ČESKÁ REPUBLIKA
PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:
Jeden z nás
Download

1/2013 - Hnutí Pro život ČR