Život s
kardiostimulátorem
Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.
Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých
diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato
příručka vám pomůže pochopit stav vašeho srdce a možnosti
léčby. Je navržena tak, aby vám poskytla základní informace o
pomalé srdeční činnosti a kardiostimulátorech, včetně toho, co
lze očekávat před implantací a po implantaci.
Co je bradykardie?
Bradykardie je stav, při kterém srdce bije příliš pomalu. Zdravé srdce bije rychlostí 60 až
100 úderů za minutu a každou hodinu přečerpá přibližně 360 litrů krve. Při bradykardii
je tepová frekvence srdce nižší než 60 úderů za minutu. Při této frekvenci srdce
nemusí být schopno čerpat dostatečné množství okysličené krve do těla během
normální aktivity nebo zátěže. V důsledku toho můžete pociťovat závratě, únavu,
dušnost nebo mdloby.
CO ZPŮSOBUJE BRADYKARDII?
SYMPTOMY BRADYKARDIE
Bradykardie může vznikat z několika
důvodů. Mezi časté příčiny bradykardie
patří:
Pokud vaše srdce bije příliš pomalu,
můžete pocítit různé příznaky. Tyto
projevy umožní vašemu lékaři posoudit
závažnost stavu vašeho srdce a určit
vhodnou léčbu.
• Vrozené onemocnění srdce (tj. stav, se
kterým jste se narodil/a)
Pomáháme vám žít
plnohodnotnější
život.
• Určitá onemocnění srdce nebo některé
léky
• Závratě a mdloby
• Přirozený proces stárnutí
• Dušnost
• Zjizvení tkáně po srdečním infarktu
• Syndrom nemocného sinusového uzlu,
neboli tzv. dysfunkce sinusového uzlu
(přirozený srdeční stimulátor nefunguje
správně)
• Převodní blok (elektrický impuls, který
se přenáší z horního (síň) do dolního
(komora) oddílu srdce, je nepravidelný
nebo došlo k jeho zablokování)
• Chronický nedostatek energie
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
Pouze váš lékař může
určit,
zda máte
bradykardii,
a pokud
nakolik
je pokročilá.
Kardiostimulátor
je navržen tak, aby napodoboval funkci přirozeného stimulátoru
fuller
life. Helping
you live
a fuller life. Helping
you liveano,
a fuller
life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller
life. Helping
you live a fuller
life. Helping
you live a fullerlze
life. provést
Helping you
live a fuller
life. více
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you
live a fuller
life.
K vyloučení nebo potvrzení
diagnózy
bradykardie
jeden
nebo
srdeční
činnosti,
tj. sinusového uzlu. Kardiostimulátor má dvě hlavní funkce - stimulaci
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
diagnostických vyšetření,
závislosti
naa předpokládané
rytmu.
a snímání.
fuller life.vHelping
you live
fuller life. Helping youporuše
live a fullersrdečního
life. Helping you
live a Mezi
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller
life. Helping
tato vyšetření patří:you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
SNÍMÁNÍ:
STIMULACE:
life. Helping you live a fuller life.
Helping you
live a fuller záznamové
life. Helping youzařízení
live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller
life. Helping
• Externí
smyčkové
• Elektrokardiogram fuller
(EKG)
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Kardiostimulátor zároveň „snímá“
Pokudyou
jelive
vlastní
srdeční rytmus příliš
Helping
you live a EKG
fuller life. Helping• you
live a fuller
life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
a
Srdeční
monitor
• Bicyklová ergometrie,
zátěžové
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller
life. Helping
(monitoruje) přirozenou elektrickou
pomalý
nebo dojde-li k jeho přerušení,
nebo zátěžový testyou
(při
tomto
vyšetření
live a fuller life. Helping you live•aTest
fuller na
life. Helping
you liverovině
a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
nakloněné
kardiostimulátor
ihned
vyšle
elektrický
aktivitu srdce. Pokud kardiostimulátor
Helpingběhem
you live afyzické
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
se měří srdeční rytmus
impuls
do srdce přes stimulační
zaznamená normální srdeční činnost,
fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller
life. Helping
•
Elektrofyziologické
vyšetření
aktivity)
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you
live a fuller life.
elektrodu.
Tento elektrický impuls vyvolá
stimulační impuls není vyslán.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
• Holter nebo monitor
pro
záznam
srdeční
stah.
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
příhod
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
Léčba bradykardie závisí
naHelping
její příčině.
může
být
způsobena
fuller life.
you live aBradykardie
fuller life. Helping
you live
a fuller
life. Helpingsníženou
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. poruchou
Helping you live
a fuller life. Helping
you live nebo
a fuller life.
Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
funkcí štítné žlázy (hypotyreóza),
rovnováhy
elektrolytů
léky,
které
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
pacient případně užívá
k
léčbě
jiných
stavů.
Někdy
lze
normální
srdeční
činnost
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller
life. Helpingbuď
you live
fuller life. nových
Helping you
live anebo
fuller life.
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
obnovit léčbou uvedených
problémů,
zaapoužití
léků
úpravou
Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
dávek stávajících léků.
fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life.
Pokud léčba uvedených
nevede
ke you
zlepšení
stavu
nebo you
pokud
je pomalá
Helpingproblémů
you live a fuller
life. Helping
live a fuller
life. Helping
live a fuller
life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a
fuller life. Helping
you live a fuller
life. Helping systému
you live a fuller
life. Helping
srdeční činnost způsobena
poškozením
elektrického
srdce,
můžeyou
býtlive a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping
Jak kardiostimulátor funguje?
Diagnostika bradykardie
Léčba bradykardie
předepsán kardiostimulátor.
Co je kardiostimulátor?
Hovoříme-li o kardiostimulátoru, máme na mysli celý stimulační systém, který
zahrnuje vlastní přístroj - kardiostimulátor a elektrody.
• Kardiostimulátor je malý přístroj, který
se implantuje pod kůži, zpravidla
těsně pod klíční kostí. Přístroj zajišťuje
léčbu nepravidelné, přerušované nebo
pomalé srdeční činnosti.
• Elektrody jsou tenké, měkké
izolované vodiče o velikosti špagety.
Elektrody přenášejí elektrický impuls z
kardiostimulátoru do srdce a předávají
informace o přirozené aktivitě srdce
zpět do kardiostimulátoru.
Technologie kardiostimulace podmíněně
použitelné v Magnetické rezonanci (MR)
Většina kardiostimulátorů není v
současné době použitelná v prostředí
MR, protože MR může změnit jejich
nastavení, dočasně ovlivnit normální
činnost nebo je případně poškodit.
Společnost Medtronic vyvinula nový
kardiostimulační systém, který byl
schválený evropskými regulačními
orgány (označení CE) a ve Spojených
státech (úřadem FDA) pro použití v
prostředí magnetické rezonance. Tento
kardiostimulační systém má unikátní
konstrukci a byl vyvinut tak, aby pacienti
mohli za určitých podmínek bezpečně
podstoupit vyšetření MR.
Tato informační příručka vám poskytne
podrobnější informace o možnostech
kardiostimulátorů. Příručka obsahuje
užitečné informace, ale má pouze
informativní charakter, není zamýšlena
jako lékařské doporučení a neměla by
sloužit jako alternativa ke konzultaci s
lékařem. Pokud potřebujete další
informace nebo máte jakékoli
dotazy ohledně svého
zdraví a možnostech
léčby, obraťte se na
svého lékaře.
Skutečná velikost
Jak probíhá implantace kardiostimulátoru
Implantace kardiostimulátoru nevyžaduje operaci na otevřeném srdci, a většina pacientů
odchází domů do 24 hodin po výkonu. Před operací lze podat léky, po kterých je pacient
spavý a cítí se pohodlně. Výkon se zpravidla provádí v lokální anestezii.
PŘI IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ
OBECNÉ KROKY:
• V horní části hrudníku v oblasti těsně pod
klíční kostí bude proveden drobný řez o
délce 5 až 10 cm.
• Přes vhodnou žílu bude do srdce
zavedena jedna nebo dvě elektrody,
které budou následně připojeny ke
kardiostimulátoru.
• Dále bude naprogramováno nastavení
kardiostimulátoru a bude provedena
zkouška, zda zařízení pracuje správně a
vyhovuje potřebám vaší léčby
• Kardiostimulátor bude vložen pod kůži a
řez na hrudníku bude uzavřen.
Následná péče a monitorování
Kontroly v rámci následného sledování umožňují důkladnou kontrolu implantovaného
kardiostimulátoru. Během těchto kontrolních návštěv může váš lékař:
• Sledovat stav baterie kardiostimulátoru
• Zkontrolovat elektrody a stanovit, jak
pracují ve spojení s kardiostimulátorem a
vašim srdcem
• Zkontrolovat nastavení kardiostimulátoru
a ověřit, zda je přístroj naprogramován
správně podle potřeb vaší léčby
• Provést programové úpravy
kardiostimulátoru
Vedle kontrol u vašeho lékaře
mohou provádět kontrolu vašeho
kardiostimulátoru i lékaři z kliniky
nebo zdravotnického zařízení, a to
prostřednictvím funkce dálkového
monitorování.
Dálkové monitorování může nahradit
některé návštěvy, ale nikoli všechny. I přes
uvedené kontroly může být nezbytné, aby
váš lékař provedl fyzické vyšetření, upravil
nastavení vašeho kardiostimulátoru nebo
změnil dávkování vašich léků.
Dálkové monitorování prostřednictvím
sítě Medtronic CareLink®
Síť CareLink® umožňuje odesílat
informace uložené v implantovaném
kardiostimulátoru do zdravotnického
zařízení dle pokynů vašeho lékaře pomocí
pacientského monitoru připojeného k
pevné telefonní lince nebo k mobilnímu
příslušenství Medtronic M-Link®.*
Informace z vašeho kardiostimulátoru
jsou v takovém případě přenášeny
na zabezpečené internetové stránky,
kde k nim mají přístup pouze lékaři ze
zdravotnického zařízení, kteří mohou
kontrolovat informace o funkci vašeho
srdce a kardiostimulátoru. Síť CareLink
umožňuje převést k vašemu lékaři stejné
informace z vašeho kardiostimulátoru, jaké
by získal během vaší návštěvy v ordinaci.
Poraďte se s lékařem o nejlepších
možnostech, které jsou k dispozici pro
léčbu vašeho onemocnění .
* Pro další informace o mobilním příslušenství M-Link® prosím kontaktujte místního zástupce firmy Medtronic. Ne všechna zařízení jsou
dostupná v rámci sítě CareLink.
Často kladené otázky
MOHU POUŽÍVAT MOBILNÍ TELEFON?
BUDU MOCI CESTOVAT?
Ano. Pokud jde o mobilní telefon, udržujte
anténu telefonu ve vzdálenosti minimálně 16
cm od kardiostimulátoru a přikládejte telefon
k uchu na druhé straně, než se nachází váš
kardiostimulátor. Doporučujeme rovněž,
abyste nenosil/a telefon v kapse v blízkosti
kardiostimulátoru.
Vzhledem ke krátkému trvání bezpečnostní
kontroly je nepravděpodobné, že by váš
kardiostimulátor Medtronic mohl být ovlivněn
detektory kovů (průchozími rámovými
detektory nebo přenosnými ručními detektory)
a celotělovými skenery (tzv. skenery s
milimetrovými vlnami nebo 3D zobrazovacími
skenery), které bývají umístěny na letištích, v
soudních budovách nebo ve věznicích. Kovové
pouzdro vašeho kardiostimulátoru by mělo
zajistit ochranu před detektory kovů.
JE BEZPEČNÉ POUŽÍVAT
DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE?
Život s kardiostimulátorem
Mnoho pacientů, kteří mají implantovaný
kardiostimulátor, se po zotavení ze zákroku vrátí ke
svým běžným denním činnostem. Lékař vás může
požádat, abyste se vyhýbal/a určitým situacím.
Prodiskutujte své aktivity a cíle v oblasti životního
stylu se svým lékařem a společně vypracujte plán,
který vám bude nejlépe vyhovovat.
Ano. Většinu domácích spotřebičů lze bezpečně
používat, pokud jsou řádně udržovány a
nacházejí se v dobrém technickém stavu. To
platí mimo jiné i pro mikrovlnné trouby, velké
spotřebiče, elektrické přikrývky a vyhřívací
podložky.
BUDE MŮJ PŘÍSTROJ OVLIVNĚN
PŘÍTOMNOSTÍ MAGNETŮ?
Zařízení, která obsahují magnet(y), např. zařízení
pro magnetoterapii, stereofonní reproduktory
a ruční masážní přístroje, mohou dočasně
ovlivnit chod vašeho kardiostimulátoru.
Proto doporučujeme uchovávat zařízení
obsahující magnety ve vzdálenosti alespoň
16 cm od implantovaného kardiostimulátoru.
Nedoporučujeme používat magnetické matrace
a polštáře, protože při jejich použití je obtížné
dodržet odstup 16 cm.
Aby se minimalizovalo riziko dočasné
interference s kardiostimulátorem, nedotýkejte
se při průchodu bezpečnostními skenery nebo
při bezpečnostní kontrole kovových povrchů na
snímacích zařízeních. Nezastavujte a nezdržujte
se v průchozích bezpečnostních rámech;
jednoduše projděte rámem v normálním
tempu. Při kontrole pomocí přenosných
ručních detektorů požádejte pracovníka
bezpečnostní služby, aby detektor nedržel
nad vaším kardiostimulátorem a aby jím
nepřejížděl opakovaně přes váš kardiostimulátor.
Alternativně můžete požádat o ruční prohlídku.
Pokud máte obavy z těchto bezpečnostních
snímacích metod, předložte identifikační kartu
svého přístroje, požádejte o alternativní kontrolu
a poté postupujte podle pokynů bezpečnostních
pracovníkůl.
Vzdělávací služby pro pacienty
SLUŽBY PRO PACIENTY
SPOLEČNOSTI MEDTRONIC
Pokud máte srdeční přístroj od společnosti
Medtronic a chcete se dozvědět více nebo
máte dotazy ohledně života s implantovaným
kardiostimulátorem, obraťte se na pracovníky a
lékaře příslušného zdravotnického zařízení.
webové stránky Medtronic
Webové stránky společnosti Medtronic obsahují
podrobné informace o srdečních onemocněních
a možnostech léčby pro pacienty a jejich
pečovatele. Naše interaktivní webová stránka
vám umožní provádět hodnocení, sledovat
videonahrávky, číst příběhy pacientů a využít
odkazy na další zdroje. Navštivte nás online na
adrese www.medtronic.cz.
Bližší pohled na mezinárodní
společnost Medtronic
Společnost Medtronic byla založena v roce 1949 v Minnesotě, USA.
Navštivte nás na adrese: www.medtronic.cz
Europe
Medtronic International Trading Sarl
Route du Molliau 31
Case Postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00
Czech Republic
Medtronic Czechia s.r.o.
Oregon House
Řevnická 170/4
155 21 Prague 5
Czech Republic
Tel. +420 233 059 111
Fax +420 296 579 589
UC201204266CZ ©2012 Medtronic. All Rights Reserved. Printed in Europe.
Dnes je naše společnost světovým leaderem v oblasti lékařských technologií. Každé čtyři
vteřiny pomohou výrobky a terapie společnosti Medtronic zachránit život nebo zlepšit jeho
kvalitu u dalšího pacienta. Medtronic vyrábí širokou škálu produktů a terapií díky velkým
zkušenostem z oblasti léčby srdečních onemocnění. Posláním naší společnosti je zmírňovat
bolest, obnovovat zdraví a prodlužovat životy milionů lidí na celém světě. Klademe vysoké
nároky na naši společnost a naše výrobky pro pacienty, jejich příbuzné a lékaře, kteří důvěřují
našim technologiím.
Download

Život s kardiostimulátorem