UNIVERZITET SINGIDUNUM
TEHNIČKI FAKULTET
JUNSKI ISPITNI ROK 2014
Kumodraška 261
I godina
Predmet
Profesor
Datum
Vreme
Učionica
Matematika
Prof. dr Mališa Žižović
03.07.2014.
17h
005
Statistika za inženjere
Prof. dr Slađana Spasić
02.07.2014.
17h
001 i 117
Informatika/Informatika za inženjere
Prof. dr Miloš Stojmenović
27.06.2014.
17h
118
DLS - Informatika za inženjere
Prof. dr Gojko Grubor
27.06.2014.
17h
118
Osnovi računarske tehnike
Prof. dr Violeta Tomašević
04.07.2014.
10h
118
Osnovi računarske tehnike - DLS
Prof. dr Violeta Tomašević
04.07.2014.
17h
118
Engleski jezik 1
Jasna Petrović
23.06.2014.
17h
016
Menadžment
Doc. dr Miloljub Albijanić
24.06.2014.
16h
109
Menadžment-DLS
Doc. dr Miloljub Albijanić
24.06.2014.
17h
109
Osnove inženjerstva
Prof. dr Dragan Cvetković
25.06.2014.
17h
117
Osnove inženjerstva - DLS
Prof. dr Milenko Heleta
25.06.2014.
17h
117
Preduzetništvo
Prof. dr Radoslav Avlijaš
01.07.2014.
18h
118
UNIVERZITET SINGIDUNUM
TEHNIČKI FAKULTET
JUNSKI ISPITNI ROK 2014
I godina Elektrotehnika i računarstvo
Predmet
Profesor
Datum
Vreme
Učionica
Matematika
Prof. dr Mališa Žižović
03.07.2014.
17h
005
Elektrotehnika
Prof. dr Miroslav Lutovac
27.06.2014.
15h
17h
123
117
Programiranje 1
prof. dr Dejan Živković
26.06.2014.
10h
118
Engleski jezik 1
Jasna Petrović
24.06.2014.
12h
112
Fizika
doc. dr Zoran Mijić
23.06.2014
14h
004
Diskretna matematika
prof. dr Ivana Kostić Kovačević
25.06.2014.
13h
15h
047
117
Strukture podataka i algoritmi
prof. dr Dejan Živković
02.07.2014.
10h
118
Datum
Vreme
Učionica
Kumodraška 261
II godina
Predmet
Profesor
Marketing
doc. dr Jelena Stanković
24.06.2014.
10h
004
Marketing DLS
Doc. dr Jelena Gajić
01.07.2014.
17h
109
Industrijski inženjering i dizajn
Prof. dr Dragan Cvetković
30.06.2014.
17h
117
UNIVERZITET SINGIDUNUM
TEHNIČKI FAKULTET
JUNSKI ISPITNI ROK 2014
Standardizacija i metrologija
Prof. dr Predrag Popović
03.07.2014.
17h
117
Internet tehnologije
Doc. dr Irina Branović
03.07.2014.
17h
117
Operativni menadžment
Prof dr Ivan Bagarić
25.06.2014.
17h
005
Teorija sistema
Doc dr Dragan Marković
27.06.2014.
18h
117
Tehnički sistemi
Prof dr Dušan Regodić
26.06.2014.
17h
117
Engleski jezik 2
Jasna Petrović
02.07.2014.
17h
005
Italijanski jezik 1
Marina Radić Branisavljević
23.06.2014.
17h
047
Nemački jezik 1
Katarina Milosavljević
23.06.2014.
17h
110
Španski jezik 1
Marina Milovanović
23.06.2014.
17h
018
Francuski jezik 1
Neda Maenza
23.06.2014.
17h
112
Kineski jezik 1
dr Biljana Simić Veličković
23.06.2014.
17h
103
Nikola Livada
23.06.2014.
17h
123
Datum
Vreme
Učionica
26.06.2014.
17h
117
Ruski jezik 1
Predmet
Logistika
Kumodraška 261
III godina
Profesor
Prof. dr Dušan Regodić
UNIVERZITET SINGIDUNUM
TEHNIČKI FAKULTET
JUNSKI ISPITNI ROK 2014
Strategijski menadžment
doc.dr Miloljub Albijanić
24.06.2014.
18h
109
Upravljanje kvalitetom
Prof. dr Milenko Heleta
25.06.2014.
17h
117
Menadžment informacionih sistema
Prof. dr Ivan Bagarić
27.06.2014.
17h
004
Upravljanje projektima
Prof. dr Radoslav Avlijaš
01.07.2014.
18h
118
Projektovanje menadžment QMS
Prof dr Milenko Heleta
02.07.2014.
17h
117
Dizajn proizvoda
Prof dr Dragan Cvetković
02.07.2014.
17h
117
Engleski jezik 3
Jasna Petrović
23.06.2014.
17h
016
Italijanski jezik 2
Mirjana Dubičanin
28.06.2014.
10h
015
Nemački jezik 2
Katarina Milosavljević
28.06.2014.
10h
110
Španski jezik 2
Marina Milovanović
28.06.2014.
10h
046
Francuski jezik 2
Neda Maenza
28.06.2014.
10h
112
Kineski jezik 2
dr Biljana Simić Veličković
28.06.2014.
10h
103
Ruski jezik 2
Nikola Livada
28.06.2014.
10h
123
Datum
Vreme
Učionica
Danijelova 32
IV godina
Predmet
Profesor
UNIVERZITET SINGIDUNUM
TEHNIČKI FAKULTET
JUNSKI ISPITNI ROK 2014
Procesna i energetska efikasnost
Doc. dr Dragan Marković
02.07.2014.
17h
A01, E01
Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti
Prof. dr Predrag Popović
04.07.2014.
17h
A01
Dizajn pakovanja
Doc dr Dragan Marković
03.07.2014.
17h
E01
Projektovanje menadžment sistema
životne i radne okoline
Prof. dr Milenko Heleta
24.06.2014.
17h
E01
24.06.2014.
17h
E01
Prof. dr Predrag Popović
04.07.2014.
17h
A01
Doc. dr Gojko Grubor
26.06.2014.
17h
E01
Sistemi za podršku odlučivanju
Prof. dr Vladislav Miškovic
25.06.2014.
17h
E01, A01
Engleski jezik 4
Tijana Gajić
23.06.2014.
17h
A11
Italijanski jezik 3
Mirjana Dubičanin
30.06.2014.
17h
A01
Nemački jezik 3
Katarina Milosavljević
30.06.2014.
17h
A23
Španski jezik 3
Marina Milovanović
30.06.2014.
17h
A21
Francuski jezik 3
Neda Maenza
30.06.2014.
17h
S17
Kompjuterski integrisana proizvodnja - CIM Prof dr Miroslav Lutovac
Tehnička dijagnostika i tehnologije
održavanja
Projektovanje menadžment sistema
bezbednosti informacija
UNIVERZITET SINGIDUNUM
TEHNIČKI FAKULTET
JUNSKI ISPITNI ROK 2014
Kineski jezik 3
Jelena Tulić Ceballos
30.06.2014.
17h
S13
Ruski jezik 3
Nikola Livada
30.06.2014.
17h
S18
Download

Predmet Profesor Datum Vreme Učionica Matematika Prof. dr Mališa