Workshop: Rural Development in B&H
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
18. – 19. July 2012
Participants
Name
12.
Goran Šoster
Valerie Carter
Višnja Jelić Mueck
Marina Koprivnjak
Aris Adlers
Valdis Kudins
Dragan Roganović
Miodrag Matavulj
Slaviša Jovanović
Vesna Katic
Pejo Mendeš (ili
Abdulah Ribić)
Dario Popović
13.
Esad Bećirović
14.
Dedo Družić
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Organization
Country/Region
PREPARE/SRDN
PREPARE/ECOVAST
PREPARE/HMRR
PREPARE/HMRR
PREPARE/LRF
PREPARE/LRF
PREPARE/Mreža za ruralni razvoj Srbije
ACED
ACED
Asocijacija za podrsku i razvoj SISTEM
Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu
Lokalna Akciona Grupa regije Doboj
Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i
Hercegovini
Slovenia
United Kingdom
Croatia
Croatia
Latvia
Latvia
Serbia
BiH - Banja Luka
BiH Banja Luka
BiH - Brčko
UG „LAG-GOZB“
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BiH - Doboj
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected]
BiH - Doboj
[email protected]
BiH - Drvar
(Bosanski
Petrovac)
[email protected]
BiH - Brčko
1|Participants – PREPARE workshop: Rural Development in B&H
15.
16.
Svjetlana Tubic
Ivan Vilimonović
17.
Ivica Sivrić
18.
19.
20.
Milan Žujić
Dušan Vujanović
Batrić Šekara
UG „Eko Pliva“ (Jajce, Jezero, Sipovo)
Udruženje Rudnjaskih Domaćina
REDAH - Regionalna razvojna agencija
Hercegovine
Opština Novi Grad
Opština Novi Grad
Omladinski savjet Pale
21.
Boško Nikolić
NVO „EKO-Leonardo“
22.
Branka Milutinovic
NVO „EKO-Leonardo“
23.
Slavica Ašonja
24.
Slavisa Pandurević
25.
Diana Riđić
26.
Hamdija Čivić
27.
Jelena Prorok
28.
29.
30.
Samir Hajrulahović
Amra Krvavac
Dajra Ćano
31.
Boris Trograncic
32.
Sarah Devisme
33.
Beisa Bećirbegović
Lokalna akciona grupa „Devetak“ Han Pijesak,
Sokolac, Rogatica
Lokalna akciona grupa „Devetak“ Han Pijesak,
Sokolac, Rogatica
Fondacija Bosanskohercegovačka inicijativa žena
Ured za harmoonizaciju i koordinaciju sistema
plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom
razvoju Bosne i Hercegovine
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
PEP International
Žene za žene Internacional
Žene za žene Internacional
ALTERURAL, Udruzenje za razvoj ruralnog
turizma
ALTERURAL, Udruzenje za razvoj ruralnog
turizma
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
BiH - Jajce
Serbia - Kraljevo
BiH - Mostar
BiH - Novi Grad
BiH - Novi Grad
BiH - Pale
BiH - Priboj,
Lopare
BiH - Priboj,
Lopare
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BiH - Rogatica
[email protected]
BiH - Rogatica
[email protected]
BiH - Sarajevo
[email protected]
BiH - Sarajevo
[email protected],
[email protected]
BiH - Sarajevo
[email protected]
BiH - Sarajevo
BiH - Sarajevo
BiH - Sarajevo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BiH - Sarajevo
[email protected]
BiH - Sarajevo
[email protected]
BiH - Sarajevo
[email protected]
2|Participants – PREPARE workshop: Rural Development in B&H
34.
Mensur Hadžić
35.
Mervana
Hadžimurtezić
36.
Tatjana Markhot
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Alem Sinanović
Mira Jović
Milenko Dačević
Dragan Živković
Esma Mustajbasic
Dragoslav Kantar
Gordana Rokvić
Željko Vaško
Marko Ivanišević
46.
Tatjana Kuruzovic
47.
Brankica Brkić
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Aleksandar
Milanović
Emin Mesković
Jasmina Jovanović
Enisa Kovačević
Sabina Begić
Miroslav Kozomara
Šefik Veladžić
Milan Oblaković
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva,
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Udruženje VESTA
Udruženje poduzetnika i poslodavaca Žepče
Omladinski savjet Čajniče
Udruzenje žena ‘’Podrinja’’ Vlasenica
USAID/Sida FARMA
Udruženje ''EKOkultura'' Banja Luka
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Banja Luka
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Banja Luka
Centar za životnu sredinu
Dobri Medo Centar za kreativni rad sa djecom
Banja Luka
LAG područja Gradiška, Koz. Dubica, Laktaši i
Srbac
LAG područja Gradiška, Koz. Dubica, Laktaši i
Srbac
Eko Akcija
Međunarodni Forum Bosna – Regionalni centar
Udruženje naučnika “Perspektiva” Tuzla
Udruženje naučnika i istraživača “Inicijativa”
Centar za istraživanje i razvoj – CERD
LAG Una-Sana
LAG Una
BiH - Sarajevo
BiH - Sarajevo
[email protected]
BiH - Sarajevo
[email protected]
BiH - Tuzla
BiH - Žepče
BiH - Čajniče
BiH - Vlasenica
BiH - Banja Luka
BiH - Banja Luka
BiH - Banja Luka
BiH – Banja Luka
BiH - Banja Luka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BiH - Banja Luka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BiH - Srbac
[email protected]
BiH - Srbac
[email protected]; [email protected]
BiH – Sarajevo
BiH – Tuzla
BiH – Tuzla
BiH – Tuzla
BiH – Banja Luka
BiH – Sanski Most
Hrvatska – Dvor
3|Participants – PREPARE workshop: Rural Development in B&H
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
56.
Klementina
Karanović
LAG Zrinska Gora
57.
Sabina Mujezinović
LAG Semberija
58.
Darko Marić
Velibor
Radovanović
Dalibor Miljević
Mirko Ćosić
Snežana Simić
Udruženje građana “Sloga”
59.
60.
61.
62.
Eko Velež
Agrarni informacioni centar – AIC
UG “Povratak”
MI-BOSPO
Hrvatska –
Jabukovac
BiH – Srednja
Čađavica, Bijeljina
BiH – Nevesinje
[email protected];
[email protected]
[email protected]
BiH – Velež
BiH – Banja Luka
BiH – Brčko
BiH - Brčko
4|Participants – PREPARE workshop: Rural Development in B&H
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Workshop: Rural Development in B&H Participants