31. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
26 Kasım 2014, Çarşamba
KURSLAR
Saat
08.20 - 08.30
08.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13:30 - 15:00
Salon A
KURS AÇILIŞI
Oturum Başkanı: İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU
GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE GÖZDEN KAÇANLAR 1
Oturum Başkanları: Necati YENİCE - Hadi YAŞA
●Optimal kolonoskopi
Ulvi DEMİREL
●Antiagregan ve antikoagülan kullanımında gastrointestinal riskler ve
önlemler
Bülent KANTARÇEKEN
●Endoskopi öncesi antikoagülan-antiagregan ajanların yönetimi
Macit GÜLTEN
●Kronik ishalli hastada mikroskopik kolit te akla gelmeli
Mehmet YALNIZ
KAHVE MOLASI
GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE GÖZDEN KAÇANLAR 2
Oturum Başkanları: Ali DEMİR - GÜROL ÖKSÜZOĞLU
●Barret özöfagusunda tarama-izlem-tedavi nasıl olmalı
Serhat BOR
●Eozinofilik özefajitli hastanız yok mu?
Ayşegül ÖZAKYOL
●Çölyak hastalığı:ne zaman test edelim- testlere güvenelim mi?
Levent ERDEM
●İntestinal mikrobiyata ve fekal transplantasyon
Filiz AKYÜZ
Salon B
HEPATOLOJİDE SON DURUM
Oturum Başkanları: Ramazan İDİLMAN - Kamil ÖZDİLEK
●NAFLD ve NASH: Karaciğer ile sınırlı mı? Sistemik hastalık mı?
Ahmet UYGUN
●HBsAg (+) İmmün süpresyon tedavisi alacak hasta
Murat KIYICI
●Sirotik hastada HCC tanısı (Yeni test ve görüntülemeler)
Ahmet BEKTAŞ
●2014 te optimal hepatit C tedavisi
Necati ÖRMECİ
BİLİOPANKREATİK GİRİŞİMLER
Oturum Başkanları: Kadir BAL- Veysel TAHAN
●EUS guıded ERCP
Hakan ŞENTÜRK
●Kronik pankreatitlerin endoskopik tedavisi
Ömer YILMAZ
●Pankreatik nekrozektomi- kistogastrostomi:NE ZAMAN- NASIL?
Mehmet CİNDORUK
●Benign biliyer striktürlerde tedavi
Yücel ÜSTÜNDAĞ
ÖĞLE YEMEĞİ
PREKANSERÖZ LEZYONLAR
Oturum Başkanları: Mehmet SÖKMEN- Fatih TEKİN
●Prekanseröz lezyonların tanı, izlem ve tedavisinde endoskopi teknikleri
Birol ÖZER
●Mide prekanseröz lezyonları
Ömer BAŞAR
●Kolon prekanseröz lezyonları
Orhan TARÇIN
●Pankreas prekanseröz lezyonları
Müjde SOYTÜRK
ENDOSKOPİK ACİLLER
Oturum Başkanları: Şebnem GÜRSOY- Altuğ ŞENOL
●Yabancı cisim: Nasıl tedavi etmeliyiz
Ömer ÖZÜTEMİZ
●Geriatrik yaş grubunda GİS kanamalar
Vedat GÖRAL
●Endoskopiye bağlı perforasyon ve fistül tedavileri
Mehmet İBİŞ
●Üst GİS kanamalarda yeni endoskopik hemostaz teknikleri
Ömer ÖZBAKIR
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 17:00
İBH DA BİYOLOJİK AJAN TEDAVİSİNDE GÜNLÜK UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Hakan YÜCEYAR - Orhan ÖZGÜR
●Biyobenzerler ve yeni biyolojik ajanlar
Hale AKPINAR
●Biyolojik ajan kullanımı öncesi Tbc taraması nasıl yapılmalı?
Cem ÇEKİÇ
●Biyolojik ajan kullanımı öncesi aşılama
Mehmet ARHAN
●Biyolojik ajan kullanımı sırasında yanıt kaybı: Ne yapalım?
Can GÖNEN
TERAPÖTİK ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Kadir AKSÖZ-Sinan AKAY
●Post ERCP pankreatit önlenebilir mi?
Orhan KOCAMAN
●Sindirim sistemi darlıklarında endolüminal stentleme
Kubilay ÇINAR
●Bariatrik cerrahi komplikasyonlarında endoskopik tedaviler
Ümit Bilge DOĞAN
●Endolüminal GÖRH tedavisi
Ahmet DANALIOĞLU
HEPATİT C: BUGÜNÜ - YARINI
Oturu Başkanı: İlyas Tuncer
Konuşmacı: Necati ÖRMECİ
High Resolution Manometry; from old to new?
Oturum Başkanı: Yasemin Balaban
Konuşmacı: Mark Fox
17:15 - 17:45
Salon C
17:45 -18:15
HEPATİT B: BUGÜNÜ - YARINI
Oturu Başkanı: İlyas Tuncer
Konuşmacı: Yılmaz Çakaloğlu
18:30 -19:30
AÇILIŞ SERAMONİSİ
●Tam Kat Rezeksiyon
Oturum Başkanı: Murat Gülşen
Marc Schurr
BİLİMSEL PROGRAM
1. Gün - 27 Kasım 2014, Perşembe
Saat
08.15 - 08.30
08.30 - 10.00
Salon A
KONGRE AÇILIŞ TÖRENİ
Konuşmacı: Necati ÖRMECİ
BAŞKANIN SEÇTİĞİ SUNUMLAR
Konuşmacı: Hakan ŞENTÜRK - Emrah ALPER
Salon B
Salon C
Gastroözfajeal Reflü Uzlaşı Raporu
Oturum Başkanları: Serhat BOR, Ülkü DAĞLI
●Uzlaşı Yöntemi, GÖRH tanımı ve terminolojisi
Serhat BOR
●Tanı Yöntemleri
Taylan KAV
●Tedavi
İsmail Hakkı KALKAN
●Uzun Süreli Asit İnhibitör Tedavi Sorunları
İbahim HATEMİ
●Helikobakter Pilori ile GÖRH ilişkisi
Zeynel MUNGAN
●GÖRH'e Yaklaşım Önerilerimiz
Altay ÇELEBİ
10:00 - 10:30
KAHVE MOLASI
10.30 - 12.00
ENDOSKOPİ DERNEĞİ PANELİ
Oturum Başkanları: Mehmet CİNDORUK- Cem KALAYCI
●ERCP Endikasyon ve kontrendikasyonları
Bülent ÖDEMİŞ
●Terapötik ERCP
Galip ERSÖZ
●ERCP STATE OF THE ART
ALBERTO TESTONI
KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ PANELİ
Oturum Başkanları: Ulus Salih AKARCA- Mehmet KORUK
BARSAK VE KARACİĞER İLİŞKİSİ: AŞK MI? NEFRET Mİ?
● Barsak Karaciğeri Nasıl Etkiler?
Yusuf YILMAZ
●Sirozda Mikrobiyata ve Bakteriyel Translokasyon
Tarkan KARAKAN
●Araya Beyni de Koyalım: Gut-Liver-Brain Axis
Suna YAPALI
12.00-13.00
UYDU SEMPOZYUM
UYDU SEMPOZYUM
13:00 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:30
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Hülya ÖVER HAMZAOĞLU- Ahmet TEZEL
SONUÇ VE ÖZET: Ahmet TEZEL
15:30 - 16:00
KAHVE MOLASI
16:00 – 17.30
OLGULAR EŞLİĞİNDE ÖZEL DURUMLAR
KRONİK HEPATİTLER VE SİROZ
Oturum Başkanları: Serap ASLAN- Muhsin KAYA
●Gebe Hepatit B Hastası
Osman ÖZDOĞAN
●Delta hepatitli hasta
Kendal YALÇIN
●İlaçların indüklediği otoimmün hepatitli hasta
Ömer TOPALAK
17.30 - 17.45
ÖDÜL TÖRENİ
●PROF.DR. ABDÜKADİR DÖKMECİ'YE GASTROENTEROLOJİYE ÖMÜR BOYU
HİZMET ÖDÜLÜ'NÜN TAKDİMİ
17.45-18.15
●Pancreatitis: 2014
Oturum Başkanı: Halis Şimşek
Konuşmacı: Vikesh K. Singh (30 dk)
Lenf Modlarının Değerlendirilmesinden Elasnografi
Husseın Okasha
21:00- 22:00
ÜST GİS HASTALIKLARI VE GÖRH SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Emin ALTIPARMAK- Melih ÖZEL
SONUÇ VE ÖZET: Melih ÖZEL
OLGULAR EŞLİĞİNDE ÖZEL DURUMLAR
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Murat TÖRÜNER-Hakan AKIN
●Anti TNF tedavi altında Tbc gelişen hasta
Cem ÇEKİÇ
●Crohn mu? Tbc Kolit mi? Behçet hastalığı mı?
Aykut ÇELİK
●Şiddetli ülseratif kolit hastası
Musa AYDINLI
ADVANCED IN MANAGEMENT OF BENIGN AND MALIGNANT COLORECTAL STRICTURES
Oturum Başkanı: Necati Örmeci
Alessandro Repıcı
Mustafa İbrahim
GASTROENTEROLOJİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ ( Tülay BAKIR, Necati ÖRMECİ, Murat TUNCER )
OLGULAR EŞLİĞİNDE ÖZEL DURUMLAR
BİLİYER SİSTEM VE PANKREAS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Murat TUNCER- Galip ERSÖZ
●Pankreatik Kistli Hasta
Ahmet AYDIN
●Asemptomatik Dilate Koledok Hastası
Çetin KARACA
●Postoperatif Safra Yolu Kaçak Hastası
Selçuk DİŞİBEYAZ
2. Gün - 28 Kasım 2014, Cuma
Saat
KAHVALTI OTURUMLARI
SALON E
ENDOSONOGRAFİ : Hakan ŞENTÜRK / Emrah ALPER (TEMEL EUS BİLGİLERİ / TERAPÖTİK EUS )
SALON F
ERCP: Erkan PARLAK / İrfan KORUK (ZOR KANÜLASYONDA İZLENECEK YOL / ERCP KOMPLİKASYONLARININ TEDAVİSİ)
SALON G
KRONİK PANKREATİT: Mehmet BEKTAŞ / Nevin ORUÇ (GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ / TAKİP VE TEDAVİ)
SALON H
KARACİĞER SOLİD LEZYONLARI: Zeki KARASU / Billur CANBAKAN (SİROTİK HASTADA / NON SİROTİK HASTADA)
07:30 - 08:30
Saat
Salon A
Salon B
Salon C
PANKREAS HASTALIKLARI SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Selim GÜREL- Kadir Demir
SONUÇ VE ÖZET: Kadir DEMİR
GİRİŞİMSEL ENDOSKOPİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Ali TÜZÜN İNCE- Deniz DUMAN
SONUÇ VE ÖZET: Deniz DUMAN
DİSPEPSİLİ HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Ömer ÖZÜTEMİZ, MEHMET ALİ
ÇIKRIKÇIOĞLU
●Dispepsi: Organik mi? Fonksiyonel mi?
İlker TURAN
●Helicobacter Pylori: Ne zaman ve nasıl tedavi edelim?
Hakan DURSUN
●Gelişen Toplumlarda Yaygın Sağlık Sorunu: Reflux
Hastalığı
Elif SARITAŞ YÜKSEL
AVRASYA GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ PANELİ
Oturum Başkanı: Nihat OKÇU- Hasan ÖZKAN
●Pankreas Tümöründe Güncel Tanı
Hasan ÖZKAN
●Pankreas Tümöründe Kemoterapi
T.YAMAGUCHI
●Pankreas Kütlelerinde RF Tedavisi
Nagy Habib
İLAÇLAR VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
Oturum Başkanı: Aliye SOYLU, MEHMET SAİT
BUĞDACI
●NSAİİ İlaçlar: GİS Yan Etkileri ve Profilaksi
Adnan KIRCI
●Uzun süreli PPI kullanımı
Akif ALTINBAŞ
●Probiyotik- Prebiyotikler: Plasebo etki mi? Terapötik
Etki mi?
Zehra AKPINAR
İNCE BARSAK HASTALIKLARI SÖZLÜ BİLDİRİMİ OTURUMU
Cengiz PATA- Murat HARPUTLUOĞLU
SONUÇ VE ÖZET: Cengiz PATA
KRONİK HEPATİTLER
Oturum Başkanı: Sedef KURAN, Fehmi TABAK
●Rastlantısal Anti HCV (+) liğinde Algoritm Nasıl Olmalı?
Beytullah YILDIRIM
●Hepatit B Viral Belirteçleri: Nasıl Yorumlayalım? İleri
tetkik Gerekir mi?
Sezgin VATANSEVER
●2014 yılında Kronik B ve C Hepatitinde Tedavi
Başarımız Nasıl?
Elmas KASAP
ANAL BÖLGE HASTALIKLARI PANELİ
Oturum Başkanları: Sebati Özdemir, Mahmut ARABUL
●Hemoroid Tedavisinde Cerrahi Dışı Yöntemler
Cem AYGÜN
●Anal Fistül ve Abse
İbrahim HATEMİ
●Soliter Rektal Ülser
Kadri GÜVEN
●Anal İnkontinans ve Biyofeedback
Ramazan ÖZTÜRK
KARACİĞER TRANSPLANTASYON PANELİ
Oturum Başkanları: Sabahattin KAYMAKOĞLU- Murat ALADAĞ
●Endikasyon ve Zamanlama
Zeki KARASU
●İmmünsüpresan Tedavi
Ahmet GÜRAKAR
●Antiviral Tedavi ve HBIG
Fulya GÜNŞAR
●Posttransplant Komplikasyonlar
Murat AKYILDIZ
GASTROİNTESTİNAL MALİGNİTELER
Oturum Başkanları: Ertuğrul KAYAÇETİN, Adem
AKÇAKAYA
●GİS Maligniteleri için Alarm Semptomları
Cumhur DÜLGER
●Fe Eksikliği Anemisi: GİS kaynaklı Fe Eksikliği Anemisi:
Her HastayıTarayalım mı?
Fatih ALBAYRAK
●Kolon Kanseri Taraması: Kime ? Ne zaman ? Nasıl?
Murat KEKİLLİ
ULUSLARARASI PANEL
Oturum Başkanları: Hakan ŞENTÜRK, ABED ...
●Hepatit C'de yan etkisiz 12 Hafta Kür devrinde, Hepatit B'de sınırlı süreli
tedavi le kür sağlamak niçin hala mümkün değil?
Maria BUTI (Barcelona, SPAIN)
KOLON PANELİ
Oturum Başkanları: Nurdan Tözün - Mahmut Müslümanoğlu
●Tarama Kolonoskopisi
Ishak SAUID(London , UK)
08:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 – 12.00
KAHVE MOLASI
HEBİPA DERNEĞİ PANELİ SAFRA YOLU DARLIKLARI
Oturum Başkanı: Abdülkadir DÖKMECİ- Mehmet İŞLER
Ayırıcı Tanı
Cemil SAVAŞ
● Endoskopik Tedavi
Selim AYDEMİR
●Perkütan GirişimLER
Kadir BAHAR
●Cerrahi Yaklaşım
Selçuk HAZİNEDAROĞLU
12:00 - 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13.15-14.15
UYDU SEMPOZYUM
●
KARACİĞER HASTALIKLARI SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Hikmet AKKIZ, ABDULLAH SONSUZ
SONUÇ VE ÖZET: Hikmet AKKIZ
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:30
KAHVE MOLASI
17:45 - 19:00
● Gastrointestinal and Hepatic Granulomatous Diseases
Majid ALMADI
19:00 - 19:30
Çalışma Gruplarının Toplantıları
20:00 - 24:00
GALA YEMEĞİ
●Türkiyede Kolon Kanser Taraması: Etkinlik ve Güçlükler
Nurdan TÖZÜN
3. Gün - 29 Kasım 2014, Cumartesi
Saat
KAHVALTI OTURUMLARI
SALON E
ESD: Sadettin HÜLAGÜ / Fatih ASLAN (HANGİ LEZYONLARDA ESD? HANGİ LEZYONLARDA EMR? / ESD- EMR DE KULLANILAN EKİPMANLAR)
SALON F
İNCE BARSAK GÖRÜNTÜLEMELERİ: Ömer ŞENTÜRK / Osman ERSOY (BALON ENTEROSKOPİ / KAPSÜL ENDOSKOPİ)
SALON G
ŞİDDETLİ AKUT PANKREATİT: Sait BAĞCI / Abdurrahman KADAYIFÇI (NUTRİSYON VE ANTİBİYOTERAPİ / KOMPLİKASYONLAR)
SALON H
İDİYOPATİK KONSTİPASYON: Ramazan ÖZTÜRK / Rukiye VARDAR (TANISAL ALGORİTM / TEDAVİ:DİYET- MEDİKASYON)
07:30 - 08:30
Saat
Salon A
08:30 - 10:00
VİDEO MARATON 1. OTURUM
Burhan ŞAHİN- Abdülkadir DÖKMECİ
10:00 - 10:30
KAHVE MOLASI
10:30 – 12.00
UYDU SEMPOZYUMU
13:00 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
15:30 - 16:00
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI DERNEĞİ PANELİ TEDAVİ
DİRENÇLİ CROHN HASTALIĞI TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Ülkü DAĞLI- Aykut ÇELİK
●Hasta Neden Konvansiyonel Tedaviye Cevap Vermiyor?
Belkıs ÜNSAL
●İBH da Biyolojikler: Remisyon ve İdamedeki Gerçek Rasyonel Nedir?
Murat TÖRÜNER
●İBH da Tedavi ilişkili Malignite: Risk ve davranış paternimiz nasıl olmalı?
Ahmet TEZEL
● Crohn Hastalığında Postoperatif Stratejimiz Nasıl Olmalı?
Yusuf ERZİN
LABORATUVAR TESTLERİNDEKİ RASTLANTISAL
ANORMALLİKLER
Oturum Başkanı: Belkıs ÜNSAL, Dilek SOYSAL
●Karaciğer Fonksiyon Testleri Rastlantısal Yüksekliğinde
Algoritm
Mustafa ÇELİK
●Tümör Marker (AFP, CEA, CA 19-9) Rastlantısal
Yüksekliğinde Algoritm
Yaşar TUNA
●Hiperbilirübinemide algoritm
Adil COŞKUN
MOTİLİTE DERNEĞİ PANELİ
Oturum Başkanı: Selahattin ÜNAL- Mehmet SÖKMEN
ABDOMİNAL GAZ VE ŞİŞKİNLİK: NE?, NEDEN?, NASIL?
●Motilite ve Visseral Duyarlılığın Rolü İntestinal Mikrobiyatanın Rolü
İbrahim DOĞAN
●Şişkinlik Ve Gazda Mikrobiyatanın Önemi
Hakan ALAGÖZLÜ
●Tedavi Algoritması
Yüksel SEÇKİN
GASTROİNTESTİNAL GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanı: Meral AKDOĞAN, Şahin ÇOBAN
●Hepatobiliyer Hastalıklarda USG
Mahmut ARABUL
●Biliyer Sistem Hastalıklarında MRCP ve ERCP
Oğuz ÜSKÜDAR
●Biliopankreatik Hastalıklarda Endosonografi
Hüseyin ATASEVEN
HEPATOBİLİOPANKREAS-DİĞER SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Burçak KAYHAN-Sait BAĞCI
SONUÇ VE ÖZET: Sait BAĞCI
SİSTEMİK HASTALIKLARDA GİS PROBLEMLERİ
Oturum Başkanı: Abdülvahit YÜKSELEN, Hilmi
ATASEVEN
●Diabette Karaciğer Sorunları
Orhan Kürşad POYRAZOĞLU
●Hiperkoagülopati ve Portal Vasküler Sistem
Metin BAŞARANOĞLU
●Geriatrik Yaş Grubunda GİS Sorunları
Yavuz BEYAZIT
KAHVE MOLASI
TRAKTÜS-DİĞER SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Orhan SEZGİN- Mehmet ARSLAN
SONUÇ VE ÖZET: Orhan SEZGİN
16:00 – 17:30
ÖDÜL TÖRENİ
(SÖZLÜ BİLDİRİ- POSTER BİLDİRİ - VİDEO MARATON - ÖZEL ÖDÜLLER)
18:00 - 18:30
Salon C
ÇÖLYAK HASTALIĞI: BUZ DAĞININ HEPSİNİ
GÖREMİYORUZ
Oturum Başkanı: Yusuf UZUN, Fatma Cansel TÜRKAY
●Çölyak Hastalığında Semptomlar ve Tanı
Ahmet UYANIKOĞLU
●Atipik Çölyak Hastalığı: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü
Özlem SAYGILI YÖNEM
●Çölyak Hastalığında Tedavi ve Tedaviye Uyum
Birol BAYSAL
VİDEO MARATON 2. OTURUM
Abdurrahman KADAYIFÇI- Emrah Alper
(11.30-12.00)Konferans: Takuto SUZIKI (Endoskopik Submukozal
Diseksiyon Konferansı)
12.00-13.00
14:00 – 15:30
Salon B
4. Gün - 30 Kasım 2014, Pazar
Saat
Salon A
08:45 - 10:30
KAPANIŞ OTURUMU
08:45 - 10:30
AKILCI İLAÇ OTURUMU &
VİDEO GÖRÜNTÜ EŞLİĞİNDE ÖZELLİKLİ TERAPÖTİK ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Cem KOÇKAR- İbrahim HALİL BAHÇECİOĞLU
●Akalarya Tedavisi : POEM
Fatih ASLAN
●Stretta Uygulamaları
Serhat BOR
●Obezite Tedavisinde Endoskopik Balon Tedavisi
Yüksel GÜMÜRDÜLÜ
●Akılcı İlaç Kullanımı
Emrah ALPER
Salon B
Salon C
Download

31. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI 26 Kasım 2014