BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
İlker İnam
Ünvanı
Yrd.Doç.Dr.
Birimi
Osmaneli MYO
Doğum Yeri/Yılı
Bilecik, 1981
FOTOĞRAF
E-Posta
[email protected]
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Matematik
Matematik
Matematik
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
2011
2005
2003
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
Bahar
MAT214 Cebir II
MAT110 Mat. Tarihi
MAT320 Nüm. Analiz
MAT122 Matematik II
MAT122 Matematik II
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
1
2
3
3
Öğrenci
Sayısı
1
1
1
0
0
24
23
25
54
56
Güz
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Doktora
Konu
Tez Sahibi
Yıl
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Y. Lisans
Analitik Örtü Dönüşümleri ve
Modüler Formlara Uygulanması
Modüler Formlar, Eliptik Eğriler
ve Uygulamaları
2005
Doktora
2011
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Görev Süresi
Yıl
UAP(F)-2012/15
UAP(F)-2012/17
TÜBİTAK 107T311
Proje Yürütücüsü
Araştırmacı
Bursiyer
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2012-2014
2012-2014
2007-2009
Kitabın Adı
Yayınevi
Kitapları
ISBN
Yıl
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Arias de Reyna, S., Inam, I., Wiese G., "On the Conjectures of Sato-Tate and Bruinier-Kohnen", The
Ramanujan Journal, (2014) (sci-e)
Inam, I., Wiese G., "Equidistribution of Signs for Modular Eigenforms of Half Integral Weight", Archiv
der Mathematik, 101, 4, 331-339, (2013), (sci-e)
Cangül, I., N., Demirci, M., Inam, I., Luca, F., Soydan, G., "On the Diophantine equation
x^2+2^a.3^b.11^c=y^n", Mathematica Slovaca, 63, 3, 647-659, (2013), (sci-e)
Inam, I., “Selmer Groups in Twist Families of Elliptic Curves" Quaestiones Mathematicae. 35, 4, 471487, (2012), (sci-e)
Inam, I., Soydan, G., Demirci, M., Bizim, O., Cangül, I., N., " Corrigendum on _ The Number of Points
on Elliptic Curve E : y^2=x^3 +cx over F_p mod 8" . Comm. Korean Math. Soc. 22, 2, 207-208, (2007),
Inam, I., Bizim, O., Cangül, I., N., _ "Rational Points on Frey Elliptic Curves y^2=x^3 - n^2x" . Adv.
Studies in Contemporary Math. 14, 1, 69-76, (2007),
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
İnam, İ., Yurttaş, A., Bizim, O., Cangül, İ.N., Bernoulli-Frey Elliptic Curves, Antalya Algebra Days,
Antalya, Turkey 2007.
th
İnam, İ., Sarıgedik Z., İkikardeş, S., Some Applications of Modular Forms, The 24 International Conf.
of Jangjeon Math. Society, Konya, Turkey, 2011.
İkikardeş, S., Sarıgedik, Z., İnam, İ, Şahin, R. Polynomial Representations of a Generalized Fibonacci
th
and Generalized Lucas Sequences Related to the Extended Hecke Groups, The 24 International
Conf. of Jangjeon Math. Society, Konya, Turkey, 2011.
İnam, İ., Cangül İ. N., On the Hecke Eigenforms, International Congress in Honour of Professor Hari M.
Srivastava, Bursa, Turkey, 2012.
İnam, İ. On the Sato-Tate Conjecture, The International Conference on Algebra in Honour of Patrick
th
Smith and John Clark’s 70 Birthdays, Burhaniye, Turkey 2013.
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
Jeon, W., Kim, D. The Number of Points on Elliptic Curves y^2=x^3+Ax and y^2=x^3+B^3 mod 24,
Commun. Korean Math. Soc. 28 (2013), 3, 433-447, http://dx.doi.org/10.4134/CKMS.2013.28.3.433
Jeon, W., Kim, D. The Number of Points on Elliptic Curves y^2=x^3+Ax and y^2=x^3+B^3 Mod 24,
Commun. Korean Math. Soc. 28 (2013), 3, 433-447, http://dx.doi.org/10.4134/CKMS.2013.28.3.433
Kumar, N. On Sign Changes of q-exponents of Generalized Modular Functions, Journal of Number
Theory, 133 (2013), 3589-3597
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
Advanced Studies in Contemporary Mathematics
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
KATILDIĞI SEMİNERLER / TARTIŞMALAR / BİLGİ ŞÖLENLERİ
KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
TÜBİTAK Yayın Teşvik
TÜBİTAK Yayın Teşvik
TÜBİTAK 2219 Bursu
2013
2014
2012-2014
Download

Yrd.Doç.Dr. İlker İNAM - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Matematik