Raspodjele novčanih sredstava subjektima koji su aplicirali za
finansiranje i sufinansiranje programa/projekata za održavanje
postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Naziv subjekta
LOT I
Iznos sredstava KM
„RVI-13.mart“d.o.o. Tuzla
38.000,00
„Colorservis“ d.o.o. Mostar
13.000,00
„Krokodil“ d.o.o. Ilidža
16.424,76
„Ajnex“ d.o.o. Sarajevo
12.000,00
„Euro-Maxline“ d.o.o. Mostar
25.500,00
„Librag“ d.o.o. Sarajevo
30.204,60
„TMP“ d.o.o. Sarajevo
37.780,00
„Bifon“ d.o.o. Bihać
24.000,00
„Sayber“ d.o.o. Sarajevo
30.000,00
„Galant“ d.o.o. Sarajevo
22.000,00
„Macro-M“ d.o.o. Mostar
7.966,36
„IDS“ d.o.o. Sarajevo
12.600,00
„Uspon“ d.o.o. Sarajevo
35.500,00
„Apel promet“ d.o.o.Travnik
29.000,00
„Intrag“ d.o.o. Tuzla
18.200,00
„Viral media“ d.o.o. Živinice
15.160,00
„Sarafon“ d.o.o. Sarajevo
30.591,00
„Dino-prom“ d.o.o. Mostar
„Leptirfon“ d.o.o. Sarajevo
35.000,00
21.313,72
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
„Naš pogled“ d.o.o. Živinice
26.750,00
„RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
12.365,00
„Krpić“ d.o.o. Žepče
29.453,00
„VIR Mramor“ d.o.o. Posušje
19.350,00
„Nec-val“ d.o.o. Posušje
12.800,00
„Zemir Company“ d.o.o. Hadžići
7.760,00
„Pismolik“ d.o.o. Sarajevo
45.747,00
„BH Ratiš“ d.o.o. Lukavac
23.000,00
UKUPNO KM:
631.465,44
Ukoliko se ne nalazite na gore navedenoj listi dobit ćete pismeno obrazloženje o razlozima
zbog kojih Vaš projekat nije finansijski podržan.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Download

Raspodjele novčanih sredstava subjektima koji su aplicirali za