Taktovani RS flip-flop
Laboratorijska vježba br. 7
Sekvencijalni
sklopovi
Taktovani RS flip-flop
Cilj vježbe:
Ova vježba treba da omogući studentu da:
•
izvrši spajanje taktovanog RS flip-flopa u NAND (NI) tehnici;
•
sastavi tabelu istinitosti za taktovani RS flip- flop;
•
opiše efekte kontrolnih nivoa tokom procesa pohrane signala;
•
nacrta vremenski dijagram odziva RS flip-flopa na osnovu zadanih ulaznih signala.
-1-
Taktovani RS flip-flop
Laboratorijska vježba br. 7
Sekvencijalni
sklopovi
Potrebni instrumenti i komponente
•
•
Sistem plug-in komponenti / Panel sistem
1
Signalni 4-bitni ulaz
SO 5125-3A
1
NI, 2-ulazni, četverosklopni
SO 5125-3F
1
4-bitni izlaz
SO 5125 3B
Ostale potrebne komponente
1
DC izvor napajanja, 5V/5A
20
Spojnih konektora, 4/19 mm
8
Spojnih konektora, 2/7.5 mm
1
H okvir za komponente
1
Set spojnih kablova
----------------------------------------------------------------------------------------•
•
Univerzalni komplet
1
Stolni mudularni adapter
SO 3535-5U
3
PCB modularna adaptera
SO 4201-2E
1
Signalni ulaz
SO 4201-8T
1
Signalni izlaz
SO 4201-8U
1
IC-adapter, četverosklopni
SO 4201-8V
1
Set integralnih kola
SO 4201-8Z
Ostale potrebne komponente
1
DC izvor napajanja, 5V/2A
10
Spojnih konektora 2/5 mm
20
Spojnih kablova 2 mm
2
Spojna kabla 4 mm
-2-
Taktovani RS flip-flop
Laboratorijska vježba br. 7
Sekvencijalni
sklopovi
Radni list – Izmjerene vrijednosti
Vježba 1.
Spojiti logičko kolo prema šematskom dijagramu 1, koristeći prikazane komponente.
Dijagram 1.
Vježba 2:
1. Zabilježiti odgovarajuća stanja na izlazu pri primjeni različitih logičkih nivoa na
ulazu kola, i upisati ih u tabelu istinitosti.
2. Opisati stanja na izlazu u koloni za komentar tabele istinitosti, koristeći sljedeće
izraze :
- upisati '1' (flip-flop je setovan)
- upisati '0' (flip-flop je resetovan)
- zadržava prethodno stanje
- nedefinisano stanje (neregularan odziv).
-3-
Taktovani RS flip-flop
Laboratorijska vježba br. 7
Sekvencijalni
sklopovi
Tabela istinitosti:
Korak
Qtn
Qtn
S
R
T(cp)
1
0
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
3
0
1
0
1
0
4
0
1
1
1
0
5
0
1
0
0
1
6
0
1
1
0
1
7
0
1
0
1
1
8
0
1
1
1
1
Qtn+1
Qtn+1
Komentar
Tabela 1.
Qtn : stanje prije promjene ulaznog nivoa
Qtn+1 : stanje nakon promjene ulaznog nivoa
Vježba 3.
Iz tabele u vježbi 2 sastaviti pojednostavljenu tabelu istinitosti za taktovani RS flipflop i skicirati standardni simbol kola.
Pojednostavljena tabela istinitosti:
R
S
0
0
0
1
1
0
1
1
Qn+1
tn
tn+1
prije takt impulsa
nakon takt impulsa
Tabela 2.
-4-
Taktovani RS flip-flop
Laboratorijska vježba br. 7
Sekvencijalni
sklopovi
Simbol kola:
Vježba 4.
Uz pomoć spojenog logičkog kola nacrtati valne oblike izlaza Q i Q RS flip-flopa.
Prije prvog takt impulsa, osigurati da su početna stanja:
Q=0 Q =1.
-5-
Download

Taktovani RS flip-flop