Načelnik Funkcijske dijagnostike za očne bolesti
Specijalističke poliklinike VMA
Potpukovnik, asistent mr sc. med. Mirko Resan specijalista oftalmologije
Opšti podaci
RoĎen12. 04. 1971.
Obrazovanje
2007.g.- Poslediplomske studije - magisterijum
2007 .g,- Specijalizacija iz oftalmologije
1998.g.- Medicinski fakultet
Kretanje u službi
2009.g. - Načelnik Funkcijske dijagnostike za očne bolesti
2008.G. - Asistent na predmetu oftalmologija
2007.G,- Lekar na II odeljenju Klinike za očne bolesti
Stručna usavršavanja
2007.g. - Kurs iz fakohirurgije, Prag (Češka)
Članstva
Udruženje za kataraktu i refraktivnu hirurgiju Srbije (predsednik) Vitreoretinalno udruženje
Srbije
Stručni radovi i knjige
5 radova objavljenih u stručno-naučnim časopisima sa SCI liste 20 stručnih radova
prezentovanih na domaćim i stranim kongresima
Download

Načelnik Funkcijske dijagnostike za očne bolesti Specijalističke