UNIVERZITET U TUZLI
Fakultet elektrotehnike
Predmet: Računarska grafika i vizualizacija
Nastavnik: Dr. sc. Emir Skejić, vanr. prof.
INSTRUKCIJE ZA PREDAJU ZAVRŠNOG PROJEKTA

Završni projekat se predaje na e-mail: [email protected]

Subjekt e-maila treba biti u formi: ime_prezime_zavrsniprojekat.
Npr. emir_skejic_zavrsniprojekat

Završni projekat u formi zipovanog dokumenta treba imati naziv identičan subjektu emaila (npr. emir_skejic_zavrsniprojekat.zip). Projekat se dostavlja u vidu
attachmenta, a obavezno treba sadržavati:
o
Izvještaj u kojem su naznačena rješenja s programskim kodom uz prikladne
komentare specifičnih dijelova koda.

o
Prva stranica izvještaja obavezno treba sadržavati ime i prezime studenta,
naziv studijskog odsjeka kojeg student pohađa i broj indeksa.
Cjelokupan VC++ Project ili Code::Blocks Project koji nalazi rješenje datog
problema pohranjen u zaseban direktorij.
Završni projekat je potrebno predati najdalje do 08. 07. 2015. godine u 23:59 sati.
Zadatak neće biti pregledan ukoliko nije predat u skladu s naprijed navedenim pravilima
ili ukoliko pristigne nakon naznačenog roka.
Download

Računarska grafika i vizualizacija Nastavnik: Dr. sc. Emir Skejić, vanr.