AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU
ÖĞRENCİ KAYIT BELGELERİNİN TARANARAK SİSTEME
YÜKLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ
Açık Öğretim Ortaokulu’na kaydı yapılan öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları öğrenim belgeleri ve
diğer belgeler öğrencilere ait dosyalarda muhafaza edilmektedir. Öğrencilere ait dosyalarda bulunan belgelerden
bazıları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sistemi’ne (AÖOBS) yüklenecektir. Sisteme yüklenen öğrencilere ait belgeler
ikinci bir duyuruya kadar yine öğrenci dosyasına konularak arşivde muhafaza edilecektir.
Öğrencilerden kayıt esnasında alınan belgelerden bazıları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sistemi’ne (AÖOBS)
yüklenecektir. Yükleme işlemine 21 Temmuz - 12 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan 2014 - 2015 öğretim yılı 1. Dönemi
yeni kayıt öğrencilerinin belgeleri ile başlanacaktır. Belge yükleme işlemleri, öğrencinin yeni kayıt işlemi tamamlandıktan
sonra yapılacaktır. İşin yoğunluğuna göre belge yükleme işlemleri daha sonra da yapılabilecektir, ancak belgelerin sisteme
atma işlemleri gecikmeye mahal vermeden yapılması gerekmektedir. Yeni kaydın yapılmadığı zamanlarda arşivinizdeki dosyalarda
bulunan öğrencilere ait belgeler sisteme yüklenecektir.
SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER
1- Fotoğraf
2- Öğrenim Belgesi
- 2. Kademe Okur Yazarlık Belgesi
- Diploma
- Diploma Kayıt Örneği
- Tasdikname-Öğrenim Belgesi (arkalı-önlü)
- Öğrenim Belgesini Kaybedenlere Mahsus Belge
- Denklik Belgesi
3- Varsa dosyada bulunabilecek diğer belgeler;
- Kalfalık-ustalık-usta öğreticilik belgesi
- Özür durumuna ilişkin rapor
- Mahkeme kararı
- Şehit - gazilik belgesi
SİSTEME YÜKLENMEYECEK BELGELER
1234-
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Yeni kayıt veya Kayıt yenileme raporu/optik form
Dilekçe (Öğrenci tarafından verilen talebe ilişkin dilekçeler)
Banka dekontu
1
BELGE YÜKLEME İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
Donanım olarak bilgisayarınıza bir scaner (tarayıcı) bağlayınız.
Aşağıda, işlem basamakları anlatılan programı bilgisayarınıza yükleyiniz.
https://www.dynamsoft.com/Secure/Register_ClientInfo.aspx?productName=WebTWAIN&from=FromDownload
adresini adres satırına giriniz. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda e-mail bölümüne bir mail adresi girmek zorunludur. Diğer bölümlere herhangi bir veri girilmesine gerek
yoktur. “Download” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
2
Bu ekranda çalıştır butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda Next butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
3
Bu ekranda önce “I accept the terms in the license agreement” seçeneğini işaretleyiniz ardından Next butonuna
tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda herhangi bir işlem yapmadan “Next” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
4
Bu ekranda “Next” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda “Finish” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
5
Bu ekranda herhangi bir işlem yapmadan “Engellenen içeriğe izin ver” butonuna tıklayınız. Bu aşamadan sonra söz
konusu program bilgisayarınıza indirilmiş olacaktır.
ÖNEMLİ: Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra tarayıcınızı (İnternet Explorer, Chrome, Firefox) kapatıp, yeniden
açınız.
AÖOBS’ DE BELGE YÜKLEME İŞLEM BASAMAKLARI
Öğrencilere ait belgelerin sisteme yüklenebilmesi için öncelikle AÖOB Sistemine giriş yapınız. Belgesi sisteme
yüklenecek öğrenciyi sistemden sorgulayarak bulunuz.
6
Öğrenci bulunduktan sonra yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi
“Bilgi Güncelleme” menüsü altında yer alan “Öğrenci Dosyası
Ekleme” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda “İzin ver” butonuna tıklayınız. “Belge Türü” bölümünden taranacak belge türünü seçip, ilgili belgeyi
tarayıcıya yerleştiriniz. (Örneğin; öğrencinin diploması taranacaksa, tarayıcıya diploma yerleştirilir Belge Türü
bölümünden diploma seçilir) Daha sonra “Tarayıcı/Kameradan Dosya Al” butonuna tıklayınız.
Bilgisayarınızda birden fazla tarayıcı tanımlı ise yandaki pencere açılarak ilgili tarayıcıyı seçmeniz istenir. Eğer
bilgisayarınıza bir tarayıcı tanımlı ise böyle bir ekran gelmeyecektir.
İşlemin devamında ekrana gelen uyarı mesajındaki ”OK” butonuna tıklayınız.
Kullanılan tarayıcının marka modeline göre değişen aşağıdakine benzer tarama ara yüzü ekrana gelir.
7
Scan butonuna basarak tarama işlemi başlatınız. Tarama bittikten sonra resim ilgili bölümde görüntülenir.
8
Belge ekranda görüntülendikten sonra kaydet “
” butonuna basılarak ilgili belgenin kaydetme işlemi tamamlanır.
Diğer belgeler de aynı işlem basamakları takip edilerek tarama işlemi yapılır ve belgeler sisteme yüklenir.
Eğer öğrenciye ait belgeler daha önceden taranmış ya da dijital ortamda mevcut ise;
Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi “Bu Bilgisayardan Dosya Seç” butonuna basılır ve aşağıdaki ekran açılır.
9
Açılan ekranda ilgili dosya bulunur ve “Aç” butonuna basılır ve aşağıdaki ekrandaki gibi belge görüntülenir.
Belge ekranda görüntülendikten sonra kaydet “
” butonuna basılarak ilgili belgenin kaydetme işlemi tamamlanır.
Öğrenciye ait bütün belgeler AÖOBS’ ne kaydedildikten sonra, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü belgeleri
inceleyip, belgelerin uygun olup/olmadığını kontrol ederek onay verecektir. Onay verilmeyen belgeler sistemde
görülmeyecektir. Onay verilmeyen belgelerle ilgili olarak tarama işlemini gerçekleştiren Öğrenci Bürosuyla (Halk
Eğitimi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri) irtibata geçilerek, belgelerin yeniden veya geçerli belgenin
taratılması sağlanacaktır.
10
Download

açık öğretim ortaokulu öğrenci kayıt belgelerinin taranarak sisteme