LISTA MEDICINSKE I DIJAGNOSTIČKE OPREME
NA DAN 31.01.2015.
NAZIV
UreĎaj Proxima
Laser terapeutski ureĎaj
Centralni elektrostimulator
Impulsivno elektromagnetno polje
12-kanalni EKG
Vaskulator - aparat za vakuum
Mobilna dizalica za kade
Ultrazvučni ureĎaj
Aparat za vakuum terapiju
Strunjače
Suvo veslo
Ergo bicikl
Hidromasažni uložak za bisernu kadu
Drvene klupe 2m
Kalorimetar
Laboratorijska centrifuga
Rotor 32*12
Mikroskop
Vodeno kupatilo
Otoman medicinski
Galvomed
Ginekološki sto
Minisan
Torbulator za masažu
Stimulator
Infraterm lampa 150
Intermed Vacuumed
Lampa KSL 300
Četvoroćelijska kupka
Kada za podvodnu masažu
Sonoton
Rip-sto
Laboratorijska centrifuga
EKG 600
Sonodijanator
Galvomer
Termomed
Stimulator
Dijaton
Galvanska kada
Habard kada
Razboj za hodanje
Sterilizator
EKG trokanalni
Nogotoskop
Parafinska kupka za ruke
Parafinska kupka za noge
Fango mešalica
Digestor 80
Kolica za instrumente
Vibrato tehnika
Magnetna mešalica
Centrifuga Hematokrit
Orman za sušenje 250l
Aparat za destilaciju vode
Analitička vaga
Električna precizna vaga
Ph metar
Spektrofotometar
Mašina za pravljenje blata
Inhalator
Kompresor
Spirometar
Solux lampa
Kvarc lampa
Merač pritiska aneroidni
Toplomer sa galijumom
Merač pritiska
Toplomer
KOLIČINA
1
1
1
2
1
1
1
1
1
10
2
3
1
9
2
2
2
2
2
40
2
2
2
2
2
2
3
2
3
7
3
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
Download

lista medicinske i dijagnostičke opreme na dan 31.01.2015.