FAKULTET ZA SAOBRADAJ I KOMUNIKACIJE – SARAJEVO
Rezultati kvalifikacionog ispita održanog 02.07.2012. godine
Odsjek: SAOBRADAJ
Usmjerenje: Cestovni saobraćaj
Prezime
b
i ime
Šifra Usm.
Uspjeh
Kvalif
Nagr
Suma Pos. kat.
Redovni studij – Samofinansirajući -Troškove studija snosi student
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nuhanović/Alosman/ Amel
Skočilić /Goran/ Sandro
Muslić /Ahmed/Amel
Begić/Idriz/Bilal
Merdan /Mirzad/Edisa
Šehić /Hašim/ Haris
Ikanović /Husein/ Huso
Šabović /Salih/ Mirsad
Mulahusić/Hilmo/Ermin
Kulović/Nedžad/Neira
Gušić /Amir/ Alen
Hamidović/Bego/Elma
Muhibić/Ramiz/Kadir
Sjerotanović/Sulejman/Adin
Dragozet/Zoran/Davor
Uglješa/Amir/Arnes
Fajić /Edin/ Edis
Samardžić/Fahrudin/Naida
Turčalo /Kemo/ Muamer
Habibović/Fazil/Alem
Kovač /Samir/ Alma
Pipo/Bećir/Berina
Alikadić /Adnan/ Adela
Ban /Mladen/ Monika
Sejkanović /Mehmed/ Muamer
Halilović/Velija/Haris
Marić/Draženko/Bruno
S134
S150
S154
S174
S151
S163
S128
S175
S138
S166
S162
S136
S140
S121
S135
S139
S159
S143
S147
S125
S160
S173
S129
S152
S146
S164
S165
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES,
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
19,12
16,43
15,01
13,77
15,33
17,3
15,89
14,46
15,12
14,74
13,54
17,43
15,36
17,31
17,29
15,07
14,61
13,88
18,74
16,55
14,40
16,41
16,13
15,9
15,02
12,83
11,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,12
31,43
31,01
30,77
30,33
29,3
28,89
28,46
28,12
27,74
27,54
27,43
27,36
27,31
27,29
27,07
26,61
24,88
24,74
23,55
23,4
22,41
21,13
20,9
19,02
17,83
13,28
R.Z.
Ar..
Ar.
O.S.
Napomena 1: Kandidati od 1-27 nisu u cjelosti zadovoljili kriterijum kvalifikacionog ispita (nisu ostvarili više od
50 % bodova na kvalifikacionom) na listi su primljenih u kategoriji Redovni studij – Samofinansirajudi -Troškove
studija snosi student. Potrebno je da se u toku sljedede sedmice (od 09.07.-13.07.) izjasne o prihvatanju
kategorije Redovni studij – Samofinansirajudi -Troškove studija snosi student (izjava se potpisuje na studentskoj
službi).
Download

Cestovni saobraćaj - samofinansirajući