www.pasion-chroscicy.de *** Přehlad rěčnikow a wobrazow *** strona 1
wobraz:
X
*
!!!
1
2
3
4
5
6
7
Mójzes
Zaćah
Poslehrajer ma tekst
Wysowolijo- přesłyHiob
10
do
dnja
hrajer je sobu přitomny
ka
wa
šowaw nuzy
bože Jerusa
wjerada
hora
nje
KEDŹBU změny !!!
kaznje lema
čer
strona w knize: 1 - 2
2-6
7 - 9 9 - 13 13 - 17 17 - 24 24 - 25
trochowana dołhosć sceny:
7 min 4 min 7 min 5 min 10 min
čo
figura / ličba rěčnikow:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Jězus
wyši měšnik - Kajfas
wyši měšnik - Natanael
wyši měšnik - Archelaus
wyši měšnik - Ecechiel
wyši měšnik - Ariel
wyši měšnik - Hanas
wyši měšnik - Nikodemus
wyši měšnik - Gamaliel
wyši měšnik - Icek
wyši měšnik +Józef z Arimateje
wojak 1
wojak 2
wojak 3
wojak 4 - Malchus
wojak - Caspius
wojak - Titus
wojak - Sabinus
japoštoł Judaš
japoštoł Syman Pětr
japoštoł Filip / wučomnik
japoštoł Jakub młódši
japoštoł Jan
japoštoł Jakub starši
japoštoł Syman
japoštoł Handrij
japoštoł Tomaš
japoštoł Juda Tadej
japoštoł Batrołm
japoštoł Matej
Pilatus
Pilatusowa žona
wikowar - Ismael
wikowar - Albion
wikowar - Broz
0
11
x
x
x
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
x
x
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
x
x
x
x
7
5
7
17
x
x
x
x
x
x
x
*
x
*
x
x
*
x
*
*
*
*
*
x
*
*
*
*
x
*
*
*
*
*
*
x
*
*
*
x
*
*
*
*
*
*
*
x
*
x
x
x
x
*
*
x
*
x
0
8
9
10
11
12
Jězus
Abra- křižoZrowa- zakřižopřed
ham a
wy
stanje- sawanje
PilatuIzaak
puć
nje
dy:
som
25 - 33
38
33 - 38 39 - 41 42 - 43
12 min
13
6
7
8
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*
x
x
x
x
*
*
*
*
*
*
x
x
*
*
*
*
*
*
x
*
*
*
*
*
*
x
x
x
8
4
3
3
3
2
3
1
2
2
0
4
1
0
0
1
1
1
4
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
x
x
x
x
0
www.pasion-chroscicy.de *** Přehlad rěčnikow a wobrazow *** strona 2
wobraz:
X
*
!!!
1
2
3
4
5
6
7
Mójzes
Zaćah
Poslehrajer ma tekst
Wysowolijo- přesłyHiob
10
do
dnja
hrajer je sobu přitomny
ka
wa
šowaw nuzy
bože Jerusa
wjerada
hora
nje
KEDŹBU změny !!!
kaznje lema
čer
strona w knize: 1 - 2
2-6
7 - 9 9 - 13 13 - 17 17 - 24 24 - 25
trochowana dołhosć sceny:
7 min 4 min 7 min 5 min 10 min
čo
figura / ličba rěčnikow:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
wikowar - Nathan
słužowna 1
słužowna 2
swědk - Nun
swědk - Elias
swědk - Gad
słužownik Quintus
Herodes
Birot + žid Kimros
Hilkas + žid Betos
Amos - nawodnik židow
Žid - Afak
žid - Damian
židowka Celija
židowka Dorija
Syman z Cyreny
Weronika
žonska 1
žonska 2
płakaca žónska 1
płakaca žónska 2
płakaca žónska 3
holčka Nuri
starša žona
rubježnik lózy
rubježnik dobry
Madlena
Salome
Kleopa
mać Marija
LUD
dźěći
wjacori - Lud pro
tamni - Lud kontra
0
11
7
5
7
17
0
8
9
10
11
12
Jězus
Abra- křižoZrowa- zakřižopřed
ham a
wy
stanje- sawanje
PilatuIzaak
puć
nje
dy:
som
25 - 33
38
33 - 38 39 - 41 42 - 43
12 min
13
0
6
7
8
x
x
x
x
x
x
*
*
*
*
x
x
x
x
*
x
x
x
x
x
x
*
*
x
*
*
*
x
*
*
*
*
*
x
x
x
x
x
x
x
x
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
X
1
1
1
1
1
1
0
1
3
3
3
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Download

!!! KEDŹBU změny !!!