REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
(održanog dana 23.06.2014.)
Br.
IME I PREZIME
BODOVI
Šimić Božana
Vikić Anela
Tabaković Maša
Hubić Belma
Komić Edina
PROCENAT
URAĐENOSTI
88%
82%
62%
60%
58%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bešić Đenana
Kauković Samra
Topić Daniela
Kličić Adna
Šabanagić Majda
Nezić Melisa
52%
40%
36%
34%
28%
60%
0
0
0
0
0
0
35
33
25
24
23- Usmeni-
REZULTATI I KOLOKVIJA – METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
(održanog dana 23.06.2014.)
Br.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
Hairlahović Merima
Fatkić Amela
Sijamhodžić Asmira
4.
5.
Mehmedović Sajra
Dedić Alena
PROCENAT
URAĐENOSTI
83%
70%
67%
BODOVI
40%
37%
0
0
17
14
13
Dr. sc. Esed Karić, docent
Download

Dr. sc. Esed Karić, docent