MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za mašinski proizvodni inženjering
Smjer: Mašinski proizvodni inženjering
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Izborni predmet: -Deformacije i naprezanja
Izborni predmet: -Livenje
Izborni predmet: -Metodika konstrukcija
Pneumatika i hidraulika
Tehnike spajanja I
Tehnologije obrade rezanjem I
Obrada deformacijom I
Izborni predmet: -Obnovljivi izvori energije
Proizvodna mjerna tehnika
Obrada deformacijom II
Automat. i rob. tehnološki procesi
Mašine za obradu rezanjem
Termička obrada
Konstrukcija alata
Izborni predmet: - Upravljanje projektima
Izborni predmet: - Zaštita zraka
Izborni predmet: - Tehnologije integracija municije
Izborni predmet: -Menadžment
Izborni predmet: -Oblikovanje i proračun zavarenih konst.
Sala
317
303
401
401
401
401
401
301
401
301
301
401
301
301
401
003
416
403
301
Datum
01.09.2014.
01.09.2014.
01.09.2014.
02.09.2014.
03.09.2014.
04.09.2014.
05.09.2014.
06.09.2014.
08.09.2014.
09.09.2014.
10.09.2014.
11.09.2014.
12.09.2014.
13.09.2014.
15.09.2014.
15.09.2014.
15.09.2014.
17.09.2014.
18.09.2014.
Dan
Ponedeljak
Ponedeljak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Ponedeljak
Ponedeljak
Ponedeljak
Srijeda
Četvrtak
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za industrijski inženjering i menadžment
Smjer: Industrijski inženjering i menadžment
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Sala
Datum
e-centar
01.09.2014.
Ponedeljak
Izborni predmet: Pneumatika i hidraulika
401
02.09.2014.
Utorak
Tehnike inženjerske optimizacije
403
03.09.2014.
Srijeda
Operativna analiza
403
04.09.2014.
Četvrtak
Izborni predmet: - Obrada deformacijom I
401
05.09.2014.
Petak
Izborni predmet: -Obnovljivi izvori energije
301
06.09.2014.
Subota
Kontrola procesa i kvaliteta
403
08.09.2014.
Ponedeljak
Izborni predmet: - Obrada deformacijom II
301
09.09.2014.
Utorak
Automat. i rob. tehnološki procesi
301
10.09.2014.
Srijeda
Izborni predmet: -Projektovanje pomoću računara
301
11.09.2014.
Četvrtak
Razvoj sistema kvaliteta
403
12.09.2014.
Petak
Upravljanje projektima
401
15.09.2014.
Ponedeljak
Šv.amf. 1
16.09.2014.
Utorak
403
17.09.2014.
Srijeda
Industrijsko održavanje
Operacioni menadžment
Menadžment
(Početak ispita: 1300)
Dan
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo
Smjer: Energetika
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Automatska regulacija
Hidromašine
Toplotni aparati
Kotlovi i peći
Pumpe, kompresori i ventilatori
Izborni predmet: -Obnovljivi izvori energije
Izborni predmet: - Osnove energetike
Izborni predmet: - Osnovi tehnoloških procesa i postrojenja
Izborni predmet: - Zaštita okoline
Termoenergetska postrojenja
Uvod u toplotne turbomašine
Izborni predmet: -Projektovanje pomoću računara
Izborni predmet: - Projekt. procesnih postrojenja
Hidroenergetska postrojenja
Izborni predmet: - Grijanje i ventilacija
Izborni predmet: - Tehnike hlađenja I
Izborni predmet: - Zaštita zraka
Energetsko procesna mjerenja
Izborni predmet: - Klimatizacija
Sala
201
201
201
201
201
301
201
402
218
201
201
301
001
201
402
001
003
201
001
Datum
01.09.2014.
02.09.2014.
03.09.2014.
04.09.2014.
05.09.2014.
06.09.2014.
08.09.2014.
08.09.2014.
08.09.2014.
09.09.2014.
10.09.2014.
11.09.2014.
11.09.2014.
12.09.2014.
13.09.2014.
15.09.2014.
15.09.2014.
16.09.2014.
17.09.2014.
Dan
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Ponedeljak
Ponedeljak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Četvrtak
Petak
Subota
Ponedeljak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo
Smjer: Procesno inženjerstvo
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Automatska regulacija
Hidromašine
Toplotni aparati
Kotlovi i peći
Pumpe, kompresori i ventilatori
Izborni predmet: -Obnovljivi izvori energije
Osnovi tehnoloških procesa i postrojenja
Mehaničke operacije I
Difuzione operacije
Izborni predmet: - Grijanje i ventilacija
Tehnika hlađenja I
Energetsko procesna mjerenja
Izborni predmet: - Klimatizacija
Sala
201
201
201
201
201
301
402
001
001
402
001
201
001
Datum
01.09.2014.
02.09.2014.
03.09.2014.
04.09.2014.
05.09.2014.
06.09.2014.
08.09.2014.
09.09.2014.
12.09.2014.
13.09.2014.
15.09.2014.
16.09.2014.
17.09.2014.
Dan
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Ponedeljak
Utorak
Petak
Subota
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo
Smjer: Klimatizacija, grijanje i hlađenje
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Sala
Datum
Dan
Automatska regulacija
201
01.09.2014.
Ponedeljak
Toplotni aparati
201
03.09.2014.
Srijeda
Kotlovi i peći
201
04.09.2014.
Četvrtak
Pumpe, kompresori i ventilatori
201
05.09.2014.
Petak
Izborni predmet: - Grijanje i ventilacija
402
13.09.2014.
Subota
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za tehnologiju drveta
Smjer: Tehnologije drveta
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Sala
Datum
Tehnologija proizvodnje namještaja
206
06.09.2014.
Dan
Subota
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za motore i vozila
Smjer: Motori i vozila
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Motori sus
Dinamika motora sus
Motorna vozila
Sistemi za dobavu goriva kod motora
Propulzivni motori
Osnovi dinamike vozila
Konstrukcija motora
Alternativna goriva
Izborni predmet: - Projektovanje pomoću računara
Ispitivanje i eksploatacija motora
Oprema motora
Ispitivanje i eksploatacija vozila
Sala
Datum
002
002
002
002
002
002
002
002
301
002
002
002
01.09.2014.
02.09.2014.
03.09.2014.
04.09.2014.
05.09.2014.
08.09.2014.
09.09.2014.
10.09.2014.
11.09.2014.
12.09.2014.
15.09.2014.
16.09.2014.
Dan
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za mašinske konstrukcije
Smjer: Mašinske konstrukcije
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Metodika konstruisanja
Pneumatika i hidraulika
Izborni predmet: - Tehnike spajanja I
Izborni predmet: - Uvod u konstrukciju motora
Prenosnici snage i kretanja
Tehnologično oblikovanje
Izborni predmet: -Obnovljivi izvori energije
Proizvodna mjerna tehnika
Transportna sredstva
Industrijska praksa
Projektovanje pomoću računara
Izborni predmet: - Termička obrada
Izborni predmet: - Razvoj sistema kvaliteta
Konstrukcija alata
Izborni predmet: - Zaštita zraka
Izborni predmet: - Operacioni menadžment
(Početak ispita: 1300)
Izborni predmet: - Ispitivanje I eksploatacija vozila
Izborni predmet: - Elementi konstruisanja
Oblikovanje i proračun zavarenih konstrukcija
Sala
401
401
401
002
301
308
301
401
308
308
301
301
403
301
003
Šv.amf. 1
002
206
301
Datum
01.09.2014.
02.09.2014.
03.09.2014.
03.09.2014.
04.09.2014.
05.09.2014.
06.09.2014.
08.09.2014.
09.09.2014.
10.09.2014.
11.09.2014.
12.09.2014.
12.09.2014.
13.09.2014.
15.09.2014.
16.09.2014.
16.09.2014.
16.09.2014.
18.09.2014.
Dan
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Petak
Subota
Ponedeljak
Utorak
Utorak
Utorak
Četvrtak
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Prvi ciklus studija - III godina
Odsjek za odbrambene tehnologije
Smjer: Odbrambene tehnologije
RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Vrijeme ispita: 900 - 1300 sati
Predmet
Sala
Datum
Dan
Mehanika leta projektila
003
01.09.2014.
Ponedeljak
Unutrašnja balistika topova
003
02.09.2014.
Utorak
Municija
003
03.09.2014.
Srijeda
Osnove oružja
003
04.09.2014.
Četvrtak
Uvod u eksplozive
003
05.09.2014.
Petak
Tehnologije održavanja municije
416
09.09.2014.
Utorak
Tehnologije proizvodnje municije
416
10.09.2014.
Srijeda
Osnovi raketnog pogona
416
11.09.2014.
Četvrtak
Tehnologije balističkih mjerenja
416
12.09.2014.
Petak
Tehnologije integracija municije
416
15.09.2014.
Ponedeljak
Nastavnici su obavezni da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita,
a za svaku promjenu nastavnici su dužni tražiti saglasnost Prodekana za nastavu.
07.07.2014.
PRODEKAN ZA NASTAVU
Download

RASPORED POLAGANJA ISPITA u 2013/14 šk.god.