UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU, BEOGRAD
GODIŠNJI KONGRES REUMATOLOGA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
SUBOTICA
Hotel ”Galleria” - Subotica
19 - 22.09.2012. godine
Organizacioni odbor
Prof. dr Nemanja Damjanov, predsednik,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica, generalni sekretar,
Dr Milica Basarić, pomoćnik sekretara,
Dr Nikola Gavrilov, pomoćnik sekretara,
Dr Ivica Jeremić, pomoćnik sekretara,
Dr Milica Đorđević, pomoćnik sekretara,
Prof. dr Branislav Bobić,
Prof. dr Aleksandar Dimić,
Prof. dr Tatjana Ilić,
Dr Snežana Jovanović,
Dr Milijanka Lazarević,
Klin. ass. dr sci. med. dr Predrag Ostojić,
Prof. dr Nada Pilipović,
Ass. dr sci. med. Goran Radunović,
Prof. dr Dušan Stefanović,
Prof. dr Jelena Vojinović
Naučni odbor
Prof. dr Nada Pilipović, predsednik,
NS dr sci. med. dr Slobodan Branković,
Prof. dr Nemanja Damjanov,
Prof. dr Aleksandar Dimić,
Ass. dr Jovan Nedović,
Prof. dr Milan Petronijević,
Prof. dr Radmila Petrović,
Doc. dr Marija Radak-Perović
Ass. dr sci. med. dr Goran Radunović,
Prof. dr Dušan Stefanović,
VNS dr sci. med.dr Ljudmila Stojanović,
Prof. dr Roksanda Stojanović,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica
Prof. dr Jelena Vojinović,
Prof. dr Nada Vujasinović-Stupar,
Gordana Ristanović, teh. sekretar
TEME KONGRESA:
Reumatoidni artritis i drugi artritisi
Sistemske bolesti vezivnog tkiva
Metabolička oboljenja kostiju
Degenerativna oboljenja zglobova i kičmenog stuba
Pozvani predavači IZ INOSTRANSTVA:
Prof. dr Maurizio Cutolo, Italija,
Prof. dr László Czirják, Mađarska,
Prof. Hans Didier, Švajcarska,
Prof. dr Ruxandra Ionescu, Rumunija,
Prof. dr Dušanka Martinović Kaliterna, Hrvatska,
Prof. dr Marco Matucci Cerinic, Italija,
Prof. dr Rasho Rashkov, Bugarska,
PREDAVAČI PLENARNIH PREDAVANJA:
NS dr sci.med. dr Slobodan Branković, Srbija,
Prof. dr Marija Mostarica Stojković, Srbija,
Prof. dr Milan Petronijević, Srbija,
Prof. dr Roksanda Stojanović, Srbija,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica, Srbija,
Prof. dr Jelena Vojinović, Srbija,
DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE - SUBOTICA 2012. GODINE
Poštovane koleginice i kolege,
Tradicionalni godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije održava se ove
godine u Subotici, lepom gradu uronjenom u mir panonske ravnice.
Subotica nam pruža odlične uslove za rad i druženje, razmenu stručnih i
naučnih znanja i iskustva iz oblasti reumatologije i unapređenje naših sposobnosti
u sprečavanju, otkrivanju i lečenju reumatskih bolesti.
Naši sastanci tradicionalno okupljaju specijaliste interne medicine, fizikalne
medicine i rehabilitacije, pedijatrije, ortopedije, kao i imunologe, lekare opšte
medicine i druge koji se bave reumatskim bolestima. Na ovogodišnjem Kongresu
će vodeći svetski i domaći naučnici i stručnjaci, u okviru plenarnih predavanja,
izneti najnovija iskustva i stavove o zanimljivim temama iz reumatologije.
Odabrani originalni radovi, koji su prošli recenziju Naučnog odbora Kongresa,
biće izneseni usmeno ili u vidu postera.
I ove godine su organizovane “kliničke radionice” u okviru kojih će priznati
stručnjaci iz odgovarajućih oblasti izneti najsavremenija praktična klinička
znanja i stavove o pojedinim reumatskim bolestima uz aktivnu razmenu
iskustva sa učesnicima sastanka. Ovakav način razmene i unapređenja znanja
je interaktivan i veoma cenjen među učesnicima Kongresa. Predstavićemo vam
podatke iz registara pojedinih najvažnijih reumatskih bolesti i planove novih
projekata i programa rada u oblasti reumatologije.
Pored obimnog stručnog programa, pažljivo je planirano i organizovano
vreme za druženje i odmor.
Želim Vam prijatan boravak i uspešan rad.
Dobro došli!
Predsednik Udruženja reumatologa Srbije
Prof. dr Nemanja Damjanov
Održavanje Kongresa sponzorstvom su pomogli:
Generalni sponzor Kongresa:
Roche d.o.o
Abbott Laboratories SA,
Aleksandar MN,
Bonifar d.o.o,
BTL Medicinska oprema,
Goodwill Pharma,
Les Laboratories Servier,
Merck d.o.o,
Merck Sharp&Dohme Idea, Inc.AG,
Novartis Pharma Services Inc.
Nordvik d.o.o,
Oktal Pharma d.o.o,
Pfizer HCP Corporation,
Pharmanova d.o.o,
PharmaSwiss d.o.o,
Richter Gedeon Nyrt,
Sandoz Pharmaceuticals d.d,
Takeda,
Teva Serbia d.o.o,
Tim Co.
SADRŽAJ:
SREDA, 19.09.2012. ...................................................................................... 9
ČETVRTAK, 20.09.2012. ............................................................................ 11
PETAK, 21.09.2012. .................................................................................... 15
SUBOTA, 22.09.2012. ................................................................................. 18
POSTERI ...................................................................................................... 20
OPŠTA OBAVEŠTENJA ............................................................................ 29
PROGRAM PRATEĆIH SADRŽAJA . ....................................................... 32
7
PROGRAM KONGRESA
SREDA, 19.09.2012
14.00-15.45
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
15.50-16.50
SIMPOZIJUM: Dijagnoza i lečenje bolesnika sa
osteoartrozom – Vodič za lekare
Moderator: NS dr sci. med. dr Slobodan Branković
Institut za reumatologiju, Beograd
Uvod NS dr sci. med. dr Slobodan Branković,
Etiologija i klinička slika
Prof. dr Aleksandar Dimić,
Institut “Niška banja” nb Medicinskog fakulteta u
Nišu
Dijagnoza i lečenje
Prof. dr Dušan Stefanović,
Klinika za imunologiju i reumatologiju VMA, Beograd
Hondroprotektori
Ass. dr Karmela Filipović,
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
Viskosuplementi
Ass. dr sci. med. dr Goran Radunović,
Institut za reumatologiju, nb. Medicinskog fakulteta u
Beogradu
Nemedikamentno lečenje
NS dr sci. med. dr Slobodan Branković Radno predsedništvo:
N. Damjanov
Lj. Stojanović
N. Pilipović
16.50-17.00Nacionalni registar za reumatoidni artritis
N. Damjanov, A. Dimić, D. Stefanović,
M. Lazarević, S. Jovanović, A. Stanković,
S. Živojinović, J. Stojković
9
17.00-17.10
Nacionalni registar za osteoporozu
M.Basarić, A. Karadžov-Nikolić, T. Jović, I. Jeremić,
N. Pilipović
17.10-17.20
Projekat: Multidiciplinarno istraživanje genetskih
i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za
pojavu sistemskih manifestacija antifosfolipidnog
sindroma kroz preliminarni izveštaj
Lj. Stojanović, A. Đoković, I.Elezović, N. Ilijevski,
Ž. Miković, B. Pažin, N. Damjanov, V. Dopsaj,
D. Popović-Kuzmanović, N. Stanisavljević, D.
Marisavljević
17.20-17.30
PAUZA
Radno predsedništvo:
A. Dimić
R. Rashkov
L. Czirják
17.30-17.55
PL 01. Idiopathic inflammatory myopathies
Prof. dr Rasho Rashkov, MHAT “Sveti Ivan Rilski”
Clinic of Rheumatology,Sofia, Bulgaria
17.55-18.20
PL 02. Natural history of musculoskeletal involvement of
patients with Systemic sclerosis – 3 years follow up
of 131 patients
Prof. dr Laslo Czirják, University of Pécs,
Medical Center, Department of Rheumatology and
Immunology, Pécs, Hungary
18.20-18.30
Diskusija
18.45-19.30PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
20.00
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA (Gradska
kuća
21.00
10
SVEČANA VEČERA (Hotel Gallerija-restoran)
ČETVRTAK 20.09.2012
08.30-09.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
Radno predsedništvo:
M. Mostarica Stojković
M. Šefik Bukilica
M. Cutolo
09.20-09.40
PL 03. Značaj imunoseroloških nalaza za dijagnozu i
prognozu sistemskih oboljenja vezivnog tkiva
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica
Institut za reumatologiju, Beograd, nb Medicinskog
fakulteta u Beogradu
09.40-10.10
PL 04. New insight on treatment of rheumatic patients
with corticosteroids
Prof. dr Maurizio Cutolo, University of Genoa
Genoa, Italy
10.10-10.35
PL 05
Faktor nekroze tumora alfa u reumatskim
bolestima: priča bez kraja
Prof. dr Marija Mostarica Stojković, Institut za
mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta,
Beograd
10.35-10.45
USMENA SAOPŠTENJA
Efekat jednogodišnje primene anti-TNF terapije
na mineralnu koštanu gustinu kod bolesnika sa
reumatoidnim artritisom lečenih Methotrexatom
M.Basarić, N.Pilipović, S.Živojinović, N.Roganović,
S.Prodanović, G.Radunović
Efekat anti-TNF terapije na mineralnu
koštanu gustinu (BMD) kod bolesnika sa
spondiloartropatijama
S. Novković, N. Pilipović, P. Ostojić, B. Stojić,
D. Palić Obradović
Institut za reumatologiju, Beograd
11
10.45-11.05
DISKUSIJA
11.05-11.20
PAUZA
Radno predsedništvo:
M. Petronijević
D. Martinović Kaliterna
P. Ostojić
11.20-11.45
PL 06.
Sindrom preklapanja reumatskih bolesti
Prof. dr Milan Petronijević, Beograd, Srbija
Klinika za imunologiju i reumatologiju VMA,
Beograd
11.45-12.10
PL 07.
12.10-12.20
Psychosocial aspects of rheumatic diseases
Prof. dr Dušanka Martinović Kaliterna, Department
of Rheumatology and Immunology, University
Hospital Split, Split, Croatia
USMENA SAOPŠTENJA
Uticaj aktivnosti bolesti na kognitivne funkcije
obolelih od reumatoidnog artritisa
I.Jeremić, N.Pilipović, P.Ostojić, S.Živojinović,
T. Jović
Institut za reumatologiju, Beograd
12.20-12.35
Bolni sindromi i njihova povezanost sa simptomima
depresije kod bolesnika sa sistemskom sklerozom
A.Cvijović, P.Ostojić,
Institut za reumatologiju, Beograd
DISKUSIJA
12.50-13.35PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
14.00-16.00
RUČAK (hotel Galleria-restoran)
16.15-16.55PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
12
17.15-18.00 KLINIČKA RADIONICA 1:
PUT DO PRAVILNOG IZBORA TERAPIJE U
SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU
Moderator: Prof. dr Radmila Petrović
Institut za reumatologiju, Beograd, nb Medicinskog fakulteta
u Beogradu
1.Upitnici za procenu aktivnosti sistemskog eritemskog
lupusa
Mr sci. dr Danijel Marčetić
2. Procena oštečenja organa i ukupnog zdravstvenog stanja
kod bolesnika sa SEL
Mr sci. dr Maja Zlatanović
3. Terapijski vodič u SEL
Prof. dr Radmila Petrović
4. Terapijske nedoumice-prikaz bolesnika
Svi predavači
KLINIČKA RADIONICA 2:
TEHNIKA ARTROCENTEZE, INTRAARTIKULARNIH
I PERIARTIKULARNIH INJEKCIJA
Moderator: Ass. dr sci. med. dr Goran Radunović
Institut za reumatologiju, Beograd, nb Medicinskog fakulteta u
Beogradu
1. Uvod
Ass. dr sci. med. dr Goran Radunović
2. Konvencionalni način artrocenteze, davanja
intraartikularnih i periartikularnih injekcija u zglobove
Dr Milica Basarić
3. Artrocenteza i injekcije uz vizuelnu kontrolu
ultrazvukom
Mr sci. dr Slavica Prodanović
18.00-18.15
PAUZA
18.15-19.00KLINIČKA RADIONICA 2:
TEHNIKA ARTROCENTEZE, INTRAARTIKULARNIH
I PERIARTIKULARNIH INJEKCIJA
Moderator: Ass. dr sci. med. dr Goran Radunović
Institut za reumatologiju, Beograd, nb Medicinskog fakulteta
u Beogradu
1.Uvod
Ass. dr sci. med. dr Goran Radunović
13
2. Konvencionalni način artrocenteze, davanja
intraartikularnih i periartikularnih injekcija u zglobove
Dr Milica Basarić
3. Artrocenteza i injekcije uz vizuelnu kontrolu
ultrazvukom
Mr sci. dr Slavica Prodanović
KLINIČKA RADIONICA 1:
PUT DO PRAVILNOG IZBORA TERAPIJE U
SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU
Moderator: Prof. dr Radmila Petrović
Institut za reumatologiju, Beograd, nb Medicinskog fakulteta u
Beogradu
1.Upitnici za procenu aktivnosti sistemskog eritemskog
lupusa
Mr sci. dr Danijel Marčetić
2. Procena oštečenja organa i ukupnog zdravstvenog stanja
kod bolesnika sa SEL
Mr sci. dr Maja Zlatanović
3. Terapijski vodič u SEL
Prof. dr Radmila Petrović
4. Terapijske nedoumice-prikaz bolesnika
Svi predavači
19.00-19.10
PAUZA
19.45-20.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
21.00
VEČERA
19.10 – 19.40DISKUSIJA PORED POSTERA-OCENJIVANJE
POSTERA
Rukovodilac: Prof. dr Nada Pilipović
Institut za reumatologiju, Beograd, nb Medicinskog fakulteta u
Beogradu
14
PETAK 21.09.2012
08.30-09.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
Radno predsedništvo:
M. Matucci Cerinic
R. Ionescu
N. Damjanov
09.20-09.45
PL 08. Trabecular bone score
Prof. Didier B. Hans, Lausanne University Hospital,
Lausanne, Switzerland
09.45-10.10
PL 09.Nondifferentiated spondyloarthropathy – clinical
approach
Prof. dr Marco Matucci Cerinic, University of
Florence, Florence, Italy
10.10-10.35
PL 10. Early diagnosis of Ankylosing spondylitis
Prof. dr Ruxandra Ionescu, “Carol Davila”
University of Medicine & Pharmacy - Department
of Internal Medicine and Rheumatology, Sf. Maria
Hospital, Bucharest, Romania
10.35-10.50
DISKUSIJA
10.50-11.00 PAUZA
Radno predsedništvo:
S. Branković
R. Petrović
G. Ristić
11.00-11.25
PL 11Fizička aktivnost bolesnika sa hroničnim
artritisom
NS dr sci. med. dr Slobodan Branković,
Institut za reumatologiju, Beograd
15
11.25-11.45
USMENA SAOPŠTENJA
Povezanost aktivnosti bolesti, insulinske
rezistencije i lipidnog statusa kod bolesnika sa
reumatoidnim artritisom- pilot studija
P. Ostojić 1, D. Bartolović 2, A. Cvijović 1, B. Ivanović 3
1
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut
za reumatologiju, 2Centar za biohemiju, KC Srbije,
3
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika
za kardiologiju KC Srbije
Povezanost Von Willebrand-ovog faktora
i subkliničke ateroskleroze u pacijenata sa
reumatoidnim artritisom
G. Ristić 1, V. Subota 2, T. Lepić 3, B. Glišić 1,
M. Ćirković 1, M. Petronijević 1, D. Stefanović 1
1
Klinika za imunologiju i reumatologiju VMA,
Beograd, 2Institut za medicinsku biohemiju VMA,
Beograd, 3Klinika za neurologiju VMA, Beograd
Imunomodulatorno dejstvo D-hormona
alfakalcidola i kalcitriola-in vitro
T. Živanović Radnić 1, M. Šefik Bukilica 1,2, K. Simić
Pašalić 1, V. Perović 3, N. Damjanov 1,2, J. Vojinović 4
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Univerzitet
u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za
reumatologiju, 3Institut za majku i dete, Beograd,
4
Medicinski fakultet, Univerziteta u Nišu,
Senzitivnost i specifičnost kliničkog pregleda za
dijagnozu sindroma karpalnog tunela u poređenju
sa elektromioneurografskim nalazom
B. Stojić, S. Pavlov Dolijanović, P. Ostojić,
I.P. Jeremić, N. Đurović, S. Janjić, V. Savić
Institut za reumatologiju, Beograd
11.45-12.00
DISKUSIJA
12.00-12.15
PAUZA
16
Radno predsedništvo:
R. Stojanović
J. Vojinović
G. Sušić
12.15-12.40
PL 12 Trudnoća i reumatske bolesti
Prof. dr Roksanda Stojanović, Institut za
reumatologiju, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu,
12.40-13.05
PL 13 Juvenilni idiopatski artritis: klinička heterogenost
Prof. dr Jelena Vojinović
Medicinski fakultet, Univerziteta u Nišu,
Dečija interna klinika, Niš
13.05-13.15
DISKUSIJA
13.15-14.30PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
15.00
IZLET
19.30-20.15PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
21.00
SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA
17
SUBOTA 22.09.2012
09.00-09.30PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA
KONGRESA
09.40-13.00KURS: Značaj rane dijagnoze i
lečenja hroničnih artritisa i
osteoporoze
(Akreditovano od strane Zdravstvenog saveta
Srbije: A-1- 1374/2012 – 6 bodova za slušaoce)
09.40-10.40
Reumatoidni artritis
Moderator: Prof. dr Nemanja Damjanov
Institut za reumatologiju, nb Medicinskog fakulteta u
Beogradu
Značaj rane dijagnoze
Kl. ass. dr sci. med. dr Predrag Ostojić
Institut za reumatologiju, nb Medicinskog fakulteta u
Beogradu
Praćenje aktivnosti bolesti
Prof. dr Nada Vujasinović-Stupar
Institut za reumatologiju, nb Medicinskog fakulteta u
Beogradu
Principi lečenja
Prof. dr Nemanja Damjanov
10.40-10.50
PAUZA
10.50-11.50
Spondiloartropatije
Moderator: Prof. dr Dušan Stefanović
Klinika za imunologiju i reumatologiju VMA,
Beograd
Savremeni pristup
Prof. dr Dušan Stefanović
Klinika za imunologiju i reumatologiju VMA, Beograd
Dijagnoza
Dr Bojana Knežević
Klinika za imunologiju i reumatologiju VMA, Beograd
Terapija
Ass. dr Gorica Ristić
Klinika za imunologiju i reumatologiju VMA, Beograd
18
11.50-12.00
PAUZA
12.00-13.00
Osteoporoza
Moderator: Prof. dr Nada Pilipović
Institut za reumatologiju, nb Medicinskog fakulteta
u Beogradu
Šta je osteoporoza i koji je njen značaj
Prof. dr Nada Pilipović
Rana dijagnoza i odluka o lečenju kroz prikaz
bolesnika
Prof. dr Aleksandar Dimić
Institut “Niška banja” nb Medicinskog fakulteta u Nišu
Sadašnja praksa u lečenju postmenopauzne
osteoporoze-prikaz bolesnika
Dr Filip Gojković
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice,
Beograd
13.15
SKUPŠTINA UDRUŽENJA
14.00
RUČAK
15.30
POVRATAK AUTOBUSOM
19
POSTERI
REUMATOIDNI ARTRITIS I DRUGI ARTRITISI
P 01.
PREDIKTORI RANIH EROZIVNIH ZGLOBNIH PROMENA
U REUMATOIDNOM ARTRITISU
S.Stojanović, A.Stanković, A.Dimić, J.Nedović, B.Stamenković, S.Milenković,
V.Skakić, N.Dimić
Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niška Banja
P 02.
Povezanost indeksa telesne mase /BMI/ i kvaliteta
života obolelih od reumatoidnog artritisa
S.Tomašević-Todorović¹, K.Bošković ¹, M.Lazarević², K.Filipović², J.ZvekićSvorcan², S.Pantelinac ¹.
¹Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Klinički Centar Vojvodine, Medicinski
fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, ²Specijalna bolnica za reumatske bolesti,
Novi Sad
P 03.
UTICAJ OŠTEĆENJA ZGLOBOVA NA FUNKCIONALNU
SPOSOBNOST BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
T.Janković, J.Zvekić-Svorcan, M.Lazarević, B.Erdeljan, S.Stojković
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
P 04.
UČESTALOST HIPERURATEMIJE ILI MANIFESTNOG URATNOG
ARTRITISA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
B. Vasić, J. Svoran-Zvekić, K. Filipović. P Filipov
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, Dom zdravlja Novi Sad
P 05.
UDRUŽENA POJAVA REUMATOIDNIH I KSANTOMATOZNIH
NODULA KOD BOLESNICE SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM –
prikaz bolesnice
M.Đorđević1, S.Šerić 1, J.Sopta2, R.Petrović 1
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Institut za patologiju, Medicinski fakultet,
Beograd
20
P 06.
CAPLAN – COLLINETOV SINDROM - prikaz bolesnika (radiografska
slika)
D. Jablanović, S. Šerić, M. Šefik-Bukilica, N. Gavrilov
Institut za reumatologiju, Beograd
P 07.
INTRAARTIKULARNA PRIMENA RADIONUKLEIDA U LEČENJU
PERZISTENTNOG SINOVITISA – prikaz slučaja
S. Stojković, K. Filipović, B. Erdeljan, M. Lazarević
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad
P 08.
UDRUŽENOST GAMA-GLUTAMIL HIDROLAZE (GGH) 354GG
GENOTIPA SA TOKSIČNIM EFEKTOM METOTREKSATA NA
KOSTNU SRŽ KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
V. Milić¹, B. Jekić², L. Luković², N. Damjanov¹,
G. Radunović¹, L.Kovačević¹, V. Bunjevački² , I. Novaković, M. Krajinović³
¹Institut za reumatologiju, Beograd, ²Institit za biologiju i humanu genetiku,
Beograd, ³ Istraživački centar Sainte-Justine, Montreal, Canada
P 09.
UPOREDNA ANALIZA AKTIVNOSTI REUMATOIDNOG ARTRITISA
KOD BOLESNIKA LEČENIH BIOLOŠKOM I NEBIOLOŠKOM
TERAPIJOM
M.Lazarević, B. Erdeljan, J. Zvekić-Svorca., T. Janković
Specijalna bolnica za reumatske bolest, Novi Sad
P 10.
POTENCIJALNI POKAZATELJI DOBROG ODGOVORA NA LEČENJE
ETANERCEPTOM BOLESNIKA SA AKTIVNIM REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
S. Živojinović1 , N. Damjanov1, M. Gajić2
1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2Institut za statistiku, Medicinski fakultet u
Beogradu
P 11.
TERAPIJSKI ODGOVOR NA ETANERCEPT U REUMATOIDNOM
ARTRITISU ZAVISI OD –174G/C POLIMORFIZMA U GENU ZA IL-6
I. Jančić1,N. Arsenović Ranin1,M. Šefik Bukilica2,S. Živojinović2,
N. Damjanov2,V. Spasovski3, S. Srzentić3,B. Stanković3, S. Pavlović3
1
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, 2Institut za reumatologijuBeograd, 3Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
21
P 12.
SAVREMENO LEČENJE REUMATOIDNOG ARTRITISA
ETANERCEPTOM – prikaz bolesnika
Z. Petković-Mirković1, V. Nestorović1, T.Novaković1, S.Milinić1, M. Fajertag2,
B. Dejanović1, G. Nikolić1
1
Medicinski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica, 2Zdravstveni centar
Kosovska Mitrovica
P 13.
RITUKSIMAB U TERAPIJI REUMATOIDNOG ARTRITISA – prikaz
bolesnika
M. Muratović1, M. Cimbaljević2;
1
Hitna medicinska pomoć Berane,2Opšta bolnica Berane
P 14.
TERAPIJSKI EFEKAT RASHLAĐENOG PELOIDA I VODE BANJE
KOVILJAČE KOD BOLESNIKA SA AKTIVNIM REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
Z. Grujić1, A. Jokić1, N. Sremčević1, Lj. Ercegovčević1, A. Jovanovski2
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Banja Koviljača, 2Zdravstveni centar,
Šabac
P 15.
NISKOFREKVENTNO MAGNETNO POLJE I KINEZI TERAPIJA U
POBOLJŠANJU FUNKCIJE REUMATOIDNE ŠAKE
M. Jeremić, M. Zlatković-Švenda
Institut za reumatologiju, Beograd
P 16.
PREVALENCIJA SPONDILOARTROPATIJA U SRBIJI
M. Zlatković-Švenda1, R. Stojanović1,2,, S. Grujičić-Šipetić2,3, Lj. Šolević4,
V. Petrović5, D. Nerić-Porubović6, V. Ristanović6 , F. Guillemin7
¹Institut za reumatologiju, 2Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet,
3
Institut za epidemiologiju, 4 Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Kruševcu,
5
Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Čačku, 6Opšta bolnica, Zdravstveni
centar u Užicu, 7INSERM – CIC-EC, Department of clinical Epidemiology
and Evaluation- University Hospital, Nancy, France
P 17.
AKTIVNOST BOLESTI KOD PACIJENATA SA ANKILOZIRAJUĆIM
SPONDILITISOM NAKON JEDNOGODIŠNJE PRIMENE
ETANERCEPTA
I.Jeremić, B.Stojić, N.Damjanov
Institut za reumatologiju, Beograd
22
P 18.
SAVREMENI PRISTUP U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI RAJTEROVOG
SINDROMA UZROKOVANOG BAKTERIJOM C. TRACHOMATIS
N. Strelić1, J. Bojović1, Lj. Pavlica1, B. Miličić2, Z. Magić1
1
VMA, Klinika za imunologiju i reumatologiju, 2Stomatološki fakultet, Beograd
P 19.
HRONIČNI PROLIFERATIVNI SINOVITIS ISPOLJEN KAO TIETZ-OV
SINDROM- prikaz bolesnika
S. Baltić, N. Vujasinović-Stupar, S. Pavlov-Dolijanović, M. Basarić,
S. Prodanović, D. Jablanović
Institut za reumatologiju, Beograd
SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
P 20.
TRUDNOĆA KAO PROVOCIRAJUĆI FAKTOR SISTEMSKOG
ERITEMSKOG LUPUSA I SEKUNDARNOG ANTIFOSFOLIPIDNOG
SINDROMA- prikaz bolesnika
R. Međedović, N Miketić,V Vujičić, S Aligrudić
KC CG, Podgorica
P 21.
PRIKAZ SLUČAJA BOLESNICE SA SEKUNDARNIM
ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM
U POSTPARTALNOM PERIODU
B. Vasic1, J. Zvekic-Svorcan1, K. Filipović1, P. Filipov2
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, 2Dom zdravlja, Novi Sad
P 22.
LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMICUS U STARIJEM ŽIVOTNOM
DOBU – prikaz bolesnice
V. Pajić
Dom zdravlja Lučani, Lučani
P 23.
LEZIJA JETRE KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM
LUPUSOM - prikaz bolesnika
D. Palić-Obradović1, R. Stojanović1,2
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Univerzitet u Beogradu, Medicinski
fakulteta
23
P 24.
ROVELOV SINDROM - prikaz bolesnika
T. Jović¹, P. Ostojić¹, I.R. Jeremić¹, D. Milčić², J. Perić²
¹Institut za reumatologiju, Beograd, ²Klinika za dermatovenerologiju
Kliničkog centra Srbije
P 25.
STEPEN TEŽINE SKLERODERMNIH PROMENA I PERIFERNE
MIKROANGIOPATIJE KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM
SKLEROZOM U ODNOSU NA DUŽINU TRAJANJA BOLESTI
M. Zlatanović, N. Damjanov, S. Pavlov-Dolijanović, P. Ostojić, K. Simić-Pašalić
Institut za reumatologiju, Beograd
P 26.
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ SKLERODERMNOG TIPA
KAPILAROSKOPSKIH PROMENA, ANTICENTROMERNIH
ANTITELA I ANTITELA NA TOPOIZOMERAZU I ZA RAZVOJ
VEOMA RANE SISTEMSKE SKLEROZE
S. Pavlov-Dolijanović, N. Damjanov, N. Vujasinović Stupar, S. Baltić
Institut za reumatologiju, Beograd
P 27.
ODREĐIVANJE I KVANTIFIKOVANJE SINOVIJALNE INFLAMACIJE
NA ŠAKAMA U SISTEMSKOJ SKLEROZI PRIMENOM MAGNETNE
REZONANCIJE
B. Stamenkovic1, A. Stankovic1, A. Dimic1, N. Damjanov2, D. Menkovic1,
J.Nedovic1, S. Stojanovic1, S. Milenkovic1
1
Klinika za reumatologiju, Institut Niska Banja; Medicinski fakultet,
Univerzitet u Nišu
2
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
P 28.
UČESTALOST I VRSTE PRIDRUŽENIH AUTOIMUNSKIH BOLESTI I
SINDROMA KOD OBOLELIH OD SISTEMSKE SKLEROZE
K. Simić Pašalić1, G. Marinković2 i N. Damjanov1
1
Institut za reumatologiju Beograd, 2Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
P 29.
VANZGLOBNE MANIFESTAIJE NA ŠACI KOD BOLESNICE
SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I DIABETES MELLITUSOM
(tip 2) - prikaz bolesnika
M. Milenković, M. Đorđević
Institut za reumatologiju, Beograd
24
P 30.
REDUKOVANA KORONARNA REZERVA KOD PACIJENTKINJE SA
SISTEMSKOM SKLEROZOM U ODSUSTVU STENOZA EPIKARDNIH
KORONARNIH ARTERIJA - prikaz bolesnice
J. Nedović¹, B. Stamenković¹, S. Stojanović¹, N. Božinović², A. Dimić¹
¹Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, ²Klinika za kardiologiju Niš
P 31.
ZNAČAJ MUSKULOSKELETNOG ULTRAZVUKA U DIJAGNOSTICI
ARTERITISA DŽINOVSKIH ĆELIJA - prikaz bolesnika
K. Simić – Pašalić 1, S. Prodanović 1, G. Stevanović 2
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2 Institut za infektivne i tropske bolesti,
Beograd
P 32.
STILL-OVA BOLEST U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI – prikaz slučaja
S. Subin-Teodosijević (1),J. Zvekić-Svorcan (2),T. Janković (2), K. Filipović (2)
Opšta bolnica ’ dr Đ.Jovanović’ Zrenjanin (1), Specijalna bolnica za reumatske
bolesti Novi Sad (2)
P 33.
JUVENILNI SJŐGRENOV SINDROM U SVETLU NOVIH
KLASIFIKACIONIH KRITERIJUMA - naše iskustvo
G. Sušić 1, R. Stojanović 1,2, M. Šefik-Bukilica 1,2, V. Milić 1, Lj. Kovacević 1
1
Institut za reumatologiju Belograd,
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
METABOLIČKA OBOLJENJA KOSTIJU
P 34.
PRAĆENJE KONCENTRACIJE VITAMINA D KOD
POSTMENOPAUZNIH ŽENA SA SMANJENOM KOŠTANOM
GUSTINOM KOJE UZIMAJU HOLEKALCIFEROL
I.R.Jeremić1, M. Šefik-Bukilica2, N. Pilipović2
1
Institut za reumatologiju, Beograd, Medicinski fakultet, n.b. Institut za
reumatologiju, Beograd2
25
P 35.
EKSTRAKT BILJKE SIDERITIS SCARDICA PREVENIRA RAZVOJ
OSTEOPOROZE KOD OVARIEKTOMISANIH PACOVA
I.P .Jeremić1,2, D.Petrović 1, S.Petričević 3, V.Tadić 4, I. Arsić 4, M.Petronijević 5,
S.Maksimović6, Ž.Stanojević 2, V.Trajković7, M.Bukilica Šefik1, K. Gošić1,
A. Isaković 2
1
Institut za reumatologiju,2 Institut za biohemiju, Medicnski fakultet Univerziteta
u Beogradu,3 Laboratorija za pretklinička ispitivanja lekova, Galenika,4 Institut
za proučavanje lekovitog bilja:‚‚Josif Pančić‚5 Klinika za reumatologiju,
VMA,6 Vazduhoplovno-tehnički institut Žarkovo,7 Institut za mikrobiologiju i
imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
P 36 .
UČESTALOST HIPOVITAMINOZE D (OH) U POSTMENOPAUZNIH
ŽENA I ODNOS SA UČESTALOŠĆU OSTEOPOROZE KOD ISTIH
M. Đorđević, V. Eraković
Dom zdravlja Zemun, Beograd (Zemun)
P 37.
UTICAJ STATUSA VITAMINA D NA PROMENE VREDNOSTI
b - CROSSLAPS-A KOD ŽENA SA POSTMENOPAUZALNOM
OSTEOPOROZOM
S.Milenković, A.Dimić, I.Aleksić, B.Stamenković, S.Stojanović, V.Živković,
N.Dimić
Institut “Niška Banja”, Niška Banja
P 38.
RANO OTKRIVANJE OSTEOPOROZE NA PODRUČJU GRADA
NOVOG SADA
P. Filipov 1, J. Zvekić-Svorcan 2, B. Vasić 2
1
Dom zdravlja Novi Sad, 2Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad
P 39.
LOKALIZACIJA I UČESTALOST NEVERTEBRALNIH I
VERTEBRALNIH PRELOMA U ODNOSU NA MINERALNU KOŠTANU
GUSTINU
J. Zvekić-Svorcan¹, T. Janković¹, K. Filipović¹, B. Vasić¹, S. Subin-Teodosijević²,
P. Filipov³
¹Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, ²Opšta bolnica „Đorđe
Jovanović“ Zrenjanin,³Dom zdravlja“Novi Sad“ Novi Sad
26
P 40.
Stroncijum rAnelat u lečenju osteoporoze - prva iskustva
A.Jovanovski1, M.Mijailović-Ivković1, O.Ranković2, J.Božović-Jelić2 ,
Z.Grujuć3
1
Opšta bolnica Šabac, 2Zdravstveni centar Valjevo, 3Specijalna bolnica za
diskopatiju Banja Koviljača
P 41.
UTICAJ TERIPARATIDA NA KONCENTRACIJU VITAMINA
D U SERUMU U TOKU LEČENJA POSTMENOPAUZALNE
OSTEOPOROZE SA PRELOMIMA
V. Iriški
Dom zdravlja, Inđija
DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I
KIČMENOG STUBA
P 42.
CERVIKALNI SINDROM I PRATEĆI PSIHIČKI SIMPTOMI I
FENOMENI
M. Stanković 1, D. Bodonji 2, S. Popović-Petrović 3
1
Opšta bolnica Vrbas, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vrbas, 2
D.Z. “V.Vlahović”, Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, prevenciju i kontrolu
bolesti, Odeljenje Medicine rada, Vrbas; 3Institut za onkologiju Vojvodine,
Zavod za rehabilitaciju, Sremska Kamenica
P 43.
UČESTALOST VANZGLOBNOG REUMATIZMA U ODNOSU NA POL I
STAROSNU DOB
Z. Petković-Mirković1, V. Nestorović1, S. Đurović2, M. Fajertag2, G. Jakšić2,
B. Dejanović1, G. Nikolić1
1
Medicinski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica
2
Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
P 44.
POVEZANOST BOLA AHILOVE TETIVE SA PATOLOŠKIM
STANJEM TETIVE: ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
K. Filipović 1, J. Zvekić-Svorcan 1, S. Tomašević-Todorović 2, B Vasić 1
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, R Srbija,2Klinika za
medicinsku rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodina
27
P 45.
SINOVIJALNA OSTEOHONDROMATOZA LAKTA - prikaz slučaja
M. Šljivić, D. Menković, M. Karadžić
Institut Niška Banja
P 46.
OSTEOID OSTEOM - prikaz bolesnika
S. Šerić, T. Jović, D. Jablanović
Institut za reumatologiju, Beograd
28
OPŠTA OBAVEŠTENJA
Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, u organizaciji
Udruženja reumatologa Srbije i Instituta za reumatologiju u Beogradu, održava
se u hotelu „Galleria“ u Subotici, u periodu od 19. do 22.09. 2012. godine.
Tehnički organizator Kongresa je turistička organizacija “Mondorama”-Niš.
Generalni sponzor Kongresa je Roche d.o.o.
Registracija
Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije. Kotizacija za učesnike kongresa iznosi 220 evra u dinarskoj protivvrednosti. Plaćena kotizacija omogućava
prisustvo kongresu, kongresni materijal, ID kartice i predviđeni društveni program.
STRUČNI RAD KONGRESA
Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u hotelu „Galleria“, 19.09.2012. godine od 12 časova i narednih dana Kongresa.
Početak stručnog rada predviđen je za 19.09.2012. godine u 14 časova, a završetak 22.09. 2012. godine u 14.00 časova.
Plenarna predavanja, usmena saopštenja i „kliničke radionice” održavaće se u
KONGRESNOJ I MALOJ sali hotela „Galleria”.
Vreme izlaganja plenarnih predavanja je 25 minuta, a originalnih saopštenja do
5 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije ograničeno je na 2 minuta. Za usmena
saopštenja na raspolaganju je video bim.
Postere treba postaviti u sredu 19.09.2012. godine u periodu od 12.00 do 14,00 h,
a skinuti 22.09.2012. godine nakon završetka rada kongresa. Predviđena veličina
postera je 1,00 m visine x 0,80 m širine. Drugog dana Kongresa (20.09.2012.), u
sali za postere, u periodu 19.10-19.40 časova biće organizovana diskusija sa autorima postera. Istovremeno će svi učesnici Kongresa anonimno glasačkim listićima
ocenjivati kvalitet postera, nakon čega će biti proglašen i nagrađen najbolji poster.
U okviru stručnog programa biće organizovana dve kliničke radionice sa temama
posvećenim aktuelnim reumatskim problemima, pod rukovodstvom stručnjaka iz
oblasti koje obrađuju radionice.
29
Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1373/2012)
i svi učesnici Kongresa dobiće uverenje (sertifikat) sa odgovarajućim bodovima za svoje učešće (pozvani predavači 13, usmena saopštenja-11 bodova, poster
prezentacija-9 bodova, pasivno prisustvo -7 bodova).
Poslednjeg dana kongresa 22.09.2012. godine predviđeno je održavanje
KURSA pod nazivom: “Značaj rane dijagnoze i lečenja hroničnih artritisa
i osteoporoze”, koji je akreditovan od strane ZSS br. A-1-1374/2012, sa 6
bodova za slušaoce.
Sertifikat će dobiti učesnici Kongresa koji imaju uplaćenu kotizaciji i koji su
izneli svoja predavanja, odnosno usmena saopštenja ili poster, odnosno prisustvovali Kongresu i Kursu.
Skupština Udruženja reumatologa Srbije održaće se u subotu, 22.09.2012.
god. u 13.15 h. Molimo sve članove Udruženja reumatologa da obavezno prisustvuju ovom sastanku.
NAGRADE
U toku rada Kongresa, biće dodeljena nagrada za najbolji poster na predlog
učesnika Kongresa.
Pored ove nagrade dodeliće se nagrada mladom autoru (do 40. godine starosti)
koji je u periodu između dva kongresa, odnosno od septembra prošle do 1. avgusta ove godine, objavio najviše radova i publikacija u kategorijima M21,
M22, M 23, M 31 i M 33 po pravilniku Ministarstva za nauku, obrazovanje i
tehnološki razvoj RS. Fotokopirane objavljene radove ili dokaze da su prihvaćeni za štampu treba dostaviti do 31.08.2012 godine na adresu „Naucni odbor
Godisnjeg kongresa reumatologa”, Udruženje reumatologa Srbije, Resavska 69,
11000 Beograd ili na mail :[email protected] odnosno [email protected]
30
DRUŠTVENI PROGRAM
Sreda, 19.09.2012. godine
20.00 Svečano otvaranje Kongresa (Gradska kuća)
21.00 Svečana VEČERA (Hotel Galleria-restoran)
Četvrtak, 2 0.09.2012. godine
14.00 h - 16.00 h - RUČAK (Hotel Galleria-restoran)
21.00 h - Svečana VEČERA (Hotel Galleria-restoran)
Petak, 21.09.2012. godine
15.00 -19.00 h - IZLET (Vinarija Zvonka Bogdana) SA RUČKOM
(Salaš Zvonka Bogdana)
21.00 h - SVEČANA VEČERA (Hotel Galleria-atrijum) SA DODELOM PREDVIĐENIH NAGRADA
Nadamo se da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog
rada nađu vremena za druženje i uživanje u umetničkom i zabavnom programu
koji je planiran u toku Kongresa.
31
PROGRAM PRATEĆIH SADRŽAJA KONGRESA
SREDA, 19.09.2012
14.00-14.45Sponzorisani simpozijum ( PFIZER)
ŠTA JE BOLJE U LEČENJU BOLA: COX2 NSAIL
ILI KOMBINACIJA NESELKTIVNOG NSAIL I
INHIBITORA PROTONSKE PUMPE
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Miodrag Krstić, Institut za gastroenterologiju KCS,
Beograd, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
15.00-15.45Sponzorisani simpozijum (MSD)
UNDERSTANDING TREATMENT NEEDS IN
PATIENTS WITH CHRONIC ARTHRITIS
(RAZUMEVANJE POTREBA LEČENJA PACIJENATA
SA HRONICNIM ARTRITISIMA)
Introduction
(Uvodna reč moderatora)
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
Achieving Treatment Success With TNF Inhibitor Therapy
in Patients With Inflammatory Rheumatic Diseases
(Postizanje terapijskog uspeha sa antiTNF terapijom kod
pacijenata sa inflamatornim reumatskim bolestima)
Prof. Josef Smolen, Hospital Lainz, Center for Rheumatic
Diseases, Vienna, Austria
Managing Patients With Chronic Arthritis: Control Pain
and Symptoms
(Lečenje pacijenata sa hroničnim artritisima: kontrola bola
i simptoma)
Prof. dr Milan Petronijević, Klinika za reumatologiju i kliničku
imunologiju, VMA, Beograd
32
18.45-19.30Sponzorisani simpozijum (ROCHE d.o.o)
NA DOBROM KURSU LEČENJA REUMATOIDNOG
ARTRITISA
Dobar kurs
Adekvatna kontorla bolesti za bolji ishod lečenja
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kliničku
imunologiju, VMA, Beograd
Pravi vetar u pravo vreme
Kada je vreme za promenu terapije
Prof. dr Tanja Ilić, KC Vojvodine, Klinika za nefrologiju i
imunologiju, nb Medicinskog fakulteta, Novi Sad
Održati pravac
Redovna primena terapije za postizanje cilja lečenja
Ass. dr Sonja Stojanovic, Institut “Niška banja”,
nb Medicinskog fakulteta, Niš
Naša iskustva
rim. dr Biljana Erdeljan, Specijalna bolnica za reumatske
P
bolesti, Novi Sad
20.00
Svečano otvaranje Kongresa (Gradska kuća)
21.00
SVEČANA VEČERA (Hotel Gallerija-restoran)
33
ČETVRTAK 20.09.2012
08.30-09.15 Sponzorisani simpozijum (ABBOTT LABORATORIES S.A)
ZAŠTO JE VAŽNO RANO PREPOZNATI I LEČITI
REUMATOIDNI ARTRITIS?
Moderator: Prof. dr Marco Matucci Cerinic, University of
Florence, Florence, Italy
Značaj rane dijagnoze reumatoidnog artritisa
Prof. dr Nada Pilipović, Institut za reumatologiju, Beograd,
nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
Rano lečenje bolesnika sa reumatoidnim artritisom
Prof. dr Radmila Petrović, Institut za reumatologiju, Beograd,
nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
12.50-13.35
Sponzorisani simpozijum (TEVA SERBIA d.o.o)
D HORMONE-ALFA I OMEGA U OSTEOPOROZI
Moderatori: Prof. dr Jelena Vojinović, Dečija klinika UKC, nb
Medicinskog fakulteta, Niš
Prof. dr Maurizio Cutolo, University of Genoa, Genoa, Italy
Sinergizam –alfakalcidol i bisfosfonati
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kliničku
imunologiju, VMA, Beograd
Antagonizam –alfakalcidol i steroidi
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatoogiju,
Beograd, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
16.15-16.35Sponzorisano predavanje (NOVARTIS)
Komplikacije u akromegaliji vezane za koštano-zglobni
sistem
Prof. dr Vera Brkić-Popović, Institut za endokrinologiju
i poremećaj metabolizma KCS, Beograd, nb Medicinskog
fakulteta u Beogradu
16.35- 16.55
Sponzorisano predavanje (ALEKSANDAR MN)
Uloga kalcijuma i vitamina D u prevenciji koštanog
gubitka (rezultati kliničke studije)
Mr sci. dr Snežana Novković, Institut za reumatologiju,
Beograd, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
34
19.45-20.15 Sponzorisano predavanje (RICHTER GEDEON)
Kako prepoznati faktore rizika i odabrati adekvatan
NSAIL
Kl. ass. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Institut za
reumatologiju, Beograd, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
PETAK 21.09.2012
08.30-09.15
Sponzorisani simpozijum (TAKEDA)
Do we need new NSAIDS ?
Prof. dr Gurkirpal Sing, Stanford University School of
Medicine, USA
13.15-13.35
Sponzorisano predavanje (ROCHE d.o.o)
Nove perspektive u sistemskom juvenilnom idiopatskom
atritisu Prof. dr Jelena Vojinović, Dečja klinika KC Niš, nb
Medicinskog fakulteta, Niš
13.45-14.30Sponzorisani simpozijum (SERVIER)
ANTIFRAKTURNA EFIKASNOST LEKA JE PITANJE
NJEGOVOG UTICAJA NA STRUKTURU KOSTI
Kako proceniti strukturu kosti?
Prof. dr Nada Pilipović, Institut za reumatologiju, Beograd, nb
Medicinskog fakulteta u Beogradu
Stroncijum ranelat: Dokle dosežu dokazi?
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kliničku
imunologiju, VMA, Beograd
19.30-20.15
Sponzorisani simpozijum (ROCHE d.o.o) SLIKA LEČENJA REUMATOIDNOG ARTRITISA
Kompozicija
Terapija reumatoidnog artritisa - potrebe i mogućnosti
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd, nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
Motiv
Remisija u reumatoidnom artritisu
Ass. dr Gorica Ristić, Klinika za reumatologiju i kliničku
imunologiju, VMA, Beograd
35
Novi ugao - avangarda
Monoterapija biološkim lekovima
Kl. ass. dr Predrag Ostojić, Institut za reumatologiju, Beograd,
nb Medicinskog fakulteta u Beogradu
SUBOTA 22.09.2012
09.00-09.30Sponzorisano predavanje (NOVARTIS)
Terapija osteoporoze indukovane dugotrajnom primenom
kortikosteroida
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kliničku
imunologiju, VMA, Beograd, Srbija
Osteoporoza kod muškaraca, prelom kuka kao posledica
osteoporoze
Prim. dr Milena Đurić, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti
“Banjica”, Beograd
36
Beleške
37
Beleške
38
Beleške
39
Beleške
40
Download

godišnji kongres reumatologa srbije sa međunarodnim