UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSK IFAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
INFORMATOR
iz
HIRURGIJE
za studente medicine
redakcija: prof.dr Janko Pasternak
2014. godina
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: UVODNO PREDAVNAJE
nastavna jedinica: ISTORIJA HIRURGIJE
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA I
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA II
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 časa
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: HIRURŠKA SEMIOLOGIJA I
nastavna jedinica: HIRURŠKA SEMIOLOGIJA II
sadržaj:
overava:
odnos pacijent-hirurg, hirurška anamneza, klinički pregled i
eksploracija prirodnih otvora, laboratorija, endoskopija i
ultrazvuk u hirurgiji, standardne i specifične RTG-pretrage,
punkcija, Iavaža, biopsija, vizualizacija tel.duplji,
informtivni razgovor sa bolesnikom, formiranje istorije
bolesti, zaključak
sadržaj:
overava:
odnos pacijent-hirurg, hirurška anamneza, klinički pregled i
eksploracija prirodnih otvora, laboratorija, endoskopija i
ultrazvuk u hirurgiji, standardne i specifične RTG-pretrage,
punkcija, Iavaža, biopsija, vizualizacija tel.duplji,
informtivni razgovor sa bolesnikom, formiranje istorije
bolesti, zaključak
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA III
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA IV
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: ANAMNEZA I PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA
nastavna jedinica: NEINVAZIVNA DIJAGNOSTIKA U HIRURGIJI
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
odnos pacijent-hirurg, hirurška anamneza, klinički pregled i
eksploracija prirodnih otvora, laboratorija, endoskopija i
ultrazvuk u hirurgiji, standardne i specifične RTG-pretrage,
punkcija, Iavaža, biopsija, vizualizacija tel.duplji,
informtivni razgovor sa bolesnikom, formiranje istorije
bolesti, zaključak
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA V
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA VI
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: INVAZIVNA RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA U HIRURGIJI
nastavna jedinica: ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA U HIRURGIJI
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA VII
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA VIII
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: PERITONEALNA LAVAŽA, PUNKCIJA I BIOPSIJA U HIRURGIJI
nastavna jedinica: SPECIFIČNOST HIRURGIJE STARIH OSOBA
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA IX
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA X
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: HIRURŠKE KARAKTERISTIKE DETETA KAO PACIJENTA
nastavna jedinica: ASEPSA U HIRURGIJI + ASEPSA U RATNIM USLOVIMA
sadržaj:
overava:
sadržaj: asepsa, antisepsa, principi kontrole infekcije, principi i
metode sterilizacije, metode dezinfekcije, dezinfekciona i
antiseptička sredst-va, aseptićne tehnike (pranje ruku
hirurga, priprema op.polja itd.)
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: FIZIKALNI PREGLED HIRURŠKOG BOLESNIKA XI
nastavna jedinica: PRINCIPI,METODE I SREDSTVA ZA STERILIZACIJU I
DEZINFEKCIJU U HIRURGIJI
sadržaj: procena kooperativnosti i opšteg stanja hirurškog bolesnika,
ciljana anamneza prema tegobama, klinički pregled,
eksploracija prirodnih otvora, specifičnosti kliničkog
pregleda pojedinih organskih sistema, dijagnostička
vrednost inicijalne terapije
overava:
sadržaj: metode sterilizacije, kontrola sterilizacije, izbor vrste
sterilizacije za pojedine materijale, dezinfekcija i
dezinfekciona sredstva, antisepsa i antiseptička sredstva,
aseptične tehnike
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: HIRURŠKA TERMINOLOGIJA I TIPOVI HIRURŠKIH INTERVENVIJA
nastavna jedinica: MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA
sadržaj: intervencije, hirurška terminologija (incizije, ekscizije,
ablacije, ekstirpacije, resekcije itd), otvaranja duplji i šupljih
ograna (trepanacije, ekskohleacije, enukleacije, amputacije
itd), rekonstruktivna hirurgija (reparaciona, implantaciona,
replantaciona), transplantaciona hirurgija
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU II
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: RANA
nastavna jedinica: SPECIFIČNE RATNE POVREDE I NJIHOVE KOMPLIKACIJE
sadržaj: tiologija, klasifikacija, dijagnoza, bakteriologija, tok
zarašćivanja (per primam intentionem, per secundam
intentionem),hirurška obrada rane (rana primarna, odložena
primarna, hirurška obrada inficirane rane), šav rane
(primarni, odloženi primarni, sekundarni), drugi načini
zatvaranja rane, opšta terapija rane (AT zaštita, antibiotici,
analgetici), komplikacije zarastanja
overava:
sadržaj: tipovi ratnih rana, hirurška balistika, osobine ratnih rana,
kontaminacija ratnih rana, specifičnosti u zarašćivanju,
specifičnosti hirurške obrade ratnih rana, šav ratne rane,
opšta terapija ratnih rana, komplikacije ratnih rana
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: HIRURŠKA OBRADA RANE
nastavna jedinica: RATNA RANA
sadržaj: aseptićna priprema(toaleta rane antisepticima), izbor
anestezije,ispiranje, definitivna hemostaza u rani, hirurška
obrada (incizije, discizije), potreban instrumentarijum,
hirurški šav(izbor suturnog materijala prema tkivu), tehnika
vezivanja šva, lokalni tretman "sporo" zarastajućih rana
overava:
faksimil i potpis
overava:
sadržaj: tipovi ratnih rana, hirurška balistika, osobine ratnih rana,
kontaminacija ratnih rana, specifičnosti u zarašćivanju,
specifičnosti hirurške obrade ratnih rana, šav ratne rane,
opšta terapija ratnih rana, komplikacije ratnih rana
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: INFEKCIJE U HIRURGIJI
nastavna jedinica: ANTIBIOTICI U HIRURGIJI + HIRURŠKE INFEKCIJE U RATU I
USLOVIMA MASIVNOG POVREĐIVANJA
sadržaj: definicija, klasifikacija (sistemske i Iokalne, aerobne,
anaerobne, Gram"+" i Gram"-" infekcije, nespecifične i
specifične), najznaćajnije hirurške infekcije, lečenje
hirurških infekcija, hirurške metode
overava:
sadržaj: izbor antibiotika
moguće infekcije ratne rane, aerobne infekcije ratne rane,
anaerobne infekcije ratne rane, tetanus u ratu, akutna
klostridijalna mionekroza u ratu
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: ZBRINJAVANJE HIRURŠKE INFEKCIJE I
nastavna jedinica: ZBRINJAVANJE HIRURŠKE INFEKCIJE II
sadržaj: prepoznavanje oblika hirurške infekcije, hirurški tretman
(incizije, evakuacije, drenaže i sl.), inicijalna antibiotska
terapija, ciljana antibiotska terapija (bris), imunizacije u
profilaksi hirurških infekcija, drugi oblici lokalnog tretmana
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: moguće infekcije ratne rane, aerobne infekcije ratne rane,
anaerobne infekcije ratne rane, tetanus u ratu, akutna
klostridijalna mionekroza u ratu
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: TRAUMA
nastavna jedinica: POLITRAUMA+MASIVNO POVREĐIVANJE
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU III
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU IV
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: ORGANIZACIJA ZBRINJAVANJA POVREDJENIH
nastavna jedinica: ORGANIZACIJA ZBRINJAVANJA POVREDJENIH U RATU + RATNA
HIRURŠKA DOKTRINA
sadržaj: Osnovne epidemiološke karakteristike povređivanja kod nas
i u svetu, sistem organizacije zbrinjavanja povređenih,
numeričko procenjivanje težine povreda (TS, ISS, CGS),
kategorizacija povređenog, prehospi-talno zbrinjavanje
povređenih, inicijalno hospitalno
zbrinjavanje
povređenih,
nivoi hospitalnog zbrinjavanja povređenih
(trauma centri)
overava:
sadržaj: Specifičnosti zbrinjavanja povređenih u ratnim uslovima,
osnovni principi, sadržaj prve pomoći na mestu povrede,
trijaža i prijem velikog broja povređenih, kategorizacija
povređenih (redovi hitnosti), kako se pripremiti ?
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: INICIJALNO HOSPITALNO ZBRINJAVANJE POVREĐENIH
nastavna jedinica: ORGANIZACIJA ZBRINJAVANJA POVREĐENIH U RATU
sadržaj: numeričko procenjivanje težine povreda (TS, ISS, TRISSmetodologija), prioriteti u zbrinjavanju povređenih
(imedijatno, hitno, odloženo-hitno i nehitno), opšti principi
inicijalnog hospitalnog zbrinjavanja povređenih
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: Specifičnosti zbrinjavanja povređenih u ratnim uslovima,
osnovni principi, sadržaj prve pomoći na mestu povrede,
trijaža i prijem velikog broja povređenih, kategorizacija
povređenih (redovi hitnosti), kako se pripremiti ?
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: KARDIO-PULMONALNA-CEREBRALNA REANIMACIJA (KPCR)
nastavna jedinica: KOMPLIKACIJE KPCR-a
sadržaj: uzroci kardio-cirkulatornog aresta, dijagnoza respiratornog i
kardiocirkulatornog aresta, bazični principi
kardiopulmonalne resuscitacije, viši principi
kardiopulmonalne resuscitacije, pedijatrijska resuscitacija,
postresuscitacioni period
overava:
sadržaj: uzroci kardio-cirkulatornog aresta, dijagnoza respiratornog i
kardiocirkulatornog aresta, bazični principi
kardiopulmonalne resuscitacije, viši principi
kardiopulmonalne resuscitacije, pedijatrijska resuscitacija,
postresuscitacioni period
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: METODE KPCR-a I
nastavna jedinica: METODE KPCR-a II
sadržaj: prekordijalni udar, čišćenje i održavanje vazdušnih puteva,
ventilacija (metode), spoljna masaža srca, sekvence
mehaničkih procedura (redosled), komplikacije mehaničkih
procedura, ECG dijagnoza kardiocirkulatornog aresta i
primena lekova i elektroterapije (defibrilacija srca) ciljevi i
principi, specifičnosti ratnih uslova, resuscitacione mere na
mestu povrede, resuscitacione mere u toku transporta,
overava:
faksimil i potpis
overava:
sadržaj: prekordijalni udar, čišćenje i održavanje vazdušnih puteva,
ventilacija (metode), spoljna masaža srca, sekvence
mehaničkih procedura (redosled), komplikacije mehaničkih
procedura, ECG dijagnoza kardiocirkulatornog aresta i
primena lekova i elektroterapije (defibrilacija srca) ciljevi i
principi, specifičnosti ratnih uslova, resuscitacione mere na
mestu povrede, resuscitacione mere u toku transporta,
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: ŠOK, PERIFERNI VENSKI PUT I NADOKNADA VOLUMENA
TERAPIJA ŠOKA
nastavna jedinica: HIDROELEKTROLITSKI BALANS
definicija,
patofiziologija,
klasifikacija:
sadržaj: etiologija,
kardiogeni (insuff. srčane pumpe, insuff. punjenja desnog
srca), cirkulatorni (hipovolemijski i distributivni), celularni
(septični šok), klinička slika, terapijska shema i monitoring
overava:
sadržaj: hidroelektrolitski i metabolički poremećaji kod hirurških
bolesnika,
prepoznavanje
određenog
dizbalansa,
predupređenje hidroelektrolitskih i metaboličkih poremećaja
kod hirurških bolesnika, osnovna načela supstitucione
terapije kod hirurških bolesnika
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: INICIJALNI TRETMAN BOLESNIKA U ŠOKU
nastavna jedinica: OSNOVE SUPSTITUCIONE TERAPIJE KOD HIRURŠKIH BOLESNIKA
bolesniku, klinički parametri šoka, inicijalna
sadržaj: pristup
terapija (shema), praćenje efekata tretmana,
overava:
TRAUMATSKI ŠOK U RATU, etiologija traumatskog šoka
u ratu, klinička slika, prva pomoć na
mestu povrede, inicijalni tretman (postupak lekara opšte
medicine)
faksimil i potpis
sadržaj: izračunavanje dnevnih potreba hirurških bolesnika za
vodom, pojedinim elektrolitima, vitaminima, mineralima
kao i hranljivim sastojcima (proteini, masti, ugljeni hidrati),
metode supstitucione terapije, parenteralna nutricija
(podržna, totalna), venski put (izbor, način održavanja),
enteralna nutricija (principi), per os., preko stoma itd.
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: PREOPERATIVNA PROCENA U HIRURGIJI
nastavna jedinica: PRIPREMA PACIJENTA ZA HIRURURGIJU
sadržaj: znaćaj, svrha, cilj, osnovni parametri, klasifikacija hirurških
bolesnika i prema proceni operativnog rizika
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: NUMERIČKA PROCENA FAKTORA RIZIKA KOD HIRURŠKIH
BOLESNIKA
nastavna jedinica: NUMERIČKA PROCENA FAKTORA RIZIKA KOD HIRURŠKIH
BOLESNIKA II
sadržaj: procena fizičkog i psihičkog stanja hirurškog bolesnika,
vrednost funkcionog i laboratorijskog ispitivanja hirurškog
bolesnika, numerička procena opšteg stanja hirurškog
bolesnika preoperativno za elektivne i hitne hirurške
intervencije (ASA)
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: procena fizičkog i psihičkog stanja hirurškog bolesnika,
vrednost funkcionog i laboratorijskog ispitivanja hirurškog
bolesnika, numerička procena opšteg stanja hirurškog
bolesnika preoperativno za elektivne i hitne hirurške
intervencije (ASA)
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: ANESTEZIJA I ANALGEZIJA
nastavna jedinica: ANESTEZIJA ZA DNEVNU HIRURGIJU (AMBULANTNA ANESTEZIJA)
sadržaj: definicija bola i analgezije, fiziologija saznavanja bola,
akutni i hronični bol. terapija bola, premedikacija, opšta
anestezija (intravenska i inhalaciona), opšti anestetici,
tehnika opšte anestezije, lokalna i regionalna anestezija
(površinska, infiltrativna, spinalna, epiduralna, blok
anestezija), lokalni anestetici. anestezički monitoring
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: BOL U HIRURGIJI
nastavna jedinica: ANESTEZIJA U RATU
sadržaj: evaluacija jačine bola posle traume i posle operacije, značaj
terapije bola u hirurških bolesnika, hroničan bol i hirurški
bolesnik, metode terapije bola kod hirurških bolesnika
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: zadatak anestezije u ratu, izbor anestezije u ratu, opšta
anestezija u ratnim uslovima, lokalna i regionalna anestezija
u ratnim uslovima
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: PARENTERALNA I ENTERALNA ISHRANA HIRURŠKOG BOLESNIKA
nastavna jedinica: METABOLIČKI ODGOVOR PACIJENTA NA TRAUMU
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU V
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU VI
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: HEMOSTAZA I TRANSFUZIJA U HIRURGIJI
nastavna jedinica: MONITORING HIR. BOLESNIKA
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU VII
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU VIII
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: TERAPIJA BOLA
nastavna jedinica: OSNOVE TRANSPLANTACIJA I MOŽDANA SMRT
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU IX
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU X
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: DRENAŽA U HIRURGIJI
nastavna jedinica: POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XI
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XII
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: TERMIČKE POVREDE
nastavna jedinica: PATOFIZIOLOGIJA CIRKULACIJE KOD OPEKOTINA
sadržaj: definicija, podela, etiologija, evaluacija težine termičke
povrede, opekotinski šok,
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: INICIJALNI TRETMAN OPEČENOG I
nastavna jedinica: INICIJALNI TRETMAN OPEČENOG
sadržaj: izračunavanje procenta opečene površine tela, testovi za
utvrđivanje dubine opekotine, vreme definitivnog
razgraničenja dubine opekotine, kriterijumi za određivanje
načina lećenja, prva pomoć i priprema za transport.
inicijalna terapija tećnostima, adsorptivni zavoj i lokalna
primena srebrnog sulfodiazina
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: izračunavanje procenta opečene površine tela, testovi za
utvrđivanje dubine opekotine, vreme definitivnog
razgraničenja dubine opekotine, kriterijumi za određivanje
načina lećenja, prva pomoć i priprema za transport.
inicijalna terapija tećnostima, adsorptivni zavoj i lokalna
primena srebrnog sulfodiazina
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: OPŠTE I LOKALNE PROMENE KOD OPEKOTINE
nastavna jedinica: PRVA POMOĆ OPEČENIM, PRIPREMA ZA TRANSPORT, INICIJALNO
HOSPITALNO ZBRINJAVANJE TERMIČKIH POVREDA. TERMIČKE POVREDE U
MASIVNOM POVREĐIVANJU
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: INICIJALNI TRETMAN OPEČENOG III
nastavna jedinica: TERMIČKE POVREDE U RATU
sadržaj: izračunavanje procenta opečene površine tela, testovi za
utvrđivanje dubine opekotine, vreme definitivnog
razgraničenja dubine opekotine, kriterijumi za određivanje
načina lećenja, prva pomoć i priprema za transport.
inicijalna terapija tećnostima, adsorptivni zavoj i lokalna
primena srebrnog sulfodiazina
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: značaj termičkih povreda u ratu, opekotine u udruženim
povredama u ratu, težina termičke lezije, doktrinarni pristup
i trijaža, prva pomoć i načela tretmana opećenih u uslovima
masovnih opekotinskih povreda
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: HIRURŠKI PRINCIPI U ONKOLOGIJI
nastavna jedinica: MULTIDISCIPLINARNI PRINCIP LEČENJA MALIGNIH TUMORA
sadržaj: etiologija, nomenklatura, rast i širenje tumora, karakteristike
benignih i malignih tumora, TNM klasifikacija, metode za
rano otkrivanje raka, principi lečenja malignih tumora
overava:
sadržaj: principi lečenja malignih tumora
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: METODE ZA RANO OTKRIVANJE RAKA I
nastavna jedinica: METODE ZA RANO OTKRIVANJE RAKA II
sadržaj: klinički pregledi, laboratorijske pretrage (rutinske,
serologija, tumor markeri itd.),radiologija (UZ, CT, MRI).
termovizija, endoskopija, citodijagnostika
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: klinički pregledi, laboratorijske pretrage (rutinske,
serologija, tumor markeri itd.),radiologija (UZ, CT, MRI).
termovizija, endoskopija, citodijagnostika
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: SCREENING MALIGNIH OBOLJENJA
nastavna jedinica: TNM KLASIFIKACIJA , STAGING MALIGNIH OBOLJENJA
sadržaj: klinički pregledi, laboratorijske pretrage (rutinske,
serologija, tumor markeri itd.),radiologija (UZ, CT, MRI).
termovizija, endoskopija, citodijagnostika
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: METODE ZA RANO OTKRIVANJE RAKA III
nastavna jedinica: METODE ZA RANO OTKRIVANJE RAKA IV
sadržaj: klinički pregledi, laboratorijske pretrage (rutinske,
serologija, tumor markeri itd.),radiologija (UZ, CT, MRI).
termovizija, endoskopija, citodijagnostika
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: klinički pregledi, laboratorijske pretrage (rutinske,
serologija, tumor markeri itd.),radiologija (UZ, CT, MRI).
termovizija, endoskopija, citodijagnostika
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
teorijska nastava : 1 čas
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
TEORIJSKA NASTAVA
TEORIJSKA NASTAVA
nastavna jedinica: ALENTEZE U HIRURGIJI
nastavna jedinica: MEDIKOLEGALNI ASPEKTI U HIRURGIJI
sadržaj: definicija alenteza, tipovi: moderni suturni materijal,
implantati u koštano zglobnoj hirurgiji, implantabilne
pumpe, rezervoari, šantovi i proteze u abdominalnoj
hirurgiji, vaskulami implantati, veštačke srčane valvule,
tkivni ekspanderi, implantati za lečenje tmpotencije
(veštački organi)
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA I
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA II
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XIII
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XIV
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA II
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA III
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XV
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XVI
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA IV
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA V
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XVII
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XVIII
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA VI
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA VII
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XIX
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XX
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA VIII
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA IX
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XXI
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XXII
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA X
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA XI
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XXIII
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XXIX
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA XII
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA XIII
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XXX
nastavna jedinica: OPERACIONA SALA U RADU XXXI
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
overava:
sadržaj: tehnologija rada u operacionoj sali, osnovna oprema u
operacionoj sali, operacioni sto i pozicija bolesnika,
priprema hirurškog tima, osnovni instrumentarijum,
specifična oprema, terminologija i termini u upotrebi u
operacionoj sali, postupak sa bolesnikom nakon operacije
faksimil i potpis
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA XIV
nastavna jedinica: MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA XV
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
sadržaj: venepunkcije (priprema, tehnika), venske kateterizacije i
kanulacije, punkcije, torako i laparocenteze, incizije,
hirurška obrada i hirurški šav rane, kateterizacije, lavaže,
drenaže, sukcije
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
nastavna jedinica:
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
sadržaj:
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
nastavna jedinica:
overava:
faksimil i potpis
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
nastavna jedinica:
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
sadržaj:
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
nastavna jedinica:
overava:
faksimil i potpis
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
nastavna jedinica:
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
sadržaj:
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
nastavna jedinica:
overava:
faksimil i potpis
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
nastavna jedinica:
sadržaj:
overava:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
sadržaj:
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
nastavna jedinica:
overava:
faksimil i potpis
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
SPISAK ČLANOVA KATEDRE ZA HIRURGIJU PO NASTAVNIM BAZAMA
Medicinski fakultet Novi Sad
Katedra za HIRURGIJU
Ime i prezime studenta:
broj indeksa :
datum:
praktična nastava : 2 časa
školska: 20 _ _/20 _ _ g.
zimski semestar
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
PRAKTIČNA NASTAVA
nastavna jedinica:
sadržaj:
overava:
faksimil i potpis
ABDOMINALNA HIRURGIJA
Profesor Cvijanović Radovan
Profesor Šarčev Katarina
Profesor Ivanov Dejan
Profesor Milošević Pavle
Profesor Milošević Zoran
Profesor Sečen Svetozar
Docent Korica Milan
Docent Veljković Radovan
Asistent Protić Mlađan
Asistent Petaković Goran
Asistent Gluhović Aleksandar
ANESTEZIJA
Profesor Drašković Biljana
Profesor Gvozdenović Ljiljana
Profesor Pjević Miroslava
Docent Tatić Milanka
Docent Daničić Biljana
Docent Vicković Sanja
Asistent Uvelin Arsen
Asistent Fabri Izabela
Asistent Uram Benka Ana
Asistent Božić Teodora
Asistent Popović Radmila
Asistent Jovanović Gordana
Asistent Radovanović Dragana
DEČIJA HIRURGIJA
Profesor Varga Jan
Profesor Petković Lazar
Profesor Jokić Radoica
Profesor Grebeldinger Slobodan
Profesor Gajdobranski Đorđe
Profesor Marinković Smiljana
Profesor Dobanovački Dušanka
Docent Marić Dušan
Docent Bukarica Svetlana
Docent Komarčević Aleksandar
Asistent Antić Jelena
Asistent Marcikić Aleksandar
GRUDNA HIRURGIJA
Profesor Milovančev Aleksandar
Profesor Ilić D. Miroslav
Docent Đurić Dejan
Docent Koledin Miloš
Asistent Bijelović Milorad
Asistent Kuhajda Ivan
ONKOLOGIJA
Profesor Petrović Tomislav
Profesor Breberina Milan
Docent Vicko Ferenc
Asistent Manić Duško
KARDIOHIRURGIJA
Profesor Mihajlović Bogoljub
Profesor Nićin Svetozar
Profesor Šušak Stamenko
Profesor Kovačević Pavle
Docent Redžek Aleksandar
Asistent Rosić Milenko
Asistent Velicki Lazar
NEUROHIRURGIJA
Profesor Cigić Tomislav
Profesor Jajić Đorđe
Profesor Vuleković Petar
Asistent Đilvesi Đula
Asistent Papić Vladimir
ORTOPEDIJA
Profesor Somer Tibor
Profesor Ercegan Goran
Profesor Savić Dragan
Profesor Milankov Miroslav
Profesor Stanković Milan
Docent Harhaji Vladimir
Docent Ninković Srđan
Asistent Gojković Zoran
Asistent Kovačev Nemanja
Asistent Rašović Predrag
Asistent Janjić Nataša
PLASTICNA I REKONSTR. HIR
Profesor Janjić Zlata
Profesor Jeremić Pavle
Profesor Obradović Tomašev Milana
Docent Jovanović Mladen
Asistent Momčilović Dragan
Asistent Nikolić Jelena
UROLOGIJA
Profesor Sekulić Vuk
Profesor Marušić Goran
Profesor Đozić Jasenko
Docent Vojinov Saša
Docent Levakov Ivan
Docent Bogdanović Jovo
Asistent Živojinov Srđan
Asistent Jeremić Dimitrije
VASKULANA HIRURGIJA
Profesor Horvat Zoltan
Docent Pasternak Janko
Asistent Milošević Đorđe
Asistent Nikolić Dragan
Download

INFORMATOR - Katedra za HIRURGIJU