Akvamatik doo, Novi Sad
Tel.: 021 650 6863; Fax: 021 504 218
www.akvamatik.rs
za komponente automatskih zalivnih sistema
Broj artikla
Artikal
Cena bez
PDV-a
Cena sa RAB Go
d
AT
gar
PDV-om
DR - dogovoreni rabat po ugovoru
Upravljačke jedinice
DDC upravljačke jedinice 220V
DDC-4-220
DDC-4-220-OD
DDC-6-220
DDC-6-220-OD
DDC-8-220
DDC-8-220-OD
102-4741
DDC-4 sa 4 zona
DDC-4-OD sa 4 zona za spoljašnju montažu
DDC-6 sa 6 zona
DDC-6-OD sa 6 zona za spoljašnju montažu
DDC-8 sa 8 zona
DDC-8-OD sa 8 zona za spoljašnju montažu
Trafo za upravljački ureñaj DDC za unutrašnju montažu
7 158
18 283
8 850
20 475
13 477
23 864
1 941
8 446 DR
2
21 574 DR
2
10 443 DR
2
24 161 DR
2
15 903 DR
2
28 160 DR
2
2 291 DR
2
14 704
16 064
17 756
19 698
2 802
17 351 DR
2
18 955 DR
2
20 952 DR
2
23 244 DR
2
3 307 DR
2
12 207
21 640
31 107
30 463
2 858
6 104
10 987
20 103
14 405 DR
2
25 536 DR
2
36 706 DR
2
35 946 DR
2
3 372 DR
2
DDCWP vodootporne upravljačke jedinice na baterije 9V DC
DDCWP-2-9V
DDCWP-4-9V
DDCWP-6-9V
DDCWP-8-9V
DCLS-P
DDCWP-2 vodootporni upravljački ureñaj na baterije sa 2 zona
DDCWP-4 vodootporni upravljački ureñaj na baterije sa 4 zona
DDCWP-6 vodootporni upravljački ureñaj na baterije sa 6 zona
DDCWP-8 vodootporni upravljački ureñaj na baterije sa 8 zona
Solenoid od 9V za DDCWP vodootporne upravljačke jedinice
WP -WoterProof - vodootporne - mogu se postaviti u šahte
TMC upravljačke jedinice sa proširenjem do 12 i do 24 zona
TMC-212-ID-220TMC 212 od 4 do 12 zona
TMC-212-OD-50H
TMC 212-OD od 4 do 12 zona, za spoljašnju montažu
TMC-424-ID-50HTMC 424 up.jedinica do 24 zona, za unutrašnju montažu
TMC-424E-OD-50H
TMC 424 OD up. jedinica do 24 zona, za spoljašnju montažu
TSM-02
Modul za proširenje za TMC212 za 2 zone
TSM-4
Modul za proširenje za TMC424 za 4 zone
TSM-8
Modul za proširenje za TMC424 za 8 zona
EZR-KIT
Set za daljinsko upravljanje (daljinski upravljač + risiver)
7 202 DR
2
12 964 DR
2
23 722 DR
2
57 881 DR
5
65 738 DR
5
74 250 DR
5
91 405 DR
5
150 726 DR
5
190 535 DR
5
222 357 DR
5
260 595 DR
5
Custom Command upravljačke jedinice za veće zelene površine
CC-P12-50H
CC-P15-50H
CC-P18-50H
CC-P24-50H
CC-M18-50H
CC-M24-50H
CC-M36-50H
CC-M48-50H
Custom
Custom
Custom
Custom
Custom
Custom
Custom
Custom
Command za 12 zona u plastičnoj kutiji
Command za 15 zona u plastičnoj kutiji
Command za 18 zona u plastičnoj kutiji
Command za 24 zona u plastičnoj kutiji
Command za 18 zona u metalnoj kutiji
Command za 24 zona u metalnoj kutiji
Command za 36 zona u metalnoj kutiji
Command za 48 zona u metalnoj kutiji
49 052
55 710
62 924
77 461
127 734
161 471
188 438
220 843
Senzori za kišu
TRS
TWRS-I
Senzor za kišu
Senzor za kišu - bežični
Strana 1 od 6
4 328
18 644
5 107 DR
2
22 000 DR
2
Broj artikla
Artikal
Cena bez
PDV-a
Cena sa RAB Go
d
AT
gar
PDV-om
Elektromagnetni ventili
GK75
TTT-9V
FP-02-54
FP-22-54
FP-02-64
FP-22-64
P220-23-54
P220-23-56
P220-23-58
P220-23-50
P220-23-64
P220-23-66
P220-23-68
P220-23-60
DCLS-P
OLIMPIJA elektromagnetni ventil sa programatorom 1" UN
13 567
El.magnetni ventil sa programatorom (9V), montaža na slavinu
4 994
EZ-Flo Plus elektromagnetni ventil 1" SS
2 424
EZ-Flo Plus, elektromagnetni ventil 1" SS, sa regulatorom protoka 2 823
Elektromagnetni ventil 1" SS, bez solenoida
1 806
Elektromagnetni ventil 1" SS, bez solenoida sa regulatorom protoka
2 211
P220 elektromagnetni ventil od 1"
7 085
P220 elektromagnetni ventil od 1 1/2"
10 334
P220 elektromagnetni ventil od 2"
16 353
P220 elektromagnetni ventil od 3"
33 826
P220 elektromagnetni ventil od 1" bez solenoida
5 705
P220 elektromagnetni ventil od 1 1/2" bez solenoida
8 725
P220 elektromagnetni ventil od 2" bez solenoida
14 585
P220 elektromagnetni ventil od 3" bez solenoida
31 322
Solenoid od 9V za DDCWP vodootporne upravljačke jedinice
2 802
301-010
301-010-2
301-010-3
301-010-4
306-009
306-010
320-010
334-010
DURA T 1" SUU spojnica za ventile sa holanderom
DURA 2T 1" SUUU spojnica za ventile sa holanderom
DURA 3T 1" SUUUU spojnica za ventile sa holanderom
DURA 4T 1" SUUUUU spojnica za ventile sa holanderom
DURA 1" SU koleno spojnica za ventile sa holanderom
DURA 1" UU koleno spojnica za ventile sa holanderom
DURA 1" SUUU krstasta spojnica za ventile sa holanderom
DURA 1" SU ravna spojnica za ventile sa holanderom
16 009 DR
2
5 892 DR
2
2 860 DR
2
3 331 DR
2
2 131 DR
2
2 609 DR
2
8 360 DR
2
12 194 DR
2
19 297 DR
2
39 914 DR
2
6 732 DR
2
10 296 DR
2
17 210 DR
2
36 960 DR
2
3 307 DR
2
Dura spojnice za ventile
600
1 173
1 760
2 342
512
566
798
366
708 DR
1
1 384 DR
1
2 077 DR
1
2 763 DR
1
605 DR
1
668 DR
1
942 DR
1
431 DR
1
Sprej raspršivači
Serija LPS sa malaznicom
LPS408
LPS410
LPS412
LPS415
LPS417
Raspršivač R=2,4 m, izdizanje 10 cm, sa podesivom mlaznicom 0-360°
355
355
355
355
355
419 DR
2
419 DR
2
419 DR
2
419 DR
2
419 DR
2
89-3977
89-3978
89-3982
89-4723
102-0582
102-0001
102-2828
89-5896
570Z-3P raspršivač bez mlaznice, izdizanje 7,5 cm
320
570Z-4P raspršivač bez mlaznice, izdizanje 10 cm
320
570Z-12P SI raspršivač bez mlaznice, izdizanje 30 cm
1 576
570Z-4P COM raspršivač bez mlaznice, izdizanje 10 cm
688
570Z-12P COM raspršivač bez mlaznice, izdizanje 30 cm
2 186
570Z-4P PRX raspršivač bez mlaznice, izdizanje 10 cm
932
570Z-4P XF raspršivač bez mlaznice sa XF ventilom,10 cm izdizanje555
Ventil za sprečavanje procurenja, za seriju raspršivača 570Z
346
377 DR
2
Raspršivač R=3,0 m, izdizanje 10 cm, sa podesivom mlaznicom 0-360°
Raspršivač R=3,6 m, izdizanje 10 cm, sa podesivom mlaznicom 0-360°
Raspršivač R=4,6 m, izdizanje 10 cm, sa podesivom mlaznicom 0-360°
Raspršivač R=5,1 m, izdizanje 10 cm, sa podesivom mlaznicom 0-360°
Serija 570Z (bez mlaznice)
COM-ugrañeni ventil za sprečavanje procurenja za raspršivače koji se nalaze niže od drugih
PRX -ugrañeni regulator pritiska -preporučuje se tamo gde je pritisak velik ili varira
XF- ventil koji stopira izliv vode iz sistema, zatvara raspršivač ako se ošteti ili se mlaznica iz nje pokrade
SI- Side Inlet - bočni priključak
Strana 2 od 6
377 DR
2
1 860 DR
2
812 DR
2
2 580 DR
2
1 100 DR
2
655 DR
2
408 DR
2
Broj artikla
Artikal
Cena bez
PDV-a
Mlaznice za sprej raspršivač tipa 570
89-1401
89-1410
89-1416
89-1419
89-1428
89-1497
89-1500
89-1503
89-1506
89-1509
89-1512
TVAN-8
TVAN-10
TVAN-12
TVAN-15
TVAN-17
Fiksna mlaznica R= 4,8 m (15Q,H,TT,TQ,F)
Fiksna mlaznica R=3,6 m (12Q,H,TT,TQ,F)
Fiksna mlaznica R=3,0 m (10Q,H,TT,TQ,F)
Fiksna mlaznica R=2,4 m (8Q,H,TT,TQ,F)
Fiksna mlaznica R= 1,6 m (5Q,H,TT,TQ,F)
Fiksna mlaznica 4-CST Center Strip, 1.2 x 9,1 m
Fiksna mlaznica 4-EST End Strip, 1.2 x 4.6 m
Fiksna mlaznica 4-SST Side Strip, 1.2 x 9.1 m
Fiksna mlaznica 9-SST Side Strip, 2.7 x 5.5 m
Fiksna mlaznica 4S-SST Side Strip, 1.2 x 5.5 m
Fiksna mlaznica 2-SST Side Strip, 0.6 x 1.8 m
Podesiva mlaznica TVAN-8 R=2,4 m 30º-360º
Podesiva mlaznica TVAN-10 R=3,0 m 30º-360º
Podesiva mlaznica TVAN-12 R=3,6 m 30º-360º
Podesiva mlaznica TVAN-15 R=4,6 m 30º-360º
Podesiva mlaznica TVAN-17 R=5,2 m 30º-360º
Cena sa RAB Go
d
AT
gar
PDV-om
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
211
211
211
211
211
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
209 DR
2
249 DR
2
249 DR
2
249 DR
2
249 DR
2
249 DR
2
1 662
244
2 136
1 941
1 961 DR
2
Rotorski raspršivači
Serija raspršivača MINI-8 i S800
MINI8-4P
MINI8-CV
S800CK
T5P
MINI8 rotorski raspršivač, domet 4,6 - 9,2 m, ugao 45°-360°
Ventil za sprečavanje procurenja za MINI8
S800 rotorski raspršivač, domet 9,7-15,2 m, ugao 40°-360°
T5 rotorski raspršivač, domet 10,0-14,2 m, ugao 40-360°
288 DR
2
2 521 DR
2
2 290 DR
2
1 937
544
2 285 DR
2
642 DR
2
TR50 rotorski raspršivač, domet 12,5 cm, 0-360° sa mlaznicom
2 072
TR50XTP rotorski raspršivač, domet 12,5 cm, 0-360°, sa XF ventilom
3 329
TR70 rotorski raspršivač, domet 12,5 cm, 0-360° sa mlaznicom
5 521
TR70XTP rotorski raspršivač, domet 12,5 cm, 0-360°, sa XF ventilom
7 074
2 446 DR
3
3 929 DR
5
6 515 DR
5
8 348 DR
5
238 278 DR
5
Serija raspršivača S300
300-00-00
300-15
Rotorski raspršivač serije 300, bez mlaznice
Omni mlaznica, podesiv radijus
Serija raspršivača TR
TR50P
TR50XTP
TR70P-52
TR70XTP
X-Flow -ventil koji stopira izliv vode iz sistema, zatvara raspršivač ako se ošteti ili se pokrade
T-Trujectory- za podešavanje izlaznog ugla mlaza od 5º - 25º
Specijalni raspršivači
TG101
TORO TOP 2" sa r=27,9-54,4 metra
Strana 3 od 6
201 930
Broj artikla
Artikal
Cena bez
PDV-a
Cena sa RAB Go
d
AT
gar
PDV-om
Ostali pribori i materijali
Delovi za spoj cevi i raspšivača
850-31
850-32
850-23
850-24
850-25
G132-212
G332-212
FUNNY PIPE koleno sa SN 1/2x16
FUNNY PIPE koleno sa SN 3/4x16
FUNNY PIPE cev 16mm/8bar 6 m
FUNNY PIPE cev 16mm/8bar 15 m
FUNNY PIPE cev 16mm/8bar 30 m
SWING JOINT 1"
SWING JOINT 6/4"
57
62
1 002
2 429
3 869
3 531
5 691
68 DR
2
73 DR
2
1 182 DR
2
2 866 DR
2
4 565 DR
2
4 167 DR
2
6 715 DR
2
98
98
104
116 DR
1
116 DR
1
123 DR
1
530
625 DR
1
111
131 DR
2
909
1 350
6 015
1 073 DR
1
1 593 DR
1
7 097 DR
1
Obujmice
66086032048
66086032068
66086040068
Obujmica 32x 1/2"
Obujmica 32x 3/4"
Obujmica 40x3/4"
Ispusni ventil
290-OR
Ispusni ventil TORO 1/2" sa spoljašnjim navojem
Izdizači
850-49
Izdizač 1/2" x 3/4" x 15 cm, može da se seče
Filtri
ABF2515-2
8010110
8010120
Filter sa spoljašnjim navojem 1"
Filter sa spoljašnjim navojem 6/4"
Filter sa spoljašnjim navojem 2" sa slavinom
Kutije za ventile
IG.POZ.01C
IG.POZ.02C
IG.POZ.04R
IG.POZ.06R
Kutija za ventile, Mini, okrugla (D=17cm, H=23cm)
Kutija za ventile, Junior, okrugla (D=30cm, H=25cm)
Kutija za ventile Standard, pravougla, 47×37×30cm
Kutija za ventile, Jumbo, pravougla, 61×46×30cm
602
1 045
2 216
3 737
710 DR
1
1 233 DR
1
2 615 DR
1
4 409 DR
1
Električni delovi
KBL4X22
KBL6X22
KBL8X22
KBL10X22
SA101
DBY1,5
DBR2,5
4×0.22 kabel
31
6×0.22 kabel
33
8×0.22 kabel
54
10×0.22 kabel
67
3M Silikonska vodonepropusna spojnica za električne kablove 2x 1,5141
Vodonepropusna spojnica za električne kablove 1.5
372
Vodonepropusna spojnica za električne kablove 2.5
379
IV.PRP.11C
IV.CHS.250
IV.IDS.250
2007019
Exit
Charme
Regulator pritiska SN/UN 3/4", 1.1 bar
Ključ za hidrantski brzi priključak
Hidrantski brzi priključak
Teflon traka 12m
CSBB1
CSBB3/4
Kuglična slavina metalna 1" UU fiksna
Kuglična slavina metalna 3/4" UU fiksna
ALARM ZA KRTICE
Merač karakteristika pritiska
Slavine
Strana 4 od 6
766
350
809
45
5 049
11 901
515
663
36
0
1
39
0
1
64
0
1
79
0
1
166 DR
1
439 DR
1
447 DR
1
904 DR
1
413 DR
1
955 DR
1
53 DR
1
5 958
0
1
14 044
0
1
607
0
1
783
0
1
Broj artikla
Artikal
Cena bez
PDV-a
Sistem kap po kap
9112230
9112530
RGP-212-03
IP.604.160
IP.640.160
IP.608.16C
IP.606.160
IP.602.16C
II.AFL.160
IE.810.160
IE.811.16C
IE.823.16C
IE.814.160
IE.813.160
1080006016
cev kap po kap POLIDRIP 16mm 30cm 2l/h
39
cev kap po kap POLIDRIP 20mm 30cm 4l/h
53
Cev kap po kap za postavljanje u zemlju, 16 mm 30 cm, 1.9 l/h, 90 m 95
Rebrasta egal spojnica 16×16
16
Rebrasto koleno 16×16
18
Rebrasta T spojnica sa SN 16×3/4"×16
18
Rebrasta T spojnica 16×16×16
10
Rebrasta spojnica 16×3/4" SN
18
Završni čep 16mm
7
Egal spojnica 16 sa holenderom
37
Spojnica 16×3/4" SN sa holenderom
30
Koleno 16×16 sa holenderom
87
T spojnica 16×16×16 sa holenderom
112
Čep 16 sa holenderom
32
COBRA šelna 16
54
Cena sa RAB Go
d
AT
gar
PDV-om
47
0
63
0
Strana 5 od 6
157
181
288
494
680
173
212
793
108
108
137
137
137
141
141
161
166
166
240
291
376
206
280
283
177
188
264
134
151
225
137
161
161
104
134
1
112 DR
1
19 DR
1
21 DR
1
21 DR
1
12 DR
1
21 DR
1
8 DR
1
44 DR
1
35 DR
1
103 DR
1
132 DR
1
38 DR
1
63 DR
1
Fitinzi
AET25x25
Ravna spojnica 25×25
AET32x32
Ravna spojnica 32×32
AET40x40
Ravna spojnica 40×40
AET50X50
Ravna spojnica 50×50
AET63X63
Ravna spojnica 63×63
AESZ32x25
Redukciona spojnica 32×25
AESZ40x32
Redukciona spojnica 40×32
AESZ50x40
Redukciona spojnica 50×40
A32x1SN
Spojnica 32×1" SN
A32x5/4SN
Spojnica 32×5,4" SN
A40x1SN
Spojnica 40×1" SN
A40x5/4SN
Spojnica 40×5/4" SN
A40x6/4SN
Spojnica 40×6/4" SN
A32x3/4UN
Spojnica 32×3/4" UN
A32x1UN
Spojnica 32×1" UN
A40x1UN
Spojnica 40×1" UN
A40x5/4UN
Spojnica 40×5/4" UN
A40x6/4UN
Spojnica 40×6/4" UN
TI25X25X25
T spojnica 25×25×25
TI32X32X32
T spojnica 32×32×32
TI40X40X40
T spojnica 40×40×40
TI32×1"UN×32 T spojnica 32×1"UN×32
TI40X1UNX40 T spojnica 40×1"UN×40
TI40X5/4UNX40T spojnica 40×5/4"UN×40
KI25X25
Koleno 25×25
KI32X32
Koleno 32×32
KI40X40
Koleno 40×40
KI32X1SN
Koleno 32×1" SN
KI40X1SN
Koleno 40×1" SN
KI32X3/4UN
Koleno 32×3/4" UN
KI32X1UN
Koleno 32×1" UN
KI40X1UN
Koleno 40×1" UN
KI40X5/4UN
Koleno 40×5/4" UN
Z32
Čep 32
Z40
Čep 40
1
185 DR
213 DR
339 DR
583 DR
802 DR
204 DR
251 DR
936 DR
127 DR
127 DR
162 DR
162 DR
162 DR
166 DR
166 DR
190 DR
196 DR
196 DR
283 DR
344 DR
443 DR
243 DR
331 DR
334 DR
209 DR
222 DR
311 DR
159 DR
178 DR
266 DR
162 DR
190 DR
190 DR
123 DR
159 DR
Broj artikla
IR.607.200
IR.607.250
IR.607.320
IR.607.400
IR.607.500
IR.607.630
IR.619.25B
IR.619.320
IR.619.40D
IR.619.50E
IR.619.63F
IR.620.250
IR.620.320
IR.620.400
IR.620.500
IR.620.630
IR.621.25B
IR.621.32C
IR.621.40D
IR.621.50E
IR.621.63F
IR.623.32C
IR.623.40D
IR.623.50C
IR.623.63F
IR.625.32C
IR.625.40D
IR.626.320
IR.626.400
IR.626.500
IR.630.250
IR.630.320
IR.630.400
IR.630.500
IR.630.630
Artikal
Nipla 1/2"
Nipla 3/4"
Nipla 1"
Nipla 5/4"
Nipla 1,5"
Nipla 2"
Redukciona nipla ¾"×1/2"
Reduciona nipla 1"x3/4"
Redukciona nipla 5/4"×1"
Redukciona nipla 6/4"×5/4"
Redukciona nipla 2"×6/4"
Muf 3/4"
Muf 1"
Muf 5/4"
Muf 6/4"
Muf 2"
Redukcioni muf ¾"×1/2"
Redukcioni muf 1"×3/4"
Redukcioni muf 5/4"×1"
Redukcioni muf 6/4"×5/4"
Redukcioni muf 2"×6/4"
Redukciona spojnica 1"×3/4"
Redukciona spojnica 5/4"×1"
Redukciona spojnica 6/4"×5/4"SU
Redukciona spojnica 2"×6/4"SU
Redukciona spojnica 1"×3/4"
Redukciona spojnica 5/4"×1"
Koleno UU 1"x 1"
Koleno 5/4"x5/4 UN
Koleno UU 1,5"x 1,5"
T 3/4"×3/4"×3/4"UN
T spojnica 1" x 1"x 1" UN
T spojnica 5/4"x5,4"x5/4" UN
T spojnica 1,5" x 1,5"x 1,5" UN
T spojnica 2"x2"x2"UN
Cena bez
PDV-a
14
17
37
41
60
114
21
32
43
60
67
39
54
149
183
235
49
59
112
167
217
68
78
98
191
86
98
100
156
287
103
134
242
614
1017
Cena sa RAB Go
d
AT
gar
16 DR 1
PDV-om
20 DR
1
44 DR
1
48 DR
1
70 DR
1
134 DR
1
25 DR
1
37 DR
1
51 DR
1
70 DR
1
79 DR
1
46 DR
1
64 DR
1
176 DR
1
216 DR
1
277 DR
1
57 DR
1
70 DR
1
132 DR
1
197 DR
1
256 DR
1
80 DR
1
91 DR
1
115 DR
1
225 DR
1
101 DR
1
115 DR
1
118 DR
1
184 DR
1
338 DR
1
122 DR
1
158 DR
1
286 DR
1
724 DR
1
1 200 DR
1
Cenovnik se primenjuje od 01. 08. 2011. godine i važi do izdavanja novog.
Strana 6 od 6
Download

CENOVNIK toro 2011_08_01