Mali hirurški zahvati ORL
Primarna obrada manjih rana sa
suturom
Primarna obrada inficirane rane sa suturom
Ekstrakcija stranog tijela iz uha
Odstranjivanje ateroma i lipoma sa
šivanjem
Ekstrakcija stranog tijela iz nosa
Tuširanje sluznice
Ekstrakcija stranog tijela iz oro i
mezofarinksa
Direktoskopija sa ekstrakcijom stranog
tijela iz hipofarinksa
Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva
Bužiranje
Resekcija donjeg frenuluma jezika djeci do
godinu dana starosti
Dilatacija traheostome
Ekscizija benignog tumora kože lica
Dekanilman
Ekscizija malignog tumora kože lica
Redresemment
Ekscizija benignog tumora usne sluznice
Prednja tamponada nosa i detamponada
Ekscizija malignog tumora usne sluznice
Incizija abscesa lica i vrata sa drenažom
Hemostaza nakon ekstrakcije zuba
Incizija othematoma
Frenulumektomija
Odstranjivanje subkutanog stranog tijela
Uklanjanje granulacije
Primarna obrada manjih rana sa
suturom
Primarna obrada inficirane rane sa suturom
Ekstrakcija stranog tijela iz uha
Odstranjivanje ateroma i lipoma sa
šivanjem
Download

Primarna obrada manjih rana sa suturom Primarna obrada inficirane