JZU Bolnica
“Sveti A. Luka” pruža
usluge iz sekundarnog
nivoa zdravstvene zaštite
svim osobama koje se
obrate Ustanovi, kako sa
uputnicom tako i bez
uputnice, kao i osobama
koje nemaju zdravstveno
osiguranje.
Bolnica raspolaže
savremenom opremom u
oblasti radiologije i
biohemije,
specijalizovanim
stručnim kadrom, a
medicinske usluge
nudimo po
najpovoljnijim cijenama.
JZU Bolnica
“Sveti A. Luka”
Pop Ljubina 29
74000 Doboj
Tel: 053/241-022
Fax: 053/242-799
Sa uputnicom ljekara
plaća se participacija, a
bez uputnice cijena
usluge.
Cjenovnik svih usluga i
sve detaljnije informacije
se mogu pogledati na
sajtu Bolnice:
Vrsta usluga u
KM
www.bolnicadoboj.com
U kabinetu ordiniraju:
1. Dr Obrad Jović, načelnik službe
specijalista radiologije
2. Dr Slavica Kojić-Mišković
specijalista radiologije
3. Dr Rada Janković
specijalista radiologije
4. Dr Nebojša Radojčić
specijalista radiologije
Tel: 053/241-022 lokal 326
Email:[email protected]
Sa
uputnicom
Radiografija lobanje
30.00
6.00
Radiografija PNS
25.00
5.00
Radiografija pluća
30.00
6.00
Telekardiogram
Nativni snimak
abdomena
Radiografija
kičmenog stuba
Radiografija karlice
sa kukovima
Radioskopija
jednjaka
Radioskopija želuca
Pasaža tankog
crijeva
Irigografija
Holangiografija kroz
T dren
Intravenska urografija
30.00
6.00
35.00
8.00
30.00
6.00
25.00
5.00
35.00
7.00
45.00
9.00
80.00
17.00
100.00
28.00
100.00
24.50
110.00
22.00
Fistulografija
80.00
21.00
HSG
UZV mozga kod
djece
UZV regije vrata
Dopler krvnih sudova
vrata
110.00
24.00
35.00
15.00
40.00
15.00
50.00
10.00
Dopler krvnih sudova
ekstremiteta
50.00
10.00
UZV mekih tkiva
35.00
15.00
UZV dojke i aksila
50.00
15.00
UZV abdomena
35.00
15.00
UZV male karlice
CT pegled bez
kontrasta
CT pregled sa
kontrastom
MR pregled bez
kontrasta
MR pregled sa
kontrastom
35.00
15.00
150.00
37.00
200.00
54.00
290.00
90.00
345.00
Vrsta usluga
u KM
Sa
uputnicom
60.00
3.00
Kratka kolonoskopija
70.00
4.00
Kratka kolonoskopija
sa polopektomijom
90.00
41.10
Kratka kolonoskopija
sa biopsijom
100.00
10.00
Totalna kolonoskopija
90.00
4.00
Totalna kolonoskopija
sa polipektomijom
110.00
37.10
Totalna kolonoskopija
sa biopsijom
120.00
10.00
30.00
9.00
14.30
3.00
80.00
33.30
Biopsija želuca i
kolona
Rektoskopija
Gastroskopija sa
polipektomijom
Bez
uputnice
Sa
uputnicom
Orjentacioni
urološki UZV
pregled
20.00
3.00
Cistoskopija
150.00
3.00
150.00
3.00
20.00
3.00
50.00
3.00
50.00
3.00
50.00
3.00
100.00
3.00
Uretrocitoskopija
Dilatacija i
bužiranje uretre
Punkcija
hidrokele
Frenulum breve
Parafimoza –
manuelna
repozicija
Cirkumcizija
KARDIOLOGIJA
Na zahtjev pacijenta pružamo uslugu
IV anestezija (sa i bez uputnice)
100.00
ORTOPEDIJA
Informacije na telefon
053/241-022 lokal 224
Ordinirajući doktori:
1. Prim. dr Anela Velimirović
2. Prof. dr Nikola Gavrić
3. Dr Srećko Jugović
4. Dr Mladenko Lazić
Ultrazvuk
kukova djece
Informacije na telefon
053/241-022 lokal 315
Ordinirajući doktori:
1. Dr Marko Adžić
2. Dr Larisa Vasiljević Bukejlović
3. Dr Dobrivoje Živak
Vrsta usluga
u KM
Bez
uputnice
Sa
uputnicom
15.00
00.00
Bez
uputnice
Sa
uputnicom
Ergometrija
50.00
8.00
Ultrazvuk
kardiološki
50.00
15.00
Holter
monitoring
(EKG)
60.00
12.00
L A B O R A T O R I J A
Bez
uputnice
Vrsta usluge u KM
Ordinirajući doktori:
1. Dr Marko Račić načelnik službe
2. Dr Staša Gojković
3. Dr Dragan Cvijanović
Gastroskopija
R A D I O L O G I J A
Radno vrijeme kabineta za
radiologiju
radnim danom
07 – 13 h
Bez
uputnice
UROLOGIJA
Informacije na telefon
053/241-022 lokal 263
Informacije na telefon
053/241-022 lokal 231
Ordinirajući doktori:
1. Doc. dr sci. med Predrag Lazić
načelnik službe
2. Dr Nenad Marković
3. Dr Zoran Blagojević
4. Dr Brano Katanić
5. Dr Igor Nović
6. Mr sci. med Aleksandar Subotić
7. Dr Zoran Matković
Vrsta usluga
u KM
E-mail:
[email protected]
HIRURGIJA
108.50
Radno vrijeme radnim danom 07-15 h
Uzorkovanje i prijem materijala
07:15-9:00 h
Krajnji izvještaj ispitivanja-podizanje nalaza
14-15 h
Ordinirajući doktori:
1. Dr Marina Ćuković, načelnik službe
2. Dr Stojanka Živanović
Tel: 053/241-022 lokal 321
E-mail: [email protected]
Vrsta usluga u KM
Bilirubin
Bez uputnice
Sa
uputnicom
5.00
1.00
Vrsta u usluga u KM
Kisela fosfataza,
prostatična
Proteini ukupni
CRP
Proteini u urinu
Bence Jones proteini
Porfobilinogen u urinu
OGTT
ABS
Krvna slika (E, L, Hb,
Tr, HTC, MCV, MCH,
MCHC)
Bez
uputnice
Sa
uputnicom
5.80
1.00
3.70
2.90
7.50
2.80
32.50
10.00
8.50
1.00
1.00
1.50
1.00
6.50
3.50
2.00
8.00
4.00
Urea
4.70
1.00
Diferencijalna krvna
slika
4.00
1.50
Acidum uricum
Kreatinin
Glukoza
7.80
6.00
2.20
2.50
2.00
1.00
Kompletna krvna slika
na brojaču
11.50
5.50
HbA1c
13.90
3.00
Osmotska rezistencija
eritrocita
6.80
1.50
Holesterol
HDL holesterol
4.20
5.50
1.50
1.00
Retikulociti
7.30
1.50
LDL holesterol
Trigliceridi
Lipidogram
(trigliceridi, ukupni
holesterol, HDL,
LDL)
6.60
7.30
1.50
1.50
Sedimentacija
eritrocita
3.00
1.00
Fibrinogen
PV
APTT
15.00
13.50
5.00
3.00
18.00
5.50
7.40
1.50
Klirens kreatinina
15.00
1.00
Natrijum/Kalijum
Hloridi
5.20
6.40
1.00
1.50
Vrijeme krvarenja
Vrijeme koagulacije
D - dimeri
Kompletan pregled
urina-test traka
2.30
2.30
20.00
0.50
0.50
2.50
6.00
5.50
Fosfor
4.40
1.00
Magneziijum
Kalcijum
Kalcijum jonizovani
Bikarbonati
Jonogram (Na, K, CL,
bikarbonati)
Željezo
Fe, UIBC /TIBC
ALP
GGT
AST
ALT
Kreatin-kinaza
CK-MB
6.00
6.70
2.70
10.00
1.00
1.50
1.00
5.30
12.00
8.80
7.10
8.00
6.60
7.40
9.50
9.50
8.40
10.20
1.50
2.00
1.50
1.50
3.00
3.00
2.00
2.00
Okultno krvarenje
CEA
AFP
Ca 15-3
Ca 19-9
CA 125
TPSA
FPSA
5.50
19.00
19.00
35.00
35.00
35.00
19.00
1.50
5.00
4.00
11.00
11.50
35.00
4.00
19.00
5.50
TSH
T3
T4
FT3
FT4
14.00
13.10
14.10
14.50
14.50
3.50
3.00
3.00
5.50
5.50
HCG
18.00
9.20
LDH
6.60
1.50
Amilaza
12.50
4.00
28.60
6.00
Kisela fosfataza
6.80
1.50
Troponin I Ultra
Uzimanje kapilarne i
venske krvi
1.50
0.50/1.00
Download

laboratorijaradiologi ja - JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj