IZVJEŠTAJ
sa glavne akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada
provedene 09.09.2012. u Vareš Majdanu
u trajanju od 11:00 sati do 15:30 sati
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Velić Dalija (član «Let's Do It Vareš») - Vareš
Šišić Belmina
Rožajac Kenan
Botić Mirza
Džafo Adin
Džafo Belmin
Fazlić Amra
Mehak Sabina
Antić Belma
Ibrišimović Meldin
Lepić Rabija
Jezerak Alma
Botić Emina
Muftić Avdo
Mehmedović Amra
Ahmedović Amina
Čizmo Džejna
Ahmedović Esma
Muftić Almira
Beganović Azra
Redžić Sedija
Redžić Amila
Koprdža Berina
Velić Eldin
Pogarčić Iva
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Kadrić Rusmira
Hercegovac Nail
Dženana Ašćerija-Čabrajić
Velić Haris
Numanović Naida
Numanović Aida
Mehić Emrah
Mehić Mimela
Gondžo Faris
Brkić Ajla
Sarajlić Maja
Selak goran
Brkić Slađan
Ajanović Merđana
Mesić Mirnes
Romić Branko
Knih Renata
Knih Emil
Knih Jan
Hodović Azra
Ruf Jelena
Ruf Vladimir
Rizvanović Merisa
Kevrić Irma
Ahmedović Maida
Rahić Ena
Rahić Alen
Ibrišimović A.
Brkić Amir
Bitići Ahmed
Purišević Z.
Purišević E.
Paduh Alen
Bućma Alen
Bitići Dženan
10:30 – 11:00 h
Skup mještana (volontera) mjesne zajednice Vareš Majdan,
organizovanje u manje grupe I početak čišćenja.
11:00 – 13:30 h:
Čišćenje deponija, radovi na ručnom prikupljanju smeća u
vreće.
13:30 – 14:00 h:
Pauza
14:00 – 15:00 h:
Nastavak čišćenja.
U Vareš Majdanu volonteri su bili organizovani u dvije grupe, mlađu (djeca iz
osnovne škole) – koja je vršila čišćenje po ulicama i zelenim površinama od TRD-a,
Željezničke stanice, Partizana, Škole i prema Igralištu, dok je druga grupa volontera,
u kojoj su bili punoljetni, izvršila čišćenje deponija uz Planiničku cestu.
Lokalni tim «Let's Do It Vareš» pobrinuo se za nabavku vreća za smeće, rukavica,
sendvića (60 kom) i sokova (60 kom).
Zahvaljujemo se svim volonterima mjesne zajednice Vareš Majdan.
Potpomagatelji:
-
Općinski načelnik Hamdo Fatić (novčani prilog za sendviće i sokove)
JKP Vareš,
Šimić Prom doo (prijevoz otpada)
MZ Vareš Majdan
Vareš, 09. 09. 2012. God.
Lokalni tim
Let’s Do It Vareš
Download

I Z V J E Š T A J sa glavne akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada