2014
Tesla Info Kup 2014
realizovan u sklopu projekta: "IKT u službi
takmičenja učenika osnovnih škola iz oblasti
računarstva i informatike"
projekat je sufinansiran od strane Ministarstva spoljašnje i unutrašnje trgovine i
telekomunikacija, a realizovan uz saradnju sa partnerima u Novom Sadu,
Beogradu i Kragujevcu
ETŠ "Nikola Tesla" Niš
Pedagoško društvo informatičara Srbije Niš
6/23/2014
Sadržaj
TESLA INFO KUP
5
IZVEŠTAJ O ODRŽANOM ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU U NOVOM SADU
6
AKTIVNOSTI OKO ORGANIZACIJE I PRIPREME ŠKOLSKIH I REGIONALNOG TAKMIČENJA U NOVOM SADU
SPISAK PRIJAVLJENIH UČENIKA NA ŠKOLSKA TAKMIČENJA
SPISAK MENTORA I ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK UČENIKA SA OSVOJENIM BODOVIMA NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK TIMOVA KOJE KOJI SU SE PLASIRALI NA REGIONALNO TAKMIČENJE U NOVOM SADU
SATNICA REGIONALNOG TAKMIČENJA 27.04.2014.U NOVOM SADU
SPISAK ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA REGIONALNOM TAKMIČENJU U NOVOM SADU
REZULTATI MUDL ELEKTRONSKOG TESTA I RANGIRANJE
REZULTATI ANDROID KVIZA I RANGIRANJE
KONAČNA RANG LISTA TIMOVA NA REGIONALNOM TAKMIČENJU
PLASIRANI TIMOVI NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE SA IMENIMA UČENIKA I MENTORA
7
8
37
39
68
71
72
74
76
78
80
IZVEŠTAJ O ODRŽANOM ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU U BEOGRADU
81
AKTIVNOSTI OKO ORGANIZACIJE I PRIPREME ŠKOLSKIH I REGIONALNOG TAKMIČENJA U BEOGRADU
SPISAK PRIJAVLJENIH UČENIKA NA ŠKOLSKA TAKMIČENJA
SPISAK MENTORA I ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK UČENIKA SA OSVOJENIM BODOVIMA NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK TIMOVA KOJE KOJI SU SE PLASIRALI NA REGIONALNO TAKMIČENJE U BEOGRADU
SATNICA REGIONALNOG TAKMIČENJA 26.04.2014.U BEOGRADU
SPISAK ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA REGIONALNOM TAKMIČENJU U BEOGRADU
REZULTATI MUDL ELEKTRONSKOG TESTA I RANGIRANJE
REZULTATI ANDROID KVIZA I RANGIRANJE
KONAČNA RANG LISTA TIMOVA NA REGIONALNOM TAKMIČENJU
PLASIRANI TIMOVI NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE SA IMENIMA UČENIKA I MENTORA
82
83
96
98
111
113
114
116
118
120
122
IZVEŠTAJ O ODRŽANOM ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU U KRAGUJEVCU
123
2
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
AKTIVNOSTI OKO ORGANIZACIJE I PRIPREME ŠKOLSKIH I REGIONALNOG TAKMIČENJA U KRAGUJEVCU
SPISAK PRIJAVLJENIH UČENIKA NA ŠKOLSKA TAKMIČENJA
SPISAK MENTORA I ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK UČENIKA SA OSVOJENIM BODOVIMA NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK TIMOVA KOJE KOJI SU SE PLASIRALI NA REGIONALNO TAKMIČENJE U KRAGUJEVCU
SATNICA REGIONALNOG TAKMIČENJA 13.04.2014.U KRAGUJEVCU
SPISAK ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA REGIONALNOM TAKMIČENJU U KRAGUJEVCU
REZULTATI ANDROID KVIZA I RANGIRANJE
KONAČNA RANG LISTA TIMOVA NA REGIONALNOM TAKMIČENJU
PLASIRANI TIMOVI NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE SA IMENIMA UČENIKA I MENTORA
124
125
135
136
147
149
150
153
155
157
IZVEŠTAJ O ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU U NIŠU
158
SPISAK PRIJAVLJENIH UČENIKA NA ŠKOLSKA TAKMIČENJA
SPISAK MENTORA I ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK UČENIKA SA OSVOJENIM BODOVIMA NA ŠKOLSKIM TAKMIČENJIMA
SPISAK TIMOVA KOJE KOJI SU SE PLASIRALI NA REGIONALNO TAKMIČENJE U NIŠU
SATNICA REGIONALNOG TAKMIČENJA TESLA INFO KUP 2014 U NIŠU 12.04.2014.
KOMISIJE NA REGIONALNOM TAKMIČENJU
SPISAK ŠKOLA KOJE SU UČESTVOVALE NA REGIONALNOM TAKMIČENJU U NIŠU
REZULTATI MOODLE ELEKTRONSKOG TESTA I TIMSKO RANGIRANJE
REZULTATI ANDROID KVIZA I NJIHOVO RANGIRANJE
KONAČNA RANG LISTA TIMOVA NA TAKMIČENJU
PLASIRANI TIMOVI NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE SA IMENIMA UČENIKA I MENTORA
159
178
180
200
202
203
204
206
208
210
212
REPUBLIČKO TAKMIČENJE TESLA INFO KUP ZA 2014. GODINU
213
AKTIVNOSTI OKO ORGANIZACIJE I PRIPREME REPUBLIČKOG TAKMIČENJA U NIŠU
KOMISIJE ZA REPUBLIČKO TAKMIČENJE TESLA INFO KUP 2014
CENTRALNA KOMISIJA
MUDL KOMISIJA
ANDROID KOMISIJA
KOMISIJA ZA ŽALBE
REZULTATI INTERNET TESTA
REZULTATI ANDROID TESTA
KONAČNA RANG LISTA
PRVA TRI MESTA U INTERNET TESTU I NJIHOVI MENTORI
213
214
214
214
214
214
217
220
223
226
3
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRVA TRI MESTA U ANDROID KVIZU I NJIHOVI MENTORI
PRVA TRI MESTA U EKIPNOM PLASMANU I MENTORI EKIPA
226
226
STATISTIKA TAKMIČENJA TESLA INFO KUP 2014.
227
PREGLED OSTVARENIH PROSEČNIH REZULTATA
234
4
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
TESLA INFO KUP
Tesla Info Kup je takmičenje iz oblasti informatike i računarstva namenjeno učenicima sedmog i
osmog razreda osnovnih škola. Prvenstveni cilj organizacije ovog takmičenja je popularizacija
informacionih i komunikacionih tehnologija, razvijanje interesovanja i podsticanje motivacije učenika
za izučavanjem ovih naučnih disciplina, kao i otkrivanje učenika sa posebnim sklonostima.
Na školskom nivou učenici se takmiče pojedinačno, svako za sebe, rešavanjem elektronskog testa na
on-lajn platformi za učenje škole organizatora takmičenja. Na regionalnom i republičkom nivou
učenici se takmiče po timovima. Tim čine dva učenika koji moraju biti iz iste škole. Jedan učestvuje u
takozvanom Internet Testu, a drugi u Android testu.
 Internet Test je neposredno testiranje učenika na kompjuterima po principu: jedan učesnik jedan kompjuter. Testovi su formiraju tako da se iz svake od četiri kategorije pitanja (hardver,
računarske mreže i internet, softver-osnovni pojmovi i operativni sistem) bira po pet
slučajnih pitanja. Svaki učesnik takmičenja dobija svoj set pitanja i ima na raspolaganju 45
minuta da pruži odgovore.
 Android test je klasično kviz takmičenje sa javnim pitanjima i odgovorima. Specifičnost je što
u test u učestvuju učenici koji sa svojih prenosivih uređaja koji podržavaju Android
aplikaciju šalju odgovore. Svaki od odgovora sadrži samo slovnu oznaku jednog od ponuđenih
odgovora tako da je pružanje odgovora krajnje jednostavno. Svaki takmičar Android testa
ima pravo da za svako pojedino pitanje pošalje samo jedan odgovor i to u tačno određenom
vremenskom intervalu.
U školskoj 2013-2014. godini takmičenje se proširilo na četiri regiona: Novi Sad, Kragujevac, Beograd i
Niš. Ogranizatori regionalnih takmičenja su bile sledeće škole: u Novom Sadu elektrotehnička škola
"Mihajlo Pupin", u Kragujevcu Prva tehnička škola, u Beogradu PTT škola i u Nišu elektrotehnička
škola "Nikola Tesla".
5
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
IZVEŠTAJ O ODRŽANOM ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU
U NOVOM SADU
Takmičenja su bila organizovana u tri nivoa:

ŠKOLSKO TAKMIČENJE - KVALIFIKACIJE

OKRUŽNO TAKMIČENJE

REPUBLIČKO TAKMIČENJE
ŠKOLSKA TAKMIČENjA
Ukupan broj prijavljenih učenika za školska takmičenja: 1014 učenika
(Prilog 1. Spisak prijavljenih učenika na školska takmičenja)
Ukupan broj Osnovnih škola koja su učestvovala na školskim takmičenjima: 66 škola
(Prilog 2. Spisak škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima)
Ukupan broj učenika koji su regularno predali test na školskim takmičenjima: 667 učenika
(Prilog 3. Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima)
(Prilog 4. Spisak timova koje koji su se plasirali na regionalno takmičenje u Novom Sadu)
(PRILOG 5. Satnica regionalnog takmičenja 27.04.2014.u Novom Sadu)
(Prilog 6. Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Novom Sadu)
(Prilog 7. Rezultati Mudl elektronskog testa i rangiranje)
(Prilog 8. Rezultati Android kviza i rangiranje)
(Prilog 9. Konačna rang lista timova na regionalnom takmičenju)
(Prilog 10. Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika)
6
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
Aktivnosti oko organizacije i pripreme školskih i regionalnog takmičenja u
NOVOM SADU
Nastavnici ETŠ Mihajlo Pupin iz Novog Sada koji su bili angažovani u toku pripreme i realizacije
regionalnog takmičenja nalaze se na spisku.
JMBG
Ime i prezime
Škola
Mesto
1.
0706977850037
Žolt Konja
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
2.
2206984805025
Jelena Ristić
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
3.
1512977800026
Momir Predojević
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
4.
0410962800045
Zvonko Gašparović
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
5.
0809981800021
Nebojša Amidžić
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
6.
0912968772014
Nebojša Bogićević
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
7.
0704988805049
Tamara Tovilović
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
8.
2701972777027
Zorica Babić
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
9.
2910986835001
Mariana Bojko
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
10.
0609977885021
Zorica Žičvić
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
11.
1507977777012
Stana Makević
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
12.
1210969335032
Tanja Radaković
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
13.
2507976778426
Ljiljana Glišić
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
14.
0202975777040
Danijela Radmilović
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
15.
0306963805014
Vesna Stanojević
ETŠ "Mihajlo Pupin"
Novi Sad
7
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 1.
Spisak prijavljenih učenika na školska takmičenja
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
8
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Djura Jaksic" Kac
OS "Djura Jaksic" Kac
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
Slavisa Kozomara
Dragan Majkic
Mihajlo Roscic
Dimitrije Kralj
Vesna Tatomir
Aleksandar Cuso
Dejan Grujic
Isidora Bogdanovic
Vanja Mandic
Ferenc Vitez
Predrag Tatomir
Djordje Gavrancic
Stefan Pavel
Vladan Puhaca
Miljana Svelja
Aleksandra Komazec
Vanja Cimesa
Marko Tosic
Bojana Veselinovic
Dragan Brstilo
Nemanja Bulovic
Mladen Kundit
Stefan Sukara
Nemanja Rajic
Majda Trivic
Nenad Rajic
Stefan Sekuljica
Dejan Ognjenovic
Nadja Kusic
Ljiljana Komazec
Marija Simic
Uros Rosic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
9
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
Stefan Sekulic
Jovan Jovancic
Stevan Olarevic
Stefan Papic
Aleksandra Milin
Jovana Lujanov
Nikola Mraovic
Sladjana Slijepcevic
Anica Krstic
Tamara Mema
Branislav Kocoba
Nikola Vlajic
Milos Markov
Stefan Tomasevic
Nikola Ivanisevic
Aleksandar Lazarevic
Drasko Korac
Dalibor Nikolic
Davorin Horvacki
Augustin Zigmanov
Georgije Tanasic
Biljana Ognjanov
Mihaela Tikvicki
Aleksa Kujundzic
Bojan Velickovic
Luka Marinko
Dorja Skenderovic
Nikola Imric
Mario Vojnic.Hajduk
Ognjen Skenderovic
Alekse Kujundzica
Dejan Stepanovic
Ervin Sejdovic
Mario Evetovic
Sladjana Borcic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
10
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" Banatsko Karadjordjevo
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Veljko Petrovic" Begec
OS "Veljko Petrovic" Begec
Sladjana Kovacevic
Simo Bikic
Vojislav Mandic
Nikola Galovic
Milana Bosnic
Anja Milosevic
Nikolina Dosenovic
Mladen Zarkovic
Nenad Jovanovic
Srdjan Klimovic
Andjela Jovanovic
Goran Budisavljevic
Vojin Matic
Milos Miric
Stefan Vukumirovic
Relja Cortan
Bojana Drazic
Igor Turk
Dusan Koruga
Milena Vlaisavljevic
Radmila Uzelac
Jelena Zoraja
Darko Turk
Nikola Rakic
Nedeljko Cvijanovic
Luka Orlovic
Tamara Klasnja
Nemanja Korac
Slavica Knezevic
Andjela Hinic
Luka Lukic
Jelena Turk
Milana Vlaisavljevic
Nikola Sugic
Nedeljko Dragutinovic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
11
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
Jana Miajlovic
Una Jazic
Milos Verencevic
Milica Jovanovic
Mihaela Stapar
Marina Mrdalj
Djurekovic Ana
Maja Jovanovic
Aleksandar Skaljac
Milos Barac
Milos Tatic
Marija Nikolic
Dusan Jovovic
Mihaela Osmajic
Luka Pikula
Antonija Jovicic
Jovan Kopas
Ivana Stankovic
Anka Miljus
Luka Miljus
Srna Sukur
Milos Panic
Jelena Mitosevic
Tamara Antovic
Luka Brajovic
Filip Tunguz
Zeljka Jojic
Milos Drljaca
Nenad Opacic
Ana Kosovic
Milan Martic
Nemanja Marton
Predrag Despotovic
Nikolet Gleser
Marko Tica
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
12
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Zarko Zrenjanin" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
Dusan Pesic
Dragana Pujic
Anja Kuzmanovic
Filip Gajta
Luka Romic
Bojan Ninic
Marko Polic
Nikola Grbovic
Rastko Stanickov
Teodora Maruna
Vuk Lecic
Dragana Lukic
Luka Veniger
Nikola Popovic
Stefan Zambo
Andjela Gajic
Ivona Kis
Predrag Miljanovic
Jovan Medic
Stefan Milosavljevic
Petar Obradovic
Momcilo Cekic
Nikola Kerleta
Radoslav Petrovic
Jovan Simic
Nikola Milivojevic
Milica Zagorac
Lea Rusov
Stefan Dudarin
Ilija Berklovic
Srdjan Purtnik
Andjela Jovanovic
Dusan Popovic
Lazar Kovacevic
Nikola Jovanovic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
13
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Sremska Kamenica
OS "Jovan Popovic" Novi Sad
OS "Jovan Popovic" Novi Sad
OS "Jovan Popovic" Novi Sad
OS "Jovan Popovic" Novi Sad
OS "Jovan Popovic" Novi Sad
OS "Jovan Popovic" Novi Sad
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
Nemanja Ljubisic
Milica Zivlak
Milos Milunovic
Ana Djordjevic
Nikola Milunovic
Nikola Radanovic
Miona Vuleta
Aleksandar Drobnjak
Dusan Stupovski
Teodora Tolj
Ljubo Davidovic
Nemanja Milunovic
Nevena Kuzet
Nikola Sajfert
Ognjen Mitrovic
Teodora Cvijic
Zeljana Pavkovic
Branislav Brzak
Jovan Dmitrovic
Jovan Erceg
Luka Lisica
Luka Mirkovic
Luka Ulic
Natasa Majkic
Bora Andjelic
Darko Havlovic
Nevena Arsic
Anja Kovacevic
Anja Krsmanovic
Dragana Antonic
Gavrilo Stanic
Ilija Vukovic
Maja Pedic
Marko Novakovic
Milana Plavsic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
14
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mihajlo Pupin" Veternik
OS "Mihajlo Pupin" Veternik
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
Milica Tadic
Nemanja Popovic
Predrag Pekez
Stanislava Milicevic
Tamara Nikolic
Teodora Prosic
Uros Loncar
Vukasin Macura
Georgina Stefan
Lucijana Kurja
Kristina Karasin
Gabriela Korkan
Djordjijana Preda
Marin Suc
Misela Kurja
Mihaela Njamcu
Kristijan Bozin
Sebastijan Boldovina
Milan Stankovic
Ilija Mancu
Luka Zagar
Vladimir Venceljovski
Anja Farkas
Andrej Kotvas
Andrej Urbanek
Jaroslav Petrik
Marek Filjka
Darko Korenj
Jasmina Holubek
Sanja Suhanek
Milana Nestorov
Janko Suhanek
Andrea Lukac
Pavel Urbanek
David Svetlik
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
15
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Nikola Tesla" Novi Sad
OS "Nikola Tesla" Novi Sad
OS "Nikola Tesla" Novi Sad
OS "Nikola Tesla" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
Blazena Babka
Lenhart Marko-Maroni
Jan Marko
Miroslav Filjka
Suzana Bakos
Martina Zolnaj
Djurko Omasta
Aleksandar Damjanovski
Janko Cernjos
Janko Halupa
Aleksandra Ivanovic
Aleksander Jarmocki
Dario Sulja
Lidija Bolerac
Miroslav Steker
Tatiana Poljak
Viktor Urban
Zelislav Jonas
Aleksandar Gujas
Laslo Sabadi.Baranji
Filip Saponja
Arpad Cibula
Daria Varga
Djordje Krstic
Petar Gruborovic
Jelena Dacin
Viktor Dragojevic
Borislav Tosic
Nadja Gvozdenac
Stanko Jovic
Veljko Radakovic
Stefan Simanic
Damir Jasminovic
Doris Kis
Marko Djurdjevic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
16
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
Nemanja Stanar
Violeta Rovcanin
Uros Mitrovic
Sasa Lovric
Petar Trickov
Isidora Komazec
Luka Stojiljkovic
Marko Nenadic
Ognjen Stevanovic
Damjan Peselj
Milos Belegisanin
Marko Petrovic
Nikola Visnjevac
Mihailo Margetic
Aleksandra Janjic
Luka Rajkovic
Kristina Misic
Veljko Kovinic
Slavna Subotic
Andjela Erakovic
Vanja Tanaskovic
Isidora Kvrgic
Teodora Dosenovic
Vesna Zaric
Andrijana Mastilo
Dusanka Barisic
Jelena Bosnjacic
Nadja Ivkovic
Mihajlo Vujcic
Luka Jovicilic
Aleksandar Stojecki
Mihajlo Stojanovic
Srdjan Nenadovic
Milan Kozeljac
Sasa Ivanisevic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
17
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Sremski front" Sid
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
Dusan Milasinovic
Srdjan Vuksanovic
Sanja Devic
Slobodan Mijatovic
Radovan Vukelic
Dejan Torma
Nela Jovic
Dusan Petrovic
Aleksandra Vuksanovic
Goran Komjat
Antonije Katrina
Lenka Isidora Aleksic
Jovana Marinkov
Natalija Kostic
Avram Pusic
Viktorija Petrovic
Vladimir Radisic
Anastasija Milicevic
Bogdan Stepanov
Anja Radic
Jovan Misoni
Aleksandar Pavlic
Stefan Stankovic
Elena Akik
Nenad Maricic
Branislav Belotic
Aleksandar Kokinovic
Stefan Topic
Jovan Simic
Milica Mirkovic
Srdjan Djurdjevacki
Una Jaric
Andrej Maricic
Dusan Pacanin
Ilija Negovanovic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
18
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
Njegos Katanic
Teodora Misirkic
Tijana Petkovic
Mihajlo Zagorac
Sara Erkic
Jovan Mujic
Katarina Cvetkovic
Marko Rako
Nenad Milojevic
Stefan Pravuljac
Maksim Markovic
Milutin Sipcic
Aleksa Milosevic
Martin Cernak
Nikola Zigic
Dimitrij Sunajko
Danijel Cupac
Matija Valter
Sasa Potezica
Stefan Savic
Milena Markovic
Jovana Mirkovic
Dejan Jaksic
Milica Novak
Aleksandar Sabo
Aleksandar Vujcic
Miljana Stankovic
Ana Ković
Ana Zorić
Boris Šobat
Dane Milišić
Dušan Krnjajić
Đorđe Đurić
Đorđe Stupar
Filip Arsić
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
19
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Dositej Obradovic" Novi Sad
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
Jovan Isakovski
Jovana Majstorović
Marijana Jajić
Mihajlo Đilas
Miloš Kovačević
Nikola Sovilj
Srđan Uzunović
Tamara Savić
Tatjana Vukelić
Veljko Zorić
Nemanja Kepcija
Kristina Misic
Aleksa Vasic
Milica Jovovic
Simona Dragas
Milica Kacavenda
Vladimir Aleksic
Nikola Tanovic
Milica Tomanovic
Kristina Stimac
Damjan Mihajlovic
Mihajlo Prpa
Gorana Loncar
Aleksandar Tamas
Radomir Vujic
Radovan Maksimovic
Milan Stevanovic
Milica Popadic
Nikola Trbojevic
Marko Radakovic
Mihajlo Eror
Dragan Erceg
Stefan Jaksic
Marko Hatala
Milan Đurić
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
20
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
Vuk Starinac
Ivan Sabo
Jan Hrcan
Adrian Sirka
Igor Pokoracki
Michael Karlecik
Igor Tifenbach
Marijana Kalamin
Zelislav Farkas
Jan Babuhna
Mario Mega
Mario Simak
Adrian Čižik
Dušan Vašek
Jan Bačur
Jan Bojkovski
Ladislav Sabo
Miroslav Valenta
Natanael Sampor
Pavel Valenta
Pavel Zaborski
Sanja Maglocki
Vlatko Cicka
Ivona Dekic
Toni Trzin
Dragan Pastor
Karlo Pest
Nemanja Markovic
Neda Nikodinovic
Ksenija Bradaric
Miljana Jozic
Timea Tomasev
Ivana Medvidovic
Kristijan Resanovic
Sara Horvat
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
21
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
Tihomir Gorjanac
Dajana Erdelji
Milica Gloginja
Igor Kolar
Vukasin Vukovic
Nemanja Sirar
Sabrina Bosnic
Snezana Milic
Vesna Glusac
Sasa Stojanovic
Boza Barbul
Daniel Barbul
Dragana Gojic
Igor Egredzija
Adam Samardzija
Milana Gojic
Igor Bicanin
Bojana Papak
Nevena Tadic
Ognjen Srdic
Aleksa Kralj
Marko Popara
David Grahovac
Dragan Rodic
Jelena Janjic
Natasa Vasic
Nikola Jerkovic
Bojana Djilas
Una Ugarcina
Veljko Tornjanski
Aleksa Vujnic
Jovana Kalamkovic
Igor Putnik
Andreja Maric
Luka Popovic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
22
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" Novi Sad
OS "Svetozar Miletic" Vrbas
OS "Svetozar Miletic" Vrbas
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
David Gero
Nenad Vuletic
Luka Selak
Aleksa Manojlovic
Nikola Adamovic
Nikola Milosavljevic
Vuk Ivkovic
Sergej Manojlovic
Branislav Ristic
Sara Macavara
Aleksandar.Nikola Pavlovic
Aleksandar Krajinovic
Mihajlo Maletic
Stefan Dojcinovic
Luka Bulatovic
Luka Petrovic
Aleksandar Bratic
Branko Stojisavljevic
Dušan Galović
Sergej Ćurčić
Srđan Kuzmanović
Tamar Čukić
Tamara Tintor
Aleksa Alargic
Matija Antovic
Darija Disic
Nadja Bogdanov
Zolt Bene
Stefan Raskovic
Sasa Dabic
Blagoje Arsenijevic
Aleksandar Ilic
Aleksa Milković
Branko Boljanović
Jovana Basta
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
23
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
Nikola Madzarev
Boglarka Benei
Dusan Bikicki
Daniel.Andrej Kalic
Nemanja Kovacevic
Nikola Radovic
Aleksandar Pejin
Luka Komazec
Ivan Nikolovski
Nemanja Tomic
Milica Cirovic
Luka Plavsic
Relja Borovnica
Danilo Babik
Damjan Drljaca
Dejan Stancic
Milos Cirovic
Abedinoski Nenad
Djordje Tesanovic
Tatjana Cvejic
Mirosavljevic Igor
Tea Uhelji
Nemanja Ostojic
Sara Petkovic
Milos Miljevic
Andjela Stevanovic
Mihajlo Bondji
Martinovic Nemanja
Milos Minic
Teodora Sandar
David Nikolcic
Maksimovic Zarko
Zdravkovic Miodrag
Vladimir Kocis
Ivana Radovanovic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
24
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
Miroslav Cobrda
Ivona Cinkocki
Mihal Usjak
Dusan Pejak
Jovan Hurag
Novak Kapetanov
Srdjan Milic
Stojan Jokic
Milos Stojsavljevic
Bojan Mladenovic
Daniel Cinkocki
Stevan Petrovic
Nenad Belegisanin
Patrik Fic
Teodora Grujic
Zeljko Peric
Mateja Simic
Marko Lazic
Zoran Tosic
Sanja Velimirovic
Aleksa Kreculj
Sara Mitrovic
Ivana Radenkovic
Zlata Stosic
Magdalena Dubic
Vladana Stanojev
Andjel Andjelovic
Ivan Vilcek
Andrijana Stosevski
Milica Milic
Magdalena Bakic
Ivan Zivkov
Dalibor Vlajnic
Kristina Kreculj
Miljana Begovic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
25
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dr Bosko Vrebalov" Melinci
OS "Dr Bosko Vrebalov" Melinci
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
Aleksandar Stanojev
Danijel Stankovic
Predrag Panic
Boris Bratic
Luka Stojadinovic
Aleksandar Divljacki
Sreten Divljacki
Srdjan Zivkovic
Ziva Radojev
Zeljko Moc
Anita Gasemberger
Boris Vlajnic
Dragana Stosic
Kristina Dan
Marija Stankovic
Nikola Zivkovic
Nevena Reljin
Jovana Radojev
Dalibor Lazin
Ilija Dimitrov
Konstantin Pavlov
Lazar Necakov
Milan Arsenovic
Nikola Nedelkovski
Stevica Jozika
Mihajlo Marjanski
Sava Dimitrijevic
Nikola Tomic
Bozidarka Stimac
Aleksandra Arbutina
David Cestic
Vladimir Ninkovic
Sava Bosiljkic
Miljana Karac
Miodrag Palalic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
26
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Milos Crnjanski" Novi Sad
OS "Milos Crnjanski" Novi Sad
OS "Milos Crnjanski" Novi Sad
OS "Milos Crnjanski" Novi Sad
Luka Savatovic
Dusan Lazendic
Nemanja Vezmar
Dane Erceg
Selena Miric
Aleksandar S.Mandic
Sladjana Jovanovic
Branislava Knezevic
Ivana Horvat
Sasa Dubajic
Stefan Jovic
Dragan Miletic
Danijel Banic
Jovana Visic
Nikola Miletic
Aleksandar M.Mandic
Branislav Mandic
Sanja Veselinovic
Ivan Ravza
Miroslav Djocos
Nemanja Kovacevic
Boris Ceman
Andrej Kolar
Miroslav Kolar
Martin Macak
Vladimir Marcok
Branislav Kulik
Pavel Smit
Nikola Stojcic
Slobodan Sestic
Strahinja Djurdjic
Ratko Bursac
Stefan Radojkovic
Aleksandar Savic
Dejan Beric
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
27
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Milos Crnjanski" Novi Sad
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
Nikola Bacvanski
Borko Ilic
Djuradj Rasetic
Aleksa Momcilov
Nina Denic
Milos Medic
Aleksa Stoiljkovic
Nikola Cvetkovic
Aleksa Pokrajac
Igor Lepojic
Jelena Turicanina
Ivan Cvetanovic
Dijana Vukobratovic
Bosko Stankovic
Valentina Ilic
Dusanka Mijic
Milica Mijic
Dusan Golubovic
Stefan Repac
Jakov Stanojevic
Snezana Grujic
Andjela Bulatovic
Brigita Alfeldi
Nebojsa Savic
Ajron Farkas
Ekaterina Ilic
Oksana Milijasevic
Stela Bajai
Kristijan Huber
Teodor Kopric
Stefan Ivanovic
Viktor Katzenberger
Teodor Kamenov
Ognjen Milojevic
Milos Vukasinovic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
28
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
OS "Veljko Vlahovic" Novi Sad
OS "Veljko Vlahovic" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
Filip Krnetic
Aleksa Mijic
Aleksa Damjanovic
Ognjen Ilic
Milan Podunavac
Filip Trivunovic
Vuk Todorovic
Vladimir Lunic
Aleksa Zubic
Aleks Mitrovic
Aleksa Stojic
Aleksa Stojic
Aleksandar Rapajic
Andrea Divljak
Darko Rusov
Katarina Gajinov
Nenad Milosevic
Mirko Jelovac
Nemanja Gvozdenovic
Igor Pijevac
Milenko Gavric
Sergej Stajsic
Nikola Obradovic
Branislav Madzar
Petar Stamenkovic
Lazar Galic
Aleksa Kunovac
Galina Curcic
Nikola Pesic
Milan Vracar
Nemanja Ris
Stefan Ilic
Vladimir Jovin
Radivoje Tomasevic
Jovan Petljanski
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
29
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" Novi Sad
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
Vladimir Krsmanovic
Darko Pazin
Stefan Kalafatic
Nemanja Jocanovic
Lazar Gugleta
Aleksandar Curcic
Milan Ajder
Aleksandar Djuric
Arsenije Lalic
Damjan Cvetanovic
Dimitrije Pavlovic
Djordje Ceran
Fedor Bozic
Filip Meseldzija
Ivana Gucunski
Jovan Rajcevic
Kiril Vasiljev
Luka Djurovic
Luka Kubanovic
Marko Nikolic
Marko Nikolic
Marko Pusac
Martin Topic
Mihajlo Ciric
Nikola Bojovic
Radivoje Tomasevic ??
Stefan Basaric
Marko Visekruna
Stribor Bihorac
Srdjan Pejicic
Nikolina Dzaleta
Dejan Lukic
Milan Kamdzijas
Milica Dopudja
Aleksandar Vasic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
30
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djordje Natosevic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
Milica Maravic
Milena Milic
Petar Przulj
Vanja Nedic
Mihajlo Trkulja
Ivana Zunic
Veljko Mihajlovic
Martina Ladocki
Aleksandar Momcilovic
Milica Tarlac
Alen Plavsic
Jovan Markovic
Krstan Vukadinovic
Rastko Panic
Katarina Secerov
Aleksandar Stanojevic
Dusan Prodanovic
Igor Jovanovic
Vladimir Vucurovic
Katarina Kajevic
Ksenija Petrovic
Stevan Arsenijevic
Dunja Visnjicar
Aleksandar Rodic
Sergej Cicvara
Dejan Repac
Matej Nežić
Petar Sremački
Marko Kostic
Milica Draca
Tamara Kostresevic
Jovana Nikacev
Katarina Kojic
Ognjen Djukanovic
Vukasin Panic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
31
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Danicic" Novi Sad
OS "Djura Jaksic" Curug
OS "Djura Jaksic" Curug
OS "Djura Jaksic" Zrenjanin
OS "Djura Jaksic" Zrenjanin
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
Stefan Milivojcev
Milica Krstic.Budimirovic
Andrea Širočka
Isidora Božić
Jovana Aleksić
Maša Jeftić
Neda Pavlović
Sinisa Gvojic
Teodora Kovačev
Teodora Luković
Petar Bundalo
Vladimir Radmilo
Milos Pesut
Milos Panic
Filip Zjalic
Danijel Krkovic
Anja Dimitrov
Aleksandar Milovanovic
Filip Sajdl
Milica Veselinovic
Petar Mrdja
Emilija Ristic
Vuk Dinic
Jovana Lacarac
Uros Mijic
Luna Zivkovic
Nina Mihajlov
Masa Zmiric
Lora Savic
Slobodanka Dragojevic
Vanja Tutunovic
Milena Lucic
Nina Busic
Nemanja Sepa
Marina Bastaja
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
32
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
Danijel Koncar
Marko Pavicevic
Tijana Nestinac
Aleksandra Nisevic
Stanislav Nicetin
Tamara Ceranic
Teodora Ivanis
Marija Jovanovic
Aleksandra Uzelac
Teodora Simic
Vukasin Mudric
Aleksa Alfirovic
Katarina Milojevic
Dusan Jelic
Nikolina Peskir
Dunja Miric
Svetislav Jovicic
Djordje Markovic
Milan Koler
Stefan Tresek
Ivona Djordjevic
Andjelija Petrovic
Nikola Pupovac
Stefan Drageljevic
Jovana Mohora
Ognjen Jelovac
Aleksandra Petrovic
Aleksa Stevanovic
Tamara Vasic
Nikola Repac
Mirjana Medic
Uros Virijevic
Luka Lonec
Ana Privracki
Ognjen Grbic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
33
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Kosta Trifkovic" Novi Sad
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
Borislav Boldis
Jelena Berber
Dragana Bobic
Aleksa Boldis
Vladimir Kuku
Sofija Mihajlovic
Dragan Nenadovic
Vladimir Sikirica
Mirjana Marinkovic
Stefan Rodic
Sebastijan Tesic
Miljana Puskas
Sara Miljkovic
Aleksa Matic
David Ipac
Dragutin Mihajlovic
Milan Miljesic
Nikola Narancic
Stefan Tosic
Milan Jovic
Milana Dokic
Igor Petrovski
Viktor Milovanovic
Stefan Buha
Aleksa Kovac
Filip Caric
Ivona Vujatov
Stefan Papic
Ljubisa Radojcin
Marija Sormaz
Lazar Ranisavljev
Aleksandar Vazovic
Aleksandar Ivanov
Stevan Radojcin
Branislav Ranisavljev
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
34
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Sveti Sava" Rumenka
OS "Sveti Sava" Rumenka
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
Predrag Ivetic
David Apelic
Bojan Vujić
Gliša Krnajac
Milica Kećanski
Miloš Protić
Rastko Mihajlov
Sava Mihailov
Sava Mihajlov
Srdjan Radovic
Mila Japundza
Matija Vidovic
Andrija Music
Gorcin Kecojevic
Stefan Vukovic
Dejan Trivunovic
Marko Hlebjan
Danijela Strisko
Andrea Medvedj
Dragan Kuslakovic
Milos Trivunovic
Danilo Ćorković
Nemanja Jokić
Stefan Đuričić
Anja Dimic
Strahinja Stojanovic
Bojana Popovic
David Stanic
Mirko Jasnic
Bojan Ilic
Dusan Putnik
Nikola Kavgic
Jelena Kolac
Mina Ristovic
Aleksandar Bozic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
35
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
Nemanja Jovic
Silvija Tepsic
Bosko Kerkez
Uros Damjanovic
Jovana Radic
Danilo Petkovic
Marija Lazarevic
Slavko Krstic
Milica Lazarevic
Ognjen Basara
Jovan Jelicic
Andjela Zelenkovic
Marina Antic
Filip Volaric
Nikola Drvenica
Veljko Ljustina
Nikola Kalajdzic
Milos Stojanac
Nenad Jovanovic
Aleksandar Milosevic
Jovan Railic
Novak Delic
Vanja Jovanovic
Nikola Crnomarkovic
Danijela Rajkovic
Dejan Vidić
Jovana Ostojić
Ljubica Ljubišić
Nemanja Radaković
Nikola Baburać
Stefan Đuričić
Svetlana Krčmar
Jovana Jerkovic
Nikola Zivanovic
Ivana Drobac
Aleksandra Mileusnic
David Tomic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
36
Naziv škole
Ime i prezime takmičara
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Novi Sad
OS "Vuk Karadzic" Novi Sad
OS "Vuk Karadzic" Novi Sad
OS "Vuk Karadzic" Novi Sad
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
Nikola Pudja
Boris Kadic
Jana Torbica
Aleksa Kuzmancev
Vojislava Matic
Miljana Djurica
Luka Vukovic
Marko Cucuz
Boris Bandur
Bojana Kalajdzic
Nemanja Maletin
Ivana Stojkov
Ognjen Tepic
Srdjan Grzan
Nikola Kozomora
Momir Carevic
Marko Markovic
Dejan Bijelic
Filip Tokic
Veljko Zekic
Strahinja Danicic
Dusko Ostojic
Lazar Saric
Vladimir Cancarevic
Tara Cvorovic
Vladimir Rasimic
Ognjen Palisaski
Tamara Cvorovic
Ognjen Brankovic
Aleksandar Voraček
Aleksandra Ivanović
Davor Janić
Ivana Nikolić
Milan Mumović
Snežana Rakić
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 2.
Spisak mentora i škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
37
Škola
Mesto
Mentor/-i
OS "20. oktobar"
OS "20. oktobar"
OS "23. oktobar"
OS "Braca Novakov"
OS "Djordje Natosevic"
OS "Djura Danicic"
OS "Djura Jaksic"
OS "Djura Jaksic"
OS "Djura Jaksic"
OS "Djura Jaksic"
OS "Dositej Obradovic"
OS "Dositej Obradovic"
OS "Dr Bosko Vrebalov"
OS "Dusan Radovic"
OS "Ivan Goran Kovacic"
OS "Jovan Ducic"
OS "Jovan Grcic Milenko"
OS "Jovan Jovanovic Zmaj"
OS "Jovan Popovic"
OS "Kosta Trifkovic"
OS "Laza Kostic"
OS "Ljudovit Stur"
OS "Marija Trandafil"
OS "Matko Vukovic"
OS "Mihajlo Pupin"
OS "Mileta Protic"
OS "Milos Crnjanski"
OS "Miroslav Antic"
OS "Mosa Pijade"
OS "Nikola Tesla"
OS "Nikola Tesla"
OS "Ognjen Prica"
OS "Petar Kocic"
OS "Petar Petrovic Njegos"
Sivac
Vrbas
Sremski Karlovci
Silbas
Novi Sad
Novi Sad
Curug
Kac
Kikinda
Zrenjanin
Novi Sad
Sombor
Melinci
Novi Sad
Stanisic
Petrovaradin
Beocin
Sremska Kamenica
Novi Sad
Novi Sad
Gakovo
Kisac
Veternik
Subotica
Veternik
Tovarisevo
Novi Sad
Odzaci
Backi Breg
Banatsko Karadjordjevo
Novi Sad
Kolut
Cestereg
Vrbas
Valentina Rutovic
Sladjana Kalanj
Dragana Ćeranić
Snežana Popović
Milica Zvekić
Dragana Lukić
Vesna Mijic
Jasmina Jerković
Jelena Bulatovic
Darko Stankov
Jelena Đurđev
Violeta Majski
Nikola Adamov
Sandra Terzić
Nenad Đapić
Suzana Stepanovic
Žana Pušić
Darko Krajišnik
Andrijana Hristov
Milan Maoduš
Zlatko Jovanović
Iveta Đurovka
Jadranka Glamočić
Nenad Saric
Andrej Trifković
Snežana Popović
Gordana Adamovic
Svetlana Erceg
Zlatko Jovanović
Danijela Danić Kuručev
Biljana Žviždak
Zlatko Jovanović
Danijela Danić Kuručev
Slađana Kalanj
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
38
Škola
Mesto
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
OS "Petefi brigada"
OS "Petefi Sandor"
OS "Prva vojvodjanska brigada"
OS "Slavko Rodic"
OS "Sremski front"
OS "Sveti Sava"
OS "Svetozar Markovic Toza"
Kula
Novi Sad
Novi Sad
Krajisnik
Sid
Rumenka
Novi Sad
42.
43.
44.
45.
OS "Svetozar Miletic"
OS "Veljko Petrovic"
OS "Veljko Vlahovic"
OS "Vuk Karadzic"
Vrbas
Begec
Novi Sad
Backa Palanka
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Zarko Zrenjanin"
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj"
OS "Lukrecija Ankucic"
OS "Vera Miscevic"
OS "Mihail Sadoveanu"
OS "Mlada pokolenja"
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava"
Backo Dobro Polje
Crvenka
Novi Sad
Zrenjanin
Novi Sad
Novi Sad
Samos
Belegis
Grebenac
Kovacica
Nova Pazova
57.
58.
59.
60.
OS "Vuk Karadzic"
OS "Zmaj Jova Jovanovic"
OS "Marsal Tito"
OS "Bosko Palokovljevic Pinki"
Vrsac
Ruma
Padina
Stara Pazova
61.
62.
63.
64.
OS "Dositej Obradovic"
OS "Ivo Lola Ribar"
OS "Dusan Jerkovic"
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
Opovo
Ruma
Indjija
Vrsac
65.
66.
OS "Simeon Aranicki"
OS "Veljko Dugosevic"
Stara Pazova
Ruma
e-mail: [email protected]
Mentor/-i
Biljana Kalafatic
Gliša Gavrilov
Jelena Janjic
Tomislav Šeremet
Edit Nađ
Maja Bosnić
Olgica Rikanović
Dragana Pušić
Gordana Adamovic
Marija Karanović
Tijana Tešan
Natalija Preradov
Dragana Pušić
Olivera Krstonošić
Zorica Boškov
Vesna Marković
Jelena Đurđev
Marija Milošević
Darina Poljak
Marijana Špurić
Marijan Farkaš
Darina Poljak
Jelena Grubić
Sonja Kovačević
Nataša Vujičin
Nataša Majstrović
Mirko Bilek
Tijana Neznanović
Miroslav Strisko
Jelena Đurđev
Anita Topalovic
Milijana Grković
Sonja Kiš
Dragana Mohora
Tijana Neznanović
Anita Topalović
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 3.
Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima
RB
Škola
Ime i Prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Djura Jaksic" Curug
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Djura Jaksic" Zrenjanin
OS "Djura Jaksic" Curug
OS "Dr Bosko Vrebalov" Melinci
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
32
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
39
David Stanic
Igor Pijevac
Ilija Berklovic
Srdjan Purtnik
Petar Bundalo
Darija Disic
Andjela Jovanovic
Stefan Milosavljevic
Filip Zjalic
Danijel Krkovic
Milos Pesut
Vladimir Radmilo
Mihajlo Marjanski
Luka Pikula
Dusan Popovic
Lazar Kovacevic
Nikola Jovanovic
Nemanja Ljubisic
Mirko Jasnic
Antonija Jovicic
Nikola Tomic
Mihajlo Roscic
Marko Visekruna
Milica Zivlak
Predrag Despotovic
Bojan Ilic
Nikola Ivanisevic
Jovan Kopas
Natasa Majkic
Ivana Stankovic
Dusan Putnik
Milos Milunovic
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
23 m 19 s
32 m 25 s
09 m 02 s
09 m 32 s
23 m 26 s
27 m 10 s
11 m 57 s
19 m 35 s
9m7s
19 m 2 s
22 m 14 s
22 m 39 s
23 m 25 s
34 m 00 s
08 m 44 s
09 m 11 s
17 m 48 s
11 m 06 s
11 m 34 s
15 m 57 s
27 m 14 s
31 m 54 s
42 m 46 s
10 m 45 s
16 m 30 s
19 m 22 s
38 m 47 s
39 m 08 s
13 m 47 s
14 m 41 s
20 m 26 s
16 m 15 s
Bodovi
29.67
29.67
29.49
29.49
29.49
29.49
29.34
29.16
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
28.74
28.68
28.68
28.68
28.68
28.68
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.41
28.32
28.17
27.99
Ocena
/10
9.89
9.89
9.83
9.83
9.83
9.83
9.78
9.72
9.67
9.67
9.67
9.67
9.67
9.67
9.67
9.67
9.67
9.58
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.47
9.44
9.39
9.33
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Mihajlo Pupin" Veternik
OS "Mihajlo Pupin" Veternik
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Veljko Petrovic" Begec
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
Elena Akik
Luka Zagar
Vladimir Venceljovski
Daria Varga
Djordje Krstic
Aleksandar Pavlic
Veljko Tornjanski
Anja Dimitrov
Stefan Stankovic
Aleksandar Milovanovic
Anka Miljus
Luka Miljus
Aleksandar Lazarevic
Stribor Bihorac
Ivan Ravza
Stefan Vukovic
Sladjana Borcic
Petar Obradovic
Aleksa Vujnic
Nemanja Kepcija
Petar Gruborovic
Miroslav Djocos
Nikola Sugic
Kristina Misic
Drasko Korac
Srdjan Pejicic
Ana Djordjevic
Relja Borovnica
Nikolina Dzaleta
Uros Mitrovic
Marko Kostic
Stefan Ivanovic
Miljana Karac
Nikola Madzarev
Danilo Babik
40
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
17 m 20 s
24 m 15 s
24 m 35 s
34 m 12 s
40 m 32 s
09 m 22 s
10 m 55 s
11 m 54 s
16 m 52 s
24 m 44 s
25 m 25 s
32 m 28 s
36 m 4 s
38 m 17 s
24 m 53 s
26 m 46 s
27 m 13 s
12 m 18 s
12 m 48 s
18 m 55 s
20 m 11 s
27 m 09 s
12 m 56 s
19 m 12 s
33 m 31 s
42 m 17 s
07 m 35 s
40 m 08 s
44 m 01 s
40 m
10 m 34 s
10 m 53 s
18 m 40 s
25 m 49 s
32 m 53 s
Bodovi
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.75
27.75
27.75
27.66
27.66
27.66
27.66
27.63
27.51
27.51
27.51
27.51
27.51
27.48
27.39
27.33
27.33
27.33
27.33
27.33
27.30
Ocena
/10
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.25
9.25
9.25
9.22
9.22
9.22
9.22
9.21
9.17
9.17
9.17
9.17
9.17
9.16
9.13
9.11
9.11
9.11
9.11
9.11
9.10
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Dr Bosko Vrebalov" Melinci
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Nikola Tesla" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Petefi Sandor" N. Sad
Boglarka Benei
Dalibor Nikolic
Davorin Horvacki
Srna Sukur
Aleksa Vasic
Nikolet Gleser
Nikola Kavgic
Milos Tatic
Milenko Gavric
Nenad Maricic
Damjan Drljaca
Dejan Lukic
Sasa Lovric
Jelena Kolac
Miodrag Palalic
Anja Farkas
Branislav Belotic
Sergej Stajsic
Srdjan Radovic
Sava Dimitrijevic
Jelena Dacin
Nikola Milunovic
Petar Trickov
Dejan Stancic
Milica Jovovic
Filip Sajdl
Andrej Kotvas
Simona Dragas
Aleksandar Kokinovic
Nikola Obradovic
Mateja Simic
Aleksandar Gujas
Branislav Madzar
Mina Ristovic
Viktor Dragojevic
41
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
23 m 51 s
15 m 50 s
24 m 59 s
29 m 09 s
14 m 01 s
44 m 48 s
11 m 22 s
12 m 55 s
13 m 16 s
19 m 15 s
35 m 58 s
41 m 05 s
38 m 16 s
8 m 44 s
27 m 55 s
23 m 06 s
29 m 06 s
19 m 50 s
21 m 30 s
33 m 13 s
32 m 56 s
33 m 10 s
37 m 13 s
22 m 25 s
40 m 05 s
9 m 59 s
24 m 43 s
26 m 40 s
27 m 50 s
20 m 07 s
25 m 54 s
20 m 34 s
27 m 31 s
31 m 59 s
37 m 11 s
Bodovi
27.24
27.18
27.18
27.18
27.09
27.06
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
26.79
26.76
26.76
26.76
26.76
26.67
26.67
26.67
26.67
26.49
26.49
26.49
26.43
26.34
26.34
26.28
26.25
26.16
26.16
26.13
26.07
26.07
26.07
Ocena
/10
9.08
9.06
9.06
9.06
9.03
9.02
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.93
8.92
8.92
8.92
8.92
8.89
8.89
8.89
8.89
8.83
8.83
8.83
8.81
8.78
8.78
8.76
8.75
8.72
8.72
8.71
8.69
8.69
8.69
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Nikola Tesla" N. Sad
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Svetozar Miletic" Vrbas
Milos Cirovic
Aleksandar Bozic
Milica Veselinovic
Petar Mrdja
Luka Savatovic
Milan Kamdzijas
Milos Panic
Milica Dopudja
Nikola Radanovic
Miona Vuleta
Laslo Sabadi.Baranji
Stefan Topic
Andrej Urbanek
Momcilo Cekic
Dusan Lazendic
Augustin Zigmanov
Jovan Markovic
Jana Miajlovic
Viktor Katzenberger
Borislav Tosic
Georgije Tanasic
Lenka Isidora Aleksic
Nemanja Jovic
Petar Stamenkovic
Lazar Galic
Ivan Sabo
Milan Jovic
Nadja Gvozdenac
Milica Kacavenda
Isidora Komazec
Marko Tica
Dragana Lukic
Dimitrije Kralj
Jaroslav Petrik
Aleksa Alargic
42
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
34 m 4 s
15 m 52 s
16 m 36 s
19 m 10 s
19 m 45 s
34 m 52 s
35 m 02 s
44 m 00 s
06 m 05 s
10 m 59 s
18 m 58 s
23 m 33 s
16 m 00 s
17 m 38 s
22 m 30 s
23 m 45 s
24 m 37 s
27 m 09 s
12 m 31 s
20 m 16 s
36 m 53 s
13 m 11 s
13 m 25 s
12 m 42 s
15 m 11 s
16 m 41 s
21 m 59 s
31 m 54 s
33 m 55 s
41 m 29 s
21 m 35 s
21 m 28 s
34 m 40 s
21 m 20 s
24 m 05 s
Bodovi
26.04
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
25.83
25.77
25.74
25.74
25.74
25.74
25.74
25.68
25.68
25.68
25.59
25.59
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.47
25.32
25.32
25.26
25.26
Ocena
/10
8.68
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.61
8.59
8.58
8.58
8.58
8.58
8.58
8.56
8.56
8.56
8.53
8.53
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.49
8.44
8.44
8.42
8.42
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Petrovic" Begec
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Marsal Tito" Padina
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" N. Sad
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Vuk Karadzic" N. Sad
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Vuk Karadzic" N. Sad
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Sremski front" Sid
Emilija Ristic
Bojana Papak
Vuk Dinic
Vukasin Vukovic
Sladjana Kovacevic
Silvija Tepsic
Jovana Marinkov
Aleksandar Drobnjak
Nemanja Vezmar
Dane Erceg
Jovana Lacarac
Bosko Kerkez
Nedeljko Dragutinovic
Dejan Trivunovic
Milica Draca
Tamara Kostresevic
Milana Dokic
Stanko Jovic
Jan Hrcan
Dusan Bikicki
Jovana Nikacev
Vesna Tatomir
Uros Damjanovic
Momir Carevic
Nikola Kerleta
Katarina Kojic
Ognjen Djukanovic
Jovana Kalamkovic
Marko Markovic
Adrian Sirka
Dejan Bijelic
Uros Mijic
Jovan Simic
Luka Stojiljkovic
Mihajlo Vujcic
43
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
9 m 37 s
11 m 51 s
13 m 50 s
21 m 39 s
07 m 16 s
9 m 26 s
10 m 51 s
15 m 39 s
16 m 36 s
16 m 41 s
16 m 44 s
18 m 17 s
20 m 59 s
21 m 43 s
24 m 33 s
25 m 15 s
26 m 35 s
33 m 49 s
10 m 05 s
16 m 54 s
25 m 15 s
32 m 12 s
9m7s
15 m 33 s
16 m 20 s
15 m 01 s
19 m 37 s
21 m 03 s
15 m 23 s
04 m 48 s
11 m 56 s
16 m 2 s
27 m 12 s
35 m 43 s
15 m 58 s
Bodovi
25.17
25.17
25.17
25.08
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.99
24.93
24.84
24.81
24.81
24.75
24.75
24.75
24.66
24.66
24.66
24.57
24.51
24.51
24.51
24.51
24.51
24.42
Ocena
/10
8.39
8.39
8.39
8.36
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.31
8.28
8.27
8.27
8.25
8.25
8.25
8.22
8.22
8.22
8.19
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.14
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Nikola Tesla" N. Sad
OS "Djura Jaksic" Zrenjanin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
Daniel.Andrej Kalic
Vukasin Panic
Vladimir Aleksic
Marko Lazic
Marko Hlebjan
Veljko Zekic
Igor Putnik
Bozidarka Stimac
Strahinja Danicic
Dusan Stupovski
Nemanja Kovacevic
Jovana Radic
Luna Zivkovic
Igor Pokoracki
Nina Mihajlov
Krstan Vukadinovic
Igor Petrovski
Danilo Petkovic
Teodora Tolj
Masa Zmiric
Nikola Radovic
Teodor Kamenov
Borko Ilic
Abedinoski Nenad
Aleksandar Vasic
Djordje Tesanovic
Marko Nenadic
Lora Savic
Andreja Maric
Milica Maravic
Aleksa Kunovac
Una Jazic
Filip Saponja
Milos Panic
Nikola Tanovic
44
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
18 m 32 s
35 m 51 s
36 m 05 s
26 m 01 s
28 m 52 s
8m
12 m 01 s
27 m 52 s
5 m 29 s
09 m 03 s
27 m 46 s
8 m 12 s
14 m 53 s
17 m 24 s
18 m 49 s
26 m 37 s
15 m 43 s
16 m 59 s
17 m 18 s
17 m 20 s
18 m 23 s
19 m 53 s
31 m 59 s
38 m 10 s
42 m 39 s
44 m 39 s
39 m 28 s
35 m 52 s
07 m 27 s
43 m 46 s
22 m 02 s
22 m 11 s
22 m 14 s
24 m 57 s
34 m 31 s
Bodovi
24.42
24.42
24.42
24.39
24.33
24.33
24.30
24.30
24.27
24.24
24.21
24.18
24.18
24.18
24.09
24.09
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
23.91
23.85
23.82
23.82
23.76
23.76
23.76
23.76
23.76
Ocena
/10
8.14
8.14
8.14
8.13
8.11
8.11
8.10
8.10
8.09
8.08
8.07
8.06
8.06
8.06
8.03
8.03
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.97
7.95
7.94
7.94
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
45
Škola
Ime i Prezime
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Milos Crnjanski" N. Sad
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Djura Jaksic" Kac
OS "Dusan Radovic" N. Sad
Tatjana Cvejic
Jovana Jerkovic
Luka Popovic
Rastko Panic
Milica Mirkovic
Nemanja Sirar
David Gero
Nevena Tadic
Radoslav Petrovic
Ratko Bursac
Biljana Ognjanov
Jelena Mitosevic
Aleksandar Cuso
Mihaela Tikvicki
Dusan Pesic
Nenad Vuletic
Marek Filjka
Aleksa Kujundzic
Stefan Pravuljac
Srdjan Djurdjevacki
Mirosavljevic Igor
Ognjen Milojevic
Milica Tomanovic
Milos Verencevic
Galina Curcic
Darko Korenj
Una Jaric
Jovan Simic
Aleksa Manojlovic
Nikola Zivanovic
Luka Selak
Jasmina Holubek
Slobodanka Dragojevic
Slavisa Kozomara
Nikola Milivojevic
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
44 m 34 s
11 m 25 s
16 m 25 s
26 m 34 s
18 m 25 s
21 m 40 s
14 m 46 s
13 m 57 s
17 m 30 s
25 m 07 s
28 m 26 s
29 m 48 s
34 m 19 s
32 m 21 s
43 m 15 s
10 m 12 s
14 m 21 s
32 m 58 s
37 m 52 s
34 m 27 s
39 m 43 s
17 m 45 s
24 m 37 s
26 m 47 s
16 m 01 s
10 m 35 s
14 m 17 s
17 m 54 s
13 m 12 s
06 m 41 s
11 m 48 s
15 m 53 s
15 m 8 s
19 m 03 s
19 m 45 s
Bodovi
23.76
23.70
23.67
23.67
23.64
23.61
23.52
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.43
23.40
23.34
23.34
23.34
23.34
23.25
23.25
23.19
23.16
23.16
23.10
23.07
23.07
23.07
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
Ocena
/10
7.92
7.90
7.89
7.89
7.88
7.87
7.84
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.81
7.80
7.78
7.78
7.78
7.78
7.75
7.75
7.73
7.72
7.72
7.70
7.69
7.69
7.69
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
OS "Jovan Popovic" N. Sad
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Sremski front" Sid
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
Branislav Brzak
Miroslav Cobrda
Luka Jovicilic
Marija Lazarevic
Ognjen Stevanovic
Danijela Strisko
Ivana Drobac
Nadja Bogdanov
Sanja Suhanek
Nikola Adamovic
Milana Nestorov
Nikola Milosavljevic
Michael Karlecik
Ivona Cinkocki
Nemanja Kovacevic
Janko Suhanek
Djuradj Rasetic
Vanja Tutunovic
Viktor Milovanovic
Slavko Krstic
Damjan Peselj
Milos Belegisanin
Luka Veniger
Dunja Miric
Andrea Lukac
Milena Lucic
Veljko Radakovic
Matija Vidovic
Nikola Popovic
Andrej Maricic
Sabrina Bosnic
Marko Petrovic
Selena Miric
Nikola Pesic
Pavel Urbanek
46
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
25 m 14 s
27 m 08 s
30 m 32 s
32 m 57 s
39 m 36 s
41 m 54 s
10 m 28 s
37 m 50 s
16 m 11 s
21 m 34 s
24 m 32 s
08 m 53 s
21 m 16 s
23 m 47 s
14 m 40 s
14 m 58 s
16 m 23 s
17 m 32 s
24 m 29 s
36 m 58 s
37 m 44 s
29 m 10 s
14 m 21 s
23 m 37 s
28 m 00 s
35 m 10 s
37 m 53 s
26 m 14 s
10 m 15 s
16 m 55 s
29 m 32 s
36 m 21 s
21 m 50 s
29 m 06 s
31 m 21 s
Bodovi
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
22.92
22.92
22.83
22.83
22.83
22.74
22.74
22.74
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.56
22.53
22.50
22.50
22.50
22.50
22.44
22.41
22.41
22.32
22.32
22.26
22.26
22.26
Ocena
/10
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.64
7.64
7.61
7.61
7.61
7.58
7.58
7.58
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.52
7.51
7.50
7.50
7.50
7.50
7.48
7.47
7.47
7.44
7.44
7.42
7.42
7.42
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Sveti Sava" Rumenka
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Sveti Sava" Rumenka
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Sremski front" Sid
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Milos Crnjanski" N. Sad
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Vuk Karadzic" N. Sad
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "20. oktobar" Sivac
Aleksandra Arbutina
Zoran Tosic
Strahinja Stojanovic
Svetislav Jovicic
Bojana Popovic
Natalija Kostic
Miljana Svelja
Avram Pusic
Nina Busic
Aleksa Momcilov
Ljubo Davidovic
Stefan Simanic
Tamara Antovic
Dusan Pacanin
Tea Uhelji
Stefan Sekulic
Nemanja Sepa
Milica Jovanovic
Vuk Ivkovic
Dragana Pujic
Milica Lazarevic
Igor Tifenbach
Milica Zagorac
David Cestic
Nikola Visnjevac
Aleksandar Stojecki
Marijana Kalamin
Stefan Radojkovic
Dejan Grujic
David Svetlik
Ognjen Basara
Zelislav Farkas
Filip Tokic
Ljubisa Radojcin
Aleksandar Pejin
47
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
40 m 17 s
22 m 52 s
31 m 05 s
22 m 52 s
26 m 17 s
15 m 00 s
36 m 45 s
12 m 35 s
14 m 26 s
15 m 00 s
15 m 48 s
20 m 14 s
30 m 37 s
37 m 00 s
38 m 10 s
20 m 44 s
14 m 49 s
13 m 24 s
15 m 05 s
24 m 44 s
33 m 50 s
10 m 08 s
11 m 48 s
23 m 01 s
36 m 22 s
26 m 01 s
13 m 19 s
16 m 44 s
29 m 52 s
41 m 41 s
16 m 23 s
14 m 11 s
18 m 48 s
23 m 52 s
15 m 25 s
Bodovi
22.26
22.23
22.20
22.17
22.17
22.08
22.02
21.99
21.99
21.99
21.99
21.99
21.99
21.99
21.99
21.87
21.84
21.75
21.75
21.75
21.75
21.66
21.66
21.66
21.66
21.63
21.51
21.51
21.51
21.51
21.48
21.42
21.42
21.42
21.36
Ocena
/10
7.42
7.41
7.40
7.39
7.39
7.36
7.34
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
7.29
7.28
7.25
7.25
7.25
7.25
7.22
7.22
7.22
7.22
7.21
7.17
7.17
7.17
7.17
7.16
7.14
7.14
7.14
7.12
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Sremski front" Sid
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Veljko Vlahovic" N. Sad
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Djura Jaksic" Kac
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
Isidora Bogdanovic
Sergej Manojlovic
Ognjen Srdic
Dusko Ostojic
Jan Babuhna
Aleksandra Mileusnic
Sanja Velimirovic
Milan Vracar
Nina Denic
Mihajlo Stojanovic
Marina Bastaja
Danijel Koncar
Andjela Bulatovic
Branislav Ristic
Blazena Babka
Katarina Secerov
Nemanja Ris
Jovan Jelicic
Mihal Usjak
Mihailo Margetic
Aleksa Kreculj
Aleksandra Janjic
Mirko Jelovac
Vladimir Ninkovic
Milena Milic
Djordje Markovic
Sara Mitrovic
Brigita Alfeldi
Sara Macavara
Aleksa Kralj
Luka Rajkovic
Marko Pavicevic
Stefan Ilic
Dragan Majkic
Ilija Negovanovic
48
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
39 m 42 s
21 m 09 s
30 m 36 s
3 m 27 s
07 m 00 s
08 m 29 s
13 m 45 s
16 m 56 s
15 m 52 s
15 m 24 s
16 m 56 s
24 m 38 s
28 m 43 s
13 m 54 s
21 m 02 s
25 m 57 s
27 m 14 s
38 m 12 s
38 m 19 s
39 m 25 s
18 m 40 s
40 m 30 s
18 m 40 s
27 m 12 s
43 m 37 s
21 m 06 s
21 m 18 s
40 m 01 s
05 m 45 s
17 m 28 s
23 m 27 s
26 m 29 s
28 m 58 s
33 m 08 s
38 m 48 s
Bodovi
21.36
21.33
21.27
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.18
21.12
21.09
21.09
21.09
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
20.94
20.94
20.91
20.91
20.91
20.82
20.82
20.82
20.76
20.76
20.76
20.76
20.76
20.76
20.76
Ocena
/10
7.12
7.11
7.09
7.08
7.08
7.08
7.08
7.08
7.06
7.04
7.03
7.03
7.03
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.98
6.98
6.97
6.97
6.97
6.94
6.94
6.94
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
348
349
350
351
352
353
354
355
356
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Sremski front" Sid
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Jovan Popovic" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Ljudovit Stur" Kisac
357
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Sremski front" Sid
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
49
Milan Koler
Nemanja Ostojic
Srdjan Nenadovic
David Tomic
Jovan Dmitrovic
Vladimir Jovin
Luka Komazec
Lenhart Marko-Maroni
Boris Ceman
Aleksandar Nikola
Pavlovic
Ivan Nikolovski
Zolt Bene
Vanja Mandic
Stefan Raskovic
Aleksandra Komazec
Radivoje Tomasevic
Aleksandar Krajinovic
Andjela Zelenkovic
Sasa Dabic
Ivana Radenkovic
Mario Mega
Milos Miric
Aleksandar Stanojevic
Marina Antic
Nikola Pudja
Tijana Nestinac
Milan Kozeljac
Ferenc Vitez
Dusan Pejak
Aleksandra Nisevic
Stanislav Nicetin
Maksim Markovic
Petar Przulj
Kristina Misic
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
17 m 33 s
34 m 28 s
24 m 01 s
07 m 15 s
11 m 26 s
11 m 55 s
15 m 30 s
18 m 46 s
19 m 55 s
21 m 44 s
25 m 37 s
31 m 41 s
30 m 36 s
41 m 29 s
23 m 39 s
18 m 14 s
23 m 55 s
17 m 56 s
08 m 38 s
10 m 51 s
19 m 51 s
26 m 06 s
26 m 58 s
5 m 14 s
07 m 44 s
16 m 36 s
22 m 18 s
26 m 59 s
12 m 16 s
14 m 23 s
12 m 44 s
13 m 14 s
31 m 25 s
40 m 31 s
20.67
20.67
20.58
20.49
20.49
20.49
20.49
20.49
20.49
20.49
Ocena
/10
6.89
6.89
6.86
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
20.49
20.49
20.43
20.43
20.40
20.37
20.34
20.31
20.25
20.25
20.25
20.25
20.25
20.16
20.16
20.16
20.16
20.16
20.10
20.10
20.07
20.07
20.07
20.04
6.83
6.83
6.81
6.81
6.80
6.79
6.78
6.77
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.72
6.72
6.72
6.72
6.72
6.70
6.70
6.69
6.69
6.69
6.68
Bodovi
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Sremski front" Sid
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Sremski front" Sid
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
Mihajlo Maletic
Sasa Ivanisevic
Filip Volaric
Jovan Petljanski
Bojan Velickovic
Kristina Stimac
Dusan Prodanovic
Anja Kuzmanovic
Damjan Mihajlovic
Sara Petkovic
Stefan Dojcinovic
Boris Kadic
Igor Jovanovic
Tamara Ceranic
Dusan Milasinovic
Georgina Stefan
Luka Marinko
Luka Bulatovic
Filip Gajta
Dorja Skenderovic
Luka Brajovic
Milos Miljevic
Vanja Cimesa
Teodora Ivanis
Andjela Stevanovic
Mihajlo Prpa
Milos Medic
Aleksa Stoiljkovic
Milos Vukasinovic
Veljko Kovinic
Lazar Saric
Jana Torbica
Filip Tunguz
Vladimir Cancarevic
Vladimir Krsmanovic
50
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
15 m 07 s
16 m 25 s
17 m 40 s
20 m 40 s
32 m 35 s
41 m 23 s
20 m 11 s
25 m 01 s
30 m 44 s
39 m 35 s
10 m 08 s
06 m 11 s
17 m 22 s
17 m 52 s
22 m 18 s
35 m 37 s
36 m 8 s
08 m 24 s
15 m 55 s
25 m 13 s
27 m 24 s
39 m 51 s
32 m 48 s
12 m 33 s
41 m 30 s
43 m 07 s
16 m 13 s
16 m 56 s
22 m 28 s
36 m 1 s
27 m 8 s
13 m 10 s
45 m 02 s
4 m 38 s
13 m 47 s
Bodovi
20.01
20.01
20.01
20.01
20.01
20.01
19.98
19.98
19.92
19.92
19.86
19.83
19.83
19.83
19.83
19.83
19.80
19.74
19.74
19.74
19.74
19.74
19.71
19.68
19.68
19.68
19.59
19.59
19.59
19.59
19.56
19.53
19.53
19.50
19.50
Ocena
/10
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.66
6.66
6.64
6.64
6.62
6.61
6.61
6.61
6.61
6.61
6.60
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.57
6.56
6.56
6.56
6.53
6.53
6.53
6.53
6.52
6.51
6.51
6.50
6.50
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
51
Škola
Ime i Prezime
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
Marija Nikolic
Filip Krnetic
Vanja Nedic
Vladimir Vucurovic
Aleksa Mijic
Mihajlo Trkulja
Andrea Medvedj
Aleksa Damjanovic
Aleksandar S.Mandic
Stefan Milivojcev
Ivana Zunic
Gorana Loncar
Aleksa Milosevic
Jan Marko
Darko Pazin
Marija Jovanovic
Katarina Kajevic
Stefan Tresek
Nikola Imric
Mihajlo Bondji
Jovan Jovancic
Ivona Djordjevic
Stefan Kalafatic
Stevan Olarevic
Martinovic Nemanja
Jovan Hurag
Aleksandra Uzelac
Predrag Tatomir
Miroslav Filjka
Nikola Drvenica
Viktorija Petrovic
Zlata Stosic
Nikola Cvetkovic
Novak Kapetanov
Teodora Simic
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
14 m 01 s
20 m 25 s
20 m 51 s
22 m 56 s
23 m 03 s
40 m 59 s
19 m 33 s
21 m 26 s
21 m 46 s
14 m 58 s
37 m 03 s
38 m 24 s
11 m 13 s
12 m 29 s
13 m 29 s
13 m 35 s
23 m 07 s
21 m 28 s
30 m 49 s
11 m 31 s
18 m 32 s
22 m 49 s
28 m 25 s
10 m 22 s
34 m 31 s
19 m 31 s
32 m 57 s
33 m 35 s
19 m 17 s
26 m 51 s
29 m 04 s
37 m 43 s
11 m 57 s
29 m 52 s
10 m 58 s
Bodovi
19.50
19.50
19.50
19.50
19.50
19.50
19.44
19.44
19.44
19.41
19.41
19.41
19.32
19.32
19.29
19.29
19.29
19.26
19.26
19.17
19.17
19.17
19.17
19.08
19.08
18.99
18.99
18.99
18.93
18.93
18.93
18.93
18.84
18.84
18.72
Ocena
/10
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.48
6.48
6.48
6.47
6.47
6.47
6.44
6.44
6.43
6.43
6.43
6.42
6.42
6.39
6.39
6.39
6.39
6.36
6.36
6.33
6.33
6.33
6.31
6.31
6.31
6.31
6.28
6.28
6.24
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
52
Škola
Ime i Prezime
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Jovan Popovic" N. Sad
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Svetozar Miletic" Vrbas
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Nikola Tesla" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Sremski front" Sid
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Jovan Popovic" N. Sad
OS "Sremski front" Sid
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
Aleksa Kuzmancev
Mihaela Stapar
Luka Petrovic
Andrej Kolar
Nebojsa Savic
Jovan Erceg
Suzana Bakos
Matija Antovic
Nemanja Jocanovic
Vukasin Mudric
Ognjen Ilic
Arpad Cibula
Veljko Ljustina
Aleksandar Tamas
Martin Cernak
Vladimir Radisic
Radomir Vujic
Mario Simak
Aleksa Alfirovic
Ajron Farkas
Marko Tosic
Miroslav Kolar
Milan Podunavac
Stefan Papic
Magdalena Dubic
Radovan Maksimovic
Marija Sormaz
Srdjan Vuksanovic
Stefan Zambo
Luka Lisica
Sanja Devic
Luka Romic
Mario Vojnic.Hajduk
Andjelija Petrovic
Martina Zolnaj
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
12 m 16 s
12 m 43 s
20 m 11 s
24 m 46 s
25 m 02 s
25 m 59 s
42 m 57 s
15 m 00 s
19 m 30 s
17 m 57 s
20 m 30 s
18 m 51 s
11 m 29 s
16 m 39 s
21 m 06 s
21 m 38 s
27 m 22 s
08 m 08 s
12 m 59 s
31 m 27 s
44 m 47 s
17 m 36 s
37 m 36 s
12 m 01 s
13 m 57 s
28 m 40 s
19 m 17 s
28 m 26 s
15 m 09 s
20 m 16 s
23 m 11 s
26 m 28 s
15 m 53 s
19 m 15 s
21 m 02 s
Bodovi
18.66
18.66
18.66
18.66
18.66
18.66
18.60
18.51
18.51
18.48
18.42
18.36
18.33
18.33
18.33
18.33
18.33
18.27
18.24
18.24
18.24
18.21
18.21
18.18
18.18
18.18
18.09
18.09
18.00
18.00
18.00
18.00
17.97
17.94
17.94
Ocena
/10
6.22
6.22
6.22
6.22
6.22
6.22
6.20
6.17
6.17
6.16
6.14
6.12
6.11
6.11
6.11
6.11
6.11
6.09
6.08
6.08
6.08
6.07
6.07
6.06
6.06
6.06
6.03
6.03
6.00
6.00
6.00
6.00
5.99
5.98
5.98
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
53
Škola
Ime i Prezime
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Sremski front" Sid
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Veljko Vlahovic" N. Sad
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Sremski front" Sid
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
Tara Cvorovic
Slobodan Mijatovic
Bojana Veselinovic
Nemanja Gvozdenovic
Nikola Pupovac
Djurko Omasta
Nikola Kalajdzic
Dragan Brstilo
Anastasija Milicevic
Stefan Buha
Aleksandra Milin
Milos Stojanac
Srdjan Milic
Njegos Katanic
Sladjana Jovanovic
Stefan Vukumirovic
Radovan Vukelic
Djordje Gavrancic
Bora Andjelic
Nenad Jovanovic
Martin Macak
Filip Trivunovic
Lazar Gugleta
Milan Stevanovic
Jovana Lujanov
Milica Popadic
Aleksandar Bratic
Branislava Knezevic
Aleksa Pokrajac
Nemanja Bulovic
Veljko Mihajlovic
Milos Minic
Nikola Zigic
Teodora Misirkic
Vuk Todorovic
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
10 m 21 s
27 m 48 s
36 m 44 s
18 m 27 s
37 m 35 s
21 m 43 s
14 m 1 s
18 m 00 s
10 m 50 s
25 m 23 s
16 m 10 s
16 m 33 s
28 m 18 s
14 m 19 s
16 m 28 s
17 m 50 s
33 m 06 s
37 m 28 s
08 m 57 s
14 m 48 s
19 m 09 s
19 m 59 s
20 m 29 s
17 m 26 s
14 m 58 s
16 m 20 s
18 m 59 s
21 m 56 s
13 m 42 s
35 m 36 s
10 m 58 s
12 m 52 s
14 m 24 s
18 m 09 s
19 m 51 s
Bodovi
17.91
17.91
17.85
17.76
17.76
17.67
17.67
17.55
17.55
17.52
17.49
17.49
17.49
17.34
17.34
17.34
17.34
17.34
17.31
17.31
17.25
17.25
17.25
17.22
17.16
17.16
17.16
17.16
17.04
17.04
17.01
17.01
17.01
17.01
17.01
Ocena
/10
5.97
5.97
5.95
5.92
5.92
5.89
5.89
5.85
5.85
5.84
5.83
5.83
5.83
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.77
5.77
5.75
5.75
5.75
5.74
5.72
5.72
5.72
5.72
5.68
5.68
5.67
5.67
5.67
5.67
5.67
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
522
OS "Djura Danicic" N. Sad
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Jovan Popovic" N. Sad
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Dositej Obradovic" Sombor
54
Ime i Prezime
Milica Krstic
Budimirovic
Vladana Stanojev
Mladen Kundit
Stefan Sukara
Martina Ladocki
Nikola Mraovic
Nemanja Rajic
Lazar Ranisavljev
Aleksandar Momcilovic
Dimitrij Sunajko
Luka Mirkovic
Marko Popara
Sladjana Slijepcevic
Vladimir Marcok
Slavna Subotic
Stefan Drageljevic
Vladimir Rasimic
Igor Lepojic
David Grahovac
Jelena Turicanina
Jovana Mohora
Milica Tarlac
Vojislava Matic
Ivona Dekic
Dusan Jovovic
Anica Krstic
Ognjen Jelovac
Ivana Horvat
Ksenija Petrovic
Aleksandar Curcic
Stevan Arsenijevic
Andjela Erakovic
Simo Bikic
Andjela Gajic
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
21 m 02 s
32 m 06 s
20 m 23 s
22 m 18 s
43 m 45 s
10 m 48 s
26 m 10 s
31 m 06 s
33 m 50 s
09 m 55 s
24 m 53 s
06 m 38 s
07 m 53 s
15 m 18 s
40 m 5 s
12 m 54 s
15 m 26 s
17 m 47 s
13 m 47 s
15 m 26 s
23 m 04 s
37 m 28 s
11 m 10 s
12 m 38 s
17 m 27 s
14 m 26 s
16 m 29 s
18 m 36 s
23 m 07 s
24 m 05 s
26 m 35 s
39 m 24 s
15 m 53 s
23 m 30 s
17.01
Ocena
/10
5.67
17.01
16.92
16.92
16.92
16.74
16.74
16.74
16.74
16.68
16.62
16.59
16.59
16.59
16.53
16.53
16.53
16.53
16.50
16.50
16.50
16.44
16.41
16.41
16.35
16.32
16.29
16.26
16.26
16.26
16.26
16.26
16.23
16.20
5.67
5.64
5.64
5.64
5.58
5.58
5.58
5.58
5.56
5.54
5.53
5.53
5.53
5.51
5.51
5.51
5.51
5.50
5.50
5.50
5.48
5.47
5.47
5.45
5.44
5.43
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.41
5.40
Bodovi
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
OS "Jovan Popovic" N. Sad
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
572
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Sremski front" Sid
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Dositej Obradovic" Sombor
55
Luka Ulic
Dragan Kuslakovic
Vojislav Mandic
Danijel Cupac
Stojan Jokic
Dragan Rodic
Stefan Pavel
Miljana Djurica
Ekaterina Ilic
Nikola Trbojevic
Zeljka Jojic
Milan Ajder
Tijana Petkovic
Aleksandar Vujcic
Nikola Galovic
Aleksandra Petrovic
Aleksandar
Damjanovski
Toni Trzin
Snezana Milic
Aleksandar Milosevic
Milana Bosnic
Andjel Andjelovic
Aleksa Stevanovic
Relja Cortan
Branko Stojisavljevic
Dejan Torma
Teodora Sandar
Ivan Vilcek
Andrijana Stosevski
Tamara Vasic
Dragan Pastor
Lucijana Kurja
Bogdan Stepanov
Ivona Kis
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
08 m 45 s
27 m 16 s
27 m 19 s
11 m 33 s
29 m 58 s
06 m 33 s
21 m 57 s
13 m 53 s
40 m 01 s
19 m 47 s
24 m 47 s
25 m 28 s
39 m 29 s
20 m 57 s
21 m 16 s
20 m 15 s
09 m 42 s
15 m 43 s
30 m 19 s
16 m 47 s
17 m 39 s
20 m 45 s
34 m 36 s
12 m 49 s
14 m 49 s
21 m 13 s
24 m 46 s
23 m 28 s
06 m 08 s
20 m 56 s
21 m 54 s
10 m 03 s
35 m 51 s
21 m 17 s
16.17
16.17
16.17
16.11
16.11
16.08
16.08
16.05
16.02
15.99
15.99
15.99
15.99
15.93
15.93
15.90
15.84
Ocena
/10
5.39
5.39
5.39
5.37
5.37
5.36
5.36
5.35
5.34
5.33
5.33
5.33
5.33
5.31
5.31
5.30
5.28
15.75
15.75
15.72
15.63
15.60
15.57
15.54
15.51
15.51
15.51
15.45
15.33
15.33
15.33
15.24
15.24
15.18
5.25
5.25
5.24
5.21
5.20
5.19
5.18
5.17
5.17
5.17
5.15
5.11
5.11
5.11
5.08
5.08
5.06
Bodovi
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Sremski front" Sid
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Sremski front" Sid
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Milos Crnjanski" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
Tamara Mema
Ivan Cvetanovic
Nela Jovic
Vladan Puhaca
Oksana Milijasevic
David Nikolcic
Milica Milic
Janko Cernjos
Nemanja Tomic
Branislav Kocoba
Ognjen Palisaski
Milos Drljaca
Nikola Repac
Dunja Visnjicar
Kristina Karasin
Vesna Glusac
Darko Havlovic
Dusan Petrovic
Stela Bajai
Vanja Tanaskovic
Vladimir Lunic
Sasa Dubajic
Bojana Drazic
Mirjana Medic
Gabriela Korkan
Magdalena Bakic
Nikola Vlajic
Djordjijana Preda
Aleksandar Savic
Ivan Zivkov
Jelena Janjic
Marin Suc
Maksimovic Zarko
Aleksandar Rodic
Aleksandar Vazovic
56
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
11 m 52 s
15 m 58 s
17 m 58 s
22 m 25 s
23 m 31 s
37 m 24 s
13 m 25 s
21 m 14 s
25 m 00 s
27 m 14 s
7m
24 m 11 s
21 m 54 s
20 m 33 s
11 m 34 s
14 m 01 s
15 m 46 s
23 m 52 s
24 m 05 s
41 m 11 s
18 m 09 s
16 m 03 s
17 m 41 s
13 m 15 s
14 m 43 s
18 m 55 s
18 m 55 s
33 m 23 s
23 m 44 s
07 m 38 s
28 m 58 s
14 m 19 s
24 m 13 s
26 m 59 s
23 m 35 s
Bodovi
15.18
15.09
15.06
15.06
15.06
15.03
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14.94
14.91
14.82
14.82
14.76
14.76
14.76
14.76
14.67
14.64
14.61
14.58
14.49
14.49
14.49
14.49
14.49
14.46
14.43
14.43
14.34
14.34
14.34
14.28
Ocena
/10
5.06
5.03
5.02
5.02
5.02
5.01
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.98
4.97
4.94
4.94
4.92
4.92
4.92
4.92
4.89
4.88
4.87
4.86
4.83
4.83
4.83
4.83
4.83
4.82
4.81
4.81
4.78
4.78
4.78
4.76
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Milos Crnjanski" N. Sad
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
Ognjen Skenderovic
Sasa Stojanovic
Jovan Railic
Karlo Pest
Anja Radic
Stefan Jovic
Janko Halupa
Dalibor Vlajnic
Luka Vukovic
Dejan Beric
Uros Virijevic
Dragan Miletic
Danijel Banic
Luka Lonec
Anja Milosevic
Jovana Visic
Alen Plavsic
Dijana Vukobratovic
Kristina Kreculj
Isidora Kvrgic
Miljana Stankovic
Marko Cucuz
Milos Trivunovic
Ana Privracki
Aleksandra Ivanovic
Miljana Begovic
Igor Turk
Nikola Miletic
Aleksandar Ivanov
Matija Valter
Mihaela Osmajic
Ognjen Grbic
Marko Radakovic
Jovan Misoni
Mihajlo Eror
57
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
34 m 16 s
28 m 21 s
8 m 38 s
14 m 18 s
36 m 54 s
18 m 48 s
14 m 05 s
16 m 50 s
23 m 40 s
20 m 33 s
12 m 20 s
19 m 29 s
17 m 29 s
17 m 50 s
13 m 47 s
21 m 07 s
10 m 38 s
12 m 01 s
19 m 38 s
40 m 36 s
45 m 05 s
13 m 22 s
14 m 42 s
16 m 30 s
17 m 09 s
22 m 23 s
14 m 38 s
15 m 48 s
20 m 23 s
15 m 37 s
18 m 09 s
13 m 23 s
30 m 39 s
19 m 41 s
20 m 18 s
Bodovi
14.25
14.19
14.16
14.16
14.16
14.04
14.01
14.01
14.01
13.98
13.95
13.92
13.89
13.86
13.83
13.83
13.80
13.74
13.74
13.68
13.68
13.59
13.59
13.59
13.59
13.56
13.50
13.50
13.50
13.47
13.41
13.32
13.32
13.32
13.26
Ocena
/10
4.75
4.73
4.72
4.72
4.72
4.68
4.67
4.67
4.67
4.66
4.65
4.64
4.63
4.62
4.61
4.61
4.60
4.58
4.58
4.56
4.56
4.53
4.53
4.53
4.53
4.52
4.50
4.50
4.50
4.49
4.47
4.44
4.44
4.44
4.42
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Petar Kocic" Cestereg
Borislav Boldis
Jelena Berber
Nemanja Markovic
Dusan Koruga
Boza Barbul
Aleksander Jarmocki
Misela Kurja
Katarina Milojevic
Teodora Dosenovic
Natasa Vasic
Neda Nikodinovic
Sasa Potezica
Bosko Stankovic
Nikola Jerkovic
Aleksandar M.Mandic
Branislav Mandic
Milos Stojsavljevic
Branislav Kulik
Predrag Miljanovic
Daniel Barbul
Stefan Savic
Majda Trivic
Pavel Smit
Stevan Radojcin
Dragana Bobic
Marina Mrdalj
Milos Markov
Boris Bandur
Dragana Gojic
Bojana Djilas
Aleksa Boldis
Vesna Zaric
Bojana Kalajdzic
Nemanja Maletin
Igor Egredzija
58
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
22 m 51 s
28 m 20 s
07 m 37 s
16 m 18 s
26 m 20 s
23 m 33 s
09 m 44 s
30 m 29 s
40 m 19 s
21 m 07 s
08 m 55 s
12 m 33 s
07 m 45 s
14 m 16 s
21 m 42 s
24 m 58 s
12 m 52 s
23 m 06 s
10 m 29 s
27 m 34 s
10 m 46 s
35 m 50 s
27 m 20 s
20 m 38 s
22 m 25 s
27 m 59 s
12 m 50 s
11 m 01 s
28 m 57 s
05 m 20 s
12 m 37 s
32 m 37 s
11 m 02 s
13 m 58 s
30 m 03 s
Bodovi
13.26
13.26
13.17
13.17
13.17
13.11
13.08
13.08
13.08
13.08
13.02
13.02
12.99
12.99
12.96
12.87
12.84
12.84
12.75
12.69
12.66
12.63
12.60
12.57
12.42
12.42
12.39
12.36
12.36
12.33
12.33
12.33
12.24
12.24
12.24
Ocena
/10
4.42
4.42
4.39
4.39
4.39
4.37
4.36
4.36
4.36
4.36
4.34
4.34
4.33
4.33
4.32
4.29
4.28
4.28
4.25
4.23
4.22
4.21
4.20
4.19
4.14
4.14
4.13
4.12
4.12
4.11
4.11
4.11
4.08
4.08
4.08
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
59
Škola
Ime i Prezime
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
Novak Delic
Nenad Opacic
Dragan Erceg
Stefan Tomasevic
Aleksandar Stanojev
Mihajlo Zagorac
Blagoje Arsenijevic
Adam Samardzija
Milena Vlaisavljevic
Radmila Uzelac
Aleksa Zubic
Ksenija Bradaric
Miljana Jozic
Aleksandar Ilic
Danijel Stankovic
Predrag Panic
Kristijan Huber
Zdravkovic Miodrag
Mila Japundza
Boris Bratic
Mihaela Njamcu
Valentina Ilic
Branislav Ranisavljev
Tamara Cvorovic
Vanja Jovanovic
Ognjen Brankovic
Luka Stojadinovic
Vladimir Kuku
Aleksandar Divljacki
Sanja Veselinovic
Sreten Divljacki
Srdjan Zivkovic
Sofija Mihajlovic
Milena Markovic
Ivana Stojkov
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
9 m 15 s
44 m 58 s
20 m 07 s
15 m 40 s
18 m 32 s
32 m 24 s
17 m 59 s
26 m 25 s
12 m 15 s
28 m 39 s
14 m 31 s
17 m 31 s
10 m 40 s
10 m 34 s
11 m 51 s
18 m 45 s
31 m 26 s
40 m 32 s
19 m 6 s
21 m 00 s
21 m 51 s
19 m 19 s
22 m 18 s
8 m 29 s
8 m 38 s
9 m 17 s
17 m 45 s
11 m 01 s
13 m 22 s
11 m 53 s
11 m 10 s
13 m 57 s
16 m 08 s
17 m 18 s
12 m 38 s
Bodovi
12.18
12.18
12.15
12.09
12.09
12.09
12.00
12.00
11.94
11.85
11.82
11.82
11.79
11.76
11.76
11.76
11.76
11.67
11.58
11.58
11.58
11.52
11.52
11.49
11.43
11.43
11.34
11.31
11.31
11.19
11.16
11.16
11.16
11.07
11.01
Ocena
/10
4.06
4.06
4.05
4.03
4.03
4.03
4.00
4.00
3.98
3.95
3.94
3.94
3.93
3.92
3.92
3.92
3.92
3.89
3.86
3.86
3.86
3.84
3.84
3.83
3.81
3.81
3.78
3.77
3.77
3.73
3.72
3.72
3.72
3.69
3.67
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
60
Škola
OS "Sremski front" Sid
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Sremski front" Sid
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
Ime i Prezime
Aleksandra Vuksanovic
Sergej Cicvara
Nevena Arsic
Ziva Radojev
Jelena Zoraja
Goran Komjat
Milana Gojic
Darko Turk
Jovana Mirkovic
Dragan Nenadovic
Nikola Rakic
Nedeljko Cvijanovic
Luka Orlovic
Dejan Jaksic
Tamara Klasnja
Nikola Crnomarkovic
Predrag Ivetic
Zeljko Moc
Timea Tomasev
Djurekovic Ana
Nikolina Dosenovic
Ognjen Tepic
Maja Jovanovic
Dusanka Mijic
Anita Gasemberger
Mladen Zarkovic
Srdjan Grzan
Una Ugarcina
Danijela Rajkovic
Ivana Medvidovic
Nemanja Korac
Boris Vlajnic
Igor Bicanin
Kristijan Resanovic
Nenad Rajic
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
18 m 24 s
22 m 07 s
05 m 52 s
13 m 35 s
24 m 59 s
26 m 02 s
29 m 34 s
14 m 25 s
12 m 37 s
38 m 22 s
12 m 02 s
12 m 04 s
13 m 14 s
14 m 36 s
13 m 25 s
16 m 30 s
20 m 26 s
13 m 33 s
15 m 04 s
25 m 35 s
16 m 54 s
12 m 30 s
23 m 10 s
13 m 40 s
15 m 16 s
08 m 28 s
10 m 17 s
03 m 46 s
8m2s
08 m 41 s
13 m 39 s
21 m 37 s
06 m 40 s
17 m 58 s
11 m 33 s
Bodovi
10.95
10.92
10.80
10.74
10.74
10.74
10.74
10.68
10.59
10.59
10.50
10.50
10.50
10.35
10.32
10.32
10.32
10.26
10.26
10.20
10.11
9.99
9.99
9.78
9.78
9.75
9.69
9.66
9.66
9.66
9.60
9.60
9.51
9.51
9.36
Ocena
/10
3.65
3.64
3.60
3.58
3.58
3.58
3.58
3.56
3.53
3.53
3.50
3.50
3.50
3.45
3.44
3.44
3.44
3.42
3.42
3.40
3.37
3.33
3.33
3.26
3.26
3.25
3.23
3.22
3.22
3.22
3.20
3.20
3.17
3.17
3.12
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
61
Škola
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Sremski front" Sid
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Milos Crnjanski" N. Sad
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
Ime i Prezime
Nenad Jovanovic
Sara Erkic
Milica Cirovic
Slavica Knezevic
Vladimir Sikirica
Dragana Stosic
Sara Horvat
Milica Novak
Antonije Katrina
Andjela Hinic
Bojan Mladenovic
Kristina Dan
Nikola Bacvanski
Mirjana Marinkovic
Kristijan Bozin
Tihomir Gorjanac
Sebastijan Boldovina
Milica Mijic
Marija Stankovic
Dajana Erdelji
Milica Gloginja
Stefan Rodic
Igor Kolar
Srdjan Klimovic
Stefan Sekuljica
David Apelic
Dejan Ognjenovic
Nikola Zivkovic
Dusan Golubovic
Luka Lukic
Stefan Jaksic
Sebastijan Tesic
Nevena Reljin
Jelena Turk
Miljana Puskas
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
21 m 25 s
06 m 57 s
20 m 33 s
12 m 13 s
22 m 41 s
22 m 03 s
09 m 08 s
11 m 23 s
29 m 34 s
12 m 34 s
14 m 47 s
22 m 38 s
21 m 21 s
19 m 19 s
24 m 18 s
05 m 41 s
13 m 18 s
13 m 01 s
16 m 00 s
08 m 49 s
09 m 17 s
19 m 57 s
04 m 58 s
11 m 43 s
18 m 07 s
19 m 25 s
15 m 57 s
23 m 45 s
11 m 27 s
20 m 38 s
13 m 42 s
12 m 41 s
12 m 24 s
12 m 59 s
25 m 22 s
Bodovi
9.36
9.33
9.33
9.27
9.12
9.03
9.00
9.00
8.82
8.70
8.67
8.67
8.46
8.34
8.25
8.16
8.16
8.13
8.10
8.07
8.07
8.07
8.01
7.92
7.83
7.83
7.77
7.71
7.68
7.68
7.50
6.93
6.51
6.36
6.36
Ocena
/10
3.12
3.11
3.11
3.09
3.04
3.01
3.00
3.00
2.94
2.90
2.89
2.89
2.82
2.78
2.75
2.72
2.72
2.71
2.70
2.69
2.69
2.69
2.67
2.64
2.61
2.61
2.59
2.57
2.56
2.56
2.50
2.31
2.17
2.12
2.12
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
62
Škola
Ime i Prezime
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "20. oktobar" Sivac
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
Jovana Radojev
Nadja Kusic
Stefan Repac
Milana Vlaisavljevic
Milan Stankovic
Sara Miljkovic
Stefan Pravuljac
Luka Plavsic
Aleksandar Sabo
Vladimir Kocis
Ivana Radovanovic
Daniel Cinkocki
Stevan Petrovic
Nenad Belegisanin
Patrik Fic
Teodora Grujic
Zeljko Peric
Dejan Repac
Matej Nežić
Petar Sremački
Andrea Širočka
Isidora Božić
Jovana Aleksić
Maša Jeftić
Neda Pavlović
Sinisa Gvojic
Teodora Kovačev
Teodora Luković
Ana Ković
Ana Zorić
Boris Šobat
Dane Milišić
Dušan Krnjajić
Đorđe Đurić
Đorđe Stupar
Filip Arsić
Jovan Isakovski
Jovana Majstorović
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
16 m 51 s
14 m 23 s
14 m 19 s
22 m 36 s
28 m 44 s
12 m 50 s
diskvalif.
Bodovi
6.24
6.09
5.43
5.43
4.83
4.68
Ocena
/10
2.08
2.03
1.81
1.81
1.61
1.56
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
63
Škola
Ime i Prezime
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dositej Obradovic" Sombor
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Dusan Radovic" N. Sad
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
Utrošeno
vreme
Bodovi
Ocena
/10
Marijana Jajić
Mihajlo Đilas
Miloš Kovačević
Nikola Sovilj
Srđan Uzunović
Tamara Savić
Tatjana Vukelić
Veljko Zorić
Dalibor Lazin
Ilija Dimitrov
Konstantin Pavlov
Lazar Necakov
Milan Arsenovic
Nikola Nedelkovski
Stevica Jozika
Jovan Medic
Dusan Jelic
Nikolina Peskir
Lea Rusov
Stefan Dudarin
Ljiljana Komazec
Marija Simic
Uros Rosic
Sava Bosiljkic
Marko Hatala
Milan Đurić
Vuk Starinac
Aleksandar Voraček
Aleksandra Ivanović
Davor Janić
Ivana Nikolić
Milan Mumović
Snežana Rakić
Nemanja Milunovic
Nevena Kuzet
Nikola Sajfert
Ognjen Mitrovic
Teodora Cvijic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
64
Škola
Ime i Prezime
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
Utrošeno
vreme
Bodovi
Ocena
/10
Zeljana Pavkovic
Aleksa Matic
David Ipac
Dragutin Mihajlovic
Milan Miljesic
Nikola Narancic
Stefan Tosic
Aleksa Kovac
Filip Caric
Ivona Vujatov
Stefan Papic
Nikola Stojcic
Slobodan Sestic
Strahinja Djurdjic
Anja Kovacevic
Anja Krsmanovic
Dragana Antonic
Gavrilo Stanic
Ilija Vukovic
Maja Pedic
Marko Novakovic
Milana Plavsic
Milica Tadic
Nemanja Popovic
Predrag Pekez
Stanislava Milicevic
Tamara Nikolic
Teodora Prosic
Uros Loncar
Vukasin Macura
Adrian Čižik
Dušan Vašek
Jan Bačur
Jan Bojkovski
Ladislav Sabo
Miroslav Valenta
Natanael Sampor
Pavel Valenta
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
65
Škola
Ime i Prezime
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Nikola Tesla" B. Karadjordjevo
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Petefi brigada" Kula
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Petefi Sandor" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
Utrošeno
vreme
Bodovi
Ocena
/10
Pavel Zaborski
Sanja Maglocki
Vlatko Cicka
Alekse Kujundzica
Dejan Stepanovic
Ervin Sejdovic
Mario Evetovic
Ilija Mancu
Bojan Vujić
Gliša Krnajac
Milica Kećanski
Miloš Protić
Rastko Mihajlov
Sava Mihailov
Sava Mihajlov
Jakov Stanojevic
Snezana Grujic
Dario Sulja
Lidija Bolerac
Miroslav Steker
Tatiana Poljak
Viktor Urban
Zelislav Jonas
Andjela Jovanovic
Goran Budisavljevic
Vojin Matic
Andrija Music
Gorcin Kecojevic
Teodor Kopric
Damir Jasminovic
Doris Kis
Marko Djurdjevic
Nemanja Stanar
Violeta Rovcanin
Aleks Mitrovic
Aleksa Stojic
Aleksa Stojic
Aleksandar Rapajic
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Ime i Prezime
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
Andrea Divljak
Darko Rusov
Katarina Gajinov
Nenad Milosevic
Andrijana Mastilo
Dusanka Barisic
Jelena Bosnjacic
Nadja Ivkovic
Danilo Ćorković
Nemanja Jokić
Stefan Đuričić
Anja Dimic
Dušan Galović
Sergej Ćurčić
Srđan Kuzmanović
Tamar Čukić
Tamara Tintor
Dejan Vidić
Jovana Ostojić
Ljubica Ljubišić
Nemanja Radaković
Nikola Baburać
Stefan Đuričić
Svetlana Krčmar
Aleksandar Skaljac
Milos Barac
Nikola Kozomora
Ana Kosovic
Milan Martic
Nemanja Marton
Aleksa Milković
Branko Boljanović
Jovana Basta
Bojan Ninic
Marko Polic
Nikola Grbovic
Rastko Stanickov
Teodora Maruna
66
e-mail: [email protected]
Utrošeno
vreme
Bodovi
Ocena
/10
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
Škola
Ime i Prezime
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
OS GIM "Jovan Jovanovic Zmaj" N. Sad
Utrošeno
vreme
Bodovi
Ocena
/10
Vuk Lecic
Jovan Mujic
Katarina Cvetkovic
Marko Rako
Nenad Milojevic
Aleksandar Djuric
Arsenije Lalic
Damjan Cvetanovic
Dimitrije Pavlovic
Djordje Ceran
Fedor Bozic
Filip Meseldzija
Ivana Gucunski
Jovan Rajcevic
Kiril Vasiljev
Luka Djurovic
Luka Kubanovic
Marko Nikolic
Marko Nikolic
Marko Pusac
Martin Topic
Mihajlo Ciric
Nikola Bojovic
Radivoje Tomasevic
Stefan Basaric
Prosečan ostvareni broj poena na školskim takmičenjima u novosadskom regionu je 19.22 od max
30
67
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 4
Spisak timova koje koji su se plasirali na regionalno takmičenje u Novom Sadu
RB
Škola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
OS "J. Jovanovic Zmaj" S. Kamenica
OS "Djura Jaksic" Curug
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Dusan Radovic" Novi Sad
OS GIM "J. J. Zmaj" N. Sad
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Mihajlo Pupin" Veternik
OS "Petefi Sandor" Novi Sad
OS "Dr Bosko Vrebalov" Melinci
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad
OS "Ljudovit Stur" Kisac
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin
OS "20. oktobar" Sivac
OS "Laza Kostic" Gakovo
OS "Djura Jaksic" Kikinda
OS "I vojvodjanska brigada" N. Sad
OS "Djura Jaksic" Zrenjanin
OS "Nikola Tesla" B. Karađorđevo
OS "Veljko Petrovic" Begec
OS "Djura Danicic" N. Sad
OS "Nikola Tesla" N. Sad
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad
OS "Djordje Natosevic" N. Sad
OS "Vuk Karadzic" N. Sad
OS "Petar Petrovic Njegos" Vrbas
OS "Petar Kocic" Cestereg
OS "Slavko Rodic" Krajisnik
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin
OS "Dositej Obradovic" Sombor
68
Ime i prezime
(takmičar1)
Ilija Berklovic
Petar Bundalo
Luka Pikula
Stefan Milosavljevic
Igor Pijevac
Marko Visekruna
Nikola Ivanisevic
Luka Zagar
Daria Varga
Mihajlo Marjanski
Veljko Tornjanski
Predrag Despotovic
Ivan Ravza
Nemanja Kepcija
Nikola Madzarev
Miljana Karac
Mihajlo Roscic
Stefan Ivanovic
Milos Pesut
Sladjana Borcic
Nikola Sugic
Marko Kostic
Aleksandar Gujas
Lenka Isidora Aleksic
Milan Jovic
Jovan Markovic
Momir Carevic
Srdjan Radovic
Vukasin Vukovic
Bojana Papak
Veljko Zekic
Dragana Lukic
Ime i prezime
(takmičar2)
Srdjan Purtnik
Vladimir Radmilo
Antonija Jovicic
Petar Obradovic
Milenko Gavric
Stribor Bihorac
Aleksandar Lazarevic
Vladimir Venceljovski
Djordje Krstic
Sava Dimitrijevic
Aleksa Vujnic
Nikolet Gleser
Miroslav Djocos
Kristina Misic
Aleksandra Rakin
Miodrag Palalic
Dimitrije Kralj
Viktor Katzenberger
Milos Panic
Sladjana Kovacevic
Nedeljko Dragutinovic
Milica Draca
Laslo Sabadi.Baranji
Jovana Marinkov
Milana Dokic
Krstan Vukadinovic
Marko Markovic
Matija Vidovic
Nemanja Sirar
Nevena Tadic
Strahinja Danicic
Luka Veniger
e-mail: [email protected]
Ukupna
ocena
19.66
19.50
19.23
18.94
18.89
18.89
18.83
18.66
18.66
18.56
18.55
18.52
18.46
18.39
18.19
18.03
18.00
17.67
17.59
17.58
17.50
17.44
17.38
16.86
16.83
16.61
16.44
16.37
16.23
16.22
16.20
15.95
Tim
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
OS "Sremski front" Sid
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka
OS "Miroslav Antic" Odzaci
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje
OS "Braca Novakov" Silbas
OS "Marija Trandafil" Veternik
OS "Milos Crnjanski" N. Sad
OS "Sveti Sava" Rumenka
OS "Svetozar Miletic" Vrbas
OS "Djura Jaksic" Kac
OS "Jovan Popovic" N. Sad
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic
OS "Petefi brigada" Kula
OS "20. oktobar" Vrbas
OS "Mileta Protic" Tovarisevo
OS "Veljko Vlahovic" N. Sad
OS "Ognjen Prica" Kolut
OS "Mosa Pijade" Backi Breg
OS "Dositej Obradovic" N. Sad
OS "J. J. Zmaj" S. Kamenica
OS "J. J. Zmaj" S. Kamenica
OS "J. J. Zmaj" S. Kamenica
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "Vuk Karadzic" Crvenka
OS "J. J. Zmaj" S. Kamenica
OS "23. oktobar" Sremski Karlovci
OS "Matko Vukovic" Subotica
OS "Petefi Sandor" N. Sad
Ime i prezime
(takmičar1)
Mihajlo Vujcic
Jovana Jerkovic
Borko Ilic
Milos Tatic
Miroslav Cobrda
Natasa Majkic
Ratko Bursac
Strahinja Stojanovic
Aleksa Alargic
Slavisa Kozomara
Branislav Brzak
Miljana Svelja
Andjela Bulatovic
Maksim Markovic
Ljubisa Radojcin
Mirko Jelovac
Milos Miric
Ivona Dekic
Aleksandar Vujcic
Andjela Jovanovic
Lazar Kovacevic
Nemanja Ljubisic
Jovan Kopas
Anka Miljus
Milos Milunovic
Srdjan Pejicic
Drasko Korac
Petar Gruborovic
Ime i prezime
(takmičar2)
Luka Jovicilic
Nikola Zivanovic
Djuradj Rasetic
Marija Nikolic
Ivona Cinkocki
Bora Andjelic
Stefan Radojkovic
Bojana Popovic
Matija Antovic
Dragan Majkic
Jovan Dmitrovic
Aleksandra Komazec
Brigita Alfeldi
Milutin Sipcic
Marija Sormaz
Nemanja Gvozdenovic
Stefan Vukumirovic
Toni Trzin
Miljana Stankovic
Dusan Popovic
Nikola Jovanovic
Milica Zivlak
Ivana Stankovic
Luka Miljus
Ana Djordjevic
Nikolina Dzaleta
Dalibor Nikolic
Jelena Dacin
Ukupna
ocena
15.81
15.57
15.56
15.50
15.25
15.24
15.00
14.79
14.59
14.59
14.50
14.14
13.97
13.35
13.17
12.89
12.53
10.72
9.87
19.45
19.34
19.08
18.94
18.66
18.50
18.30
18.23
18.11
Tim
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM2
TIM3
TIM4
TIM2
TIM3
TIM5
TIM2
TIM2
TIM2
Napomena: kako je u novosadskom i niškom regionu na počentom nivou bilo prijavljeno daleko više
takmičara nego u drugim regionima, zbog uravnoteženosti broja učenika i škola na 4 regionalna
takmičenja, došlo je do pregrupisavanja nekih škola iz Novog Sada u Beograd, kao i iz Niša u
Kragujevac.
Za regionalno takmičenje, iz Novog Sada u Beograd su prebačene sledeće škole:
69
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
70
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
Prilog 5
Satnica regionalnog takmičenja 27.04.2014.u Novom Sadu
Vreme
09:30 – 10:30
Dešavanja
Prijem i registracija ekipa.
Podela radnog materijala i osveženje za sve učesnike takmičenja.
10:30 – 11:00
Svečano otvaranje
Takmičenja:
11:00 – 12:00

Internet test (takmičari se raspoređuju u računarske kabinete škole)

Android test (takmičenje se odvija u prostoriji u kojoj su postavljena
projektorska platna)

Sastanak za direktore škola i nastavnike informatike
Napomena: Internet test i Android test se odvijaju istovremeno
Rad komisija na pregledu i kontroli zadatih testova sa rešenjima. Slobodno
12:00 - 13:30
vreme za goste takmičenja koji nemaju zaduženja u komisijama. Osveženje za
učesnike takmičenja.
13:30
Isticanje privremene rang liste učesnika takmičenja.
13:30 - 14:00
Podnošenje eventualnih žalbi na privremenu rang listu.
14:00 - 14:30
Rad komisije za žalbe.
Isticanje konačne rang liste učesnika takmičenja.
14:30
15:00
71
Štampanje diploma.
Dodela nagrada i diploma za najuspešnije učesnike takmičenja.
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 6
Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Novom Sadu
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
72
Škola
OŠ "20. oktobar"
OŠ "20. oktobar"
OŠ "23. oktobar"
OŠ "Braća Novakov"
OŠ "Đorđe Natošević"
OŠ "Đura Daničić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ " Đura Jakšić "
OŠ "Dositej Obradović"
OŠ "Dositej Obradović"
OŠ "Dr Boško Vrebalov"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Jovan Dučić"
OŠ "Jovan Grčić Milenko"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Popović"
OŠ "Kosta Trifković"
OŠ "Laza Kostić"
OŠ "Ljudovit Štur"
OŠ "Marija Trandafil"
OŠ "Matko Vuković"
OŠ "Mihail Sadoveanu"
OŠ "Mihajlo Pupin"
OŠ "Mileta Protić"
OŠ "Miloš Crnjanski"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Moša Pijade"
OŠ "Nada Purić"
OŠ "Nikola Tesla"
Mesto
Sivac
Vrbas
Sremski Karlovci
Silbaš
Novi Sad
Novi Sad
Curug
Kac
Kikinda
Zrenjanin
Novi Sad
Sombor
Melinci
Novi Sad
Stanišić
Petrovaradin
Beočin
Sremska Kamenica
Novi Sad
Novi Sad
Gakovo
Kisac
Veternik
Subotica
Grebenac
Veternik
Tovarisevo
Novi Sad
Odžaci
Bački Breg
Valjevo
Banatsko Karađorđevo
e-mail: [email protected]
Mentor/-i
Valentina Rutovic
Sladjana Kalanj
Dragana Ćeranić
Snežana Popović
Milica Zvekić
Dragana Lukić
Vesna Mijic
Jasmina Jerković
Jelena Bulatovic
Darko Stankov
Jelena Đurđev
Violeta Majski
Nikola Adamov
Sandra Terzić
Nenad Đapić
Suzana Stepanovic
Žana Pušić
Darko Krajišnik
Andrijana Hristov
Milan Maoduš
Zlatko Jovanović
Iveta Đurovka
Jadranka Glamočić
Nenad Saric
Marijan Farkaš
Andrej Trifković
Snežana Popović
Gordana Adamovic
Svetlana Erceg
Zlatko Jovanović
Đorđije Bubanja
Danijela Danić Kuručev
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
73
Škola
OŠ "Nikola Tesla"
OŠ "Ognjen Prica"
OŠ "Petar Kocić"
OŠ "Petar Petrović Njegoš"
OŠ "Petefi brigada"
OŠ "Petefi Šandor"
OŠ "Prva vojvođanska brigada"
OŠ "Slavko Rodić"
OŠ "Sremski front"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Svetozar Marković Toza"
Mesto
Novi Sad
Kolut
Cestereg
Vrbas
Kula
Novi Sad
Novi Sad
Krajišnik
Šid
Rumenka
Novi Sad
OŠ "Veljko Petrović"
OŠ "Veljko Vlahović"
OŠ "Vuk Karadžić"
Begec
Novi Sad
Bačka Palanka
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Žarko Zrenjanin"
OŠ pri gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj"
Crvenka
Novi Sad
Zrenjanin
Novi Sad
Novi Sad
e-mail: [email protected]
Mentor/-i
Biljana Žviždak
Zlatko Jovanović
Danijela Danić Kuručev
Slađana Kalanj
Biljana Kalafatic
Gliša Gavrilov
Jelena Janjic
Tomislav Šeremet
Edit Nađ
Maja Bosnić
Olgica Rikanović
Gordana Adamovic
Marija Karanović
Tijana Tešan
Natalija Preradov
Olivera Krstonošić
Zorica Boškov
Vesna Marković
Jelena Đurđev
Marija Milošević
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 7
Rezultati Mudl elektronskog testa i rangiranje
RB
Ekipa
Vreme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
OŠ "Dr Boško Vrebalov" Melinci TIM1
OŠ "Svetozar Marković Toza" N. Sad TIM1
OŠ "Prva vojvođanska brigada" N. Sad TIM1
OŠ "Nikola Tesla" B. Karađorđevo TIM1
OŠ "Đura Jakšić" Curug TIM1
OŠ "Žarko Zrenjanin" N. Sad TIM1
OŠ "Đura Daničić" N. Sad TIM1
OŠ "Miloš Crnjanski" N. Sad TIM1
OŠ "Jovan Dučić" Petrovaradin TIM1
OŠ "Dušan Radović" N. Sad TIM1
OŠ "Đura Jakšić" Zrenjanin TIM1
OŠ "Matko Vuković" Subotica TIM1
OŠ "Vuk Karadžić" N. Sad TIM1
OŠ "Đura Jakšić" Kikinda TIM1
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" S. Kamenica TIM1
OŠ "Nada Purić" Valjevo TIM2
OŠ "Petar Kocić" Cestereg TIM1
OŠ "Jovan Popović" N. Sad TIM1
OŠ "Petefi Šandor" N. Sad TIM1
OŠ "Dositej Obradović" Sombor TIM1
OŠ "Vuk Karadžić" Bačka Palanka TIM1
OŠ GIM "Jovan Jovanović Zmaj" N. Sad TIM1
OŠ "Vuk Karadžić" Crvenka TIM1
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" S. Kamenica TIM5
OŠ "Ognjen Prica" Kolut TIM1
OŠ "Nikola Tesla" N. Sad TIM1
OŠ "Mihail Sadoveanu" Grebenac TIM1
OŠ "Nada Purić" Valjevo TIM1
OŠ "Matko Vuković" Subotica TIM2
OŠ "Miroslav Antić" Odžaci TIM1
OŠ "20. oktobar" Sivac TIM1
OŠ "Kosta Trifković" N. Sad TIM1
23 min 24 s
5 min 37 s
10 min 36 s
10 min 57 s
24 min 6 s
4 min 45 s
9 min 19 s
15 min 49 s
14 min
20 min 14 s
20 min 37 s
25 min 25 s
24 min 4 s
18 min 33 s
22 min 33 s
12 min 33 s
10 min 19 s
10 min 54 s
20 min 32 s
12 min 44 s
4 min 59 s
16 min 40 s
12 min 21 s
8 min 34 s
12 min 35 s
12 min 27 s
13 min 16 s
8 min 44 s
12 min 32 s
17 min 14 s
22 min 57 s
22 min 42 s
74
e-mail: [email protected]
Moodle
ocena
93.89
93.33
93.33
91.11
90.56
90.00
90.00
86.67
85.56
85.56
85.56
85.56
82.78
82.22
80.00
79.17
78.33
77.78
76.67
76.11
75.89
75.00
74.44
73.33
72.78
72.22
71.67
70.00
70.00
70.00
69.72
69.44
Moodle RANG
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Ekipa
Vreme
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
OŠ "Mihajlo Pupin" Veternik TIM1
OŠ "20. oktobar" Vrbas TIM1
OŠ "Braća Novakov" Silbas TIM1
OŠ "Vuk Karadžić" Zrenjanin TIM1
OŠ "Slavko Rodić" Krajisnik TIM1
OŠ "Ivan Goran Kovačić" Stanišić TIM1
OŠ "Sveti Sava" Rumenka TIM1
OŠ "Mileta Protić" Tovariševo TIM1
OŠ "Đorđe Natošević" N. Sad TIM1
OŠ "Laza Kostić" Gakovo TIM1
OŠ "Veljko Vlahović" N. Sad TIM1
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" S. Kamenica TIM2
OŠ "Sremski front" Šid TIM1
OŠ "Petefi brigada" Kula TIM1
OŠ "Vuk Karadžić" Crvenka TIM2
OŠ "Jovan Grcić Milenko" Beočin TIM1
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" S. Kamenica TIM4
OŠ "Vuk Karadžić" Crvenka TIM3
OŠ "Petefi Šandor" N. Sad TIM2
OŠ "Moša Pijade" Bački Breg TIM1
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" S. Kamenica TIM3
10 min 49 s
12 min 17 s
23 min 54 s
8 min 12 s
7 min 39 s
23 min 44 s
9 min 26 s
15 min 18 s
7 min 18 s
23 min 32 s
18 min 7 s
24 min 8 s
17 min 51 s
36 min 19 s
21 min 12 s
6 min 50 s
10 min 8 s
18 min 55 s
18 min 25 s
11 min 27 s
7 min 23 s
Moodle
ocena
68.89
68.89
68.89
66.67
64.00
63.94
63.06
58.57
58.06
58.06
57.50
56.44
55.00
54.44
53.00
52.83
50.56
46.94
41.43
40.00
30.00
Moodle RANG
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Prosečan ostvareni broj poena na Moodle testu na regionalnom takmičenju u Novom Sadu je 70.68 od
max 100.
75
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 8
Rezultati Android kviza i rangiranje
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
76
Ekipa
Android ocena
OS "Nada Puric" Valjevo TIM2
OS "Laza Kostic" Gakovo TIM1
OS "Svetozar Markovic Toza" N. Sad TIM1
OS "Prva vojvođanska brigada" N. Sad TIM1
OS "Jovan Grcic Milenko" Beocin TIM1
OS "Djordje Natosevic" N. Sad TIM1
OS GIM "J. J. Zmaj" N. Sad TIM1
OS "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM1
OS "Mihajlo Pupin" Veternik TIM1
OS "Vuk Karadzic" N. Sad TIM1
OS "Jovan Ducic" Petrovaradin TIM1
OS "Petefi Sandor" N. Sad TIM1
OS "Nikola Tesla" B. Karađorđevo TIM1
OS "Djura Jaksic" Kikinda TIM1
OS "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM2
OS "Nada Puric" Valjevo TIM1
OS "Dusan Radovic" N. Sad TIM1
OS "Zarko Zrenjanin" N. Sad TIM1
OS "Djura Jaksic" Zrenjanin TIM1
OS "Djura Jaksic" Curug TIM1
OS "Djura Danicic" N. Sad TIM1
OS "Veljko Vlahovic" N. Sad TIM1
OS "Vuk Karadzic" Zrenjanin TIM1
OS "Kosta Trifkovic" N. Sad TIM1
OS "Milos Crnjanski" N. Sad TIM1
OS "Vuk Karadzic" Crvenka TIM1
OS "Mosa Pijade" Backi Breg TIM1
OS "Sremski front" Sid TIM1
OS "20. oktobar" Vrbas TIM1
OS "Vuk Karadzic" Crvenka TIM3
OS "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM5
OS "Mileta Protic" Tovarisevo TIM1
OS "Vuk Karadzic" Backa Palanka TIM1
OS "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM3
e-mail: [email protected]
78
64
60
56
54
53
50
49
49
47
45
45
42
40
38
38
37
37
35
34
33
32
32
31
30
30
29
29
27
27
26
24
24
23
Android RANG
53
52
51
50
49
48
47
46
46
44
43
43
41
40
39
39
37
37
35
34
33
32
32
30
29
29
27
27
25
25
23
22
22
20
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Ekipa
Android ocena
OS "Dositej Obradovic" Sombor TIM1
OS "Matko Vukovic" Subotica TIM1
OS "Ognjen Prica" Kolut TIM1
OS "Vuk Karadzic" Crvenka TIM2
OS "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM4
OS "20. oktobar" Sivac TIM1
OS "Petefi brigada" Kula TIM1
OS "Miroslav Antic" Odzaci TIM1
OS "Petar Kocic" Cestereg TIM1
OS "Slavko Rodic" Krajisnik TIM1
OS "Braca Novakov" Silbas TIM1
OS "Nikola Tesla" N. Sad TIM1
OS "Dr Bosko Vrebalov" Melinci TIM1
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac TIM1
OS "Sveti Sava" Rumenka TIM1
OS "Matko Vukovic" Subotica TIM2
OS "Ivan Goran Kovacic" Stanisic TIM1
OS "Jovan Popovic" N. Sad TIM1
OS "Petefi Sandor" N. Sad TIM2
22
22
22
21
20
16
16
15
15
15
14
12
10
10
10
9
5
0
0
Android RANG
19
19
19
16
15
14
14
12
12
12
9
8
7
7
7
4
3
1
0
Prosečan ostvareni broj poena na Android kvizu na regionalnom takmičenju u Novom Sadu je 30.27.
77
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 9
Konačna rang lista timova na regionalnom takmičenju
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
78
EKIPA
OŠ "Svetozar Markovic Toza" N. Sad TIM1
OŠ "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad TIM1
OŠ "Nikola Tesla" B. Karađorđevo TIM1
OŠ "Nada Puric" Valjevo TIM2
OŠ "Jovan Ducic" Petrovaradin TIM1
OŠ "Zarko Zrenjanin" N. Sad TIM1
OŠ "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM1
OŠ "Vuk Karadzic" N. Sad TIM1
OŠ "Djura Jaksic" Curug TIM1
OŠ "Dusan Radovic" N. Sad TIM1
OŠ "Djura Danicic" N. Sad TIM1
OŠ "Djura Jaksic" Kikinda TIM1
OŠ GIM "J. J. Zmaj" N. Sad TIM1
OŠ "Petefi Sandor" N. Sad TIM1
OŠ "Djura Jaksic" Zrenjanin TIM1
OŠ "Milos Crnjanski" N. Sad TIM1
OŠ "Mihajlo Pupin" Veternik TIM1
OŠ "Nada Puric" Valjevo TIM1
OŠ "Laza Kostic" Gakovo TIM1
OŠ "Djordje Natosevic" N. Sad TIM1
OŠ "Matko Vukovic" Subotica TIM1
OŠ "Vuk Karadzic" Crvenka TIM1
OŠ "Dr Bosko Vrebalov" Melinci TIM1
OŠ "Vuk Karadzic" Backa Palanka TIM1
OŠ "Jovan Grcic Milenko" Beocin TIM1
OŠ "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM5
OŠ "Dositej Obradovic" Sombor TIM1
OŠ "Kosta Trifkovic" N. Sad TIM1
OŠ "Vuk Karadzic" Zrenjanin TIM1
OŠ "Petar Kocic" Cestereg TIM1
OŠ "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM2
OŠ "Ognjen Prica" Kolut TIM1
Moodle
RANG
52
51
50
38
45
48
39
41
49
44
47
40
32
35
43
46
21
26
12
13
42
31
53
33
6
30
34
22
18
37
10
29
e-mail: [email protected]
Android
RANG
51
50
41
53
43
37
46
44
34
37
33
40
47
43
35
29
46
39
52
48
19
29
7
22
49
23
19
30
32
12
39
19
UKUPNO
103
101
91
91
88
85
85
85
83
81
80
80
79
78
78
75
67
65
64
61
61
60
60
55
55
53
53
52
50
49
49
48
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
79
EKIPA
OŠ "20. oktobar" Vrbas TIM1
OŠ "Veljko Vlahovic" N. Sad TIM1
OŠ "Jovan Popovic" N. Sad TIM1
OŠ "20. oktobar" Sivac TIM1
OŠ "Nikola Tesla" N. Sad TIM1
OŠ "Mileta Protic" Tovarisevo TIM1
OŠ "Miroslav Antic" Odzaci TIM1
OŠ "Sremski front" Sid TIM1
OŠ "Mihail Sadoveanu" Grebenac TIM1
OŠ "Slavko Rodic" Krajisnik TIM1
OŠ "Mosa Pijade" Backi Breg TIM1
OŠ "Matko Vukovic" Subotica TIM2
OŠ "Vuk Karadzic" Crvenka TIM3
OŠ "Braca Novakov" Silbas TIM1
OŠ "Vuk Karadzic" Crvenka TIM2
OŠ "Sveti Sava" Rumenka TIM1
OŠ "Petefi brigada" Kula TIM1
OŠ "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM3
OŠ "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM4
OŠ "Ivan Goran Kovacic" Stanisic TIM1
OŠ "Petefi Sandor" N. Sad TIM2
Moodle
RANG
20
11
36
23
28
14
24
9
27
17
2
25
4
19
7
15
8
1
5
16
3
e-mail: [email protected]
Android
RANG
25
32
1
14
8
22
12
27
7
12
27
4
25
9
16
7
14
20
15
3
1
UKUPNO
45
43
37
37
36
36
36
36
34
29
29
29
29
28
23
22
22
21
20
19
4
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 10
Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika i mentora
Rb
škola
1
OŠ "Svetozar Markovic Toza" N. Sad TIM1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
80
ime i prezime
Veljko Tornjanski
Aleksa Vujnic
Stefan Ivanovic
OŠ "Prva vojvodjanska brigada" N. Sad TIM1
Viktor Katzenberger
Sladjana Borcic
OŠ "Nikola Tesla" B. Karađorđevo TIM1
Sladjana Kovacevic
Srdjan Golubovic
OŠ "Nada Puric" Valjevo TIM2
Djordje Trifunovic
Nemanja Kepcija
OŠ "Jovan Ducic" Petrovaradin TIM1
Kristina Misic
Predrag Despotovic
OŠ "Zarko Zrenjanin" N. Sad TIM1
Nikolet Gleser
Ilija Berklovic
OŠ "J. J. Zmaj" Sremska Kamenica TIM1
Srdjan Putnik
Momir Carevic
OŠ "Vuk Karadzic" N. Sad TIM1
Marko Markovic
Petar Bundalo
OŠ "Djura Jaksic" Curug TIM1
Vladimir Radmilo
Stefan Milosavljevic
OŠ "Dusan Radovic" N. Sad TIM1
Petar Obradovic
Marko Kostic
OŠ "Djura Danicic" N. Sad TIM1
Milica Draca
Mihajlo Roscic
OŠ "Djura Jaksic" Kikinda TIM1
Dimitrije Kralj
Sergej Stajsic
OŠ GIM "J. J. Zmaj" N. Sad TIM1
Milenko Gavric
Daria Varga
OŠ "Petefi Sandor" N. Sad TIM1
Djordje Krstic
Milos Pesut
OŠ "Djura Jaksic" Zrenjanin TIM1
Milos Panic
e-mail: [email protected]
Mentor
Olgica Rikanović
Gliša Gavrilov
Danijela Danić
Kuručev
Đorđije Bubanja
Suzana Stepanović
Jelena Đurđev
Darko Krajišnik
Zorica Boškov
Vesna Mijić
Sandra Terzić
Dragana Lukić
Jelena Bulatović
Marija Milošević
Biljana Kalafatić
Darko Stankov
tik.etstesla.ni.ac.rs
IZVEŠTAJ O ODRŽANOM ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU
U BEOGRADU
Srednja tehnička PTT škola iz Beograda je 2014. godine organizovala i bila domaćin regionalnog TESLA
INFO KUP-a (TIK) takmičenja u Beogradu. Regionalnom takmičenju su prethodila kvalifikaciona školska
takmičenja.
Kalendar takmičenja TESLA INFO KUP za 2014.:
Školska takmičenja do 10. Aprila 2014. godine – organizator Srednja PTT škola Beograd
Regionalno takmičenje – 26. aprila 2014. – organizator Srednja PTT škola Beograd
Republičko takmičenje – 01. jun 2014. – organizator ETŠ „Nikola Tesla“ Niš
ŠKOLSKA TAKMIČENjA
Ukupan broj prijavljenih učenika za školska takmičenja: 426 učenika
(Prilog 1. Spisak prijavljenih učenika na školska takmičenja)
Ukupan broj Osnovnih škola koja su učestvovala na školskim takmičenjima: 32 škola
(Prilog 2. Spisak škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima)
Ukupan broj učenika koji su regularno predali test na školskim takmičenjima: 368 učenika
(Prilog 3. Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima)
(Prilog 4. Spisak timova koje koji su se plasirali na regionalno takmičenje u Beogradu)
(Prilog 5. Satnica regionalnog takmičenja 26.04.2014.u Beogradu)
(Prilog 6. Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Beogradu)
(Prilog 7. Rezultati Mudl elektronskog testa i rangiranje)
(Prilog 8. Rezultati Android kviza i rangiranje)
(Prilog 9. Konačna rang lista timova na regionalnom takmičenju)
(Prilog 10. Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika)
81
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
Aktivnosti oko organizacije i pripreme školskih i regionalnog takmičenja u
BEOGRADU
Spisak nastavnika angažovanih na pripremi i realizaciji regionalnog takmičenja u Srednjoj PTT školi
nalazi se u prilogu.
JMBG
Ime i prezime
Škola
Mesto
1.
1005964153154
Bogdan Andrijašević
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
2.
0302959710070
Dragan Vuksanović
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
3.
0705976924642
Boško Radovanović
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
4.
0107966710380
Duško Ković
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
5.
2402968715494
Danica Pejanović
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
6.
1010960715178
Dragana Krstić
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
7.
2505956102741
Milenko Popović
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
8.
0807973799410
Danijela Ljujić
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
9.
0703980715141
Ivana Žunić
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
10.
1511960176500
Vela Čoja
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
11.
0605974767014
Maja Todorović
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
12.
1607973760012
Goran Stanojević
Srednja tehnička PTT škola
Beograd
82
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 1.
Spisak prijavljenih učenika na školska takmičenja
RB
Škola
Učenik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
Bogdan Stojiljkovic
Tamara Babic
Djordje Kukulj
Nemanja Avramov
Aleksandra Hrtkovac
Filip Milanovic
Katarina Milicevic
Nikola Janjanin
Sava Dimitrijevic
Petar Nikic
Dimitrije Nedeljkovic
Marko Arsenovic
Andjelka Lazic
Aleksa Cobanovic
Ilija Nikolic
Jakov Bulajevic
Nemanja Radosavljevic
Milica Arsenovic
Nina Popovic
Aleksa Kozoderovic
Emilija Vucelic
Filip Zivlak
Ivana Dimić
Marko Bošković
Ognjen Ivanovic
Zorana Milovanović
Kosta Matijevic
Veljko Selakovic
Petar Nikolic
Aleksandar Radosevic
Luka Golubovic
83
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
Filip Petrovic
Nemanja Misic
Marija Vucic
Nikola Spasenovic
Bozidar Krstic
Nemanja Biro
Pavle Vlajic
Andrej Krstic
Danilo Andjelic
Pavle Volarov
Katarina Blagojevic
Katarina Kojic
Luka Jokic
Novica Melovic
Nikola Andjelkovic
Marko Marjanovic
Marko Petkovic
Lazar Zebic
Andrijana Bogicevic
Aneta Gajevic
Milos Milinkov
Uros Sakan
Aleksa Jovic
Veljko Milovanovic
Milos Milicevic
Filip Petrovic
Ognjen Goljovic
Djordje Drobnjak
Milica Joksimovic
Ivana Panic
Mihajlo Andjelkovic
Aleksandra Bogdanovic
Jana Kovacevic
Ana Metikos
Milos Blagojevic
84
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
Kosta Stojkovic
Aleksandar Kamenovic
Goran Tosic
Ivan Radojcin
Luka Djordjevic
Mateja Milosevic
Nemanja Novakovic
Nikola Milanovic
Nikolina Bozic
Sasa Miljatovic
Milan Simonovic
Anja Djokic
Davor Gutovic
Dragana Strbac
Marija Djurisic
Djordje Mladenovic
Branko Zivanovic
Nemanja Milicevic
Jovan Nedeljkovic
Ognjen Boranovic
Petar Stanimirovic
Milan Berak
Dusan Brkic
Janko Kovrlija
Sergej Sepetkovski
Stefan Petrovic
Luka Kapunac
Milan Mijailovic
Vladan Veselinovic
Andjelo Vukovic
Dario Krijezi
Jovan Bozic
Aleksandra Cucuz
Marko Markovic
Nikola Orlovic
85
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
Petar Bucevac
Uros Samardzic
Ana Ivanovic
Jovan Bojovic
Jovan Senic
Luka Tirnanic
Milorad Milic
Aleksandar Pavlovic
Mihajlo Cabraja
Bogdan Brkusanin
Vanja Mijatovic
Danica Jovancevic
Nikola Andrejic
Milena Pavlovic
Aleksandra Pavlovic
Andjela Stanojevic
Valentina Damljanovic
Valentina Milicevic
Kristina Stankovic
Emilija Vasiljevic
Jovana Sapundžić
Milan Mirilovic
Boris Tapic
Mitar Zekovic
Mihailo Atanackovic
Vukosav Milojevic
Milos Cmiljanic
Sanja Riboskic
Dusan Djurdjevic
Aleksandra Milosevic
Stefan Mizdrak
Stefan Jovanovic
Nikola Djurdjevic
Marko Paunovic
Aleksandar Milenkovic
86
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
Marko Mrasic
Milos Petrovic
Miroslav Karamucic
Zorana Micic
Marko Krstic
Djordje Miletic
Luka Jankovic
Neskovic Milan
Mihail Panagiotopulos
Nevena Nestorovic
Kristina Marinkovic
Dušan Branović
Nemanja Živković
Sandra Barudžija
Lazar Filipovic
Andrija Ilic
Filip Trajkovic
Lazar Dimitrijevic
Zarko Filipovic
Marko Milutinovic
Aleksandar Filipovic
Marko Banovic
Marko Pavic
Milan Petkovic
Zeljko Ignjic
Minja Kosic
Filip Mutavcic
Kristijan Andjelkovic
Nikola Marjanovic
Nikola Knezevic
Filip Filipovic
Mihajlo Micic
Filip Vasic
Savo Karanovic
Vladimir Kostic
87
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Majur" Majur
OS "Majur" Majur
OS "Majur" Majur
OS "Majur" Majur
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
Kristina Ristic
Aleksandar Markovic
Viktor Anđelković
Nikola Krstic
Andrej Kalenic
Arsenije Cavic
Aleksandar Pantelic
Sasa Kvon
Marina Jevtic
Milos Nikolic
Violeta Lazic
Sergej Prosic
Nikola Trsavec
Nemanja Matkovic
Lazar Milincic
Ivona Stojanov
Petar Babic
Andjela Zivanovic
Stefan Djuricic
Milos Niskanovic
Jovan Mandic
Vladimir Prokic
Strahinja Jankovic
Jasna Djinovic
Aleksa Bogdanovic
Marijana Manojlovic
Aleksandar Petrovic
Dijana Drazenovic
Mirko Savic
Jovana Isakovic
Marina Mrdakovic
Milica Pupovac
Mirjana Jednak
Aleksa Petrovic
Jelena Milojevic
88
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
Milan Karanovic
Suzana Ivanovic
Lara Stevanović
Luka Cucić
Vanja Veapi
Marko Jankovic
Mihailo Kircanski
Dusan Starcevic
Nebojsa Ilic
Stevan Ivankovic
Nikola Jovanovic
Anja Jovanovic
Nikola Nikolic
Damjan Kecman
Dragutin Savic
Aleksa Matic
Stefan Jovic
Luka Marinkovic
Mirko Gubic
Vladimir Dencic
Vuk Bulatovic
Vladimir Segan
Veljko Vukićević
Jovan Golubovic
Djordje Djokic
Srdjan Golubovic
Djordje Trifunovic
Ognjen Jakovljevic
Djordje Krunic
Nadja Milic
Bojan Pavlovic
Filip Stanojlovic
Milos Ciric
Aleksa Vujisic
Ognjen Milosavljevic
89
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
Mihailo Ciric
Milica Rankovic
Filip Tadic
David Vasic
Marko Jovic
Luka Spasojevic
Djordje Petrovic
Jakov Matic
Uros Filipovic
Stevan Stefanovic
Nenad Aleksov
Djordje Jevtovic
Mihajlo Prodanovic
Jovan Jacov
Djordje Mastelica
Marijana Savic
Stefan Mitrovic
Aleksa Djukic
Djordje Djordjevic
Srdjan Macesic
Bojan Babic
Mateja Petkovic
Andjela Trkulja
Lazar Matejic
Luka Lalevic
Aleksandar Mirkovic
Filip Cvetanovic
Ivana Slavov
Maja Miljenovic
Milan Mladenovic
Nikola Kosijer
Ilija Pejoski
Nikola Stanic
Djordje Marjanovic
Sergej Kubat
90
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Petar Tasic" Lesnica
OS "Petar Tasic" Lesnica
OS "Petar Tasic" Lesnica
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
Bratislav Filipovic
Aleksa Ador
Aleksandar Markovic
Teodora Zakic
Uros Davidov
Marija Sljivak
Andrea Djukovic
Jovana Starovic
Neva Joksimovic
Jovana Josovic
Veljko Veselinovic
Mihajlo Djordjevic
Magdalena Markovic
Nikola Markovic
Stefan Macankovic
Veljko Lazic
Maja Krstic
Stefan Brankovic
Luka Jegdic
Filip Antonijevic
Andjela Vitic
Dimitrije Milosevic
Djordje Milojkovic
Pavle Kostic
Lazar Petrovic
Velimir Rakic
Nikola Kostadinovic
Marko Stajic
Stefan Koturovic
Aleksandar Nikolic
Aleksandra Stojanovic
Veljko Gojak
Stefan Dobras
Mateja Petrov
Milica Milojevic
91
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
Iva Hadnadj
Filip Damjanovic
Marija Zivadinovic
Jovana Krstic
Aleksandra Tanaskovic
Danijel Mirolovic
Ilija Markovic
Sandra Vidovic
Ana Emini
Sonja Vidovic
Demiri Muhamed
Lazar Lazic
Lazar Kopic
Vanja Rankovic
Marko Djerkovic
Teodora Jovancov
Marko Nedic
Lara Godjevac
Jovana Lazovic
Nina Kostic
Jovan Ilic
Bojana Kandic
Andrija Nedić
Aleksandar Smigic
Milos Jeknic
Aleksa Lukic
Isidora Ilic
Alek Milinkovic
Nikola Vukicevic
Milos Prodanovic
Milos Radivojevic
Dunja Tatic
Dejan Vucic
Katarina Milanov
Ognjen Jerotic
92
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
Aleksa Pekovic
Milutin Milicevic
Todor Antic
Nikola Miljkovic
Dusan Mircic
Milos Arunovic
Matija Zec
Jovan.Dominik Marolt
Lazar Micunovic
Ilija Epler
Vladan Milic
Dimitrije Despotovic
Uros Jojic
Milos Marjanovic
Nikola Bartula
Nebojsa Radojkovic
Vuk Dasic
Nera Davidovic
Nikola Bulic
Mihajlo Stekovic
Milos Mihajlovic
Ognjen Basic
Jovana Djukic
Nina Kraljevski
Ognjen Dimitrijevic
David Kostic
Milos Milicevic
Jakov Golubovic
Nikola Preradovic
Matija Marijan
Pavle Tomic
Milos Jovanovic
Jovan Bozovic
Aleksa Jovnovic
Aleksa Sekularc
93
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
Marko Jankovic
Aleksa Minic
Vuk Stojanovic
Petar Ratkovic
Igor Acimovic
Luka Djordjevic
Vukasin Grbic
Milica Bircevic
Nemanja Radovanovic
Boris Babovic
Bozidar Popovic
Ognjen Stanojlovic
Konstantin Krupnikovic
Vukasin Petrovic
Strahinja Tisma
Luka Klasnic
Filip Savic
Vanja Vladicic
Jovan Bursac
Vuk Popovic
Andrija Zivkovic
Milica Ilievski
Luka Todorovic
Andrija Zivkovic
Marko Matic
Nikola Novkovic
Teodora Jevtic
Balsa Ceranic
Andrijana Stojanovic
Luka Plavsic
Jelena Koncarevic
Luka Lekic
Sara Janjusevic
Matija Davidovic
Marko Keca
94
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
Učenik
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
Aleksa Markovic
Marko Ivanis
Nikolina Mijatovic
Stefan Miljkovic
Ksenija Kostic
Aleksandar Markovic
Aleksandar Nikolic
Anja Davidovic
Luka Sevic
Nikola Bojovic
95
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 2.
Spisak mentora i škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima
RB
1
2
Škola
Mesto
Mentor/-i
OS "Branko Radicevic"
OS "Despot Stefan Lazarevic"
OS "Djordje Krstic"
Beograd
Beograd
Beograd
OS "Dragojlo Dudic"
OS "Dusan Vukasovic Diogen"
OS "Filip Kljajic Fica"
OS "France Presern"
OS "Heroj Radmila Siskovic"
OS "Ilija Garasanin"
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Smederevska Palanka
Grocka
OS "Ivan Milutinovic"
OS "Ivo Andric"
Beograd
Beograd
OS "Ivo Andric"
OS "Jovan Cvijic"
OS "Kosta Abrasevic"
OS "Kreativno pero"
OS "Majur"
Radinac
Beograd
Resnik
Beograd
Majur
OS "Milan Rakic"
OS "Milena Pavlovic Barili"
OS "Mladost"
OS "Nada Purić"
OS "Nikola Tesla"
Novi Beograd
Beograd
Beograd
Valjevo
Vinca
OS "Oslobodioci Beograda"
OS "Pavle Savic"
Beograd
Beograd
OS "Petar Tasic"
Lesnica
Ivana Vasilić
Iva Jovanović
Jasmina Janković
Jelena Biga
Stojiljković Goran
Jasmina Aleksić
Ivana Vasilić
Nadica Gavrilović
Biljana Nedić
Ljiljana Maričić
Ivana Antić
Snežana Matić
Jelena Ognjanović
Nenad Stamenović
Olga Vujin
Dragana Nisić Jakovljević
Aleksandra Jakovljević
Snežana Marjanović
Gregor Marković
Dušica
Stojanović.Marković
Branimir Zdravković
Jelena Ognjanović
Branimir Zdravković
Đorđije Bubanja
Ivana Antić
Vera Šalipur
Svetlana Jakšić
Nikola Krstić
Ivan Stojanović
Emilija Todorović
Bogdan Maravic
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
96
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
25
26
27
28
29
30
31
32
97
Škola
Mesto
Mentor/-i
OS "Rade Drainac"
OS "Radoje Domanovic"
OS "Stevan Dukic"
OS "Ujedinjene nacije"
OS "Veljko Dugosevic"
Borca
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
OS "Vojislav Voka Savic"
OS "Vojvoda Stepa"
OS "Zaga Malivuk"
Lazarevac
Beograd
Krnjaca
Dragica Mitic
Dragana Stanisavljević
Kristina Vukadinović
Aleksandra Božić
Aleksandra Radić
Nataša Lazarević
Slađana Mačenovski
Jelena Arsenović
Danijela Đorđević
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 3.
Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
98
Skola
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
Ilija Pejoski
Jovan Golubovic
Djordje Djokic
Kosta Matijevic
Nikola Stanic
Uros Filipovic
Milos Arunovic
Danica Jovancevic
Srdjan Golubovic
Utroseno
vreme
41 m 12 s
10 m 09 s
09 m 48 s
22 m 51 s
39 m 06 s
18 m 02 s
20 m 33 s
39 m 55 s
09 m 57 s
Poeni
(max 30)
29.49
29.28
29.01
29.01
29.01
28.74
28.68
28.68
28.50
Ocena
/10,0
9.83
9.76
9.67
9.67
9.67
9.58
9.56
9.56
9.50
Ana Ivanovic
28 m 12 s
28.26
9.42
Maja Krstic
Aleksandar Smigic
Stefan Brankovic
Aleksandar Filipovic
Aleksandar Nikolic
16 m 49 s
26 m 06 s
30 m 54 s
23 m 45 s
13 m 01 s
28.17
27.99
27.84
27.66
27.60
9.39
9.33
9.28
9.22
9.20
Jovan Bojovic
33 m 05 s
27.51
9.17
Stevan Stefanovic
Veljko Selakovic
Lazar Filipovic
Djordje Trifunovic
Nenad Aleksov
Sava Dimitrijevic
Djordje Marjanovic
Milos Jeknic
17 m 53 s
25 m 40 s
31 m 58 s
07 m 48 s
15 m 03 s
15 m 35 s
28 m 25 s
18 m 21 s
27.39
27.33
27.33
27.18
27.18
27.18
27.15
27.09
9.13
9.11
9.11
9.06
9.06
9.06
9.05
9.03
Jovan Senic
37 m 47 s
27.09
9.03
Djordje Jevtovic
Nikola Andrejic
Matija Zec
Luka Jegdic
10 m 27 s
17 m 44 s
23 m 47 s
42 m 15 s
27.00
27.00
27.00
27.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Ucenik
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
99
Skola
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Djordje Krstic" Beograd
Ucenik
Sergej Kubat
Petar Nikolic
Mihajlo Prodanovic
Jovan.Dominik Marolt
Petar Nikic
Sasa Miljatovic
Aleksa Lukic
Bratislav Filipovic
Nikola Marjanovic
Marko Banovic
Marko Pavic
Jovan Jacov
Aleksandra Stojanovic
Aleksa Ador
Djordje Mastelica
Veljko Gojak
Marijana Savic
Stefan Dobras
Aleksandar Radosevic
David Kostic
Ognjen Jakovljevic
Milan Mirilovic
Mateja Petrov
Luka Golubovic
Aleksandar Markovic
Lazar Micunovic
Filip Petrovic
Teodora Zakic
Marko Krstic
Ilija Epler
Nikola Knezevic
Dusan Brkic
Bogdan Stojiljkovic
Milena Pavlovic
Nemanja Misic
e-mail: [email protected]
Utroseno
vreme
39 m 47 s
40 m 09 s
10 m 18 s
31 m 05 s
13 m 07 s
38 m 27 s
18 m 24 s
28 m 52 s
34 m 02 s
28 m 21 s
26 m 38 s
18 m 24 s
35 m 58 s
39 m 16 s
07 m 16 s
20 m 16 s
10 m 54 s
25 m 19 s
10 m 34 s
24 m 06 s
07 m 28 s
17 m 48 s
31 m 17 s
36 m 51 s
23 m 25 s
26 m 46 s
29 m 22 s
33 m 18 s
16 m 59 s
17 m 26 s
30 m 27 s
32 m 39 s
20 m 33 s
39 m 42 s
35 m 19 s
Poeni
(max 30)
26.82
26.67
26.61
26.61
26.49
26.49
26.46
26.43
26.43
26.40
26.34
26.16
26.16
26.16
26.10
26.07
26.01
26.01
25.89
25.89
25.83
25.83
25.83
25.74
25.68
25.68
25.68
25.59
25.41
25.32
25.32
25.32
25.26
25.26
25.20
Ocena
/10,0
8.94
8.89
8.87
8.87
8.83
8.83
8.82
8.81
8.81
8.80
8.78
8.72
8.72
8.72
8.70
8.69
8.67
8.67
8.63
8.63
8.61
8.61
8.61
8.58
8.56
8.56
8.56
8.53
8.47
8.44
8.44
8.44
8.42
8.42
8.40
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
100
Skola
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "France Presern" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Petar Tasic" Lesnica
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Petar Tasic" Lesnica
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Majur" Majur
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Rade Drainac" Borca
OS "France Presern" Beograd
Vladan Milic
Uros Davidov
Marko Jankovic
Marija Sljivak
Djordje Krunic
Aleksa Minic
Filip Filipovic
Milan Mijailovic
Dimitrije Despotovic
Vuk Stojanovic
Milica Milojevic
Andrea Djukovic
Nikola Kostadinovic
Nadja Milic
Uros Jojic
Balsa Ceranic
Milutin Milicevic
Marko Stajic
Milos Milicevic
Isidora Ilic
Andrijana Stojanovic
Utroseno
vreme
07 m 08 s
15 m 21 s
17 m 15 s
28 m 13 s
07 m 47 s
12 m 11 s
28 m 11 s
44 m 41 s
11 m 38 s
14 m 20 s
32 m 01 s
35 m 35 s
24 m 49 s
09 m 35 s
12 m 18 s
31 m 01 s
32 m 45 s
22 m 23 s
27 m 37 s
30 m 09 s
32 m 17 s
Poeni
(max 30)
25.17
25.17
25.17
25.17
24.99
24.99
24.99
24.99
24.93
24.84
24.84
24.84
24.75
24.66
24.66
24.66
24.66
24.51
24.51
24.51
24.51
Ocena
/10,0
8.39
8.39
8.39
8.39
8.33
8.33
8.33
8.33
8.31
8.28
8.28
8.28
8.25
8.22
8.22
8.22
8.22
8.17
8.17
8.17
8.17
Luka Tirnanic
32 m 35 s
24.51
8.17
Milos Marjanovic
11 m 31 s
24.33
8.11
Milorad Milic
17 m 17 s
24.33
8.11
Milan Petkovic
Marija Vucic
Iva Hadnadj
Janko Kovrlija
Bojan Pavlovic
Sasa Kvon
Filip Stanojlovic
Filip Damjanovic
Vladan Veselinovic
28 m 47 s
27 m 18 s
27 m 19 s
38 m 42 s
17 m 09 s
21 m 50 s
08 m 12 s
20 m 45 s
28 m 10 s
24.33
24.24
24.24
24.24
24.18
24.18
24.00
24.00
24.00
8.11
8.08
8.08
8.08
8.06
8.06
8.00
8.00
8.00
Ucenik
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
101
Skola
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "France Presern" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Majur" Majur
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Bg
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Bg
Nikola Bartula
Andrija Ilic
Jovana Starovic
Djordje Miletic
Milan Simonovic
Marija Zivadinovic
Jovana Krstic
Andjelo Vukovic
Filip Antonijevic
Vanja Veapi
Nikola Spasenovic
Bozidar Krstic
Nemanja Biro
Aleksandra Tanaskovic
Pavle Vlajic
Vanja Vladicic
Marina Jevtic
Andrej Krstic
Nebojsa Radojkovic
Petar Ratkovic
Luka Jankovic
Danilo Andjelic
Mihajlo Micic
Pavle Volarov
Utroseno
vreme
30 m 54 s
32 m 06 s
32 m 43 s
14 m 51 s
38 m 27 s
29 m 43 s
31 m 18 s
13 m 18 s
15 m 07 s
25 m 38 s
28 m 19 s
41 m 29 s
41 m 55 s
33 m 57 s
09 m 45 s
22 m 12 s
28 m 38 s
15 m 05 s
14 m 26 s
14 m 57 s
18 m 53 s
25 m 26 s
30 m 18 s
34 m 15 s
Poeni
(max 30)
24.00
24.00
24.00
23.91
23.82
23.67
23.58
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.46
23.34
23.34
23.34
23.25
23.16
23.16
23.16
23.16
23.16
23.16
Ocena
/10,0
8.00
8.00
8.00
7.97
7.94
7.89
7.86
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.82
7.78
7.78
7.78
7.75
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
Aleksandar Pavlovic
27 m 56 s
23.13
7.71
Danijel Mirolovic
Neva Joksimovic
Katarina Blagojevic
Djordje Mladenovic
Sergej Prosic
Stefan Mitrovic
Katarina Kojic
Jakov Golubovic
Branko Zivanovic
34 m 41 s
36 m 49 s
39 m 14 s
43 m 09 s
12 m 45 s
21 m 21 s
34 m 03 s
18 m 12 s
27 m 31 s
23.07
23.04
23.04
23.04
23.01
23.01
23.01
22.92
22.92
7.69
7.68
7.68
7.68
7.67
7.67
7.67
7.64
7.64
Ucenik
e-mail: [email protected]
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
102
Skola
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "France Presern" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Petar Tasic" Lesnica
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
Ucenik
Aleksandra Pavlovic
Dimitrije Nedeljkovic
Andjela Vitic
Luka Jokic
Boris Tapic
Novica Melovic
Nikola Andjelkovic
Milos Ciric
Ilija Markovic
Filip Vasic
Dario Krijezi
Nikola Preradovic
Anja Djokic
Aleksa Vujisic
Vuk Dasic
Marko Jankovic
Mihailo Kircanski
Todor Antic
Dusan Starcevic
Nera Davidovic
Sandra Vidovic
Nikola Trsavec
Nikola Bulic
Marko Marjanovic
Igor Acimovic
Matija Marijan
Nemanja Matkovic
Ana Emini
Luka Djordjevic
Savo Karanovic
Stefan Koturovic
Mihajlo Stekovic
Jovana Josovic
Dimitrije Milosevic
Aleksa Djukic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
40 m 29 s
14 m 57 s
16 m 05 s
26 m 09 s
10 m 00 s
27 m 23 s
38 m 07 s
14 m 00 s
17 m 48 s
33 m 26 s
24 m 41 s
19 m 35 s
39 m 55 s
10 m 00 s
13 m 13 s
28 m 50 s
29 m 40 s
31 m 10 s
30 m 58 s
26 m 35 s
27 m 30 s
27 m 59 s
29 m 08 s
45 m 01 s
10 m 17 s
18 m 50 s
40 m 15 s
28 m 08 s
18 m 59 s
27 m 19 s
31 m 13 s
32 m 46 s
33 m 59 s
39 m 44 s
11 m 40 s
Poeni
(max 30)
22.92
22.83
22.83
22.83
22.74
22.74
22.74
22.68
22.68
22.68
22.65
22.53
22.53
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.41
22.32
22.32
22.32
22.32
22.32
22.08
22.08
22.08
22.02
21.99
21.99
21.99
21.99
21.99
21.99
21.93
Ocena
/10,0
7.64
7.61
7.61
7.61
7.58
7.58
7.58
7.56
7.56
7.56
7.55
7.51
7.51
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.47
7.44
7.44
7.44
7.44
7.44
7.36
7.36
7.36
7.34
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
7.31
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
103
Skola
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Bg
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Ivo Andric" Radinac
Ucenik
Marko Arsenovic
Marko Petkovic
Zeljko Ignjic
Milos Mihajlovic
Lazar Zebic
Jovan Bozic
Minja Kosic
Djordje Djordjevic
Vladimir Kostic
Andrijana Bogicevic
Aneta Gajevic
Sergej Sepetkovski
Nikola Krstic
Nikola Miljkovic
Sonja Vidovic
Andjela Stanojevic
Demiri Muhamed
Milos Milinkov
Lazar Lazic
Andjelka Lazic
Ognjen Milosavljevic
Vukasin Grbic
Lazar Kopic
Pavle Tomic
Uros Sakan
Aleksa Jovic
Nebojsa Ilic
Andrej Kalenic
Lazar Milincic
Filip Mutavcic
Nemanja Milicevic
Veljko Milovanovic
Alek Milinkovic
Aleksa Cobanovic
Filip Trajkovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
16 m 28 s
28 m 02 s
30 m 07 s
27 m 13 s
29 m 39 s
35 m 56 s
25 m 05 s
24 m 14 s
30 m 30 s
08 m 48 s
25 m 36 s
27 m 08 s
12 m 31 s
30 m 14 s
25 m 15 s
29 m 56 s
19 m 26 s
33 m 11 s
35 m 14 s
40 m 26 s
08 m 52 s
37 m 43 s
17 m 48 s
21 m 23 s
38 m 23 s
28 m 52 s
14 m 56 s
17 m 00 s
18 m 31 s
27 m 57 s
41 m 14 s
12 m 06 s
18 m 25 s
19 m 17 s
20 m 46 s
Poeni
(max 30)
21.93
21.84
21.75
21.66
21.66
21.66
21.57
21.51
21.51
21.39
21.39
21.39
21.33
21.33
21.27
21.24
21.18
21.18
21.18
21.18
21.09
21.09
21.00
21.00
21.00
20.91
20.82
20.82
20.76
20.76
20.76
20.67
20.67
20.67
20.67
Ocena
/10,0
7.31
7.28
7.25
7.22
7.22
7.22
7.19
7.17
7.17
7.13
7.13
7.13
7.11
7.11
7.09
7.08
7.06
7.06
7.06
7.06
7.03
7.03
7.00
7.00
7.00
6.97
6.94
6.94
6.92
6.92
6.92
6.89
6.89
6.89
6.89
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
104
Skola
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Bg
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Majur" Majur
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "France Presern" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "France Presern" Beograd
Ucenik
Neskovic Milan
Vanja Rankovic
Davor Gutovic
Srdjan Macesic
Valentina Damljanovic
Marko Djerkovic
Ivona Stojanov
Jovan Bursac
Veljko Veselinovic
Valentina Milicevic
Milos Milicevic
Nikola Vukicevic
Mihailo Ciric
Milica Bircevic
Jovan Nedeljkovic
Petar Babic
Aleksandra Cucuz
Nemanja Radovanovic
Stefan Petrovic
Milos Prodanovic
Djordje Milojkovic
Teodora Jovancov
Filip Petrovic
Marko Nedic
Ognjen Basic
Milos Nikolic
Ilija Nikolic
Jakov Bulajevic
Marko Markovic
Nikola Orlovic
Dragana Strbac
Jovana Djukic
Milos Radivojevic
Lara Godjevac
Petar Bucevac
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
25 m 36 s
33 m 19 s
33 m 10 s
14 m 05 s
20 m 10 s
25 m 13 s
39 m 19 s
22 m 08 s
35 m 29 s
44 m 14 s
40 m 18 s
13 m 11 s
16 m 02 s
26 m 59 s
29 m 13 s
10 m 47 s
43 m 01 s
18 m 29 s
42 m 10 s
20 m 51 s
23 m 43 s
34 m 59 s
25 m 08 s
19 m 46 s
29 m 07 s
24 m 28 s
12 m 29 s
19 m 26 s
32 m 35 s
33 m 24 s
34 m 48 s
29 m 00 s
23 m 34 s
25 m 58 s
32 m 19 s
Poeni
(max 30)
20.67
20.67
20.61
20.49
20.49
20.34
20.22
20.16
20.16
20.16
19.92
19.83
19.83
19.74
19.74
19.59
19.53
19.50
19.50
19.41
19.38
19.35
19.32
19.26
19.26
19.02
18.99
18.99
18.84
18.84
18.84
18.75
18.66
18.66
18.66
Ocena
/10,0
6.89
6.89
6.87
6.83
6.83
6.78
6.74
6.72
6.72
6.72
6.64
6.61
6.61
6.58
6.58
6.53
6.51
6.50
6.50
6.47
6.46
6.45
6.44
6.42
6.42
6.34
6.33
6.33
6.28
6.28
6.28
6.25
6.22
6.22
6.22
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
OS "Mladost" Beograd
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
261
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
262
263
264
265
266
267
268
269
270
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Mladost" Beograd
105
Ucenik
Stevan Ivankovic
Dusan Mircic
Jovana Lazovic
Mitar Zekovic
Mihajlo Djordjevic
Luka Plavsic
Dunja Tatic
Arsenije Cavic
Lazar Dimitrijevic
Boris Babovic
Ognjen Goljovic
Pavle Kostic
Djordje Drobnjak
Andjela Zivanovic
Nikola Jovanovic
Milica Joksimovic
Lazar Petrovic
Anja Jovanovic
Bozidar Popovic
Stefan Djuricic
Nina Kostic
Dejan Vucic
Nikola Nikolic
Katarina Milanov
Nemanja
Radosavljevic
Milica Rankovic
Milica Arsenovic
Ognjen Stanojlovic
Milos Jovanovic
Ognjen Jerotic
Jelena Koncarevic
Kristina Stankovic
Filip Tadic
Damjan Kecman
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
34 m 56 s
40 m 41 s
31 m 35 s
24 m 45 s
34 m 39 s
37 m 52 s
42 m 53 s
09 m 04 s
18 m 37 s
26 m 43 s
06 m 54 s
14 m 20 s
23 m 19 s
23 m 38 s
26 m 00 s
25 m 25 s
28 m 51 s
31 m 03 s
09 m 21 s
10 m 46 s
26 m 50 s
17 m 25 s
26 m 58 s
39 m 02 s
Poeni
(max 30)
18.57
18.57
18.54
18.51
18.51
18.51
18.51
18.42
18.42
18.39
18.33
18.33
18.27
18.27
18.27
18.24
18.24
18.03
18.00
18.00
18.00
17.76
17.76
17.76
Ocena
/10,0
6.19
6.19
6.18
6.17
6.17
6.17
6.17
6.14
6.14
6.13
6.11
6.11
6.09
6.09
6.09
6.08
6.08
6.01
6.00
6.00
6.00
5.92
5.92
5.92
13 m 02 s
17.67
5.89
13 m 28 s
16 m 51 s
08 m 13 s
17 m 56 s
24 m 48 s
31 m 29 s
20 m 19 s
18 m 29 s
30 m 46 s
17.67
17.67
17.49
17.49
17.49
17.49
17.34
17.25
17.19
5.89
5.89
5.83
5.83
5.83
5.83
5.78
5.75
5.73
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
271
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Mladost" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
106
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10,0
11 m 35 s
17.16
5.72
10 m 06 s
19 m 45 s
24 m 53 s
26 m 56 s
14 m 10 s
22 m 24 s
14 m 48 s
26 m 27 s
28 m 56 s
07 m 41 s
17 m 47 s
17 m 31 s
10 m 28 s
22 m 55 s
17.01
17.01
17.01
17.01
16.98
16.92
16.89
16.74
16.74
16.56
16.56
16.50
16.35
16.29
5.67
5.67
5.67
5.67
5.66
5.64
5.63
5.58
5.58
5.52
5.52
5.50
5.45
5.43
Mihajlo Cabraja
12 m 15 s
16.26
5.42
Luka Spasojevic
Vukasin Petrovic
Strahinja Jankovic
Mateja Petkovic
Aleksandar Pantelic
Vuk Popovic
Nina Kraljevski
Stefan Jovic
Jasna Djinovic
Luka Kapunac
Ivana Panic
Andjela Trkulja
Velimir Rakic
Sara Janjusevic
Marija Djurisic
Aleksa Petrovic
Aleksa Jovnovic
14 m 31 s
15 m 16 s
19 m 00 s
15 m 36 s
14 m 34 s
08 m 27 s
18 m 34 s
33 m 22 s
37 m 51 s
43 m 56 s
07 m 22 s
24 m 18 s
20 m 57 s
21 m 50 s
33 m 22 s
36 m 33 s
18 m 56 s
16.26
16.26
16.26
16.20
16.17
15.99
15.99
15.99
15.90
15.87
15.81
15.75
15.66
15.66
15.51
15.51
15.42
5.42
5.42
5.42
5.40
5.39
5.33
5.33
5.33
5.30
5.29
5.27
5.25
5.22
5.22
5.17
5.17
5.14
Ucenik
Konstantin
Krupnikovic
Milos Niskanovic
Luka Lekic
Dragutin Savic
Jovan Bozovic
Zarko Filipovic
Bojan Babic
Mihailo Atanackovic
Mihail Panagiotopulos
Aleksa Matic
David Vasic
Jovan Mandic
Vladimir Prokic
Marko Jovic
Vukosav Milojevic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
304
OS "Djordje Krstic" Beograd
305
OS "Djordje Krstic" Beograd
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Majur" Majur
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Bg
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
107
Mihajlo Andjelkovic
Aleksandra
Bogdanovic
Matija Davidovic
Aleksa Bogdanovic
Milos Cmiljanic
Strahinja Tisma
Marko Keca
Jovan Ilic
Nina Popovic
Aleksa Markovic
Jana Kovacevic
Andrija Zivkovic
Violeta Lazic
Lazar Matejic
Sanja Riboskic
Aleksa Pekovic
Emilija Vasiljevic
Milica Ilievski
Tamara Babic
Nevena Nestorovic
Luka Klasnic
Ognjen Dimitrijevic
Dusan Djurdjevic
Djordje Kukulj
Aleksandra Milosevic
Luka Marinkovic
Marijana Manojlovic
Luka Todorovic
Aleksandar Petrovic
Marko Ivanis
Ognjen Boranovic
Ana Metikos
Djordje Petrovic
Dijana Drazenovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
21 m 30 s
Poeni
(max 30)
15.42
Ocena
/10,0
5.14
29 m 13 s
15.42
5.14
37 m 42 s
18 m 41 s
22 m 59 s
10 m 54 s
16 m 12 s
20 m 12 s
18 m 41 s
45 m 08 s
10 m 32 s
14 m 40 s
17 m 46 s
25 m 04 s
17 m 34 s
26 m 47 s
41 m 05 s
17 m 51 s
24 m 35 s
25 m 00 s
15 m 14 s
26 m 33 s
10 m 32 s
22 m 43 s
24 m 49 s
32 m 44 s
21 m 54 s
12 m 04 s
11 m 55 s
13 m 18 s
33 m 18 s
21 m 53 s
13 m 13 s
16 m 43 s
15.39
15.36
15.30
15.27
15.24
15.18
15.12
15.12
15.00
14.94
14.94
14.94
14.91
14.91
14.76
14.58
14.49
14.49
14.43
14.40
14.34
14.25
13.98
13.71
13.68
13.65
13.41
13.41
13.41
13.32
13.26
13.26
5.13
5.12
5.10
5.09
5.08
5.06
5.04
5.04
5.00
4.98
4.98
4.98
4.97
4.97
4.92
4.86
4.83
4.83
4.81
4.80
4.78
4.75
4.66
4.57
4.56
4.55
4.47
4.47
4.47
4.44
4.42
4.42
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Bg
OS "Mladost" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Bg
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Rade Drainac" Borca
366
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
367
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
368
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
369
370
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
108
Ucenik
Stefan Mizdrak
Mirko Gubic
Jelena Milojevic
Mirko Savic
Kristina Ristic
Milos Blagojevic
Aleksa Kozoderovic
Stefan Jovanovic
Milan Karanovic
Nikolina Mijatovic
Stefan Miljkovic
Luka Lalevic
Kristina Marinkovic
Marko Milutinovic
Jakov Matic
Nikola Djurdjevic
Petar Stanimirovic
Vladimir Dencic
Vuk Bulatovic
Nemanja Avramov
Kosta Stojkovic
Milan Berak
Jovana Isakovic
Suzana Ivanovic
Marko Paunovic
Vladimir Segan
Filip Savic
Bojana Kandic
Emilija Vucelic
Aleksandar Markovic
Ksenija Kostic
Utroseno
vreme
18 m 55 s
21 m 14 s
17 m 54 s
25 m 06 s
16 m 42 s
26 m 06 s
16 m 56 s
26 m 55 s
36 m 06 s
25 m 16 s
26 m 58 s
17 m 12 s
16 m 22 s
13 m 16 s
08 m 06 s
12 m 26 s
31 m 24 s
27 m 59 s
34 m 07 s
24 m 18 s
29 m 54 s
18 m 20 s
34 m 34 s
13 m 15 s
22 m 41 s
02 m 59 s
16 m 06 s
17 m 42 s
nezatvoren
test
nezatvoren
test
nezatvoren
test
Poeni
(max 30)
13.26
13.26
12.96
12.78
12.72
12.51
11.97
11.82
11.58
11.52
11.49
11.01
10.83
10.59
10.50
10.50
10.41
10.11
9.66
9.39
8.94
8.49
8.01
7.80
7.50
7.02
6.99
6.66
Ocena
/10,0
4.42
4.42
4.32
4.26
4.24
4.17
3.99
3.94
3.86
3.84
3.83
3.67
3.61
3.53
3.50
3.50
3.47
3.37
3.22
3.13
2.98
2.83
2.67
2.60
2.50
2.34
2.33
2.22
-
Aleksandra Hrtkovac
Filip Milanovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
109
Skola
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "France Presern" Beograd
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10,0
Katarina Milicevic
Nikola Janjanin
Filip Zivlak
Ivana Dimić
Marko Bošković
Ognjen Ivanovic
Zorana Milovanović
Aleksandar Kamenovic
Goran Tosic
Ivan Radojcin
Luka Djordjevic
Mateja Milosevic
Nemanja Novakovic
Nikola Milanovic
Nikolina Bozic
Uros Samardzic
Bogdan Brkusanin
Vanja Mijatovic
Jovana Sapundžić
Aleksandar Milenkovic
Marko Mrasic
Milos Petrovic
Miroslav Karamucic
Zorana Micic
Dušan Branović
Nemanja Živković
Sandra Barudžija
Kristijan Andjelkovic
Viktor Anđelković
Marina Mrdakovic
Milica Pupovac
Mirjana Jednak
Lara Stevanović
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
Skola
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10,0
Luka Cucić
Veljko Vukićević
Aleksandar Mirkovic
Filip Cvetanovic
Ivana Slavov
Maja Miljenovic
Milan Mladenovic
Nikola Kosijer
Magdalena Markovic
Nikola Markovic
Stefan Macankovic
Veljko Lazic
Andrija Nedić
Aleksa Sekularc
Andrija Zivkovic
Marko Matic
Nikola Novkovic
Teodora Jevtic
Aleksandar Markovic
Aleksandar Nikolic
Anja Davidovic
Luka Sevic
Nikola Bojovic
Prosečan ostvareni broj poena na školskim takmičenjima u beogradskom regionu je 20.46 od max
30
110
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 4
Spisak timova koje koji su se plasirali na regionalno takmičenje u Beogradu
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
111
Škola
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Djordje Krstic" Beograd
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Pavle Savic" Beograd
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Smederevska Palanka
OS "Ujedinjene nacije" Beograd
OS "Ilija Garasanin" Grocka
OS "Radoje Domanovic" Beograd
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S.
Pazova
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava"
Nova Pazova
OS "Jovan Cvijic" Beograd
OS "Rade Drainac" Borca
OS "Despot Stefan Lazarevic" Bg
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Simeon Aranicki" S. Pazova
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Kosta Abrasevic" Resnik
OS "Ivo Andric" Radinac
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Veljko Dugosevic" Beograd
OS "Dragojlo Dudic" Beograd
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd
OS "Vera Miscevic" Belegis
Ime i prezime
(takmičar1)
Ilija Pejoski
David Stanic
Jovan Golubovic
Filip Zjalic
Kosta Matijevic
Uros Filipovic
Maja Krstic
Aleksandar Pavlic
Ime i prezime
(takmičar2)
Nikola Stanic
Mirko Jasnic
Djordje Djokic
Daniel Krkovic
Veljko Selakovic
Stevan Stefanovic
Stefan Brankovic
Stefan Stankovic
Ukupno
poena
19.50
19.45
19.43
19.34
18.78
18.71
18.67
18.66
Oznaka
tima
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
Ana Ivanovic
Jovan Bojovic
18.59
TIM1
Milos Arunovic
Danica Jovancevic
Aleksandar Smigic
Matija Zec
Nikola Andrejic
Milos Jeknic
18.56
18.56
18.36
TIM1
TIM1
TIM1
Relja Borovnica
Danilo Babik
18.26
TIM1
Uros Mitrovic
Sasa Lovric
18.04
TIM1
Aleksandar Filipovic
Aleksandar Nikolic
Sava Dimitrijevic
Anja Farkas
Nikola Tomic
Stefan Vukovic
Darija Disic
Nikola Marjanovic
Lazar Filipovic
Mateja Simic
Ivan Sabo
David Kostic
Sasa Miljatovic
Marko Jankovic
Dusan Brkic
Jana Miajlovic
Marko Banovic
18.02
17.92
17.89
17.70
17.66
17.58
17.47
17.25
17.11
16.85
16.81
16.80
16.77
16.72
16.52
16.50
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
Aleksandra Stojanovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Petar Nikic
Andrej Kotvas
Bozidarka Stimac
Dejan Trivunovic
Nadja Bogdanov
Nikola Knezevic
Andrija Ilic
Marko Lazic
Jan Hrcan
Milos Milicevic
Milan Simonovic
Aleksa Minic
Janko Kovrlija
Una Jazic
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
OS "Ivo Andric" Beograd
OS "Petar Tasic" Lesnica
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca
OS "France Presern" Beograd
OS "Ivan Milutinovic" Beograd
OS "Majur" Majur
OS "Stevan Dukic" Beograd
OS "Mladost" Beograd
OS "Dusan Vukasovic Diogen" BG
OS "Milan Rakic" Novi Beograd
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Vojvoda Stepa" Beograd
OS "Kreativno pero" Beograd
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Branko Radicevic" Beograd
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
OS "Milena Pavlovic Barili" BG
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
49
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
50
51
OS "Nada Puric" Valjevo
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
OS "Nikola Tesla" Vinca
OS "Oslobodioci Beograda" Bg
52
53
Ime i prezime
(takmičar1)
Marko Krstic
Nikola Kostadinovic
Balsa Ceranic
Milan Mijailovic
Milan Mirilovic
Sasa Kvon
Milutin Milicevic
Vanja Veapi
Djordje Mladenovic
Sergej Prosic
Dunja Miric
Vanja Vladicic
Nikola Krstic
Stefan Sekulic
Bogdan Stojiljkovic
Georgina Stefan
Aleksa Petrovic
Bojan Ilic
Anja Dimitrov
Srdjan Golubovic
Elena Akik
Nenad Aleksov
Djordje Marjanovic
Ime i prezime
(takmičar2)
Djordje Miletic
Marko Stajic
Andrijana Stojanovic
Vladan Veselinovic
Boris Tapic
Marina Jevtic
Todor Antic
Marko Jankovic
Branko Zivanovic
Nikola Trsavec
Svetislav Jovicic
Jovan Bursac
Andrej Kalenic
Jovan Jovancic
Tamara Babic
Lucijana Kurja
Jelena Milojevic
Dusan Putnik
Aleksandar
Milovanovic
Djordje Trifunovic
Nenad Maricic
Djordje Jevtovic
Sergej Kubat
Ukupno
poena
16.44
16.42
16.39
16.33
16.19
15.84
15.72
15.33
15.32
15.11
14.89
14.50
14.05
13.68
13.25
11.69
9.49
18.89
Oznaka
tima
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM2
18.66
TIM2
18.56
18.33
18.06
18.00
TIM2
TIM2
TIM2
TIM2
Napomena: Za regionalno takmičenje, iz Novog Sada u Beograd su prebačene sledeće škole:
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova
OS "Dositej Obradovic" Opovo
OS "Dusan Jerkovic" Indjija
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac
OS "Lukrecija Ankucic" Samos
OS "Marsal Tito" Padina
OS "Mihail Sadoveanu" Grebenac
112
OS "Mlada pokolenja" Kovacica
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OS "Veljko Dugosevic" Ruma
OS "Vera Miscevic" Belegis
OS "Vuk Karadzic" Vrsac
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 5
Satnica regionalnog takmičenja 26.04.2014.u Beogradu
Vreme
09:30 – 10:30
Dešavanja
Prijem i registracija ekipa.
Podela radnog materijala i osveženje za sve učesnike takmičenja.
10:30 – 11:00
Svečano otvaranje
Takmičenja:
11:00 – 12:00

Internet test (takmičari se raspoređuju u računarske kabinete škole)

Android test (takmičenje se odvija u prostoriji u kojoj su postavljena
projektorska platna)
Napomena: Internet test i Android test se odvijaju istovremeno
Rad komisija na pregledu i kontroli zadatih testova sa rešenjima. Slobodno
12:00 - 13:30
vreme za goste takmičenja koji nemaju zaduženja u komisijama.
13:30
Isticanje privremene rang liste učesnika takmičenja.
13:30 - 14:00
Podnošenje eventualnih žalbi na privremenu rang listu.
14:00 - 14:30
Rad komisije za žalbe.
Isticanje konačne rang liste učesnika takmičenja.
14:30
15:00
113
Štampanje diploma.
Dodela nagrada i diploma za najuspešnije učesnike takmičenja.
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 6
Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Beogradu
RBR
Škola
Mesto
1
OS "Bosko Palokovljevic Pinki"
Stara Pazova
2
3
4
OS "Branko Radicevic"
OS "Despot Stefan Lazarevic"
Beograd
Beograd
OS "Djordje Krstic"
Beograd
OS "Dositej Obradovic"
Opovo
6
7
8
9
10
11
12
OS "Dragojlo Dudic"
OS "Dusan Jerkovic"
OS "Dusan Vukasovic Diogen"
OS "Filip Kljajic Fica"
OS "France Presern"
OS "Heroj Radmila Siskovic"
Beograd
Indjija
Beograd
Beograd
Beograd
Smederevska Palanka
OS "Ilija Garasanin"
Grocka
13
14
OS "Ivan Milutinovic"
Beograd
OS "Ivo Andric"
Beograd
15
16
17
18
OS "Ivo Andric"
OS "Ivo Lola Ribar"
OS "Jovan Cvijic"
Radinac
Ruma
Beograd
OS "Jovan Sterija Popovic"
Vrsac
19
20
21
22
23
24
OS "Kosta Abrasevic"
OS "Kreativno pero"
OS "Lukrecija Ankucic"
OS "Majur"
OS "Marsal Tito"
OS "Milan Rakic"
Resnik
Beograd
Samos
Majur
Padina
Novi Beograd
5
114
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Mentor/-i
Tijana Neznanović
Miroslav Striško
Ivana Vasilić
Iva Jovanović
Jasmina Janković
Jelena Biga
Stojiljković Goran
Gordana Gatarić
Aleksandra Maksimović
Jasmina Aleksić
Milijana Grković
Ivana Vasilić
Nadica Gavrilović
Biljana Nedić
Ljiljana Maričić
Ivana Antić
Snežana Matić
Jelena Ognjanović
Nenad Stamenović
Olga Vujin
Anita Topalović
Dragana Nisić Jakovljević
Sonja Kiš
Dragana Mohora
Snežana Marjanović
Gregor Marković
Darina Poljak
Dušica Stojanović Marković
Mirko Bilek
Branimir Zdravković
tik.etstesla.ni.ac.rs
RBR
Škola
Mesto
Mentor/-i
OS "Milena Pavlovic Barili"
OS "Mlada pokolenja"
OS "Mladost"
Beograd
Kovacica
Beograd
OS "Nikola Tesla"
Vinca
29
30
OS "Oslobodioci Beograda"
Beograd
OS "Pavle Savic"
Beograd
31
32
33
OS "Rade Drainac"
OS "Radoje Domanovic"
Borca
Beograd
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava"
Nova Pazova
34
35
36
37
OS "Simeon Aranicki"
OS "Stevan Dukic"
OS "Svetozar Miletic"
OS "Ujedinjene nacije"
Stara Pazova
Beograd
Vrbas
Beograd
38
OS "Veljko Dugosevic"
Beograd
39
40
41
42
43
44
45
46
OS "Veljko Dugosevic"
OS "Vera Miscevic"
OS "Vojislav Voka Savic"
OS "Vojvoda Stepa"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Zaga Malivuk"
OS "Zmaj Jova Jovanovic"
Ruma
Belegis
Lazarevac
Beograd
Backo Dobro Polje
Vrsac
Krnjaca
Ruma
Jelena Ognjanović
Darina Poljak
Branimir Zdravković
Ivana Antić
Vera Šalipur
Svetlana Jakšić
Nikola Krstić
Ivan Stojanović
Emilija Todorović
Dragica Mitić
Dragana Stanisavljević
Jelena Grubić
Sonja Kovačević
Tijana Neznanović
Kristina Vukadinović
Dragana Pušić
Aleksandra Božić
Aleksandra Radić
Nataša Lazarević
Anita Topalović
Marijana Špurić
Slađana Mačenovski
Jelena Arsenović
Dragana Pušić
Nataša Vujičin
Danijela Đorđević
Nataša Majstrović
25
26
27
28
115
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 7
Rezultati Mudl elektronskog testa i rangiranje
RB
Ekipa
Vreme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OS "Veljko Dugosevic" Ruma TIM1
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac TIM1
OS "Dusan Jerkovic" Indjija TIM1
OS "Ilija Garasanin" Grocka TIM1
OS "Djordje Krstic" Beograd TIM1
OS "Stevan Dukic" Beograd TIM1
OS "France Presern" Beograd TIM1
OS "Branko Radicevic" Beograd TIM1
OS "Pavle Savic" Beograd TIM1
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" N. Pazova TIM1
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" S. Pazova TIM1
OS "Ujedinjene nacije" Beograd TIM1
OS "Radoje Domanovic" Beograd TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Beograd TIM1
OS "Vera Miscevic" Belegis TIM1
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova TIM1
OS "Dositej Obradovic" Opovo TIM1
OS "Ivo Andric" Radinac TIM1
OS "Mlada pokolenja" Kovacica TIM1
OS "Nikola Tesla" Vinca TIM2
OS "Marsal Tito" Padina TIM1
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca TIM1
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma TIM1
OS "Oslobodioci Beograda" Bg TIM2
OS "Dusan Jerkovic" Indjija TIM2
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac TIM1
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd TIM1
OS "Svetozar Miletic" Vrbas TIM1
OS "Oslobodioci Beograda" Bg TIM1
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma TIM2
OS "Nikola Tesla" Vinca TIM1
18 min 33 s
18 min 21 s
20 min 55 s
25 min 42 s
22 min 36 s
16 min 24 s
32 min 6 s
21 min 36 s
28 min 37 s
30 min 10 s
33 min 25 s
18 min 53 s
18 min 14 s
20 min 9 s
10 min 18 s
19 min
21 min 2 s
21 min 24 s
18 min 28 s
11 min 7 s
16 min 18 s
10 min 20 s
16 min 32 s
11 min 41 s
14 min 39 s
12 min 16 s
21 min 24 s
27 min 5 s
17 min 42 s
10 min 44 s
20 min 21 s
116
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Moodle
ocena
96.67
90.00
90.00
88.89
88.33
87.78
85.83
85.56
85.56
83.33
83.33
81.67
81.11
81.11
80.33
80.00
80.00
80.00
78.61
78.33
76.67
75.56
75.28
74.17
73.89
73.33
73.33
73.33
72.22
71.11
70.83
Moodle
RANG
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Ekipa
Vreme
OS "Kreativno pero" Beograd TIM1
OS "Heroj Radmila Siskovic" S. Palanka TIM1
OS "Jovan Cvijic" Beograd TIM1
OS "Ivan Milutinovic" Beograd TIM1
OS "Kosta Abrasevic" Resnik TIM1
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd TIM1
OS "Dragojlo Dudic" Beograd TIM1
OS "Mladost" Beograd TIM1
OS "Majur" Majur TIM1
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje TIM1
OS "Rade Drainac" Borca TIM1
OS "Milan Rakic" Novi Beograd TIM1
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd TIM1
OS "Ivo Andric" Beograd TIM1
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Ruma TIM2
OS "Lukrecija Ankucic" Samos TIM1
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma TIM1
19 min 4 s
22 min 22 s
26 min 7 s
21 min 22 s
33 min 16 s
21 min 21 s
32 min 6 s
20 min 19 s
29 min 17 s
12 min 32 s
18 min 35 s
19 min 52 s
23 min 43 s
17 min 9 s
16 min 29 s
9 min 52 s
14 min 5 s
32 min 22 s
Moodle
ocena
70.16
69.50
67.50
65.00
63.89
61.67
61.56
60.56
58.61
58.33
57.50
55.83
55.11
53.33
50.89
49.44
49.06
40.00
Moodle
RANG
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Prosečan ostvareni broj poena na Moodle testu na regionalnom takmičenju u Beogradu je 72.33 od
max 100.
117
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 8
Rezultati Android kviza i rangiranje
rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
118
Ekipa
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac TIM1
OS "Dositej Obradovic" Opovo TIM1
OS "Ivo Andric" Beograd TIM1
OS "Kosta Abrasevic" Resnik TIM1
OS "Radoje Domanovic" Beograd TIM1
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Beograd TIM1
OS "Dusan Jerkovic" Indjija TIM1
OS "Ivan Milutinovic" Beograd TIM1
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje TIM1
OS "Milan Rakic" Novi Beograd TIM1
OS "Jovan Cvijic" Beograd TIM1
OS "Oslobodioci Beograda" Bg TIM1
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca TIM1
OS "Kreativno pero" Beograd TIM1
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac TIM1
OS "Dragojlo Dudic" Beograd TIM1
OS "Ivo Andric" Radinac TIM1
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd TIM1
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova TIM1
OS "Svetozar Miletic" Vrbas TIM1
OS "Lukrecija Ankucic" Samos TIM1
OS "Majur" Majur TIM1
OS "Ujedinjene nacije" Beograd TIM1
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd TIM1
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma TIM2
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd TIM1
OS "Nikola Tesla" Vinca TIM1
OS "Heroj Radmila Siskovic" S. Palanka TIM1
OS "Ilija Garasanin" Grocka TIM1
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova TIM1
OS "Marsal Tito" Padina TIM1
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
ocena
99
79
75
67
62
60
59
55
55
55
53
52
50
48
44
43
42
40
39
38
38
37
37
37
35
35
34
33
32
31
30
30
Android
RANG
49
48
47
46
45
44
43
42
42
42
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
30
28
28
28
25
25
23
22
21
20
19
19
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Ekipa
OS "France Presern" Beograd TIM1
OS "Nikola Tesla" Vinca TIM2
OS "Dusan Jerkovic" Indjija TIM2
OS "Vera Miscevic" Belegis TIM1
OS "Mladost" Beograd TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Ruma TIM1
OS "Djordje Krstic" Beograd TIM1
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma TIM1
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd TIM1
OS "Pavle Savic" Beograd TIM1
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma TIM1
OS "Mlada pokolenja" Kovacica TIM1
OS "Rade Drainac" Borca TIM1
OS "Stevan Dukic" Beograd TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Ruma TIM2
OS "Branko Radicevic" Beograd TIM1
OS "Oslobodioci Beograda" Bg TIM2
Android
ocena
29
29
25
25
24
23
22
22
20
20
17
15
15
15
10
0
0
Android
RANG
17
17
15
15
13
12
11
11
9
9
7
6
6
6
3
0
0
Prosečan ostvareni broj poena na Android kvizu na regionalnom takmičenju u Beogradu je 37.45.
119
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 9
Konačna rang lista timova na regionalnom takmičenju
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
120
EKIPA
OS "Dusan Jerkovic" Indjija TIM1
OS "Radoje Domanovic" Beograd TIM1
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac TIM1
OS "Dositej Obradovic" Opovo TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Beograd TIM1
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova TIM1
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac TIM1
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova Pazova TIM1
OS "Ujedinjene nacije" Beograd TIM1
OS "Ilija Garasanin" Grocka TIM1
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca TIM1
OS "Ivo Andric" Radinac TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Ruma TIM1
OS "France Presern" Beograd TIM1
OS "Kosta Abrasevic" Resnik TIM1
OS "Oslobodioci Beograda" Bg TIM1
OS "Bosko Palokovljevic Pinki" Stara Pazova TIM1
OS "Ivan Milutinovic" Beograd TIM1
OS "Djordje Krstic" Beograd TIM1
OS "Jovan Cvijic" Beograd TIM1
OS "Kreativno pero" Beograd TIM1
OS "Ivo Andric" Beograd TIM1
OS "Svetozar Miletic" Vrbas TIM1
OS "Vuk Karadzic" Backo Dobro Polje TIM1
OS "Vera Miscevic" Belegis TIM1
OS "Stevan Dukic" Beograd TIM1
OS "Pavle Savic" Beograd TIM1
OS "Marsal Tito" Padina TIM1
OS "Despot Stefan Lazarevic" Beograd TIM1
OS "Nikola Tesla" Vinca TIM2
OS "Milan Rakic" Novi Beograd TIM1
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma TIM2
Moodle
RANG
47
37
48
33
36
34
24
40
38
46
28
32
49
43
14
21
39
15
45
16
18
5
22
9
35
44
41
29
23
30
7
20
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
RANG
42
45
34
48
43
44
49
30
28
20
36
32
12
17
46
37
19
42
11
38
35
47
30
42
15
6
9
19
25
17
39
25
UKUPNO
89
82
82
81
79
78
73
70
66
66
64
64
61
60
60
58
58
57
56
54
53
52
52
51
50
50
50
48
48
47
46
45
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
EKIPA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
OS "Dragojlo Dudic" Beograd TIM1
OS "Dusan Vukasovic Diogen" Beograd TIM1
OS "Branko Radicevic" Beograd TIM1
OS "Nikola Tesla" Vinca TIM1
OS "Dusan Jerkovic" Indjija TIM2
OS "Zmaj Jova Jovanovic" Ruma TIM1
OS "Heroj Radmila Siskovic" Smederevska Palanka TIM1
OS "Majur" Majur TIM1
OS "Mlada pokolenja" Kovacica TIM1
OS "Lukrecija Ankucic" Samos TIM1
OS "Filip Kljajic Fica" Beograd TIM1
OS "Oslobodioci Beograda" Bg TIM2
OS "Mladost" Beograd TIM1
OS "Rade Drainac" Borca TIM1
OS "Milena Pavlovic Barili" Beograd TIM1
OS "Ivo Lola Ribar" Ruma TIM1
OS "Veljko Dugosevic" Ruma TIM2
121
Moodle
RANG
12
13
42
19
25
27
17
10
31
2
6
26
11
8
4
1
3
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
RANG
33
31
0
22
15
11
21
28
6
28
23
0
13
6
9
7
3
UKUPNO
45
44
42
41
40
38
38
38
37
30
29
26
24
14
13
8
6
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 10
Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika i mentora
Rb
škola
1
OS "Dusan Jerkovic" Indjija TIM1
2
OS "Radoje Domanovic" Beograd TIM1
3
OS "Jovan Sterija Popovic" Vrsac TIM1
4
OS "Dositej Obradovic" Opovo TIM1
5
OS "Veljko Dugosevic" Beograd TIM1
6
OS "Simeon Aranicki" Stara Pazova TIM1
7
OS "Vojislav Voka Savic" Lazarevac TIM1
8
OS "Rastko Nemanjic Sveti Sava" Nova
Pazova TIM1
9
OS "Ujedinjene nacije" Beograd TIM1
10
OS "Ilija Garasanin" Grocka TIM1
11
OS "Zaga Malivuk" Krnjaca TIM1
12
OS "Ivo Andric" Radinac TIM1
13
OS "Veljko Dugosevic" Ruma TIM1
14
OS "France Presern" Beograd TIM1
15
OS "Kosta Abrasevic" Resnik TIM1
122
ime i prezime
Filip Zjalic
Daniel Krkovic
Aleksandar Smigic
Milos Jeknic
Dunja Miric
Svetislav Jovicic
Mateja Simic
Marko Lazic
David Kostić
Nikola Preradović
Stefan Vukovic
Dejan Trivunovic
Marko Jankovic
Aleksa Minic
Uros Mitrovic
Sasa Lovric
Milos Arunovic
Matija Zec
Danica Jovancevic
Nikola Andrejic
Balsa Ceranic
Andrijana Stojanovic
Lazar Filipovic
Filip Trajkovic
David Stanic
Bojan Ilic
Milan Mijailovic
Vladan Veselinovic
Nikola Marjanovic
Nikola Knezevic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Mentor/-i
Milijana Grković
Dragana Stanisavljević
Sonja Kiš
Gordana Gatarić
Aleksandra Radić
Nataša Lazarević
Tijana Neznanović
Slađana Mačenovski
Jelena Grubić
Aleksandra Božić
Ivana Antić
Danijela Đorđević
Dragana Nisić
Jakovljević
Anita Topalović
Biljana Nedić
Snežana Marjanović
tik.etstesla.ni.ac.rs
IZVEŠTAJ O ODRŽANOM ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU
U KRAGUJEVCU
Prva tehnička škola iz Kragujevca je 2014. godine organizovala i bila domaćin regionalnog TESLA INFO
KUP-a (TIK) takmičenja u Kragujevcu. Regionalnom takmičenju su prethodila kvalifikaciona školska
takmičenja. Takmičenja su bila organizovana u tri nivoa:

ŠKOLSKO TAKMIČENJE – KVALIFIKACIJE
- održana na obrazovnom portalu
http://tik.etstesla.ni.ac.rs/vezbaonica/. Organizator školskih takmičenja je bila ETŠ „Nikola
Tesla“ Niš, rezultati takmičenja i rangiranje vršilo se na obrazovnom portalu i bile su objavljene
na: http://tik.etstesla.ni.ac.rs/vezbaonica/ . Po završetku celog ciklusa školskih takmičenja u
regionu, škole su obaveštene o broju timova (od po dva učenika) koji su se plasirale za
regionalno takmičenje.

REGIONALNO TAKMIČENJE se održalo za 100 najuspešnijih učenika (50 timova) sa školskih
takmičenja. Svaki tim je imao 2 člana: Jedan član tima je učestvovao u Internet Testu a drugi
član u Android kvizu. Takmičari koji čine su iz iste škole. Ostvareni plasman u svakom od dva
dela takmičenja se bodovalo pojedinačno (od 0 do 50 može ostvariti svaki član tima). Bodovi
oba člana su se zatim sabirala i ekipe su se rangirale na osnovu ukupnog broja bodova.

REPUBLIČKO TAKMIČENJE - se održalo u ETŠ "Nikola Tesla" za 56 najuspešnijih timova sa
regionalnih takmičenja od kojih je 11 plasiranih timova iz Kragujevca.
ŠKOLSKA TAKMIČENjA
Ukupan broj prijavljenih učenika za školska takmičenja: 397 učenika
(Prilog 1. Spisak prijavljenih učenika na školska takmičenja)
Ukupan broj Osnovnih škola koja su učestvovala na školskim takmičenjima: 28 škola
(Prilog 2. Spisak škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima)
(Prilog 3. Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima)
(Prilog4 Spisak timova koje koji su se plasirali na regionalno takmičenje u Kragujevcu)
(PRILOG 5. Satnica regionalnog takmičenja 27.04.2014.u Kragujevcu)
(Prilog 6. Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Kragujevcu)
123
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
(Prilog 7. Rezultati Mudl elektronskog testa i rangiranje)
(Prilog 8. Rezultati Android kviza i rangiranje)
(Prilog 9. Konačna rang lista timova na regionalnom takmičenju)
(Prilog 10. Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika)
Aktivnosti oko organizacije i pripreme školskih i regionalnog takmičenja u
KRAGUJEVCU
Nastavnici angažovani na pripremi i organizaciji regionalnog takmičenja u Prvoj tehničkoj školi u
Kragujevcu nalaze se na spisku.
124
1.
JMBG
0203969720017
Ime i prezime
Nenad Pešić
Škola
Prva tehnička škola
Mesto
Kragujevac
2.
0411957720013
Zoran Nikolić
Prva tehnička škola
Kragujevac
3.
1109970725011
Vera Živanić
Prva tehnička škola
Kragujevac
4.
1911976720020
Nenad Andrić
Prva tehnička škola
Kragujevac
5.
2711962910018
Slaviša Stanković
Prva tehnička škola
Kragujevac
6.
2809976727224
Slavica Mirković
Prva tehnička škola
Kragujevac
7.
2707962720041
Danko Andrijanić
Prva tehnička škola
Kragujevac
8.
1704966725029
Gordana Radojević-Vasiljević
Prva tehnička škola
Kragujevac
9.
3006985784557
Aleksandar Pantović
Prva tehnička škola
Kragujevac
10.
1805972725023
Mirjana Nikolić
Prva tehnička škola
Kragujevac
11.
2412965797622
Vera Lazić
Prva tehnička škola
Kragujevac
12.
1808977725055
Ivana Milosavljević
Prva tehnička škola
Kragujevac
13.
0704977725019
Marija Ivanović
Prva tehnička škola
Kragujevac
14.
1209977725038
Jelena Maksović
Prva tehnička škola
Kragujevac
15.
2406962787839
Emilija Živanović
Prva tehnička škola
Kragujevac
16.
0706956910005
Ljubomir Stanković
Prva tehnička škola
Kragujevac
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 1.
Spisak prijavljenih učenika na školska takmičenja
RB
Naziv škole
Ime i prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
Jovan Gajovic
Bogdan Rajkovic
Katarina Paunovic
Zeljko Stevanovic
Vukasin Lazic
Zeljko Savic
Valentina Djokic
Valentina Stojanovic
Nevena Rabrenovic
Jovana Lomic
Petar Nikic
Aleksandra Marjanovic
Tamara Djuric
Dragana Petrovic
Jelena Milicevic
Strahinja Nedeljkovic
Kristina Ristovic
Sofija Urošević
Todor Dirak
Vuk Manojlovic
Nikola Ristic
Stefan Mitkovic
Bogdan Jevtic
Bojan Krstic
Mihajlo Nikolic
Vladica Mitkovic
Stefan Milosevic
Djordje Tosic
Vojin Zivadinovic
Vojkan Savic
Marija Radovanovic
Jelena Djokic
Milena Milosevic
125
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Desanka Maksimovic" Gornji Milanovac
OS "Desanka Maksimovic" Gornji Milanovac
OS "Desanka Maksimovic" Gornji Milanovac
OS "Desanka Maksimovic" Gornji Milanovac
OS "Dimitrije Tucovic" Kraljevo
OS "Dimitrije Tucovic" Kraljevo
Ivan Vukasinovic
Djurdjina Stankovic
Sanja Stojkovic
Darko Galetic
Mladen Jankovic
Boris Jankovic
Milos Cerkez
Anica Radojkovic
Boris Lakic
Filip Milosevic
Aleksandra Ljubisavljevic
Djurdjina Vujcic
Enes Gusinjac
Sara Milanovic
Berina Dolovac
Matija Cekanovic
Ksenija Jevtovic
Aleksandra Sicevic
Predrag Andjelkovic
Andrija Milic
Lazar Vujanac
Haris Tabakovic
Marko Zivkovic
Uros Samailovic
Kristina Puzovic
Danica Slavković
Edin Mulić
Enes Gusinjac
Mejra Gicić
Sara Milanović
Milos Jevtovic
Vladan Pavlovic
Kristina Glisovic
Miodrag Grujić
Miladin Devedzic
Nenad Stanojević
126
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
OS "Dimitrije Tucovic" Kraljevo
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
Pavle Jovičić
Katarina Stojadinovic
Sara Krstic
Djordje Popovic
Stefana Jankovic
Uros Bogosavljevic
Anastasija Jovanovic
Jovan Aleksic
Katarina Janev
Natalija Miljkovic
Marija Stanojevic
Aleksanadar Miletic
Emilija Pekic
Katarina Ralic
Kristina Krkic
Milka Erdeljanov
Luka Stevovic
Masa Vukobratov
Danilo Pantovic
Pavle Stojanovic
Pavle Lukic
Andrija Zarcanin
Andrija Dukanac
Grigorije Rankovic
Irina Tijanić
Luka Đorđević
Luka Kaličanin
Marija Nikolić
Milica Dukanac
Relja Stevanović
Bogdan Bogojevic
Jelena Andjelkovic
Nikola Bozinovic
Karolina Ristic
Aleksa Vuckovic
Bogdan Milanovic
127
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Karadjordje" Raca
OS "Karadjordje" Raca
OS "Karadjordje" Raca
OS "Karadjordje" Raca
OS "Karadjordje" Raca
OS "Karadjordje" Raca
OS "Karadjordje" Raca
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
Darko Stojanovic
Filip Milosavljevic
Jovan Jovanovic
Biljana Marjanovic
Jelena Kostic
Andrijana Stojanovic
Nevenka Djordjevic
Aleksandar Vasiljkovic
Srdjan Ciric
Andjelija Maksimovic
Djordje Krkic
Aleksandar Djordjevic
Dimitrije Ivanovic
Aleksa Mitic
Djordje Gligorijevic
Nikola Blagojevic
Veljko Makismovic
Milos Paunovic
Ivan Stepanovic
Petar Jankovic
Sara Djordjevic
Emilija Jovanovic
Nemanja Zuvulovic
Milos Markovic
Milica Maslarevic
Lazar Zlatic
Tamara Mrvosevic
Veljko Curcic
Maja Jankovic
Veljko Sakovic
Stevan Colanic
Aco Ockoljic
Natalija Prodanovic
Stefan Milosavljevic
Luka Tankosic
Helena Trnavac
128
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
Nikola Mecanin
Jovana Savic
Jelena Ratkovic
Stefan Neskovic
Pavle Matic
Dusan Melentijevic
Milos Bjelakovic
Veljko Milosevic
Nemanja Grujovic
Strahinja Obrenovic
Aleksandar Petrovic
Katarina Aleksic
Marko Radovanovic
Marko Djordjevic
Djordje Jovanovic
Bogdan Djordjevic
Lazar Bogdanovic
Ivica Pantelic
Dejan Djuric
Darko Djordjevic
Viktor Nikic
Kristijan Obradovic
Jovana Petrovic
Uros Djukic
Natalija Todorovic
Aleksandra Vukovic
Marko Petrovic
Ana Pavlovic
Dragan Tomic
Djordje Stankovic
Jovan Lapcevic
Mihajlo Zivkovic
Djordje Brkic
Veljko Gajic
Mateja Maksimovic
Danilo Popic
129
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
Milos Brkic
Mateja Sulovic
Djordje Sindic
Filip Jovanovic
Luka Avramovic
Stefan Dobrijevic
Jovana Tomic
Maja Rakonjac
Katarina Stojiljkovic
Milija Gujanica
Danilo Vidosavljevic
Valentina Bogdanovic
Nebojsa Arsic
Djordje Zaric
Uros Stoilkovic
Filip Zivanovic
Jelena Minic
Ivan Spasojevic
Stefan Vlaskovic
Tatjana Milenkovic
Milos Zivanovic
Dusan Velickovic
Jovan Perovic
Lazar Velickovic
Matija Vranic
Tijana Markovic
Danilo Stanisic
Milos Markovic
Anja Djordjevic
Luka Marinkovic
Rados Knezevic
Andjelija Beocanin
Marija Nikic
Jovana Denic
Stefan Todorovic
Mililica Marinkovic
130
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
Gavrilo Markovic
Natasa Babic
Nikolina Radovanovic
Marija Veljkovic
Zeljko Marinkovic
Vuk Beocanin
Luka Ivanovic
Bratislav Lazic
Darko Jovicic
Anja Djokovic
Janko Radovanovic
Jovan Jokovic
Katarina Kragovic
Milena Vidosavljevic
Milica Premovic
Nikola Markovic
Nikoleta Premovic
Relja Mihajlovic
Sara Vujovic
Sofija Pitic
Marijana Vasiljevic
Marko Petrovic
Nikola Premovic
Nenad Jovanovic
Uros Marenovic
Jovana Vukovic
Uros Zivkovic
Teodora Tomovic
Bosko Amanovic
Lazar Pavlovic
Brankica Perović
Ivan Pavlović
Jelena Janićijević
Kristina Martać
Luka Marinković
Luka Milićević
131
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
Marko Veličković
Natalija Petrović
Valentina Živković
Vukašin Babic
Nemanja Nikolic
Dusan Milovanovic
Marko Zecevic
Ilija Milosevic
Lazar Vukojevic
Zeljko Milovanovic
Andrea Janic
Dimitrije Jankovic
Nemanja Blazic
Viktor Vukicevic
Aleksa Veselinovic
David Kordik
Djordje Stajic
Milan Petrovic
Novak Popovic
Djordje Polovina
Vesna Jovanovic
Uros Savic
Dusan Jugovic
Djordje Molnar
Aleksandra Mijailovic
Ana Mijailovic
Petar Milosavljevic
Nikola Nedeljkovic
Filip Carovic
Aleksa Mijucic
Boban Vasiljevic
Dimitrije Surlan
Janko Jovanovic
Lazar Kostic
Lazar Radojevic
Marko Djurovic
132
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
Mihailo Stanic
Mihailo Vasovic
Neda Obradovic
Milan Cetkovic
Strahinja Prvulovic
Vladana Pavlovic
Jovana Milenkovic
Jovan Djordjevic
Filip Stefanovic
Nemanja Pantic
Sava Ocokoljic
Dusan Markovic
Stefan Ratkovic
Nikola Stojanovic
Filip Lukic
Ognjen Cirkovic
Ignjat Rajkovic
Jovan Zivadinovic
Darija Antonijevic
Jovan Milic
Jovan Jovanovic
Irena Stevic
Dragan Obradovic
Tina Simic
Marko Jovanovic
Aleksandar Jovanovic
Danijela Rasovic
Mihajlo Prodanovic
Jovana Radisavljević
Magdalena Gligović
Stevan Sokolović
Zarko Topalovic
Alen Hasovic
Filip Drobnjakovic
Petar Lacmanovic
Adi Berbovic
133
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Naziv škole
Ime i prezime
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
Dragoslava Kovacevic
Filip Matijevic
Marko Marinkovic
Darija Pasovic
Filip Drcelic
Adis Hadzibrahimovic
Milica Saponjic
Ivan Matovic
Tamara Saponjic
Andrija Divovic
Juso Dzanovic
Aleksa Arsic
Filip Goronjic
Dijana Grujovic
Milos Marinovic
Milos Davidovic
Miroslav Popovic
Nikola Dilparic
Ognjen Matovic
Filip Gomilanovic
Srdjan Cubovic
Nemanja Mutavdzic
Petar Bjelic
Kosta Rakonjac
Katarina Topalovic
Inela Softic
Dino Kratovac
Milic Djordje
Katarina Matijevic
Mirko Kutlesic
Lazar Spasojevic
Nikola Cuparic
Milos Marinovic
*Nakon održanih školskih takmičenja kragujevačkom regionu su zbog ravnomernijeg broja takmičara
pridruženi timovi iz Bora, Negotina, Brestovca, Žitkovca, Aleksinačkih Rudnika i Loćike.
134
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 2.
Spisak mentora i škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
135
Škola
Mesto
Mentor
OS "19. oktobar"Kragujevac
OS "Arsenije Loma"
OS "Bosko Djuricic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Bratstvo"
OS "Desanka Maksimovic"
OS "Dimitrije Tucovic"
OS "Dositej Obradovic"
OS "IV kraljevacki bataljon"
OS "Joca Milosavljevic"
OS "Jovan Kursula"
OS "Karadjordje"
OS "Kirilo Savic"
OS "Milinko Kusic"
OS "Mito Igumanovic"
OS "Nada Popovic"
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
OS "Raska"
OS "Sutjeska"
OS "Svetozar Markovic"
OS "Treci kragujevacki bataljon"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
Rudnik
Jagodina
Sedlare
Novi Pazar
Gornji Milanovac
Kraljevo
Cicevac
Kraljevo
Bagrdan
Varvarin
Raca
Ivanjica
Ivanjica
Kosjeric
Krusevac
Kragujevac
Raska
Raska
Kragujevac
Kragujevac
Donji Milanovac
Kragujevac
Vesna Đorđević
Marko Milević
Predrag Stevanović
Tatjana Blagojevic
Dejan Jolović
Darko Vranić
Mirko Đoković
Biljana Vučković
Radisav Račić
Nevena Đorđević
Dragana Maksimović
Jovan Aćimović
Dragan Grujović
Miloratka Simeunović
Dragana Perišić
Nenad Lazić
Vesna Milićević
Biljana Marković
Danijela Milojević
Marija Andonović
Radojevic
Jelena Veljović Mijailović
Dragica Jovanović
Mirjana Petrović
Ivana Radović
OS "Zivko Ljujic"
Nova Varos
Nenad Tomašević
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 3.
Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima
rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
136
Skola
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Raska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Raska" Raska
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Sutjeska" Raska
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Raska" Raska
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Raska" Raska
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Jovan Kursula" Varvarin
Ucenik
Danilo Stanisic
Milos Markovic
Anja Djordjevic
Luka Marinkovic
Rados Knezevic
Djordje Krkic
Aleksandar Djordjevic
Andjelija Maksimovic
Andjelija Beocanin
Marija Nikic
Enes Gusinjac
Luka Stevovic
Jovana Denic
Stefan Todorovic
Marijana Vasiljevic
Stevan Colanic
Mililica Marinkovic
Marko Petrovic
Jelena Ratkovic
Gavrilo Markovic
Marija Radovanovic
Katarina Stojadinovic
Aco Ockoljic
Nikola Premovic
Djordje Stankovic
Natasa Babic
Sara Milanovic
Nikolina Radovanovic
Todor Dirak
Jelena Djokic
Berina Dolovac
Dimitrije Ivanovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
20 m 14 s
25 m 03 s
30 m 18 s
19 m 07 s
24 m 19 s
09 m 11 s
09 m 37 s
10 m 56 s
21 m 30 s
27 m 16 s
34 m 16 s
06 m 50 s
19 m 09 s
42 m 26 s
15 m 04 s
04 m 00 s
26 m 40 s
14 m 21 s
16 m 13 s
26 m 40 s
24 m 30 s
29 m 45 s
09 m 47 s
08 m 52 s
12 m 48 s
23 m 37 s
26 m 58 s
31 m 20 s
31 m 29 s
34 m 37 s
33 m 25 s
06 m 29 s
30.00
30.00
30.00
29.61
29.49
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
28.68
28.68
28.68
28.50
28.26
27.99
27.75
27.66
27.51
27.42
27.42
27.33
27.18
27.18
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
26.76
26.67
10.00
10.00
10.00
9.87
9.83
9.67
9.67
9.67
9.67
9.67
9.67
9.56
9.56
9.56
9.50
9.42
9.33
9.25
9.22
9.17
9.14
9.14
9.11
9.06
9.06
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.92
8.89
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
137
Skola
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Sutjeska" Raska
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Raska" Raska
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Raska" Raska
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Raska" Raska
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Sutjeska" Raska
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Desanka Maksimovic" Gornji
Milanovac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
Ucenik
Matija Cekanovic
Masa Vukobratov
Aleksa Mitic
Nenad Jovanovic
Vuk Manojlovic
Marija Veljkovic
Nemanja Nikolic
Zarko Topalovic
Zeljko Marinkovic
Stefan Neskovic
Sara Krstic
Vuk Beocanin
Alen Hasovic
Filip Drobnjakovic
Dusan Milovanovic
Djordje Gligorijevic
Jovan Lapcevic
Milan Cetkovic
Petar Lacmanovic
Adi Berbovic
Nikola Ristic
Strahinja Prvulovic
Vladana Pavlovic
Pavle Matic
Uros Marenovic
Dragoslava Kovacevic
Jovana Milenkovic
Stefan Mitkovic
Milena Milosevic
Ksenija Jevtovic
Danilo Pantovic
Milos Jevtovic
Bogdan Bogojevic
Ivan Vukasinovic
Jovan Djordjevic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
08 m 29 s
06 m 00 s
11 m 13 s
12 m 38 s
20 m 43 s
30 m 16 s
17 m 50 s
37 m 54 s
36 m 20 s
15 m 34 s
28 m 09 s
31 m 49 s
22 m 20 s
24 m 07 s
08 m 00 s
10 m 25 s
11 m 58 s
23 m 25 s
31 m 39 s
38 m 12 s
31 m 16 s
12 m 46 s
30 m 12 s
15 m 45 s
18 m 11 s
42 m 17 s
26 m 11 s
35 m 05 s
16 m 20 s
32 m 56 s
10 m 04 s
12 m 47 s
21 m 23 s
28 m 32 s
28 m 34 s
26.67
26.61
26.61
26.49
26.49
26.49
26.34
26.31
26.16
26.01
26.01
26.01
25.68
25.68
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.38
25.26
25.26
25.08
24.99
24.99
24.93
24.93
24.84
24.84
24.75
24.66
24.66
24.66
24.60
8.89
8.87
8.87
8.83
8.83
8.83
8.78
8.77
8.72
8.67
8.67
8.67
8.56
8.56
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.46
8.42
8.42
8.36
8.33
8.33
8.31
8.31
8.28
8.28
8.25
8.22
8.22
8.22
8.20
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
138
Skola
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Karadjordje" Raca
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Karadjordje" Raca
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
Ucenik
Milica Maslarevic
Jelena Andjelkovic
Djurdjina Stankovic
Sanja Stojkovic
Djordje Polovina
Filip Matijevic
Pavle Stojanovic
Pavle Lukic
Mihajlo Zivkovic
Dusan Melentijevic
Milos Bjelakovic
Marko Marinkovic
Vesna Jovanovic
Natalija Prodanovic
Filip Stefanovic
Bogdan Jevtic
Lazar Zlatic
Tamara Mrvosevic
Djordje Popovic
Nikola Blagojevic
Veljko Milosevic
Nemanja Pantic
Marko Zecevic
Djordje Brkic
Nikola Bozinovic
Nemanja Grujovic
Stefan Milosavljevic
Darija Pasovic
Luka Tankosic
Milos Paunovic
Bojan Krstic
Ivan Stepanovic
Sava Ocokoljic
Helena Trnavac
Strahinja Obrenovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
14 m 23 s
20 m 53 s
42 m 30 s
34 m 46 s
36 m 43 s
43 m 12 s
04 m 00 s
07 m 21 s
09 m 16 s
19 m 59 s
17 m 38 s
42 m 47 s
45 m 13 s
07 m 54 s
15 m 01 s
34 m 52 s
14 m 09 s
11 m 10 s
40 m 13 s
08 m 55 s
31 m 27 s
27 m 29 s
22 m 15 s
12 m 38 s
21 m 48 s
17 m 44 s
05 m 42 s
35 m 10 s
10 m 41 s
21 m 20 s
30 m 01 s
18 m 25 s
26 m 17 s
10 m 57 s
24 m 02 s
24.51
24.51
24.24
24.18
24.18
24.09
24.00
24.00
24.00
23.94
23.91
23.91
23.82
23.67
23.67
23.67
23.55
23.49
23.49
23.43
23.43
23.34
23.25
23.16
23.10
22.92
22.68
22.68
22.59
22.50
22.50
22.44
22.44
22.17
22.17
8.17
8.17
8.08
8.06
8.06
8.03
8.00
8.00
8.00
7.98
7.97
7.97
7.94
7.89
7.89
7.89
7.85
7.83
7.83
7.81
7.81
7.78
7.75
7.72
7.70
7.64
7.56
7.56
7.53
7.50
7.50
7.48
7.48
7.39
7.39
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
Skola
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Raska" Raska
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS
"Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS
"Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Branko Radicevic" Sedlare
Ucenik
Filip Drcelic
Veljko Gajic
Nikola Mecanin
Aleksandar Petrovic
Stefana Jankovic
Karolina Ristic
Luka Ivanovic
Aleksandra Sicevic
Mihajlo Nikolic
Adis Hadzibrahimovic
Andrija Zarcanin
Katarina Aleksic
Milica Saponjic
Uros Savic
Uros Bogosavljevic
Darko Galetic
Dusan Markovic
Predrag Andjelkovic
Vladica Mitkovic
Aleksa Vuckovic
Ivan Matovic
Ilija Milosevic
Stefan Milosevic
Tamara Saponjic
Mateja Maksimovic
Marko Radovanovic
Danilo Popic
Lazar Vukojevic
Mladen Jankovic
Marko Djordjevic
Jovana Tomic
Stefan Ratkovic
Djordje Jovanovic
Andrija Divovic
Boris Jankovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
44 m 18 s
15 m 35 s
05 m 28 s
18 m 46 s
21 m 01 s
21 m 27 s
23 m 34 s
31 m 33 s
28 m 11 s
43 m 03 s
09 m 27 s
16 m 07 s
28 m 29 s
32 m 22 s
12 m 19 s
31 m 31 s
20 m 17 s
23 m 24 s
25 m 47 s
26 m 04 s
44 m 44 s
21 m 24 s
29 m 09 s
34 m 52 s
18 m 41 s
28 m 34 s
15 m 27 s
14 m 25 s
18 m 52 s
21 m 05 s
32 m 20 s
36 m 10 s
16 m 35 s
27 m 45 s
34 m 08 s
22.17
22.08
21.99
21.99
21.99
21.99
21.93
21.84
21.78
21.78
21.66
21.66
21.66
21.66
21.33
21.33
21.24
21.24
21.24
21.24
21.18
21.03
21.00
21.00
20.94
20.91
20.88
20.85
20.82
20.82
20.76
20.67
20.52
20.52
20.52
7.39
7.36
7.33
7.33
7.33
7.33
7.31
7.28
7.26
7.26
7.22
7.22
7.22
7.22
7.11
7.11
7.08
7.08
7.08
7.08
7.06
7.01
7.00
7.00
6.98
6.97
6.96
6.95
6.94
6.94
6.92
6.89
6.84
6.84
6.84
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
140
Skola
OS "Raska" Raska
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Desanka Maksimovic" Gornji
Milanovac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS
"Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS
"Branko Radicevic" Sedlare
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
Ucenik
Bratislav Lazic
Juso Dzanovic
Nevena Rabrenovic
Aleksa Arsic
Milos Cerkez
Vladan Pavlovic
Nikola Stojanovic
Filip Goronjic
Dijana Grujovic
Bogdan Milanovic
Milos Brkic
Andrija Dukanac
Filip Lukic
Jovan Gajovic
Darko Stojanovic
Bogdan Djordjevic
Veljko Curcic
Anica Radojkovic
Djordje Tosic
Dusan Jugovic
Vojin Zivadinovic
Grigorije Rankovic
Jovana Lomic
Filip Milosavljevic
Lazar Bogdanovic
Andrija Milic
Maja Jankovic
Maja Rakonjac
Djordje Molnar
Milos Marinovic
Milos Davidovic
Ognjen Cirkovic
Ignjat Rajkovic
Boris Lakic
Ivica Pantelic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
13 m 23 s
33 m 53 s
35 m 25 s
41 m 53 s
37 m 55 s
04 m 47 s
29 m 47 s
22 m 39 s
38 m 04 s
20 m 14 s
24 m 08 s
05 m 54 s
12 m 36 s
19 m 38 s
19 m 52 s
20 m 47 s
28 m 20 s
34 m 13 s
28 m 38 s
30 m 11 s
34 m 57 s
08 m 05 s
23 m 29 s
23 m 57 s
24 m 19 s
32 m 35 s
28 m 23 s
31 m 35 s
32 m 54 s
35 m 40 s
45 m 08 s
25 m 53 s
34 m 39 s
30 m 25 s
34 m 12 s
20.49
20.49
20.49
20.49
20.43
20.34
20.34
20.25
20.16
20.07
20.07
20.01
20.01
20.01
20.01
20.01
20.01
20.01
19.92
19.83
19.83
19.74
19.74
19.74
19.68
19.56
19.50
19.50
19.50
19.50
19.41
19.32
19.17
19.08
19.08
6.83
6.83
6.83
6.83
6.81
6.78
6.78
6.75
6.72
6.69
6.69
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.64
6.61
6.61
6.58
6.58
6.58
6.56
6.52
6.50
6.50
6.50
6.50
6.47
6.44
6.39
6.36
6.36
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
141
Skola
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Karadjordje" Raca
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS
"Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Karadjordje" Raca
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Sutjeska" Raska
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Karadjordje" Raca
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Desanka Maksimovic" Gornji
Milanovac
OS
"Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS
"Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS
"Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
Ucenik
Miroslav Popovic
Katarina Stojiljkovic
Nikola Dilparic
Ognjen Matovic
Veljko Makismovic
Filip Gomilanovic
Petar Jankovic
Petar Nikic
Zeljko Milovanovic
Filip Milosevic
Milija Gujanica
Jovan Zivadinovic
Sara Djordjevic
Srdjan Cubovic
Jovana Savic
Aleksandra Mijailovic
Mateja Sulovic
Darija Antonijevic
Nemanja Mutavdzic
Aleksandra
Ljubisavljevic
Vojkan Savic
Andrea Janic
Dejan Djuric
Jovan Jovanovic
Jovana Vukovic
Lazar Vujanac
Petar Bjelic
Dimitrije Jankovic
Emilija Jovanovic
Darko Djordjevic
Kristina Glisovic
Jovan Milic
Danilo Vidosavljevic
Viktor Nikic
Kosta Rakonjac
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
24 m 42 s
31 m 33 s
35 m 58 s
45 m 07 s
11 m 55 s
43 m 10 s
15 m 46 s
36 m 24 s
18 m 40 s
30 m 48 s
32 m 42 s
14 m 46 s
19 m 27 s
40 m 31 s
18 m 58 s
38 m 01 s
22 m 28 s
32 m 53 s
45 m 00 s
33 m 11 s
21 m 10 s
19 m 13 s
15 m 58 s
18 m 31 s
19 m 59 s
17 m 48 s
15 m 16 s
20 m 21 s
15 m 08 s
23 m 46 s
11 m 37 s
24 m 00 s
19 m 57 s
26 m 18 s
44 m 13 s
18.99
18.99
18.99
18.99
18.84
18.75
18.66
18.66
18.57
18.57
18.57
18.51
18.51
18.36
18.24
18.24
18.18
18.18
18.18
18.09
18.00
17.94
17.91
17.91
17.91
17.82
17.76
17.76
17.67
17.67
17.58
17.58
17.49
17.49
17.49
6.33
6.33
6.33
6.33
6.28
6.25
6.22
6.22
6.19
6.19
6.19
6.17
6.17
6.12
6.08
6.08
6.06
6.06
6.06
6.03
6.00
5.98
5.97
5.97
5.97
5.94
5.92
5.92
5.89
5.89
5.86
5.86
5.83
5.83
5.83
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
142
Skola
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Karadjordje" Raca
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Sutjeska" Raska
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Sutjeska" Raska
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
Ucenik
Kristijan Obradovic
Katarina Topalovic
Biljana Marjanovic
Valentina Bogdanovic
Bogdan Rajkovic
Jelena Kostic
Haris Tabakovic
Ana Mijailovic
Inela Softic
Dino Kratovac
Nemanja Zuvulovic
Anastasija Jovanovic
Jovan Jovanovic
Aleksandra Marjanovic
Irena Stevic
Tamara Djuric
Jovana Petrovic
Marko Zivkovic
Jovan Aleksic
Djordje Sindic
Milic Djordje
Uros Djukic
Dragana Petrovic
Katarina Matijevic
Mirko Kutlesic
Jelena Milicevic
Dragan Obradovic
Uros Zivkovic
Natalija Todorovic
Katarina Paunovic
Djurdjina Vujcic
Uros Samailovic
Teodora Tomovic
Petar Milosavljevic
Nebojsa Arsic
Andrijana Stojanovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
34 m 13 s
39 m 23 s
17 m 37 s
33 m 17 s
28 m 32 s
18 m 41 s
24 m 32 s
38 m 28 s
39 m 40 s
36 m 16 s
22 m 32 s
14 m 26 s
24 m 29 s
24 m 11 s
22 m 15 s
24 m 02 s
24 m 01 s
31 m 17 s
20 m 51 s
15 m 45 s
29 m 20 s
15 m 10 s
24 m 15 s
33 m 24 s
41 m 07 s
23 m 59 s
36 m 42 s
18 m 30 s
21 m 29 s
27 m 06 s
11 m 45 s
18 m 39 s
21 m 15 s
32 m 26 s
23 m 19 s
14 m 54 s
17.43
17.34
17.25
17.25
17.10
17.01
17.01
17.01
17.01
16.92
16.83
16.68
16.68
16.56
16.50
16.41
16.32
16.32
16.17
15.93
15.81
15.51
15.51
15.51
15.51
15.42
15.42
15.33
15.33
15.33
15.18
15.18
15.18
15.18
15.09
15.00
5.81
5.78
5.75
5.75
5.70
5.67
5.67
5.67
5.67
5.64
5.61
5.56
5.56
5.52
5.50
5.47
5.44
5.44
5.39
5.31
5.27
5.17
5.17
5.17
5.17
5.14
5.14
5.11
5.11
5.11
5.06
5.06
5.06
5.06
5.03
5.00
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
143
Skola
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Sutjeska" Raska
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Karadjordje" Raca
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS
"Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Raska" Raska
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Sutjeska" Raska
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS
"Arsenije Loma" Rudnik
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS
"Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
Ucenik
Lazar Spasojevic
Bosko Amanovic
Djordje Zaric
Veljko Sakovic
Milos Markovic
Strahinja Nedeljkovic
Katarina Janev
Zeljko Stevanovic
Natalija Miljkovic
Filip Jovanovic
Tina Simic
Uros Stoilkovic
Marko Jovanovic
Darko Jovicic
Kristina Puzovic
Nevenka Djordjevic
Aleksandra Vukovic
Vukasin Lazic
Nikola Nedeljkovic
Lazar Pavlovic
Filip Zivanovic
Kristina Ristovic
Aleksandar Jovanovic
Filip Carovic
Jelena Minic
Ivan Spasojevic
Danijela Rasovic
Marija Stanojevic
Aleksandar Vasiljkovic
Stefan Vlaskovic
Marko Petrovic
Srdjan Ciric
Nikola Cuparic
Tatjana Milenkovic
Milos Zivanovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
14 m 48 s
17 m 53 s
30 m 27 s
25 m 43 s
19 m 47 s
23 m 47 s
12 m 27 s
16 m 18 s
06 m 09 s
22 m 31 s
13 m 20 s
19 m 24 s
14 m 20 s
27 m 09 s
35 m 38 s
16 m 37 s
1 h 12 m
20 m 30 s
25 m 54 s
12 m 43 s
24 m 50 s
36 m 19 s
25 m 52 s
30 m 19 s
27 m 05 s
1 h 35 m
15 m 51 s
25 m 51 s
13 m 49 s
19 m 50 s
21 m 14 s
20 m 25 s
25 m 05 s
28 m 54 s
13 m 52 s
14.91
14.58
14.46
14.37
14.34
14.16
14.04
13.86
13.77
13.74
13.68
13.59
13.38
13.20
13.17
12.99
12.93
12.90
12.39
12.33
11.94
11.16
11.07
10.92
10.83
10.26
9.99
9.75
9.27
9.24
9.00
8.91
8.88
8.49
8.43
4.97
4.86
4.82
4.79
4.78
4.72
4.68
4.62
4.59
4.58
4.56
4.53
4.46
4.40
4.39
4.33
4.31
4.30
4.13
4.11
3.98
3.72
3.69
3.64
3.61
3.42
3.33
3.25
3.09
3.08
3.00
2.97
2.96
2.83
2.81
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
144
Skola
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS
"Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Desanka Maksimovic" Gornji
Milanovac
OS "Dimitrije Tucovic" Kraljevo
OS "Dimitrije Tucovic" Kraljevo
OS "Dimitrije Tucovic" Kraljevo
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
Ucenik
Mihajlo Prodanovic
Nemanja Blazic
Viktor Vukicevic
Zeljko Savic
Valentina Djokic
Valentina Stojanovic
Sofija Urošević
Danica Slavković
Edin Mulić
Enes Gusinjac
Mejra Gicić
Sara Milanović
Miodrag Grujić
Miladin Devedzic
Nenad Stanojević
Pavle Jovičić
Aleksanadar Miletic
Emilija Pekic
Katarina Ralic
Kristina Krkic
Milka Erdeljanov
Irina Tijanić
Luka Đorđević
Luka Kaličanin
Marija Nikolić
Milica Dukanac
Relja Stevanović
Ana Pavlovic
Dragan Tomic
Luka Avramovic
Stefan Dobrijevic
Dusan Velickovic
Jovan Perovic
Lazar Velickovic
Matija Vranic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
(max 30)
Ocena
/10,00
09 m 36 s
27 m 48 s
08 m 40 s
06 m 08 s
19 m 47 s
10 m 43 s
8.22
7.74
7.50
6.96
6.72
5.34
2.74
2.58
2.50
2.32
2.24
1.78
Poeni
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
Skola
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
Kragujevac
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS
"Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS
"Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS
"Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10,00
Tijana Markovic
Anja Djokovic
Janko Radovanovic
Jovan Jokovic
Katarina Kragovic
Milena Vidosavljevic
Milica Premovic
Nikola Markovic
Nikoleta Premovic
Relja Mihajlovic
Sara Vujovic
Sofija Pitic
Brankica Perović
Ivan Pavlović
Jelena Janićijević
Kristina Martać
Luka Marinković
Luka Milićević
Marko Veličković
Natalija Petrović
Valentina Živković
Vukašin Babic
Aleksa Veselinovic
David Kordik
Djordje Stajic
Milan Petrovic
Novak Popovic
Aleksa Mijucic
Boban Vasiljevic
Dimitrije Surlan
Janko Jovanovic
Lazar Kostic
Lazar Radojevic
Marko Djurovic
Mihailo Stanic
Kragujevac
145
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
349
350
351
352
353
354
Skola
OS "Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS
"Treci kragujevacki bataljon"
Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
Kragujevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10,00
Mihailo Vasovic
Neda Obradovic
Jovana Radisavljević
Magdalena Gligović
Stevan Sokolović
Milos Marinovic
Prosečan ostvareni broj poena na školskim takmičenjima u kragujevačkom regionu je 20.21 od max
30
146
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 4
Spisak timova koje koji su se plasirali na regionalno takmičenje u Kragujevcu
RB
Škola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
OS "Raska" Raska
OS "Vuk Karadzic" Bor
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Sutjeska" Raska
OS "Vuk Karadzic" Negotin
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Milinko Kusic" Ivanjica
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Stanoje Miljkovic" Brestovac
OS "Dositej Obradovic" Cicevac
OS "Nada Popovic" Krusevac
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" KG
OS "Kirilo Savic" Ivanjica
OS "Treci kragujevacki bataljon" KG
OS "Branko Radicevic" Negotin
OS "Desanka Maksimovic" G. Milan.
OS "Karadjordje" Raca
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" KG
OS "Arsenije Loma" Rudnik
OS "19. oktobar" Kragujevac
OS "Raska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Vuk Karadzic" Bor
OS "Raska" Raska
147
Ime i prezime
(takmičar1)
Danilo Stanisic
Aleksandar Stankovic
Andjelija Maksimovic
Marijana Vasiljevic
Nikola Djurdjic
Enes Gusinjac
Stevan Colanic
Luka Stevovic
Marija Radovanovic
Jelena Ratkovic
Todor Dirak
Marija Maric
Ime i prezime
(takmičar2)
Milos Markovic
Aleksandar Milijic
Djordje Krkic
Marko Petrovic
Stefan Savuljeskovic
Djordje Stankovic
Zarko Topalovic
Nemanja Nikolic
Milan Cetkovic
Bogdan Bogojevic
Dejan Milosavljevic
Jovan Djordjevic
Milica Maslarevic
Djordje Polovina
Aleksa Stefanovic
Milos Jevtovic
Milos Paunovic
Jovana Tomic
Nevena Rabrenovic
Jovan Gajovic
Anja Djordjevic
Rados Knezevic
Sara Milanovic
Aco Ockoljic
Masa Vukobratov
Jelena Djokic
Stefan Neskovic
Vuk Manojlovic
Ivan Belic
Sara Krstic
Jovan Lapcevic
Alen Hasovic
Dusan Milovanovic
Strahinja Prvulovic
Jelena Andjelkovic
Stefan Birucic
Filip Stefanovic
Lazar Zlatic
Vesna Jovanovic
Zeljko Bulbic
Vladan Pavlovic
Ivan Stepanovic
Maja Rakonjac
Jovana Lomic
Bogdan Rajkovic
Luka Marinkovic
Andjelija Beocanin
Aleksandar Adamovic
Veljko Mijovic Uskovic
Marija Nikic
Jovana Denic
Katarina Stojadinovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Ukupno
Tim
20.00
20.00
19.34
18.75
18.75
18.67
18.53
18.43
18.14
17.89
17.83
17.81
17.81
17.56
17.33
17.28
16.92
16.39
16.20
16.09
16.02
16.00
15.08
15.00
14.98
13.42
13.41
12.37
19.87
19.50
19.47
19.23
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM1
TIM2
TIM3
TIM2
TIM4
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Škola
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
OS "Raska" Raska
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Vuk Karadzic" Bor
OS "Raska" Raska
OS "Sutjeska" Raska
OS "Raska" Raska
OS "Bratstvo" Novi Pazar
OS "Raska" Raska
OS "Jovan Kursula" Varvarin
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos
OS "Bosko Djuricic" Jagodina
OS "Vuk Karadzic" Donji Milanovac
OS "Vuk Karadzic" Negotin
OS "Branko Radicevic" Sedlare
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric
OS "IV kraljevacki bataljon" Kraljevo
OS "Branko Radicevic" Sedlare
Ime i prezime
(takmičar1)
Stefan Todorovic
Aleksandar Djordjevic
Nemanja Stanojevic
Gavrilo Markovic
Nikola Premovic
Nikolina Radovanovic
Berina Dolovac
Zeljko Marinkovic
Aleksa Mitic
Filip Drobnjakovic
Adi Berbovic
Nikola Ristic
Vladana Pavlovic
Adam Nikic
Milena Milosevic
Pavle Matic
Danilo Pantovic
Djurdjina Stankovic
Ime i prezime
(takmičar2)
Mililica Marinkovic
Dimitrije Ivanovic
Milos Kostov
Natasa Babic
Nenad Jovanovic
Marija Veljkovic
Matija Cekanovic
Vuk Beocanin
Djordje Gligorijevic
Petar Lacmanovic
Dragoslava Kovacevic
Stefan Mitkovic
Jovana Milenkovic
Aleksa Cojkic
Ivan Vukasinovic
Dusan Melentijevic
Pavle Stojanovic
Sanja Stojkovic
Ukupno
Tim
18.89
18.56
18.55
18.17
17.89
17.83
17.81
17.39
17.37
17.06
16.83
16.77
16.73
16.58
16.50
16.34
16.25
16.14
TIM5
TIM2
TIM3
TIM6
TIM2
TIM7
TIM2
TIM8
TIM3
TIM2
TIM3
TIM2
TIM2
TIM2
TIM2
TIM2
TIM2
TIM3
Napomena: kako je u novosadskom i niškom regionu na počentom nivou bilo prijavljeno daleko više takmičara
nego u drugim regionima, zbog uravnoteženosti broja učenika i škola na 4 regionalna takmičenja, došlo je do
pregrupisavanja nekih škola iz Novog Sada u Beograd, kao i iz Niša u Kragujevac.
Za regionalno takmičenje, iz Niša u Kragujevac su prebačene sledeće škole:
OS "Branko Radicevic" Negotin
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
OS "Vuk Karadzic" Negotin
OS "Vuk Karadzic" Bor
OS "Stanoje Miljkovic" Brestovac
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Aleksinacki Rudnik
OS "Aca Sinadinovic" Locika
148
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 5
Satnica regionalnog takmičenja 13.04.2014.u Kragujevcu
Vreme
10:30 – 11:30
Dešavanja
Prijem i registracija ekipa.
Podela radnog materijala i osveženje za sve učesnike takmičenja.
11:30 – 12:00
Svečano otvaranje
Takmičenja:
12:00 – 13:00

Internet test (takmičari se raspoređuju u računarske kabinete škole)

Android test (takmičenje se odvija u prostoriji u kojoj su postavljena
projektorska platna)

Sastanak za direktore škola i nastavnike informatike
Napomena: Internet test i Android test se odvijaju istovremeno
Rad komisija na pregledu i kontroli zadatih testova sa rešenjima. Prezentacija
13:00 - 14:30
škole za učesnike i goste. Osveženje za učesnike takmičenja. Slobodno vreme.
14:30
Isticanje privremene rang liste učesnika takmičenja.
14:30 - 15:00
Podnošenje eventualnih žalbi na privremenu rang listu.
15:00 - 15:30
Rad komisije za žalbe.
Isticanje konačne rang liste učesnika takmičenja.
15:30
16:00
149
Štampanje diploma.
Dodela nagrada i diploma za najuspešnije učesnike takmičenja.
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 6
Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Kragujevcu
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
150
Škola
Mesto
Mentor
OS "19. oktobar"Kragujevac
OS "Aca Sinadinović"
OS "Arsenije Loma"
OS "Bosko Djuricic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Bratstvo"
OS "Desanka Maksimovic"
OS "Dositej Obradovic"
OS "IV kraljevacki bataljon"
OS "Joca Milosavljevic"
OS "Jovan Jovanović Zmaj"
OS "Jovan Kursula"
OS "Karadjordje"
OS "Kirilo Savic"
OS "Milinko Kusic"
OS "Mito Igumanovic"
OS "Nada Popovic"
OS "Natalija Nana Nedeljkovic"
OS "Raska"
OS "Stanoje Miljkovic"
OS "Sutjeska"
OS "Svetozar Markovic"
OS "Treci kragujevacki bataljon"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadžić"
OS "Vuk Stefanovic Karadzic"
OS "Zivko Ljujic"
OS "Petar Tasic"
Kragujevac
Loćika
Rudnik
Jagodina
Negotin
Sedlare
Novi Pazar
Gornji Milanovac
Cicevac
Kraljevo
Bagrdan
Aleksinacki Rudnik
Varvarin
Raca
Ivanjica
Ivanjica
Kosjeric
Krusevac
Kragujevac
Raska
Brestovac
Raska
Kragujevac
Kragujevac
Negotin
Bor
Donji Milanovac
Negotin
Žitkovac
Kragujevac
Nova Varos
Lesnica
Vesna Đorđević
Milan Nikolić
Marko Milević
Predrag Stevanović
Dragan Đukić
Tatjana Blagojević
Dejan Jolović
Darko Vranić
Biljana Vuckovic
Radisav Račić
Nevena Djordjevic
Milan Dinić
Dragana Maksimović
Jovan Acimovic
Dragan Grujovic
Miloratka Simeunovic
Dragana Perisic
Nenad Lazić
Vesna Milicevic
Biljana Marković
Vladimir Knežević
Danijela Milojevic
Marija Andonovic
Radojevic
Jelena Veljović Mijailović
Dejan Dobrić
Negrica Đorđević
Dragica Jovanović
Žika Savuljesković
Milan DInić
Mirjana Petrović
Ivana Radović
Nenad
Tomašević
Bogdan Maravić
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 7
Rezultati Mudl elektronskog testa i rangiranje
RB
Ekipa
Vreme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM1
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM2
OS "Kirilo Savic" Ivanjica TIM1
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos TIM1
OS "Bosko Djuricic" Jagodina TIM1
OS "Raska" Raska TIM1
OS "Vuk Karadzic" Negotin TIM2
OS "Desanka Maksimovic" Gornji Milanovac TIM1
OS "Nada Popovic" Krusevac TIM1
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM3
OS "Sutjeska" Raska TIM2
OS "Milinko Kusic" Ivanjica TIM1
OS "Bratstvo" Novi Pazar TIM2
OS "Bratstvo" Novi Pazar TIM1
OS "Sutjeska" Raska TIM1
OS "Bosko Djuricic" Jagodina TIM2
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Aleksinacki Rudnik
OS
"Branko Radicevic" Sedlare TIM1
TIM1
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM2
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric TIM1
OS "Raska" Raska TIM3
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM1
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM3
OS "Vera Radosavljevic" Negotin TIM1
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM2
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric TIM2
OS "Aca Sinadinovic" Locika TIM1
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan TIM1
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac TIM1
OS "Raska" Raska TIM2
OS "Branko Radicevic" Sedlare TIM2
5 min 59 s
7 min 12 s
9 min 53 s
11 min 14 s
12 min 48 s
8 min 8 s
8 min 59 s
13 min 26 s
6 min 21 s
8 min 25 s
3 min 56 s
5 min
29 min 16 s
23 min 39 s
6 min 50 s
16 min 6 s
28 min 25 s
24 min 25 s
21 min 25 s
7 min 15 s
29 min 47 s
13 min 32 s
30 min 21 s
19 min 49 s
26 min 20 s
14 min 59 s
28 min 45 s
14 min 34 s
13 min 19 s
29 min 10 s
34 min 11 s
151
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Moodle
ocena
100.00
97.50
91.67
91.11
89.44
88.89
88.89
85.83
85.56
84.44
83.33
83.33
83.33
82.17
80.89
80.83
78.89
77.22
75.56
75.00
74.44
73.61
73.33
72.94
72.78
71.67
70.83
70.33
70.00
70.00
67.83
Moodle
RANG
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Ekipa
Vreme
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
OS "Petar Tasic" Lesnica TIM1
OS "Raska" Raska TIM6
OS "Karadjordje" Raca TIM1
OS "Raska" Raska TIM4
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM1
OS "Vuk Karadzic" Negotin TIM1
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos TIM2
OS "Raska" Raska TIM5
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac TIM1
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac TIM1
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac TIM1
OS "Branko Radicevic" Negotin TIM1
OS "19. oktobar" Kragujevac TIM1
13 min 55 s
35 min 1 sek
10 min 54 s
42 min 37 s
31 min 7 s
19 min 38 s
12 min 25 s
43 min 4 s
13 min 48 s
14 min
20 min 52 s
13 min 25 s
22 min 34 s
Moodle
ocena
67.50
66.11
65.00
64.50
63.89
61.11
60.83
60.28
48.33
44.17
43.33
40.56
39.17
Moodle
RANG
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Prosečan ostvareni broj poena na Moodle testu na regionalčnom takmičenju u Kragujevcu je 73.10 od
max 100.
152
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 8
Rezultati Android kviza i rangiranje
153
rb
Ekipa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM1
OS "Vuk Karadzic" Negotin TIM1
OS "Milinko Kusic" Ivanjica TIM1
OS "Bratstvo" Novi Pazar TIM2
OS "Raska" Raska TIM4
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM2
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM3
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM1
OS "Karadjordje" Raca TIM1
OS "Nada Popovic" Krusevac TIM1
OS "Branko Radicevic" Negotin TIM1
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM1
OS "Vuk Karadzic" Negotin TIM2
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos TIM1
OS "19. oktobar" Kragujevac TIM1
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM2
OS "Bratstvo" Novi Pazar TIM1
OS "Bosko Djuricic" Jagodina TIM2
OS "Sutjeska" Raska TIM2
OS "Petar Tasic" Lesnica TIM1
OS "Aca Sinadinovic" Locika TIM1
OS "Raska" Raska TIM3
OS "Bosko Djuricic" Jagodina TIM1
OS "Vera Radosavljevic" Negotin TIM1
OS "Kirilo Savic" Ivanjica TIM1
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac TIM1
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Aleksinacki Rudnik TIM1
OS "Raska" Raska TIM2
OS "Raska" Raska TIM5
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan TIM1
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric TIM2
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric TIM1
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
ocena
Android
RANG
113
112
100
63
62
58
54
53
52
52
47
44
43
40
39
38
37
35
34
33
30
29
29
26
26
25
25
25
22
20
19
17
43
42
41
40
39
38
37
36
35
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
22
20
20
18
18
18
15
14
13
12
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
Ekipa
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
OS "Branko Radicevic" Sedlare TIM1
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac TIM1
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM2
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac TIM1
OS "Raska" Raska TIM1
OS "Branko Radicevic" Sedlare TIM2
OS "Desanka Maksimovic" Gornji Milanovac TIM1
OS "Sutjeska" Raska TIM1
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos TIM2
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac TIM1
OS "Raska" Raska TIM6
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM3
Android
ocena
Android
RANG
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
#
11
11
11
11
11
11
11
4
4
4
4
#
Prosečan ostvareni broj poena na Android kvizu na regionalnom takmičenju u Kragujevcu je 35.98.
154
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 9
Konačna rang lista timova na regionalnom takmičenju
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
155
EKIPA
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM1
OS "Milinko Kusic" Ivanjica TIM1
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM3
OS "Bratstvo" Novi Pazar TIM2
OS "Nada Popovic" Krusevac TIM1
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM2
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos TIM1
OS "Vuk Karadzic" Negotin TIM2
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM2
OS "Kirilo Savic" Ivanjica TIM1
OS "Bosko Djuricic" Jagodina TIM1
OS "Sutjeska" Raska TIM2
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM1
OS "Bratstvo" Novi Pazar TIM1
OS "Bosko Djuricic" Jagodina TIM2
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM1
OS "Raska" Raska TIM1
OS "Vuk Karadzic" Negotin TIM1
OS "Raska" Raska TIM4
OS "Desanka Maksimovic" Gornji Milanovac
OS
"Karadjordje" Raca TIM1
TIM1
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Aleksinacki Rudnik
OS
"Raska" Raska TIM3
TIM1
OS "Vera Radosavljevic" Negotin TIM1
OS "Aca Sinadinovic" Locika TIM1
OS "Branko Radicevic" Sedlare TIM1
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric TIM1
OS "Petar Tasic" Lesnica TIM1
OS "Branko Radicevic" Negotin TIM1
OS "Sutjeska" Raska TIM1
OS "Svetozar Markovic" Kragujevac TIM1
OS "Raska" Raska TIM2
OS "Mito Igumanovic" Kosjeric TIM2
Moodle
RANG
44
33
35
32
36
43
41
38
26
42
40
34
23
31
29
9
39
8
10
37
11
28
24
21
18
27
25
13
2
30
16
15
19
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
RANG
32
41
37
40
35
28
30
31
38
20
22
34
53
37
35
113
15
112
62
15
52
25
29
26
30
15
17
33
47
10
25
25
19
UKUPNO
76
74
72
72
71
71
71
69
64
62
62
59
59
58
55
52
50
50
49
48
46
46
46
41
41
38
37
37
35
34
34
33
32
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
156
EKIPA
OS "Joca Milosavljevic" Bagrdan TIM1
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM2
OS "19. oktobar" Kragujevac TIM1
OS "Branko Radicevic" Sedlare TIM2
OS "Vuk Karadzic" Bor TIM3
OS "Raska" Raska TIM5
OS "Natalija Nana Nedeljkovic" Kragujevac TIM1
OS "Raska" Raska TIM6
OS "Vuk Stefanovic Karadzic" Kragujevac TIM1
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos TIM2
OS "Treci kragujevacki bataljon" Kragujevac TIM1
Moodle
RANG
17
20
1
14
22
6
5
12
4
7
3
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
RANG
20
15
39
15
0
22
15
10
15
10
10
UKUPNO
31
31
30
25
22
21
16
16
15
11
7
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 10
Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika i mentora
Rb
škola
1
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM1
2
OS "Milinko Kusic" Ivanjica TIM1
3
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM3
4
OS "Bratstvo" Novi Pazar TIM2
5
OS "Nada Popovic" Krusevac TIM1
6
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac TIM2
7
OS "Zivko Ljujic" Nova Varos TIM1
8
OS "Vuk Karadzic" Negotin TIM2
9
OS "Jovan Kursula" Varvarin TIM2
10
OS "Kirilo Savic" Ivanjica TIM1
11
OS "Bosko Djuricic" Jagodina TIM1
157
ime i prezime
Andjela Krstic
Andjela Jankovic
Stevan Colanic
Aco Ockoljic
Djordje Krkic
Dimitrije Ivanovic
Berina Dolovac
Matija Cekanovic
Djordje Stankovic
Jovan Lapcevic
Milica Pavic
Dusan Savovic
Alen Hasovic
Filip Drobnjakovic
Adam Nikic
Aleksa Cojkic
Aleksa Mitic
Djordje Gligorijevic
Milica Maslarevic
Lazar Zlatic
Todor Dirak
Vuk Manojlovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Mentor
Milan Dinić
Miloratka Simeunović
Dragana Maksimović
Dejan Jolović
Nenad Lazić
Milan Dinić
Nenad Tomašević
Žika Savuljesković
Dragana Maksimović
Dragan Grujović
Predrag Stevanović
tik.etstesla.ni.ac.rs
IZVEŠTAJ O ŠKOLSKOM I REGIONALNOM TAKMIČENJU U NIŠU
Takmičenja su bila organizovana u 3 nivoa:
 ŠKOLSKO TAKMIČENjE – Kvalifikacije (održano u osnovnim školama)
 REGIONALNO TAKMIČENjE (održano u ETŠ “Nikola Tesla” Niš)
 REPUBLIČKO TAKMIČENjE (održano u ETŠ “Nikola Tesla” Niš)
KALENDAR TAKMIČENjA ZA TESLA INFO KUP 2014:
 Školska takmičenja do 01. aprila 2014.
 Regionalno takmičenje 12. april 2014.
 Republičko takmičenje 01. jun 2014.
ŠKOLSKA TAKMIČENjA
Ukupan broj prijavljenih učenika za školska takmičenja: 667 učenika
(PRILOG 1. Spisak prijavljenih učenika na skolska takmičenja)
Ukupan broj Osnovnih škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima: 54 škole
(PRILOG 2. Spisak škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima i mentora)
(PRILOG 3. Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima)
REGIONALNA TAKMIČENjA
(PRILOG 4. Spiska timova koji su se plasirali na regionalno takmičenje TESLA INFO KUP 2014 U NIŠU)
(PRILOG 5. Satnica Regionalnog takmičenja TESLA INFO KUP 2014 U NIŠU)
(PRILOG 6. Komisije i članovi komisija na regionalnom takmičenju)
(PRILOG 7. Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Nišu)
(PRILOG 8. Rezultati Moodle elektronskog testa i timsko rangiranje)
(PRILOG 9. Rezultati android kviza i njihovo rangiranje )
(PRILOG 10. Konačna rang lista timova na takmičenju)
(PRILOG 11. Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika i mentora)
158
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 1.
Spisak prijavljenih učenika na školska takmičenja
RB
Ime i prezime
Naziv škole
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Milan Krstić
Dušan Stevanović
Slađana Momčilović
Marko Petrović
Ivana Mladenović
Lazar Dimitrijević
Irina Ilić
Nikola Radosavljević
Nikola Stojiljković
Viktorija Filipović
Kosta Kostić
Irena Stevanović
Katarina Cvetković
Mihajlo Ruzić
Miloš Aleksić
Miloš Jovanović
Nikola Ganić
Saška Aleksić
Andrija Dinčić
Aleksandar Jevtić
Anđela Janković
Slobodan Mladenović
Andrija Ranđelović
Đorđe Stanković
Aleksa Stanisavljević
Nemanja Janaćković
Jovanović Anđela
Stefan Mikić
Vladica Petrović
Saša Jović
Filip Mitrović
Danijel Anđelković
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Branislav Nušić"
OŠ "Branislav Nušić"
OŠ "Branislav Nušić"
OŠ "Branislav Nušić"
OŠ "Branislav Nušić"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Loćika
Gornja Toponica
Gornja Toponica
Gornja Toponica
Gornja Toponica
Gornja Toponica
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
159
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
160
Nikola Mišić
Stefan Stamenković
Petar Kočić
Đorđe Ivanović
Nina Petrović
Marija Gavrilović
Dušan Tutorović
Đorđe Filipović
Stefan Janković
Jovana Denić
Milica Miljković
Julija Stoiljković
Danijela Milenković
Danilo Zdravković
Dušan Kočić
Mihailo Tačić
Nikola Mladenović
Filip Kitić
Andrija Stojić
Dalibor Marinković
Kristina Bilički
Andrijana Jelić
Marko Marković
Emilija Milutinović
Darko Marinković
Milica Rančić
Kristijan Milutinović
Anja Kostić
Marko Gorišek
Miloš Pantić
Pavle Lilić
Aleksej Živanović
Matija Đurđević
Nikola Dimitrijević
Stefan Avramović
Uroš Spasić
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Gabrovac
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
tik.etstesla.ni.ac.rs
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
161
Nikola Miletić
Ognjen Gligorijević
Aleksandar Stanković
Ilija Micev
Mara Barabas
Milun Blagojević
Predrag Milunović
Aleksandra Denić
Ilija Ilić
Anđela Nikolić
Dušan Latas
Miloš Đorđević
Julija Mitić
Stefan Jevtić
Nemanja Nikolić
Branislav Nikolić
Miloš Stamenković
Marko Denić
Aleksandar Mitić
Andrija Banković
Lazar Conić
Nemanja Radovanović
Nemanja Stanković
Nikola Smiljković
Nikola Sretkovic
Miljana Stanković
Milan Janacković
Marija Jovanović
Miodrag Marjanović
Emilija Petrović
Stefan Prokopovic
Nikola Tasić
Anđela Ilić
Ivana Ilić
Milena Stošić
Anđela Stošić
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Čokot
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
tik.etstesla.ni.ac.rs
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
162
Ivan Ilić
Danijel Dimitrijević
Ivana Stojanović
Jovana Dinić
Jovana Janjić
Jovana Jovanović
Maja Đorđević
Milan Nikolić
Milica Jovanović
Miljana Sretković
Pedja Blagojević
Veljko Andrejić
Petar Antonijević
Katarina Cvetković
Filip Radojković
Željko Ilić
Aleksandar Prvulović
Natalija Bozinović
Nikola Stamenković
Miljana Mitić
Stefan Stošić
Strahinja Đorđević
Luka Pavlović
Luka Robajac
Mihajlo Muskić
Pavle Milutinović
Ilija Jovanović
Jovan Panić
Lazar Zdraljević
Dušan Milosavljević
Dimitrije Mitrović
Marko Janković
Kosta Stošić
Mladen Petrović
Milutin Stanković
Dimitrije Jankovic
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dragomir Trajković"
OŠ "Dragomir Trajković"
OŠ "Dragomir Trajković"
OŠ "Dragomir Trajković"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Turekovac
Svrljig
Svrljig
Svrljig
Svrljig
Svrljig
Svrljig
Svrljig
Svrljig
Zbevac
Zbevac
Zbevac
Zbevac
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
tik.etstesla.ni.ac.rs
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
163
Nemanja Najdanovic
Dusan Stojanovic
Momcilo Petkovic
Janko Radan
Stefan Kuzmanović
Andrija Gocić
Mihailo Đorđević
Aleksandar Ilić
Boris Stojiljković
Dusan Djordjević
Filip Manojlović
Ilija Momirović
Anđela Stevanović
Đorđe Mitić
Marko Vučković
Veljko Stanojević
Nikola Petković
Minić Tijana
Nemanja Jocić
Dajana Todorović
Stefan Stanisev
Aleksa Aleksov
Jovan Stoičev
Nikola Todorov
Aleksa Apostolov
Jelena Kitanov
Željko Petrov
Petar Cvetkov
Katija Dimov
Miloš Stanulov
Dušan Aleksov
Denis Vacev
Stefan Todorov
Katarina Gorcev
Boris Stojcev
Petar Najdenov
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Dušan Radović"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
tik.etstesla.ni.ac.rs
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
164
Darko Ivanov
Iva Takov
Milan Stanulović
Lazar Ivanov
Nikola Ilić
Mihajlo Randjelović
Mina Marinković
Vuk Grujic
Milica Nedeljkov
Marko Gligorijević
Nemanja Stević
Dimitrije Iskrenović
Stefan Nikolić
Emilija Marković
Danijel Vucković
Stefan Cvetković
Filip Radenković
Djordje Stanković
Petar Mladenović
Rastko Ristović
Teodora Stevanović
Andrija Milijević
Ilija Petrović
Emilija Janković
Tijana Banković
Danijel Jovanović
Andreja Miladinović
Lazar Milenković
Aleksandra Stojković
Nemanja Ilić
Danica Veljković
Nikola Kitanović
Aleksandra Ristić
Stefan Stevanović
Milica Milojević
Mario Zakić
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivo Andrić"
OŠ "Ivo Andrić"
OŠ "Ivo Andrić"
OŠ "Ivo Andrić"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niška Banja
Niš
Niš
Niš
Niš
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
tik.etstesla.ni.ac.rs
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
165
Milena Tonić
Natasa Marković
Marijana Nikolić
Tamara Jovanović
Mihailo Ilić
Tasić Filip
Nemanja Kitanović
Martin Milenković
Saša Ristić
Tihomir Milenković
Ivana Joksimović
Aleksandra Milovanović
Andrija Nikolić
Jovana Milenković
Milica Ilić
Lazar Novković
Milan Trifunović
Nikola Vidojković
Milica Cekić
Nikola Bunić
Lazar Golubović
Jovana Jocić
Andrijana Dinić
Jovan Ignjatović
Nikola Jovanović
Uros Lazarević
Vasilije Dimitrijević
Andrijana Pejović
Sava Krivačević
Stanko Milosavljević
Marko Nikolić
Jelena Firulović
Jovan Miladinović
Jovana Nešović
Tadija Stevanović
Slobodan Petković
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Kole Rašić"
OŠ "Kole Rašić"
OŠ "Kole Rašić"
OŠ "Kole Rašić"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Aleksinački rudnik
Aleksinački rudnik
Malča
Malča
Malča
Malča
Malča
Malča
Malča
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
tik.etstesla.ni.ac.rs
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
166
Aleksa Panić
Dimitrije Kostadinović
Aleksa Protić
Dobrivoje Nešić
Aleksa Stojkov
Filip Budaković
Nemanja Nikolić
Uroš Stojanović
Martin Todosijević
Marko Hadži-Mladžić
Mina Stojanović
Marija Cekić
Marjan Đokić
Darko Stanković
Đorđe Stefanović
Đorđe Bošković
Strahinja Minić
Teodor Barjaktarović
Željko Stefanović
Nikola Simić
Lazar Trajković
Aleksandra Stojković
Vukan Cekić
Filip Trajković
Andrija Milanović
Sandra Milojković
Nemanja Pejčić
Luka Mitić
David Milovanović
Aleksandar Tomić
Petar Vojinović
Uroš Milošević
Marko Nikolić
Vladimir Stamenković
Marko Mladenović
Marko Milošević
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Kralj Petar I"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
tik.etstesla.ni.ac.rs
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
167
Jelena Đorđević
David Petrović
Vojislav Majstorović
Nikola Stevanović
Nastasija Perić
Dejan Milovanović
Ivan Vidojević
Tamara Jovanović
Veljko Miladinović
Maša Ivković
Natalija Mirković
Nemanja Čelić
Marko Čarapić
Goran Đorđević
Miljan Radoičić
Boško Saković
Sandra Smiljković
Aleksandra Đorđević
Nikola Miletić
Mihajlo Veljović
Dejana Kojić
Jovan Arsenijević
Luka Timotijević
Anđela Kostić
Aleksandra Pantović
Mihailo Kostić
Aleksandra Lazić
Nikola Mitrović
Nikola Nikić
Bogdan Damnjanovic
Igor Eskić
Rajković Petar
Nikola Stojanović
Aleksa Vitanović
Aleksandar Petrović
Aleksandar Milanović
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Medoševac
Medoševac
Medoševac
Medoševac
Medoševac
Medoševac
Medoševac
Medoševac
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
tik.etstesla.ni.ac.rs
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
168
Marko Mijalković
Andrija Stojev
Miloš Vučić
Milica Stanković
Jotov Darko
Danilo Nikolajević
Sava Đorđević
Dimirtije Petrović
Nikola Podvinski
Vukašin Tabaković
Stefan Ilić
Mladen Stevanović
Martin Marković
Natalija Milošević
Uroš Mikić
Aleksa Krstić
Jovan Cekić
Stojanović Marko
Todor Sejdić
Vukašin Stamenković
Vladimir Tošić
Danilo Đokić
Mladen Mitić
Miloš Lozanski
Jovana Pavlović
Lekić Dragutin
Milica Jordanov
Nikola Milenković
Teodora Đudurović
Anđela Jovanović
Bojana Mihailović
Luka Ristić
Marko Nikolić
Jovan Milinković
Nemanja Stojanović
Nikola Vulić
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Soko Banja
Soko Banja
Soko Banja
tik.etstesla.ni.ac.rs
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
169
Nenad Đorđević
Konstantin Vasiljević
Marko Žarković
Stefan Milutinović
Nikola Mladenović
Danijel Mladenović
Mladen Cvetković
Miloš Mihajlović
Miloš Vučić
Lazar Mladenović
Dušan Trajković
Danijel Anđelković
Mihajlo Stojanović
Marijana Mladenović
Jovana Andrejević
Marko Mitić
Miloš Mitić
Aleksandra Stojanović
Dušan Stoiljković
Miroljub Ilić
David Stanković
Ana Jerković
Đorđe Pešić
Emilija Stojilković
Bogdan Randjelović
Nemanja Mladenović
Marko Vasiljević
Danilo Petrović
Toma Živadinović
Vladimir Atanasijević
Stefan Stojanović
Jana Vasić
Vukašin Stojanović
Petar Janković
Ilija Slavković
Nikola Branković
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Soko Banja
Soko Banja
Soko Banja
Soko Banja
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Veliko Trnjane
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
tik.etstesla.ni.ac.rs
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
170
Nikola Minić
Pavle Anačkov
Petar Džolić
Aleksandar Krstić
Marko Dimitrijević
Aleksandar Veličković
Darko Milovanović
Aleksandra Stanojević
Nikola Mitrović
David Dojčinović
Miljan Grozdanović
Isidora Jović
Andrija Raković
Lazar Lepojević
Katarina Stanković
Filip Petković
Darko Nešić
Jovan Dicić
Jovana Cvetković
Anđela Micić
Stefan Dimić
Nikola Jasarević
Emilija Bičanin
Đorđe Đurić
Darko Milićević
Đorđe Stepanović
Jovan Jovanović
Jovana Matiček
Danilo Stošić
Milica Branković
Bogdan Ranđelović
Nikola Miljković
Petar Ranđelović
Milan Vidanović
Pavle Jovović
Đorđe Antić
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Ratko Pavlović Ćićko"
OŠ "Ratko Pavlović Ćićko"
OŠ "Ratko Vukićević" Niš
OŠ "Ratko Vukićević" Niš
OŠ "Ratko Vukićević" Niš
OŠ "Ratko Vukićević" Niš
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Niš
Niš
Niš
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Manojlovce
Prokuplje
Prokuplje
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
tik.etstesla.ni.ac.rs
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
171
Nikola Živadinović
Sanja Arsić
Đorđe Đorđević
Martin Cvetković
Nikola Cvetković
Lazar Aleksić
Vasilije Vasić
Nikola Đukić
Bogdan Milenković
Miloš Marinković
Veljko Stanković
Strahinja Kostić
Veljko Mladenović
Lazar Stojković
Strahinja Kostić
Aleksandar Jovanović
Anastasija Krstić
Anđela Tasić
Đorđe Veličković
Kristijan Stošić
Kristina Mišić
Lazar Bogdanović
Lidija Marković
Nemanja Bogdanović
Lazar Ranđelović
Nikola Nikolić
Mitar Nikolić
Nikola Stojanović
Nemanja Denić
Lazar Marković
Bratislav Mladenović
Luka Milovanović
Nikola Petrović
Filip Jovanović
Uroš Simić
Andrija Urošević
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Sreten Mladenović Mika"
OŠ "Sreten Mladenović Mika"
OŠ "Sreten Mladenović Mika"
OŠ "Sreten Mladenović Mika"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Niš
Niš
Niš
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Niš
Niš
Niš
Niš
Bojnik
Bojnik
Bojnik
Bojnik
Bojnik
Bojnik
Blace
Blace
tik.etstesla.ni.ac.rs
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
172
Igor Kozić
Lazar Miljaković
Sara Veljović
Tijana Pavlović
Nikola Ilić
Nikola Tomić
Miloš Krasić
Andreja Đokić
Teodora Tomić
Nemanja Timotijević
Milos Andrejić
Dalibor Živković
Filip Anđelković
Luka Ristić
Luka Sudimac
Petra Đorđević
Nikola Blagojević
Nikola Mladenović
Marko Manić
Mateja Mišić
Nemanja Mihailov
Aleksa Stancev
Nikola Stojanović
Nikola Aleksić
Aleksa Dimitrijević
Mihajlo Zivković
Momcilo Kostić
Luka Gošić
Nikola Tetek
Dimitrije Kamenović
Stefan Simić
Milica Đorđević
Tihomir Ćirić
Nikola Zdravković
Lazar Petrović
Aleksa Pešić
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Sveti Sava"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
tik.etstesla.ni.ac.rs
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
173
Aleksandar Blagojević
Kristina Vukašinović
Jovana Obradović
Marija Stojanović
Milica Mijailović
Danilo Vukašinović
Filip Živanović
Andrijana Miladinović
Valentina Jović
Boško Janić
Aleksandar Pantić
Nikola Stojanović
Dimitrije Bekrić
Vladimir Stojiljković
Mihailo Stamenković
David Ranđelović
Nikola Stanković
Milan Ristić
Marko Kostić
Aleksandar Cvetković
Milan Petrović
Milan Milošević
Đorđe Vasić
Miloš Milošević
Marko Stanojković
Danilo Milić
Viktor Milosavljević
Srđan Tanić
Dimitrije Stanisavljević
Aleksandar Filipović
Veljko Ilić
Filip Vidojković
Luka Milićević
Marko Stanojević
Natalija Tonić
Aleksandra Stojanović
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Pirot
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Mala Plana
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Pejkovac
Pejkovac
Pejkovac
Pejkovac
Pejkovac
Pejkovac
Pejkovac
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
tik.etstesla.ni.ac.rs
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
174
Jovan Ranđelović
Strahinja Dinić
Milena Gligić
Jana Simić
Marija Stojanović
Milica Stamenković
Mihajlo Stefanović
Anđa Đokić
Ana Trojanović
Damjan Ilić
Ilija Jevtić
Uroš Milenković
Stefan Stanković
Dušan Bešić
Lazar Stojanović
Aleksandar Veličković
Lazar Andrejević
Aleksandar Radovanović
Jovana Stojičić
Andrija Milošević
Lazar Jevtić
Milan Jovanović
Anđela Mladenović
Marko Alempijević
Nemanja Stojanović
Jana Marković
Jovana Andrejević
Nikolaj Velikinac
Uroš Petrović
Ana Stojanović
Anja Kljajić
Elena Veljković
Aleksandar Jovanović
Filip Lukač
Luka Lazarević
Veljko Božinović
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Učitelj Tasa"
OŠ "Vojislav Ilić Mlađi"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Žitorađa
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Hum
tik.etstesla.ni.ac.rs
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
175
Pavle Božinović
Branka Milojević
Milica Rašković
Stefan Zivanović
Aleksandra Mladenović
Anja Dimitrijević
Sofija Raković
Uroš Milojević
Luka Mladenović
Andrija Novak
Jovan Bogićević
Veljko Mikić
Bogdan Čudić
Filip Veličkov
Mihailo Karčić
Ognjen Miladinović
Vuk Bibić
Uroš Stojanović
Katarina Totev.Jović
Igor Božilović
Nikola Kostić
Nemanja Marjanović
Jovana Tasić
Aleksandar Mitić
Nemanja Veličković
Ivana Vulić
Lazar Ilić
Marjan Dinić
Nikola Jovanović
Katarina Veljković
David Cvetković
Mihajlo Stojanović
Ilija Petrović
Stefan Ristić
Mihajlo Ranković
Dimitrije Milošević
OŠ "Vojislav Ilić Mlađi"
OŠ "Vojislav Ilić Mlađi"
OŠ "Vojislav Ilić Mlađi"
OŠ "Vojislav Ilić Mlađi"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Hum
Hum
Hum
Hum
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
Doljevac
tik.etstesla.ni.ac.rs
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
176
Marko Nedeljković
Miljana Aritonović
Lazar Trajković
Dragana Trajković
Fada Kurtešević
Elma Kučlar
Selena Pelivani
Edol Pelivanović
Vladimir Barać
Nikola Cvetanović
Bratislav Stanković
Aleksandar Stanković
Anđela Krstić
Anđela Janković
Milica Pavić
Dušan Savović
Aleksa Stefanovic
Zeljko Bulbic
Ivan Milosavljevic
Lena Marinovic
Zlatko Jovanovic
Miodrag Danilovic
Milos Ceculovic
Stefan Cosin
Andrea Cokic
Milan Drobnjak
Marija Maric
Ivan Belic
Vladimir Ljubomirovic
Milan Antanaskovic
Dejan Milosavljevic
Stefan Birucic
Bogdan Janjic
Filip Piptorosevic
Petar Pitarevic
Nenad Raducic
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Branko Radicevic"
OS "Stanoje Miljkovic"
OS "Stanoje Miljkovic"
OS "Stanoje Miljkovic"
OS "Stanoje Miljkovic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Levosoje
Levosoje
Levosoje
Levosoje
Niš
Niš
Niš
Niš
Pečenjevac
Pečenjevac
Pečenjevac
Pečenjevac
Žitkovac
Žitkovac
Žitkovac
Žitkovac
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Brestovac
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
tik.etstesla.ni.ac.rs
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
177
Jovana Ilic
Sasa Cejkic
Marko Lupsic
Nemanja Đorđević
Stefan Krstić
Aleksandar Stankovic
Aleksandar Milijic
Aleksandar Adamovic
Veljko Mijovic Uskovic
Nemanja Stanojevic
Milos Kostov
Lazar Ilić
Nikola Djurdjic
Stefan Savuljeskovic
Adam Nikic
Aleksa Cojkic
Luka Nikolic
Aleksandar Balcanovic
Nikola Belic
Vladimir Rajnic
Ana Jindra
Damjan Dimitrijevic
Milan Alavuk
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vera Radosavljevic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
OS "Vuk Karadzic"
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Bor
Bor
Bor
Bor
Bor
Bor
Bor
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
Negotin
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 2.
Spisak mentora i škola koje su učestvovale na školskim takmičenjima
RB
Škola
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OŠ "Aca Sinadinović"
OŠ "Branislav Nušić"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Branko Radičević"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dragomir Trajković"
OŠ "Dušan Radović"
Loćika
Gornja Toponica
Brestovac
Gabrovac
Negotin
Niš
Čokot
Turekovac
Svrljig
Žbevac
Niš
12
OŠ "Dušan Radović"
Pirot
13
14
15
16
17
18
19
20
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivo Andrić"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Kole Rašić"
OŠ "Kralj Petar I"
Dimitrovgrad
Niška Banja
Niš
Merošina
Aleksinački rudnik
Malča
Niš
Niš
21
22
23
24
25
26
27
28
29
OŠ "Ljupče Nikolić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Miloje Zakić"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Njegoš"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
Aleksinac
Medoševac
Kuršumlija
Niš
Soko Banja
Veliko Trnjane
Niš
Manojlovce
Niš
178
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Mentor/-i
Milan Nikolić
Mirko Mladenović
Ivan Veljković
Valentina Stoiljković
Dragan Đukić
Bojana Radenković
Mladen Jovanović
Bojan Krstić
Mlađan Nikolić
Ivan Trajković
Miljana Kostić
Katarina Rakocija
Sanja Ristić
Batica Manić
Daniela Kostov-Pejčev
Dragana Radosavljević
Aleksandra Pešić
Gradimirka Nikolić
Milan Dinić
Silvana Ivković
Svetlana Veljković
Srđan Asanov
Mirjana Popović
Slobodan Damjanović
Milan Bogić
Bojana Milikić
Milorad Jovanović
Ana Milicević
Ljiljana Radović Mladenović
Ivana Matejić
Jelena Marjanović
Milijana Krasojević
tik.etstesla.ni.ac.rs
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Ratko Pavlović Ćićko"
OŠ "Ratko Vukićević"
OŠ "Sreten Mladenović Mika"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stanoje Miljković"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Trajko Stamenković"
OŠ "Učitelj Tasa"
Vranje
Prokuplje
Niš
Niš
Bojnik
Brestovac
Blace
Pirot
Mala Plana
Leskovac
Pejkovac
Žitorađa
Leskovac
Niš
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
OŠ "Vera Radosavljević"
OŠ "Vojislav Ilić Mlađi"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
Negotin
Hum
Aleksinac
Niš
Bor
Doljevac
Negotin
Levosoje
Niš
Pečenjevac
Žitkovac
179
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Aca Manić
Mališa Stevanović
Dragan Stojanović
Dalibor Todorović
Dalibor Todorović
Vladimir Knežević
Nevena Pešić
Suzana Tasić
Zorica Savić
Ivan Stojiljković
Bojan Milić
Dragan Topisirović
Isidora Banković
Boban Milenković
Aleksandar Georgiev
Dejan Dobrić
Milan Bogić
Nataša Stojković
Saša Pejčić
Negrica Đorđević
Vinka Dimitrijević Tasić
Žika Savuljesković
Ivan Trajković
Dalibor Todorović
Srđan Mišić
Milan Dinić
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 3.
Spisak učenika sa osvojenim bodovima na školskim takmičenjima
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Nemanja Denic
05 m 01 s
30.00
10.00
1
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik
2
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac
Andjela Krstic
06 m 25 s
30.00
10.00
3
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac
Andjela Jankovic
07 m 50 s
30.00
10.00
4
OS "Radoje Domanovic" Nis
Danilo Stosic
11 m 14 s
30.00
10.00
5
OS "Radoje Domanovic" Nis
Milica Brankovic
13 m 28 s
30.00
10.00
6
OS "Radoje Domanovic" Nis
Bogdan Randjelovic
14 m 05 s
30.00
10.00
7
OS "Radoje Domanovic" Nis
Nikola Miljkovic
15 m 09 s
30.00
10.00
8
OS "Vuk Karadzic" Bor
Aleksandar Stankovic
20 m 37 s
30.00
10.00
9
OS "Kralj Petar I" Nis
Sava Krivacevic
22 m 29 s
30.00
10.00
10
OS "Miroslav Antic" Nis
Bogdan Damnjanovic
24 m 55 s
30.00
10.00
11
OS "Vuk Karadzic" Bor
Aleksandar Milijic
27 m 20 s
30.00
10.00
12
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica
Slobodan Mladenovic
38 m 09 s
29.79
9.93
13
OS "Radoje Domanovic" Nis
Petar Randjelovic
15 m 26 s
29.76
9.92
14
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Emilija Jankovic
08 m 22 s
29.67
9.89
15
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac
Milica Pavic
09 m 43 s
29.67
9.89
16
OS "Radoje Domanovic" Nis
Milan Vidanovic
15 m 45 s
29.67
9.89
17
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Nikola Mladenovic
23 m 31 s
29.49
9.83
18
OS "Dusan Radovic" Nis
Luka Pavlovic
31 m 35 s
29.43
9.81
19
OS "Vuk Karadzic" Bor
Aleksandar Adamovic
31 m 06 s
29.40
9.80
20
OS "Radoje Domanovic" Nis
Pavle Jovovic
17 m 51 s
29.34
9.78
21
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Nikolaj Velikinac
32 m 26 s
29.34
9.78
22
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac
Dusan Savovic
07 m 41 s
29.01
9.67
23
OS "Radoje Domanovic" Nis
Djordje Antic
08 m 56 s
29.01
9.67
24
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis
Lazar Randjelovic
10 m 29 s
29.01
9.67
25
OS "Radoje Domanovic" Nis
Nikola Zivadinovic
15 m 04 s
29.01
9.67
26
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
Jovan Milinkovic
17 m 35 s
29.01
9.67
27
OS "Vuk Karadzic" Bor
Veljko Mijovic.Uskovic
22 m 41 s
29.01
9.67
28
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica
Andrija Randjelovic
24 m 38 s
29.01
9.67
29
OS "Stojan Novakovic" Blace
Uros Simic
30 m 57 s
29.01
9.67
30
OS "Sveti Sava" Pirot
Nikola Blagojevic
09 m 56 s
28.92
9.64
31
OS "Kralj Petar I" Nis
Stanko Milosavljevic
14 m 33 s
28.92
9.64
32
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Aleksandar Krstic
13 m 13 s
28.74
9.58
180
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Nikola Ilic
21 m 28 s
28.68
9.56
Aleksandra Mladenovic
26 m 17 s
28.68
9.56
33
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
34
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
35
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Al. Rudnik
Lazar Novkovic
14 m 04 s
28.59
9.53
36
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Mihajlo Randjelovic
19 m 12 s
28.50
9.50
37
OS "Vozd Karadjordje" Nis
Vuk Bibic
26 m 07 s
28.50
9.50
38
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Uros Petrovic
29 m 49 s
28.50
9.50
39
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Nikola Djurdjic
37 m 48 s
28.50
9.50
40
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis
Nikola Nikolic
15 m 16 s
28.35
9.45
41
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica
Djordje Stankovic
10 m 09 s
28.32
9.44
42
OS "Stanoje Miljkovic" Brestovac
Marija Maric
20 m 50 s
28.32
9.44
43
OS "Sveti Sava" Pirot
Nikola Mladenovic
04 m 22 s
28.17
9.39
44
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Tijana Bankovic
16 m 14 s
28.17
9.39
45
OS "Dusan Radovic" Nis
Luka Robajac
06 m 36 s
27.99
9.33
46
OS "Kole Rasic" Nis
Nikola Jovanovic
06 m 42 s
27.99
9.33
47
OS "Sveti Sava" Pirot
Marko Manic
12 m 11 s
27.99
9.33
48
OS "Radoje Domanovic" Nis
Sanja Arsic
16 m 56 s
27.99
9.33
49
OS "Vuk Karadzic" Bor
Nemanja Stanojevic
25 m 31 s
27.99
9.33
50
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Mina Marinkovic
30 m 54 s
27.99
9.33
51
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Danijel Mladenovic
15 m 12 s
27.84
9.28
52
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Ana Stojanovic
29 m 50 s
27.84
9.28
53
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Nikola Sretkovic
19 m 31 s
27.75
9.25
54
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Stefan Savuljeskovic
39 m 35 s
27.75
9.25
55
OS "Vuk Karadzic" Nis
Fada Kurtesevic
13 m 49 s
27.66
9.22
56
OS "Vuk Karadzic" Bor
Milos Kostov
29 m 40 s
27.66
9.22
57
OS "Stojan Novakovic" Blace
Andrija Urosevic
30 m 26 s
27.66
9.22
58
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Martin Cvetkovic
16 m 56 s
27.63
9.21
59
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis
Mitar Nikolic
15 m 25 s
27.54
9.18
60
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Aleksandra Denic
15 m 21 s
27.51
9.17
61
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Milica Nedeljkov
31 m 07 s
27.51
9.17
62
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Vuk Grujic
31 m 14 s
27.51
9.17
63
OS "Vozd Karadjordje" Nis
Uros Stojanovic
21 m 13 s
27.42
9.14
64
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Vladimir Stojiljkovic
13 m 58 s
27.39
9.13
65
OS "Ratko Vukicevic" Nis
Darko Milicevic
34 m 49 s
27.24
9.08
66
OS "Sveti Sava" Pirot
Mateja Misic
10 m 05 s
27.12
9.04
67
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Al. Rudnik
Milan Trifunovic
14 m 08 s
27.00
9.00
181
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Nikola Vidojkovic
14 m 42 s
27.00
9.00
68
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
69
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac
Vladimir Barac
18 m 21 s
27.00
9.00
70
OS "Dusan Radovic" Nis
Mihajlo Muskic
23 m 06 s
27.00
9.00
71
OS "Dusan Radovic" Nis
Pavle Milutinovic
25 m 28 s
27.00
9.00
72
OS "Ratko Vukicevic" Nis
Djordje Stepanovic
26 m 05 s
27.00
9.00
73
OS "Bubanjski heroji" Nis
Anja Kostic
27 m 34 s
27.00
9.00
74
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Nemanja Marjanovic
33 m 02 s
27.00
9.00
75
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Danilo Milic
39 m 53 s
27.00
9.00
76
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Viktor Milosavljevic
40 m 11 s
27.00
9.00
77
OS "Stojan Novakovic" Blace
Igor Kozic
40 m 46 s
27.00
9.00
78
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Ilija Ilic
11 m 59 s
26.82
8.94
79
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Anja Dimitrijevic
40 m 47 s
26.82
8.94
80
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Anja Kljajic
21 m 40 s
26.79
8.93
81
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik
Lazar Markovic
07 m 41 s
26.76
8.92
82
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Miljana Stanković
17 m 20 s
26.76
8.92
83
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Danijel Jovanovic
24 m 57 s
26.76
8.92
84
OS "Miroslav Antic" Nis
Igor Eskic
36 m 58 s
26.76
8.92
85
OS "Dusan Radovic" Nis
Ilija Jovanovic
37 m 52 s
26.76
8.92
86
OS "Sveti Sava" Pirot
Nemanja Mihailov
08 m 41 s
26.67
8.89
87
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Mihailo Stamenkovic
12 m 26 s
26.67
8.89
88
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Andreja Miladinovic
21 m 31 s
26.67
8.89
89
OS "Sveti Sava" Pirot
Aleksa Stancev
07 m 43 s
26.49
8.83
90
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Jovanovic Andjela
12 m 02 s
26.49
8.83
91
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Uros Milenkovic
19 m 43 s
26.49
8.83
92
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Nikola Simic
15 m 40 s
26.40
8.80
93
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Stefan Stankovic
11 m 33 s
26.34
8.78
94
OS "Miroslav Antic" Nis
Rajkovic Petar
17 m 55 s
26.34
8.78
95
OS "Dusan Radovic" Nis
Jovan Panic
22 m 31 s
26.34
8.78
96
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Dejan Milosavljevic
41 m 06 s
26.34
8.78
97
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Adam Nikic
15 m 30 s
26.25
8.75
98
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Sofija Rakovic
32 m 00 s
26.25
8.75
99
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Andjela Nikolic
15 m 59 s
26.22
8.74
100
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik
Bratislav Mladenovic
11 m 03 s
26.19
8.73
101
OS "Sveti Sava" Pirot
Nikola Stojanovic
07 m 00 s
26.16
8.72
102
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Marko Dimitrijevic
19 m 30 s
26.16
8.72
182
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Emilija Bicanin
43 m 30 s
26.07
8.69
Pedja Blagojevic
15 m 08 s
26.01
8.67
Mladen Cvetkovic
16 m 12 s
26.01
8.67
Lazar Miljakovic
20 m 31 s
26.01
8.67
103
OS "Ratko Pavlovic Cicko" Prokuplje
104
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
105
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
106
OS "Stojan Novakovic" Blace
107
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Nikola Mladenovic
22 m 49 s
26.01
8.67
108
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Filip Kitic
23 m 12 s
26.01
8.67
109
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Andrija Stojic
23 m 34 s
26.01
8.67
110
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Aleksandar Velickovic
23 m 43 s
26.01
8.67
111
OS "Stojan Novakovic" Blace
Sara Veljovic
26 m 16 s
26.01
8.67
112
OS "Stojan Novakovic" Blace
Tijana Pavlovic
29 m 18 s
26.01
8.67
113
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Elena Veljkovic
29 m 44 s
26.01
8.67
114
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Marko Gligorijevic
31 m 09 s
26.01
8.67
115
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum
Veljko Bozinovic
34 m 15 s
26.01
8.67
116
OS "Kralj Petar I" Nis
Marko Nikolic
36 m 33 s
26.01
8.67
117
OS "Sveti Sava" Pirot
Nikola Aleksic
06 m 24 s
25.92
8.64
118
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Dusan Latas
21 m 21 s
25.80
8.60
119
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
David Randjelovic
14 m 18 s
25.74
8.58
120
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Stefan Mikic
15 m 41 s
25.74
8.58
121
OS "Kralj Petar I" Nis
Jelena Firulovic
17 m 41 s
25.74
8.58
122
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Darko Milovanovic
24 m 48 s
25.74
8.58
123
OS "Njegos" Nis
Bogdan Randjelovic
33 m 07 s
25.74
8.58
124
OS "Ratko Pavlovic Cicko" Prokuplje
Djordje Djuric
24 m 03 s
25.68
8.56
125
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
Nemanja Stojanovic
35 m 14 s
25.68
8.56
126
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Dalibor Marinkovic
34 m 08 s
25.56
8.52
127
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Milos Mihajlovic
10 m 16 s
25.50
8.50
128
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Milos Vucic
10 m 59 s
25.50
8.50
129
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Milos Djordjevic
15 m 21 s
25.50
8.50
130
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Stefan Stanisev
18 m 13 s
25.50
8.50
131
OS "Miroslav Antic" Nis
Nikola Stojanovic
17 m 30 s
25.26
8.42
132
OS "Miroslav Antic" Nis
Aleksa Vitanovic
24 m 52 s
25.26
8.42
133
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Aleksandar Jovanovic
20 m 24 s
25.23
8.41
134
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Nikola Stankovic
16 m 40 s
25.17
8.39
135
OS "Stojan Novakovic" Blace
Nikola Ilic
19 m 59 s
25.17
8.39
136
OS "Stanoje Miljkovic" Brestovac
Ivan Belic
29 m 57 s
25.11
8.37
137
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik
Luka Milovanovic
05 m 55 s
24.99
8.33
183
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Rastko Ristovic
09 m 05 s
24.99
8.33
Lazar Mladenovic
15 m 21 s
24.99
8.33
Lazar Zdraljevic
17 m 09 s
24.99
8.33
138
OS "Ivo Andric" Nis
139
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
140
OS "Dusan Radovic" Nis
141
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac
Nikola Cvetanovic
18 m 17 s
24.99
8.33
142
OS "Kralj Petar I" Nis
Jovan Miladinovic
19 m 24 s
24.99
8.33
143
OS "Kralj Petar I" Nis
Jovana Nesovic
20 m 51 s
24.99
8.33
144
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Jovana Tasic
27 m 01 s
24.99
8.33
145
OS "Dusan Radovic" Pirot
Nikola Petkovic
27 m 20 s
24.99
8.33
146
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Nemanja Stevic
30 m 20 s
24.99
8.33
147
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Kristina Vukasinovic
32 m 56 s
24.99
8.33
148
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Uros Milojevic
45 m 03 s
24.96
8.32
149
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Veljko Andrejic
19 m 48 s
24.93
8.31
150
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Aleksandar Mitic
29 m 32 s
24.93
8.31
151
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Filip Lukac
09 m 52 s
24.81
8.27
152
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik
Nikola Petrovic
10 m 17 s
24.75
8.25
153
OS "Sveti Sava" Pirot
Aleksa Dimitrijevic
13 m 09 s
24.75
8.25
154
OS "Ivo Andric" Nis
Teodora Stevanovic
13 m 37 s
24.75
8.25
155
OS "Kralj Petar I" Nis
Tadija Stevanovic
13 m 13 s
24.66
8.22
156
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Milan Ristic
15 m 39 s
24.66
8.22
157
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Petar Antonijevic
23 m 29 s
24.66
8.22
158
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Nemanja Velickovic
32 m 47 s
24.66
8.22
159
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Dimitrije Iskrenovic
24 m 33 s
24.60
8.20
160
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Aleksandra Stanojevic
16 m 34 s
24.57
8.19
161
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Nikola Mitrovic
16 m 19 s
24.51
8.17
162
OS "Kralj Petar I" Nis
Slobodan Petkovic
20 m 21 s
24.51
8.17
163
OS "Sveti Sava" Pirot
Mihajlo Zivkovic
11 m 15 s
24.48
8.16
164
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Kristina Bilicki
34 m 22 s
24.39
8.13
165
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Lazar Trajkovic
20 m 02 s
24.36
8.12
166
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Dusan Trajkovic
09 m 33 s
24.33
8.11
167
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
David Dojcinovic
12 m 59 s
24.33
8.11
168
OS "Kralj Petar I" Nis
Aleksa Panic
16 m 14 s
24.30
8.10
169
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Ivana Vulic
26 m 40 s
24.24
8.08
170
OS "Dusan Radovic" Nis
Dusan Milosavljevic
32 m 20 s
24.24
8.08
171
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Nikola Cvetkovic
33 m 15 s
24.24
8.08
172
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Nemanja Celic
22 m 20 s
24.18
8.06
184
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Lazar Ilic
27 m 52 s
24.18
8.06
173
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
174
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Danijel Andjelkovic
43 m 33 s
24.18
8.06
175
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Lazar Milenkovic
34 m 34 s
24.09
8.03
176
OS "Vozd Karadjordje" Nis
Katarina Totev.Jovic
35 m 17 s
24.09
8.03
177
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Aleksandra Stojkovic
05 m 57 s
24.00
8.00
178
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik
Filip Jovanovic
10 m 12 s
24.00
8.00
179
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Luka Lazarevic
10 m 39 s
24.00
8.00
180
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Mihajlo Stojanovic
13 m 30 s
24.00
8.00
181
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac
Bratislav Stankovic
14 m 32 s
24.00
8.00
182
OS "Stojan Novakovic" Blace
Nikola Tomic
19 m 13 s
24.00
8.00
183
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Dusan Besic
19 m 44 s
24.00
8.00
184
OS "Stojan Novakovic" Blace
Milos Krasic
21 m 20 s
24.00
8.00
185
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Vladica Petrovic
26 m 39 s
24.00
8.00
186
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Luka Mladenovic
30 m 04 s
24.00
8.00
187
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Jovana Obradovic
33 m 38 s
24.00
8.00
188
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Andrijana Jelic
39 m 43 s
24.00
8.00
189
OS "Milan Rakic" Medosevac
Nikola Stevanovic
36 m 14 s
23.97
7.99
190
OS "Dusan Radovic" Nis
Dimitrije Mitrovic
33 m 39 s
23.94
7.98
191
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Marjan Dinic
27 m 50 s
23.91
7.97
192
OS "Sveti Sava" Pirot
Momcilo Kostic
05 m 39 s
23.82
7.94
193
OS "Sveti Sava" Pirot
Luka Gosic
07 m 56 s
23.82
7.94
194
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Nikola Jovanovic
31 m 59 s
23.82
7.94
195
OS "Sveti Sava" Pirot
Nikola Tetek
08 m 59 s
23.79
7.93
196
OS "Dusan Radovic" Nis
Marko Jankovic
33 m 17 s
23.76
7.92
197
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Stefan Nikolic
31 m 13 s
23.67
7.89
198
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Marko Markovic
36 m 02 s
23.67
7.89
199
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Milan Krstic
29 m 50 s
23.55
7.85
200
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Nemanja Ilic
07 m 37 s
23.49
7.83
201
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Miljan Grozdanovic
08 m 13 s
23.49
7.83
202
OS "Branko Radicevic" Negotin
Aleksa Stefanovic
13 m 47 s
23.49
7.83
203
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Aleksa Cojkic
37 m 45 s
23.49
7.83
204
OS "Bubanjski heroji" Nis
Marko Gorisek
39 m 10 s
23.49
7.83
205
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Marijana Mladenovic
40 m 23 s
23.49
7.83
206
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Isidora Jovic
16 m 04 s
23.43
7.81
207
OS "Milan Rakic" Medosevac
Nastasija Peric
35 m 41 s
23.43
7.81
185
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Nemanja Mladenovic
24 m 41 s
23.40
7.80
Marija Stojanovic
10 m 35 s
23.34
7.78
Sasa Jovic
10 m 41 s
23.34
7.78
Danica Veljkovic
09 m 05 s
23.16
7.72
208
OS "Njegos" Nis
209
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
210
OS "Branko Radicevic" Brestovac
211
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
212
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Aleksandra Stojkovic
27 m 34 s
23.16
7.72
213
OS "Miroslav Antic" Nis
Aleksandar Petrovic
28 m 28 s
23.16
7.72
214
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum
Pavle Bozinovic
32 m 24 s
23.16
7.72
215
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Nikola Kitanovic
37 m 53 s
23.07
7.69
216
OS "Dusan Radovic" Pirot
Minic Tijana
22 m 51 s
23.04
7.68
217
OS "Sveti Sava" Pirot
Dimitrije Kamenovic
05 m 29 s
23.01
7.67
218
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Julija Mitic
10 m 43 s
23.01
7.67
219
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Katarina Veljkovic
26 m 35 s
23.01
7.67
220
OS "Njegos" Nis
Marko Vasiljevic
28 m 30 s
23.01
7.67
221
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Emilija Milutinovic
34 m 37 s
23.01
7.67
222
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Milica Mijailovic
38 m 12 s
23.01
7.67
223
OS "Vuk Karadzic" Nis
Elma Kuclar
12 m 21 s
22.92
7.64
224
OS "Dusan Radovic" Nis
Kosta Stosic
32 m 47 s
22.92
7.64
225
OS "Milan Rakic" Medosevac
Dejan Milovanovic
39 m 09 s
22.92
7.64
226
OS "Ivo Andric" Nis
Andrija Milijevic
18 m 29 s
22.89
7.63
227
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Andrija Novak
38 m 19 s
22.86
7.62
228
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Aleksandra Ristic
08 m 40 s
22.83
7.61
229
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Stefan Stevanovic
26 m 20 s
22.80
7.60
230
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Lazar Aleksic
19 m 32 s
22.74
7.58
231
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Luka Nikolic
25 m 31 s
22.74
7.58
232
OS "Milan Rakic" Medosevac
Ivan Vidojevic
31 m 21 s
22.74
7.58
233
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Andrija Rakovic
17 m 06 s
22.68
7.56
234
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Vasilije Vasic
14 m 54 s
22.56
7.52
235
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Aleksa Aleksov
20 m 21 s
22.50
7.50
236
OS "Njegos" Nis
Danilo Petrovic
25 m 34 s
22.50
7.50
237
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
David Cvetkovic
29 m 17 s
22.50
7.50
238
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Luka Milicevic
29 m 49 s
22.50
7.50
239
OS "Miroslav Antic" Nis
Aleksandar Milanovic
34 m 04 s
22.50
7.50
240
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum
Branka Milojevic
34 m 59 s
22.50
7.50
241
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Milan Janackovic
36 m 49 s
22.50
7.50
242
OS "Miroslav Antic" Nis
Marko Mijalkovic
10 m 06 s
22.41
7.47
186
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Vladimir Ljubomirovic
15 m 30 s
22.32
7.44
Nikola Vulic
22 m 30 s
22.32
7.44
Nikola Stojanovic
25 m 50 s
22.32
7.44
243
OS "Stanoje Miljkovic" Brestovac
244
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
245
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis
246
OS "Dusan Radovic" Pirot
Nemanja Jocic
23 m 08 s
22.29
7.43
247
OS "Miroslav Antic" Nis
Andrija Stojev
09 m 41 s
22.26
7.42
248
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Stefan Birucic
11 m 58 s
22.26
7.42
249
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
Nenad Djordjevic
24 m 16 s
22.26
7.42
250
OS "Vuk Karadzic" Nis
Selena Pelivani
20 m 41 s
22.17
7.39
251
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica
Aleksa Stanisavljevic
27 m 31 s
22.17
7.39
252
OS "Bubanjski heroji" Nis
Milos Pantic
35 m 45 s
22.14
7.38
253
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Katarina Cvetkovic
14 m 51 s
21.99
7.33
254
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Marko Stanojevic
30 m 16 s
21.99
7.33
255
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Milica Milojevic
34 m 41 s
21.99
7.33
256
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Aleksandar Balcanovic
37 m 32 s
21.99
7.33
257
OS "Miroslav Antic" Nis
Milos Vucic
17 m 42 s
21.93
7.31
258
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Lazar Stojanovic
13 m 08 s
21.84
7.28
259
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Emilija Markovic
24 m 27 s
21.84
7.28
260
OS "Bubanjski heroji" Nis
Pavle Lilic
29 m 54 s
21.84
7.28
261
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Vukan Cekic
31 m 11 s
21.84
7.28
262
OS "Miroslav Antic" Nis
Milica Stankovic
35 m 25 s
21.84
7.28
263
OS "Branko Radicevic" Negotin
Zeljko Bulbic
06 m 37 s
21.75
7.25
264
OS "Milan Rakic" Medosevac
Tamara Jovanovic
27 m 31 s
21.75
7.25
265
OS "Milan Rakic" Medosevac
Veljko Miladinovic
29 m 07 s
21.72
7.24
266
OS "Sveti Sava" Pirot
Stefan Simic
11 m 56 s
21.66
7.22
267
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Marko Kostic
13 m 54 s
21.66
7.22
268
OS "Dusan Radovic" Nis
Mladen Petrovic
22 m 58 s
21.66
7.22
269
OS "Dusan Radovic" Nis
Milutin Stankovic
30 m 09 s
21.66
7.22
270
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Nikola Belic
38 m 40 s
21.66
7.22
271
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac
Aleksandar Stankovic
13 m 42 s
21.57
7.19
272
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
Milica Cekic
15 m 33 s
21.57
7.19
273
OS "Bubanjski heroji" Nis
Aleksej Zivanovic
30 m 51 s
21.57
7.19
274
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Aleksandar Velickovic
12 m 29 s
21.51
7.17
275
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Mario Zakic
12 m 33 s
21.51
7.17
276
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Lazar Andrejevic
14 m 24 s
21.51
7.17
277
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Filip Trajkovic
21 m 37 s
21.51
7.17
187
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
278
OS "Bubanjski heroji" Nis
Matija Djurdjevic
29 m 42 s
21.51
7.17
279
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Darko Marinkovic
31 m 05 s
21.51
7.17
280
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Milena Tonic
35 m 06 s
21.51
7.17
281
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Jovana Andrejevic
35 m 59 s
21.51
7.17
282
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum
Milica Raskovic
36 m 10 s
21.36
7.12
283
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Filip Mitrovic
18 m 54 s
21.33
7.11
284
OS "Miroslav Antic" Nis
Jotov Darko
20 m 46 s
21.33
7.11
285
OS "Miroslav Antic" Nis
Danilo Nikolajevic
28 m 53 s
21.33
7.11
286
OS "Dragomir Trajkovic" Zbevac
Nikola Stamenkovic
23 m 08 s
21.30
7.10
287
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Natasa Markovic
10 m 59 s
21.24
7.08
288
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Mihajlo Stojanovic
33 m 50 s
21.24
7.08
289
OS "Vuk Karadzic" Nis
Edol Pelivanovic
12 m 34 s
21.18
7.06
290
OS "Dusan Radovic" Nis
Dimitrije Jankovic
21 m 31 s
21.18
7.06
291
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Filip Radojkovic
13 m 15 s
21.09
7.03
292
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum
Stefan Zivanovic
36 m 52 s
21.09
7.03
293
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Marko Mitic
39 m 41 s
21.09
7.03
294
OS "Branko Radicevic" Negotin
Ivan Milosavljevic
07 m 08 s
21.03
7.01
295
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Marijana Nikolic
33 m 45 s
21.03
7.01
296
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Nikola Djukic
08 m 27 s
21.00
7.00
297
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Aleksandar Radovanovic
10 m 41 s
21.00
7.00
298
OS "Ivo Andric" Nis
Ilija Petrovic
12 m 15 s
21.00
7.00
299
OS "Sveti Sava" Pirot
Milica Djordjevic
20 m 31 s
21.00
7.00
300
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Lazar Lepojevic
23 m 20 s
21.00
7.00
301
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Andrija Milanovic
25 m 40 s
21.00
7.00
302
OS "Bubanjski heroji" Nis
Nikola Dimitrijevic
32 m 13 s
21.00
7.00
303
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
Nikola Bunic
15 m 28 s
20.97
6.99
304
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Aleksandar Cvetkovic
19 m 40 s
20.94
6.98
305
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Stefan Jevtic
16 m 43 s
20.91
6.97
306
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Natalija Tonic
45 m 03 s
20.91
6.97
307
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Jovan Stoicev
18 m 06 s
20.88
6.96
308
OS "Vozd Karadjordje" Nis
Igor Bozilovic
30 m 12 s
20.79
6.93
309
OS "Branko Radicevic" Negotin
Lena Marinovic
11 m 00 s
20.76
6.92
310
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
Konstantin Vasiljevic
14 m 14 s
20.76
6.92
311
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Danilo Vukasinovic
24 m 02 s
20.76
6.92
312
OS "Stojan Novakovic" Blace
Andreja Djokic
19 m 00 s
20.67
6.89
188
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
313
OS "Stojan Novakovic" Blace
Teodora Tomic
22 m 23 s
20.64
6.88
314
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Danijel Vuckovic
28 m 17 s
20.58
6.86
315
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Srdjan Tanic
40 m 02 s
20.55
6.85
316
OS "Stojan Novakovic" Blace
Nemanja Timotijevic
28 m 39 s
20.52
6.84
317
OS "Sveti Sava" Pirot
Tihomir Ciric
14 m 24 s
20.49
6.83
318
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Dusan Stevanovic
16 m 11 s
20.49
6.83
319
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Nikola Todorov
19 m 42 s
20.49
6.83
320
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Tamara Jovanovic
37 m 16 s
20.49
6.83
321
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Jovan Bogicevic
38 m 07 s
20.49
6.83
322
OS "Njegos" Nis
Toma Zivadinovic
16 m 57 s
20.46
6.82
323
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Nemanja Nikolic
17 m 50 s
20.43
6.81
324
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Mihailo Ilic
35 m 24 s
20.43
6.81
325
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Aleksa Apostolov
15 m 41 s
20.34
6.78
326
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Tasic Filip
34 m 35 s
20.34
6.78
327
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Jelena Kitanov
13 m 14 s
20.28
6.76
328
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Zeljko Petrov
18 m 40 s
20.25
6.75
329
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Zeljko Ilic
08 m 07 s
20.16
6.72
330
OS "Sveti Sava" Pirot
Nikola Zdravkovic
11 m 07 s
20.16
6.72
331
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Jovana Stojicic
14 m 43 s
20.16
6.72
332
OS "Miroslav Antic" Nis
Sava Djordjevic
28 m 18 s
20.13
6.71
333
OS "Miroslav Antic" Nis
Dimirtije Petrovic
32 m 35 s
20.04
6.68
334
OS "Sveti Sava" Pirot
Lazar Petrovic
12 m 34 s
20.01
6.67
335
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Milos Mitic
17 m 01 s
20.01
6.67
336
OS "Kralj Petar I" Nis
Dimitrije Kostadinovic
26 m 38 s
20.01
6.67
337
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Ilija Petrovic
33 m 15 s
20.01
6.67
338
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Petar Cvetkov
42 m 59 s
20.01
6.67
339
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Dimitrije Stanisavljevic
45 m 06 s
20.01
6.67
340
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Danijel Andjelkovic
13 m 25 s
19.98
6.66
341
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Sandra Milojkovic
26 m 23 s
19.95
6.65
342
OS "Miroslav Antic" Nis
Nikola Podvinski
35 m 59 s
19.95
6.65
343
OS "Branko Radicevic" Negotin
Zlatko Jovanovic
08 m 29 s
19.86
6.62
344
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Katija Dimov
20 m 40 s
19.86
6.62
345
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Bogdan Janjic
28 m 44 s
19.86
6.62
346
OS "Dusan Radovic" Nis
Nemanja Najdanovic
23 m 55 s
19.83
6.61
347
OS "Kralj Petar I" Nis
Aleksa Protic
26 m 32 s
19.83
6.61
189
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
348
OS "Dusan Radovic" Nis
Dusan Stojanovic
34 m 46 s
19.83
6.61
349
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Katarina Stankovic
19 m 04 s
19.74
6.58
350
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Milos Stanulov
19 m 03 s
19.71
6.57
351
OS "Dusan Radovic" Nis
Momcilo Petkovic
33 m 21 s
19.68
6.56
352
OS "Branko Radicevic" Negotin
Miodrag Danilovic
06 m 18 s
19.65
6.55
353
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Nemanja Pejcic
08 m 14 s
19.65
6.55
354
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Aleksandra Stojanovic
37 m 56 s
19.59
6.53
355
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Marija Jovanovic
41 m 36 s
19.59
6.53
356
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Milan Petrovic
15 m 05 s
19.53
6.51
357
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Nemanja Kitanovic
34 m 49 s
19.53
6.51
358
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Aleksandar Prvulovic
13 m 29 s
19.50
6.50
359
OS "Miroslav Antic" Nis
Vukasin Tabakovic
14 m 59 s
19.50
6.50
360
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Andrija Milosevic
20 m 54 s
19.50
6.50
361
OS "Miroslav Antic" Nis
Stefan Ilic
28 m 40 s
19.50
6.50
362
OS "Kralj Petar I" Nis
Dobrivoje Nesic
31 m 36 s
19.50
6.50
363
OS "Bubanjski heroji" Nis
Stefan Avramovic
34 m 31 s
19.50
6.50
364
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Vladimir Rajnic
40 m 07 s
19.50
6.50
365
OS "Miroslav Antic" Nis
Mladen Stevanovic
23 m 38 s
19.47
6.49
366
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Nikola Misic
21 m 32 s
19.41
6.47
367
OS "Miroslav Antic" Nis
Martin Markovic
26 m 17 s
19.41
6.47
368
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Filip Piptorosevic
32 m 32 s
19.41
6.47
369
OS "Stanoje Miljkovic" Brestovac
Milan Antanaskovic
32 m 06 s
19.35
6.45
370
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Lazar Jevtic
23 m 55 s
19.32
6.44
371
OS "Miroslav Antic" Nis
Natalija Milosevic
03 m 57 s
19.26
6.42
372
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Marko Carapic
25 m 48 s
19.26
6.42
373
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Filip Petkovic
16 m 36 s
19.17
6.39
374
OS "Njegos" Nis
Vladimir Atanasijevic
26 m 36 s
19.17
6.39
375
OS "Kralj Petar I" Nis
Aleksa Stojkov
14 m 52 s
19.08
6.36
376
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Sladjana Momcilovic
15 m 59 s
19.08
6.36
377
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Darko Nesic
18 m 36 s
19.05
6.35
378
OS "Kole Rasic" Nis
Uros Lazarevic
21 m 25 s
19.05
6.35
379
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Luka Mitic
15 m 12 s
19.02
6.34
380
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Petar Pitarevic
12 m 10 s
18.99
6.33
381
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Stefan Ristic
27 m 14 s
18.99
6.33
382
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Ana Jindra
39 m 29 s
18.99
6.33
190
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
383
OS "Milan Rakic" Medosevac
Masa Ivkovic
37 m 37 s
18.93
6.31
384
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
David Milovanovic
15 m 02 s
18.90
6.30
385
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Aleksandar Tomic
42 m 18 s
18.81
6.27
386
OS "Dusan Radovic" Nis
Janko Radan
14 m 09 s
18.78
6.26
387
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Marko Petrovic
25 m 12 s
18.78
6.26
388
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Martin Milenkovic
34 m 51 s
18.75
6.25
389
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Ivana Mladenovic
17 m 57 s
18.66
6.22
390
OS "Bubanjski heroji" Nis
Uros Spasic
35 m 10 s
18.57
6.19
391
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Aleksandar Filipovic
40 m 06 s
18.57
6.19
392
OS "Miroslav Antic" Nis
Uros Mikic
13 m 50 s
18.51
6.17
393
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Petar Vojinovic
30 m 48 s
18.51
6.17
394
OS "Vuk Karadzic" Levosoje
Marko Nedeljkovic
36 m 59 s
18.51
6.17
395
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Nenad Raducic
39 m 55 s
18.51
6.17
396
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Milan Milosevic
19 m 40 s
18.42
6.14
397
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Stefan Cvetkovic
22 m 40 s
18.42
6.14
398
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Filip Zivanovic
31 m 43 s
18.42
6.14
399
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Branislav Nikolic
21 m 49 s
18.36
6.12
400
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Natalija Bozinovic
12 m 35 s
18.33
6.11
401
OS "Dusan Radovic" Nis
Stefan Dragoljub Kuzmanović
18 m 50 s
18.33
6.11
402
OS "Dragomir Trajkovic" Zbevac
Miljana Mitic
25 m 50 s
18.24
6.08
403
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Sasa Ristic
34 m 46 s
18.24
6.08
404
OS "Sveti Sava" Pirot
Aleksa Pesic
16 m 18 s
18.21
6.07
405
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Miodrag Marjanovic
11 m 38 s
18.18
6.06
406
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Emilija Petrović
15 m 30 s
18.18
6.06
407
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Goran Djordjevic
21 m 54 s
18.18
6.06
408
OS "Miroslav Antic" Nis
Aleksa Krstic
26 m 55 s
18.18
6.06
409
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Jovana Ilic
40 m 23 s
18.09
6.03
410
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Dusan Aleksov
17 m 06 s
18.00
6.00
411
OS "Miroslav Antic" Nis
Jovan Cekic
28 m 54 s
18.00
6.00
412
OS "Vozd Karadjordje" Nis
Nikola Kostic
33 m 21 s
18.00
6.00
413
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Tihomir Milenkovic
37 m 29 s
18.00
6.00
414
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Milan Jovanovic
11 m 59 s
17.91
5.97
415
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Stefan Stamenkovic
26 m 00 s
17.91
5.97
416
OS "Bubanjski heroji" Nis
Nikola Miletic
35 m 24 s
17.91
5.97
417
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Djordje Vasic
23 m 40 s
17.82
5.94
191
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Jovan Dicic
07 m 55 s
17.76
5.92
Stojanovic Marko
09 m 19 s
17.76
5.92
Milos Ceculovic
11 m 42 s
17.73
5.91
Vasilije Dimitrijevic
10 m 38 s
17.67
5.89
Todor Sejdic
11 m 01 s
17.67
5.89
418
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
419
OS "Miroslav Antic" Nis
420
OS "Branko Radicevic" Negotin
421
OS "Kole Rasic" Nis
422
OS "Miroslav Antic" Nis
423
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Milos Milosevic
13 m 00 s
17.64
5.88
424
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Veljko Mikic
28 m 09 s
17.64
5.88
425
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Jovana Cvetkovic
16 m 11 s
17.61
5.87
426
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Andjela Micic
14 m 49 s
17.49
5.83
427
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Bogdan Milenkovic
15 m 05 s
17.49
5.83
428
OS "Miroslav Antic" Nis
Vukasin Stamenkovic
30 m 05 s
17.49
5.83
429
OS "Branko Radicevic" Negotin
Stefan Cosin
08 m 36 s
17.43
5.81
430
OS "Miroslav Antic" Nis
Vladimir Tosic
18 m 18 s
17.40
5.80
431
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Uros Milosevic
17 m 42 s
17.34
5.78
432
OS "Kralj Petar I" Nis
Filip Budakovic
20 m 06 s
17.34
5.78
433
OS "Vuk Karadzic" Levosoje
Miljana Aritonovic
43 m 16 s
17.34
5.78
434
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Lazar Dimitrijevic
18 m 15 s
17.25
5.75
435
OS "Njegos" Nis
Stefan Stojanovic
28 m 08 s
17.25
5.75
436
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Milos Stamenkovic
18 m 19 s
17.22
5.74
437
OS "Miroslav Antic" Nis
Danilo Djokic
19 m 20 s
17.22
5.74
438
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Denis Vacev
24 m 51 s
17.10
5.70
439
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Veljko Ilic
39 m 59 s
16.89
5.63
440
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Milos Marinkovic
13 m 18 s
16.74
5.58
441
OS "Miroslav Antic" Nis
Mladen Mitic
18 m 17 s
16.74
5.58
442
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Andjela Mladenovic
20 m 52 s
16.74
5.58
443
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Miljan Radoicic
34 m 16 s
16.74
5.58
444
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Milica Rancic
22 m 28 s
16.68
5.56
445
OS "Stojan Novakovic" Blace
Milos Andrejic
45 m 04 s
16.68
5.56
446
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Petar Kocic
17 m 04 s
16.59
5.53
447
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Bosko Sakovic
21 m 56 s
16.56
5.52
448
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Veljko Stankovic
21 m 40 s
16.50
5.50
449
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Irina Ilic
22 m 30 s
16.50
5.50
450
OS "Bubanjski heroji" Nis
Ognjen Gligorijevic
24 m 33 s
16.50
5.50
451
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Stefan Prokopovic
27 m 15 s
16.50
5.50
452
OS "Kralj Petar I" Nis
Nemanja Nikolic
28 m 54 s
16.50
5.50
192
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Stefan Todorov
15 m 02 s
16.41
5.47
453
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
454
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Nikola Radosavljevic
15 m 50 s
16.41
5.47
455
OS "Vuk Karadzic" Levosoje
Lazar Trajkovic
43 m 12 s
16.38
5.46
456
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Djordje Ivanovic
16 m 58 s
16.32
5.44
457
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Marko Nikolic
23 m 36 s
16.32
5.44
458
OS "Njegos" Nis
Jana Vasic
23 m 43 s
16.32
5.44
459
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Katarina Gorcev
20 m 42 s
16.26
5.42
460
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Nikola Tasić
10 m 20 s
16.17
5.39
461
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Strahinja Kostic
14 m 41 s
15.99
5.33
462
OS "Miroslav Antic" Nis
Milos Lozanski
16 m 22 s
15.99
5.33
463
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Bogdan Cudic
45 m 02 s
15.99
5.33
464
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Boris Stojcev
14 m 55 s
15.96
5.32
465
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Stefan Dimic
19 m 38 s
15.93
5.31
466
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Sandra Smiljkovic
24 m 03 s
15.75
5.25
467
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Filip Radenkovic
17 m 38 s
15.57
5.19
468
OS "Branko Radicevic" Negotin
Andrea Cokic
11 m 19 s
15.54
5.18
469
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Petar Najdenov
13 m 30 s
15.51
5.17
470
OS "Njegos" Nis
Vukasin Stojanovic
28 m 43 s
15.39
5.13
471
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Darko Ivanov
20 m 10 s
15.33
5.11
472
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Aleksandra Djordjevic
24 m 05 s
15.30
5.10
473
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Aleksandra Stojanovic
29 m 46 s
15.24
5.08
474
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Nikola Jasarevic
18 m 32 s
15.18
5.06
475
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Nina Petrovic
20 m 38 s
15.09
5.03
476
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
Lazar Golubovic
15 m 07 s
15.03
5.01
477
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Veljko Mladenovic
11 m 05 s
15.00
5.00
478
OS "Dusan Radovic" Nis
Andrija Gocic
32 m 19 s
15.00
5.00
479
OS "Dusan Radovic" Pirot
Dajana Todorovic
23 m 40 s
14.91
4.97
480
OS "Miroslav Antic" Nis
Jovana Pavlovic
34 m 22 s
14.91
4.97
481
OS "Kralj Petar I" Nis
Uros Stojanovic
26 m 53 s
14.82
4.94
482
OS "Dusan Radovic" Nis
Mihailo Đorđević
10 m 06 s
14.67
4.89
483
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Vladimir Stamenkovic
37 m 13 s
14.64
4.88
484
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Andrijana Miladinovic
17 m 57 s
14.49
4.83
485
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Dusan Stoiljkovic
27 m 00 s
14.49
4.83
486
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Marko Mladenovic
37 m 41 s
14.43
4.81
487
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Valentina Jovic
34 m 54 s
14.34
4.78
193
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Marija Gavrilovic
19 m 20 s
14.25
4.75
Anđela Ilić
19 m 49 s
14.25
4.75
Aleksandar Ilić
19 m 29 s
14.16
4.72
Iva Takov
13 m 47 s
14.13
4.71
Marko Milosevic
36 m 16 s
14.07
4.69
Lekic Dragutin
19 m 06 s
13.92
4.64
488
OS "Branko Radicevic" Brestovac
489
OS "Djura Jaksic" Turekovac
490
OS "Dusan Radovic" Nis
491
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
492
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
493
OS "Miroslav Antic" Nis
494
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Dusan Tutorovic
21 m 00 s
13.92
4.64
495
OS "Miroslav Antic" Nis
Milica Jordanov
19 m 55 s
13.89
4.63
496
OS "Dusan Radovic" Nis
Boris Stojiljkovic
10 m 15 s
13.80
4.60
497
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Jelena Djordjevic
16 m 03 s
13.74
4.58
498
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Damjan Dimitrijevic
39 m 52 s
13.74
4.58
499
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Nikola Miletic
28 m 03 s
13.68
4.56
500
OS "Dusan Radovic" Nis
Dusan Djordjevic
26 m 13 s
13.59
4.53
501
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Bosko Janic
31 m 58 s
13.59
4.53
502
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Ivana Joksimovic
33 m 44 s
13.59
4.53
503
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Filip Vidojkovic
40 m 14 s
13.47
4.49
504
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Miroljub Ilic
17 m 52 s
13.35
4.45
505
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Nikola Stojiljkovic
24 m 42 s
13.32
4.44
506
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Marko Denic
15 m 16 s
13.29
4.43
507
OS "Kralj Petar I" Nis
Martin Todosijevic
23 m 31 s
13.26
4.42
508
OS "Njegos" Nis
Petar Jankovic
38 m 35 s
13.23
4.41
509
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Marko Alempijevic
16 m 17 s
13.17
4.39
510
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Djordje Filipovic
20 m 02 s
12.93
4.31
511
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Jovan Randjelovic
17 m 51 s
12.84
4.28
512
OS "Miroslav Antic" Nis
Nikola Milenkovic
29 m 14 s
12.78
4.26
513
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Aleksandar Pantic
21 m 16 s
12.66
4.22
514
OS "Kralj Petar I" Nis
Marko Hadzi-Mladzic
35 m 46 s
12.66
4.22
515
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Sasa Cejkic
36 m 09 s
12.66
4.22
516
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Stefan Jankovic
16 m 41 s
12.63
4.21
517
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Lazar Stojkovic
09 m 06 s
12.60
4.20
518
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Ivana Ilic
11 m 01 s
12.51
4.17
519
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Jovana Denic
16 m 04 s
12.33
4.11
520
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Milena Stošić
10 m 26 s
12.09
4.03
521
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Nemanja Stojanovic
09 m 37 s
12.00
4.00
522
OS "Branko Radicevic" Negotin
Milan Drobnjak
04 m 12 s
11.82
3.94
194
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
523
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Strahinja Dinic
28 m 36 s
11.67
3.89
524
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Milena Gligic
31 m 50 s
11.67
3.89
525
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Nikola Stojanovic
25 m 34 s
11.61
3.87
526
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
Jovana Jocic
16 m 48 s
11.52
3.84
527
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Strahinja Kostic.RD
16 m 26 s
11.49
3.83
528
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Milan Stanulovic
16 m 54 s
11.49
3.83
529
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Kristijan Milutinovic
35 m 32 s
11.49
3.83
530
OS "Kralj Petar I" Nis
Mina Stojanovic
14 m 55 s
11.43
3.81
531
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Jana Simic
16 m 34 s
11.22
3.74
532
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Marija Stojanovic
18 m 25 s
11.16
3.72
533
OS "Njegos" Nis
Ilija Slavkovic
24 m 54 s
11.16
3.72
534
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Mihajlo Veljovic
23 m 34 s
11.13
3.71
535
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Andjela Stosic
05 m 34 s
11.01
3.67
536
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Milica Stamenkovic
25 m 30 s
11.01
3.67
537
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
Andrijana Dinic
12 m 47 s
10.92
3.64
538
OS "Bubanjski heroji" Nis
Aeksandar Stankovic
13 m 36 s
10.68
3.56
539
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica
Nemanja Janackovic
16 m 57 s
10.68
3.56
540
OS "Miroslav Antic" Nis
Teodora Djudurovic
36 m 58 s
10.65
3.55
541
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Ivan Ilic
16 m 10 s
10.59
3.53
542
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Marko Lupsic
34 m 34 s
10.59
3.53
543
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Danijel Dimitrijevic
11 m 02 s
10.50
3.50
544
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Milica Miljkovic
33 m 53 s
10.44
3.48
545
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Mihajlo Stefanovic
15 m 00 s
10.32
3.44
546
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Julija Stoiljkovic
18 m 42 s
9.75
3.25
547
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Dejana Kojic
25 m 09 s
9.69
3.23
548
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Jovan Arsenijevic
22 m 53 s
9.66
3.22
549
OS "Kralj Petar I" Nis
Marija Cekic
09 m 02 s
9.63
3.21
550
OS "Kralj Petar I" Nis
Marjan Djokic
26 m 12 s
9.51
3.17
551
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
Jovan Ignjatovic
10 m 08 s
9.18
3.06
552
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Luka Timotijevic
27 m 51 s
9.18
3.06
553
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Andja Djokic
17 m 16 s
9.15
3.05
554
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
David Stankovic
03 m 19 s
9.00
3.00
555
OS "Dusan Radovic" Nis
Filip Manojlovic
27 m 05 s
9.00
3.00
556
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Viktorija Filipovic
29 m 46 s
8.91
2.97
557
OS "Dusan Radovic" Nis
Ilija Momirović
10 m 45 s
8.28
2.76
195
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
558
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Andjela Kostic
26 m 25 s
8.01
2.67
559
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Ana Trojanovic
46 m 05 s
6.51
2.17
560
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Aleksandra Pantovic
30 m 07 s
5.28
1.76
561
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Mihailo Kostic
15 m 23 s
5.16
1.72
562
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Mihajlo Rankovic
03 h 07 m
0.00
0.00
563
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Kosta Kostic
11 h 34 m
0.00
0.00
564
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Irena Stevanovic
nije predat test
565
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Katarina Cvetkovic
nije predat test
566
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Mihajlo Ruzic
nije predat test
567
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Milos Aleksic
nije predat test
568
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Milos Jovanovic
nije predat test
569
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Nikola Ganic
nije predat test
570
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Saska Aleksic
nije predat test
571
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Andrija Dincic
nije predat test
572
OS "Kralj Petar I" Nis
Darko Stankovic
nije predat test
573
OS "Dusan Radovic" Nis
Anđela Stevanović
574
OS "Dusan Radovic" Nis
Đorđe Mitić
575
OS "Dusan Radovic" Nis
Marko Vučković
576
OS "Dusan Radovic" Nis
Veljko Stanojević
577
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
578
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Djordje Stankovic
579
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Petar Mladenovic
580
OS "Milan Rakic" Medosevac
Natalija Mirkovic
581
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
Marko Zarkovic
582
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
Stefan Milutinovic
583
OS "Ratko Vukicevic" Nis
Jovan Jovanovic
584
OS "Ratko Vukicevic" Nis
Jovana Maticek
585
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Filip Velickov
586
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Mihailo Karcic
587
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Ognjen Miladinovic
588
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Dimitrije Milosevic
589
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Aleksandar Jevtic
590
OS "Aca Sinadinovic" Locika
Andjela Jankovic
591
OS "Bubanjski heroji" Nis
Ilija Micev
592
OS "Bubanjski heroji" Nis
Mara Barabas
196
Lazar Ivanov
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
593
OS "Bubanjski heroji" Nis
Milun Blagojevic
594
OS "Bubanjski heroji" Nis
Predrag Milunovic
595
OS "Kralj Petar I" Nis
Djordje Stefanovic
596
OS "Kralj Petar I" Nis
Djordje Boskovic
597
OS "Kralj Petar I" Nis
Strahinja Minic
598
OS "Kralj Petar I" Nis
Teodor Barjaktarovic
599
OS "Kralj Petar I" Nis
Zeljko Stefanovic
600
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
601
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Marko Stanojkovic
602
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Jana Markovic
603
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Jovana Andrejevic
604
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Aleksandar Mitić
605
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Andrija Banković
606
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Lazar Conic
607
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Nemanja Radovanović
608
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Nemanja Stanković
609
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Nikola Smiljković
610
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Aleksandra Milovanović
611
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Andrija Nikolić
612
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Jovana Milenković
613
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Milica Ilić
614
OS "Njegos" Nis
Nikola Branković
615
OS "Njegos" Nis
Nikola Minić
616
OS "Njegos" Nis
Pavle Anačkov
617
OS "Njegos" Nis
Petar Džolić
618
OS "Sveti Sava" Pirot
619
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Damjan Ilic
620
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Ilija Jevtic
621
OS "Vuk Karadzic" Levosoje
622
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Danijela Milenkovic
623
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Danilo Zdravkovic
624
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Dusan Kocic
625
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Mihailo Tacic
626
OS "Radoje Domanović" Nis
Djordje Djordjevic
627
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Ivana Stojanović
197
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Dimitrije Bekric
Aleksandar Blagojević
Dragana Trajković
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
628
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Jovana Dinić
629
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Jovana Janjić
630
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Jovana Jovanović
631
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Maja Đorđević
632
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Milan Nikolić
633
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Milica Jovanović
634
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Miljana Sretković
635
OS "Dragomir Trajkovic" Zbevac
Stefan Stošić
636
OS "Dragomir Trajkovic" Zbevac
Strahinja Đorđević
637
OS "Kole Rasic" Nis
Andrijana Pejovic
638
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
David Petrović
639
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Vojislav Majstorović
640
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Aleksandra Lazić
641
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Nikola Mitrović
642
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Nikola Nikić
643
OS "Miroslav Antic" Nis
Andjela Jovanovic
644
OS "Miroslav Antic" Nis
Bojana Mihailovic
645
OS "Miroslav Antic" Nis
Luka Ristic
646
OS "Miroslav Antic" Nis
Marko Nikolic
647
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Ana Jerković
648
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Đorđe Pešić
649
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Emilija Stojilković
650
OS "Radoje Domanović" Vranje
Aleksandar Jovanović
651
OS "Radoje Domanović" Vranje
Anastasija Krstić
652
OS "Radoje Domanović" Vranje
Anđela Tasić
653
OS "Radoje Domanović" Vranje
Đorđe Veličković
654
OS "Radoje Domanović" Vranje
Kristijan Stošić
655
OS "Radoje Domanović" Vranje
Kristina Mišić
656
OS "Radoje Domanović" Vranje
Lazar Bogdanović
657
OS "Radoje Domanović" Vranje
Lidija Marković
658
OS "Radoje Domanović" Vranje
Nemanja Bogdanović
659
OS "Stojan Novakovic" Blace
Dalibor Živković
660
OS "Stojan Novakovic" Blace
Filip Anđelković
661
OS "Stojan Novakovic" Blace
Luka Ristić
662
OS "Stojan Novakovic" Blace
Luka Sudimac
198
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Skola
Ucenik
663
OS "Stojan Novakovic" Blace
664
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Nemanja Đorđević
665
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
Stefan Krstić
666
OS "Vuk Karadzic" Bor
667
OS "Vuk Karadzic" Negotin
Utroseno
vreme
Poeni
(max 30)
Ocena
/10
Petra Đorđević
Lazar Ilić
Milan Alavuk
Prosečan ostvareni broj poena na školskim takmičenjima u niškom regionu je 20.92 od max 30
199
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 4.
Spisak timova koje koji su se plasirali na regionalno takmičenje u Nišu
1
OS "Radoje Domanovic" Nis
Ime i prezime
(takmičar 1)
Danilo Stosic
2
OS "Kralj Petar I" Nis
Sava Krivacevic
Stanko Milosavljevic
19.64
TIM1
3
OS "Branislav Nusic" G. Toponica
Slobodan Mladenovic
Andrija Randjelovic
19.60
TIM1
4
OS "Jastrebacki partizani" Merosina
Emilija Jankovic
Tijana Bankovic
19.28
TIM1
5
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Nikolaj Velikinac
Uros Petrovic
19.28
TIM1
6
OS "Dusan Radovic" Nis
Luka Pavlovic
Luka Robajac
19.14
TIM1
7
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis
Lazar Randjelovic
Nikola Nikolic
19.12
TIM1
8
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane
Nikola Mladenovic
Danijel Mladenovic
19.11
TIM1
9
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Nikola Ilic
Mihajlo Randjelovic
19.06
TIM1
10
OS "Sveti Sava" Pirot
Nikola Blagojevic
Nikola Mladenovic
19.03
TIM1
11
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik
Nemanja Denic
Lazar Markovic
18.92
TIM1
12
OS "Miroslav Antic" Nis
Bogdan Damnjanovic
Igor Eskic
18.92
TIM1
13
OS "Stojan Novakovic" Blace
Uros Simic
Andrija Urosevic
18.89
TIM1
14
OS "Vozd Karadjordje" Nis
Vuk Bibic
Uros Stojanovic
18.64
TIM1
15
OS "Vozd Karadjordje" Aleksinac
Aleksandra Mladenovic
Anja Dimitrijevic
18.50
TIM1
16
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce
Aleksandar Krstic
Marko Dimitrijevic
18.30
TIM1
17
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja
Jovan Milinkovic
Nemanja Stojanovic
18.23
TIM1
18
OS "Djura Jaksic" Turekovac
Nikola Sretkovic
Miljana Stanković
18.17
TIM1
19
OS "Desanka Maksimovic" Cokot
Aleksandra Denic
Ilija Ilic
18.11
TIM1
20
OS "Ratko Vukicevic" Nis
Darko Milicevic
Djordje Stepanovic
18.08
TIM1
21
OS "Svetozar Markovic" Leskovac
Vladimir Stojiljkovic
Mihailo Stamenkovic
18.02
TIM1
22
OS "Toplicki heroji" Pejkovac
Danilo Milic
Viktor Milosavljevic
18.00
TIM1
23
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac
Uros Milenkovic
Stefan Stankovic
17.61
TIM1
24
OS "Branko Radicevic" Brestovac
Jovanovic Andjela
Stefan Mikic
17.41
TIM1
25
OS "Branko Radicevic" Gabrovac
Nikola Mladenovic
Filip Kitic
17.34
TIM1
26
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac
Vladimir Barac
Nikola Cvetanovic
17.33
TIM1
27
OS "Vuk Karadzic" Doljevac
Nemanja Marjanovic
Jovana Tasic
17.33
TIM1
28
OS "Radoje Domanovic" Vranje
Martin Cvetkovic
Nikola Cvetkovic
17.29
TIM1
29
OS "Ratko Pavlovic Cicko" Prokuplje
Emilija Bicanin
Djordje Djuric
17.25
TIM1
30
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig
Pedja Blagojevic
Veljko Andrejic
16.98
TIM1
31
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac
Nikola Simic
Lazar Trajkovic
16.92
TIM1
32
OS "Vuk Karadzic" Nis
Fada Kurtesevic
Elma Kuclar
16.86
TIM1
rb
200
Škola
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Ime i prezime
(takmičar 2)
Milica Brankovic
Ukupna
ocena
20.00
TIM1
Tim
tik.etstesla.ni.ac.rs
33
OS "Bubanjski heroji" Nis
Ime i prezime
(takmičar 1)
Anja Kostic
34
OS "Ivo Andric" Nis
Rastko Ristovic
Teodora Stevanovic
16.58
TIM1
35
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum
Veljko Bozinovic
Pavle Bozinovic
16.39
TIM1
36
OS "Njegos" Nis
Bogdan Randjelovic
Nemanja Mladenovic
16.38
TIM1
37
OS "S. Mirkovic Nenad" Mala Plana
Kristina Vukasinovic
Jovana Obradovic
16.33
TIM1
38
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca
Nikola Vidojkovic
Milica Cekic
16.19
TIM1
39
OS "Dusan Radovic" Pirot
Nikola Petkovic
Minic Tijana
16.01
TIM1
40
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad
Stefan Stanisev
Aleksa Aleksov
16.00
TIM1
41
OS "Milan Rakic" Medosevac
Nikola Stevanovic
Nastasija Peric
15.80
TIM1
42
OS "Kole Rasic" Nis
Nikola Jovanovic
Uros Lazarevic
15.68
TIM1
43
OS "Toplicki heroji" Zitoradja
Luka Milicevic
Marko Stanojevic
14.83
TIM1
44
OS "Miloje Zakic" Kursumlija
Nemanja Celic
Marko Carapic
14.48
TIM1
45
OS "Dragomir Trajkovic" Zbevac
Nikola Stamenkovic
Miljana Mitic
13.18
TIM1
46
OS "Vuk Karadzic" Levosoje
Marko Nedeljkovic
Miljana Aritonovic
11.95
TIM1
47
OS "Radoje Domanovic" Nis
Bogdan Randjelovic
Nikola Miljkovic
20.00
TIM2
48
OS "Radoje Domanovic" Nis
Petar Randjelovic
Milan Vidanovic
19.81
TIM3
49
OS "Radoje Domanovic" Nis
Pavle Jovovic
Djordje Antic
19.45
TIM4
50
OS "Radoje Domanovic" Nis
Nikola Zivadinovic
Sanja Arsic
19.00
TIM5
51
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja
Mina Marinkovic
Vuk Grujic
18.50
TIM2
52
OS "Sveti Sava" Pirot
Marko Manic
Mateja Misic
18.37
TIM2
53
OS "Ucitelj Tasa" Nis
Ana Stojanovic
Anja Kljajic
18.21
TIM2
54
OS "Dusan Radovic" Nis
Mihajlo Muskic
Pavle Milutinovic
18.00
TIM2
rb
Škola
Ime i prezime
(takmičar 2)
Marko Gorisek
Ukupna
ocena
16.83
TIM1
Tim
Napomena: kako je u novosadskom i niškom regionu na počentom nivou bilo prijavljeno daleko više
takmičara nego u drugim regionima, zbog uravnoteženosti broja učenika i škola na 4 regionalna
takmičenja, došlo je do pregrupisavanja nekih škola iz Novog Sada u Beograd, kao i iz Niša u
Kragujevac.
Za regionalno takmičenje, iz Niša u Kragujevac su prebačene sledeće škole:
OS "Branko Radicevic" Negotin
OS "Vera Radosavljevic" Negotin
OS "Vuk Karadzic" Negotin
OS "Vuk Karadzic" Bor
201
OS "Stanoje Miljkovic" Brestovac
OS "Vuk Karadzic" Zitkovac
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Aleksinacki Rudnik
OS "Aca Sinadinovic" Locika
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 5
Satnica Regionalnog takmičenja TESLA INFO KUP 2014 U NIŠU 12.04.2014.
Vreme
09:00 – 10:00
Dešavanja
Prijem i registracija ekipa.
Podela radnog materijala i osveženje za sve učesnike takmičenja.
10:00 – 10:30
Svečano otvaranje
Takmičenja:
10:30 – 11:30

Internet test (takmičari se raspoređuju u računarske kabinete škole)

Android test (takmičenje se odvija u prostoriji u kojoj su postavljena
projektorska platna)

Sastanak za direktore škola i nastavnike informatike
Napomena: Internet test i Android test se odvijaju istovremeno
Rad komisija na pregledu i kontroli zadatih testova sa rešenjima. Slobodno
11:30 - 13:30
vreme za goste takmičenja koji nemaju zaduženja u komisijama. Osveženje za
učesnike takmičenja.
13:30
Isticanje privremene rang liste učesnika takmičenja.
13:30 - 14:00
Podnošenje eventualnih žalbi na privremenu rang listu.
14:00 - 14:30
Rad komisije za žalbe.
Isticanje konačne rang liste učesnika takmičenja.
14:30
15:00
202
Štampanje diploma.
Dodela nagrada i diploma za najuspešnije učesnike takmičenja.
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 6.
Komisije na regionalnom takmičenju
Centralna komisija
Dragan Ilić
Violeta Dimić
Valentina Pešev Drndarević
Komisija za žalbe
Dejan Dikić
Aleksandar Robajac
Nataša Popović
203
Komisija za Moodl
Komisija za Android
Ljubiša Ivković
Milena Krstić
Andreja Pešić
Saša Matejić
Nikola Lilić
Marina Mijalković
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 7.
Spisak škola koje su učestvovale na regionalnom takmičenju u Nišu
RB
204
Škola
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
OŠ "Branislav Nušić"
OŠ "Branko Radicević"
OŠ "Branko Radicević"
OŠ "Bubanjski heroji"
OŠ "Desanka Maksimović"
OŠ "Đura Jakšić"
OŠ "Dobrila Stambolić"
OŠ "Dragomir Trajković"
Gornja Toponica
Brstovac
Gabrovac
Niš
Čokot
Turekovac
Svrljig
Žbevac
9
OŠ "Dušan Radović"
Niš
10
OŠ "Dušan Radović"
Pirot
11
12
13
14
15
16
OŠ "Hristo Botev"
OŠ "Ivan Goran Kovačić"
OŠ "Ivo Andric"
OŠ "Jastrebački partizani"
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
OŠ "Kole Rašić" Niš
Dimitrovgrad
Niška Banja
Niš
Merošina
Malča
Niš
17
OŠ "Kralj Petar I" Niš
Niš
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
OŠ "Ljupce Nikolić"
OŠ "Milan Rakić"
OŠ "Miloje Zakic"
OŠ "Miroslav Antić"
OŠ "Mitropolit Mihailo"
OŠ "Nikola Skobaljić"
OŠ "Njegos" Niš
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Radoje Domanović"
OŠ "Ratko Pavlović Ćićko"
OŠ "Ratko Vukicević"
Aleksinac
Medoševac
Kursumlija
Niš
Soko Banja
Veliko Trnjane
Niš
Manojlovce
Niš
Vranje
Prokuplje
Niš
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Mentor
Mirko Mladenović
Ivan Veljković
Valentina Stoiljković
Bojana Radenković
Mladen Jovanović
Bojan Krstić
Mlađan Nikolić
Ivan Trajković
Miljana Kostić
Katarina Rakocija
Sanja Ristić
Batica Manić
Daniela Kostov-Pejčev
Dragana Radosavljević
Aleksandra Pešić
Gradimirka Nikolić
Silvana Ivković
Svetlana Veljković
Srđan Asanov
Mirjana Popović
Slobodan Damjanović
Milan Bogić
Bojana Milikić
Milorad Jovanović
Ana Milicević
Ljiljana Radović Mladenović
Ivana Matejić
Jelena Marjanović
Milijana Krasojević
Aca Manić
Mališa Stevanović
Dragan Stojanović
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
205
Škola
Mesto
30
31
32
33
34
35
36
37
38
OŠ "Sreten Mladenović Mika"
OŠ "Stanimir Veljković Zele"
OŠ "Stojan Novaković"
OŠ "Sveti Sava"
OŠ "Svetislav Mirković Nenad"
OŠ "Svetozar Marković"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Toplički heroji"
OŠ "Trajko Stamenković"
Niš
Bojnik
Blace
Pirot
Mala Plana
Leskovac
Pejkovac
Žitorađa
Leskovac
39
OŠ "Učitelj Tasa"
Niš
40
41
42
43
44
45
46
OŠ "Vojislav Ilić Mladji"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vožd Karađorđe"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadzic"
OŠ "Vuk Karadžić"
OŠ "Vuk Karadžić"
Hum
Aleksinac
Niš
Doljevac
Levosoje
Niš
Pečenjevac
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Mentor
Dalibor Todorović
Dalibor Todorović
Nevena Pešić
Suzana Tasić
Zorica Savić
Ivan Stojiljković
Bojan Milić
Dragan Topisirović
Isidora Banković
Boban Milenković
Aleksandar Georgiev
Milan Bogić
Nataša Stojković
Saša Pejčić
Vinka Dimitrijević Tasić
Ivan Trajković
Dalibor Todorović
Srđan Mišić
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 8
Rezultati Moodle elektronskog testa i timsko rangiranje
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
206
Ekipa
Vreme
OS "Dusan Radovic" Nis TIM1
OS "Sveti Sava" Pirot TIM1
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce TIM1
OS "Sveti Sava" Pirot TIM2
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM5
OS "Ucitelj Tasa" Nis TIM2
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM4
OS "Kralj Petar I" Nis TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM1
OS "Svetozar Markovic" Leskovac TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM3
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja TIM2
OS "Dusan Radovic" Nis TIM2
OS "Ucitelj Tasa" Nis TIM1
OS "Djura Jaksic" Turekovac TIM1
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik TIM1
OS "Miroslav Antic" Nis TIM1
OS "Stojan Novakovic" Blace TIM1
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad TIM1
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig TIM1
OS "Radoje Domanovic" Vranje TIM1
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum TIM1
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac TIM1
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM2
OS "Jastrebacki partizani" Merosina TIM1
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis TIM1
OS "Dusan Radovic" Pirot TIM1
OS "Desanka Maksimovic" Cokot TIM1
OS "Ivo Andric" Nis TIM1
10 min 20 s
10 min 28 s
10 min 6 s
14 min 6 s
9 min 34 s
20 min 18 s
17 min 4 s
22 min 4 s
8 min 49 s
9 min 56 s
14 min 54 s
18 min 40 s
27 min 4 s
22 min 18 s
18 min 55 s
23 min 27 s
12 min 3 s
4 min 53 s
23 min 28 s
32 min 34 s
25 min 6 s
19 min 1 sek
17 min 22 s
24 min 49 s
14 min 34 s
22 min 39 s
26 min 47 s
16 min 29 s
28 min 12 s
15 min 33 s
16 min 16 s
14 min 2 s
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Moodle
ocena
92,22
90,83
90,00
89,17
88,33
88,33
87,56
86,94
86,67
86,67
86,67
86,67
86,67
85,83
85,56
85,00
83,06
82,06
81,67
80,83
79,11
77,98
77,78
76,22
75,56
75,56
75,00
73,33
72,50
71,67
70,56
69,21
Moodle
RANG
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
Ekipa
Vreme
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
OS "Branko Radicevic" Gabrovac TIM1
OS "Toplicki heroji" Zitoradja TIM1
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca TIM1
OS "Miloje Zakic" Kursumlija TIM1
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica TIM1
OS "Vuk Karadzic" Doljevac TIM1
OS "Branko Radicevic" Brestovac TIM1
OS "Vozd Karadjordje" Nis TIM1
OS "Bubanjski heroji" Nis TIM1
OS "Njegos" Nis TIM1
OS "Toplicki heroji" Pejkovac TIM1
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja TIM1
OS "Svetislav Mirkovic Nenad" Mala Plana TIM1
OS "Kole Rasic" Nis TIM1
OS "Milan Rakic" Medosevac TIM1
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane TIM1
OS "Vuk Karadzic" Nis TIM1
10 min 37 s
21 min 53 s
12 min 48 s
13 min 50 s
16 min 6 s
20 min 3 s
8 min 53 s
18 min 38 s
25 min 14 s
14 min 17 s
18 min 24 s
22 min 13 s
23 min 14 s
21 min 4 s
15 min 33 s
14 min 1 sek
17 min 59 s
Moodle
ocena
68,89
68,89
68,33
68,33
68,06
67,50
65,00
64,17
63,89
63,33
61,67
59,17
58,33
57,78
57,22
56,67
45,83
Moodle
RANG
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Prosečan ostvareni broj poena na Moodle testu na regionalnom takmičenju u Nišu je 75.27 od max
100.
207
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 9.
Rezultati android kviza i njihovo rangiranje
rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
208
Ekipa
OS "Vozd Karadjordje" Nis TIM1
OS "Kralj Petar I" Nis TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM4
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM3
OS "Miroslav Antic" Nis TIM1
OS "Kole Rasic" Nis TIM1
OS "Djura Jaksic" Turekovac TIM1
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac TIM1
OS "Vuk Karadzic" Nis TIM1
OS "Dusan Radovic" Pirot TIM1
OS "Njegos" Nis TIM1
OS "Svetozar Markovic" Leskovac TIM1
OS "Dusan Radovic" Nis TIM1
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce TIM1
OS "Vuk Karadzic" Doljevac TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM2
OS "Sveti Sava" Pirot TIM2
OS "Dusan Radovic" Nis TIM2
OS "Ucitelj Tasa" Nis TIM2
OS "Ivo Andric" Nis TIM1
OS "Stojan Novakovic" Blace TIM1
OS "Radoje Domanovic" Vranje TIM1
OS "Svetislav Mirkovic Nenad" Mala Plana TIM1
OS "Toplicki heroji" Pejkovac TIM1
OS "Branko Radicevic" Brestovac TIM1
OS "Miloje Zakic" Kursumlija TIM1
OS "Ucitelj Tasa" Nis TIM1
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica TIM1
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad TIM1
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis TIM1
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
ocena
93
90
90
75
73
71
54
50
48
48
48
46
44
42
41
41
41
40
36
35
35
34
32
31
30
29
28
28
28
25
25
25
Android
RANG
49
48
48
46
45
44
43
42
41
41
41
38
37
36
35
35
35
32
31
30
30
28
27
26
25
24
23
23
23
20
20
20
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Ekipa
OS "Branko Radicevic" Gabrovac TIM1
OS "Bubanjski heroji" Nis TIM1
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM5
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac TIM1
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig TIM1
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca TIM1
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja TIM1
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane TIM1
OS "Sveti Sava" Pirot TIM1
OS "Desanka Maksimovic" Cokot TIM1
OS "Milan Rakic" Medosevac TIM1
OS "Jastrebacki partizani" Merosina TIM1
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja TIM2
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik TIM1
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum TIM1
OS "Toplicki heroji" Zitoradja TIM1
Android
ocena
23
23
22
22
22
20
20
20
20
18
17
16
15
14
12
8
#
Android
RANG
17
17
15
15
15
12
12
12
12
8
7
6
5
4
3
2
#
Prosečan ostvareni broj poena na Android kvizu na regionalnom takmičenju u Nišu je 36.42.
209
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
PRILOG 10.
Konačna rang lista timova na takmičenju
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
210
EKIPA
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac TIM1
OS "Kralj Petar I" Nis TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM4
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM1
OS "Dusan Radovic" Nis TIM1
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM3
OS "Sveti Sava" Pirot TIM2
OS "Djura Jaksic" Turekovac TIM1
OS "Svetozar Markovic" Leskovac TIM1
OS "Miroslav Antic" Nis TIM1
OS "Ucitelj Tasa" Nis TIM2
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac TIM1
OS "Dusan Radovic" Nis TIM2
OS "Vozd Karadjordje" Nis TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM5
OS "Dusan Radovic" Pirot TIM1
OS "Ucitelj Tasa" Nis TIM1
OS "Stojan Novakovic" Blace TIM1
OS "Sveti Sava" Pirot TIM1
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM2
OS "Mitropolit Mihailo" Soko Banja TIM1
OS "Radoje Domanovic" Vranje TIM1
OS "Hristo Botev" Dimitrovgrad TIM1
OS "Vuk Karadzic" Doljevac TIM1
OS "Ivo Andric" Nis TIM1
OS "Kole Rasic" Nis TIM1
OS "Njegos" Nis TIM1
OS "Vuk Karadzic" Nis TIM1
OS "Sreten Mladenovic Mika" Nis TIM1
OS "Dobrila Stambolic" Svrljig TIM1
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja TIM2
Moodle
RANG
45
40
41
39
49
47
37
46
33
38
31
43
25
35
10
44
20
34
30
48
23
42
27
29
12
18
4
8
1
21
28
36
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Android
RANG
45
48
46
48
35
35
44
31
41
36
43
30
41
30
49
15
38
23
27
8
32
12
26
20
35
28
42
37
41
20
12
4
UKUPNO
90
88
87
87
84
82
81
77
74
74
74
73
66
65
59
59
58
57
57
56
55
54
53
49
47
46
46
45
42
41
40
40
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
EKIPA
OS "Vuk Karadzic" Pecenjevac TIM1
OS "Miloje Zakic" Kursumlija TIM1
OS "Stanimir Veljkovic Zele" Bojnik TIM1
OS "Branko Radicevic" Brestovac TIM1
OS "Branko Radicevic" Gabrovac TIM1
OS "Branislav Nusic" Gornja Toponica TIM1
OS "Toplicki heroji" Pejkovac TIM1
OS "Svetislav Mirkovic Nenad" Mala Plana TIM1
OS "Vojislav Ilic Mladji" Hum TIM1
OS "Jovan Jovanovic Zmaj" Malca TIM1
OS "Jastrebacki partizani" Merosina TIM1
OS "Desanka Maksimovic" Cokot TIM1
OS "Bubanjski heroji" Nis TIM1
OS "Ivan Goran Kovacic" Niska Banja TIM1
OS "Toplicki heroji" Zitoradja TIM1
OS "Nikola Skobaljic" Veliko Trnjane TIM1
OS "Milan Rakic" Medosevac TIM1
Moodle
RANG
24
14
32
11
17
13
7
5
26
15
22
19
9
6
16
2
3
Android
RANG
15
23
3
23
17
20
24
25
2
12
5
7
17
15
1
12
6
UKUPNO
39
37
35
34
34
33
31
30
28
27
27
26
26
21
17
14
9
PRILOG 11.
211
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Plasirani timovi na republičko takmičenje sa imenima učenika i mentora
Rb
škola
1
OS "Trajko Stamenkovic" Leskovac TIM1
2
OS "Kralj Petar I" Nis TIM1
3
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM4
4
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM1
5
OS "Dusan Radovic" Nis TIM1
6
OS "Radoje Domanovic" Manojlovce TIM1
7
OS "Radoje Domanovic" Nis TIM3
8
OS "Sveti Sava" Pirot TIM2
9
OS "Djura Jaksic" Turekovac TIM1
10
OS "Svetozar Markovic" Leskovac TIM1
11
OS "Miroslav Antic" Nis TIM1
12
OS "Ucitelj Tasa" Nis TIM2
13
OS "Ljupce Nikolic" Aleksinac TIM1
14
OS "Dusan Radovic" Nis TIM2
15
OS "Vozd Karadjordje" Nis TIM1
212
ime i prezime
Stefan Stankovic
Dusan Besic
Sava Krivacevic
Stanko Milosavljevic
Bogdan Randjelovic
Milan Vidanovic
Nikola Miljkovic
Petar Randjelovic
Luka Robajac
Mihajlo Muskic
Aleksandar Krstic
Marko Dimitrijevic
Pavle Jovovic
Sanja Arsic
Marko Manic
Mateja Misic
Nikola Sretkovic
Miodrag Marjanovic
Vladimir Stojiljkovic
Mihailo Stamenkovic
Bogdan Damnjanovic
Aleksa Vitanovic
Elena Veljkovic
Ana Stojanovic
Nikola Simic
Lazar Trajkovic
Pavle Milutinovic
Ilija Jovanovic
Vuk Bibic
Uros Stojanovic
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
Mentor
Isidora Branković
Srđan Asanov
Mirjana Popović
Miljana Krasojević
Miljana Krasojević
Miljana Kostić
Jelena Marjanović
Miljana Krasojević
Suzana Tasić
Bojan Krstić
Ivan Stojiljković
Milorad Jovanović
Aleksandar Georgiev
Slobodan Dimitrijević
Katarina Rakocija
Saša Pejčić
tik.etstesla.ni.ac.rs
REPUBLIČKO TAKMIČENJE TESLA INFO KUP ZA 2014. GODINU
Aktivnosti oko organizacije i pripreme republičkog takmičenja u NIŠU
Nastavnici i učenici ETŠ Nikola Tesla iz Niša koji su bili angažovani u toku pripreme i realizacije
regionalnog i republičkog takmičenja nalaze se na spisku.
Ime i prezime
Škola
Zaduženje
1.
Snežana Rančić
bibliotekar
dežurstvo u biblioteci
2.
Ivana Jovanović
nastavnik
dežurstvo u bibloteci
3.
Aleksandar Mladenović
4.
Slavica Pejić
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
5.
Tamara Lazić
nastavnik
6.
Ana Miletić
nastavnik
prijem takmičara
štampanje diploma
prijem takmičara
dežurstvo tokom android kviza
prijem takmičara
dežurstvo tokom android kviza
prijem takmičara
7.
Valentina Pešev Drndarević
dežurstvo u laboratoriji
8.
Marina Milalković
9.
Mladen Micić
10.
Andreja Pešić
11.
Saša Krstić
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
12.
Saša Marjanović
nastavnik
dežurstvo tokom android kviza
13.
Predrag Jovanović
nastavnik
dežurstvo tokom android kviza
14.
Aleksandar Robajac
dežurstvo tokom android kviza
15.
Emina Malinić
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
16.
Nataša Popović
štampanje diploma
17.
Danijela Stajić
18.
Darko Mitić
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
član programskog tima
učenik II4
19.
Predrag Aleksov
učenik II4
dežurstvo u laboratoriji
213
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
dežurstvo u laboratoriji
dežurstvo u laboratoriji
dežurstvo u laboratoriji
dežurstvo u laboratoriji
voditelj kviza
predsedavanje okruglim stolom
dežurstvo u laboratoriji
tik.etstesla.ni.ac.rs
Ime i prezime
Škola
Zaduženje
20.
Stefan Petković
učenik II4
dežurstvo u laboratoriji
21.
Aleksandar Stojadinović
učenik II4
dežurstvo u laboratoriji
22.
Đorđe Jović
učenik II4
dežurstvo u laboratoriji
23.
Srđan Simić
učenik II4
dežurstvo u laboratoriji
24.
Jovan Manić
učenik II4
25.
Mirjana Mićić
učenik T41
dežurstvo tokom android kviza
snimatelj
voditelj kviza
26.
Jelena Milovojević
učenik II1
voditelj kviza
27.
Nikola Lilić
tehnička realizacija
28.
Milena Krstić
nastavnik
član programskog tima
nastavnik
član programskog tima
tehnička realizacija
Komisije za Republičko takmičenje Tesla Info Kup 2014
Centralna komisija:
1.
2.
3.
4.
Nebojša Sokolović, ETŠ "Nikola Tesla", član programskog tima
Dragan Ilić, Prva niška gimnazija, član programskog tima
Dragan Gejo, Školska uprava Niš
Momčilo Ranđelović, ETŠ "Nikola Tesla", član programskog tima
Mudl komisija:
1. Ljubiša Ivković, Prva niška gimnazija, član PDIS-a
2. Milena Krstić, ETŠ "Nikola Tesla", član programskog tima
3. Zoran Nikolić, Prva tehnička škola Kragujevac
Android komisija:
1. Saša Matejić, Privredna komora
2. Nikola Lilić, ETŠ "Nikola Tesla", član programskog tima
3. Žolt Konja, ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad
Komisija za žalbe:
1. Dejan Dikić, Ekonomska škola Niš, član programskog tima
2. Violeta Dimić, ETŠ "Nikola Tesla", član programskog tima
3. Nenad Pešić, Prva tehnička škola Kragujevac
214
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Republičko takmičenje je održano u organizaciji elektrotehničke škole "Nikola Tesla" u Nišu,
01.06.2014. godine. Učestvovala je 51 škola sa predhodno održanih regionalnih takmičenja i 109
učenika.
Na republičkom takmičenju je učestvovalo 15 timova (29 učenika) iz 12 škola niškog regiona:
r.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
škola
OŠ "Đura Jakšić" Turekovac
OŠ "Dušan Radović" Niš
OŠ "Kralj Petar I" Niš
OŠ "Ljupče Nikolić" Aleksinac
OŠ "Miroslav Antić" Niš
OŠ "Radoje Domanović" Manojlovac
OŠ "Radoje Domanović" Niš
OŠ "Sveti Sava" Pirot
OŠ "Svetozar Marković" Leskovac
OŠ "Trajko Stamenković" Leskovac
OŠ "Učitelj Tasa" Niš
OŠ "Vožd Karađorđe" Niš
broj učenika
2
3
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
Iz regiona Kragujevac učestvovalo je 11 timova (22 učenika) iz 9 škola:
r.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
škola
OŠ "Boško Đuričić" Jagodina
OŠ "Bratstvo" Novi Pazar
OŠ "Jovan Kursula" Varvarin
OŠ "Kirilo Savić" Ivanjica
OŠ "Milinko Kušić" Ivanjica
OŠ "Nada Popović" Kruševac
OŠ "Vuk Karadžić" Negotin
OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac
OŠ "Živko Ljujić" Nova Varoš
broj učenika
2
2
4
2
2
2
2
4
2
Iz regiona Beograd učestvovalo je 15 timova (29 učenika) iz 15 škola:
r.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
215
škola
OŠ "Dositej Obradović" Opovo
OŠ "Dušan Jerković" Inđija
OŠ "France Prešern" Beograd
OŠ "Ilija Garašanin" Grocka
OŠ "Ivo Andrić" Radinac
OŠ "Jovan Sterija Popović" Vršac
OŠ "Kosta Abrašević" Resnik
OŠ "Radoje Domanović" Beograd
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
broj učenika
2
2
2
2
2
2
2
2
tik.etstesla.ni.ac.rs
r.b.
9
10
11
12
13
14
15
škola
OŠ "Rastko Nemanjić Sveti Sava" Nova Pazova
OŠ "Simeon Aranicki" Stara Pazova
OŠ "Ujedinjene Nacije" Beograd
OŠ "Veljko Dugošević" Beograd
OŠ "Veljko Dugošević" Ruma
OŠ "Vojislav Voka Savić" Lazarevac
OŠ "Zaga Malivuk" Krnjača
broj učenika
2
2
1
2
2
2
2
Iz regiona Novi Sad učestvovalo je 15 timova (29 učenika) iz 15 škola:
r.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
škola
OŠ “Đura Daničić” Novi Sad
OŠ “Đura Jakšić” Čurug
OŠ “Đura Jakšić “ Kikinda
OŠ “Đura Jakšić “ Zrenjanin
OŠ “Dušan Radović” Novi Sad
OŠ “Jovan Dučić” Petrovaradin
OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Sremska Kamenica
OŠ “Nada Purić” Valjevo
OŠ “Nikola Tesla” Banatsko Karađorđevo
OŠ “Petefi Šandor” Novi Sad
OŠ “Prva vojvođanska brigada” Novi Sad
OŠ “Svetozar Marković Toza” Novi Sad
OŠ “Vuk Karadžić” Novi Sad
OŠ “Žarko Zrenjanin” Novi Sad
OŠ GIM “Jovan Jovanović Zmaj” Novi Sad
broj učenika
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
Od planiranih 112 učenika na takmičenju je učestvovalo 109. Trojica učenika su iz zdravstvenih razloga
bila prečena da prisustvuju:
OŠ "Dušan Radović" Niš TIM2 - Pavle Milutinović
OŠ "Ujedinjene Nacije" Beograd - Matija Zec
OŠ “Žarko Zrenjanin” Novi Sad - Nikolet Gleser
216
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Rezultati Internet testa
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
217
Ekipa
OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM 1
Anđela Janković
OŠ "Svetozar Marković Toza" Novi Sad
Veljko Tornjanski
OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM 2
Dušan Savović
OŠ "Milinko Kušić" Ivanjica
Stevan Čolanić
OŠ "Svetozar Marković" Leskovac
Vladimir Stojiljković
OŠ "France Prešern" Beograd
Milan Mijailović
OŠ "Kirilo Savić" Ivanjica
Lazar Zlatić
OŠ GIM "Jovan Jovanović Zmaj" Novi Sad
Sergeju Stajšiću
OŠ "Ivo Andrić" Radinac
Lazar Filipović
OŠ "Ujedinjene Nacije"
Miloš Arunović
OŠ "Jovan Kursula" Varvarin
Dimitrij Ivanović
OŠ "Dušan Radović" Niš TIM 1
Luka Robajac
OŠ "Miroslav Antić" Niš
Bogdan Damjanović
OŠ "Radoje Domanović" Niš TIM4
Bogdan Ranđelović
OŠ "Nada Purić" Valjevo
Srđan Golubović
OŠ "Trajko Stamenković" Leskovac
Stefan Stanković
OŠ "Nikola Tesla" Banatsko Karađorđevo
Slađana Boričić
OŠ "Ćura Jakšić“ Čurug
Petar Bundalo
OŠ "Simeon Aranicki" Stara Pazova
Dejan Trivunović
OŠ "Radoje Domanović" Manojlovce
Aleksandar Krstić
Vreme
Moodle ocena
Moodle RANG
8 min 2 s
100.00
56
7 min 10 s
95.00
55
9 min 00 s
91.67
54
10 min 53 s
91.67
53
24 min 55 s
91.67
52
27 min 7 s
90.33
51
4 min 50 s
90.00
50
22 min 35 s
90.00
49
6 min 17 s
87.78
48
8 min 28 s
87.22
47
4 min 32 s
86.67
46
5 min 50 s
86.67
45
14 min 50 s
86.67
44
20 min 28 s
86.67
43
24 min 12 s
85.83
42
10 min 29 s
85.00
41
15 min 15 s
85.00
40
19 min 44 s
85.00
39
13 min 51 s
84.52
38
12 min 58 s
84.44
37
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
218
Ekipa
OŠ "Vuk Karadžić" Negotin
Adam Nikić
OŠ "Kralj Petar I" Niš
Sava Krivačević
OŠ "Đura Daničić" Novi Sad
Milica Drača
OŠ "Dušan Radović" Novi Sad
Stefan Milosavljević
OŠ "Radoje Domanović" Niš TIM1
Petar Ranđelović
OŠ "Radoje Domanović" Niš TIM3
Pavle Jovović
OŠ "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
Stefan Ivanović
OŠ "Vuk Karadžić" Novi Sad
Marko Marković
OŠ "Živko Ljujić" Nova Varoš
Alen Hasović
OŠ "Radoje Domanović" Beogead
Miloš Jeknić
OŠ "Dušan Jerković" Inđija
Daniel Krković
OŠ "Žarko Zrenjanin" Novi Sad
Predrag Despotović
OŠ "Sveti Sava" Pirot
Marko Manić
OŠ "Jovan Dučić" Perovaradin
Kristina Mišić
OŠ "Vojislav voka Kostić" Lazarevac
Marko Janković
OŠ "Đura Jakšić" Kikinda
Dimitrije Kralj
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica
Ilija Berklović
OŠ "Zaga Malivuk" Krnjača
Andrijana Stojanović
OŠ "Nada Popović" Kruševac
Jovan Lapčević
OŠ "Dositej Obradović" Opovo
Mateja Simić
Vreme
Moodle ocena
Moodle RANG
16 min 23 s
84.17
36
8 min 15 s
83.89
35
13 min 38 s
83.89
34
15 min 28 s
83.33
33
19 min 18 s
83.33
32
20 min 24 s
83.33
31
11 min 58 s
82.22
30
16 min 6 s
81.67
29
10 min 16 s
81.61
28
16 min
81.11
27
13 min 10 s
80.83
26
6 min 54 s
80.00
25
11 min 21 s
79.72
24
17 min 14 s
79.72
23
17 min 50 s
79.21
22
13 min 2 s
79.17
21
20 min 27 s
79.17
20
13 min 57 s
78.89
19
6 min 49 s
78.33
18
14 min 10 s
78.33
17
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
219
Ekipa
OŠ "Veljko Dugošević" Beograd
Nataša Lazarević
OŠ "Bratstvo" Novi Pazar
Berina Dolovac
OŠ "Veljko Dugošević" Ruma
David Stanić
OŠ "Petefi Šandor" Novi Sad
Đorđe Krstić
OŠ " Đura Jakšić " Zrenjanin
Miloš Pešut
OŠ "Đura Jakšić" Turekovac
Nikola Sretković
OŠ "Vožd Karađorđe" Niš
Uroš Stojanović
OŠ "Rastko Nemanjić Sveti Sava" Nova Pazova
Uroš Mitrović
OŠ "Boško Đuričić" Jagodina
Todor Dirak
OŠ "Jovan Sterija Popović" Vršac
Dunja Mirić
OŠ "Jovan Kursula" Varvarin TIM 2
Đorđe Gligorijević
OŠ "Dušan Radović" Niš TIM 2
Ilija Jovanović
OŠ "Ilija Garašanin" Grocka
Danica Jovančević
OŠ "Učitelj Tasa" Niš
Ana Stojanović
OŠ "Kosta Abrašević" Resnik
Nikola Marjanović
OŠ "Ljupče Nikolić" Aleksinac
Lazar Trajković
Vreme
Moodle ocena
Moodle RANG
26 min 8 s
77.50
16
24 min 48 s
77.22
15
20 min
76.67
14
23 min
73.89
13
10 min
73.33
12
11 min 33 s
73.33
11
16 min 31 s
73.33
10
16 min 31 s
73.33
9
13 min 47 s
72.78
8
17 min 42 s
71.11
7
19 min 22 s
71.11
6
24 min 8 s
70.83
5
23 min 29 s
70.28
4
14 min 33 s
66.67
3
25 min 33 s
61.67
2
14 min 39 s
61.11
1
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Rezultati Android testa
rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
220
Ekipa
Android ocena
Android RANG
86
53
75
52
72
51
71
50
68
49
63
48
61
47
57
46
57
46
53
44
51
43
50
42
50
42
50
42
50
42
49
38
46
37
42
36
OŠ "Radoje Domanović" Beograd
Aleksandar Šmigić
OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM 2
Milica Pavić
OŠ "Vojislav Voka Savić" Lazarevac
Aleksa Minić
OŠ "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
Viktor Ktzenberger
OŠ "Ljupče Nikolić" Aleksinac
Nikola Simić
OŠ "Simeon Aranicki" Stara Pazova
Stefan Vuković
OŠ "Dušan Jerković" Inđija
Filip Zjalić
OŠ "Kralj Petar I" Niš
Stanko Milosavljević
OŠ "Nada Purić" Valjevo
Đorđe Trifunović
OŠ "Milinko Kušić" Ivanjica
Aco Ocokoljić
OŠ GIM "Jovan Jovanović Zmaj" Novi Sad
Sergej Stajšić
OŠ "Đura Jakšić" Zrenjanin
Miloš Panić
OŠ "Rastko Nemanjić Sveti Sava" Nova Pazova
Saša Lovrić
OŠ "France Prešern" Beograd
Vladan Veselinović
OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM 1
Anđela Krstić
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica
Srđan Putnik
OŠ "Zaga Malivuk" Krnjača
Balša Ceranić
OŠ "Petefi Šandor" Novi Sad
Daria Varga
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
221
Ekipa
Android ocena
Android RANG
42
36
41
34
41
34
40
32
40
32
38
30
38
30
37
28
36
27
36
27
35
25
34
24
34
24
34
24
33
21
33
21
32
19
32
19
OŠ "Jovan Sterija Popović" Vršac
Svetislav Jovičić
OŠ "Vožd Karađorđe" Niš
Vuk Bibić
OŠ "Đura Jakšić" Turekovac
Miodrag Marjanović
OŠ "Jovan Kursula" Varvarin TIM 3
Đorđe Krkić
OŠ "Veljko Dugošević" Ruma
Bojan Ilić
OŠ "Svetozar Marković Toza" Novi Sad
Aleksa Vujnić
OŠ "Vuk Karadžić" Negotin
Aleksa Cojkić
OŠ "Veljko Dugošević" Beograd
David Kostić
OŠ "Jovan Dučić" Petrovaradin
Nemanja Kepčija
OŠ "Jovan Kursula" Varvarin TIM 2
Aleksa Mitić
OŠ "Živko Ljujić" Nova Varoš
Filip Drobnjaković
OŠ "Nada Popović" Kruševac
Đorđe Stanković
OŠ "Nada Popović" Kruševac
Đorđe Stanković
OŠ "Dušan Radović" Niš TIM 1
Mihajlo Muškić
OŠ "Dositej Obradović" Opovo
Marko Lazić
OŠ "Boško Đuričić" Jagodina
Vuk Manojlović
OŠ "Radoje Domanović" TIM 1
Nikola Miljković
OŠ "Đura Daničić" Novi Sad
Marko Kostić
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
rb
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
222
Ekipa
Android ocena
Android RANG
30
17
29
16
29
16
27
14
25
13
24
12
24
12
23
10
20
9
20
9
20
9
18
6
17
5
15
4
15
4
15
4
10
1
OŠ "Đura Jakšić" Kikinda
Mihajlo Roščić
OŠ "Nikola Tesla" Banatsko Karađorđevo
Slađana Kovačević
OŠ "Dušan Radović" Novi Sad
Petar Obradović
OŠ "Miroslav Antić" Niš
Aleksa Vitanović
OŠ "Kirilo Savić" Ivanjica
Milica Maslarević
OŠ "Bratstvo" Novi Pazar
Matija čekanović
OŠ "Radoje Domanović" Niš TIM 3
Sanja Arsić
OŠ "Đura Jakšić" Čurug
Vladimir Radmilo
OŠ " Vuk Karadžić " Novi Sad
Momir Carević
OŠ "Ilija Garašanin" Grocka
Nikola Andrejić
OŠ "Kosta Abrašević" Resnik
Nikola Knežević
OŠ "Trajko Stamenković" Leskovac
Dušan Bešić
OŠ " Radoje Domanović " Manojlovce
Marko Dimitrijević
OŠ "Svetozar Marković" Leskovac
Mihailo Stamenković
OŠ "Radoje Domanović" Niš TIM4
Milan Vidanović
OŠ "Sveti Sava" Pirot
Mateja Mišić
OŠ "Učitelj Tasa" Niš
Elena Veljković
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Prvi kriterijum rangiranja u Internet Testu je osvojeni broj poena. Ako više učesnika imaju isti broj
poena, boljim se smatra onaj koji je test uradio za kraće vreme.
Prvi kriterijum rangiranja u Android kvizu je osvojeni broj poena. Ako više učesnika imaju isti broj
poena, kao drugi kriterijum se uzima broj pristiglih tačnih odgovora. Ako se desi da dva ili više
učesnika imaju isti broj poena i poslali su podjednaki broj tačnih odgovora, boljim se smatra onaj koji
je svoje tačne odgovore poslao za kraće vreme.
Konačna rang lista
Moodle Moodle SMS
ocena
RANG ocena
SMS
RANG
∑
75
52
106
56
50
42
98
91.67
53
53
44
97
27 m 7 sek
90.33
51
50
42
93
OŠ GIM "Jovan Jovanović Zmaj"
Novi Sad
22 m 35 sek
90.00
49
51
43
92
OŠ "Nada Purić" Valjevo
24 m 12 sek
85.83
42
57
46
88
13 m 51 sek
84.52
38
63
48
86
7 m 10 sek
95.00
55
38
30
85
RB
EKIPA
VREME
1
OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM2
9 m 0 sek
91.67
54
2
OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM 1
8 m 2 sek
100.00
3
OŠ "Milinko Kušić" Ivanjica
10 m 53 sek
4
OŠ"France Prešern" Beograd
5
6
7
8
OŠ "Simeon Aranicki" Stara
Pazova
OŠ"Svetozar Marković Toza" Novi
Sad
9
OŠ "Kralj Petar I" Niš
8 m 15 sek
83.89
35
57
46
81
10
OŠ "Prva vojvođanska brigada"
Novi Sad
11 m 58 sek
82.22
30
71
50
80
11 OŠ"Radoje Domanović" Beograd
16 m 0 sek
81.11
27
86
53
80
12 OŠ "Jovan Kursula" Varvarin
4 m 32 sek
86.67
46
40
32
78
13 OŠ "Dušan Jerković" Inđija
13 m 10 sek
80.83
26
61
47
73
OŠ "Vojislav Voka Savić"
Lazarevac
17 m 50 sek
79.21
22
72
51
73
15 OŠ "Ivo Andrić" Radinac
6 m 17 sek
87.78
48
34
24
72
14
223
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
EKIPA
VREME
Moodle Moodle SMS
ocena
RANG ocena
SMS
RANG
∑
16 OŠ "Dušan Radović" Niš TIM1
5 m 50 sek
86.67
45
34
24
69
17 OŠ "Vuk Karadžić" Negotin
16 m 23 sek
84.17
36
38
30
66
18 OŠ "Kirilo Savić" Ivanjica
4 m 50 sek
90.00
50
25
13
63
19 OŠ "Miroslav Antić" Niš
14 m 50 sek
86.67
44
27
14
58
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
Sremska Kamenica
20 m 27 sek
79.17
20
49
38
58
21 OŠ "Zaga Malivuk" Krnjača
13 m 57 sek
78.89
19
46
37
56
OŠ "Nikola Tesla" Banatsko
Karađorđevo
15 m 15 sek
85.00
40
29
16
56
23 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac
24 m 55 sek
91.67
52
15
4
56
24 OŠ "Đura Jakšić" Zrenjanin
10 m 0 sek
73.33
12
50
42
54
25 OŠ "Živko Ljujić" Nova Varoš
10 m 16 sek
81.61
28
35
25
53
26 OŠ"Đura Daničić" Novi Sad
13 m 38 sek
83.89
34
32
19
53
27 OŠ"Radoje Domanović" Niš TIM1
19 m 18 sek
83.33
32
32
19
51
22 m 40 sek
73.33
9
50
42
51
29 OŠ"Ljupče Nikolić" Aleksinac
14 m 39 sek
61.11
1
68
49
50
30 OŠ "Jovan Dučić" Petrovaradin
17 m 14 sek
79.72
23
36
27
50
31 OŠ "Dušan Radović" Novi Sad
15 m 28 sek
83.33
33
29
16
49
32 OŠ "Đura Jakšić" Čurug
19 m 44 sek
85.00
39
23
10
49
33 OŠ "Petefi Šandor" Novi Sad
23 m 0 sek
73.89
13
42
36
49
8 m 28 s
87.22
47
0
47
35 OŠ"Trajko Stamenković" Leskovac 10 m 29 sek
85.00
41
18
6
47
36 OŠ "Radoje Domanović" Niš TIM4
86.67
43
15
4
47
20
22
28
OŠ "Rastko Nemanjić Sveti " Nova
Pazova
34 OŠ "Ujedinjene nacije" Beograd
224
20 m 28 sek
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
RB
EKIPA
VREME
Moodle Moodle SMS
ocena
RANG ocena
SMS
RANG
∑
37 OŠ "Veljko Dugošević" Ruma
20 m 0 sek
76.67
14
40
32
46
38 OŠ"Đura Jakšić" Turekovac
11 m 33 sek
73.33
11
41
34
45
39 OŠ "Vožd Karađorđe" Niš
16 m 31 sek
73.33
10
41
34
44
40 OŠ "Veljko Dugošević" Beograd
26 m 8 sek
77.50
16
37
28
44
41 OŠ "Jovan Sterija Popović" Vršac
17 m 42 sek
71.11
7
42
36
43
42 OŠ "Radoje Domanović" Niš TIM3
20 m 24 sek
83.33
31
24
12
43
43 OŠ "Nada Popović" Kruševac
6 m 49 sek
78.33
18
34
24
42
OŠ" Radoje Domanović"
Manojlovce
12 m 58 sek
84.44
37
17
5
42
45 OŠ"Đura Jakšić" Kikinda
13 m 23 sek
79.17
21
30
17
38
46 OŠ "Dositej Obradović" Opovo
14 m 10 sek
78.33
17
33
21
38
47 OŠ "Vuk Karadžić" Novi Sad
16 m 6 sek
81.67
29
20
9
38
48 OŠ "Jovan Kursula" Varvarin
19 m 22 sek
71.11
6
36
27
33
49 OŠ "Boško Đuričić" Jagodina
13 m 47 sek
72.78
8
33
21
29
50 OŠ "Sveti Sava" Pirot
11 m 21 sek
79.72
24
15
4
28
51 OŠ "Bratstvo" Novi Pazar
24 m 48 sek
77.22
15
24
12
27
6 m 54 s
80.00
25
0
25
53 OŠ "Ilija Garašanin" Grocka
23 m 29 sek
70.28
4
20
9
13
54 OŠ "Kosta Abrašević" Resnik
25 m 33 sek
61.67
2
20
9
11
55 OŠ"Dušan Radović" Niš TIM2
24 m 38 s
70.83
5
0
5
14 m 33 sek
66.67
3
1
4
44
52 OŠ "Žarko Zrenjanin" Novi Sad
56 OŠ "Učitelj Tasa" Niš
225
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
10
tik.etstesla.ni.ac.rs
Prva tri mesta u Internet testu i njihovi mentori
1.Anđela Janković, OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac (mentorMilan Dinić)
2.Veljko Tornjanski, OŠ "Svetozar Marković Toza" Novi Sad (mentor Olgica Rikanović)
3.Dušan Savović, OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac (mentor Milan Dinić)
Prva tri mesta u Android kvizu i njihovi mentori
1.Aleksandar Šmigić, OŠ "Radoje Domanović" Beograd (mentor Dragana Stanisavljević)
2.Milica Pavić, OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac (mentor Milan Dinić)
3.Aleksa Minić, OŠ "Vojislav Voka Savić" Lazarevac (mentor Slađana Mačenovski)
Prva tri mesta u ekipnom plasmanu i mentori ekipa
1. OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM2



Milica Pavić
Dušan Savović
mentor Milan Dinić
2. OŠ "Vuk Karadžić" Žitkovac TIM1



Anđela Krstić
Anđela Janković
mentor Milan Dinić
3. OŠ "Milinko Kušić" Ivanjica



226
Stevan Čolanić
Aco Ocokolić
mentor Miloratka Simeunović
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
STATISTIKA TAKMIČENJA TESLA INFO KUP 2014.
U okviru aktivnosti koje su prethodile samoj organizaciji i održavanju takmičenja, akreditovana su
četiri stručna skupa pod nazivom „Informaciono komunikacione tehnologije u službi takmičenja
učenika“. Skupovi su održani u sva četiri regionalna centra i to:
 Niš, 22.12.2013. godine ETŠ Nikola Tesla,
 Kragujevac 02.02.2014. godine Prva tehnička škola,
 Novi Sad 08.02.2014. godine ETŠ Mihajlo Pupin,
 Beograd 09.02.2014. godine srednja PTT škola.
Cilj pomenutih skupova je upoznavanje nastavnika osnovnih škola sa samim procesom izvođenja i
organizacije takmičenja, kao i dopuna baze pitanja koja se koristi na takmičenjima, kroz predviđene
radionice koje su održane u sastavu stručnog skupa. U pomenutom periodu takođe su održani
skupovi za nastavnike regionalnih centara nosioca takmičenja.
Planirani i ostvareni odziv nastavnika pikazan je na sledećim grafikonima.
2014
Br. edukovanih
nastavnika mentora
Br edukovanih nast.
reg centara
Nis
Beograd
Novi
Sad
87
90
89
79
345
320
17
23
25
21
86
80
Kragujevac Ukupno Planirano
Broj edukovanih nastavnikamentora
95
90
90
87
85
80
89
79
Broj nastavnika uk
345, planirano 320
75
70
Nis
227
Beograd Novi Sad Kragujevac
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Broj edukovanih nastavnika u
reionalnim centrima
30
25
23
20
25
21
17
15
10
5
Broj edukovanih
nastavnika u
reionalnim
centrima uk 87,
planirano 80
0
Nis
Beograd
Novi Sad Kragujevac
Za školska takmičenja prijavilo se ukupno 176 osnovnih škola iz svih regiona, i 2.461 učenika. Svi
prijavljeni potencijalni takmičari su dobili lične naloge za pristup vežbaonici. Pored ličnih naloga,
svakoj prijavljenoj školi otvoreno je i po 10 slobodnih naloga za vežbanje. Slobodni nalozi su
administrirani od strane nastavnika mentora, tako da je prijavljivanje konačnog spiska takmičara bilo
moguće promeniti do samog školskog takmičenja. Na osnovu ovih podataka, otvoreno je ukupno
4221 naloga na platformi za učenje na daljinu, ali se procenjuje da je broj učenika koji su pristupali
vežbaonici bio za 1500 veći.
Školska takmičenja održana su tokom marta 2014, u predviđenim terminima za sve prijavljene učenike
i u rezervnim terminima za učenike koji su bili opravdano sprečeni ili je bilo nekih tehničkih problema.
Na screenshot-u sa vežbaonice vidi se da je ukupan broj pristupa testu za učenje i vežbanje 64.299
pokušaja.
228
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Iz tabele i grafikona raspoedele u nastavku može se videti učešće pojedinih regiona u ovogodišnjem
takmičenju:
planirano
2014
Nis
Beograd Novi Sad Kragujevac ukupno
ucenika
Broj prijavljenih učenika
667
426
1014
354
2461
6000
Broj slobodnih naloga
540
320
660
240
1760
uk. naloga
4221
572
368
806
284
2015
96
96
120
88
400
30
30
30
22
112
Broj škola
54
32
66
24
176
Broj nastavnika mentora
54
37
62
26
178
Broj ucenika na školskom
takmičenju
Broj ucenika na
regionalnom takmičenju
Broj ucenika na
republickom takmičenju
229
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Raspodela prijavljenih
takmičara po regionima
15%
27%
Nis
Beograd
17%
41%
Novi Sad
Kragujevac
Broj prijavljenih škola i angažovanih mentora je približno isti u novosadskom i niškom regionu. Znatno
je manji u beogradskom, ali ta činjenica ne iznenađuje obzirom da se ovaj tip takmičenja organizuje po
prvi put za škole regiona Beograd. Imajući u vidu tu činjenicu, odziv u Beogradu i okolini smatramo
zadovoljavajućim, i obzirom na iskazano zadovoljstvo, nadamo se još širem učešću učenika ovog
regiona u narednim godinama.
Ono na čemu svakako treba raditi je marketing u cilju animiranja i nastavnika i učenika regiona
zapadne Srbije gde je odziv bio ubedljivo najslabiji, kao i sveukupna prosečna ocena.
Raspodela prijavljenih škola
po regionima
14%
31%
37%
Nis
Beograd
18%
Novi Sad
Kragujevac
230
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
14%
Raspodela mentra po
regionima
Nis
30%
Beograd
35%
21%
Novi Sad
Kragujevac
Ukoliko se poredi odziv učenika na takmičenju Tesla Info Kup održanom 2013. godine i sada, dobijaju
se sledeći podaci:
Godina
Ukupan broj takmičara
2014 godine
Ukupan broj takmičara
2013 godine
Ukupan broj takmičara
2012 godine
Ukupan broj takmičara
2011 godine
231
Nis
Novi Sad
Kragujevac
Beograd
ukupno
557
806
284
368
2015
385
366
158
0
909
177
108
0
0
285
100
0
0
0
100
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Porast broj takmičara
2500
2015
b roj takmičata
2000
1500
Nis
Novi Sad
Kragujevac
909
1000
806
Beograd
ukupno
557
500
100
100
0
0
2011
285
385
177
108
0
2012
366
368
284
158
0
2013
2014
godina
Porast broja takmičaara je približno konstantan u niškom regionu i iz godine u godinu se duplira.
Tandencija najbržeg porasta broja takmičara uočava se u novosadskom regionu, a obzirom na novu
disciplinu uvedenu ove godine koja se pokazali kao vrlo fikasna, atraktivna i daleko pouzdanija od
prethode (zamena SMS kviza, Android kvizom), očekuje se još veći porast u narednom periodu. Kako
se takmičenje za region Beograda organizuje po prvi put, broj od 368 učenika koliko ih je izašlo na
takmičenje od 426 prijavljenih, daleko je veći nego broj takmičara u ostalim regionima prilikom
"premijerne" organizacije za dati region. To je ohrabrujući podatak koji uliva nadu da će naredne
godine Beograd još masovnije uzeti učešće.
Najslabiji odziv je bio u regionu Kragujevca koji obuhvata vrlo široku teritoriju Centralne i Zapadne
Srbije. U saradnji sa tamošnjim partnerom (Prva tehnička škola Kragujevac) naredne godine se mora
uložiti više napora i osmisliti metode motivisanja učenika, ali po našem mišljenju, pre svega i
nastavnika za uključivanjem u naredne organizacije ovakvog tipa. Nadamo se da će poziitvni utisci
ovogodišnjih takmičara biti dobra i efikasna reklama za buduće takmičare. Posebno će biti isplanirana
232
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
saradnja sa (za sada usamljenim) školama iz Valjeva, Jagodine, Nove Varoši i Novog Pazara koje su po
prvi put učestvovale i čiji su nastavnici iskazali interesovanje za širim uključivanjem svojih sugrađana i
kolega u buduće akcije.
Druga faza takmičenja održana je tokom aprila meseca u sva četiri regionalna centra. U poređenju sa
takmičenjem iz 2013. Došlo je do blage preraspodele s obzirom da se region Beograd prvi put
pojavljuje kao nosilac takmičenja. U drugoj fazi takmičenja učenici su se takmičili u timovima u dve
discipline, izrada internet testa i učešće u android kvizu.
Republičko takmičenje održano je 01.06.2014. u Nišu. Na republičkom takmičenju je učestvovalo
ukupno 56 ekipa (112 učenika) iz svih regionalnih centara.
Broj učenika na republickom
takmicenju
35
30
30
30
30
25
22
20
Broj učenika na
republickom takm
15
10
5
0
Nis
233
Beograd
Novi Sad
Kragujevac
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Pregled ostvarenih prosečnih rezultata
školsko takmičenje
(max 30 poena)
regionlno - moodle
(max 100 poena)
regionalno-android
(max 180 peona)
Nis
Novi Sad
Kragujevac
Beograd
20.92
19.22
20.21
20.46
75.27
70.68
73.1
72.33
36.42
30.27
35.98
37.45
Napomena: kada je Android kviz u potanju nije relevantno rezultat posmatrati u odnosu na max
mogući rezultat. Max broj poena i značio da je takmičar odgovorio ne samo tačno na sva pitanja, već i
da je na svako pitanje odogovorio prvi (po 15 poena na svako od 12 pitanja). Naime, kod Android je
moguće da takmičar odgovori tačno na sva pitanja, ali ako je pri tome nije dovoljno brz i ako njegovi
odgovori stižu kao deseti i kasniji po redu, broj osvojenih poena će biti 60 (po 5 poena za svako os 12
pitanja). Dakle, razlika u prosečnom broju poena na Moodle testu i na Android kvizu je realna uzevši u
obzir prirodu i pravila takmičenja.
Školska takmičenja
max broj poena na
školskom takmičenju
je 30
30.00
Prosečan broj poena
25.00
20.92
20.21
20.46
Kragujevac
Beograd
školsko takmičenje
19.22
20.00
15.00
Nis
234
Novi Sad
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Prosečni rezultati na regionalnim takmičenjima
100
90
80
75.27
73.10
70.68
72.33
70
regionlno - moodle
60
regionalno-android
50
36.42
40
37.45
35.98
30.27
30
20
Nis
235
Novi Sad
Kragujevac
Beograd
e-mail: tik@etstesla.ni.ac.rs
tik.etstesla.ni.ac.rs
Download

Link za preuzimaje b