Паспорт
Житомирської області
м. Житомир - 2011
2
ЗМІСТ
Герб Житомирської області.........................................................
Прапор Житомирської області....................................................
Адміністративна карта Житомирської області....................
Загальна характеристика Житомирської області:
географічні дані, кордони, адміністративно-територіальні
одиниці..............................................................................................
Коротка історична довідка……...................................................
Природні ресурси.............................................................................
Заповідники Житомирської області...........................................
Структура земельного фонду........................................................
Питома вага в економіці України…………………....................
Промисловість.................................................................................
Промислове виробництво, фінансово-кредитні установи.......
Митниці............................................................................................
Транспортний комплекс, зв'язок ….............................................
Сільське господарство....................................................................
Споживчий ринок, мале підприємництво……… ….................
Соціальна сфера ………………………………………………….
Трудові ресурси, гуманітарна сфера............................................
Охорона здоров'я, культура...........................................................
Перелік найвизначніших пам'яток, видатні історичні
постаті регіону, релігія………………………………………….
Спортивні об'єкти, суспільно-політичні дані/органи влади/,
територіальні структурні підрозділи центральних органів
влади…………………….…………………………………………..
Судові, контролюючі органи……………………………………..
Дорадчі служби, комітети, спілки……………………………...
Народні депутати України………………………………………
Політичні партії………………………………………………….
Громадські організації, об'єднання, спілки............................…..
Обласні, районні, міські громадські організації, які
об’єднують представництва національних меншин…............
ЗМІ /газети/……………………………………..…………………
Електронні ЗМІ, телебачення, радіо…………………………..
ДОДАТКИ..........................................................................................
3
4
5
6
7
7-10
10-12
12
12
13
14-16
17
17
18
19
20
21
22-23
23-25
26-27
29
30
32
32
51
100-103
104
110-115
116-150
3
Герб Житомирської області
4
5
Адміністративна карта Житомирської області
6
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
соціально-економічний паспорт
Обласний центр - м. Житомир
Адреса Житомирської обласної державної адміністрації:
Пош. інд. 10014, м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 1
Код (0412) Телефон: 41-34-90, факс: 47-50-00
Електронна адреса: [email protected]
Загальні відомості про Житомирську область
Дата утворення: 22 вересня 1937 року
Площа: 29,8 тис. кв. км, 4,9% від території України
Відстані: від м. Житомира до м. Києва: залізницею – 165 км
автошляхом – 131 км
Довжина області зі сходу на захід -170 км, із півночі на південь – 230 км
Географічні дані:
Область розташована у двох природно - кліматичних зонах – Полісся і Лісостепу.
По території області протікає 221 річка. Найбільші: Тетерів, Случ, Ірпінь, Ірша,
Уж.
Кордони:
Межує з Вінницькою, Київською, Рівненською, Хмельницькою областями,
Республікою Білорусь.
Адміністративно-територіальні одиниці
Міст обласного значення – 5:
Бердичів, Житомир, Коростень, Малин, Новоград-Волинський.
Міст районного значення
6
Селищ міського типу
43
Сільських населених пунктів
1619
Кількість районів у місті Житомирі 2
Кількість районів – 23:
Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, ВолодарськоВолинський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський,
Лугинський, Любарський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський,
Овруцький, Олевський, Попільнянський, Радомишльський, Романівський,
Ружинський, Червоноармійський, Черняхівський, Чуднівський.
7
Чисельність наявного населення за станом на 01.01.11 – 1279 тис. чол
2,8 % від населення України
у тому числі:
міське – 741,2 тис. чол
сільське – 537,8 тис. чол
Коротка історична довідка
У давні часи на території області жили слов’янські племена, нащадками
яких стали древляни. Найдавнішим містом і водночас резиденцією князів у
древлянській землі був Іскоростень (нині Коростень).
З утворенням Київської Русі древлянська земля увійшла до її складу.
Наприкінці XIII - на початку XIV ст. землі області увійшли до Литовського
великого князівства. За Люблінською унією 1569 року територія Житомирщини в
складі Правобережної України потрапила під владу Польщі.
Після Третього поділу Польщі (1795 р.) переважна частина території області
увійшла до складу Волинської губернії, центром якої з 1804 року став Житомир.
Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету в 1923
році здійснено адміністративно – територіальний поділ Волинської губернії
шляхом утворення на території майбутньої Житомирської області
Коростенського, Новоград – Волинського та Житомирського округів, до складу
яких увійшли відповідні міста та райони. Наступне глобальне адміністративно –
територіальне реформування було здійснено згідно з постановою ЦВК СРСР
від 22 вересня 1937 р., у ході якого зазначені округи були ліквідовані та утворена
Житомирська область шляхом поділу Київської області, а також приєднання до
неї м. Бердичева, Дзержинського (нині Романівський), Любарського, Чуднівського
та Янушпольського районів Вінницької області. В даний час за своїми розмірами
область входить до числа найбільших в Україні – займає п’яте місце. Протяжність
території області із заходу на схід – 170 км., із півночі на південь – 230 км.
Природні ресурси (корисні копалини)
Потужний потенціал добувної галузі Житомирщини базується на розвіданих
природних ресурсах регіону.
У надрах області виявлено поклади розсипного ільменіту, комплексних
апатит-ільменітових руд, самоцвітів, кварцитів, облицювального каменю,
каолінів, мінеральної сировини для виробництва різних будівельних матеріалів,
бурого вугілля, торфу, пірофіліту.
На території області суб’єктам господарювання надано 227 спеціальних
дозволів на користування надрами з метою експлуатації затверджених запасів
корисних копалин.
У галузі функціонує 54 великих, середніх та вагомих за обсягами
виробництва підприємств основного кола.
8
Запаси титану на Житомирщині складають понад 85% усіх розвіданих
запасів титанових руд України. Видобуток титанових (ільменітових) руд в області
здійснює філія „Іршанський ГЗК” ЗАТ „Кримський титан”, ТОВ „ВалкиІльменіт”, які спільно з Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом,
розташованим у Дніпропетровській області, повністю забезпечують товарними
концентратами заводи України, значна частина з них - експортується.
У листопаді 2010 року введено в експлуатацію ще одне підприємство, що
спеціалізуватиметься на видобуванні та переробці ільменіту – ТОВ
«Межиріченський ГЗК».
Підприємствами розробляються тільки розсипні родовища титану.
Стратегічним напрямом їх подальшого розвитку є розробка розвіданих
корінних комплексних родовищ титано-апатитових руд - Стремигородського,
Кропивенського, Торчинського, Федорівського у Коростенському, ВолодарськоВолинському та Черняхівському районах. По Стремигородському та
Кропивенському родовищах здійснюються проектні роботи з технікоекономічного обґрунтування ефективності їх промислового освоєння.
Область володіє унікальним Волинським родовищем п`єзокварцу, запаси
якого також вміщують супутню сировину – різноманітне напівдорогоцінне
каміння: моріон, берил, топаз, гірський кришталь, аметист, опал, халцедон, агат. У
попередні роки це родовище розробляло ПАТ “Кварцсамоцвіти”.
У геологічній будові надр значне місце відведено міцним кристалічним
породам.
Група нерудних корисних копалин представлена кварцитами з унікальних
Овруцького та Товкачівського родовищ, на яких сконцентровано близько 84%
усіх запасів цієї сировини в Україні. Щороку видобування кварциту на родовищах
складає майже 80 відсотків від загальнодержавного обсягу, що повністю
задовольняє потреби вітчизняних металургійних заводів. Водночас, враховуючи
потенційні можливості родовищ, завершено будівництво нових сучасних ліній з
випуску щебеневої продукції з кварцитів, що дозволяє щороку переробляти понад
3 млн.тонн гірничої маси.
Особливе місце в мінерально-сировинному потенціалі області займають
поклади декоративно-облицювального каменю.
Розвідані запаси різновидів облицювального каменю складають 60% від
загальноукраїнських, а запаси лабрадоритів і габро становлять майже 90% запасів
цих корисних копалин в Україні. По їх запасам, регіон займає лідируючі позиції
не тільки в державі, але й у Європі.
Видобування та обробку природного каменю віднесено до пріоритетних
напрямків економічної діяльності держави.
На сьогодні на Житомирщині обліковується 82 родовища природного
(блочного) каменю з широкою гамою кольорових та декоративних властивостей, з
загальними запасами 135 млн. куб. м. До розробки залучено 57 родовищ, які
зосереджені у Володарсько-Волинському, Коростишівському, Черняхівському,
Малинському, Коростенському, Житомирському районах.
Протягом 2010 року гірничими підприємствами, що входять до основного
кола, видобуто понад 65 тис.куб.метрів блочного облицювального каменю, що
складає 112% до виробництва січня-грудня 2009 року.
9
Розвинена сировинна база для виробництва щебеню та бутового каменю
представлена 67 родовищами будівельного каменю, з яких розробляється 32.
Протягом 2010 року на щебеневих заводах області виготовлено товарної
продукції у обсязі 12,0 млн.куб.метрів, що складає 112,5% до обсягу виробництва
2009 року.
У 2010 році випуск виробів з облицювального блочного каменю становив
42% від загальнодержавних обсягів, а виробництво щебеню та каменю дробленого
26,4%.
Резерв області щодо розвіданих родовищ будівельного каменю, що
розташовані в економічно привабливих для потенційного інвестора районах – в
межах розташування залізничних комунікацій, вичерпано. Для ведення робіт з
пошуків перспективних ділянок у 2009 році надано 25 спецдозволів на
геологорозвідку.
Гірничорудні корисні копалини представлені польовошпатною сировиною,
каоліном, сланцями пірофілітовими. Сировина польовошпатна – важлива
складова для фарфоро-фаянсової промисловості, налічує два родовища:
Грузлівецьке родовище пегматиту та родовище „Гірне”, з запасами 549 тис. тонн
сировини. Обидва розробляються. Сланці пірофілітові представлені двома
родовищами – Нагорянським і Кур'янівським. Пірофіліт Нагорянського родовища,
згідно позитивного висновку по результатам науково-дослідних робіт, виконаних
в останні роки, планується використовувати в металургії.
На території Житомирщини знаходиться одне із найвідоміших в державі
каолінове родовище, на базі якого ще з кінця XVIII ст. працюють фарфорофаянсові заводи (Баранівський, Коростенський, Городницький). У даний час
детально розвідані 4 родовища каолінів. На одному родовищі у Баранівському
районі геологорозвідувальні роботи продовжуються.
Завершено детальне геологічне до вивчення одного з найбільших ВеликоГадоминецького родовища каолінів в Бердичівському районі, з загальними
запасами сировини 315 млн. тонн. На даний час здійснюються заходи щодо
введення родовища в експлуатацію.
Значні перспективи для підприємств аграрного сектору пов`язані з
розробкою перспективного Білокоровицького родовища карбонатної сировини
для вапнування кислих ґрунтів.
За рахунок накопичення продуктів фізичного та хімічного руйнування
кристалічних порід в області сформовано значні запаси будівельних пісків,
керамічних та цегельно-черепичних глин.
Держбалансом враховано 4 родовища для виробництва скла та 21 родовище
піску будівельного, з яких розробляється та готується до розробки 5.
Із 77 розвіданих родовищ цегельно-черепичної сировини в області, право на
розробку надано по 11 родовищах.
Підземні прісні води в області для питного та виробничо-технічного
постачання розвідано на 36 ділянках, мінеральні води для лікувальних цілей на 9.
За наявністю родовищ торфу високої якості в області існують значні
перспективи нарощування добування паливно-енергетичних корисних копалин.
Розвідано 187 родовищ торфу, з яких розробляється 3.
10
Головним підприємством з розробки зазначених родовищ є державне
підприємство “Житомирторф”, філії якого виготовляють паливний торфобрикет
та торф сільськогосподарського призначення.
При планових обсягах виробництва запаси родовищ, що розробляються,
забезпечать роботу філій більш як на 50 років.
Існують перспективи пошуків нових родовищ сульфідного нікелю на
північному заході Українського щита у Красногірсько-Житомирській зоні. В її
межах пошуковими роботами виявлено Прутівське родовище мідно - нікелевих
руд та складено техніко-економічне обґрунтування доцільності його детальної
розвідки та промислового освоєння.
По багатьох корисних копалинах область здатна не тільки задовольнити
внутрішні потреби, але й створити значний експортний потенціал.
Заповідники Житомирської області
За станом на 01.01.11 на території області розташовано два об’єкти
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення:
Поліський природний заповідник та природний заповідник «Древлянський».
Поліський природний заповідник займає площу -20104 га.
Територія природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
розташована на півночі області в Овруцькому та Олевському районах. Охоронний
режим встановлено з 1968 року.
Найбільш типовими ландшафтами даної території зображений великими
болотними масивами, сосновими лісами, унікальними водно-болотними
угрупованнями. Переважають соснові ліси, зокрема середньовікові та
пристигаючі – зеленомошні, чорнишеві, лишайникові, сфагнові, а також березовососнові.
У заповіднику охороняється 45 видів ссавців, 195- птахів, 11-земноводних, 7
– плазунів, близько 1000 –комах та 19 видів риб.
Флора має бореальний та неморальний характер і включає 607 видів вищих
рослин, 139 – мохів та 149 лишайників, десятки видів грибів і водоростей.
Відповідно до рішення Бюро Рамсарської конвенції від 29.07.04
міжнародного статусу надано частині водно-болотних угідь Поліського
природного заповідника загальною площею 2145 га під назвою «Поліські болота».
Указом Президента України від 11.12.09 № 1038/2009 «Про створення
природного заповідника «Древлянський» на території Народицького району
створено природний заповідник «Древлянський» площею 30872,84 га в межах
заказника «Древлянський».
Роботи по розробці Проекту організації території та охорони природних
комплексів природного заповідника «Древлянський» планується виконати до 2013
року. На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» та
Указу Президента України від 23.05.05 № 838/2005 протягом 2009 року в області
проводилася цілеспрямована робота щодо розширення мережі природнозаповідного фонду.
11
За результатами проведених досліджень рішеннями обласної ради від
28.05.09 №819, від 09.09.09 №883 і від 13.11.09 № 949 на території області
створено 9 природоохоронних об’єктів місцевого значення загальною площею
3462 га та розширено межі трьох існуючих на загальну площу 211,4 га, внаслідок
чого площу заказників місцевого значення збільшено на 3673,4 га.
Нині на території області налічується 203 об’єкти природно-заповідного
фонду загальною площею 126,29 тис. га, відсоток заповідності становить 4,2%.
Як наслідок на території області є два природні заповідники та 36 пам’яток
природи.
Структура природно-заповідного фонду
Назва категорії заповідності
Кількість об’єктів,
шт.
1. Території та об’єкти природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення
Національні природні парки
Природні заповідники
2
Біосферні заповідники
Парки-пам’ятки
садово5
паркового мистецтва
Заказники
10
Пам’ятки природи
2
Ботанічні сади
1
Зоопарки
Дендропарки
Разом
20
2. Території та об’єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення
Заповідні урочища
Заказники
135
Пам’ятки природи
35
Ботанічні сади
Зоопарки
Дендропарки
3
Площа га
50976,84
121,86
6757
51
35,4
57240,04
73842,36
93,69
14,9
2. Території та об’єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення
Парки-пам’ятки
садовопаркового мистецтва
Регіональні ландшафтні парки
Разом
18
242,04
191
74192,99
Всього
211
132133,03
12
Структура земельного фонду
Територія, усього
2982,7
тис.га
1517,1
тис.га
1085,3
тис.га
1117,1
тис.га
Забудовані землі
89,4
тис.га
Землі водного фонду
48,7
тис.га
210,3
тис.га
1098,01
тис.га
у тому числі:
сільськогосподарські угіддя
3,7 % від площ с.-г. угідь України
з них:
рілля
Ліси й інші лісовкриті площі
Інші землі
* Частка розпайованої землі
Питома вага в економіці України
Продукція промисловості
Товари народного споживання
Валова продукція сільського господарства
у тому числі:
рослинництво
тваринництво
Товарооборот
1,4 %
3,3 %
3,2 %
3,4 %
2,1 %
13
Промисловість
Кількість підприємств, що заходяться на самостійному балансі
369 одиниць
Галузева структура промисловості по видах економічної
Питома
діяльності
вага,
%
Промисловість
100,0
Добувна промисловість
9,2
у тому числі:
видобування енергетичних матеріалів
видобування неенергетичних матеріалів
9,2
Обробна промисловість
74,4
з неї:
харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських
32,1
продуктів
Легка промисловість
4,9
у тому числі:
текстильна промисловість та пошиття одягу
2,7
виробництво шкіри та шкіряного взуття
2,2
Виробництво деревини-та виготовлення виробів з неї
2,7
Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича
5,5
справа
Хімічна і нафтохімічна промисловість
4,9
у тому числі:
хімічне виробництво
3,6
виробництво гумових та пластмасових виробів
1,2
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
11,1
(будматеріалів та скловиробів)
Металургія та оброблення металу
6,3
Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування
6,1
у тому числі:
виробництво машин і устаткування
5,0
виробництво електричного та електронного устаткування
0,7
виробництво транспортних засобів та устаткування
0,5
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
16,4
Інші галузі
0,9
14
Промислове виробництво
Темп росту за останні три роки у %
Роки
№
Назва показника
з/п
2008
2009
2010
Прогноз
2011
1
2
3
4
5
6
1.
Індекс промислового
виробництва,%
Бартер у промисловості, %
Частка збиткових підприємств по
промисловості
106,3
79,3
108,2
106
-
-
-
-
43,5
45,5
46,9
-
2.
3.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу у 2010 році - 8391,6 грн.
* За січень 2011 року – 675,3 грн.
Фінансовий стан промислових підприємств:
Частка збиткових підприємств 46,9 %
Частка простроченої заборгованості:
Дебіторська – 61,8 %
Кредиторська – 59 %
Іноземні інвестиції у 2011 році:
Обсяг на одну особу – 192,3 дол. США
Зовнішньоекономічна діяльність у 2010 році:
Темп приросту експорту товарів – 8,3 %, експорт послуг – 7,5 %
Обсяг експорту товарів на одну особу – 307,9 дол. США
Обсяг експорту послуг на одну особу – 334,9 дол. США
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 34,5 тис.дол. США
Виконання місцевих бюджетів до плану на 2010 рік – 102,5 %
Доходи місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів)
на 1 особу за 2010 рік – 1190,1 грн.
Доходи місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)
на 1 особу за 2010 рік – 3383,6 грн.
Податкові надходження на одну особу за 2010 рік – 989,5 грн.
Частка простроченої заборгованості :
Дебіторської – 4 %
Кредиторської – 34,4 %
Фінансові та кредитні установи
№
з/п
1.
Назва банківської установи
ВАТ “Ощадбанк”
Статутний
капітал
Кількість
філій
банків
Кількість
відділень
банків
-
1
80
15
№
з/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Назва банківської установи
Житомирська обласна дирекція АТ
“Райффайзен Банк Аваль”
ПАТ “Західінкомбанк”
РУ ПАТ КБ „Приватбанк”
ПАТ Промінвестбанку
ВАТ "ВТБ Банк"
КМФ АКБ " Укрсоцбанк"
"УКРІНБАНК" м.Житомир
АБ " ЕНЕРГОБАНК"м.Житомир
ВАТ " Держ.екс-імп.банк"
ПАТ "Банк Національний кредит"
ПАТ"Перший інвестиційний Банк"
ФАБ "УКООПСПІЛКА "
АКБ "Київ"
ВАТ КБ "Надра" Житомирське РУ
АКБ "Імексбанк"
АКБ "Форум"
ВАТ ВіЕйБі Банк
ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК"
АБ "Брокбізнесбанк"
ПАТ КБ "Хрещатик"
ПАТ КБ " ПРАВЕКС-БАНК"
АБ "Експрес-банк"
"Експрес-банк"
25. АБ "Таврика"
26. ФКД ВАТ "Інпромбанк"
Іршанське відділення АБ
27.
"Кліринговий дім"
28. "ЦРУ АТ Банк "Фінанси та кредит"
29. ПуАТ "СЕБ Банк"
30. АТ "УкрСиббанк"
31. АТ "Сведбанк"
32. ВАТ "Кредитпромбанк"
33. АТ "ОТП Банк"
34. АБ "Укргазбанк"
35. АТ "РОДОВІД БАНК"
36. ПАТ "ПУМБ" в м.Києві
Житомирське ЦРВ ПАТ
37.
"Мегабанк"
38. АТ "Ерсте банк"
Відділення № 2 ВАТ "БМ Банк"
39.
Статутний
капітал
Кількість
філій
банків
Кількість
відділень
банків
-
1
38
-
1
1
3
1
1
1
1
1
1
-
6
84
1
7
8
4
3
4
2
3
1
10
3
2
5
1
6
1
12
3
1
-
-
1
1
-
2
5
2
14
1
24
4
5
1
2
-
1
2
-
1
-
16
№
з/п
Назва банківської установи
40. ПАТ "Дельта банк"
Відділення № 39 КФ ВАТ
41.
УніКредит Банку
Житомирське відділення №1
42.
ПАТ "Універсал Банк"
Житомирське відділення
43.
ВАТ "Агрокомбанк"
44. ЗАТ "АКЦЕНТ-БАНК"
45. "ЖРУ АБ "Полтава-банк"
ЖРВ ПАТ "Банк інвестицій та
46.
заощаджень"
47. "Житомирське ПАТ "Альфа-банк"
48. АТ "Сбербанк России"
Відділення № 3 ТОВ
48.
"Фортуна-банк" у м.Коростень
50. КФ АКБ "ЧБРР"
51. Вінницька Дир.АТ "Індекс-Банк"
Відділення № 1 ВАТ "Банк Кіпру"
52.
м.Житомир
Відділення №13 ВАТ АБ
53.
"Бізнес Стандарт"
54. ТОВ "Банк Ренесанс Капітал"
55. ВАТ АКБ "Капітал"
Статутний
капітал
Кількість
філій
банків
Кількість
відділень
банків
-
-
1
-
1
-
1
-
1
4
2
-
1
1
1
-
1
1
7
-
1
в стадії
ліквідації
в стадії
ліквідації
в стадії
ліквідації
1
1
1
-
56.
АТ " Градобанк" м.Житомир
-
57.
КБ "ПРИВАТБАНК " м.Житомир
-
58.
ТОВ "Укрпромбанк"
Перше Житомирське від. ВАТ СКБ
59.
"Дністер"
-
ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ :
-
-
-
-
в стадії
ліквідації
16
378
17
Назва
Митниці
Кількість
Митні пости
5
Пункти пропуску, в тому
5
числі:
Автомобільні/залізничні
3/1
Транспортний комплекс і зв'язок
Наявність підприємств:
Залізничних станцій
65
Авіаційний транспорт
Наявність: авіакомпаній
аеропортів
1
Автомобільний
транспорт
Підприємств (АТП)
30
Виконують перевезення
30
пасажирські
25
вантажні
5
Наявність автомобільних
8516,6
доріг
Загального
1052,9
Республіканського
Місцевого значення
7463,7
Морський
та річковий транспорт
Підприємств
Вантажних
Пасажирських
Порти:
морських
річкових
Зв’язок загального
користування:
220266
Наявність телефонного
зв’язку у містах
65356
селах
Міських телефонних
125
станцій
Сільських телефонних
586
станцій
Наявність вишок
мобільного зв’язку
380
Кількість абонентів
мобільного зв’язку
Кількість основних
22,9
телефонів на 100 жителів
Чисельність
працюючих
171
113
71/36
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
км
км
км
км
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
тис.апаратів
тис.апаратів
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
18
одиниць
Поштові заклади
Наявність відділів у містах
Міських
112
Сільських
436
Пересувних відділень
34
кількість працюючих
близько
4 тис. чол.
Сільське господарство
1427
один.
Кількість агропромислових формувань, всього
У тому числі:
Колективні сільгосппідприємства
один.
204
Приватні підприємства
один.
263
Господарські товариства
один.
744
Фермерські господарства
один.
216
Інші суб’єкти господарювання
один.
Структура валового виробництва сільського господарства (попередні дані)
Рослинництво:
Тваринництво:
Виробництво сільгосппродукції на одну особу
(усі категорії господарств)
56,3
43,7
%
%
2482
грн.
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
Зерно та зернобобові культури
Цукровий буряк
Соняшник
Соя
Ріпак
Хміль
Картопля
Овочі
Виробництво
рослинницької продукції
(усі категорії господарств),
тис.тонн
1086,9
304,1
26,9
66,2
20,3
0,6
1166,2
209,4
Середня
урожайність на
1 га, центнерів
29,4
233
15,4
17,5
14,3
8,5
197
212,2
19
М’ясо (реалізація)
Молоко
Яйце
Риба
Виробництво
тваринницької продукції
(усі категорії господарств),
тис.тонн
72,4
578,4
489,4
0,5
Одиниця виміру
тис.тонн
тис.тонн
млн.штук
тонн
Споживчий ринок
Підприємств торгівлі
з них: магазинів
Підприємств ресторанного
господарства
Зареєстрованих ринків
Обсяг роздрібного товарообороту
на одну особу (у середньому за рік)
Питома вага підприємств
споживчих товариств в обсязі
роздрібного товарообороту області
Обсяг роздрібного товарообороту
системи споживчої кооперації на
одну особу ( у середньому за рік)
Кількість
2080
1700
620
одиниць
одиниць
одиниць
63
3841,2
одиниць
грн.
6,1
%
1019
грн.
Мале підприємництво
Кількість малих підприємств
на 10 тис.осіб
Кількість найманих працівників на
малих підприємствах
Обсяг виробленої продукції (робіт і
послуг) малими підприємствами
Від загального обсягу виробленої
продукції (робіт, послуг) області
Питома вага надходжень від
підприємств малого бізнесу до
обласного бюджету
Кількість зареєстрованих
підприємців, фізичних осіб:
51
один.
48 819
чол.
5 746,4
млн.грн.
28
%
44,9
%
119,809
один.
20
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Чисельність пенсіонерів
у тому числі:
За віком
По інвалідності, регресники
За вислугою років
Які отримують соціальні пенсії
Міністерства оборони України
Міністерства внутрішніх справ
України
Служби безпеки України
Соціальний захист
418168
305851
1084
4507
4866
16919
5468
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
498
чол.
Виплата пенсій, соціальних допомог Місячний фонд
411882,4
Заборгованість з виплати пенсій
Немає
Заборгованість з виплати
соціальних допомог
(Кредиторська заборгованість
154 866 097,19
станом на 01.01.11 – доплати та
компенсації передбачені
громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
Заробітна плата
Середньомісячна заробітна плата
1758
Місячний фонд оплати праці
455035,6
Рівень життя
Обсяг номінальних доходів
6 809
населення
Темп росту реальних наявних
113,2 %
доходів населення
Номінальний доход на одну особу
5 593
Заборгованість заробітної плати (на 01.01.2011)
Всього
25266,4
В економіці
25266,4
В сільському господарстві
780,9
В бюджетній сфері
0
Заборгованість державного
92,8
бюджету
Заборгованість місцевого бюджету
0
*** - Інформація за ІІІ квартал 2010 року
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
млн.грн.
Індекс
грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
21
Трудові ресурси
Економічно-активне населення у (віці 15-70р.) за
методологією МОП (за 9 місяців 2010р.):
у тому числі:
Працездатного віку
Особи старшого віку, зайняті в економіці
Підлітки, зайняті в економіці
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього
(вік: 15-70р.)
у тому числі зайнято по колу великих підприємств:
У промисловості
У сільському господарстві
В інших галузях
В державному управлінні
Демографічні дані, тенденції
Народилось, 2010
Померло, 2010
Щільність населення, осіб на 1 кв.км за станом на 1 км2
Міграційні процеси, осіб
Кількість прибулих
Кількість вибулих
624,8 тис. чол.
557,5
564
254,9
65,4
15,6
153
20,9
14678
21227
43
23543
23835
Стан ринку праці %
Рівень зайнятості – 59,9 %
Рівень зайнятості населення у працездатному віці – 65 %
Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.11 – 2,8 %
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Наука
Наука
Одиниць
Кількість працюючих, чол.
Науково-дослідні
установи
10
-
Конструкторські бюро
11
-
Проектні установи
34
-
Філіали НАНУ
-
-
Інші установи
27
-
22
Освіта
Навчальні заклади
Вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, ІІІ рівня
акредитації
Чисельність студентів
Кількість
5
один.
33,3
чол.
Кількість
Навчальні заклади
Чисельність викладачів
1858
чол.
Кількість вищих навчальних закладів ІІ-І рівнів акредитації
22
один.
Чисельність студентів
17,6
чол.
Чисельність викладачів
1,5 тис.
чол.
Кількість професійно-технічних навчальних закладів
28
один.
Чисельність учнів
10,7 тис. чол.
Чисельність викладачів
1,3 тис.
чол.
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів
833
один.
Чисельність учнів
135,1 тис. чол.
Чисельність вчителів
18,4 тис. чол.
Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)
17
один.
Чисельність учнів
2,3 тис.
чол.
Чисельність вчителів
1,03 тис. чол.
Кількість постійних дошкільних закладів
620
один.
Чисельність дітей
42 тис.
чол.
Чисельність персоналу
8,7 тис.
чол.
Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості
дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів,
65
один.
авіа любителів, інші)
Чисельність дітей
51,1 тис. чол.
Кількість шкільних бібліотек
773
один.
Бібліотечний фонд
7596,6
один.
тис.
Кількість книжкових магазинів
один.
Книжковий фонд
один.
Охорона здоров’я
Медичні заклади
Кількість лікувальних закладів, поліклінік,
амбулаторій, профілакторіїв
Кількість ліжок
Кількість лікарів
Кількість середнього медичного персоналу
Кількість санаторіїв-профілакторіїв
Кількість ліжок
Курортно-оздоровчих будинків відпочинку
Кількість ліжок
558
один.
9551
4544
13641
4
1010
8
578
місць.
чол.
чол.
один.
місць
один.
місць
23
Медичні заклади
Забезпеченість
лікарняними
ліжками
у
розрахунку на 10 тис. населення
Планова ємність амбул-поліклініч закладів
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних
закладів у розрахунку на 10 тис. населення
Кількість ФАПів
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
Кількість аптек
Забезпеченість водою
74,7
ліжок
30384
236,15
відв.за зміну
відв.за зміну
834
35,3
один.
чол.
324
79 % (21%
перевищення
гігієнічних
нормативів)
один.
-
Культура
Кількість:
Філармоній
Консерваторій
Театрів
Кінозалів
Бібліотек
закладів культури клубного типу
Музеїв
будинків культури
центрів дозвілля
сільських клубів
клубів за інтересами
дитячих музичних шкіл
дитячих шкіл мистецтв
дитячих художніх шкіл
школи естетичного виховання
одиниць
чоловік
1
2
7
921
1035
25
457
578
188
25
10
6
41
150
210
43
1530
2147
215
1479
2736
1133
Перелік найвизначніших пам’яток
Кількість пам’яток
Історії
Архітектури (національного значення)
Архітектури (місцевого значення)
Культури (монументального мистецтва)
Природи
Археології
Монументального мистецтва
Інше
одиниць
Кількість
обслуговуючого
персоналу
(чол.)
2318
51
252
83
2
795
80
-
150
500
-
24
Видатні історичні постаті регіону
В галузі
Економіки
Історії
Культури
Прізвище, ініціали
Посада, професія, фах
Олег Ольжич
(Олег Олександрович Український поет і археолог
Кандиба)
Український поет, перекладач,
публіцист, громадський діяч,
Рильський
академік, директор Інституту
Максим Тадейович мистецтвознавства, фольклору та
етнографії Академії Наук
України
Борис Тен
(Микола Васильович Письменник, перекладач
Хомичевський)
Композитор, диригент і педагог,
один із основоположників
Лятошинський
модерного напрямку в
Борис Миколайович
українській музиці
Леся Українка
(Лариса Петрівна
Косач)
Українська поетеса
Ріхтер Святослав
Теофілович
Піаніст
Релігія
№
Назва конфесії
1.
Українська
православна церква
2.
Українська
православна церква
Київського
патріархату
Старообрядці
3.
Кількість
віруючих
300 000
200 000
600
Дані про керівництво конфесії,
тел.
м. Житомир, вул. Подільська, 19,
тел. 37-27-92, архієпископ Гурій;
м. Овруч. вул. Соборна, 3,
тел. 2-21-22, архієпископ
Віссаріон.
м. Житомир, пров. 9
Піонерський, б.5, 46-62-40;
42-07-42., архієпископ Ізяслав
м. Житомир, пров. Каракульний,
6, тел. 25-34-26,
Бабичев М.В.
25
№
Назва конфесії
4.
Українська грекокатолицька церква
5
Римсько-католицька
церква
13000
6.
Церква
євангельських
християн-баптистів
6000
7.
Церква християн
віри євангельської
4000
8.
Харизматичні
церкви
8000
9.
Церква Адвентистів
Сьомого Дня
3000
10.
Релігійна
організація Свідків
Єгови
Новоапостольська
церква
Іудейські релігійні
організації
700
11.
12.
Кількість
віруючих
800
80
3000
13.
Німецька
євангелічнолютеранська церква
50
14.
Українська
лютеранська церква
200
15.
Релігійні громади
Товариства
Свідомості Крішни
Релігійні громади
РУНвіри
160
16.
50
Дані про керівництво конфесії,
тел.
м. Житомир, Майдан Соборний,
4, кв. 15, тел. 47-28-85,
адміністратор для вірних УГКЦ
о. Віталій Сидорук
м. Житомир, вул. Басейна, 9/7,
тел. 47-49-28, єпископ-ординарій
Києво-Житомирської дієцезії Ян
Пурвінський
м. Житомир, вул. Максютова,
208, тел.25-08-04, голова
обласного об’єднання церков
ЄХБ Кравченко О.Я.
м. Коростень, вул.Свердлова, 63а, тел. 4-33-63, голова обласного
об’єднання церков ХВЄ
Бричка В.Д.
централізованого органу немає,
всі громади є автономними у
своїй діяльності
м. Житомир, вул. Київське шосе,
53, т. 36-17-53,
Артемчук О.М.
м. Житомир, Памірський М.С.
тел. 42-13-82,
м.т.067-1538213
м. Житомир, вул. Довженка, 39,
кв. 126 , Макаренко М.К.
м. Житомир, вул. м. Бердичівська,
7, тел. 22-66-08,22-77-34
рабин Шлоймо Вільгельм
м. Житомир,
вул. Коцюбинського, 5.
Каменець А.Ф.,
тел. 24-27-68, 096-1121050
централізованого органу немає,
всі громади є автономними у
своїй діяльності
м Житомир, Українець Олег
Олексійович, тел. (243) 24-284
м. Житомир, вул. Л. Українки, 42,
кв. 55, тел. 22-47-23, Юшкевич
Григорій Андрійович
26
Кількість культових будівель
Всіх культових будівель по Житомирській області (церкви, монастирі,
костели, молитовні доми, синагоги, інше) – 1297.
Спортивні об’єкти
Назва об'єктів
Мережа
кількість
одиниці
Стадіони (з трибунами на 1500 місць і більше)
Спортзали (площа не менше 162 кв.м.)
Плавальні басейни
Спортивні майданчики
Фізкультурно-оздоровчі центри (комплекси)
Лижні бази
Стрільбища, тири
Тренажерні зали
Інші спортивні споруди
32
515
8
1264
502
1
271
2015
од.
од.
од.
од.
од.
од.
од.
од.
од.
СУСПІЛЬНО – ПОЛІТИЧНІ ДАНІ
ОРГАНИ ВЛАДИ
Органи місцевого
самоврядування
кількість,
один.
депутатів,
осіб
Обласна рада
Міські ради ( міст
обласного значення)
Міські ради ( міст
районного значення)
Районні ради
Селищні ради
Сільські ради
1
5
112
246
чол.
чол.
51
860,3
чол.
чол.
6
204
чол.
101,5
чол.
23
40
579
1250
903
8228
чол.
чол.
чол.
313,5
375,1
2607
чол.
чол.
чол
2
100
чол.
194,5
чол
Районні в місті
ради
штатних
працівників, осіб
27
Виконавчі органи влади
кількість,
один.
працівників,
осіб
Обласна державна
адміністрація ( всього) :
Апарат облдержадміністрації
Управління
Відділи
Інспекції
Інші структури
Районні державні адміністрації
(всього):
Апарати райдержадміністрацій
18
653,5
1
14
2
2
23
108
520
58,5
75
2581,5
23
670
Управління
91
1465
Відділи
151
418,5
Інспекції
-
-
26
124,5
Інші структури
•
Інформація за 2009 р.
Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади
(управління, представництва)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Назва органу,
установи, організації
Державне управління охорони навколишнього природного
середовища в Житомирській області
Головне управління Пенсійного фонду України в
Житомирській області
Житомирський обласний центр зайнятості
Державна податкова адміністрація у Житомирській області
Житомирське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України
Головне управління Державного казначейства України у
Житомирській області
Контрольно-ревізійне управління в Житомирській області
Житомирське обласне управління у справах захисту прав
споживачів
Регіональне відділення фонду державного майна України по
Житомирській області
Головне управління статистики у Житомирській області
Головне управління Держкомзему у Житомирській області
Чисельність
держсл.
Фактично
працюють
40
1042
523
1458
20
574
211
15
61
386
-
28
№
з/п
Назва органу,
установи, організації
Фактично
працюють
12.
Житомирське обласне відділення Фонду соцзахисту інвалідів
Житомирське територіальне управління Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
Державна інспекція з контролю за цінами в Житомирській
області
Головне управління ветеринарної медицини в Житомирській
області
Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Представництво Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва у Житомирській
області
Житомирський обласний сектор з питань банкрутства
Управління державної служби Головного управління
державної служби України в Житомирській області
Житомирський обласний військовий комісаріат
Територіальне управління Держгірпромнагляду по
Житомирській області
Головне управління юстиції у Житомирській області
Територіальне управління державної судової адміністрації в
Житомирській області
Господарський суд Житомирської області
Апеляційний суд Житомирської області
Управління Державного департаменту України з питань
виконання покарань в Житомирській області
Територіальна державна інспекція праці у Житомирській
області
Житомирське обласне управління лісового та мисливського
господарства
Житомирська обласна державна насіннєва інспекція
Державна інспекція з карантину рослин в області
Житомирський апеляційний господарський суд
Житомирський відділ міграційної служби
Житомирський обласний центр по нарахуванню та
здійсненню соціальних виплат
Північне регіональне управління Державної прикордонної
служби України
Державна екологічна інспекція в Житомирській області
Державна інспекція захисту рослин Житомирської області
Житомирський окружний адміністративний суд
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у
Житомирській області
Житомирська обласна державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
24.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
12
33
121
20
8
59
488
21
55
72
72
41
48
37
135
8
87
52
40
-
29
Дані про судові та контролюючі органи
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Назва
Управління державної
судової адміністрації в
Житомирській області
Апеляційний суд
Житомирської області
Міські суди області
Апеляційний
господарський суд
Господарський суд
Житомирської області
Житомирський окружний
адміністративний суд
КРУ в Житомирській
області
Житомирський апеляційний
адміністративний суд
9. Державна податкова
адміністрація в
Житомирській області
10. Управління Державного
департаменту України з
питань виконання покарань
в Житомирській області
8.
* держслужбовців
** всього працівників
Чисельність
працюючих, чол.
Примітка
21
*держслужбовців
72
*держслужбовців
-
25 районних та міських
судів
*держслужбовці
55
*держслужбовці
64
*держслужбовців
-
*держслужбовців
211
*держслужбовців
95
*держслужбовців
72
*держслужбовців
30
Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради,
дорадчі служби, комітети, спілки, інше
№
з/п
Назва
Кількість членів, чол.
Дані про керіника
1.
Колегія обласної державної
адміністрації
19
Рижук С.М. – голова
обджержадміністрації
2.
Координаційна рада з
питань взаємодії державних
органів влади з
громадськими
організаціями інвалідів
Тендерний комітет
21
Балюрко В.С. –
заступник голови
облдержадміністрації
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Конкурсна комісія з питань
визначення переліку
підприємств
агропромислового
комплексу для отримання
права для надання
державної підтримки через
механізм здешевлення
кредитів
Координаційна рада з
питань розвитку
підприємництва
11
Орлов І.В. –
заступник голови
облдержадміністрації
12
Дейсан М.М. заступник голови
облдержадміністрації
16
Орлов І.В. –
заступник голови
облдержадміністрації
37
Рижук С.М. –
голова
облдержадміністрації
Міжвідомча комісія з
питань упорядкування
розвитку споживчого ринку
13
Орлов І.В. –
заступник голови
облдержадміністрації
Тристороння соціальноекономічна рада
33
Рада вітчизняних та
іноземних інвесторів при
облдержадміністрації
Олещенко М.М. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації
31
№
з/п
9.
Назва
Громадська гуманітарна
рада
Кількість членів, чол.
Дані про керіника
22
Рижук С.М. –
голова
облдержадміністрації
Рижук С.М. –
голова
облдержадміністрації
Рижук С.М. –
голова
облдержадміністрації
Балюрко В.С. –
заступник голови
облдержадміністрації
Балюрко В.С. –
заступник голови
облдержадміністрації
10. Рада регіону
74
11. Обласний комітет з
економічних реформ
31
12. Обласна рада з питань
протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції СНІДу
13. Обласна міжвідомча
координаційна рада з
питань ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів
14. Координаційний комітет
по ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС
30
15. Координаційна група
Антитерористичного
центру
16. Обласний комітет для
доступності інвалідів та
інших мало мобільних груп
населення до об‘єктів
соціальної та інженернотранспортної
інфраструктури
17. Координаційна рада з
питань ліцензування в
області фізкультурно
оздоровчої та спортивної
діяльності
18. Обласна координаційна
рада з питань залучення,
використання та
моніторингу міжнародної
технічної допомоги
19. Регіональна рада з питань
інноваційного розвитку
9
14
9
Олещенко М.М. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації
Наумов О.В.начальник
управління СБУ в
області
Балюрко В.С. –
заступник голови
облдержадміністрації
17
12
13
23
Балюрко В.С. –
заступник голови
облдержадміністрації
Орлов І.В. –
заступник голови
облдержадміністрації
Орлов І.В. –
заступник голови
облдержадміністрації
32
№
з/п
Назва
Кількість членів, чол.
Дані про керіника
24
Олещенко М.М. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації
Балюрко В.С. –
заступник голови
облдержадміністрації
20. Технічна узгоджувальна
рада
21. Комітет із присудження
премії імені Івана Огієнка
15
Арешонков В.Ю. –
перший заступник
голови обласної ради
22. Координаційна рада з
питань реформування
системи соціальних послуг,
розвитку та підтримки
волонтерського руху
№
з/п
1.
2.
3.
4.
Народні депутати України,
обрані від регіону за списками
політичних партій і блоків
(прізвище, ім’я по батькові)
Жебрівський
Павло Іванович
Пашинський
Сергій Володимирович
Рудченко
Микола Миколайович
Черпіцький
Олег Зенович
Корінна Г.В. –
начальник
управління праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації
11
Назва
політичної
партії, блоку
Партійність,
фракція
Блок «Наша
Україна –
Народна
Самооборона»
ВО
«Батьківщина»
Народна партія
Політична партія
«Українська
платформа»
Фракція НСНУ
Фракція БЮТ
ВО
«Батьківщина»
Фракція Народної
партії
Не входить до
складу будь-якої
фракції
Політичні партії (блоки)
№
з/п
1.
Назва партії
Житомирська обласна
(крайова) організація
Народного Руху України
Кількість
членів
2068
Дані про керівника
парторганізації,
посада, тел.
м. Коростишів,
вул. Лібкнехта 6, к.8.
Філончук
Володимир Миколайович
2.
Житомирська обласна
організація Соціалістичної
партії України
9000
3.
4.
Житомирська обласна
організація Комуністичної
партії України
6500
Житомирська обласна
організація Ліберальної
партії України
4000
5.
6.
7.
8.
9.
Житомирська обласна
організація Демократичної
партії України
Житомирська обласна
організація Української
Республіканської партії
“Собор”
Житомирська обласна
організація Конгресу
Українських Націоналістів
Житомирська
обласна
організація Християнськодемократичної
партії
України
Житомирська обласна
організація Народнодемократичної партії
1213
1541
320
1000
9052
м. Житомир,
вул. Домбровського, 58-а,
т.47-02-65 (66, 67)
Пінський Олег Вікентьєвич
доцент Житомирського
національного
агроекологічного
університету
м. Житомир,
вул.Черняховського, 12а
т. обкому 22-39-55,
37-43-10 (редакція),
Тимошенко
Микола Михайлович
м. Житомир,
вул. Гоголівська, 15, кв. 206,
д.т. 48-27-71
Дітківський Павло
Борисович
Голова правління ЗАТ
„Полонська фабрика
вторинних ресурсів”
(Хм.область)
м. Житомир,
пров. 2-й Фабричний, 11,
Сичов Олександр
Вікторович,
Підприємець, директор ЖФ
ТОВ “Сарго"
м. Житомир,
вул. Хлібна, 25,
т.р.37-42-89
Омелянчук Володимир
Володимирович
приватний підприємець
м. Житомир,
вул.Михайлівська, 10-а кім. 4
т. 42-10-78 деканат
Крук Микола Зенонович
викладач ЖДУ, депутат
обласної ради
м. Житомир,
вул. Шевченка, 83
Васильченко Світлана
Сергіївна
м.Житомир,
вул. Старовільська, 2
т. 24-54-64
Корінна
Галина Віталіївна
Начальник головного
управління праці та
соціального захисту
населення ОДА
33
10.
11.
Житомирська обласна
організація Соціалдемократичної партії
України (об’єднаної)
-
Житомирська обласна
організація Народної Партії
20000
12.
Житомирська обласна
організація Всеукраїнського
об’єднання “Громада”
2500
13.
14.
15.
16.
Житомирська обласна
організація Партії
національно-економічного
розвитку України
Житомирська обласна
організація Партії Зелених
України
Житомирська обласна
організація
Республіканської
християнської партії
Житомирська обласна
партійна організація
Прогресивної
Соціалістичної партії
України
5000
4665
м. Житомир,
вул.Хлібна, 25
т. 37-04-05, 37-25-68
Заєць
Володимир Володимирович
Депутат ВР 4-го скликання
В.о голови - Павліченко
Микола Сергійович
м. Житомир,
вул. Героїв Пожежних 67-А
т. 24-34-54 ,55
Рудченко Микола
Миколайович
Народний депутат України 6го скликання
Кер.секр.- Остапюк Анатолій
Васильович
м. Житомир, пров.
Вацьковський, 9, кв. 168
Палій
Анатолій Романович
т.р. 34-35-51
д.т. 36-28-67
Професор Української
Академії бізнесу і
підприємництва
м. Житомир,
бульвар Новий, 5,
т.418-734
Васильєва Зоя Федорівна
керівник Житомирської філії
Промінвестбанку
м. Житомир
д. 41-06-22 м. 0677349103
Александрова
Лариса Іванівна
приватний підприємець
Керівника немає,
партія не працює
-
917
м. Житомир
вул. Лук’яненка, 5
Секретар обкому Голєва
Ольга Юріївна
34
17.
Житомирське обласне
відділення Партії регіонів
22000
18.
19.
20.
21.
Житомирська обласна
організація партії „Реформи
і порядок”
300
Житомирська обласна
організація Соціалдемократичної партії
України
350
Житомирська обласна
організація партії “СоціалДемократичний Союз”
1200
Житомирська обласна
організація Української
Соціал-Демократичної
партії
3876
22.
23.
24.
Житомирська обласна
організація політичної партії
України “Демократичний
Союз”
3800
Житомирська обласна
організація політичної партії
„Ліберальна Україна”
870
Житомирська обласна
організація Партії
Захисників Вітчизни
512
м. Житомир,
вул. Київська, 3
тел: 47-09-00, 47-09-02
Рижук Сергій
Миколайович, голова
облдержадміністрації
м. Житомир,
вул. Шелушкова, 64, оф.64
Савченко Володимир
Йосипович
Помічник народного депутата
України
м. Житомир, вул.
В.Бердичівська, 83, кв.1,
т.д. 34-43-32 р.т. 37-95-40
Данильчук Микола Петрович
Старший науковий
співробітник ЖДТУ
на даний час партія не діє
м. Житомир,
вул. Михайлівська, 8/1,
Гусєв Олексій
Миколайович
пенсіонер
м. Житомир,
вул. Пушкінська 8,
Носаль Петро
Володимирович
т.р.34-25-24
Житомирський науководослідний
проектний інститут
землеустрою
(економіст)
м. Житомир,
Майдан Путятинський, 2
кім. 311
т. 34-04-32 т.д. 37-59-27
Григор’єв
Володимир Вікторович
генеральний директор ЗАТ
“Житомироблпостач”
м. Житомир,
вул. Хлібна, 25,
т.р.37-42-89
Трофимчук Микола
Федорович
м. Житомир, Проїзд
Академіка Тутківського 14/52
кв. 65
т. 34-45-31 д. 37-14-81
Голова: Фітісов Микола
Тимофійович
пенсіонер
35
25.
26.
27.
28.
29.
Житомирська обласна
організація Селянської
партії України
2450
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Молода Україна”
600
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Всеукраїнське об’єднання
“Батьківщина”
14000
Житомирська обласна
організація Трудової партії
України
3
Житомирська обласна
організація Української
народної партії
8200
30.
Житомирська обласна
організація партії
Народно-Демократичної
партії патріотів України
(попередня назва: Партія
реабілітації Народу
України)
31.
32.
Житомирська обласна
організація Української
селянської демократичної
партії
Житомирська обласна
організація Партії
промисловців і
підприємців України
730
400
16300
м. Житомир,
вул. Вокзальна 12, кв. 107
д. 41-41-65 т.р. 22-27-24
Малярчук Петро Михайлович
Декан екологічного
факультету ЖДАУ
м. Житомир, Миру, 1-в
д.25-26-52;
Павлюк Валерій
Васильович
підприємець
м. Житомир,
вул. Київська, 10, кім. 627,
т. 48-02-19, 48-01-38
Пашинський Сергій
Володимирович
Народний депутат України
5-го, 6-го скликань
м. Житомир,
вул. Перемоги, 10
Цендровський Юрій
Олександрович
підприємець
м. Житомир,
вул. Київська 23/6
т. 37-78-91, 37-35-49
Демиденко Андрій
Анатолійович
Народний депутат України 6го скликання
м. Житомир,
вул.Лесі Українки 61, кв.56
Заступник голови: Бондарчук
Володимир Кузьмич
д.тел: 39-58-26
Президент концерну
“Зоя-ескулап”
м. Житомир, пров.
Тютюновий, 1, кв. 31,
т. 37-88-85
Керівництво партії не
прийняло остаточного
рішення щодо керівника
обласної партійної організації
м. Житомир, пров.
Скорульського, 5
36
33.
34.
35.
Житомирська обласна
організація партії
Всеукраїнського об’єднання
лівих “Справедливість”
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Прагматичний вибір”
4800
1100
Житомирська регіональна
організація Партії вільних
демократів
227
36.
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Вперед, Україно!”
400
37.
38.
39.
40.
41.
Житомирська обласна
організація партії “Трудова
Україна”
10
Житомирська обласна
партійна організація
Комуністичної партії
України (оновленої)
200
Житомирська обласна
організація політичної партії
Народний Рух України за
єдність
Житомирська обласна
організація Комуністичної
партії робітників і селян
Житомирська обласна
організація “Жінки за
майбутнє” Всеукраїнського
політичного об’єднання
1259
100
-
37
м. Житомир, вул. Рильського,
5, кв. 60 т.д. 33-58-18
Умінський В’ячеслав
Валентинович
пенсіонер МВС
м. Житомир,
вул. М.Бердичівська, 16,
т.д. 37-56-10 т.р.34-44-13
Біленький Євген Андрійович
Доцент ЖНАУ
м. Житомир,
вул. Щорса,48,
Галицький Володимир
Сергійович
т. 41-37-11, 41-37-12,
т. 41-34-68
директор ДП “Діастар”,
депутат Житомирської
міськради (БЮТ)
м. Житомир,
вул.Кафедральна 5а, оф.110
44-69-64,
Мороз Сергій
Володимирович
голова обласної громадської
організації
„Антикримінальний вибір”
м. Житомир,
вул. Щорса, 20а
(вул. Сабурова,9)
Сітайло Валерій Сергійович
Директор фірми „Сіма”
Баранівський р-н,
смт.Першотравенськ,
вул.Пушкіна,6
т. (244) 61-7-29
Макуховська Лідія
Ананіївна
тимчасово не працює
м. Житомир, вул. Короленка,
4а, кв. 14,
т. 25-14-08 д. 25-08-30
Івахно Борис Дмитрович
підприємець
м. Житомир, вул. Вокзальна,
22, кв. 48,
т. 36-25-06,
Яремчук Анатолій
Михайлович
пенсіонер
м. Житомир,
вул. 1-го Травня, 24,
організація партії не працює
42.
43.
44.
45.
Житомирська обласна
партійна організація
“Народної партії
вкладників та соціального
захисту”
Житомирська обласна
організація Всеукраїнської
партії Миру і Єдності
Житомирська обласна
організація партії
“Солідарність жінок
України”
100
-
500
Житомирська обласна
організація Партії
„Руський блок”
680
46.
47.
48.
Житомирська обласна
організація Всеукраїнської
партії “Нова сила”
Житомирська обласна
організація Політичної
партії малого і середнього
бізнесу України
(шукати за адресою)
Житомирська обласна
організація Політичної
партії “Вітчизна”
200
160
150
49.
50.
Житомирська обласна
організація Партії “Захисту
пенсіонерів України”
Житомирська обласна
організація Української
партії “Єдність”
-
320
м. Житомир,
вул. Бориса Тена 119
т.39-57-20
Сніховський Станіслав
Броніславович
тимчасово не працює
м. Житомир,
пр-кт Миру, 17, кв.32,
організація партії не працює
м. Житомир, вул.
В.Бердичівська, 69, кв.50,
т. д. 34-57-93,
Горобець Валентина
Олександрівна
Менеджер страхової компанії
“Вексель”
м. Житомир,
вул. проспект Миру 25
кв. 164 а
т.37-60-75
в.о. Фарафонов Руслан
Леонідович
Пенсіонер
м. Житомир,
вул. Київська, 81, каб. 221,
т. 40-91-79, д.36-39-68
Прокопець Юрій
Васильович
підприємець
м. Житомир,
вул. Гоголя, 19, кв. 33,
Лажевська Ірина
Анатоліївна
Приватний підприємець
м. Житомир,
вул. Малікова, 16, кв.106,
т. 34-04-29, 34-24-43
т. д. 37-63-64
Коцеруба Сергій
Миколайович
Директор приватного
підприємства “Кобра”
смт. Новогуйвинск,
вул. 9-ої п’ятирічки, 13,
Організація партії не працює
Героїв Пожежних, 125,а
Синицький Андрій
Цезаревич,
38
51.
52.
Житомирська обласна
організація Партії
“Солідарність”
500
Житомирська обласна
організація партії “Віче”
300
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Житомирська обласна
організація Партії
“Національнодемократичне об’єднання
“Україна”
Житомирська обласна
організація партії
“Жінки України”
Житомирська обласна
організація Ліберальнодемократичної партії
України
“ЗАХИЩЕНА
ОСОБИСТІСТЬ.
ПРИВАТНЕ – ПОНАД
УСЕ”.
Житомирська обласна
організація Партії
„Русько-Український
Союз” (РУСЬ)
Житомирська обласна
(територіальна) організація
Всеукраїнського політичного
об’єднання “Єдина родина”
Житомирська обласна
організація
„ХристиянськоЛіберальної партії
України”
360
10
10
10
226
44
м. Житомир,
пров. Скорульського, 5,
т. 37-24-02
Петренко Катерина
Миколаївна
Не працює
м. Житомир,
вул. Київська,74, кв.135,
т. 22-09-90
Зотов Олександр
Васильович
Пенсіонер
м. Житомир,
вул. Вітрука, 43, кв. 5,
т. д. 22-82-22
Шевчук Анатолій Петрович
партія не працює
м. Житомир,
вул. Максютова, 157а,
т. 22-69-20
Нагорнюк Оксана
Миколаївна
асистент кафедри ЖДАУ
м. Житомир,
вул.Клосовського, 6 кв.28
Брикалова Галина
Борисівна
приватний підприємець
м. Житомир,
пр. Миру, 37, кв. 169
Португалов Дмитро
Володимирович
т. 25-33-27
приватний підприємець
м. Житомир,
вул. Заводська, 4
т. 41-88-19, т. д. 37-69-27
Хробуст Володимир
Михайлович
пенсіонер
м. Житомир, Майдан
Путятинський, 2
т.д. 26-09-53
т.р. 41-86-06
Щербина Олександр
Борисович
Директор облфілії
«Правекс-банку»
39
59.
60.
61.
62.
Житомирська обласна
організація Молодіжної
партії України
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Партія екологічного
порятунку “Еко +25%”
Житомирська обласна
організація партії
„ХристиянськоДемократичний Союз”
-
22
180
Житомирська обласна
організація Всеукраїнської
партії трудящих
24
63.
64.
65.
66.
Житомирський обласний
осередок Української
національної
Консервативної партії
Житомирська обласна
організація Української
політичної партії
“Християнський Рух”
Житомирська обласна
організація Всеукраїнського
об’єднання “Свобода”
5
100
Житомирська обласна
організація Партії
пенсіонерів України
Зателефонує, планується
звітно-виборна конференція
67.
5
Житомирська обласна
організація партії (попередня
назва: “Союз труда”)
Партія “За Права Людини”
телефон не відповідає
10
5
м. Житомир,
вул. Київська, 3
організація партії не працює
м. Житомир, вул. Польський
Бульвар 12, кв. 55
т.д. 22-01-51
Бабінський Богдан
Михайлович
Пенсіонер
м. Житомир,
вул.Шевченка, 83
Васильченко Микола
Миколайович
тел. 41-02-05
м. Житомир,
вул. Київська, 81, кім. 403
м. Київ т.д.8-044-4130179
Домс Юрій Юліанович
(Пєтрушин Микола Олегович
– заст. голови обл. орг.,
голова Житомирської міської
організації)
пенсіонер
м. Житомир,
вул. Островського, 2
Косовський Антон
Анатолійович
підприємець
Житомирська обл.,
м. Коростишів,
вул.Свердлова, 26
т.д. (230) 3-21-40
Шумська Валентина
Дмитрівна
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 3,кв. 18
Коцюбинський Руслан
Броніславович
Інвалід ІІ групи
Житомирська обл.,
смт. Новогуйивнськ,
вул. 9-ї п’ятирічки, 8-а, кв. 31
т.д. 49-55-59 т.р. 49-42-07
Українець Інна Степанівна
Вихователь дитячого садочка
Партія тимч. не працює
м. Житомир,
проспект Миру, 13, кв. 100
Орлов Євген
Олександрович
тел: 25-22-08, 25-12-71
40
68.
69.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Житомирська обласна
організація Всеукраїнської
Чорнобильської Народної
партії “За добробут та
соціальний захист народу”
Житомирська обласна
організація Зеленої партії
України
Житомирська обласна
організація політичної партії
Українська Національна
Асамблея
5
5
30
Житомирська
обласна
організація політичної партії
„Держава”
-
Житомирська обласна
організація політичної партії
України “Партія політики
ПУТІНА” (ППП)
3
Житомирська обласна
організація Соціальноекологічної партії „Союз.
Чорнобиль.Україна”
Житомирська обласна
організація Партії Приватної
Власності
(перейменовано на
Житомирську регіональну
організацію Єдиний Центр
Житомирська обласна
організація Партії
соціального захисту
За інформацією
В.Трохименко,
(голови облорганізації) партія призупинила свою
роботу
Житомирська обласна
регіональна організація
„Всеукраїнської політичної
партії – Екологія і
Соціальний захист”
100
10000
-
310
41
смт Чуднів
Іван Йосипович
Розводоський,
Голова Чуднівської селищної
ради
м. Житомир
вул. Черняхівського,
106 а, кв. 75
Черняєв Руслан
Гаврилович
підприємець
м. Житомир,
вул. Шелушкова, 112, кім. 72,
Тищенко Анатолій
Васильович
т.д. 22-84-93
пенсіонер
м. Житомир,
вул. Л.Українки,61, кв.45
За інформ. Грабара І.Г.партія - самоліквідована
м. Житомир,
вул. Щорса, 20, кв. 40
Марцинівський Валентин
Михайлович
(Свінцицький Володимир
Броніславович – повноважний
представ.)
пенсіонер
м. Коростень.
вул. Грушевського, 7, кім. 30,
тел. роб.(242) 4-31-39
Заєць Олексій Макарович
Головний лікар Корост
енської міської лікарні
м. Житомир, вул. Чапаєва,
буд. 7, офіс 223
тел: 42-09-96
Борщівський Віктор
Михайлович
м. Житомир,
вул. Шевченко,100 кв.66
т р: 37-84-32,
т.д: 33-68-15
Трохименко Валерія
Францівна
директор обласної бібліотеки
м. Житомир,
вул. Миру, 74а,
т.д. 22-48-57
Беляєвський Віктор
Миколайович
78.
Житомирська обласна
партійна організація
Всеукраїнської партії
Народної Довіри
-
79.
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Партія розбудови,
правозахисту недержавних
організацій України” –
“Партія правозахисту”
80.
Житомирська обласна
організація партії „Єдина
Україна”
(Партія тимчасово
призупинила свою роботу)
500
-
81.
82.
Житомирська обласна
організація Партії
“Відродження”
2000
Житомирська обласна
організація
Республіканської партії
України
(партія призупинила свою
роботу)
1500
83.
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Нова Демократія”
(готуються документи на
зняття партії з реєстрації)
-
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Наша Україна”
15900
84.
Житомирська обл.
м. Малин, вул.
Грушевського,43
Артемчук Іван Дмитрович
Не працює
м. Житомир,
вул. Київська, 96, кв. 63
Гаврилюк Валерій
Олексійович
т. д. 22-65-76
т. р. 37-26-13 офіс
Викладач Житомирсь-кої
філії відкритого Міжнародного університету розвитку
людини “Україна”
м. Житомир,
вул. Бородія, 60, кв. 11
т.д. 34-40-74
Олійник Олексій
Григорович
пенсіонер
м. Житомир,
вул. О.Бойко, 5-а
т.36-92-53
Кулик Василь Борисович
Начальник Житомирського
залізничного вокзалу
м. Житомир,
вул. Кафедральна, 10
т.р. 41-37-91, 34-19-53
Прищепа Володимир
Олексійович
Пенсіонер
м. Житомир
вул. Московська 27 кв. 23
Майдан Путятинський,2,
кім.404, тел.34-05-37
Тел.дом.25-05-50
Рудич Ростіслав
Олександрович
Пенсіонер
м. Житомир
вул. Довженка, 66
тел: 43-05-84
Голова обл. орг. –
Павленко Юрій
Олександрович
42
85.
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Третя сила”
3000
Житомирська обласна
організація партії “Народна
влада”
350
86.
87.
88.
89.
Житомирська обласна
партійна організація
Всеукраїнської політичної
партії “Братство”
Житомирська обласна
організація Зеленої
екологічної партії України
“Райдуга”
Житомирська регіональна
організація Партія Свободи
(не функціонує)
90.
Житомирська обласна
організація Української
морської партії
91.
92.
93.
94.
Житомирська обласна
організація партії
“Всеукраїнський
патріотичний союз”
Житомирська регіональна
організація Партії
державного нейтралітету
України
(партія припинила свою
діяльність)
Житомирська обласна
організація “Народної
Екологічної Партії”
(не функціонує)
Житомирська обласна
партійна організація
Української партії честі,
боротьби з корупцією та
організованою
злочинністю
10
10
10
10
10
10
10
10
43
м. Житомир,
Майдан Соборний, 6
т. д. 25-38-50
Моб.тел. 067-410-12-60
Нужда Валерій Леонідович
Продюсер концертних заходів
облмуздрамтеатру
м. Житомир
вул.В.Бердичівська, 10, кв.7
Дорофєєв Володимир
Георгійович
тел: 37-73-47
пенсіонер
м. Житомир
вул. Котовського, 95-б, кв. 44
Рустовська Яна Юріївна
м. Житомир
проспект Миру, 1/431, кв. 50
Тележенко Георгій
В’ячеславович
м. Житомир
вул. Домбровського, 31, кв. 1,
тел: 22-47-77
Мазанов Валерій Семенович
м. Житомир
вул. Малікова, 16, кв.98
Безпалюк Ольга Іванівна
тел: 26-29-72
вчитель української мови, 27
школа
м. Житомир
вул.Селецька, 29, кв. 60
Козенюк Петро Вікторович
тел: 39-67-43
м. Житомир
пр. Миру, 37,кв 90
Кукуруза Лідія Василівна
тел: 41-51-37
м. Житомир
вул. Хлібна, 26, кв. 29
Іванов Віталій Васильович
тел: 51-85-67
м. Житомир
вул. Київська, 74
Нонік Валерій Вікторович
95.
Житомирська обласна
організація Політичної
партії “Нова політика”
(не функціонує)
10
Житомирська обласна
організація СоціальноХристиянської партії
50
96.
97.
98.
99.
100.
Житомирська обласна
партійна організація
Української партії “Зелена
планета”
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Совість України”
-
Житомирська регіональна
організація “Партії Труда”
-
Житомирська обласна
організація Патріотичної
партії України
101. (Житомирське обласне
структурне утворення
політичної партії “Наша
партія” - попередня назва )
-
-
-
Вол.-Волинський район, смт.
Нова Борова вул.Квітнева, 4/2
Клешня Тетяна Тимофіївна
м. Житомир
вул. Металістів, 6
Шевчук Євген Романович
тел: 46-07-21
м. Житомир,
вул. Довженка, 47, кім. 1
Центр ДЗК, тел.34-34-70
Корж Віктор Петрович
м.Житомир,
Старий Бульвар, 4
Мосейчук Сергій
Олексійович
м. Житомир,
пров. Вокзальний, 9 кв.27
Козакевич Сергій
Борисович
м. Житомир,
вул. Щорса, 153-а, кв. 13
Сидорчук Михайло
Володимирович
м. Житомир,
вул. Черняховського 12-а
Цуман Михайло
Васильович
Політична партія
“Європейська платформа”
102. Житомирська обласна
організація Української
Консервативної партії
103.
104.
-
(Житомирська обласна
організація політичної партії
Патріотичних сил України
попередня назва )
партія “Громадянська
солідарність”
-
Житомирська обласна
організація Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
-
м. Житомир,
вул. Вітрука 9,
Костюченко Микола
Васильович
м. Житомир,
вул.Якіра,3
Гаважук
Михайло Пилипович
24-54-03 т.р.
24-66-30 т.д.
вул.Пожежних, 67а
(управл. МНС)
м.Житомир,
вул.Народицька, 21, кв.200.
Діденко Володимир
Миколайович
25-12-68
Підприємець
44
105. (Житомирська обласна
організація політичної
партії „Нова генерація
України” – попередня назва)
Прогресивнодемократична партія
України
106. Житомирська обласна
організація політичної партії
„Справедлива Україна”
(відправлені документи на
зняття партії з реєстрації)
107.
Житомирська обласна
організація партії „Наш дім
Україна”
108. Житомирська обласна
організація політичної партії
„Могутня Україна”
109.
Житомирська обласна
організація Партії Здоров’я
-
-
-
-
250
110. Житомирська обласна
організація Політичної партії
„Інформаційна Україна”
-
111. Житомирська обласна
організація Політичної партії
„Україна Соборна”
-
112. Житомирська обласна
організація Політичної партії
„КМКС” Партія угорців
України”
113. Житомирська обласна
організація Громадянської
партії “ПОРА” (За
інформацією В.Лукашевича,
рішенням Політради партії в
кінці березня 2009р., по
незрозумілим обставинам
його виключено із партії.)
-
-
м. Житомир,
вул. В.Бердичевська,87, к.55
Прокопчук Валерій
Вікторович
м. Житомир,
вул. Космонавтів 46, кв. 18,
Рибицький Сергій
Валентинович
м. Житомир,
вул.Мануїльського,79/52,
тел. 37-06-90
Кувшин Володимир Ігорович
м. Житомир,
вул.Театральна,13 кв. 15
Голова організації помер
м. Житомир,
офіс: вул.Ватутіна 75
Сосуля Валерій Петрович
м. Житомир,
вул. Хлібна, 39 кв. 128
Щербатюк Олександр
Васильович
тел. 51-84-65
м. Бердичів, вул..
Володимирськ,1-а
Хилюк Олексій
Олексійович
м. Житомир, вул..
В.Бердичівська,104
Сапіцький Сергій
Володимирович
м. Житомир,
вул. Київська,59, кв. 112
Лукашевич Володимир
Анатолійович
45
114.
Житомирська обласна
партійна організація Партії
вільних селян і
підприємців України
115. (Житомирська обласна
організація Комуністичної
партії трудящих
(партія не функціонує,
готуються документи на
закриття партії) –
попередня назва)
Політична партія
“Селянська Україна”
116. Житомирська обласна
організація партії “Союз”
(партія призупинила свою
роботу)
117. Житомирська обласна
організація партії
“Соціалістична Україна”
118. Партія “СЕЛЯНСЬКИЙ
БЛОК АГРАРНА
УКРАЇНА” (попередня
назва:
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Народна партія Нова
Україна” )
(вирішується питання
перейменування назви
партії)
119. Житомирська обласна
організація політичної партії
“Соціал-Патріотична
Асамблея Слов`ян”
(партія не функціонує)
120.
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Народно-Трудовий союз
України”
8000
м. Житомир, офіс: (вул.
Бердичівська 36) прож. (пров.
Стадіонний, 5)
Головієнко Петро
Васильович
тел. 262-4-31-38
Голова Асоціації фермерів
Житомирської області
смт. Володарськ-Волинський,
вул. Володарського, 16,кв.1
Войналович Марія
Олександрівна т.2-22-08
-
-
-
-
-
-
м. Житомир,
проспект Миру, 34
голова помер
м. Житомир, вул.
В.Бердичівська, 69, кв. 50
Горобець
Костянтин Володимирович
м.Житомир,
Майдан Путятинський, 2.
Остапченко Сергій
Сергійович
Начальник Департаменту
ВГО “Національний комітет
по боротьбі з корупцією в
Житомирській області”
Романівський район, смт
Миропіль,
вул. З.Космодем’янської, 2
Лесько Дмитро
Олександрович
м.Житомир,
вул. Б.Тена, 102, кв.331
Олексієнко Володимир
Миколайович
тел. 33-63-31
46
121.
Житомирська обласна
організація політичної партії
„Європейська партія
України”
122. Житомирська обласна
організація політичної партії
„Євротурбота”
-
-
123.
Житомирська обласна
партійна організація
політичної партії „Партія
гуманістів України”
124.
Житомирська крайова
організація політичної партії
„Велика Україна”
25
-
125.
Житомирська обласна
партійна організація
Аграрної партії України
126. Житомирська крайова
організація Української
партії
127. Житомирська обласна
організація політичної партії
«Українські соціалдемократи»
128. Житомирська обласна
організація політичної партії
«Політичне об`єднання
«Пряма дія»
403
-
-
-
Житомирський район,
с.Скоморохи,
вул. Калініна, 130
Крутій Сергій Григорович
42-47-00, 42-47-03
Голова
Житомирської
райради,
до 15.01.07. –
голова РО НСНУ
м.Житомир,
вул. Лермонтова 11, кв.6
Александрович Олександр
Петрович
тел. 37-93-49
м.Житомир,
вул. Кафедральна, 5-а, к.405
Сахневич Петро
Олександрович
тел. 44-81-06, 44-81-05
Заступник
ректора Житомирського
інституту
культури і мистецтв,
вул.Черняхівського, 12а
м.Житомир,
Кондратюка 7, кв.54,
тел. 39-61-49
Козлюк Олександр
Вікторович
м.Житомир,
пров.Червоний 41, кв.45
Філімонов Андрій
Васильович
тел: 47-22-42
Голова аграрного Фонду
м.Житомир,
вул.Якіра, 8-б, кв.4.
Тимченко Лідія
Олександрівна
тел: 42-31-25
м.Житомир,
вул.Пушкінська, 31, кв.36
Черниш Андрій
Володимирович
Коростенський р-н, с.
Гулянка, вул.Шевченка, 32
Лашевич Юрій
Анатолійович
47
129.
Житомирська обласна
організація політичної партії
“Союз Лівих сил”
1000
Житомирська крайова
організація Української
республіканської партії
Лук’яненка
300
130.
131. Житомирська регіональна
партійна організація
Політичної партії “Козацька
Українська Партія”
132. Житомирський обласний
осередок Політичної партії
“Партія нового покоління
України”
133. Житомирська обласна
партійна організація
політичної партії “Партії
Козаків України”
134. Житомирська обласна
організація партії “Київська
Русь”
135. Житомирський обласний
осередок політичної партії
“Права воля”
136. Житомирська обласна
партійна організація
політичної партії
“РУСИЧИ”
137. Житомирська обласна
організація Всеукраїнської
козацької партії
138. Житомирська обласна
партійна організація
Політичної партії
«САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»
139. Житомирська обласна
організація Партії
«Відродження українського
села»
30
30
30
-
-
-
15
-
-
м.Житомир
бульвар Польський 16 кв.40
Голова-Патарідзе
Володимир Олександрович
Доцент Житомирського
національного
агроекологічного
університету
мЖитомир
вул.Довженка, 39, кв.46
Голова-Вєтошкін
Олександр Іванович
тел: 42-46-98
Начальник
відділу житловокомунального господарства
Житомирської РДА
м.Житомир
вул.Перемоги, 43,кв.13
Слабко Аркадій
Степанович
м.Житомир
вул. Хлібна, 45, кв.22
Малишева Наталія
Григорівна
м. Житомир
проїзд Тихий, 13
Яремчик Володимир
Михайлович
м. Житомир
вул. Мануїльського, 4 кв.51
Дев’яткіна Тетяна
Сергіївна
м. Житомир
вул. Шевченка, 35-а, кв.31
Телушко Дмитро
Григорович
м. Житомир
вул. Мала Бердичівська, 4,
кв.96
Мохорт Олексій Сергійович
м. Житомир
вул.Народицька, 21, кв.200
Діденко Володимир
Миколайович
м. Житомир
вул. Ш.Алейхема, 4/1, кв.2
Яковлєва Ольга
Миколаївна
м. Житомир
проїзд І.Богуна, 4, кв. 99
Ковальчук Юрій
Васильович
48
140. Житомирська обласна
територіальна партійна
організація Політичної партії
«Правда»
141. Житомирська обласна
парторганізація
ПрогресивноДемократичної Партії
України
142.
Житомирська обласна
організація політичної партії
«Українська платформа»
143. Житомирська обласна
організація Громадянської
партії України
144. Житомирська обласна
організація політичної партії
“Україна майбутнього”
145. Житомирська обласна
організація політичної партії
“Всеукраїнська партія
“Дітей війни”
146.
Житомирська обласна
організація Політичної партії
«Право і справедливість»
147. Житомирська обласна
організація політичної партії
“Народна воля”
148. Житомирська обласна
організація політичної партії
“Всеукраїнська партія
“Дітей війни”
150. Житомирська обласна
організація політичної партії
Громадянський рух
України
обласна
151. Житомирська
організація Політичної партії
«Пробудження»
152.
Житомирська обласна
організація Політичної партії
«Рідне місто»
-
-
3526
-
-
-
-
-
-
-
-
Житомирська обл.,
м. Коростишів,
вул. Більшовицька, 11А, кв.2
Мозкова Анна Вікторівна
м. Житомир
вул. Шевченко, 85, кв. 174
Сатанюк Андрій Олегович
м. Житомир
вул. Чапаєва, 7, каб. 101
Романовська Тетяна
Олексіївна
Помічник народного депутата
П.Жебрівського
м. Житомир
вул. Колосовського, 14, кв.98
Сеульський Ігор Іванович
м.Житомир
вул. Рильського, 5, кв.63
Кулявець Ю. М.
м.Житомир
вул.Домбровського, 58-а,
кв.73
Семеній Л.В.
м. Житомир,
вул. Перемоги, 26
Федоренко Валерій
Олександрович
м.Житомир,
вул.Героїв Пожежних, 67 а
Шарович Василь
Миколайович
м. Житомир,
вул. Домбровського,
58-а,кв.73
Семеній Леонід В.
Житомирська область
смт. Романів
вул. Червоноармійська,13
Бабійчук Леся Леонідівна
м. Житомир
проспект Миру, 1, кв.226
Кубраков Олексій
Юрійович
м. Житомир
вул. Маршала Рибалка, 6,
кв.60
Мендельсон Олена
Миколаївна
49
153. Житомирська обласна
організація Політичної партії
«Партія місцевого
самоврядування»
154. Житомирська обласна
організація Політичної партії
«Фронт змін»
155. Житомирська обласна
організація Політичної партії
«Партія сильної влади»
156. Житомирська обласна
організація політичної партії
«УДАР (Український
Демократичний Альянс за
Реформи) Віталя Кличка»
157. Житомирська обласна
організація політичної партії
„Наш дім”
158.
Житомирська обласна
партійна організація
Політичної партії
„ЗАХИСТ”
-
12000
-
-
-
-
159. Житомирська обласна
організація політичної партії
„Партія Народний Захист”
160. Житомирська обласна
партійна організація
Політичного об’єднання
„Рідна Вітчизна”
161. Житомирська обласна
організація Політичної партії
„Зелені”
-
162. Житомирська обласна
організація політичної партії
„Твоя Україна”
-
163. Регіональна організація
Політичної партії „Закон і
порядок” в Житомирській
області
-
-
-
Житомирська область
м. Бердичів
вул. Котовського, 34/2, кв.22
Цімайло Мирослав
Григорович
м. Житомир
вул. Бородія, 32, 42 28 85
Зубко Геннадій Григорович
м. Житомир
вул. Перемоги, 26
Семенов Олексій
Леонідович
м. Житомир
вул. Чехова, 4
Худяков Олександр
Кузьмич
м. Житомир
вул. Хлібна, 39/19, кв.48
Гурська Оксана
Миколаївна
Житомирська область,
Корост енський район,
с.Кожухівка
вул. Зарічна, 6
Приходько Катерина
Іванівна
м. Житомир
вул. Київська, 37
Затуліна Ксенія Олегівна
м. Житомир
вул. Київська, 37
Дегліс Микола Васильович
м. Житомир
вул. М.Гречка, 37, кв. 4
Маліневський Віктор
Вікторович
м. Житомир
вул. Шелушкова, 1, кв. 237
Музиченко Микола
Васильович
м. Житомир
вул. Черняховського, 100,
кв. 141
Курдиляс Юрій
Леоннідович
50
51
Громадські організації, об'єднання, спілки
№
з/п
Назва
Місце перебування
керівного органу
(повна адреса, телефон)
2. Громадські організації
2.1. Постійно діючі центральні статутні органи
І. Зареєстровано:
1.
Житомирське обласне Товариство філателістів
м. Житомир, вул.
Михайлівська, 8/1, т. 37-51-65
Мазур В.В.
м. Житомир, Майдан Рад, 1
кім. 10,
т. 37-23-02, 37-20-83
Мозер Г.Е.
м. Житомир, пл. Путятинська,
3/65 т. 34-05-54
Колодій В.С.
м. Житомир, Майдан Рад, 1,
кім. 112,
т. 37-05-23
Олійник Т.М.
м. Житомир, вул. В.
Бердичівська,67 т. 22-47-52
Демченко Л.С.
м. Житомир, вул. Київська, 79
Антонюк Л.О.
2.
Житомирська
обласна
асоціація
керівників
державних підприємств та підприємств інших
форм власності
3.
Рада
сільськогосподарських
Житомирської області
4.
Житомирська обласна Рада жінок
5.
Асоціація інтелігенції області
6.
Добровільна Асоціація працівників органів
внутрішніх справ, системи охорони здоров’я,
освіти і науки та інших категорій громадян
Житомирської області, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи «Дзвони Чорнобиля»
Фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”
м. Житомир,
вул. Київська, 51,
т. 37-12-62, 37-94-00
Самборський М.М.
Житомирська обласна асоціація Спортивного та м. Житомир,
бального танцю
вул. Мануїльського 18,
Голумбійовський І.В.
Житомирська обласна Асоціація любителів боксу м. Житомир, вул. Київська,
“Ринг”
37-а, т. 37-83-93,
Трофіменко В.В.
Житомирська обласна федерація “Таєкван-До”
м. Житомир,
вул. М. Бердичівська, 25, к 66,
т. 37-49-98
Слєпцов О.Ф.
Житомирська обласна Асоціація майстрів народної м. Житомир, вул. Басейна,7
творчості та ремесел “БЕРЕГИНЯ”
т. 22-27-00
Попов Ігор Володимирович
Фонд переселення у безпечні місця жителів м. Житомир, майдан Рад, 12,
радіаційно забруднених територій Житомирщини, кім. 375 т. 22-89-10
що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
Киричанський В.С.
Житомирський обласний Союз сприяння розвитку м. Житомир, вул.
сільського господарства України
В.Бердичівська, 14, кв. 19,
Холявінський В.М.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
підприємств
52
14.
Житомирська обласна федерація дзюдо, самбо
15.
Кредитна спілка “Креді Траст”
16.
Об’єднання поляків Житомирщини “Полонія”
17.
Житомирська регіональна асоціація любителів
рукопашного бою “Клуб рукопашного бою”
18.
Житомирське обласне німецьке національнокультурне
товариство
“Відергебурт”
(“Відродження”)
19.
Асоціація
підприємців
Бердичівського району
20.
Поліська молодіжна Академія наук
21.
Житомирська
обласна
організація
Спілки
бездомних військовослужбовців запасу у відставці
22.
Житомирський обласний
любителів “Вібріс”
23.
Житомирська обласна федерація сімей за мир в
усьому світі та єднання
24.
Житомирське обласне товариство вкладників
небанківських фінансових установ та страхових
компаній
25.
Бердичівська регіональна асоціація приватних
підприємців
Житомирська регіональна громадська організація
“В’єтнамське землячество”
26.
м.
Бердичева
центр
та
фелінологів-
27.
Молодіжне об’єднання “Євро клуб”
28.
Житомирська обласна фармацевтична асоціація
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 113,
т. 24-45-68
Ревнівцев Б.О.
м. Житомир, вул. Гагаріна,
52-а, к.12, т. 37-27-82,
34-44-23 ,
Кучеренко В.В.
м. Житомир,
вул. Шевченко, 35,
кв. 206,
Ренькас Т.Н.
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 100,
т 25-52-28
Українець Леонід
Михайлович
м. Житомир, вул.
М.Бердичівська, 23, кім. 8
т. 22-58-05, 37-18-11
Піньковський В.В.
м. Бердичів,
вул. Свердлова, 23,
т. 2-74-41,
Хмельовий Валерій
Йосипович
м. Житомир.
вул. Вокзальна, 12, кв. 107
Павлюк В.Г.
м. Житомир, вул. Київська, 6,
т. 37-32-45
Сорока С.А.
м. Житомир,
вул. Перемоги, 10, кв. 42
Дядик С.А.
м. Житомир,
вул. Шевченка, 21, кв. 10.
Крищенко Ю.І.
м. Житомир,
вул. 1-го Травня, 50,
кв. 11, т. 34-20-62
Брагінець І.І.
м. Бердичів, вул. Леніна, 13,
Кочерян Анатолій Григорович
м. Житомир, проїзд
Кондратюка, 7, кв.71
Дан Дик Вьєт
м. Житомир,
вул. Малікова, 32, кв. 17
Дікова-Фаворська О.М.
м. Житомир, вул.Якіра, 3.
Воробей С.А.
53
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Об’єднання ділових людей Житомирської області м. Житомир,
“Господар”
вул. Пушкінська 16,
т. 20-85-90
Біленький І.Є.
Житомирська обласна федерація більярдного м. Житомир,
спорту
вул.Велика Бердичівська, 30,
Камінський Д.Л.
т.41-85-84
Громадська організація «Житомирський БІЗНЕС- м. Житомир, вул.Перемоги, 5,
ЦЕНТР-ФОНД підтримки малого та середнього т 20-85-66
бізнесу»
Іванов В.Л.
Кредитна спілка “Взаємодопомога”
м. Житомир, вул. Перемоги,
т. 22-45-78
Бевза А.В.
Об’єднання
громадян
“Спілка
незалежних м. Житомир,
аналітиків”
вул. Рильського, 9,
кім. 507
Орловський В.Ф.
Житомирська обласна асоціація громадян, хворих м. Житомир,
цукровим діабетом “Благо”
вул. Л. Українки, 18, кв. 73,
т. 25-42-36
Лось Л.В.
Житомирська обласна громадська організація м. Радомишль,
“Православна Україна”.
вул. Незалежності, 7, кв. 26,
т.4-40-97
Слюсаренко М.А.
Житомирська обласна організація “Ліга Молоді –
м. Житомир, пров. 7-й
Права Альтернатива”
західний, 11,
Долгих Я.Д.
Житомирська обласна федерація міні-футболу
м. Житомир, вул. Шелушкова,
79 а, т.36-73-89
Білий П.М.
Житомирська обласна громадська
молодіжна м. Житомир.
організація “Фідес”
вул. М. Жукова, 27,
кв. 40, т. 25-90-68
Герасимчук М.М.
Асоціація медичних сестер Житомирської області
м. Житомир, вул. Червоного
Хреста, 3, т. 34-25-15,
Файдюк З.І.
Житомирська
обласна
жіноча
організація м. Бердичів, вул. Котовського,
“Берегиня”
70а, кв. 13, т. 3-38-39
Сорока Л.М.
Житомирська регіональна Спілка підприємців
м. Житомир,
вул. Шелушкова, 96,
т. 20-81-46,
Водерацький Юрій
Валентинович
Громадська організація “Реабілітаційний центр”12 м. Житомир,
кроків”
вул. Котовського, 2,
т. 37-30-22,
Мужановський К.А.
Асоціація професійних журналістів та рекламістів м. Житомир, Майдан Рад, 12,
Житомирщини
кім 602, т. 37-26-94,
Новожилова І.М.
54
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Житомирський обласний мисливсько-рибальський Житомирський р-н,
клуб “Халзан”
смт. Новогуйвинське, вул.
Дружби Народів, 19 а, кв. 45
Вишник О.П.
Громадське екологічне об’єднання “Пролісок” м. Житомир,
(дитяча громадська організація)
проїзд акад.Тутковського, 10,
т. 39-69-04, Лабунська В.М.
Громадська організація “Спілка власників землі”
м. Житомир, вул. Київська, 6,
т. 37-78-91
Осипчук Ю.О.
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир, вул.
волейбольного спортивного клубу “Динамо”
Черняхівського, 113,
т. 37-69-27
Хробуст В.М.
Громадська організація “Асоціація платників м. Житомир,
податків Житомирської області”
Майдан згоди, 2\98,
т. 22-57-57
Олексюк П.С.
Громадська організація “Всезнання – Центр м. Житомир,
розвитку людини”
пров. Кафедральна, 5-а
Поліщук Т.С.
Т.33-57-58
Молодіжна
громадська
організація
“Фонд м. Житомир, пров. 2-й
співробітництва та ініціатив”
Шевченка,
18 а, т. 39-67-80,
Шиленко Е.К.
Студентський клуб
м. Житомир, Бульвар
Польський, 13, кв. 126,
т. 26-02-57,
Виговський В.І.
Житомирська Ощадна Кредитна Спілка
м. Житомир,
вул. Довженка, 45,
т. 34-24-93
Громова К.С.
Регіональна-громадська молодіжна організація м. Житомир,
“Соціально-гуманітарний центр “Ситус”
вул.Короленка,6,кв. 47
Гуков О.Ю.
Громадська обласна молодіжна організація м. Житомир, вул. Саро “Соціологічна служба Авеста”
Чуднівська, 12/77, кв. 106,
Миронюк А.С.
Житомирська обласна Асоціація лікарів
м. Житомир, вул. Червоного
Хреста, 3, т.34-14-55, 34-35-36
Афонічкін С.О.
Житомирська обласна молодіжна організація “Ліга м. Житомир, вул. Офіцерська,
інтелектуальних ігор”
14, кв. 14, т. 26-82-12
Кічкірук В.В.
Молодіжна
громадська
організація
“Центр м. Житомир, пров. Перший
зайнятості молоді”
Шевченко 4, кв. 2, т. 34-64-73
Гриневич О.В.
Житомирська спілка виробників та постачальників м. Житомир,
сільськогосподарської техніки та обладнання
вул. Баранова, 93,
т. 33-10-86, 33-20-95
Морванюк Н.Г.
55
59.
Культурно-освітнє об’єднання “Школа
втаємничення”
60.
Творче молодіжне об’єднання “Всесвіт”
61.
Житомирська молодіжна екологічна ліга
62.
Спілка селянської молоді Житомирщини
63.
Житомирська обласна громадська організація
“Коаліція
по запобіганню і подоланню
насильства”
Житомирська
обласна
Спілка
воїнівінтернаціоналістів
64.
65.
Житомирська обласна
молодіжна організація
“Творчо-Мистецький центр “Україна”
66.
Житомирська обласна молодіжна
“Театр – агенція моделей “Тигридія”
67.
Житомирська обласна громадська
організація
“Житомирський
Військово-історичний
клуб
“Золота шпора”
Асоціація ділових наукових, творчих кіл
Житомирщини
за
розвиток
місцевого
самоврядування
Кредитна спілка “Малинагрокредит”
68.
69.
організація
70.
Обласна громадська організація “Фонд інтелект
полісся”
71.
Житомирська обласна
молодіжна громадська
організація “Молода генерація”
72.
Житомирська обласна громадська
“Руська община Житомирщини”
організація
73.
Житомирська обласна
організація “Сом”
громадська
молодіжна
м. Житомир,
вул. Київська, 35,
кв. 28, т. 34-58-45
Болотинюк В.В.
м. Житомир,
вул. В.Бердичівська, 48,
кв. 11, т. 34-48-45
Беднарський Д.І.
м. Житомир
вул. Вокзальна, 12,
кв. 107, т. 20-82-54
Іванова С.Г.
м. Житомир,
вул. Вокзальна, 12,
кв. 107, т. 39-99-53
Малярчук С.П.
м. Житомир,
вул. Скорульського, 5
т. 20-30-27 Соколов О.Г.
м. Житомир,
вул. Шевченко,100,
Бондарчук В.П.
м. Житомир,
вул. Домбровського, 16-а,
кв. 45, Нужда В.Л.
м. Житомир, пл. Путятинська,
1/63, кв. 69, т. 34-69-81,
Штірц Н.Ю.
м. Житомир, вул. Лисенка, 18,
кв. 1, т. 22-51-54,
Антонюк С.О.
м. Житомир, вул. Хлібна, 26,
т. 22-49-10,
Войтенко А.Б.
м. Малин,
вул. Кримського, 120,
т. 5-37-30,
Мельошин В.М.
м. Житомир, вул. Л. Українки,
61, кв. 45, т. 24-14-20,
22-67-38,
Грабар І Г.
м. Житомир,
вул. Вітрука, 54, кв. 20,
Троянчук С.Й.
м. Житомир, вул. Київська, 3,
к. 304, т. 37-47-88
Малишенок М .В.
м. Житомир,
вул. Шевченка, 12,
кв. 41, т. 34-07-70
Верьовкін О.І.
56
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир,
“Всеукраїнське-молодіжне об’єднання “Молодь – вул. Черняхівського, 18,
надія України”
кв. 25, т. 24-08-79 Осика О.В.
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир,
організація “Товариство греків”
вул. Московська, 40,
кв. 40. т. 22-42-39
Куркчі Н.Л.
Житомирська обласна федерація спортивних м. Житомир. вул. Фещенкажурналістів
Чопівського, 20,
т. 37-25-33, 37-46-90,
Чернишов Ю.І.
Житомирська обласна асоціація професійних видів м. Житомир,
єдиноборств
вул. Перемоги, 48а,
Петренко А.А.
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир, вул. Хлібна, 25
організація “Асоціація молодих правників”
Воробйов А.П.
Товариство мисливців та рибалок правоохоронних м. Житомир, Старий Бульвар,
органів при УМВС Житомирської області
5/37,кім.114.
т. 207-281, 207-533,
Напіральський Г.Е
Житомирська обласна асоціація “Я – Жінка”
м. Житомир, вул. Щорса, 31
Сердюкова О.С.
Кредитна спілка “Фермери Житомирщини”
м. Житомир,
вул. Путятинська, 3/65, кім.
61, Дмитрук В.М.
Житомирське
обласне
творче
об’єднання м. Житомир,
Фестиваль “Поліські зорі”
вул. М. Бердичівська, 25,
кім. 58, т. 37-35-25
Лядобрук Б.П.
Житомирське
обласне
об’єднання м. Житомир,
вул. Довженка, 45,
“Землевпорядник Житомирщини”
т. 34-68-31
Пшоняк Д.І.
Спілка молодих журналістів Житомирщини
м. Житомир,
вул. Перемоги, 10,
т. 20-56-13,
Тітов В.В.
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир,
організація “Волонтер”
вул. М. Бердичівська, 25,
каб. 47 Фоніна І.В.
Житомирська обласна молодіжна громадська м. Житомир, пров.
організація “Демократичний Союз Молоді”
Вацьківського, 9, кв. 232,
т.36-17-00 Горбунов І.В.
Демократичний Союз власників земельних та м. Житомир,
майнових паїв Житомирської області
вул. Котовського, 17,
т. 20-87-25,
Радецький С.І.
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир. вул. Хлібна, 25,
організація “Творче об’єднання молоді “Нова т, 22-49-10,
зірка”
Лінчук В.А.
Житомирська обласна молодіжна громадська м. Житомир, вул.
організація “молодіжний театр “Гелікон”
В. Бердичівська,3,кв.4
Руденька Т.М.
57
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Житомирська обласна
професійна Асоціація м. Житомир,
практикуючих психологів, психотерапевтів
вул. В. Бердичівська, 8,
т. 20-84-39
Брандес В.М.
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир,
організація “Арт-Форум”
вул. Хлібна, 18, кв. 33,
т. 37-12-09
Загородський С.О.
Обласна організація “Асоціація депутатів Рад м. Житомир,
минулих років”
вул. Перемоги, 51,
т. 33-20-40, 33-50-31,
Руденький О.А.
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир,
“Тімоді”
вул. Довженко 49, кв. 24
Мойсеєнко О.П.
Житомирський обласний фонд соціального захисту м. Житомир,
інвалідів
вул. Домбровського, 38,
т. 22-89-89, 20-81-59
Шекера Микола Миколайович
Житомирська обласна організація “Інститут м. Житомир,
соціального розвитку “Інсор”
вул. Маршала Жукова, 7,
кв. 55, т. 26-55-34
Багай В. В.
Житомирська обласна громадська організація “Я м. Житомир, вул.. Фещенколюблю Житомир”
Чопівського, 26/15, т. 342469
Лебедюк Л.П.
Клуб керівних працівників підприємств – великих м. Житомир,
платників податків Житомирської області
вул. Фурманова, 122,
т. 241894
Кононець Л.Г.
Житомирська обласна організація роботодавців
м. Житомир, проїзд
Скорульського, 5, т. 373243
Коренєв М.М.
Обласна громадська організація роботодавців м. Житомир,
“Конгрес роботодавців Житомирщини”
вул.Чорновола, 6-а
Богомолов В.Т.
Житомирська обласна громадська організація
м. Житомир, вул.
баскетбольного клубу “Тонус”
Народницька, 21, кв.7
Стебновський С.О.
Житомирська обласна дитяча організація “Рів’єра” м. Житомир,
вул. Рильського,1
Непряхіна Г.Л.
Житомирська обласна громадська молодіжна
м. Житомир,
організація “Молодь Полісся”
вул. Селюцька, 29, кв. 60,
Козенюк П.В.
Кредитна спілка “Полісянка”
м. Житомир, вул.. Героїв
Пожежних, 122,
Кононець Л.Г.
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир, вул.Селецька,29,
організація “Дівчата Полісся”
кв. 60
Козенюк Л.В.
Асоціація роботодавців підприємств та організацій м. Житомир, вул.. Київська,
в сфері інформаційних та телекомунікаційних 81, т. 41-84-22
технологій Житомирської області
Сідоров В.Г.
58
106.
Житомирська обласна Федерація баскетболу
107.
Житомирська обласна громадська дитяча скаутська
організація “Еко-Дем”
108.
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація “Центр молодіжного суспільства”
109.
Житомирське обласне громадське об’єднання
інвалідів Чорнобиля “Віра”
110.
Громадська організація “регіональний центр
європейського розвитку”
111.
Організація роботодавців Житомирщини
“Господар”
112.
Житомирська обласна
організація “Патріот”
113.
Товариство відродження Української нації
114.
Житомирська
обласна
галузева
організація
«Асоціація роботодавців-будівельників»
115.
Громадська організація “Творче об′єднання
мистецтв “Аполлон”
116.
Житомирська обласна федерація любительського
боксу
117.
Житомирський регіональний фонд сприяння
розвитку та захисту інтелектуальної власності
“Інтелщит”
Житомирська обласна організація роботодавців
медичної та мікробіологічної промисловості
118.
громадська
119.
Кредитна спілка “Власний кредит”
120.
Центр громадських ініціатив “Наш Дім”
молодіжна
м. Житомир,
вул. Вітрука, 32 кв. 174
т. 37- 15-46
Нонік Валерій Вікторович
Житомирська обл.
м. Бердичів,
вул. М.Раскової, 11, кв. 20
Соболь Т.Г.
м. Житомир,
вул. Київська, 10,
кім. 628
Орєхов В.С.
м. Житомир, Майдан Рад 3/14
Бортник Олександр
Миколайович
м. Житомир,
вул. Щорса, 18,кв.1
Клименко Ігор Миколайович,
м. Житомир, вул.Мала
Бердичівська, 16, т. 374709
Водерацький Ю.В.
м. Житомир,
вул. Короленко,5/20, кв. 57
Грищенко В’ячеслав
Віталійович
м. Житомир, вул. Київська, 6
Шевченко Юрій
Сильвестрович,
т.26-09-49
м. Житомир,
вул. М. Бердичівська, 25
Лішневець П.І.
м. Житомир,
вул. Шелушкова, 90
Кузнецов Валентин
Вікторович
м. Житомир,
вул. Офіцерська, 10, кв. 42
Комаренко Петро Васильович
м. Житомир, вул.
В.Бердичівська, 31
Стаднік Микола Прокопович
м. Житомир, Київське
шосе,21
Костюк Петро Степанович
Житомирський р-н, с.Лука,
вул. Молодіжна,2,буд.13
Кузьменко Євген Григорович
м. Житомир,
вул. Котовського, буд. 14/20,
кв. 53 Карташов А.В.
59
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Організація роботодавців в сфері будівництва, м. Житомир,
проектування та архітектури Житомирської області вул. М.Бердичівська, 17-а
Ізотов Ю.В.
Житомирська обласна молодіжна громадська
м. Житомир,
організація “Патріот України”
вул. Кафедральна, 4а
Наговіцин Генадій
Рудольфович
Спілка молодих Фермерів “Співдружність”
м. Житомир,
вул. Львівська, 5, кв. 1
Ліханова Вікторія
Олександрівна
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир,
“Центр медико – соціальної реабілітації дітей – вул. 1-го Травня, 23
інвалідів “Поклик”
Башек Володимир Йосипович
Організація роботодавців сфери побутового м. Житомир,
обслуговування населення в Житомирській області вул. Вокзальна, 24
Морозов Генадій Васильович
Житомирська обласна молодіжна громадська м. Житомир, пров. 5-й
організація “Науково – освітній центр “Соціум”
Фруктовий, б. 16, кв.9
т. 36-63-36
Головатенко Іван
володимирович
Регіональна громадська організація “Спортивний м. Бердичів,
Рух “ФОРТУНА”
вул. Лупова, 5, кв. 2
Грушецький Павло
Анатолійович
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир, вул.
“Руська Співдружність”
Черняховського 106, кв. 45
Тімірязєв Євген Романович
Асоціація працівників професійних охоронних м. Житомир,
структур в Житомирській області
пров. Львівський,4
Базюк Петро Юрійович
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир,
“Студія “Лінія Моди”
вул. Офіцерська,14,кв.86
Шпурова Людмила Георгіївна
Молодіжна Асоціація “Пробудження”
Бердичівський р-н,
с. Іванківці, вул. Жовтнева, 66
Дуднік Руслан Анатолійович
Житомирський
обласний
мисливсько
– м. Житомир, вул. Вітрука, 2
рибальський клуб “ФАУНА”
Фітісов Андрій Миколайович
Житомирська обласна організація роботодавців в м. Житомир, пр. Миру, 16
легкій промисловості
Кузьмінський Борис
Павлович
Громадська галузева організація “Асоціація м. Житомир,
роботодавців транспорту Житомирської області”
вул. Лятошинського, 11
Райковський Геннадій
Мечеславович
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир,
організація “Асоціація поляків Житомирщини”
вул. Хлібна,16,кв.81
Бодзішевський Вадим
Людвигович
Молодіжна громадська організація “АРТ - Село”
м. Житомир,
вул. Ціолковського,7, кв.117
Гузенко Олена Леонардівна
60
137.
Житомирська обласна Асоціація хірургів
138.
Овруцька міжрайонна громадська організація
“Православне педагогічне товариство”
139.
Житомирська обласна громадська організація
“Школа свідомого батьківства – Родовест”
140.
Молодіжне об′єднання “Релакс”
141.
Громадська
організація
“Громадський
рух
соціальних ініціатив учасників бойових дій,
ветеранів військової служби та працівників
силових відомств”
Громадська
організація
“Коростишівський м. Коростишів,
мисливський клуб “КМК”
вул. Б.Хмельницького, 41
Дубас Володимир Арсенович
Житомирська обласна Асоціація працівників м. Житомир,
санепідслужби
вул. В.Бердичівська, 64
Воков Олександр Сергійович
Громадська Організація Учасників міжнародних м. Житомир, вул.
миротворчих
операцій
“Солдати
миру Мальованьска Набережна, 78
“Житомирського регіону”
Коробцов Сергій Васильович
Житомирська обласна Асоціація “Українська м. Житомир,
ініціатива”
вул. Михайлівська,12, кв. 5
Туровець Олександр Іванович
Громадська організація “Правозахисна організація Житомирська обл.,
“Спільна мета”
Романівський район,
смт. Миропіль,
вул. Зої Космодем’янської,3
Бортнік Руслан Олегович
Житомирська обласна молодіжна організація м. Житомир,
“Правосвідома молодь”
вул. Щорса,94, кв. 18
Семеній Юлія Олександрівна
Житомирська обласна молодіжна громадська м. Житомир, вул. Щорса, 37-а
організація “Християнська Асоціація Молоді та Міняйло Микола Павлович
Сім’ї – УМСА”
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир, пров.2-й
“Європейський онлайновий університет”
Шевченка,18-а
Коптєв Олексій Васильович
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир, вул. Баранова, 60
“Асоціація автоперевізників “Сузір’я”
т. 36-61-48
Карта шов Андрій Вікторович
Громадська
організація
“Культурно- м.Житомир,
просвітницький
Центр
сприяння
розвитку вул. Новогоголівська, 11
християнської культури та освіти”
т. 42-74-51
Топольницька Оксана
Михайлівна
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
м. Житомир,
вул. М.Бердичівська,25
Суслик Микола Петрович
смт. Лугини,
вул. Колгоспна, 33
Кричевський Петро Іванович
м. Житомир, проїзд Кароля
Гейнча,1,кв.1
Крайнікова Світлана
Анатоліївна
м. Житомир,
вул. Клосовського, 18/9, кв. 49
Бичковський Андрій
Леонідович
м. Житомир, вул. Баранова, 4
Мараховський Анатолій
Іванович
61
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
Громадська
фармації”
організація
працівників м. Житомир,
вул. Лермонтовська, 5
Косяченко Костянтин
Леонідович
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир, вул. Чапаєва, 7
підтримки та розвитку підприємництва “Майдан”
Іванов Валерій Леонідович
Громадська організація “Наше місто”
м. Житомир,
вул. Котовського, 31
Скаковський Леонід
Рафаілович
Житомирська Асоціація науковців та бізнес- м. Житомир,
консультантів
пров. Шкільний, 7
Котвіцька Ольга Вікторівна
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир,
людей з інвалідністю “Молодь. Жінка. Сім’я”
вул. Гоголя, 19, кв. 58
т. 36-37-73
Ковалюк Неля Дмитрівна
Громадська
організація
“Спілка
колишніх м. Житомир,
працівників
органів
внутрішніх
справ вул. Гоголя,15,кв. 243
Житомирської області “Захист та допомога”
т. 22-00-99
Глінчевський Віталій
Олександрович
Громадська
організація
військовослужбовців, м. Житомир, проспект Миру,
ветеранів та інвалідів повітряно-десантних, 1/103, кв. 41
аеромобільних військ, морської піхоти та військ т. 8-097-264-65-04
спеціального призначення “Купол” Житомирської Умінський Олег Феліксович
області
Житомирська обласна організація роботодавців м. Житомир,
харчової промисловості
вул. Сингаївського, 4
Вишневський Олег Павлович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Перемоги, 19/2, кв. 14
"Автомобілістів, приватних підприємців та
Слюсар Людмила Анатоліївна
самозайнятих громадян"
м. Житомир,
Організація роботодавців в сфері торгівлі
Старий Бульвар, 6
Житомирської області
Метельська Людмила Іванівна
тел. 37-05-43
м. Житомир, вул. 1-го
Житомирська обласна громадська організація
Травня, 22, кв.4
“Асоціація по відродженню культурно-історичної Шпаківський Віктор
спадщини України “Оберіг”
Вецентійович
м. Житомир,
Житомирська обласна Федерація вільної боротьби вул. Київська,106
Черняхівський Михайло
Петрович
м. Житомир,
Житомирська обласна спілка роботодавціввул. Черняхівського, 4
правників „Асоціація захисту прав людини і
Гуртовенко Роман
бізнесу”
Михайлович
Житомирська обласна громадська організація
м. Житомир, вул. Перемоги,54
„ДО ЛАДУ”
Шелудченко Віра Тимофіївна
“Спілка
62
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
Житомирська обласна громадська організація
„ОБЛАСНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ „ЖИТИЧІ”
Житомирська інженерна академія науковців,
інженерів, промисловців, аграріїв та підприємців
Культурно-просвітницький Центр „Шлях до
життя”
Товариство меліораторів та водогосподарників
Житомирської області
Громадська організація „Житомирська обласна
організація роботодавців галузі індустрії розваг”
Житомирська обласна організація „Воскресіння”
Житомирська обласна асоціація
сільськогосподарської дорадчої служби
Житомирська обласна Спілка поляків України
Житомирська обласна громадська організація
„ЗАХИСТ”
Асоціація видавців, поліграфістів та
книгорозповсюджувачів Житомирської області
Громадська організація „Олімпієць”
Житомирське обласне громадське об'єднання
інвалідів-підприємців „РУБІКОН”
Асоціація „Головних лікарів Житомирської
області”
Житомирська обласна спортивна громадська
організація „Федерація бойового самбо”
Житомирська обласна Асоціація фахівців
соціальної сфери
Громадська організація „Житомирське обласне
національно-культурне товариство
старообрядців-Поморців”
м. Житомир,
вул. В.Бердичівська, 39, кв.24
Опанащук Юрій Якович
м. Житомир,
вул. Щорса,34, кв.55
Єфремов Микола Федорович
м. Житомир,
пл. Короленко,3,кв.1
Девід Коналі Бентлі
м. Житомир, вул. Київська,81
Невмержицький Володимир
Якович
м. Бердичів
вул. К. Лібкнехта, 5/7
Бурутіна Ірена Григорівна
м. Бердичів,
вул. Чорновола,17.кв.12
Трибун Оксана Антонівна
м. Житомир, вул. Якіра,3
Довбиш Валерій Васильович
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 34-б
Щур Вікторія Анатоліївна
м. Житомир, вул. Київська,61
Гончарук Ігор Петрович
м. Житомир,
вул. М. Бердичівська,17-а
Бондар Микола Михайлович
м. Житомир, вул. Селецька,
13, кв.19
Клименко Денис Юрійович
м. Житомир,
вул. Довженка, 47
Рибін Олексій
Володимирович
Житомирський район,
с. Станишівка, Сквирське
шосе,6
Терефеєв Анатолій
Миколайович
м. Житомир,
вул. Космонавтів,32
Голуб Андрій Юрійович
м. Житомир,
вул. Київська,44, кв.3
Мишківська Вероніка
Михайлівна
м. Житомир,
вул. Каракульна,6
Бабічев Микола Васильович
63
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
Житомирська обласна організація роботодавців
підприємств гірничодобувної галузі України
„Граніт”
Житомирська федерація сучасного п’ятиборства
Товариство лікарів-педіатрів Житомирської
області
Житомирська обласна громадська організація
„Перспектива”
Житомирська обласна громадська організаціяЖитомирський обласний баскетбольний клуб
„Житомир”
Житомирська обласна громадська організація
„Український дім 21 століття”
Федерація Спортивного туризму Житомирської
області
Молодіжна громадська організація „Молода сила”
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація „Сучасний формат”
Житомирська обласна громадська організація
„Молодіжний рух – за мораль”
Житомирська обласна громадська організація
„Євроцентр”
Дитяча обласна громадська організація
„Танцювальний клуб „Полісся”
Житомирська обласна громадська організація
„ЖІНКИ ЗА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ”
м. Житомир,
вул. В. Бердичівська,144
Беркович Михайло Нутович
м. Житомир, вул. ФещенкоЧопівського,12,кв.2
Тарнавський Борис Юрійович
с. Станишівка,
Сквирське шосе,6
Шевченко Тетяна Вікторівна
м. Житомир,
проспект Миру,21, кв.50
Котвицький Олексій
Леонтійович
м. Житомир,
вул. Промислова, 4-а
Туленко Назар
Володимирович
80504002327
м. Житомир,
пр. Миру,37, кв.26
Харчук Лариса Петрівна
80677912404
м. Житомир, провулок 1-й
Мисливський, 7
Святенко Віталій Валерійович
80661311685
м. Житомир,
вул. Лесі Українки, 59
Черпіцький Зіновій
Олександрович
42-79-77
м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 87
Соловйова Жанна
Володимировна
26-79-33
м. Житомир,
вул. Вітрука, 42/7
Бобер Юрій Григорович
80673880846
м. Житомир,
вул. Шевченка, 37, кв. 10
Кордон Борис Миколайович
22-53-14, 80972622269
м. Житомир,
вул. Космонавтів, 44, кв.14
Голумбйовський Ігор
Вікторович
33-94-06
м. Житомир,
вул. Театральна, 5
Харчишин Олександр
Якимович 80504632517
64
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
м. Житомир,
Молодіжна громадська організація „Асоціація
вул. Домбровського, 67-а,
„Нова вершина”
т. 36-74-48
Бобриш Олексій Михайлович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Шелушкова, 64-б, кв.9
„Федерація риболовного спорту Житомирської
Самонюк Сергій Віталійович
області”
80679111552
м. Житомир,
Громадське об”єднання „Дворянський Союз”
вул. Київська, 54, кв. 34
Сер Кіплінг Вадим-Роланд
Майкл 80679826871
м. Житомир, вул. Щорса, 68,
Житомирська обласна асоціація енергоефективних оф. 22 Фененко Олег
технологій
Борисович 41-75-42
смт. Володарськ-Волинський,
Обласна громадська організація „Екологія та
вул. Щорса, 21
Соціальний захист Житомирської області”
Мисько Руслан Валентинович
3-30-67
м. Житомир,
Житомирська обласна молодіжна громадська
вул. Михайлівська, 17
організація „Батьківщина молода”
Гордієнко Андрій Іванович
80674462626
м. Житомир,
Обласна молодіжна творча спілка художників та вул. Перемоги, 71-а, каб. 5
мистецтвознавців
Величко Інна Аркадіївна
46-07-60
м. Житомир, вул. Чкалова, 64
Житомирська обласна громадська організація
Забродський Геннадій
„Разом з людьми”
Олександрович
24-55-38, 80637564914
м. Житомир,
Житомирська обласна молодіжна громадська
вул. Леваневського, 48, кв. 1
організація „Позитив”
Бондар Олег Васильович
80977808886
м. Житомир,
Дитяча обласна громадська організація
вул. Праці, 10, кв. 5
„Танцювальний клуб „Кристал”
Кравчук Юлія Володимирівна
25-50-88
м. Житомир, вул. Чехова, 4
Громадська організація „Федерація хокею
Вашешніков Микола
Житомирської області”
Олександрович
80674100433
м. Житомир, вул. Малікова,
Громадська організація „Креатив”
32, кв. 99
Пономаренко Сергій Іванович
м. Житомир,
Товариство дослідників Житомирщини
вул. Вітрука, 17-б, кв. 6
Фещук Роман Олександрович
44-91-31, 33-19-43
м. Житомир, пров.
Житомирська обласна молодіжна громадська
Путятинський, 14, кв. 2
організація „Центр розвитку туризму”
Костриця Микола
Миколайович 37-02-40
65
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
Громадська організація „Молодіжний клуб
„Атмосфера +”
Житомирська обласна громадська організація
„МИСЛИВСЬКЕ ТОВАРИСТВО КОРСАР КОМ”
м. Житомир,
вул. Київська, 96, кв. 74
Ліщинський Володимир
Петрович 46-06-15
м. Житомир, вул. Металістів 3
Єрофєєв Артем Миколайович
м. Житомир,
вул. Котовського, 105, кв. 56
Макарчук-Болкунова Ольга
Анатоліївна
м. Житомир,
Громадське об'єднання „Житомирська ініціатива” вул. Михайлівська, 17
Синявська Ірина Максимівна
м. Житомир, 3-й провулок
Громадська організація „Житомирський обласний Труда, 5, кв. 2
мисливський клуб „Касадор”
Гундич Олександр
Вікторович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
пров. Вацківський, 9, кв. 127
“Мисливський клуб “Сокіл”
Цуман Сергій Володимирович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Сингаївського, 4
„Житомирська обласна федерація хокею з
Бугайчук Ярослав
шайбою”
Володимирович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Короленка, 4-а, кв.56
„Спортивний клуб Айкідо „Готана-рю”
Покотило Руслан Петрович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Андріївська, 7-а,
„МИСЛИВСЬКЕ ТОВАРИСТВО РИСЬ – К”
Кравченко Микола Якович
м Коростишів,
Житомирська обласна організація роботодавців
пров. Дачний, 13
оздоровчих закладів
Криворучко Сергій
Григорович
Житомирський район,
Житомирська обласна громадська організація
с. Довжик,
„Мото клуб – БРОДЯГИ”
пров. Іванівський, 2
Флейшман Сергій
Анатолійович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Черняхівського, 34-б
„Польське культурно-освітнє товариство”
Варфоломєєв Микола
Михайлович
м. Житомир,
Громадська організація „Федерація бодібілдінгу
вул. Селецька, 19, кв. 21
та фітнесу Житомирської області”
Тан-Тай Сергій
Володимирович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Черняхівського, 6
„Правовий захист”
Корчевна Діна Олександрівна
Громадська організація „Центр кризової
допомоги”
66
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Громадська організація „Футбольний клуб
„Авангард”
Житомирська обласна громадська організація
„Східні танці і фітнес”
Житомирська обласна громадська організація
„Автомобільний клуб 4х4”
Житомирська обласна Асоціація науковців і
консультантів „Дорадчий центр”
Житомирська обласна громадська організація
„Спортивний клуб „Візаж”
Громадська організація Житомирська обласна
„Федерація Крав-мага”
Житомирська обласна громадська організація
„Громадська варта”
Організація роботодавців „Житомирська обласна
організація роботодавців підприємств житловокомунальної галузі „Житло-Житомир”
Громадська організація “Рівноапостольний Князь
Володимир” у Житомирській області
Громадська організація “Хокейний клуб”
АРСЕНАЛ ПОЛІССЯ”
Громадська організація “Асоціація зовнішньої
реклами у Житомирській області”
Громадська організація “Житомирська агенція
регіонального розвитку”
Громадська організація інженерів пожежної
безпеки Житомирської області
Житомирська обласна громадська організація
“Бджола”
Житомирська обласна громадська організація
“Наш дім Житомир”
Баранівський район,
смт. Довбиш, вул. Шкільна, 9,
кв.6 Колесник Володимир
Сергійович
м. Житомир, вул. Ватутіна,
31, кв. 71
Самолудченко Катерина
Юріївна
м. Бердичів,
вул. Шелушкова, 116
Мешков Дмитро
Миколайович
м. Житомир, вул. Соснова, 36
Харчишина Олена
Володимирівна
м. Житомир,
вул. Кибальчича, 9
Сухомлин Сергій Іванович
м. Житомир, пров. 3-й
Госпітальний, 14, кв.2
Фарб Антон Мойсейович
м. Житомир,
пров. Київський, 14, кв. 17
Ткаченко Артур Валер’янович
м. Житомир, вул. Хлібна, 27
Антіпов Юрій Олегович
м. Житомир,
вул. Перемоги, 29
Погребецький Володимир
Олександрович
м. Житомир,
вул. Київська, 86 а
Орлов Олександр Гаррієвич
м. Житомир,
пров. Вацківський, 9, кв. 135
Щербань Олена Романівна
м. Житомир,
майдон Короленка, 3-В, кв. 4
Данилейко Олег Тимофійович
м. Житомир,
вул. Малікова, 32, кв. 3
Ромащенко Олександр
Анатолійович
м. Житомир, вул. Кочерги, 11
Василевич Олексій
Геннадійович
м. Житомир, вул. Київська, 13
Сухомлін Сергій Іванович
67
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249. О
Громадське об’єднання “Фонд допомоги
ліквідаторам, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС в травні 1986 року у
зведеному мобільному загоні спеціального захисту
цивільної оборони м. Житомира та Житомирської
області”
Житомирська обласна громадська організація
“Житомирська обласна спілка культури та
мистецтва інвалідів”
Житомирське обласне молодіжне об’єднання
“Дирекція Молодіжних Програм”
Житомирська обласна громадська організація
Клуб ветеранів більярдного спорту “Академія”
Громадська організація “Федерація нард
Житомирщини”
Громадська організація “Житомирський обласний
мисливсько – рибальський клуб “МИСЛИВЕЦЬ
ПОЛІССЯ”
Житомирська обласна громадська організація
«Асоціація вантажних автомобільних перевізників
Житомирщини»
Обласна громадська організація колишніх
працівників колективних сільськогосподарських
підприємств «ПАЙОВИК»
Житомирська обласна громадська організація
«Поліський регіональний бізнес – центр ділового
партнерства, підтримки та правового захисту
підприємців»
Громадська організація «Житомирський клуб
фотографів «Фотосфера»
Громадська організація «Житомирська обласна
федерація пауерліфтингу»
Обласна громадська організація «Асоціація
пенсіонерів, інвалідів Житомирщини»
м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 7, 40
м. Житомир,
вул. Домбровського, 38
Позняк Валентина Леонідівна
м. Житомир, Майдан
Короленка, 3-В, кв. 4
Ковальчук Ірина Анатолівна
м. Житомир,
вул. В.Бердичівська, 30
Камінський Дмитро Львович
м. Житомир,
вул. Космонавтів, 34, 90
Бережницький Юрій
Володимирович
Житомирська обл,
Житомирський р-н,
с. Зарічани,
пров. Лісовий, 4, кв. 2
Порадовський Петро
Цезарович
м. Житомир,
вул. Металістів, 3
Весельський Сергій
Віцентинович
Житомирський р-н,
с. Кам”янка, вул. Соснова, 1
Халімовський Сергій
Йосипович
м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 87
Жаворонкова Світлана
Євгенівна
м. Житомир, вул. Театральна,
9/5, кв. 49, 37-29-57
Янковий Антон
В’ячеславович
м. Житомир, вул.
М. Бердичівська,25, каб. 702
Баленков Андрій
Олександрович
м. Житомир,
вул. Кафедральна, 5а, к. 106
Шафонський Віктор
Володимирович
68
250.
251.
252.
253.
254.
Житомирська обласна громадська організація
«Асоціація Народної мануальної терапії»
Житомирська обласна громадська організація
«Житомирське братство святої великомучениці
Варвари»
Громадська організація «Поліське товариство
мисливців і рибалок»
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація «Життя – Закон»
Громадська організація «Федерація фізичної
культури і спорту у Житомирській області»
м. Житомир, вул. Якіра, 16/2
Литвак Олександр Юрійович
м. Житомир,
вул. Космонавтів, 22, кв. 5
Романенко Євгенія
Михайлівна
Житомирська обл.,
Брусиловський р-н,
с. Соболівка,
вул. Центральна, 26
Литовчук Олександр Іванович
м. Житомир, пров. 2-й
Смолянський, 21
Кирилюк Віталій Леонідович
м. Житомир, вул. Войкова, 17
Якось Роман Францевич
м. Житомир,
проспект Миру, 37, кв. 90
Кукурудза Сергій Романович
256.
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. В. Бердичівська, 38
«Татко»
Капелюк Володимир
Володимирович
257.
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Крошенська,20, кв.68
«Клуб дозвілля та відпочинку»
Ноздрачов Олег Олексійович
258.
м. Житомир,
Громадська організація «Житомирський обласний вул. Житній ринок, 20
мисливський клуб «Фазан»
Вакулович Олександр
Васильович
259.
Житомирська обл.,
Громадська організація «Мисливсько – рибальський Черняхівський р-н,
клуб «Артеміда»
с. Троковичі,
вул. Житомирська, 89
Сидорчук Володимир
Миколайович
260.
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація
вул. Косовського 60, кв. 10
«Навчально – консультативний центр з
Жуковський Олександр
європейської та євроатлантичної інтеграції»
Іванович
261.
Житомирська обл.,
Житомирська обласна молодіжна громадська
м. Андрушівка,
організація «Поліські тигри – фан – клуб ЗАТ ФК
вул. Косовського, 35
«Шахтар»
Довгаль Костянтин
Констянтинович
262. Г
Житомирська обл.,
Громадська організація «Клуб мисливців та
м. Коростень, вул. Чапаєва, 3
рибалок «Полісся»
Кутиненко Олександр
Миколайович
263.
м. Житомир,
Житомирська обласна молодіжна громадська
вул. В. Бердичівська, 31
організація «ХХІ покоління»
Сівко Віталій Вікторович
255.
Житомирська обласна громадська організація
«Надія –Житомир»
69
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнського
громадського центру «Волонтер»
Житомирська обласна громадська організація
«КЛУБ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТИВНОГО
ПОКЕРУ»
Обласна громадська організація «Юлдуз»
Житомирська обласна громадська організація
«Центр правозахисту»
Громадська організація «Федерація спортивного
покеру Житомирської області»
Житомирська обласна громадська організація
«ХМЦ»
Громадська організація «Житомирська Асоціація
Ріелторських Компаній»
Житомирська обласна громадська організація
«Союз учасників сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів Житомирської
області»
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців суб’єктів господарювання малого та
середнього бізнесу
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців фармацевтичних підприємств та
установ
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців готельного господарства
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців оптової торгівлі
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців металообробки та
машинобудування
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців каменеобробної галузі
Житомирська обл.,
м. Бердичів,
вул. 60 річчя СРСР, 7
Артеменко Світлана
Миколаївна
м. Житомир,
вул. Перемоги, 68
Абрамова Олена Геннадіївна
м. Житомир,
пров. 7-й Транзитний, 37
Давидова Алла Азізходжаївна
м. Житомир, провулок 1-й
Транзитний, 76-А, кв.2
Божок Лілі Володимирівна
м. Житомир,
вул. 8-го Березня,13
Полянський Сергій
Васильович
м. Житомир,
вул. Якіра, 37-а, кв.3
Дмитров Денис Юрійович
м. Житомир,
вул. Київська, 8, кв. 2
Гордійчук Дмитро
Володимирович
м. Житомир,
вул. Баранова, 93
Морванюк Наталія
Григорівна
м. Житомир
пров. Скорульського, 5
Нагірняк Юрій Ігоревич
м. Житомир, пров. Сінний, 4
Нестеровський Валерій
Євченович
м. Житомир
майдан Перемоги, 6
Опанащук Юрій Якович
м. Житомир,
вул. Транспортна, 3
Костюк Петро Іванович
Житомирський р-н, смт.
Новогуйвинське, вул. Дружби
народів, 1
Бутенко Сергій Григорович
Житомирський р-н,
с. Довжик,
вул. Нескорених, 22 а
Лісіціна Ірина Валентинівна
70
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288. Ж
289.
290.
291.
292.
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців туристичного бізнесу
Громадська організація «Житомирська обласна
федерація спортивного покеру»
Житомирське обласне товариство мисливців та
рибалок «Єгермайстер»
Житомирська обласна громадська організація
«Громадська дія»
Житомирське обласне товариство аматорів та
професійних гравців у покер «КІНГ СПОРТ»
Житомирський обласний спортивний оздоровчий
клуб «Тайфун»
Житомирська обласна організація підприємців,
роботодавців та орендарів
Житомирська обласна молодіжна організація
«Спілка краєзнавців «ПАТРІОТ»
Житомирська обласна галузева організація
роботодавців закладів ресторанного господарства
Житомирська обласна громадська організація
«Пулинський громадський та бізнес центр»
Житомирська обласна громадська організація
«Чорнобиль – Єдність – Відродження»
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація «Контингент»
Обласна громадська організація «Студентський
польський клуб»
Житомирська обласна громадська організація
«Громадська гідність»
Житомирське обласне громадське об’єднання
«ВЛАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
м. Житомир,
вул. Домбровського, 25
Симон Микола Анатолійович
м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 30
Мільнштейн Юрій Юхимович
м Житомир,
вул. Шелушкова, 83, кв. 7
Чуб Павло Павлович
м. Житомир,
вул. Коцюбинського, 7, кв. 20
Фоміненко Віктор Леонідович
м. Житомир,
вул. Щорса, 18, кв. 91
Краснов Володимир
Анатолійович
м. Житомир,
вул. Корольова, 46-б, кв. 83
Приходченко Олександр
Миколайович
м. Житомир,
вул. Народницька, 21, кв. 38
Демчик Євгеній
Олександрович
м. Житомир,
вул. Космонавтів, 52, кв. 16
Дехтяренко Сергій
Сергійович
м. Житомир,
вул. Котовського, 26
Семенистий Володимир
Стефанович
Житомирська обл.,
смт. Червоноармійськ,
вул. Ворошилова, 10а
Сірик Надія Володимирівна
м. Житомир,
вул. Котовського, 61
Антонечко Володимир
Олександрович
м. Житомир,
проспект Миру, 3, оф. 3
Шнайдер Олександр
Веніамінович
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 34-б
Першко Ірина Олександрівна
м. Житомир,
вул. Вокзальна, 8, кв. 37
Жиляєва Юлія Миколаївна
м. Житомир,
вул. Максютова, 225
Голентовський Віктор
Вікторович
71
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
Житомирське обласне громадське об’єднання
«РІДНІ»
Житомирська обласна громадська організація
«Потенціал»
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація «Центр»
Житомирська обласна громадська організація
«Асоціація об’єднаних мистецтв»
Житомирська обласна громадська організація
«Розстріляна молодість»
Громадська організація «Кінно спортивний клуб
«Домбай»
Громадська організація «ПОЛІСЬКА СРІБНА
ВЕЖА»
Житомирська дитяча обласна громадська
організація – спортивний клуб «ФЕНІКС –
ЖИТОМИР»
Житомирська обласна громадська організація
«Академія лідерства»
Житомирська обласна громадська організація
«АВТОКЛУБ ІМ’Я ВОЛОДИМИРА АРТЕМОВИЧА
ПОПОВА»
Громадська організація „Перемога. Перспективна
житомирська організація”
Житомирська обласна громадська організація
„Рятуємо Житомир!”
Житомирська обласна громадська організація
„Майбутнє суспільства”
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація „Реалізація ініціатив молоді”
м. Житомир,
вул. Шелушкова, 72, оф. 2
Мошківська Наталія
Анатоліїівна
м. Житомир,
вул. Пушкінська, 25, кв.13
Бойко Олександр Вікторович
Житомирський р-н,
смт Гуйва,
вул. Бердичівська, 2, кв. 4
Закревський Олексій
Олексійович
м. Житомир,
вул. Пушкінська, 28
Моісєєва Маргарита
Аркадіївна
м. Житомир,
вул. Львівська, 10
Шмалюк Анатолій
Миколайович
м. Житомир,
пр-кт Миру, 3-д, кв. 25
Матвієнко Тетяна
Володимирівна
м. Житомир, вул. Мала
Бердичівська, 16
Сорочинська Лілія
Миколайлвна
Житомирський р-н,
с. Тетерівка,
вул. Шевченка, 25-б
Волинець Анатолій
Семенович
м. Житомир,
вул. Вітрука, 12, кв. 32
Павлюк Василь Григорович
м. Житомир, вул. Сабурова, 9
Попов Валерій
Володимирович
м. Житомир,
вул. Лесі Українки, 47, кв.150
Ткачук Віктор Анатолійович
м. Житомир, вул. Перемоги,
72 Андрійчук Микола
Васильович
м. Житомир,
вул. Мануїльського, 3, кв. 55
Журавель Андрій Юрійович
м. Житомир,
вул. Шевченка, 85, кв. 174
Салтанюк Максим Олегович
72
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
Житомирська обласна громадська організація
„Закон і честь”
Житомирська обласна ветеранська організація
Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх
справ України
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
кікбоксерської асоціації „WKA”
Житомирська обласна громадська організація
„Наша Батьківщина – Україна”
Житомирська обласна громадська організація
спілка голубників „Голуби нашого краю”
Житомирська обласна громадська організація
„Житомирська громадська ініціатива „Рідне
місто”
Житомирська обласна громадська організація
„МЕЧ ПРАВОСУДДЯ”
Громадська організація „Житомирський обласний
студентський бізнес-інкубатор”
Житомирська обласна федерація „Пожежноприкладного спорту”
Житомирська обласна громадська організація
„Федерація хокею на траві”
Житомирська обласна громадська організація
„НАДІЯ”
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація „Союз польської шляхти”
Житомирська обласна громадська організація
„Спілка ковалів Замкова гора”
Житомирська обласна громадська організація
федерації спортивного туризму
м. Житомир, вул. В.
Бердичівська, 87-б, кв. 2
Радько Олександр Сергійович
м. Житомир,
вул. Старий Бульвар, 5/37
Бура Віктор Петрович
м. Житомир,
вул. Київська, 15, кв.23
Іванов Сергій Васильович
м. Житомир,
вул. Баранова, 85-а
Савченко Микола
Миколайович
м. Житомир,
3 пров. Щорса, 9-а
Ярош Дмитро
Володимирович
м. Житомир,
вул. Домровського, 28
Хіжніченко Максим Олегович
м. Житомир,
вул. Київська, 74, кв.23
Барановська Тетяна Віталіївна
м. Житомир,
провулок 1-й Київський, 25,
кв.5
Тарасюк Галина Миколаївна
м. Житомир,
вул. Героїв Пожежних, 67-б,
кім.34
Нікітчук Ігор Валерійович
Житомирська обл.
м.Коростень,
вул. Грушевського, 15, кім.16
Крамаренко
Анатолій Анатолійович
м. Житомир,
вул. Перша Партизанська, 1,
кв.33
Чечельницький
Андрій Андрійович
м. Житомир,
вул. Монтана, 38-а
Іщук Наталія Валеріївна
м. Житомир,
вул. Червоноармійська, 65-а
Черняхович Олександр
Мирославович
м. Житомир, провулок 1-й
Мисливський, 7
Святенко Віталій Валерійович
73
321.
322.
323.
324.
Житомирська обласна громадська організація
Федерації альпінізму та скелелазіння
Громадська організація „Сільськогосподарська
дорадча служба Житомирського агроекологічного
університету”
Територіальний місцевий осередок Всеукраїнської
громадської організації „Асоціація ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби
України в Житомирській області”
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація „Щаслива сім’я”
м. Житомир, провулок 1-й
Мисливський, 7
Святенко Віталій Валерійович
м. Житомир,
вул. Чапаєва, 4, кв.11
Ковальчук
Олександр Дмитрович
м. Житомир,
вул. Котовського, 91
Усачов Олександр
Олексійович
м. Житомир,
майдан Короленка, 3, кв.97
Пашківська
Наталія Анатоліївна
П. Легалізовано шляхом письмового повідомлення
1.
Житомирське товариство винахідників і
раціоналізаторів
2.
Житомирська обласна громадсько-патріотична
організація “Спілка “Діти війни”
3.
Комітет ветеранів ядерних випробувань та
військових навчань із застосуванням ядерної зброї
Житомирської області
Житомирська регіональна молодіжна організація
“Молодіжний регіональний центр”
4.
5.
Житомирська обласна організація
демократичної ліги молоді
Народної
6.
Обласна громадська
“Інтелект Клуб”
молодіжна
організація
7.
Житомирська обласна
“Молода громада”
молодіжна
організація
8.
Житомирське обласне
об’єднання “Колесо”
молодіжне
мистецьке
9.
Житомирська обласна громадська організація
ветеранів-інтернаціоналістів (кубинців)
10.
Асоціація молодих педагогів Житомирщини
м. Житомир,
вул. Кафедральна, 5
т. 37-32-03
Балицький В.Й.
м. Житомир,
вул. Лятошинського 13, кв. 3
Бацман І.І.
м. Житомир, вул. Театральна,
27, т. 372162
Ревенко Б.І.
м. Житомир, вул. Хлібна. 25
т. 224910
Прокопчук В.В.
м. Житомир,
вул. Михайлівська. 17,
т.372849, Карташов А.В.
м. Житомир, вул. Шелушкова
8 а, кв. 5, т. 340329
Годований Р.М.
м. Житомир,
вул. Крошенська, 45,
кв. 27, т. 263770
Корчев В.А.
м. Житомир,
вул. Пушкінська, 30,
кв. 39, т. 373150
Ігнатчук К.А.
м. Житомир,
вул. Театральна, 7,
т. 373159
Ревенко Б.І.
м. Житомир, пров. 3-й
Лісовий 6,
т. 366020
Глібко І.А.
74
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Житомирська обласна
“Жінки Батьківщини”
громадська
організація м. Житомир, вул. Київська,
10, кім. 62. т.228771
Гаврилова М.І.
Житомирська
обласна
Асоціація
молодих м. Житомир,
державних службовців
вул. М.Бердичівська, 25,
каб. 71, т. 372096
Голяс Н.О.
Житомирська обласна Спілка аграрних інженерів
м. Житомир, Майдан
Путятинський, 2, т. 346464
Мосійчук С.О.
Житомирське обласне товариство дружби з
м. Житомир,
народом Австралійського Союзу
вул. Вітрука 31, кв. 27,
т. 33-04-92
Стриженко С. А.
Житомирське обласне товариство дружби з
м.Житомир,
народом Аргентини
вул. Вітрука 31, кв. 27,
т. 33-04-92
Стриженко С. А.
Житомирська обласна молодіжна творча
м. Житомир, вул. Адмірала
організація “Мистецька гільдія “Неабищо”
Щасного, 11, кв. 5, т. 377016,
Кавун Вероніка Олексіївна
Асоціація голів та депутатів органів місцевого
м. Житомир, вул. Хлібна, 25,
самоврядування Житомирської області
т. 22-49-10,
Дебой Володимир
Михайлович
Житомирська обласна федерація кікбоксінгу
м. Житомир,
пров. Вацьківський, 9,
кв. 135.
Гопанчук В’ячеслав
Анатолійович
Житомирська міська громадська організація
м. Житомир,
“Асоціація мешканців гуртожитків міста
вул. Рильського, 9, к.604
Житомира”
Ковальчук Анатолій Петрович
Громадська організація “Союз споживачів
м. Житомир,
Житомирщини”
вул. Черняхівського, 3
т. 418-985
Ольшевський Анатолій
Пилипович
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир,
“Захист прав пенсіонерів”
вул. Перемоги, 51
Журбенко Юрій
Миколайович
Житомирський обласний клуб ділових жінок
м. Житомир, вул.
М.Бердичівська, 25, кім. 32
Гула Раїса Миколаївна
Житомирська обласна федерація з веслування на
м. Житомир,
байдарках та каное
вул. Фещенка-Чопівського, 10
Біденко Геннадій
Миколайович
Житомирська обласна молодіжна громадська
м. Житомир, пров. 1-й
організація “Студентське Братство Житомирщини” Степовий,2
Очередько Максим
Віталійович
75
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Житомирська обласна громадська організація “
Громадський люстрацій ний комітет”
м. Житомир,
пров. 1-й Степовий, 2
Очередько Максим
Віталійович
Житомирська обласна федерація бадмінтону
м. Житомир,
вул. М. Бердичівська,25
т. 37-26-31
Малюта Віктор Андрійович
м. Житомир, вул. Велика
Житомирське обласне громадське об′єднання – Бердичівська, 60, кв. 6
національної
суспільно-культурної інституції Теплий Ярослав Васильович
"УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ФІЛАРМОНІЯ"
м. Житомир,
Житомирська обласна Громадська організація „За пров. Каретний,6 кв.204
Житомир, За Житомирщину!”
Рижук Сергій Миколайович
м. Житомир, вул. Ватутіна,55
Первинна громадська організація „Міжрайонного Бєляк А.Л.
товариства меліораторів та водогосподарників
Житомирської області”
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація вул. Михайлівська, 17
„Молода Батьківщина України”
Гордієнко Андрій Іванович
м. Житомир, вул. Хлібна, 24,
Житомирська обласна федерація гандболу
ДЮСШ № 2
Оренчак Іван Федорович
м. Житомир,
Громадська організація „Житомирська обласна вул. Хлібна, 26, кв. 47
спілка „ФЕНІКС”
Раїнська Людмила
Станіславівна
м. Житомир,
Громадська організація „Асоціація розпорядників вул. Б.Тена, 102, кв.10
коштів і майна в Житомирській області”
Бєльчик Андрій Васильович
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація вул. Циалковського, 12, кв. 90
„Наш контроль”
Дяченко Андрій Васильович
м. Житомир, вул.
Житомирська обласна громадська спілка захисту Домбровського, 58 а, кв. 73
конституційних прав мешканців гуртожитків та Гопоченко Тетяна Василівна
багатоквартирних
будинків
відомчого
підпорядкування
м. Житомир,
Громадська організація «Науково – філософська вул. Корольова, 46-а, кв. 2
асоціація «Центр Синтеза Людини»
Левчук Тетяна Василівна
Житомирська
Житомирська обласна громадська організація обл.,Житомирський р-н,
«ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ГОСПОДАРІВ»
с. Тетерівка,
вул. Кооперативна, 11
Гайдамака Михайло Павлович
м. Житомир,
Громадська Організація «ДЗВІН»
вул. Жукова, 27, кв. 61
Мисик Андрій Олексійович
м. Житомир, вул.
Громадська організація «Житомирська обласна Михайлівська, 10, кв. 17
організація позичальників та вкладників банків»
Ткачук Таміла Андріївна
76
м. Житомир,
Громадська організація «Джаз клуб – «Джазомир» пров. Середній, 7-а
Тимофєєв – Рейн Олександр
Борисович
41.
м. Житомир,
Житомирська обласна громадська організація по вул. Вітрука, 10, кв. 90
захисту прав споживачів
Клєцова Євгенія Стефанівна
42.
м. Житомир, вул. Київська, 79
Житомирська обласна громадська організація Таран Олександр Леонідович
«Команда «ЗА СВОЇХ!»
43.
м. Житомир, майдан
Житомирська коаліція неурядових громадських Короленка, 3-в, кв. 4
організацій «ОСНОВА»
44.
м. Бердичів,
Громадська організація «ПОЛЬСЬКЕ РАДІО вул. Б. Хмельницького,
БЕРДИЧІВ»
1 А, кв. 22
Сокальський Ю.Є.
2.2. Місцеві осередки (всіх рівнів)
І. Зареєстровано
1.
Житомирська обласна організація творчої науково- м. Житомир,
технічної спілки будівельників України
вул. Рильського, 9,
т. 37-18-10, 24-36-39
Малін Л.А.
2.
Житомирська обласна Рада Українського Фонду м. Житомир,
“Реабілітація інвалідів”
вул. Київська, 74,
Виноградов Сергій
Георгійович
3.
Житомирська обласна організація фізкультурно - м. Житомир, вул. Фещенкоспортивного товариства “Україна”
Чопівського, 10, т. 37-40-83
Опанащук І.П.
4.
Житомирський обласний фонд милосердя і м. Житомир, Майдан Рад, 2-а,
здоров’я України
т. 37-35-90
Усольцева В.В.
5.
Житомирське обласне об’єднання Всеукраїнського м. Житомир, вул. Київська, 6.
товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка
т.22-13-99, 37-46-52
Васильчук С.К.
6.
Житомирське обласне відділення товариства м. Житомир,
зв’язків з українцями за межами України вул. Лятошинського,9
(товариство Україна)
т.34-37-49, 37-48-47
Гайдай Ю.М.
7.
Житомирська обласна організація Всеукраїнської м. Житомир,
спілки автомобілістів
вул. В. Бердичівська, 35,
Бобильов Є.О.
8.
Житомирська обласна організація Товариства м. Житомир,
книголюбів України
вул. І.Кочерги, 2-а,
т. 34-46-03 Ремезов О.П.
9.
Житомирська обласна організація українського м. Житомир,
товариства глухих (УТОГ)
пров. Парковий, 4.
т.37-40-45, 37-21-28
Евіна Віра Геннадіївна
10.
Житомирська обласна спілка ветеранів афганської м. Житомир, вул. Перемоги,
війни
10, кім. 209 - а
Ментов П.В.
40.
77
11.
12.
13.
14.
Відділення Українського Національного фонду
допомоги інвалідам Чорнобиля по м. Житомиру і
Житомирській області
Житомирське обласне відділення Педагогічного
товариства України
Житомирський
відділ
Українського
фонду
Соціального
захисту
військовослужбовців
“Творець”
Житомирська обласна організація фізкультурноспортивного товариства (ФСТ)“Динамо” України
15.
Житомирська обласна організація
Сприяння Оборони України (ТСО)
Товариства
16.
Житомирська обласна організація Спілки офіцерів
України
17.
Житомирська обласна громадська
“Союз Чорнобиль України”
18.
Житомирське обласне відділення
фонду культури
19.
Спілка Молоді Житомирщини
20.
Житомирська обласна Спілка солдатських матерів
21.
Організація “Жіноча громада”
області
22.
Житомирське обласне відділення Дитячого фонду
України
23.
Товариство лісівників Житомирської області
24.
Житомирське обласне відділення
“Україна – Росія”
25.
Житомирська обласна організація ветеранів
26.
Житомирська крайова
українських правників
організація
Українського
Житомирської
організація
товариства
Асоціації
м. Житомир, вул. Театральна
17/20, кім. 112,
Загребельний М.М.
м. Житомир,
вул. Михайлівська, 15,
тел. 37-21-10
Якухно Іван Іванович
м. Житомир,
вул. Пушкінська, 25, кв.25
Романов С.О.
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 113,
т.24-26-20
Грозінський П.В.
м. Житомир, вул. Б.Тена, 2-а,
т. 25-26-20,37-22-04
Ніколусь М.О.
м. Житомир, вул. Київська, 6
т. 37-32-45
Палий О.В.
м. Житомир,
вул. Польова, 8, кім. 202
Бондарчук І.Г.
м. Житомир, Майдан Рад, 12,
т. 22-77-21
Лаврінович М.І.
м. Житомир, вул. Щорса, 37,
т. 37-42-73, 37-30-40
Міняйло М.П.
м. Житомир,
вул. Київська, 6, т. 37-78-91,
Васильчук В.Н.
м. Житомир, вул. Б. Тена, 102,
кв. 168, т.33-63-89
Масловська М.В.
м. Житомир, майдан Імені СП
Корольова, 12,
т. 22-36-74
Шафаренко Л.І.
м. Житомир, вул. Хлібна, 41,
т. 22-72-20
Турчак Ф.М.
м. Житомир,
вул. Пушкінська, 44,
т. 24-14-22
Самотокін Б.Б.
м. Житомир, Майдан С.П.
Кольова, 2,
т. 37-31-59, 20-87-78
Кашилін М. Л.
м. Житомир,
проспект Миру,11,кв.54
т. 26-23-63 Мошківській Л.Б.
78
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Житомирське обласне відділення
України
радіоаматорів м. Житомир, вул. Перемоги,
54, кв. 112, т.25-45-97
Тетерук В.М.
Житомирське відділення
Українського фонду м. Житомир,
миру
вул. Бердичівська, 25,
т. 37-49-59, 37-42-23
Опанасюк О.С.
Житомирський обласний центр собаківництва м. Житомир, вул. Жуйко, 3,
Кінологічної спілки України
т. 34-14-92, 34-24-04
Гончаренко О.В.
Житомирське
територіальне
відділення м. Житомир,
Всеукраїнської
професійної
громадської вул. Домбровського, 45,
Організації „Спілки аудиторів України”
Камінський А.Ф.
Житомирська обласна організація Українського м. Житомир,
Товариства мисливців та рибалок
вул. Московська, 42,
т. 37-23-18, 37-15-25,
Лайчук П.В.
Житомирська
організація Спілки архітекторів м. Житомир,
України
вул. Рад, 12, кім. 7,
т. 22-56-57
Польовий А.К.
Житомирська обласна організація товариства м. Житомир, вул. Мала
“Знання”
Бердичівська, 25, кв. 69
Котвицький Адам Адамович
Житомирське обласне товариство рятування на м. Житомир, вул. Фещенководі України
Чопівського, 4, т. 37-34-99,
24-19-67 Романов І.Ф.
Житомирська наукове об’єднання науковців та м. Житомир,
інженерних
вул. Черняхівського,103
Єфремов М.Ф.
т. 22-88-81, 41-34-77
Житомирське регіональне Відділення Союзу жінок м. Житомир,
України “За майбутнє дітей”
вул. Домбровського, 58, кв. 73
Косяк Надія Григорівна
Новоград-Волинська міська та районна організація м. Нов.-Волинський,
Товариства сприяння обороні України
вул. Постишева 5
Кугай Олександр Йосипович
Житомирське обласне відділення Української м. Житомир, вул. Перемоги, 3
нотаріальної Палати
Сєтак В.Я.
м. Житомир,
Асоціація фермерів Житомирської області
вул. Путятинська, 3/65,
кім. 61, т. 37-40-62
Дмитрук В.М.
Житомирське крайове лікарське товариство
м. Житомир,
вул. Пушкінська, 1,
т. 34-24-62 Хіміч Г.Ф.
Житомирська обласна організація товариства м. Житомир,
охорони природи
вул. Черняхівського, 20,
т. 37-43-43
Галич М. А.
Житомирська обласна спілка пасічників
м. Житомир,
вул. Котовського, 10,
т. 25-82-79
Кулаков С.А.
79
43.
44.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнської
музичної спілки зміна назви на Житомирське
обласне відділення Національної Всеукраїнської
музичної спілки
Житомирський регіональний філіал федерації
кікбоксінгу України
45.
Регіональний центр Все євразійської Федерації
кікбоксінгу по Житомирській області
46.
Житомирська обласна організація Всеукраїнського
союзу робітників
47.
Житомирське
обласне
відділення
Всеукраїнського об’єднання ветеранів
48.
Житомирське
регіональне
відділення
Українського Союзу промисловців і підприємців
49.
Житомирська обласна організація
політв’язнів і репресованих
50.
Житомирська обласна організація Ліберального
молодіжного об’єднання (Лімо)
51.
Житомирська обласна організація Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного товариства “Колос”
Агропромислового Комплексу України
Житомирська обласна спортивна громадська
організація
“Житомирська обласна Федерація
футболу”
Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини
Житомирської області
52.
53.
товариства
54.
Житомирська обласна організація
Червоного Хреста України
Товариства
55.
Житомирське крайове
“Поліська Січ”
Товариство
56.
Житомирське обласне громадське об’єднання
захисту конституційних прав і свобод громадян
області “Правозахист”
57.
Житомирська обласна організація Всеукраїнської
організації інвалідів “Союз організацій інвалідів
України”
Житомирська обласна організація Всеукраїнського
жіночого Народно-демократичного об’єднання
“Дія”
58.
Козацьке
м. Житомир,
вул. Ів. Франка, 14,
т. 34-55-59
Крутоус О.Г.
м. Житомир,
вул. Михайлівська, 16, кв. 4,
т. 37-37-76
Айрапетян А.Ш.
м. Малин, вул. В.Стуса, 23,
т. 5-40-14
Федоренко В.М.
м. Житомир, вул. Польова, 8,
кім. 223, т. 33-09-06,
Головень Галина Федорівна
м. Житомир, майдан Рад,12,
к. 21
Плотницький В.П.
м. Житомир, пров.
Скорульського, 5
Кучмар Олексій
Володимирович
м. Житомир. вул. Шевченка,
12, кв. 20, т. 34-06-59
Колесников М.П.
м. Житомир, вул. Хлібна, 25,
т. 22-49-10
Прокопчук В.А.
м. Житомир, вул. 1-го Травня,
45, т. 34-14-34, 34-24-09,
Марчук К.К.
м. Житомир,
вул. Фещенка-Чопівського, 18
Чернявський О.П.
м. Житомир,
вул. Б. Хмельницького, 40-а,
т. 25-46-77, Козир Г.В.
м. Житомир,
пров. Л. Українки, 18,
т. 25-63-47, 25-47-91,
Богдан О.В.
м. Житомир, вул. Київська, 6,
кім. 4 т. 37-35-49
Шевчук А.Ф.
м. Житомир,
вул. Домбровського, 58-а,
т. 33-99-43
Мартинов О.Ю.
м. Житомир,
вул. Домбровського, 38,
Прушківський В.С.
м. Житомир,
вул.Рильського,5, кв.37
Борківська В.П.
80
59.
Житомирське обласне відділення Міжнародної
громадської організації “Міжнародне товариство
прав людини – Українська секція”
м. Житомир, вул. Гоголя, 83,
кв. 24, т. 36-19-16
Бондар В.В.
60.
Житомирський осередок “Асоціація Спортивного
Танцю “Україна”
Житомирський обласний осередок громадської
організації
“Українська
Соціал-демократична
молодь”
Житомирська обласна організація Всеукраїнської
екологічної Ліги
м. Житомир, Майдан Рад, 10,
Висоцький О.В.
м. Житомир, вул. Хлібна, 25
Троянчук С.Й.
61.
62.
63.
Житомирська обласна організація Союзу юристів
України
64.
Місцевий осередок Автомобільної Федерації
України у Житомирській області. Автомобільний
клуб “Авто-99”
65.
Житомирське обласне відділення Національного
Олімпійського Комітету України
66.
Житомирська гарнізонна організація Товариства
військових мисливців та рибалок Збройних Сил
України
Житомирське обласне відділення
Громадської
організації “Українська Асоціація
сприяння
охороні здоров’я населення”
Житомирський козацький округ “Козацького
Війська Гетьманського України ім. Богдана
Хмельницького” зміна назви на : Житомирський
козацький округ „Київська Русь”
Бердичівський Союз інвалідів
67.
68.
69.
70.
Житомирська обласна організація Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури
71.
Житомирська обласна організація Всеукраїнського
об’єднання демократичних сил “Злагода”
Житомирська обласна організація Добровільного
пожежного товариства
72.
73.
Житомирське обласне регіональне відділення
Всеукраїнської громадської організації “Добробут”
74.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнської
Асоціації “Укрмолодьжитло”
м. Житомир,
вул. Михайлівська, 17,
т. 20-81-46,
Костриця М.Ю.
м. Житомир, Майдан
Соборний, 1,
т. 37-44-93
Шундрик В.В.
м. Житомир,
вул. Київська, 79,
т. 36-12-72
Ніколенко М.Ф.
м. Житомир,
пров. Каретний, 6,
к. 205
Забела Юрій Володимирович
Житомирський район,
с. Дениші, урочище
“Камінне” Неборачко І.М.
м. Житомир, вул. Б. Тена, 143
Богатирчук Л.М.
м. Житомир, вул. Київська10,
кім. 627, т. 34-51-65,
т. 22-87-71,
Рашко В.Й.
м. Бердичів, вул. Красіна, 3,
т. 2-10-70
Ковальчук Н.Ю.
м. Житомир, Майдан рад,
3/14,
т. 37-23-79
Рафальський І.О.
м. Житомир, вул. Хлібна, 25
Кучерук І.М.
м. Житомир, вул. Фурманова,
67-а, т. 24-18-76,
Бондарчук Валерій Петрович
м. Житомир, вул. Хлібна, 34,
кв. 25, т. 22-79-34,
Сябро А. А.
м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 9,
т. 37-40-02
Шнайдер О.В.
81
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Громадська організація “Всеукраїнська Спілка м. Житомир,
радянських офіцерів”
вул. Домбровського, 24, кв. 45
т. 22-27-70
Зайцев Д.С.
Відділення Всеукраїнської громадської організації м. Житомир, пр. Миру,25,
“Руський рух України” у Житомирській області
кім. 164 а
Фарафонов Р.Л.
Житомирська обласна Регіональна організація м. Житомир,
Конгресу азербайджанців України
вул. Крошенська, 51, кв. 100,
т. 25-71-84
Гасилов С.А.
Житомирська обласна організація “Асоціація жінок м. Житомир.
депутатів місцевих рад”
вул. В. Бердичівська, 41,
кв. 89,
Синявська І. М.
Житомирська обласна організація Української м. Житомир, вул. Хлібна, 25
спілки молодих депутатів
Слюсаренко С.В.
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир, вул.Вітрука, 21,
“Всеукраїнське молодіжне об’єднання “Слов’яни” кв. 95, т. 26-28-69
Спірін О.С.
Житомирська обласна молодіжна громадська М. Житомир, вул. Київська, 6,
організація “Молодий Рух Житомирщини”
Нажалевський Т.О.
Житомирський обласний осередок федерації Самбо Житомир,
України
вул. Московська, 11, кв. 31
Хотинський Ю.О.
Житомирське регіональне відділення
Спілки м. Житомир,
землевпорядників України
вул. Довженка, 45,
т. 34-68-31
Войтенко І.П.
Житомирська обласна організація Національної м. Житомир,
Спілки Художників України
вул. Театральна, 8,
т. 37-84-03, 37-02-72
Кондратюк В.І.
Житомирська обласна організація ради молодих м. Житомир, вул.
підприємців України
Скорульського, 5, т. 36-78-93
Ковтушенко Олексій
Юрійович
Житомирське обласне відділення собаківництва м. Житомир,
Міжнародної кіно логічної асоціації “Вікторія”
вул. Перемоги, 10,
т. 20-56-69
Табунщик О.В.
Житомирський обласний відділ Союзу Українок
м. Житомир, вул. Київська, 6,
т. 26-11-53
Батанова Н.О.
Житомирське
відділення
Спілки
вчителів- м. Житомир, вул.
полоністів України
Михайлівська, 15, т. 37-46-75
Староверова М.А.
Житомирське обласне громадське об’єднання м. Житомир,
“Громадський контроль”
вул. Льва Толстого , 1-а
Патарідзе В.О.
Житомирська обласна молодіжна громадська м. Житомир,
організація “Мотоциклетний клуб “Сталевий вул. Ціолковського, 12, кв. 86,
дракон”
Бурковський Ю.М.
82
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Житомирська обласна організація
Спілки журналістів України
Національної м. Житомир,
майдан С.П.Корольова, 12,
т. 22-89-10,
Рой М.Ф.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнського м. Житомир, вул. Фещенкаоб’єднання “Білорусь”
Чопівського, 30-а, кв.26,
Рудич Р.О.
Житомирська обласна організація Суспільної м. Житомир, вул.
служби України “Благодать”
Коцюбинського, 3, т. 34-44-76
Баговська Н.В.
Житомирська обласна організація Ліги соціальних м. Житомир.
працівників України
вул.М. Бердичівська, 25,
каб. 625, т. 37-15-64,
22-42-68,
Собчук В.В.
Житомирський обласний осередок Асоціації м. Житомир,
стоматологів України
вул. Коровського, 33-а,
т. 22-72-12,
Журба В.А.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир,
асоціації молодих науковців
вул. Крошенська, 45,
кв. 27
Корчев В.А.
Житомирська
обласна
організація
Спілки м. Житомир, 1-й пров.
рекламістів України
Корольова, 7-а, т. 33-30-57
Вітвицький В.В.
Житомирська обласна організація Всеукраїнської Житомир, пров. 2-й
громадської молодіжної організації “Молоді фабричний, 14, т. 22-58-67,
демократи”
Шерстобаєв А.О.
Житомирське обласне відділення Асоціації Житомир, вул. Кафедральна,
правозахисних організаторів України
5-а, кім. 411, т. 22-39-78,
Красько М.О.
Житомирська обласна організація об’єднання Житомир, вул. С. Наливайка,
студіюючої молоді “Зарево”
67, т. 25-26-50
Бабич Б.М.
Житомирське регіональне відділення Міжнародної м. Житомир,
фундації психосоціальної підтримки онкохворих вул.ФещенкоУкраїни
Чопівського,24/4
т. 37-48-48
Міненко М.В.
Житомирське регіональне відділення Асоціації м. Житомир, вул. В.
фахівців з нерухомості (ріелторів) України
Бердичівська, 15, т. 37-41-78
Журавель О.П.
Житомирська обласна організація Ленінської м. Житомир, Майдан
Комуністичної Спілки молоді
Польовий, 8.
т. 33-19-90
Медянський І.В.
Житомирське
обласне
відділення
Спілки м. Житомир, Польський
кооператорів та підприємців України
Бульвар, 16, кв. 41, т. 26-0874, 24-54-10,
Богомолов Віктор
Тимофійович
Житомирський клуб веселих та найкмітливіших
м. Житомир, вул. Короленка,
2, кв. 14 т. 26-62-37
Ляховецький Я.М.
83
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Житомирська міжрегіональна секція Асоціації м. Житомир, вул.
ветеранів внутрішніх військ МВС України
Котовського, 95 а, т. 36-05-72,
Паламаржа В.М.
Регіональне відділення Української асоціації м. Житомир, вул. Пушкінська
планування сім’ї в Житомирської області “Вибір” 1, т. 37-43-06, 34-46-72,
Бенедичук Ю.В.
Житомирська обласна організація Всеукраїнської м. Житомир, вул. Мистецькі
молодіжної організації “Спілка молодих державних Ворота, 4, кв. 15, т. 37-47-70
службовців України”
Ковтун Д.П.
Житомирський обласний осередок Асоціації м. Житомир, вул. М.
трудових об’єднань молоді України
Бердичівська, 25, кім. 47,
т. 37-44-23,
Теребій Л.В.
Овруцька регіональна (міжрайонна) організація м. Овруч, вул. Соборна , 3,
Об’єднання громадян на підтримку канонічного т. 2-21-22,
православ’я “Путь православних” в ім’я Святого Стретович С.О.
рівноапостольного князя Володимира
Житомирський обласний осередок Об’єднання м. Житомир,
громадян на підтримку канонічного православ’я вул. Вітрука, 27, кв. 47,
“Путь
православних”
в
ім’я
Святого Клевцов Р.О.
рівноапостольного князя Володимира
Житомирська обласна організація молодіжної м. Житомир,
громадської організації “Спілка молоді регіонів”
вул. Шелушкова, 8а, кв. 5
Годований Р.М.
Житомирський обласний осередок “Товариство м. Житомир, вул. Київська, 10
Українських офіцерів”
Хайнус С.І.
Житомирське регіональне відділення Асоціації м. Житомир, майдан Рад, 4/2
міст України
Фесенко А.І.
Відділення Міжнародної асоціації ветеранів м. Житомир,
спеціальних
підрозділів
по
боротьбі
з вул. Старий Бульвар 5/37
організованою злочинністю у Житомирській Українець С.С.
області “Центр-Полісся”
Житомирська регіональна обласна організація м. Житомир, вул. Польова, 8
Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць “За кім. 221, т. 335903
майбутнє дітей України”
Стрякіна З.О.
Житомирське обласне регіональне відділення
м. Житомир. вул. Л.Українки,
Всеукраїнської громадської організації “Спілка
61, кв. 45 т. 226738, 241420
акціонерів України”
Грабар І.Г.
118.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнської
громадської організації “Антикорупційний форум”
119.
Житомирська обласна громадська організація
“ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІЙНИ”
120.
Житомирська обласна федерація греко-римської
боротьби
121.
Житомирська обласна громадська
“Комітет виборців України”
122.
Житомирський
(обласний)
осередок
Всеукраїнської спілки “Громадянський Парламент
жінок України”
організація
м. Житомир,
вул. Котовського, 19,
Сандуленко В.В.
м. Житомир,
вул. В.Бердичівська,71
Цирюк В.Я.
м. Житомир, вул. Київська,
106, т. 36-25-54,
Гелагаєв Б.Л.
м. Житомир,
вул. Перемоги, 10, т. 40-58-85
Тітов В.В.
м. Житомир,Бульвар Новий, 5
Заморська В.В.
84
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
Федерація Житомирської області зі спортивної м. Житомир, вул. Корабельна,
10, ДЮСШ, 26-88-36
аеробіки та фітнесу
Кононенко І.В.
Житомирський обласний Осередок Національної
м. Житомир,
хореографічної спілки України
вул. Михайлівська, 3
Гузун Михайло Семенович,
т. 371468
Житомирський обласний
осередок
дитячого м. Житомир,
громадського об’єднання “Дитячий альпійський пров. Вацьківський, 3, кв. 84,
рух України”
Буторіна Ніна Михайлівна
т.400435
Федерація Кіокушин Карате Житомирської області м. Житомир,
вул. Мала Бердичівська, 25
Трусов Валентин Ігоревич
Відділення Міжнародної Асоціації ветеранів
м. Житомир,
підрозділів антитерору “АЛЬФА”
вул. Фещенка – Чопівського,7
т. 40-51-30
Баландою Сергій Борисович
Житомирське регіональне відділення Ліги
м. Житомир,
професіонального боксу України
вул. Офіцерська, 10, кв. 42
т. 22-48-51
Комаренко Петро Васильович
Житомирська обласна організація Всеукраїнської м. Житомир,
громадської організації “Молодий Народний Рух”
вул. Старовільська, 7
Карташов Сергій
Анатолійович
Житомирська
обласна
організація
(управа) м. Житомир, вул. Київська, 6
Всеукраїнського братства ОУН – УПА ім. Генерала Кот Михайло Тихонович
Романа Шухевича – Тараса Чуприни
Житомирське крайове козацьке товариство
м. Житомир, пр-зд Ю.
Кондратюка, 3, кв. 43
“Козацький Кіш “Честь”
Шпит Володимир
Олександрович
Житомирська обласна організація Соціалістичного м. Житомир, вул. Хлібна, 25
Конгресу Молоді
Лутай Андрій Петрович
Житомирська обласна молодіжна громадська м. Житомир,
організація “Союз молоді регіонів України”
вул. Кафедральна, 5-а
Леонченко Наталія Петрівна
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир, ІІ-й провулок
громадської організації “Всеукраїнська Федерація Фурманова, 9
фрі – файту та контактних єдиноборств”
Гінгізов О.М.
Житомирська обласна федерація кіокушинкай м. Бердичів,
карате
вул. Воровського,10
Гуменюк Віктор
Олександрович
Житомирська обласна організація Всеукраїнської м. Житомир,
спілки власників земельних та майнових паїв
вул. В.Бердичівська,71
Овчар Ірина Миколаївна
Житомирська обласна федерація таеквандо ВТФ
м. Житомир,
вул. Путятинська, 7, кв. 5
Гаврилюк Валерій
Олексійович
Житомирська обласна організація інвалідів війни м. Житомир,
та Збройних Сил
пров. Крилова, 10, кв.38
Чичук Олексій Федорович
85
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
Житомирська обласна організація Українського м. Житомир,
товариства сліпих
вул. 8 Березня, 5-а
Матвієнко Юрій
Анатолійович
Житомирський обласний осередок Всеукраїнського м. Житомир,
об’єднання “За Помісну Україну!”
вул. Щорса,149, кв.12
Батанов О.А.
Громадська
організація
“Союз
споживачів м. Житомир,
Житомирщини”
вул. Слобідська, 17
Нестеровський Валерій
Євгенович
Житомирський обласний осередок Фонду сприяння м. Житомир,
демократичним виборам
вул. Івана Кочерги,5, кв. 2
Дунь Василь Григорович
Житомирський округ Міжнародної громадської м. Житомир, вул. Маршала
організації “Козацтво Запорозьке”
Жукова, 33, кв. 21
Бондарчук Володимир
Кузьмич
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Бердичів, вул. Карла
громадської організації “Жіночий вибір”
Лібкнехта, 63, кв. 1
Лауш Гилина Станіславівна
Житомирська обласна організація Всеукраїнської м. Житомир, вул. Київська, 6
громадської організації “Український Молодіжний Хомчук Максим Степанович
Собор”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир,
громадської організації “Українська асоціація пл. Путятинська, 4
економічної кібернетики”
т. 34-64-88
Тимонін Юрій Олександрович
Житомирська обласна організація Всеукраїнської м. Житомир,
Молодіжної громадської організації “Спілка вул. В.Бердичівська, 71
молодих соціалістів”
(т.344433, 346962)
Запорожцева Юлія Сергіївна
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир, провулок 7-й
громадської організації “Жінки за реформи”
Західний, буд. 11, т. 24-22-17
Пешкова Ірина Сергіївна
Житомирська обласна громадська організація м. Житомир,
Всеукраїнського
громадського
об’єднання вул. Леваневського,14
Іванов Валерій Леонідович
“Українська аграрна конфедерація”
Житомирське обласне територіальне відділення м. Житомир, вул. Щорса, 63
Всеукраїнської громадської організації Ліга Нєдєльченко Вадим
захисту прав землевласників і землекористувачів Миколайович
“Земля України”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир,
громадської організації “Асоціація служби крові вул. Кибальчича,16 Чугрієв
України”
Анатолій Миколайович
т. 39-5857
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир,
молодіжної громадської організації “Третій шлях” вул. Черняхівського, 153, 6-й
поверх т. 80674114202
Тимощук Володимир
Петрович
Житомирське обласне
психіатрів України
відділення
Асоціації с. Зарічани, вул. Бердичівське
шосе, 3 Мартинюк Борис
Олександрович
86
154.
155.
Житомирське обласне відділення ВГО „Комітет по
боротьбі з корупцією в органах державної влади,
правоохоронних органах, прокуратурі та судах”
Житомирське відділення Української Секції
Міжнародної Поліцейської Асоціації
156.
Житомирський
крайовий
(обласний)
Українського козацтва ім. гетьмана
Самойловича
157.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнської
громадської організації „Спілка ветеранів митної
служби України”
Житомирська обласна організація спілки архівістів м. Житомир,
України
вул. Охрімова гора, 2/20
Шимченко Наталія
Житомирське обласне відділення всеукраїнської м. Житомир, вул. Ольжича,7-а
громадської організації „Асоціація фахівців Андрущенко Ярослав
оцінки”
Миколайович
Житомирське
обласне
представництво м. Коростень,
всеукраїнської федерації карате-до „ВФ ЯАК”
вул. Мельника,16, кв.59
Зеленов Володимир,
Олександрович
Житомирська обласна громадська організація м. Новоград-Волинський, вул.
„Житомирська обласна федерація Кіокушин – кан Жовтнева,24, кв.1
Шогакукай Карате”
Гордієнко Олександр
Сергійович
Житомирський обласний осередок Всеукраїнського м. Житомир, вул. Перемоги,10
дитячого патріотичного об'єднання „Майбутнє Мєнтов Павло Валентинович
України”
Житомирське обласне об'єднання громадської м. Житомир, пр. Миру,14
організації „Спілка економістів України”
Цаль-Цалко Юзеф
Сигізмундович
Житомирська обласна організація Всеукраїнського м. Житомир, вул. Велика
товариства „Лемківщина”
Бердичівська, 60, кв. 6
Теплий Ярослав Васильович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок всеукраїнської
вул. Маршала Рибалка, 2,
молодіжної громадської організації „Українське
кв. 119
молодіжне об'єднання”
Ліпісівіцький Микола
Леонідович
м. Житомир,
Житомирська територіальна ветеранська
вул. Героїв Пожежних, 67 б
організація Асоціації ветеранів та пенсіонерів
Овсієнко Григорій Іванович
МНС України
м. Житомир, вул. Чапаєва, 7,
Житомирська регіональна організація
кім. 214
Всеукраїнської молодіжної громадської організації Гундич Ігор Петрович
„Молодіжний Союз Наша Україна”
м. Житомир, вул. Маршала
Житомирська обласна Спілка Голубівників
Жукова,27, кв.8
Кундіч Павло Костянтинович
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Кіш
Івана
м. Житомир,
вул. Косовського, 61
Чуприн Михайло Іванович
м. Житомир,
Старий бульвар, 5/37
Грозінський Петро
Васильович
м. Житомир,
вул. Кибальчича,10, кв.60
Любченко Анатолій
Володимирович
м. Житомир, вул. Перемоги,25
Ліпецький Валерій Романович
87
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
Житомирське обласне об'єднання Української
Ради Миру
Житомирська обласна сільськогосподарська
палата Всеукраїнської громадської організації
„Національна сільськогосподарська палата
України”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
молодіжної громадської організації
„Демократичний Альянс”
Житомирський місцевий осередок Всеукраїнської
громадської організації „Асоціація соціальної
підтримки і захисту співробітників спецслужб
України „Співдружність”
м. Житомир,
вул. Театральна, 7
Бойко Віктор Якович
м. Житомир, вул. Якіра, 3
Довбиш Валерій Васильович
м. Житомир,
вул. Л. Українки, 40, кв. 56
Ткачук Дмитро Григорович
м. Житомир,
пров. Львівський, 2
Синицький Володимир
Йосипович
м. Житомир,
Житомирська обласна молодіжна громадська
вул. Б.Тена, 92, кв. 23
організація Всеукраїнської молодіжної громадської Гінгізов Олександр
організації „Батьківщина молода”
Михайлович
м. Житомир,
Житомирський осередок Всеукраїнської
вул. Фещенка – Чопівського,
громадської організації „Українська асоціація
7 Бахмат Володимир
ветеранів-співробітників спецпідрозділів по
Петрович
боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю „К” Служби безпеки України”
м. Житомир, вул. Б.Тена, 143
Осередок Громадської організації „Асоціація
Богатирчук Леонід
соціальних підприємців України” у Житомирській
Макарович
області
м. Житомир,
Житомирська обласна спортивна федерація глухих пров. Парковий, 4
Люльченко Григорій
Параренович
м. Житомир, вул. Київська,
Житомирське обласне відділення Міжнародна
79, кв. 301
академія козацтва “Поліська академія козацтва”
Марвінський Руслан
Васильович
м. Житомир,
Житомирська обласна федерація з триатлону
вул. Фещенка – Чопівського,
10 Крюков Анатолій
Васильович
Житомирська обл.,
Федерація легкої атлетики Житомирської області Житомирський р-н,
с. Зарічани, вул. Лісова, 9,
кв. 20
Нікітін Анатолій Вікторович
м. Житомир,
Житомирське відділення Соціологічної асоціації
вул. Малікова, 32, кв. 17
України
Дікова – Фаворська Олена
Михайлівна
88
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Житомирська обл.,
Житомирська обласна організація Міжнародної
Володарсько – Волинський ргромадської організації “Вірне Козацтво”
н, смт. Нова –Борова,
вул. Леніна, 22, кв. 1
Камінський Володимир
Володимирович
м. Житомир,
Федерація плавання Житомирщини
вул. Старий Бульвар, 13
Крук Микола Зенонович
Житомирська обл.,
Житомирське обласне козацьке товариство
м. Новоград-Волинський,
Всеукраїнської громадської організації «Українське вул. Пушкіна, 8, кв. 64
Реєстрове Козацтво»
Дрозд юк Олександр
Миколайович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок міжнародної
вул. Любарська, 4
громадської організації «Україна – ПольщаПіонтковський Петро
Німеччина»
Вікторович
м. Житомир, вул. Замкова, 1
Житомирська обласна організація Національної
Костриця Микола Юхимович
спілки краєзнавців України
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. В. Бердичівська, 54,
громадської організації правоекологозахисної
кв. 68
організації «Зелений тризуб»
Гайдай Юрій Миколайович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Федерації
вул. Московська , 42
мисливського собаківництва України
Верхов Анатолій Григорович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. Московська, 46, кв. 51
Федерації військово-спортивних багатоборств
Романчик Валентин
Федорович
м. Житомир, майдан С.П.
Житомирський місцевий осередок Всеукраїнської
Корольова, 12
громадської організації «Асоціація ветеранів
Тимощук Анеля Павлівна
державної контрольно-ревізійної служби України»
П. Легалізовано шляхом письмового повідомлення
1.
2.
3.
4.
5.
Житомирське обласне відділення громадської м. Житомир,
організації “Спілка адвокатів України”
вул. В.Бердичівська. 32,
Васинчук М.П.
Житомирська обласна організація Національної м. Житомир, вул.
спілки письменників України
М.Бердичівська, 25, т. 374223
Опанасюк О.Є.
Житомирська обласна організація Всеукраїнського м. Житомир, вул. 1-го Травня
товариства працівників освіти, науки, культури та 65, т.340440
охорони здоров’я “Прометей”
Калашников В.Г.
Житомирська обласна організація Національної м. Житомир, вул. Фещенкоспілки фотохудожників в Україні
Чопівсько, 14, т. 373498
Михайловський Л.В.
Житомирська обласна федерація
спортивної м. Житомир, вул.
гімнастики
М.Бердичівська, 25, т.374230
Вінниченко Г.М.
89
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Житомирська обласна філія спілки творчої молоді м. Житомир, вул. Шелушкова
118, кв.6, т. 367893
України “Ліга Артіс”
Ковтушенко О.Ю.
Житомирська обласна організація Асоціація м.Житомир,
молодих українських політологів і політиків
вул. Довженка, 58 кв. 4.
Ковальчук Ю.М.
Регіональне представництво в Житомирській м. Бердичів, Жовтнева площа,
області Асоціації народних депутатів України 1,т.20158
попередніх скликань Верховної Ради
Хилюк О.О.
Житомирське обласне відділення громадського м. Житомир, Майдан Рад 12,
об’єднання “Національний центр прес-клубів т. 273330
“Україна – Форум”
Панчук Д.О.
Житомирська обласна федерація спортивної м. Житомир,
акробатики
вул. М.Бердичівська, 25,
т. 374230 Дем’янюк В.Д.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир, пров.
громадської організації “Українська федерація Вацьківський, 9, кв. 135,
Тайланського боксу Муей-Тай”
т. 360301, 340190,
Гопанчук В.А.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир,
організації “Українська спілка інвалідів-УСІ”
вул. Л.Українки, 69, кв. 2,
т.368931
Слободенюк В.Л.
Житомирська обласна рада молодих вчених та м. Житомир, вул. Московська,
спеціалістів
5, кв. 34, т. 376796
Валінкевич Н.В.
Житомирська обласна філія громадської організації м. Житомир, вул. Щорса, 236,
“Союзу Українського студенства”
кв. 413, т.374413
Березенський О.Л.
Обласна організація “Молодіжна морська ліга
м. Житомир,
Житомирщини”
вул. Черняхівського, 47
Тихонов Р.В.
Житомирське
регіональне
представництво м. Житомир,
громадської організації “Асоціація молодих вул. В.Бердичівська, 63, кв. 1,
підприємців”
Дікова-Фаворська О.М.
Бердичівська міськрайонна організація Народно- м.Бердичів, вул. МЮДа, 3/2,
демократичної Ліги молоді
кв. 4, т.21143
Синельніков В.Ф.
Житомирський обласний осередок Федерації м. Житомир, вул.
скелелазіння і альпінізму України
М.Бердичівська, 25, т.374230
Ковальов С.М.
Житомирське обласне відділення Української м. Коростень, вул. Красіна 4,
Асоціації карате-до “SKI-Україна”
кв. 65, т.43332
Білошицький В.Л.
Представництво
філії
“Сохнут-України
в м. Житомир. вул. Східна, 68,
Житомирській області”
т.374772 Вайдерман І.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнського м. Житомир, проїзд Ю.
громадського об’єднання “НОВА ГЕНЕРАЦІЯ”
Кондратюка, 11, кв.65,
т.334833 Стаценко А.В.
Житомирський відділ Всеукраїнської асоціації м. Житомир, вул. Якіра 18
“Український ринок”
Голішевський С.А.
Житомирський обласний осередок Молодіжної м. Житомир, вул.
організації “Всеукраїнське об’єднання “Молода В.Бердичівська, 13, кім. 25,
Громада”
т.374958 Малярчук П.М.
90
24.
25.
Житомирське обласне відділення Всеукраїнського
громадського об’єднання в ХХ1 століття з Євгеном
Марчуком”
Житомирський обласний осередок громадського
об’єднання “Єдність”
26.
Житомирське територіальне відділення Федерації
професійних бухгалтерів і аудиторів України
27.
Житомирський обласний осередок Мотоциклетної
Федерації України
28.
Житомирська
товариств
обласна
спілка
29.
Житомирська
гімнастики
обласна
федерація
30.
Житомирська обласна федерація армрестлінгу
31.
Житомирська обласна організація Всеукраїнської
молодіжної
громадської
організації
“Ліга
депутатських помічників”
Житомирська обласна організація Української
Комуністичної Спілки Молоді
32.
садівницьких
33.
Житомирська обласна
Україна - ХХ1 століття”
34.
Представництво Асоціації шотокан карате - до
України в Житомирській області
35.
Осередок Федерації спортивного орієнтування
України в Житомирській області
36.
Житомирське обласне відділення “Прес-клубу
України”
Житомирська обласна організація “ Руська Рада
України”
37.
38.
39.
40.
організація
художньої
“Молода
Житомирське
регіональне
відділення
Всеукраїнської
громадської
організації
“Об’єднання християн – військовослужбовців
України”
Житомирський обласний осередок всеукраїнської
молодіжної громадської організації “Асоціація
молодих депутатів в Україні”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації “Асоціація фахівців з
питань банкрутства”
м. Житомир,
вул. Київська, 6, кім. 27,
Барановський К.М.
м. Житомир, Бульвар
Польський 13, кв. 24, т.208147
Ткаченко В.М.
м.Житомир, вул. Чапаєва, 7,
т. 229355
Дідківська Л.М.
м. Житомир,
вул. Перемоги, 86
Зайцев С.О.
м. Житомир, старий Бульвар
15, т.377836
Згурський Л.Й.
м. Житомир,
вул. М.Бердичівська. 25,
д.т. 227344
Одарюк Т.Б.
м. Житомир,
вул. Вітрука, 31, кв. 50,
т.330396
Лазарєв В.Ю.
м. Житомир, вул.
Черняхівського, 20 а, кв. 3,
Шмерего М.О.
м. Житомир,
вул. Київська, 79,
Шульга П.М.
м. Житомир,
вул. Шевченка 12 б,
кв. 56, т. 341969; 376665,
Орчинський К.А.
м. Житомир,
площа Перемоги, 4/2, кв. 49,
т.224803 Горецький І.С.
м. Коростишів,
вул. Леніна, 64, кв. 1
Оверківський М.В
м. Житомир, площа Рад 12,
т. 372330 Панчук Д.О.
м. Житомир, вул. Перемоги,
55, кім. 427, д.т. 250738
Золотарьова Н.П.
м. Житомир,
вул. Ватутіна. 10 а, т. 252516
Поворознюк В.Б.
м.Житомир, вул. 1-го Травня,
41, кв. 21, т. 344585
Руденький А.О.
м. Житомир, вул. Рад 12,
каб. 213,
Добровольський А.С.
91
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Житомирське обласне відділення Асоціації преси м. Житомир, площа Рад, 12,
“Регіони – центр”
т. 225402
Ясельський А.М.
Житомирський обласний осередок Федерації УШУ м. Житомир, вул. Чапаєва, 30
/ ГУНФУ та ЦІУН України
Житомирське обласне відділення Всеукраїнської м. Житомир, вул. Київська, 6
громадської організації “Товариство Нестора Мутик В.А.
Махна “Гуляй – Поле”
Житомирське обласне відділення Громадської м. Житомир,
організації “Українська федерація аматорського вул. Клосовського, 10, кв. 234,
муей-тай”
т. 258657
Кесельман І.О.
Житомирське обласне відділення Асоціації
м. Житомир, вул. Хлібна, 25,
“Україна-Франція”
т. 379447, д.т. 221177
Леурдо Ю.М.
Житомирське обласне
“Україна-Китай”
відділення
Товариства м. Житомир, вул. Малікова,
26, кв. 75,т. 259458
Чудовський В.А.
Житомирське обласне відділення Товариства м. Житомир, вул. Хлібна, 25,
т. 224910
“Україна-Албанія”
Сікорська А.І.
Житомирське обласне відділення Товариства м. Житомир, вул. М.Жукова,
“Україна-Сербія”
9, кв 15, т. 254673
Станевич С.В.
Житомирське обласне відділення Товариства м. Житомир, вул. М. Жукова,
“Україна-Південно-Африканська республіка”
9, кв. 15, т. 254673
Маркітанов О.К.
Житомирське обласне відділення Товариства м. Житомир, вул. Щорса. 159,
“Україна-Болгарія”
кв. 139, т. 254732
Беднарський О.Г.
Житомирський обласний осередок Федерації м. Житомир,
спортивного більярду України”
вул. Черняхівського, 106,
кв. 89, т. 242424
Сіроткін П.О.
Житомирське обласне відділення Товариства м. Житомир,
“Україна-Японія”
пров. Вокзальний, 9, кв. 27
Козакевич С.Б.
Житомирське обласне відділення Товариства м. Житомир,
“Україна-Канада”
вул. В. Бердичівська, 87,
кв. 55, т. 340939
Прокопчук В.В.
Житомирське обласне відділення Українсько - м. Житомир, вул.. Хлібна, 25,
Австрійського товариства
т. 379437
Тишкевич Г.Г.
Житомирський обласний осередок Федерації м. Житомир, просп. Миру 22,
гирьового спорту України
Романчик В.М.
Житомирський
регіональний
осередок м. Житомир, вул. Київська, 20
Всеукраїнської громадської організації “Зв’язківці т. 20-38-24
України”
Гандабура В.Т.
Житомирське
обласне
об’єднання Житомирська обл., смт.
військовослужбовців запасу та у відставці Новогуйвинськ, вул. Дружби
“Танкіст”
Народів, 5, 49-45-43
Леурд М.І.
92
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Житомирське регіональне
експертів України
відділення
Союзу м. Житомир,
вул. В.Бердичівська, 33-а,
т.37-41-33; 41-87-62
Ільїнський А.А.
Житомирська обласна організація Всеукраїнського м. Житомир, вул. Л.Українки,
об’єднання “Держава”
61, кв. 45, т. 22-67-38
Грабар І.Г.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
м. Житомир, вул. Мала
громадської організації “Український
Бердичівська, 25, 375152,
Дельфійський комітет”
Доценко Петро Харитонович
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації “Українська ліга карате”
м. Житомир,
вул. В.Бердичівська, 68а,
кв. 2, т, 341838
Корягін Дмитро Євгенович
Житомирський
обласний
осередок
Спілки м. Житомир, вул. Львівська, 1,
податкових консультантів України
кв. 4, т. 22-93-55, 37-97-52,
Дідківська Людмила
Миколаївна.
Житомирська обласна Федерація Айкідо Айкікай
м. Житомир,
пров. Провіантський, 12, б
Прокопчук Руслан
Антонович,
т. 36-23-65
Житомирське регіональне відділення Спілки м. Житомир, вул. 1 - го
ветеранів війни і праці органів прокуратури Травня, 11. Мартинюк О.В.
України
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської Житомирська обл.,
громадської організації “Федерація акробатичного Попільнянський р-н
рок-н-ролу України”
с. Жовтневе, вул. Новобудова,
6 Бовсунівський Ярослав
Петрович
Житомирський обласний осередок федерації м. Житомир,
кікбоксінгу України
пров. Вацьківський, 9,
кв. 135,
Степанчук Сергій
Миколайович
Житомирський обласний осередок
федерації м. Житомир,
аматорського кікбоксінгу (версія ІАКСА)
пров. Вацьківського, 9,
кв. 135,
Гопанчук В’ячеслав
Анатолійович
Житомирський обласний осередок “Українського м. Житомир, пров.
союзу кікбоксінгу”
Вацьківський, 9, кв. 135,
Білий Андрій Вікторович
Житомирське міське відділення всеукраїнської м. Житомир, вул. Рильського,
громадської організації “Громадський контроль”
9, к. 604
Ковальчук Анатолій Петрович
Житомирський місцевий осередок громадської м. Житомир, вул. Київське
організації “Всеукраїнська Федерація спортивного шосе, 125
(десятикегельного) боулінгу”
Горошко Володимир
Павлович
93
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Житомирська обласна громадська молодіжна м. Житомир,
організація промисловців і підприємців України
пров. Скорульського, 5
Герасимчук Микола
Миколайович
Житомирський обласний осередок федерації м. Житомир, вул. Київська, 14
пейнтболу України
Мідушевський Віктор
Войцехович
Житомирський обласний осередок Асоціації м. Житомир, вул. Новий
політичних консультантів України
Бульвар, 7, кв.50
Птіцин Юрій Михайлович
Житомирське обласне відділення Всеукраїнського м. Житомир,
громадського дитячого руху “Школа безпеки”
вул. Театральна, 17/20
Бабич Жанна Валеріївна
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир,
громадської організації “Наша Україна”
вул. Домбровського, 45, кв.3
Жебрівський Павло Іванович
Житомирська обласна організація Всеукраїнської м. Коростень,
громадської організації “Об’єднання гуманістів вул. Грушевського, 15
України”
Костриця Андрій
Олександрович
Житомирська обласна організація Всеукраїнського м. Житомир, вул. Вітрука, 9
громадсько-патріотичного
об’єднання Лук‘янчук Анатолій
“Український вибір”
Михайлович
Житомирський осередок Української спортивної Житомир,
федерації “Універсальний бій”
вул. Черняхівського,113
Мельников Володимир
Анатолійович
Житомирська обласна Спілка “Берегиня України”
м. Бердичів,
вул. К.Лібкнехта,82, оф. 225
Трибун Оксана Антонівна
Громадська організація “Житомирський обласний м. Житомир, вул. Київська,81
осередок Федерації Традиційного Карате-До Ткаченко Василь
України”
Володимирович
Житомирська обласна організація всеукраїнської м. Житомир,
громадської організації “Україна. Порядок денний вул. Котовського, 100
на ХХІ століття”
т. 36-24-36
Товщик Роман Андрійович
Місцевий осередок Об’єднання болгар України в м. Житомир, вул. Київська, 9
Житомирській області
т. 22-27-00
Гайдут Павло Дмитрович
Житомирський обласний осередок громадської М. Житомир, вул. Старий
організації “Міжнародна асоціація ветеранів, Бульвар, 5/37
пенсіонерів та працівників підрозділів по боротьбі Антонюк Анатолій
з
організованою
злочинністю
“ЄДНІСТЬ Григорович
ПАТРІОТІВ”
Осередок в Житомирській області Федерації м. Житомир,
стрільби України
пров. 1-й Сінний,4
Шарук Микола Віталійович
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської Житомирський район,
громадської організації “Друге призначення”
смт. Озерне, ГБО № 52
Румянцев Геннадій
Миколайович
94
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської м. Житомир,
громадської організації “Всеукраїнська федерація вул. Шевченка,103, кв. 220,
черліденгу груп підтримки спортивних команд”
т. 8-067-410-31-71
Демчук Петро Павлович
87.
Житомирське обласне регіональне відділення м. Житомир, вул.
Всеукраїнської
громадської
організації Кафедральна,5-а, кім. 105
“ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕНСІОНЕРІВ” Шафранський Віктор
Володимирович
88.
Громадська організація “Молодіжна організація за м. Житомир,
національно-економічний розвиток України” у Новий Бульвар, 5
Житомирській області
т. 37-27-73
Магера Василь Михайлович
89.
м. Житомир, вул. Київська,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської 73, кв.135, т. 22-09-90
громадської організації "Віче України"
Зотов Олександр Васильович
90. Ж
м. Житомир, бульвар Новий, 5
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської Даценко Тетяна Сергіївна
дитячої громадської організації “Козаченьки”
91.
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської Старий Бульвар, 5/37
Чорнобильської Спілки інвалідів МВС України
Таргонський Павло
Степанович
92.
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської вул. Короленка, 3-б
громадської організації „Братство бджолярів Коломійчук Алла
України”
Галентинівна
93.
м. Житомир,
Житомирська обласна організація Всеукраїнської пл. Путятинська,2
громадської організації „Рух „Нова демократія”
Рудич Ростислав
Олександрович
94.
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської вул. Селецька, 21, кв.14
громадської організації „Союз православних Домалевська Юзефа
громадян України”
Адольфівна
95.
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської пров. Тютюновий,7, кв.64
громадської організації „АНТИКРИМІНАЛЬНИЙ Мороз Сергій Володимир
ВИБІР”
96.
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської вул. Гоголя, 3, кв.39
професійної громадської організації „Асоціація Воєвода Олександр Павлович
імплантологів України”
97.
м. Житомир, майдан
Місцевий осередок Всеукраїнської громадської Путятинський,2
організації „Національний комітет по боротьбі з Остапченко Сергій
корупцією”- Департамент у Житомирській Сергійович
області
98.
м. Житомир, пров. І-й
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської Вишневий,6/1
громадської
християнсько-просвітницької Поліщук Павло
організації „Нова Надія”
Володимирович
86.
95
99.
м. Житомир, вул. Перемоги,75
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської Мурашко Олексій
громадської організації „ЛІДЕР”
Валерійович
100.
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської пров. Західний, 23/2
молодіжної громадської організації „Молода Краєва Вікторія Анатоліївна
Просвіта”
м. Житомир, вул. Івана
Житомирська обласна організація Всеукраїнської Огієнка,14,кв.16
молодіжної організації „Молодь проти корупції”
Березовський Андрій
Юрійович
Житомирська обл.,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
Бердичівський район,
Громадської Організації „Надія українців”
смт. Гришківці, буд. 38
Нестерук Олег Михайлович
м. Житомир,
Житомирська обласна організація Всеукраїнської
вул. Шевченко, 105, кв. 124
громадської організації інвалідів Чорнобильської
Антоненко Володимир
катастрофи „Чорнобиль-Єдність”
Олександрович
м. Житомир, пров. 1-й
Житомирський обласний осередок Федерації
Мануїльського, 24-б
професіонального боксу України
Самойленко Петро Петрович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. Червоного Хреста, 3
громадської організації „Асоціація допомоги
Нестеровська Наталія
інвалідам та пацієнтам з хронічними
Борисівна
лімфопроліферативними захворюваннями”
м. Житомир, вул. Київська, 6
Житомирське крайове (обласне) козацьке
Васильчук Святослав
товариство Міжнародної громадської організації Карпович
„Українське козацтво”
м. Житомир,
Житомирський обласний місцевий осередок
проспект Миру, 22, кв. 47
Всеукраїнської Громадської Організації
Рижков Сергій Васильович
„Українська Гільдія Ріелтерів”
м. Житомир,
Житомирська обласна організація Всеукраїнської
вул. Київська,58, кв.39
громадської організації інвалідів „Гармонія”
Нессен Володимир
Анатолійович
Житомирський район, с.
Житомирський обласний осередок громадської
Вереси, вул. Коростенська, 3
організації інвалідів „Всеукраїнська асоціація
Мартинівський Валентин
працездатних інвалідів”
Адамович
м. Житомир, пров. 1-й
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
Бердичівський, 3, кв. 6
Громадської Організації Онкоінвалідів „Спілка
Гула Раїса Миколаївна
онкоінвалідів”
м. Житомир, вул. 8Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадська організація
молодіжної громадської організації інвалідів з
Березня, 5 – а
вадами зору „Генерація успішної дії”
Шевчук Вікторія
Володимирівна
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
96
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації „Українська федерація
ушу”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації „Коаліція захисту прав
інвалідів та осіб із інтелектуальною
недостатністю”
Житомирський обласний осередок всеукраїнської
громадської організації „Фонд розвитку
громадського суспільства”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнського
об'єднання „Спілка Молоді Села”
Житомирський обласний осередок Міжнародної
правозахисної громадської організації
„Континент”
Житомирський обласний осередок Міжнародної
правозахисної громадської організації
„ГЕЛЬСІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ”
Обласний осередок „Спеціальна Олімпіада
України у Житомирській області” Всеукраїнської
громадської організації інвалідів „Спеціальна
Олімпіада України”
м. Житомир, вул. Миру 1-й
провулок, 10
Вишневський Олександр
Леонідович
м. Житомир, вул. Проспект
Миру, 22, кв. 72
Бондар Діана Володимирівна
м. Житомир, вул. Шелушкова,
8-а, кв.5
Годований Руслан
Миколайович
Романівський район, смт.
Миропіль, вул. Кошового, 1,
кв. 37
Писаренко Ірина
Володимирівна
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 12 а
Кузьменков Олексій
Олександрович
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 12 а
Кузьменков Олексій
Олександрович
м. Житомир,
вул. Черняхівського, 110, кв. 7
Кудрявцева Тамара Василівна
м. Житомир,
Житомирська обласна організація Всеукраїнської вул. В.Бердичівська, 31
громадської організації „Комітет конституційно- Матюшенко Володимир
правового контролю України”
Іванович
Житомирський місцевий осередок Всеукраїнської
громадської організації „Асоціація безпеки
дорожнього руху”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації „Народна спілка”
Житомирське обласне відділення Всеукраїнської
громадської організації Жінки ХХІ”
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації “Українська Федерація
“Кйокусін – Будо Карате”
Житомирський обласний осередок Громадської
організації “ФРОНТ ЗМІН”
м. Житомир, вул. Івана
Кочерги, 2-а, кв. 8
Докімчук Віктор Васильович
м. Житомир,
вул. Щорса, 18, кв. 81
Сидорова Ірина Геннадіївна
м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 29
Дрешель Ірина Олександрівна
м. Житомир-11, буд. 11,
кв. 29 Євнух Богдан
Сергійович
м. Житомир,
вул. Вітрука, 42/7
Козлов Олександр
Євстафійович
97
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Житомирська обласна організація Громадської
організації “Всеукраїнське громадське об’єднання
“Край”
Житомирська обласна організація Всеукраїнської
громадської організації «Федерація покеру
України»
Українська Спілка психотерапевтів
Житомирського обласного відділення
Житомирська обласна громадська організація
«Народний рух захисту Землі»
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації «Всеукраїнська Федерація
Танцювального Спорту»
Житомирський обласний осередок Громадської
організації «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ВОДНОЛИЖНОГО СПОРТУ»
Житомирський обласний осередок Шахової
асоціації незрячих України
Місцевий осередок Житомирської області
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська Асоціація фахівців з безпеки
дорожнього руху»
Житомирська обл.,
Житомирський р-н,
с. Іванівка, вул. Островського,
29-а Сайдуленко Петро
Миколайович
м. Житомир,
вул. Київська, 74, кв. 4
Литвин Ігор Олександрович
м. Житомир,
вул. Бориса Тена, 14/11, кв. 4
Дем’янчук Олена Олексіївна
Житомирська обл.,
Новоград – Волинський р-н,
с. Несолонь, вул. Миру, 104
м. Житомир,
проспект Миру, 8, кв. 41
Висоцький Олександр
Володимирович
м. Житомир,
вул. Кочрги, 5, кв. 2
Безносюк Оксана Анатоліївна
м. Житомир,
вул. 8-го Березня, 13
Вінковський Олександр
Романович
м. Житомир, вул. Ватутіна, 57
Дзюба Дмитро Михайлович
м. Житомир,
Житомирська обласна молодіжна громадська
вул. Київська, 24, кв. 13
організація Всеукраїнської молодіжної громадської Гінгізов Олександр
організації «Студентська республіка»
Михайлович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. М. Бердичівська, 25
Громадської Організації Української Федерації
Бєліков Ігор Миколайович
Гімнастики
м. Житомир,
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА
вул. Львівська, 8-А
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
Яковенко Юрій Григорович
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ
СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ УКРАЇНИ»
м. Житомир, пров. Рівний, 24
Відділення Всеукраїнської громадської організації
Лосіхін Олег Олегович
«Асоціація правників України» у Житомирській
області
98
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
Житомирський обласний осередок Асоціації
ветеранів легкої атлетики України
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація «Українська ліга молодих підприємців»
Всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Українська ліга молодих підприємців»
Житомирська обласна молодіжна громадська
організація «Молодіжний колорит» Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Молодіжний
колорит»
Місцевий осередок Всеукраїнської громадської
організації «Громадський комітет транспортної
безпеки» в Житомирській області
м. Житомир,
вул. Фещенка –Чопівського,
18
Єдинач Сергій Миколайович
Житомирська обл.,
м. Андрушівка,
вул. Косовського, 35
Довгаль Константин
Константинович
Житомирська обл.,
м. Андрушівка,
вул. Косовського, 35
Довгаль Константин
Константинович
м. Житомир,
вул. Щорса, 151 «А»
Жила Андрій Валерійович
м. Житомир,
Житомирська територіальна первинна організація вул. Восьмого Березня, 5-а
Українського товариства сліпих
Матвієнко Юрій
Анатолійович
м. Бердичів,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. К. Лібкнехта, 56
обласної організації «Право та обов’язок»
Лисюк Леонід Анатолійович
м. Житомир,
Житомирська обласна організація ВМГО
вул. Київська, 23, кв. 6
«Українська Народна Молодь»
Красовський Володимир
Миколайович
м. Житомир,
Житомирське обласне відділення Міжнародної
вул. Черняховського, 8
громадської організації «Ми Українці»
Чорний Олександр
Леонідович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. Московська, 41, кв. 66
молодіжної громадської організації студентів –
Яремчик Ганна Андріїівна
інвалідів «Гаудеамус»
Житомирська обл.,
Місцевий осередок Всеукраїнської громадської
Брусиловський р-н,
організації «Професіональна Федерація Пейнтболу с. Містечко,
у Житомирській області
вул. Першого Травня, 58
Стрельбіцький Андрій
Анатолійович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. Б. Тена, 100, кв. 172
громадської організації інвалідів «Інститут
Петров Михайло
реабілітації та соціальних технологій»
Миколайович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. Новосінна, 26
громадської організації «Український Тенісний
Ніновський Марко
Союз»
Миколайович
99
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Житомирська обласна громадська організація
«Житомирська обласна асоціація карате»
Житомирський обласний місцевий осередок
Всеукраїнської громадської організації «Фундація
правових ініціатив»
Житомирське регіональне відділення
Всеукраїнської громадської організації «Інститут
виборчого права»
Житомирський обласний місцевий осередок
Всеукраїнської громадської організації «За чесні
вибори!»
Житомирська коаліція неурядових громадських
організацій „ОСНОВА” (об’єднання громадських
організацій)
Житомирська обласна громадська організація
«Житомирський обласний осередок Федерації
кунгфу України»
Житомирське обласне козацьке товариство
Всеукраїнського громадського об’єднання
«всеукраїнське козацьке військо»
м. Коростень,
вул. Грушевського, 38, кв. 18
Білошицький В’ячеслав
Леонідович
м. Коростишів,
вул. Більшовицька, 104, кв. 3
Панасик Надія Василівна
м. Житомир,
вул. Шевченко, 12 в, кв. 18
Рудницький Петро Петрович
м. Коростишів,
вул. Уляни Громової, 6, кв.2
Поновиця Наталія Іванівна
м. Житомир,
майдан Короленка, 3-в, кв.4
м. Житомир, пров. Чапаєва, 30
Терещук Віталій
Володимирович
м. Житомир,
вул. Ольчижа, 30, кв. 2
Чуприна Михайло Іванович
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. Шелушкова, 95-а, кв. 56
громадської організації «Всеукраїнська Третейська Костюкевич-Тарнавська
Ліга»
Олена Валеріївна
м. Житомир,
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
вул. В.Бердичівська, 15
громадської організації «Громадський рух «За
Чуковський О.Е.
майбутнє»
м. Житомир,
Відділення Всеукраїнської громадської організації
вул. Котовського, 60, кв. 2
«Асоціація адвокатів України» в Житомирській
Бівалькевич В.В.
області
Житомирська обл.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
м. Малин,
громадської організації «Асоціація споживчої
вул. Грушевського, 21, кв.8
безпеки України»
Головко Е.В.
Житомирська обл.,
Житомирський обласний осередок МГО
м. Коростень,
„Міжнародний конгрес захисту прав та свобод
вул. Сосновського, 12
людини „Світ”
Грищенко Володимир
Володимирович
Житомирський місцевий осередок Всеукраїнської
громадської організації «АСОЦІАЦІЇ СУДДІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СУДІВ УКРАЇНИ»
м. Житомир, вул.
Черняховського, 18, кв. 39
Євтунюк Ольга Сергіївна
100
162.
163.
164.
165.
166.
167.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації «Спілка мезотерапевтів»
Житомирське обласне відділення Всеукраїнської
громадської організації „Товариство психологів
України”
Житомирська обласна громадська організація
«Православний батьківський комітет»
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація приватно
практикуючих лікарів-стоматологів України»
Осередок Всеукраїнської громадської організації
„Українська федерація карате” в Житомирській
області
Громадська організація Житомирський обласний
клуб любителів геснерієвих та інших кімнатних
рослин
м. Житомир, вул.
Домбровського, 59-В, кв. 25
Слободян Оксана
Олександрівна
м. Житомир, Бульвар Старий,
7, офіс 212
Журавльова
Лариса Петрівна
м. Житомир,
вул. Б.Тена, 102, кв. 169
Безруков Дмитро Євгенович
м. Житомир, вул. Л. Українки,
18, кв. 4
Романюк Олександр
Миколайович
Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський,
вул. Соборності, 9, кв.38
Корнійчук Петро Петрович
М. Житомир, вул. Вітрука,
42/7, кв. 253
Кузьміна
Алла Анатоліївна
„ФІАЛКИ ЖИТОМИРЩИНИ”
168.
Житомирський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації «Федерація спортінгу»
м. Житомир, вул. Київська, 79
Демчик
Ростислав Володимирович
Обласні громадські організації, які об’єднують представників
національних меншин
Назва НКТ
Кількість
ПІБ керівника
№
з/п
членів
1. Житомирське
обласне
10
Самотокін Борис
відділення
товариства
Борисович
“Україна – Росія”
2. Об’єднання
поляків
50
Поплавський
Житомирщини “Полонія”
Франц Петрович
3. Житомирське
обласне
25
Піньковський
німецьке
національноВолодимир
культурне
товариство
Володимирович
“Відергебурт”
(“Відродження”)
4. Житомирська регіональна
Дан Дик Вьєт
громадська
організація
“В’єтнамське землячество”
5. Відділення Всеукраїнської
Неумивакін
громадської
організації
Іван Іванович
“Руський рух України” у
Житомирській області
101
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Житомирська
обласна
Регіональна
організація
Конгресу азербайджанців
України
Житомирська обласна
громадська організація
“Всеукраїнське молодіжне
об’єднання “Слов’яни”
Житомирське
відділення
Спілки вчителів-полоністів
України
Житомирське
обласне
відділення Всеукраїнського
об’єднання “Білорусь”
Житомирська
обласна
громадська
організація
“Руська
община
Житомирщини”
Житомирська
обласна
громадська
молодіжна
організація
“Товариство
греків”
Житомирська
обласна
громадська
організація
“Руська Співдружність”
Житомирська
обласна
громадська
молодіжна
організація
“Асоціація
поляків Житомирщини”
Житомирська
обласна
Спілка поляків України
15. Житомирська
обласна
організація Всеукраїнського
товариства „Лемківщина”
16. Житомирська
обласна
громадська
організація
«Польське
культурноосвітнє товариство»
17. Житомирська обласна
громадська організація
„Студентський польський
клуб”
15
Гасилов
Олександр Алієвич
(СаатханАлі Огли )
-
Спірін
Олександр Сергійович
-
Староверова
Мирослава Алоїзівна
10
Рудич
Ростислав Олександрович
5
Малишонок
Микола
Володимирович
15
Куркчі
Наталія Леонідівна
30
Тіміряєв
Євген Романович
-
200
10
Бодзішевський
Вадим Людвигович
Вікторія
Анатоліївна ЛясковськаЩур
Теплий
Ярослав Васильович
50
Варфоломєєв
Микола Григорович
25
Першко
Ірина Олександрівна
102
Районні громадські організації, які об’єднують представників
національних меншин
(не мають фіксованого членства)
Назва НКТ
ПІБ керівника
№
з/п
1.
Громадська організація «Бердичівське
районне товариство поляків «Родина» (с.
Осикове)
2.
Володарськ-Волинська районна культурнопросвітницька спілка поляків ім. Владислава
Реймонта (смт Володарськ-Волинськ)
3.
Товариство поляків «Відродження» (смт
Ємільчине)
4.
Любарське відділення об’єднання поляків
Житомирщини «Полонія» (Любар)
5.
Громадська організація «Романівське
польське культурно-освітнє товариство»
(смт Романів)
6.
Районна громадська організація
«Товариство польської культури «Пулини»
(Червоноармійськ)
Ярова
Ядвіга Броніславівна
Шишкіна
Жанна Миколаївна
Яценко
Марія Антонівна
Ярослава
Стефанівна Павлюк
Балицький
Володимир Денисович
Карпінський
Станіслав Йосипович
Міські громадські організації, які об’єднують представників
національних меншин
(не мають фіксованого членства)
Назва НКТ
ПІБ керівника
№
з/п
1.
Осередок громадської організації
«Культурно-освітнє товариство поляків
ім. Євстахія Антонія Івановського»
(м. Андрушівка)
2.
Об’єднання громадян «Польське
культурно-освітнє товариство ім.
Юзефа Крашевського» (м. Баранівка)
3.
Бердичівське міське відділення
Всеукраїнської громадської організації
«Руський Рух України»
4.
Товариство єврейської культури м.
Бердичева
5.
Об’єднання громадян «Німецький
національно-культурний центр «Фройндшафт-дружба
6.
Громадська організація «Бердичівське
польське товариство сприяння
підприємництву» (м. Бердичів)
Михайловський
В’ячеслав Анатолійович
Бутевич
Леонід Дмитрович
Ізотов
Юрій Васильович
Скачкою
Дмитро Володимирович
Гольц Віктор Германович
Олександр
Маркович Рудницький
103
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Громадська організація «Бердичівське
відділення спілки поляків України»
(м. Бердичів)
Житомирське міське благодійне товариство
«Католицький цвинтар»
Міська громадська організація «Польське
наукове товариство в Житомирі»
Єврейської культури (м.Житомир)
Житомирська міська спілка
волинських чехів
Дитячо-молодіжна організація “Чеська
бесіда” (м.Житомир)
Молодіжне національно-культурне
товариство ромів
“Ромастан” (м.Житомир)
Житомирське вірменське товариство
„Еребуні” (м.Житомир)
Корост енська міська спілка поляків
України (м. Коростень)
Громадська організація «Малинське
польське культурно-освітнє товариство
ім. Г.Сенкевича (м. Малин)
Міська громадська організація «Товариство
польської культури ім. Адама Міцкевича»
(м. Новоград-Волинський)
Міське об’єднання громадян «Польське
культурно-освітнє товариство ім. Юліана
Люблінського» (м. Новоград-Волинський)
Товариство єврейської культури
„Відродження” (м. Новоград-Волинський)
Німецьке національно-культурне
товариство „Відергербурт” –
„Відродження” (м. Новоград-Волинський)
Міська громадська організація „НовоградВолинське земляцтво етнічних німців”
(Бегегнунсцентр)
Новоград-Волинська міська громадська
організація „Руський культурний центр
Вірменська
Лариса Анатоліївна
Лаговський
Олег Борисович
Баладинська Ірина
Валентинівна
Гурвіц
Михайло Йосипович
Снідевич
Емілія В’ячеславівна
Чижевська
Людмила Василівна
Кільмішенко
Петро Григорович
Овакімян
Карен Хоренович
Лясковська
Ванда Іванівна
Руденко
Катерина Петрівна
Цал-Цалко
Софія Феліксівна
Шевченко
Вікторія Олександрівна
Дубінська
Євгенія Олександрівна
Краузе
Валентина Олександрівна
Юрко
Ірина Валентинівна
Лук’янець
Сергій Васильович
104
Засоби масової інформації
Газети
№ з/п
Назва
"Житомирщина"
Тиражу Дані про засновників (власників) Кількість
місяць,
працюючих,
прим.
чол.
29
19 538 Житомирська
1.
"Новини
Андрушівщини"
3 100
"Слово Полісся"
3 226
"Земля
Бердичівська"
4 292
"Відродження"
2 750
"Прапор"
2 184
"Народна
трибуна"
5 686
3 450
1 300
9.
"Сільське життя"
"Древлянський
край"
10.
"Іскоростень"
2 800
"Нова доба"
2 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.
облдержадміністрація,
Житомирська облрада, трудовий
колектив редакції газети
Андрушівська
райдержадміністрація,
Андрушівська райрада,
трудовий колектив редакції
газети
Баранівська
райдержадміністрація,
Баранівська районна рада,
Баранівська міськрада, ПОСЖУ
редакційної газети
Беддичівська
райдержадміністрація,
Бердичівська райрада, трудовий
колектив редакції
Брусилівська
райдержадміністрація,
Брусилівська райрада, трудовий
колектив редакції газети
Вол.-Волинська
райдержадміністрація, Вол.Волинська райрада, трудовий
колектив газети
Ємільчинська
райдержадміністрація,
Ємільчинська райрада, трудовий
колектив редакції газети
Житомирська района рада
Коростенська міська рада,
Коростенська райрада, трудовий
колектив редакції газети
Коростенська міська рада
Коростенська
райдержадміністрація,
Коростенська райрада
6
9
10
4
5
7
5
4
9
4
105
"Коростишівська
газета"
4 000
"Промінь"
2 400
"Новий день"
3 000
"Малинські
новини"
9 453
"Життя і слово"
2 150
"Лесин край"
7 230
"Зоря"
7 452
"Зорі над
Убортю"
4 610
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
"Новини
Олевська"
"Перемога"
900
4 596
"Зоря Полісся"
2850
"Романівський
вісник"
3 990
21.
22.
23.
Коростишівська
райдержадміністрація,
Коростишівська райрада,
ПОСЖУ, трудовий колектив
редакції
Лугинська
райдержадміністрація,
Лугинська райрада, трудовий
колектив редакції газети
Любарська
райдержадміністрація, райрада,
трудовий колектив газети
Малинська
райдержадміністрація,
Малинська райрада, трудовий
колектив редакції
Народицька
райдержадміністрація,
Народицька райрада, трудовий
колектив редакції
Новоград-Волинська
райдержадміністрація,
Новоград-Волинська райрада,
трудовий колектив редакції
Овруцька
райдержадміністрація, Овруцька
райрада, трудовий колектив
газети
Олевська райдержадміністрація,
Олевська райрада, трудовий
колектив газети
Територіальна громада міста
Олевськ
Попільнянська
райдержадміністрація,
Попільнянська райрада,
трудовий колектив редакції
Радомишльська райрада,
ПОСЖУ, трудовий колектив
редакції
Романівська
райдержадміністрація,
Романівська райрада, ПОСЖУ,
трудовий колектив редакції
6
4
6
11
5
13
9
7
2
8
6
5
106
24.
"Ружинська
земля"
3 840
"Вісті"
2 183
"Нове життя"
1 650
"Життя
Чуднівщини"
3 330
"Чуднівська
фортеця"
"Місто"
6 000
"Пульс"
4 500
"Пульс-норма"
4 000
25.
26.
27.
28.
29.
4 300
30.
31.
32.
"Політех"
"Універсум"
500
1 000
33.
34.
35.
36.
37.
38.
"Наш дім"
500
"Крошенка"
1 000
"Зірка надії
плюс"
"Комуніст
Полісся"
"НовоградВолинські
новини"
1 500
5 500
2 050
Ружинська
райдержадміністрація,
Ружинська райрада, трудовий
колектив редакції
Червоноармійська
райдержадміністрація,
Червоноармійська райрада,
трудовий колектив редакції
Черняхівська
райдержадміністрація,
Черняхівська райрада, трудовий
колектив газети
Чуднівська
райдержадміністрація,
Чуднівська райрада, ПОСЖУ
газети
Чуднівська селищна рада
6
ДКП "Інформаційно-видавничий
центр Житомирської міськради"
Управління охорони здоров’я
ОДА, лікувальнопрофілактичний центр
"Здоров’я", обласний комітет
Червоного Хреста
Житомирський обласний
медичний центр
Житомирський державний
технологічний університет
Житомирський державний
педагогічний університет ім. І.
Франка
Державний агроекологічний
університет
Житомирський агротехнічний
коледж
Обласний комітет Соцпартії
України
Обласна організація Компартії
України
Громадська організація
"Товариство "Закон ХХІстоліття"
8
4
4
6
4
3
3
2
3
2
3
3
3
5
107
"Контакт-Світ
природи"
400
40.
41.
42.
43.
"Православна
Житомирщина"
3 000
"Євангельська
нива"
2 000
"Житомир
Єврейський"
"Gazeta Polska"
1 500
500
44.
45.
46.
47.
48.
49.
"ЕкспресАфіша"
"Мегаполіс"
50
900
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
2
Житомирське обласне
управління Союзу вільних
церков Християн Євангельської
віри України
Житомирська іудейська
редігійна громада
міська громадська організація
"Польське наукове товариство у
Житомирі"
Громадянин України Тітов
Володимир Васильович
Громадянин України Тітов
Віктор Васильович
Громадянин України Тітов
Віктор Васильович
СП "Видавництво "Меркурій"
2
ТОВ "ВТ "Редакція газети "Єхо"
Рой Микола Федорович,
м. Житомир,
вул. Домбровського, 24, кв 41
КП "Поліграфічна фабрика"
Громадянин України Євенок
Олексій Олексійович
Громадянин України Євенок
Олексій Олексійович
Громадянин України Васильчук
Віктор Борисович
ТОВ "Газета "Звягель-інформ"
22
6
5
2
2
5
2
2
"Субота"
17 075
"Меркурій"
7 500
"Эхо"
«Ваші Інтереси»
48 500
6 060
"Бердичів"
"100.000"
10 000
65 000
"Імперія TV"
8 000
"Вечірній
Коростень"
"Звягельінформ"
"Досье-02"
3 100
10 480
"Хозяюшка"
17 700
"ТОВ "ВТ "Редакція газети
"Эхо"
ТОВ "ВТ "РГ "Эхо"
"Доба"
27 000
Редакція газети "Житомирщина"
3
"Свобода"
2 100
Громадянин України Котенко
Віктор Васильович
3
50.
51.
Житомирська обласна
організація Українського
товариства мисливців та
рибалок, гром. України
Горлицький Микола Іванович
Житомирська єпархія УПЦ
48 500
3
5
2
3
3
5
7
5
108
"Скарбниця
Житомирщини"
2 800
60.
61.
62.
63.
64.
66.
67.
68.
69.
70.
"Бердичівські
новини"
"20 хвилин"
"Соборна
площа"
“Mozaika
Berdyczowska”
"Афіша
Полісся"
"Новий
Коростишів"
"Діловий
Бердичів"
7 100
30 000
73.
2
5
"ТОВ "Телерадіокомпанія
"Сьомий континент"
4 235 ПП Вождай Світлана
Володимирівна
1 000 Бердичівське відділення Спілки
поляків України
100 000 ТзОВ "РІА Альянс"
3
Фізична особа Тимошенко Інна
Володимирівна
Громадська організація "Фонд
регіонального розвитку
демократичних ініціатив"
ПП Євенок О. О. Громад.
України Доманський О. В.
Житомирська єпархія УПЦ-КП
3
Європейський університет
фінансів, інформаційних систем,
менеджменту і бізнесу.
Відокремлений підрозділ у
Житомирі.
Фізична особа Попович
Олександр Петрович
Громадянин України Любас Іван
Васильович
2
500
7 100
"Ріо-Бердичів"
3 600
"Полісся
Православне"
"Студ.Ія"
6 000
"Бердичів на
долоні"
"Клич нації"
10 000
1 000
71.
72.
Житомирське обласне
управління земельних ресурсів,
державне підприємство
"Житомирський науководослідницький та проектний
інститут землеустрою",
Житомирська регіональна філія
державного підприємства
"Центр державного зем-го
кадастру" при Держкомі України
по земельних ресурсах,
Житомирське обласне
об’єднання "Землевпорядник
Житомирщини", прив. творчовиробнича фірма "Універсалінформ"
ТОВ "Добра справа АРС"
5 000
5
3
3
3
3
3
4
2
109
74.
"Приватна
газета"
79.
«Таймер+»
80.
«Бердич»
81.
«Замок
володарів»
82.
Соціальне
страхування
Житомирщини
83.
«Империя TV»
84.
«Овруцька
громада»
85.
«Житомирська
правда»
86.
«Незалежна»
87.
«Магніт»
90.
“Купець
Полісся”
91.
«jАльтернатива»
92.
93.
94.
95.
«Паралель
плюс»
«Овруцький
голос»
«Приборкувачі
вогню»
«Освітянин
Черняхівщини»
Фізична особа –підприємець
Стужук Володимир
Миколайович
Громадянин України Барков
Сергій Сергійович
ПП Папиш Олександр Петрович
3
9500
ПП Обоздінський Геннадій
Володимирович
3
500
Житомирське обласне
відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності
Громадянин України Євенок
Олексій Олексійович
Громадянин України Шага
Анатолій Миколайович
2
10000
Громадська організація “Спільна
справа
3
1000
Громадянин України Шапіто
Євген Геннадійович
Громадянини України: Панченко
Вікторія Анатоліївна,
Матвієнко Руслан Іванович
Громадянин України Купринюк
Сергій Миколайович
2
“Незалежна харизматична
церква (повного Євангелія)
“Перемога”
ТОВ “Технічний ліцей
2
4200
Громадянин України
Дубницький Іван Петрович
2
10000
Благодійний фонд „Пожежні
Чорнобиля”
3
1000
Відділ освіти Черняхівської
РДА, Житомирська обл.,
Черняхівський р-н, смт
Черняхів, пл. Рад, 1
3
4 000
1000
1000
8000
1000
60000
5000
500
500
2
3
3
3
2
3
2
110
96.
«Горизонт
Полісся»
97.
«Поліський
регіон»
98.
«Світло
спілкування»
99.
«Промінь
Правди»
100.
«Народне слово
Житомирщини
»
101.
«Місто
Житомир»
Всього:
60000
20000
1000
12000
2000
7000
Оверчук Олександр Леонідович
м. Житомир, вул. Шевченка, 43,
кв. 77
Житомирське регіональне
відділення Партії регіонів
3
Житомирська обласна
громадська організація людей з
інвалідністю «Молодь. Жінка.
Сім’я»
Гром.України
Сорокопуд
Роман
Петрович
Житомирська обласна
організація Української народної
партії
2
Волтарніст Юрій Аркадійович
2
3
2
2
818860
Електронні ЗМІ
№ з/п
Назва видання
Дані про засновників (власників)
-
-
-
Тираж у
Кількість
місяць, прим. працюючих,
чол.
-
Телебачення
№ з/п
Назва
Дані про засновників (власників)
1.
Житомирська обласна
телерадіокомпанія
Державний комітет телебачення та
радіомовлення України
2.
ТОВ “Телерадіокомпанія
“Союз - ТВ”
3.
ТОВ «Телерадіокомпанія
«Ц»
КП „Малинська районна
телерадіостудія “Полісся”
Бабкін Олег Вікторович,
Лейбова Ольга Сергіївна,
ТОВ «НОДАТ» (м. Київ)
Директор
Кваша Євген Іванович
Малинська районна рада
4.
Кількість
працюючих
чол.
220 всього
30 обслуг.
10 ауп
60 радіо
120 телеб
23
4
4
111
№ з/п
Назва
ТО
«Коростеньтелебачення»
6. ПП Телерадіокомпанія
“ВІК”
(Бердичів)
7. ДП “Телекомпанія
“Коростишівська
Верховина”
ТОВ “Верховина”
8. ПП „Телерадіокомпанія
„САМ” (Коростень)
9. ПП „Студія Калина”
(Новоград-Волинський)
10. ТОВ “Житомирський
міський інформаційний
центр – Телемережа”
11. ТОВ ТРК
“Телеінформаційні
технології”
5.
Дані про засновників (власників)
Не має ліцензії
Бессаліцьких Віктор Леонідович
10
ТОВ „Верховина”(м. Бердичів)
2
Криводубський Сергій Іванович
4
Каліновський Олександр Борисович
5
Директор
Кирилов Олександр Анатолійович
12
Директор
Привіденцев Валерій Миколайович
12
12. ТОВ “Астрал КТВ”
Директор
Вінцевич Галина Михайлівна
Суб’єкт
підприємницької
Директор
13.
діяльності – фізична особа Раупов Рустам Бурханович
Раупов Рустам Бурханович
Директор
14. ПП „Баранівка-Кабель
Старухіна Лілія Володимирівна
ТВ”
15. ТОВ „Верховина”
(Бердичів)
16. ПП “Телерадіокомпанія
Новий Світ”
(Бердичів)
17. ПП Телерадіокомпанія
“ВІК” (Бердичів)
18. ПП Телерадіокомпанія
“ВІК Плюс”
(Бердичів)
19. Фізична особа –
підприємець Бессаліцьких
Леонід Миколайович
(Бердичів)
20. Фізична особа –
підприємець Вдовиченко
Микола Васильович
(Бердичів)
21. ПП “Студія Екран”
(Іршанськ)
Кількість
працюючих
чол.
-
4
2
2
Директор
Михайлів Богдан Андрійович
4
Директор
Бушинський Леонід Володимирович
4
Директор
Бессаліцьких Віктор Леонідович
10
Директор
Бессаліцьких Леонід Миколайович
2
Директор
Бессаліцьких Леонід Миколайович
2
Директор
Вдовиченко Микола Васильович
2
Директор
Папроцький Валентин Павлович
2
112
№ з/п
Назва
Дані про засновників (власників)
Кількість
працюючих
чол.
2
22. ПП “Телерадіокомпанія
Директор
Папірник Сергій Ілліч
23.
Директор
Михайлів Богдан Андрійович
3
Директор Криводубський Сергій
Іванович
8
Директор
Семененко Віталій Миколайович
Директор
Сильченко Олександр Федорович
3
24.
25.
26.
СЛ”
(Коростишів)
ДП “Телекомпанія
“Коростишівська
Верховина” ТОВ
“Верховина”
ТОВ “Телерадіокомпанія
“Екран”
(Коростень)
ПП „Он Лайн”
(Коростень)
КП „Малинська районна
телерадіостудія “Полісся”
27. ТРК “Мальта” у формі
малого приватного
науково-виробничого
підприємства
(Новоград-Волинський)
28. Фізична особа –
підприємець Каліновський
Руслан Олександрович
(Новоград-Волинський)
29. КП телерадіокомпанія
“Мрія” (Овруч)
22
Директор Каліновський Олександр
Борисович
2
Директор Каліновський Руслан
Олександрович
4
Директор
Кузьменко Костянтин Андрійович
2
Наявність телевеж
-РТПС Андріївка, телевізійна вежа Н-180
Адреса: 10006, 151 км автошляху Виступовичі Могілів-Подільський, РТПС, с. Андріївка,
Черняхівський р-н, Житомирська обл.
-РТПС Овруч (с. Дубовий Гай), телевізійна вежа Н-131
Адреса: 11102, с. Дубовий Гай, Овруцький р-н, Житомирська обл.
-РТПС Овруч (м. Овруч), телевізійна вежа Н-48
Адреса: 11101, вул. Леніна, 4, м. Овруч, Овруцький р-н, Житомирська обл.
-РТПС Олевськ, телевізійна вежа Н-200
Адреса: 11001, вул. Свято-Миколаївська, 146, м. Олевськ, Олевський р-н, Житомирська обл.
-ПРС Городець, телевізійна вежа Н-28 (не діюча)
Адреса: 11125, вул. Миру,1, с. Городець, Овруцький р-н, Житомирська обл.
-ПРС Старики, телевізійна вежа Н-48
Адреса: 34200, с. Старики, Рокитнівський р-н, Рівненська обл.
-Любарський ретранслятор. телевізійна вежа Н-30
Адреса: 13100, вул. Леніна, 39, смт. Любар, Любарський р-н, Житомирська обл.
113
Майже 900 чоловік. З них третина – творчі працівники.
Наявність радіотрансляційних об'єктів
Підрозділ
Потужність
випроміненн
я (Вт)
Телевізійни
й канал
Програма
Власник РЕЗ
Телебачення
Житомирська
РТПС
Андріївська
РТПС
Олевська
РТПС
Овруцька
РТПС
Бердичівська
РТПС
Любарський
ретр.
Коростенський
ретр.
Чуднівський
ретр.
Баранівський
ретр.
1+1
Інтер
МХ-4
МХ-4
Інтер
УТ-1
Житомир
1+1
МХ-4
Інтер
УТ-1
1+1
НТН
ТРК Україна
Інтер
1+1
Житомир
УТ-1
МХ-4
Інтер
Житомир
ІСТV
ТРК Україна
ТЕТ
СТБ
НТН
5 канал
Новий канал
1+1
Житомир
1+1
Житомир
Житомир
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ОДТРК
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
НТН
Україна
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
Інтер
ЖФ
ІСТV
Україна
ЖФ
СТБ
НТН
5канал
Новий канал
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ
500
10
250
30
5000
5000
5000
1000
1200
1000
5000
10000
100
100
1000
1000
1000
100
30
100
100
100
100
200
100
100
200
100
40
100
40
100
100
5
10
28
28/28
12
7
59
56
28
36
22
34
44
64
29
23
36
10
52/28
30
36
41
34
24
51
64
22
38
22
43
47
41
32
40
44
УТ-1
ЖФ
100
54
Житомир
ЖФ
114
Андріївська
РТПС
Олевська
РТПС
Овруцька
РТПС
4000
72,68
УР-1
ЖФ
5000
103,4
Житомирська
хвиля
ЖФ
1000
100,2
УР-1
НРКУ
2000
104,2
УР-1
ЖФ
Радіо
№
з/п
1.
2.
Назва
Житомирська обласна
державна
телерадіокомпанія
Обласне радіо
Радіо «Житомирська
хвиля»
ТОВ “Телерадіокомпанія
“Форум”
3.
ТОВ “Житомирська
міська радіокомпанія
“Крок Радіо”
4.
ЗАТ “Житомирська
радіокомпанія. Лтд”
ПП «Радіопередавальний
Центр
«Телерадіокомпанія
«Ефір»
ТОВ «Галексан»
5.
6.
7.
8.
9.
10.
КП “Інформаційновидавничий центр
Житомирської міської
ради”
КП “Андрушівська
редакція радіомовлення
“Світанок”
КП «Бердичівська
міська редакція
радіомовлення»
КП «ВолодарськоВолинська редакція
районного
радіомовлення»
Дані про засновників (власників)
Державний комітет телебачення та
радіомовлення України
Кількість
працюючих,
чол.
60
Кондратюк Дмитро Іванович,
Спічак Катерина Борисівна,
Приліпко В’ячеслав Володимирович
Іваницька Тетяна Володимирівна,
Іваницький Ігор Миколайович,
Іваницький Володимир Ігорович
30
Буряченко Марина Семенівна,
Яремчук Євген Юрійович
Приліпко В’ячеслав Володимирович
13
ТОВ „Палтерін” (м. Бердичів),
Гейзер Олександр Абрамович
Житомирська міська рада
11
Андрушівська районна рада
2
Попович Людмила Володимирівна
2
Володарськ-Волинська районна рада,
Володарськ-Волинська райдержадміністрація
2
7
1
4
115
№
з/п
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Назва
Дані про засновників (власників)
Кількість
працюючих,
чол.
КП “Міськрайонна
редакція радіомовлення
“Коростенське радіо”
КП “Районна редакція
радіомовлення
“Коростишівське радіо”
Лугинська редакція
районного радіомовлення
“Вісник Лугинщини”
Редакція НовоградВолинського
міськрайонного
телерадіомовлення
Редакція міського
радіомовлення і
телебачення “Студія
“Радомишль”
Радомишльська районна
редакція радіомовлення
“Радомишльський вісник”
Коростенська міська рада,
Коростенська районна рада
2
Коростишівська районна рада
2
Лугинська районна рада
2
Новоград-Волинська райдержадміністрація,
Новоград-Волинська районна рада,
2
Радомишльська міська рада
2
Радомишльська райдержадміністрація,
Радмишльська районна рада
2
КП «Романівська районна
редакція радіомовлення
та телебачення»
КП “Ружинська редакція
районного
радіомовлення”
Романівська райдержадміністрація,
Романівська районна рада
2
Ружинська райдержадміністрація, Ружинська
районна рада
2
ДОДАТКИ
100,6
Машинобудування
130,0
Металургійне
виробництво
122,3
Неметалева
мінеральна
продукція
120,0
Хімічна
промисловість
110,0
Целюлознопаперове
виробництво
111,5
Оброблення
деревини
108,2
Легка
промисловість
80,0
Виробництво
харчових
продуктів
90,0
Добувна
промисловість
117
Додаток 1
Темпи виробництва в області за основними видами
промислової діяльності у 2010 року, %
117,8
114,5
101,4
124,1
100,0
103
70,0
60,0
50,0
40,0
118
Д и н а м ік а в и р о б н и ц т в а п р о д у к ц ії м а ш и н о б у д у в а н н я ,
% д о в ід п о в ід н о г о п е р іо д у 2 0 0 9 р о к у
Додаток 2
1 3 7 ,5
150
1 2 8 ,8
1 2 0 ,5
1 1 4 ,5
100
50
0
I квартал
I п ів р іч ч я
ІІІ к в а р т ал
2 0 1 0 р ік
119
Додаток 3
Темпи виробництва у добувній промисловості, %
150
113
106,5
116,7
108,8
100
105,2
78
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
120
Динаміка темпів виробництва у деревообробній галузі, %
103
2010
74,4
2009
104,4
2008
111,1
2007
121,7
2006
108,0
2005
0,0
Додаток 4
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
121
120
Динаміка виробництва продукції хімічної промисловості
у 2010 році, % до 2009 року
100,8
98,5
103,4
101,4
100
80
60
40
20
0
I квартал
I півріччя
ІІІ квартал
2010 рік
Додаток 5
122
Додаток 6
Темпи виробництва неметалевих мінеральних виробів, %
124,1
140
120
108,6 101,1 109,2
107,9
79,5
100
80
60
40
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
123
Динаміка виробництва продукції легкої промисловості у 2010
році, % до відповідного періоду 2009 року
111,5
130
120
110,2
111,5
100,8
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I квартал
I півріччя
ІІІ квартал
2010 рік
Додаток 7
124
Додаток 8
Динаміка виробництва валової продукції сільського
господарства у 2010 році (наростаючим підсумком до
відповідного періоду попереднього року), %
104,0
102,0
101,1 101,2 101,3
100,9
101,5
101,1
100,6
101,4
100,2
100,0
100,1
99,2
рі
к
20
09
мі
с.
11
мі
с.
10
мі
ся
ці
в
9
мі
с.
8
мі
с.
7
Iп
ів
.
мі
с.
5
мі
с.
4
Iк
в.
мі
с.
2
сі
че
нь
96,0
125
Додаток 9
Виробництво основних видів продукції
тваринництва в усіх категоріях господарств
602,4 578,4
600
479,3 489,3
500
400
300
200
69
100
72,4
0
Молоко (тис. тонн)
2009 рік
Яйця (млн. шт.)
М’ясо (тис. тонн)
2010 рік
126
Зміни обсягів будівельних робіт у 2010 році
(кумулятивно, % до відповідного періоду
попереднього року)
Додаток 10
140
120
94,6
87,8
100
104,8
109,4
100,8
75
72,5
70,5
80
67
65,2
69,3
80,8
60
40
20
к
рі
д
ис
-л
нь
че
сі
нь
че
сі
то
те
ов
-ж
мі
9
Житомирська область
па
нь
в
ся
ці
ен
рп
-с
е
сі
че
нь
-л
нь
че
сі
ь
ь
ип
чч
рі
ів
Iп
ен
я
ь
ав
-т
р
сі
че
нь
-к
нь
ен
нь
ві
те
ал
че
ти
рт
Iк
ва
сі
сі
че
нь
-л
сі
ю
че
нь
й
0
127
Динаміка росту середньомісячного рівня заробітної
плати штатних працівників (грн.)
2500
2239
2017
1906
2000
1351
1500
1404
1785
1493
1033
1000
500
0
2007
2008
Житомирська область
2009
2010
Україна
Додаток 11
128
Видатки обласного бюджету у розрізі галузей гуманітарної
сфери у 2010 році, млн. грн.
Охорона
здоров’я;
926,4
Додаток 12
Соцзахист і
соцзабезпечення;
992,2
Освіта;
1485,7
Фізична
культура і
спорт;
31,0
Культура і
мистецтво;
162,1
129
Динаміка виробництва промислової продукції у 2010
році, % до відповідного періоду 2009 року
Додаток 13
108,2
109,1
109,4
110
110,1
109,7
110,2
109,5
2010 рік
січень-листопад
січень-жовтень
III квартал
січень-серпень
січень-липень
I півріччя
січень-травень
січень-квітень
106,7
I квартал
104,5
100,7
100,7
січень-лютий
січень
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
130
Зміна обсягів виробництва у целюлозно-паперовій
галузі (% до відповідного періоду попереднього року)
122,3
2011 рік
116,8
9 місяців 2010
116,1
І півріччя 2010
100,5
І квартал 2010
119,9
2009 рік
0
20
40
60
80
100
120
140
Додаток 14
131
Індекси споживчих цін у грудні 2010 року
(у відсотках до грудня попереднього року)
Додаток 15
110,7
111
110,5
110
109,5
109,8
109,1
108,9
109
108,5
108
Індекси споживчих цін
Україна
в т.ч. продукти харчування
Житомирська обл.
132
Додаток 16
Динаміка обсягів платних послуг, млн.грн.
2342,3
2257,7
1099,2
533,5
1088,9
532,3
І квартал
І півріччя
2009 рік
за рік
2010 рік
133
Додаток 17
Темпи зростання обороту роздрібної торгівлі,%
119,2
98,3
84,4
2009 рік
2010 рік
Темп росту, % у діючих цінах
Темп росту, % у порівняльних цінах
107,3
134
Додаток 18
Навантаження на одне вільне робоче місце,
осіб
15
16
14
13
14
12
10
8
6
4
2
0
На 01.01.09
На 01.01.10
На 01.01.11
135
Додаток 19
Виконання завдань програми створення нових
робочих місць (створено робочих місць (тисяч
одиниць) та % до річного завдання)
35
30
25
20
15
10
5
0
30,7
2007 рік
30,5
2008 рік
22,7
23,9
2009 рік
2010 рік
136
Додаток 20
Кількість безробітного населення, тис. осіб.
На
01
.0 1
Н а .1 0
01
.0 2
На
.
01
.0 3
На
.
01
.0 4
На
.
01
.0 5
На .
01
.
Н а 06
01
.0 7
На
.
01
.0 8
На
.
01
.0 9
На
.
01
.
Н а 10.
01
.1 1
На
.
01
Н а .1 2
01 .
.0 1
.1 1
37 32,9 33,4 33,2 33,2
32,2
34
30,7
28,9
31
27,3 26,2
28
24,8
22,4
22,3
25
22,6
22 22,4
21,9 22,1 21,7 20,9 19,8 19,4 19,7 19,6
19
22,3
19,5
19,4
16
18,3
13
10
2 009р.
2 010р.
137
Фінансовий результат діяльності промисловості,
млн. грн.
Додаток 21
414,8
445,8
360,8
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-7,6
-103
-146,7
-300
-400
-422,4
-500
-548,8
-507,5
-600
2008
Фінансовий результат
2009
2010
Прибуток
Збиток
138
Додаток 22
Фінансові результати від звичайної діяльності
підприємств області за 2010 рік (млн. грн.)
955,5
1000
662,6
584,6
500
54,5
0
-194,9
-500
-612,8
-608,1
-799,6
-1000
-1598,3
-1500
2008
2009
Фінансовий результат (сальдо)
2010
Прибуток
Збиток
139
5,9
Радомишльський
Черняхів ський
Баранів ський
Любарський
Нов .-Волинський
м. Ж итомир
Ємільчинський
Чуднів ський
Ружинський
Попільнянський
Малинський
Брусилів ський
Народицький
Олев ський
м. Коростень
Лугинський
Коростишів ський
Вол.-Волинський
Андрушів ський
Ов руцький
м. Бердичів
Коростенський
Червоноармійський
м. Нов.-Волинський
Бердичів ський
Романів ський
Ж итомирський
56,6
78,7
92,7
96,8
98,1
99,1
100
100
100
100,3
100,3
100,5
100,6
101,3
102,5
104,3
105,4
106
107,6
107,9
109,8
119,8
121,9
123,7
159,4
209,3
Додаток 23
Темп зростання (зменшення)
обсягу прямих іноземних інвестицій на
01.01.2011, у % до початку 2010 року
По області 137,3%
678,5
м. Малин
0
100
200
300
400
500
600
700
800
140
Додаток 24
Динаміка заборгованості із виплати
заробітної плати у 2010 році (млн. грн.)
59,5
70
60
65,9
50,8
37,9
50
40
25,3
30
20
10
0
на 01.01.10
на 01.05.10
на 01.07.10
на 01.10.10
на 01.01.11
141
Додаток 25
Динаміка виробництва промислової продукції у 2010
році, % до відповідного періоду 2009 року
2010 рік
108,2
січень-листопад
109,1
січень-жовтень
109,4
III квартал
110
110,1
січень-серпень
січень-липень
109,7
I півріччя
110,2
січень-травень
109,5
січень-квітень
106,7
I квартал
104,5
січень-лютий
100,7
січень
100,7
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
142
Динаміка виробництва продукції легкої промисловості у 2010
році, % до відповідного періоду 2009 року
111,5
130
120
110,2
111,5
100,8
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I квартал
I півріччя
ІІІ квартал
2010 рік
Додаток 26
143
Додаток 27
Динаміка виробництва продукції машинобудування,
% до відповідного періоду 2009 року
137,5
150
120,5
128,8
114,5
100
50
0
I квартал
I півріччя
ІІІ квартал
2010 рік
144
Виробництво основних видів продукції
тваринництва в усіх категоріях господарств
602,4 578,4
600
479,3
489,3
500
400
300
200
69
100
72,4
0
М олоко (тис. тонн)
2009 рік
Яйця (млн. шт.)
М’ясо (тис. тонн)
2010 рік
Додаток 28
145
Темпи зростання обороту роздрібної торгівлі
(у порівняльних цінах), %
120
99,8
92,4 92,9
97,9
100
91,7
107,3
106,4
103,3
84,3
84,4
січеньжовтень
січеньгрудень
80
60
40
20
0
січень
січеньберезень
2009
січеньчервень
2010
Додаток 29
146
Додаток 30
Інвестиції в основний капітал
млн.грн.
2500
1988,2
2000
1740,7
1481
1500
1000
1295,5
813,5
500
113
150,4
109,3
57,8
137,3
0
9 міс. 2006
9 міс. 2007
9 міс. 2008
інвестиції в основний капітал, млн.грн.
9 міс. 2009
9 міс. 2010
% до попереднього періоду
147
Додаток 31
Обсяги та динаміка надходження іноземного
млн.дол.
капіталу
300,0
255,2
250,0
202,1
205,5
200,0
150,0
118,6
144,6
100,0
50,0
28,6
21,7
28,5
28,1
17,2
0,0
9 міс. 2006
9 міс. 2007
9 міс. 2008
9 міс. 2009
9 міс. 2010
Сукупний капітал нерезидентів на кінець періоду
Збільшення капіталу нерезидентів протягом періоду
148
Додаток 32
Фінансові результати від звичайної діяльності
підприємств області за 2010 рік (млн. грн.)
955,5
1000
662,6
584,6
500
54,5
0
-194,9
-500
-612,8
-608,1
-799,6
-1000
-1598,3
-1500
2008
2009
Фінансовий результат (сальдо)
2010
Прибуток
Збиток
149
Додаток 33
Надходження до загального фонду місцевих
бюджетів за рік млн. грн.
1500
1269,4
1140,4
1113,1
2 008р.
2 009р.
1000
829,8
500
2 007р.
2 010р.
150
Додаток 34
Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб
19
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17
14
13
15
12
10
9
8
7
1
на
12
11
7
12
7
12
8
6
лю
то
на
го
1
бе
ре
зн
я
на
1
кв
ітн
я
на
1
тр
ав
ня
на
1
че
рв
ня
на
1
ли
пн
я
на
1
се
рп
ня
на
1
ве
ре
сн
я
на
1
жо
вт
на
ня
1
ли
ст
оп
ад
а
на
1
гр
уд
ня
чн
я
сі
16
13
11
1
на
16
15 15
2009
2010
151
________________________
________
__
Download

Паспорт Житомирської області