XIX Simpozijum otorinolaringologa Republike Srpskesa međunarodnim učešćem
19th Symposium of the Republic Srpska Otorhinolaryngology Association
24-25. maj 2013.
Jahorina, Republika Srpska
Hotel TERMAG
PROGRAM
KONGRESA
GENERALNI POKROVITELJ SIMPOZIJUMA:
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva
G-DIN. NENAD SAMATDŽIJA
ORGANIZATOR SIMPOZIJUMA
UDRUŽENJE OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
REPUBLIC OF SRPSKA OTORRIHINOLARYNGOLOGY ASSOCIATION
GENERALNI SPONZOR SIMPOZIJUMA
GLAXO SMITH KLINE
Predsjednik simpozijuma
Dr Nenad Stevandić
Naučni odbor simpozijuma
Doc. dr Dmitar Travar
Prof. dr Slobodan Spremo
Dr sci.med. Mirjana Gnjatić
Međunarodni odbor simpozijuma
Akademik Prof. dr Vojko Đukić, predsjednik
Prof. dr Rajko Jović
Prof. dr Dragoslava Đerić
Doc. dr Elvir Zvrko
Doc.dr Vladimir Kljajić
Organizacioni odbor simpozijuma
Prim. Dr Milan Pejić, predsjednik
Dr Zorica Novaković,Koordinator simpozijuma
Dr Aleksandra Aleksić
Dr Dalibor Vranješ
Dr Đorđe Pejić
Dr Vladimir Vranješ
Sekretar simpozijuma:
Dr Zorica Novaković
Program XlX simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske sa
međunarodnim učešćem je akreditovan od strane Komore doktora
medicine Republike Srpske.
Poštovane koleginice i kolege,
Želimo Vam dobrodošlicu na XIX Simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem koji će se
održati na Jahorini 24. i 25. maja 2013. godine.
Udruženje otorinolaringologa i ovoga puta je pozvalo brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikaže
najnovija saznanja u oblasti otorinolaringologije.
TEME KONGRESA SU:
• Rinologija juče, danas i sutra
• Slobodne teme
Primili smo i uvrstili oko 30 radova iz svih oblasti otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, sa više od 100 autora i
koautora.
Uz želju za uspješan rad XIX Simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske želimo Vam dobrodošlicu i prijatan boravak na Jahorini.
Predsjednik simpozijuma
Dr Nenad Stevandić
PETAK 24.05.2013.
Svečana sala hotela „Termag“
11.00 – 12.45 Registracija i akreditacija učesnika
13.00 ‐ 13.30 SVEČANO OTVARANJE KONGRESA I KOKTEL DOBRODOŠLICE
13.35 – 15.10 PREDAVANJA PO POZIVU
Radno predsjedništvo:
Dmitar Travar, Dušan Bijelić, Milan Pejić, Vladimir Šubarević
SAVREMEN PRISTUP U TERAPIJI OROFARINGEALNOG KARCINOMA
Jović M. Rajko
Klinika za bolesti uva, grla i nosa. Klinički centar Vojvodine. Novi Sad. Srbija
UPOTREBA AUTOLOGNIH TRANSPLANTATA KOSTI I HRSKAVICE U TIMPANOPLASTICI
Slobodan Spremo
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
DIJAGNOSTIKA I TRETMAN NAZOLIKVOREJE ENDOSKOPSKIM PUTEM
Vladimir Kljajić
Klinika za bolesti uva, grla i nosa. Klinički centar Vojvodine. Novi Sad. Srbija
HOLESTEATOM OD NASTANKA DO LEČENJA
Dragoslava Đerić
Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
LEČENJE HRONIČNOG MAKSILARNOG SINUZITISA PUNKCIJOM ILI „ANTRAL WINDOW“
TEHNIKOM
Novak Vukoje
Specijalistička ORL ordinacija „SNORING“ Novi Sad. Srbija
15.15 – 16.20 PLENARNA SESIJA RINOLOGIJA
Radno predsjednišvo
Slobodan Spremo, Vladimir Kljajić, Dragan Jovović, Katarina Stanković
OGRANIČENJA FESS HIRURGIJE
Nenad Stevandić, Zorica Novaković, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
KOMPLIKACIJE FUNKCIONALNE ENDOSKOPSKE HIRURGIJE NOSA
Miroslav Kendrešić
Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
ORL služba, Bolnica Sremska Mitrovica. Srbija
KLINIČKI FENOTIP RESPIRATORNIH ALERGIJSKIH OBOLJENJA KOD DJECE
Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković,Mirjana Gnjatić,
Dmitar Travar, Slobodan Spremo
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
RETKE KOMPLIKACIJE RINOPLASTIKE
Dušanka Milošević
Klinika za uvo, nos i grlo, KBC Zvezdara Beograd. Srbija
FESS METODA IZBORA NOSNE POLIPOZE
Zoran Katić
Odjeljenje za ORL i MFH, OB „ Dr Laza K. Lazarević“ Šabac. Srbija
OSTEOMI PARANAZALNIH ŠUPLJINA
Dušanka Milošević
Klinika za uvo, nos i grlo, KBC Zvezdara Beograd. Srbija
16.25 – 16.45 SATELITSKI MINI SIMPOZIJUM GLAXOSMITHKLINE
ARIA SMIJERNICE
Slobodan Spremo
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
INTRANAZALNI KORTIKOSTEROIDI, ZAŠTO,KAKO I KADA
Nenad Stevandić
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
16.45 – 17.00 KAFE PAUZA
17.00 – 18.00 SLOBODNE TEME
Radno predsjednišvo
Danijala Barać, Svetlana Kovačević, Dalibor Vranješ, Siniša Šolaja
OŠTEĆENJA SLUHA I GLUVOĆE KOD ŠKOLSKE DECE
Mirjana Savić1, Marija Savić2, Vesna Savić2
Opšta bolnica Šabac, Srbija1, Filozofski fakultet Novi Sad. Srbija2
ARTIKULACIJA GLUVE I NAGLUVE DJECE
Slavka Nikolić1, Mirjana Savić2, Marija Savić3, Vesna Savić3, Jelena Petrović4
OŠ „R. Popović“ Zemun1, Opšta bolnica Šabac, Srbija2, Filozofski fakultet Novi Sad.
Srbija3, DZ „Šabac“ Šabac Srbija4
SENZORINEURALNE GLUVOĆE KOD PREDŠKOLSKE DECE U MAČVI I ZAPADNOJ SRBIJI
Mirjana Savić1, Marija Savić2, Vesna Savić2
Opšta bolnica Šabac, Srbija1, Filozofski fakultet Novi Sad. Srbija2
SARADNJA SA RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU GOVORA
Jelena Petrović1, Mirjana Savić2, Marija Savić3, Vesna Savić3, Slavka Nikolić4
DZ „Šabac“ Šabac Srbija1 , Opšta bolnica Šabac, Srbija2, Filozofski fakultet Novi Sad.
Srbija3, OŠ „R. Popović“ Zemun4,
STANDARDNE METODE DIJAGNOSTIKE OŠTEĆENJA SLUHA
Mirjana Savić1, Marija Savić2, Vesna Savić2
Opšta bolnica Šabac, Srbija1, Filozofski fakultet Novi Sad. Srbija2
PRIMENA SLUŠNIH APARATA KOD ODRASLIH
Mirjana Savić1, Marija Savić2, Vesna Savić2
Opšta bolnica Šabac, Srbija1, Filozofski fakultet Novi Sad. Srbija2
20.00 – SVEČANA VEČERA
SUBOTA 25.05.2013.
Svečana sala hotela „Termag“
09.30 – 11.00 PREDAVANJA PO POZIVU
Radno predsjedništvo:
Rajko Jović,Vukoja Novak, Nenad Stevandić, Zorica Novaković
PARALIZE GLASNICA
Vojko Đukić
Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
KONGENITALNA MALFORMACIJA ( DUPLIKATURA)KOŠTANOG DIJELA SPOLJAŠNJEG
SLUŠNOG KANALA
Dmitar Travar
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
NAZALNA POLIPOZA I CISTIČNA FIBROZA-NAŠI REZULTATI
Katarina Stanković
Služba za otorinolaringologiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta,
Beograd. Srbija
RINOPLASTIKE
Dušan Bijelić, Klinika za otorinolaringologiju VMA Beograd. Srbija
FRAKTURE NOSA
Elvir Zvrko, Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Crne Gore
11.05 – 11.15 PREDAVANJE SPONZORA- NASALESE
ALTERNATIVA U LIJEČENJU ALERGIJSKOG RINITISA
Nenad Stevandić
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
11.20 – 11.35 KAFE PAUZA
11.40 – 12.40 SLOBODNE TEME
Radno predsjednišvo
Željko Simić, Miroslav Kendrešić, Elvir Zvrko,Vladan Knežević
UTICAJ FONIJATRIJSKE REHABILITACIJE NA KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA NEUROGENIM PARALIZAMA
Mirjana Gnjatić, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, , Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
PERKUTANA TRAHEOTOMIJA
Zorica Novaković1, Aleksandra Aleksić1, Dalibor Vranješ1, Slobodan Spremo1,
Nataša Guzina-Golac1, Nenad Stevandić1, Mirjana Gnjatić1, Peđa Kovačević2,
Jadranka Vidović2, Mladen Duronjić3
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka1, Jedinica intenzivne
medicine, Klinički centar Banjaluka2, Klinika za plućne bolesti, Klinički centar Banjaluka3
PARAGANGLIOMA CAROTICUM
Milan Pejić, Đorđe Pejić
Odjeljenje za ORL i CFH, JZU Istočno Sarajevo
AKUTNA UPALA SREDNJEG UHA U DJEČIJEM UZRASTU:KORELACIJA SA HIPERTROFIJOM PALATINALNIH TONZILA, ADENOIDEKTOMIJOM I TONZILOADENOIDEKTOMIJOM
Dalibor Vranješ , Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica
Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Zdenko Stupar, Nataša Guzina -Golac
Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka
PARALIZE GLASNICA
Sanja Krejović Trivić,Vojko Đukić, Milan Vukašinović, Siniša Mutić, Aleksandar Trivić
Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
LASER U TERAPIJI BENIGNIH TUMORA I PSEUDOTUMORA LARINKSA
Radomir Kilibarda, Željko Vasković, Jasmina Stojanović
Klinika za otorinolaringologiju Klinički centar Kragujevac. Srbija
LASER U TERAPIJI BENIGNIH TUMORA I PSEUDOTUMORA LARINKSA
Uglješa Grgurević1, Vlado Delić2, Dušan Bijelić1, Milan Erdoglija1, Jelena Sotirović1
Klinika za otorinolaringologiju VMA Beograd. Srbija1 , Fakultet tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu. Srbija2
12.45 – 13.15 SKUPŠTINA UDRUŽENJA OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
13.30 –14.00 URUČIVANJE SERTIFIKATA I ZATVARANJE SIMPOZIJUMA
14.00 RUČAK
Pokrovitelj
Grad Istočno Sarajevo
Generalni sponzor
Zlatni sponzor
Sponzori
Prijatelji simpozijuma
Pliva, Medicom,
Interprom Derventa,
Grawe Osiguranje a.d.
Download

Program