6. Međunarodna investicijska konferencija
Sarajevo Business Forum 2015
Bosna Bank International / BBI VIP Business Club u saradnji sa:
Privrednom komorom FBiH i Kantonalnom privrednom komorom Tuzle
ORGANIZUJE WORKSHOP SA TEMOM:
Priprema projekata za učešće na
Sarajevo Business Forumu-2015
Tuzla – zgrada Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb,
28. januar 2015. u 11 sati
P R O G R A M
11:00 – 11:05 Otvaranje workshop-a
11:05 – 11:20 „Pozdravna riječ domaćina uz prezentaciju
Tuzlanski kanton – Vaš poslovni partner (vodič za investitore)“
11:20 – 11:35 Predstavljanje Sarajevo Business Foruma 2015.
Mjesto susreta investitora i vlasnika projekata
11:25 – 11:50 Kratka radionica - prezentacija neophodnih
dokumenata za prijavu projekta na SBF-2015.
11:50 – 12:10 Prezentacija BBI linija finansiranja
12:10 – 12:30 Networking uz osvježenje
Download

Priprema projekata za učešće na Sarajevo Business Forumu-2015