STRUKTURA PENZIJA IZ REDOVNE ISPLATE
ZA OKTOBAR 2013.
Broj penzionera
386.689
Prosječna penzija
346,18
STRUKTURA PO
ISPLATNIM SKUPINAMA
Isplatni
koeficijent
Broj isplaćenih
penzija
Prosječna
isplata
Iznos
skupina 1
1,73
361.246
122.953.872,89
340,36
skupina 2
1,73
1.043
1.041.380,01
998,45
skupina 3
1,485
12.416
3.549.675,01
285,90
1
11.984
6.320.920,44
527,45
386.689
133.865.848,35
346,18
skupina 6
UKUPNO :
STRUKTURA PO
VRSTI PRAVA
Broj isplaćenih
penzija
starosna
Prosječna
isplata
Iznos
187.260
72.083.895,14
384,94
invalidska
80.903
25.079.183,52
309,99
porodična
118.526
36.702.769,69
309,66
386.689
133.865.848,35
346,18
UKUPNO :
PRIKAZ NAJNIŽE, ZAJAMČENE I NAJVIŠE PENZIJE
Isplatna skupina
Najniža
Zajamčena
Najviša
skupina 1
310,73
414,30
2.071,50
skupina 2
310,73
414,30
2.071,50
skupina 3
**266,72
355,63
1.778,14
skupina 6
***310,73
-
-
Napomena:
Isplatna skupina 1
Zakon o PIO, preuzeti korisnici bivše JNA, demobilisani borci s ispunjenim
uslovom za starosnu penziju
Isplatna skupina 2
Uredba 1, Zakon o službi u vojsci BiH, Zakon o oružanim snagama BiH,
pripadnici VF po Zakonu o PIO, Zakon PIO vojni osiguranici (SFRJ)
Isplatna skupina 3
Uredba 2, Uredba 3, Zakon o pravima demobilisani borci, Zakon o pravima
boraca i invalida i članova porodice
PREGLED BROJA KORISNIKA PO RASPONIMA
10 / 2013
koeficijent isplate - 1,73
TABLICA 1
IZNOSI PENZIJE PO RASPONIMA
Isplatna
skupina 1
Isplatna
skupina 2
Ukupno
DO 50 KM
23.611
0
23.611
OD 50
11.708
0
11.708
18.899
0
18.899
174.316
0
174.316
44.559
2
44.561
22.740
0
22.740
OD ZAJAMČENE - 500 KM
27.166
16
27.182
OD 500 - 600
18.130
86
18.216
OD 600 - 700
8.474
117
8.591
OD 700 - 800
4.588
157
4.745
OD 800 - 1.000
4.264
274
4.538
2.660
367
3.027
131
24
155
361.246
1.043
362.289
- 100 KM
OD 100 - NAJNIŽE PENZIJE
NAJNIŽA PENZIJA
310,73 KM
OD NAJNIŽE DO ZAJAMČENE
ZAJAMČENA PENZIJA
414,30 KM
OD 1.000 DO NAJVIŠE
NAJVIŠA PENZIJA
2071,50 KM
UKUPNO:
koeficijent isplate - 1,485
TABLICA 2
IZNOSI PENZIJE PO RASPONIMA
DO 50 KM
Isplatna
skupina 3
%
53
0,23
128
0,55
546
2,41
9.234
42,68
1.521
8,69
8
0,03
OD ZAJAMČENE - 500 KM
519
11,47
OD 500 - 600
115
8,33
OD 600 - 700
74
7,19
OD 700 - 800
71
4,96
OD 800 - 1.000
91
7,72
OD 1.000 DO NAJVIŠE
55
5,43
1
0,30
12.416
100,00
OD 50
- 100 KM
OD 100 - NAJNIŽE PENZIJE
NAJNIŽA PENZIJA
266,72 KM
OD NAJNIŽE DO ZAJAMČENE
ZAJAMČENA PENZIJA
NAJVIŠA PENZIJA
UKUPNO:
TABLICA 3
355,63 KM
1.778,14 KM
IZNOSI MIROVINE PO RASPONIMA
Isplatna
skupina 6
%
DO 50 KM
0
0,00
OD 50
- 100 KM
0
0,00
OD 100 - 310,73
4
0,03
1.690
14,10
OD 310,73 - 500 KM
5.391
44,98
OD 500 - 600
1.306
10,90
OD 600 - 700
1.116
9,31
OD 700 - 800
685
5,72
1.258
10,50
534
4,46
0
0,00
11.984
100,00
310,73
OD 800 - 1.000
OD 1.000 DO 2071,50
2071,50 KM
UKUPNO:
STRUKTURA PENZIJA PO ISPLATNIM SKUPINAMA
10 / 2013
Isplatna skupina 1
Redovne
Broj
01.01
01.02
01.04
01.06
01.07
Zakon o PIO
Zakon PIO vojnih osiguranika
(SFRJ)
Demobilisani borci s ispunjenim
uslovom za starosnu penziju
Preuzeti korisnici
(vojne penzije bivše JNA)
Pripadnici vojske FBiH po Zakonu
o PIO
Ukupno isplatna skupina 1
Iznos
Ukupno
Zaostale
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Prosječne
isplate
356.566
121.066.348,32
2.772
3.891.931,39
359.338
124.958.279,71
339,53
478
430.653,64
2
30.625,49
480
461.279,13
900,95
2.366
731.318,70
10
25.239,19
2.376
756.557,89
309,09
853
387.046,36
5
3.287,44
858
390.333,80
453,75
983
338.505,87
9
6.858,39
992
345.364,26
344,36
361.246
122.953.872,89
2.798
3.957.941,90
364.044
126.911.814,79
340,36
Isplatna skupina 2
Redovne
Broj
02.03
Zakon o oružanim snagama BiH
1.043
Iznos
1.041.380,01
Zaostale
Broj
Ukupno
Iznos
1
611,12
Broj
1.044
Iznos
1.041.991,13
Prosječne
isplate
998,45
Isplatna skupina 3
Redovne
Broj
03.03
Zakon o demobilisanim borcima
03.04
Zakon o pravima boraca, invalida i
članova porodice
03.06
Zakon o službi u Vojsci FBIH
Ukupno isplatna skupina 3
Iznos
Zaostale
Broj
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
Prosječne
isplate
8.428
2.355.789,93
20
8.166,00
8.448
2.363.955,93
279,52
3.668
951.535,57
34
41.770,42
3.702
993.305,99
259,42
320
242.349,51
0
0,00
320
242.349,51
757,34
12.416
3.549.675,01
54
49.936,42
12.470
3.599.611,43
285,90
Isplatna skupina 4
Redovne
Broj
04.01
Tjelesna onesposobljenost
Iznos
1.952
Zaostale
Broj
172.695,09
Ukupno
Iznos
11
4.354,62
Broj
1.963
Iznos
Prosječne
isplate
177.049,71
88,47
Ukupno isplatna skupina 4
1.952
172.695,09
11
4.354,62
1.963
177.049,71
Isplatna skupina 6
Redovite
Broj
06.01
zakon o prijevremenom
povoljnijem umirovljenju
10.461
Iznos
5.797.368,12
Zaostale
Broj
161
Iznos
198.945,79
Ukupno
Broj
10.622
Iznos
5.996.313,91
Prosječne
isplate
554,1887124
zakon o prijevremenom povoljnijem
06.02 umirovljenju branitelja domovinskog
rata- članak 4.
Ukupno isplatna skupina 6
1523
11.984
523552,32
6.320.920,44
60
221
17124,68
216.070,47
1583
12.205
540677
6.536.990,91
343,7638345
527,45
Download

STRUKTURA PENZIJA IZ REDOVNE ISPLATE ZA OKTOBAR 2013.