IDENT
35s16572
35s16575
35s16540
35s16804
34s08577
34s16633
35s16747
34s18780
34s18777
34s18779
34s18781
34s18783
34s18784
34s48427
34s18773
34s18791
34s18794
34s15590
34s15591
43s31244
43s31246
34s48105
34s18964
34s18919
34s19136
34s19138
34s49366
34s18847
34s18845
34s48738
34s48739
34s30644
34s17562
34s28690
34s19162
34s18838
51s14448
34s19127
34s44315
34s19142
51s67359
43s51101
IDENT
35s16540
35s16574
ISTRAŽIVAČKA LABORATORIJA
NAZIV ROBE
Je.mer.
Kol.
p.a pro analysi
Sircetna kiselina CH3COOH konc. p.a
l
2 p.a pro analysi
Fluorovodonicna kiselina HF konc. p.a.
l
1 p.a pro analysi
Hlorovodonicna kiselina HCl konc. p.a
l
5 p.a pro analysi
Sumporna kiselina, konc. H2SO4 p.a
l
3 p.a pro analysi
Mast za eksikatore
g
100 p.a pro analysi
Dinatrijumova so etilendia kis
kg
2 p.a pro analysi
Natrijum hidroksid – pastele NaOH p.a
kg
2 p.a pro analysi
Casa laboratorijska niska 400ml
kom
20
Casa niska forma sa izl. 100ml
kom
20
Casa laboratorijska niska 250ml
kom
20
Casa laboratorijska niska 600ml
kom
10
Casa laboratorijska niska 1000ml
kom
10
Casa laboratorijska niska 2000ml
kom
10
Casa laboratorijska niska 3000ml
kom
10
Bireta automatska smeda 50ml
kom
5
Bireta po selbahu 25ml
kom
5
Bireta po mohru kosa SLAV 50 ML
kom
5
Tikvica odmer. širo.grlo 50ml
kom
10
Tikvica odmer. širo.grlo 100ml
kom
10
Crevo lateks dren 6x1,5
m
20
Crevo lateks dren 10x2
m
20
Zdela porcelanska FI150
kom
5
Cilindar za merenje 250ml
kom
10
Levak FI80 kvantitativni JUS BE 4218
kom
2
Posudica za merenje 50 x 80
kom
10
Posudica za merenje 40 X 30
kom
10
Papir filter bela traka FI 185
kom
5
Papir filter bela traka FI 150
kom
5
Papir filter plava traka FI 150
kom
5
Magnetni štapic 7.5x33
kom
10
Magnetni štapic 10.5x41
kom
10
Kapica gumena stapica
kom
10
Boca PVC 500ml štrcaljka
kom
3
Kasika niklovana za rea. H=180
kom
4
Pinceta metalna L=130mm
kom
4
Cetka za vagu 200mm
kom
4
Cetka farbarska 60
kom
1
Staklo satno FI 100
kom
10
Posuda za urin PVC 100ml
kom
50
Zdela porcelanska FI100
kom
5
Folija aluminijumska 150m
kom
1
Crevo gumeno (torziono mekano) FI 3
m
20
PROCESNA I CENTRALNA LABORATORIJA
NAZIV ROBE
JE.MER. KOL.
Hlorovodonicna kiselina HCl konc. p.a
l
20 p.a(pro analysi)
Azotna kiselina konc. HNO3 p.a
l
5 p.a
35s16572
35s16576
34s16732
35s16618
34s16736
34s16760
34s19039
34s19145
34s19146
34s19152
34s48097
34s18783
34s19184
34s19185
34s19187
34s19040
34s19147
34s34541
34s19175
34s18146
34s15532
34s18791
34s18843
34s30644
34s17562
Sircetna kiselina CH3COOH konc. p.a
Fosforna kiselina H3PO4 konc. p.a.
Natrijum tetrabo NA2B407 X OH2
Bakar hlorid CuCl ,CuCl2,2H2O p.a
Natrijum hlorid NACL
Kiselina osalna C2H2O4+2H2O
Tikvica ERLENMA.šir.grl. 300ml
Pipeta trbušasta sa potp. ispus. 1ml
Pipeta trbušasta sa potp. ispus. 2ml
Pipeta trbušasta sa potp. ispus. 50ml
Levak FI 120 mm PVC
Casa laboratorijska niska 1000ml
Tikvica odmerena sa us.grl. 50ml
Tikvica odmerena sa us.grl. 100ml
Tikvica odmerena sa us.grl. 250ml
Tikvica ERLENMA šir.grl. 500ml
Pipeta trbušasta sa potp. ispus. 5ml
Filter B-3 FI 60 guc (S4)
NUC B-3 FI 90 (S4)
Pipeta automatska 5ml
Pipeta automatska 25ml
Bireta po selbahu 25ml
Papir filter 58 X 58
Kapica gumena stapica
Boca PVC 500ml štrcaljka
l
l
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
15
3
2
1
15
1
20
5
10
15
10
4
10
15
20
20
10
6
5
4
4
2
5
50
10
p.a
p.a
p.a pro analysi
p.a pro analysi
p.a pro analysi
p.a pro analysi
Generalno staklo treba da bude od nekog
SIMAX, SCHOT DURAN, HIRSCHMANN
Treba da ima atest okvalitetu, da bude "A
SINSTR S4
SINSTR S4
Merck, Kemika,
Merck,
o staklo treba da bude od nekog od renomiranih prpizuvođača
CHOT DURAN, HIRSCHMANN
ma atest okvalitetu, da bude "A" klase.
velicina pora 10-160 mikrona
velicina pora 10-160 mikrona
SIMAX, SCHOT DURAN, HIRSCHMANN
Download

IDENT NAZIV ROBE Je.mer. Kol. p.a pro analysi 35s16572 Sircetna