Uputstvo za korišćenje webmail programa na
serveru tesla.rcub.bg.ac.rs
Na serveru tesla.rcub.bg.ac.rs možete koristiti tri webmail programa. Svi programi
pristupaju svim vašim folderima i izmene u folderu urađene u jednom programu
su vidljive u drugom. Preporuka je da se ipak odlučite za jedan program, jer ostala
podešavanja nisu zajednička, naime „adressbook“ zapisi spremljeni u jednom
programu nisu vidljivi iz drugog, ujedno i promene u podacima o identitetu (ime,
from i drugi zapisi). Pristup programima je moguć iz osnoven stranice na serveru
http://tesla.rcub.bg.ac.rs kliko na željenu ikonu otvara se ligin stranica za taj
program:
Direktan pristup je preko odgovarajućih linkova, zbog sigurnosti svi pristupi
isključivo rade preko https pristupa (server poseduje validni setifikat):
1. RoundCube webmail program: https://tesla.rcub.bg.ac.rs/rcube
je preporučljiv za korišćenje, jer radi iz svih browsera i ujedno ima već ugrađen vaš
identite (Ime i email adresu), evo kratkog uputstva za njegovo korišćenje:
Sledeći ekran dobijate 'klikom' na „Settings“ na gornjim ekranima.
2. SquirrelMail webmail program: https://tesla.rcub.bg.ac.rs/webmail
Ovo je tradicionalni webmail program i zato može imati problema sa radom u
novijim browserima (Crome, ...), takođe ima već podešen vaš identit, evo kratkog
uputstva za njegovo korišćenje:
Nakon ‘klika’ na “Options” dobijemo ekran:
3. Horde webmail program: https://tesla.rcub.bg.ac.rs/horde
Ovaj program ima razne mogćnosti (mail, note, kalendar), u njega nije ugrađen
vaš identite, te ga morate sami kreirati:
Download

Uputstvo za korišćenje webmail programa na serveru tesla.rcub.bg