Lista kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži krug
Ime
Prezime
Fakultet
Maja
Aleksić
Elektronski fakultet, Niš
Ivana
Andrejić
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju
i menadžment, Beograd
Aleksandar
Avramović
Fakultet političkih nauka, Beograd
Bojana
Bobar
Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
Nedeljka
Borojević
Filozofski fakultet, Novi Sad
Marina
Bulatović
Fakultet političkih nauka, Beograd
Ivana
Čimburović
Filološki fakultet, Beograd
Anđela
Cvetković
Fakultet političkih nauka, Beograd
Dušan
Dimić
Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
Jelena
Dmitrović
Filozofski fakultet, Beograd
Lela
Đokić
Građevinski fakultet, Beograd
Vanja
Dolapčev
Fakultet političkih nauka, Beograd
Danijela
Durkalić
Ekonomski fakultet, Kragujevac
Uglješa
Erić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Vladimir
Filipović
Ekonomski fakultet Niš
Iva
Filipović
Bilološki fakultet, Beograd
Ivan
Gencel
Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Lista kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži krug
Ime
Prezime
Fakultet
Marija
Gojković
Ekonomski fakultet, Beograd
Sandra
Golubović
Prirodno - matematički fakultet, Kragujevac
Marija
Jakovljević
Filozofski fakultet, Beograd
Sara
Janković
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Milica
Janković
Filozofski fakultet, Niš
Bojana
Janković
Fakultet političkih nauka, Beograd
Milan
Jeveričić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Goran
Jovanović
Medicinski fakultet, Niš
Bojana
Jovanović
Pravni fakultet, Kragujevac
Anja
Kisić
Filozofski fakultet, Novi Sad
Milica
Klinovski
Ekonomski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom
Sadu
Slađana
Komatina
Fakultet političkih nauka, Beograd
Milica
Kostić
Fakultet političkih nauka, Beograd
Maja
Kovačević
Pravni fakultet, Novi Sad
Emina
Krkušić
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Nemanja
Lojanica
Ekonomski fakultet, Kragujevac
Majida
Lubura
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Lučić
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Megatrend
Beograd
Jelena
Lista kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži krug
Ime
Prezime
Fakultet
Jelena
Majstorović
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
Marko
Malenčić
Pravoslavno bogoslavski fakultet, Beograd
Svetlana
Marčeta
Filozofski fakultet, Novi Sad
Milica
Maričić
Pravni fakultet, Beograd
Luna
Milatović
Bilološki fakultet, Beograd
Dragan
Milić
Fakultet organizacionih nauka,Beograd
Marko
Milosavljević
Fakultet političkih nauka, Beograd
Nemanja
Milošević
Filozofski fakultet, Beograd
Mladen
Milošević
Mašinski fakultet, Niš
Dragan
Milošević
Prirodno-matematički fakultet, Beograd
Julija
Milovanović
Filozofski fakultet, Novi Sad
Sonja
Mirković
Fakultet političkih nauka, Beograd
Andrijana
Mišović
Pravni fakultet, Beograd
Isidora
Mitić
Pravni fakultet, Beograd
Maja
Mitričević
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Jelena
Mladenović
Ekonomski fakultet, Niš
Nikola
Ničić
Fakultet političkih nauka, Beograd
Aleksandra
Nikolajević
Filozofski fakultet, Niš
Lista kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži krug
Ime
Prezime
Fakultet
Gavrilo
Nikolić
Pravni fakultet, Beograd
Jovana
Panić
Fakultet političkih nauka, Beograd
Dušan
Pantić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Ana
Papić
Pravni fakultet, Novi Sad
Bojana
Paunović
Ekonomski fakultet, Beograd
Slobodanka Pavlović
Ekonomski fakultet, Beograd
Gordana
Pejić
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Milica
Poštić
Pravni fakultet, Novi Sad
Marko
Potić
Pravni fakultet, Beograd
Džejlana
Prušević
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Zorica
Puškar
Filozofski fakultet. Novi Sad
Božidar
Radivojević
Matematički fakultet, Beograd
Millica
Ratković
Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka banja
Ilija
Rilaković
Pravni fakultet, Beograd
Srđan
Rodić
Prirodno- matematički fakultet, Novi Sad
Nenad
Ružić
Filozofski fakultet, Beograd
Jelena
Šapić
Fakultet političkih nauka, Beograd
Nataša
Šaru
Filozofski fakultet, Novi Sad
Lista kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži krug
Ime
Prezime
Fakultet
Dragana
Simeunović
Arhitektonski fakultet, Beograd
Katarina
Sladaković
Fakultet političkih nauka, Beograd
Stefan
Šparavalo
Fakultet političkih nauka, Beograd
Jelena
Spasić
Biološki fakultet, Beograd
Nemanja
Spasojević
Fakultet medicinskih nauka,Kragujevac
Petra
Spasojević
Filozofski fakukltet, Beograd
Zorana
Stamenić
Filozofski fakultet, Novi Sad
Danijel
Stamenković
Mašinski fakultet, Beograd
Katarina
Stanković
Filozofski fakultet, Beograd
Sanja
Starinac
Ekonomski fakultet,Niš
Stefan
Stefanović
Pravni fakultet, Niš
Marina
Stojanović
Fakultet medicinskih nauka,Kragujevac
Miloš
Stojković
Filozofski fakultet, Niš
Jelena
Tabaš
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Marina
Tadić
Fakultet političkih nauka, Beograd
Nikolina
Tepić
Filozofski fakultet, Novi Sad
Nikola
Traživuk
Fakultet političkih nauka, Beograd
Veljko
Vasić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Lista kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži krug
Ime
Prezime
Fakultet
Luka
Važić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Nikola
Veselinović
Fakultet političkih nauka, Beograd
Aleksandra
Vidojević
Farmaceutski fakultet, Beograd
Marina
Vlajić
Hemijski fakultet, Beograd
Vladimir
Vučković
Filološki fakultet, Beograd
Filip
Vukajlović
Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
Miljana
Vulević
Ekonomski fakultet, Beograd
Kristina
Vuljaj
Pravni fakultet, Novi Sad
Tatjana
Zavađa
Arhitektonski fakultet, Beograd
Dubravka
Zimonjić
Ekonomski fakultet, Kragujevac
Dejan
Živanović
Filozofski fakultet, Novi Sad
Želimo da se iskreno zahvalimo svima koji su se prijavili na konkurs i poslali svoje
prijave.
Tim projekta Dobrodošli u Nemačku
Download

Uža lista odabranih kandidata/kandidatkinja