firemní časopis prosinec 2012 / číslo 61
NÁŠ CÍL
Jako každý rok se zamýšlím, co napsat do posledního vydání
našeho časopisu, tentokrát v roce 2012.
Co Vám předat za důležitý vzkaz, důležitou myšlenku nebo
informaci.
Ptám se:
Co je pro nás nejdůležitější?
Odpověď:
1. Spokojený zákazník (investor)
2. Pokrytí všech nákladů na úrovni celé firmy
O tyto dva nejdůležitější cíle se všichni musíme snažit.
Zákazník je ten, který předal část svých úkolů a svých přání
nám, naší firmě, každému z vás. Dal nám důvěru, že jeho cíle
splníme lépe, nežli by je splnil on sám, nebo jiný dodavatel.
Na nás je abychom jeho důvěru nezklamali.
Stavba roku 2012 – Fabrika Hotel v Humpolci
O to se musíme snažit a když se nám to povede, tak (snad)
můžeme očekávat jeho vstřícné jednání.
Ale při plnění tohoto cíle nesmíme zapomenout na náš druhý
hlavní cíl a tím je pokrytí všech nákladů a v lepším případě
vytvoření zisku.
Ano, může se zdát, že úkol je složitější než ten první a hlavně, že se navzájem skoro vylučují. To máte pravdu, avšak mé
přesvědčení je, že bez spokojeného zákazníka nemůže být ani
spokojená a zisková firma. Je na nás, abychom splnili oba
naše cíle. Je to těžké, ne však nemožné. Důležité je, abychom
na tom všichni pracovali a síly napřeli jedním směrem.
Abychom všichni chtěli mít spokojeného zákazníka a chtěli
pracovat v ziskové firmě. Je to však úkol každého z nás, není
to úkol, který je někoho jiného, je to úkol můj a já věřím,
že i každého z Vás.
Budeme-li pracovat v ziskové firmě, věřte mi, že i já budu
šťastný, když vám budu moct vyplácet i nadále odměny
a uvidím, že i Vy jste spokojení.
Nejvyšší stavební ocenění převzal za firmu Podzimek a synové
Martin Podzimek a Martin Urbánek a investor Petr Hendrych
Tím bude splněn i můj cíl:
3. spokojení spolupracovníci
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a radostný rok 2013
Martin Podzimek
Nejvyšší ocenění kraje Vysočina převzal
z rukou hejtmana Jiřího Běhounka pan Josef Podzimek
1
A4_stavba roku_Sestava 1 28.11.12 16:42 Stránka 1
STAVBA ROKU 2000 – 2012
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní
českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní
komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail.
JE LEPŠÍ ŽÍT V TÝPÍ.
Je vždy čisté, v zimě bývá teplé
a v létě chladivé, snadno se přenáší.
Bílý muž si staví za mnoho peněz
veliký dům, který je jako velká klec,
uzavřená před sluncem a nelze ji přemístit.
Proto je také stále nemocný.
CO ODĚV JEDNOTLIVÉMU ČLOVĚKU,
TO JEST BUDOVA RODINĚ,
veřejná stavení, mosty,
silnice, železnice
a města jsou pak
celému národu.
Karel Slavoj Amerling
(1807-1884)
náčelník Letící Sokol
(1852-1931)
2006 – Rezidence Kollárova v Praze 8 – příkladná rekonstrukce klasicistního domu se zřetelem k výrazně
soudobému charakteru nové dvorní dostavby. 2006
– Areál volného času a rekonstrukce usedlosti Ladronka v Praze 6 – ojedinělé oživení opuštěné usedlosti a krajinné úpravy se zřetelem k zajímavému
propojení původních a nově vytvořených částí.
2008 – Rekreační a sportovní objekt Park Holiday v Praze – Benicích – vytvoření nového
2000
typu hotelového zařízení s využitím přírodních stavebních materiálů se zřetelem k působivému výtvarnému řešení interiéru.
2009 – Hanspaulka – nové vily v Praze 6
– vytvoření obytné skupiny zhodnocující architektonickou tradici místa se
zřetelem k dispozičnímu a prostorovému řešení jednotlivých bytů.
2010 – Rekonstrukce a přestavba
2003
Malostranské besedy v Praze 1
– citlivá rekonstrukce a architektonická rehabilitace významného
objektu
se
zřetelem k řešení konstrukce krovu, včetně nových věží. 2011 –
Fabrika hotel, Humpolec – nevšední stavba
2006
s výraznou úspor2005
nou energetickou
koncepcí se zřetelem k důležitému podílu
na kultivaci
městského
prostředí.
2000 – Šiškův mlýn ve Vanově u Telče
– příkladně provedená rekonstrukce
historického souboru staveb v krajině
s citlivým užitím soudobých prvků a
s příkladným respektováním ekologických požadavků. 2001 – Bytový dům
s pečovatelskou službou ve Šlejnické
ulici v Praze 6 – vytvořen vysoce kultivovaný městský dům, zaplňující proluku
v tradiční blokové zástavbě se zřetelem
k velmi dobrému řešení bytových i dalších doplňkových prostorů pro seniory.
2003 – sídlo Krajského úřadu pro kraj
Vysočina v Jihlavě – příkladná proměna
vysloužilých kasáren na správní centrum kraje se zřetelem k dobrému
výrazovému propojení starých a
nových částí. 2004 – Věž ve věži,
2001
oprava a vestavba Jindřišské
věže v Praze – konstrukčně neobvyklé řešení umožňující aktivní využití památkového
objektu. 2005 – Areál firmy
Podzimek a synové a Dřevovýroba
Podzimek
v Třešti – vytvořen charakterizující firemní
2004
areál se zřetelem
k
nápaditému
použití neobvyklých materiálů
a
vytvoření
ojedinělého
zahradního
vstupního
prostoru.
2006
2009
2008
2011
2010
l nominace
2
l stavba roku
A4_stavba roku_2_stromek_Sestava 1 11.12.12 16:41 Stránka 1
A4_stavba
Stránka
1
A4_stavba roku_2_stromek_Sestava
28.11.12
Stránka
1 16:43
4_stavba roku_2_stromek_Sestava
1 roku_2_stromek_Sestava
28.11.12 116:43
Stránka
11 28.11.12
A4_stavba
roku_2_stromek_Sestava
116:43
28.11.12
16:43
Stránka
1
NÉ
LIDÉ,
ALE
SPRÁVNÍ
LIDÉ
NÉ
LIDÉ,
ALE
SPRÁVNÍ
LIDÉ
LIDÉ,
ALE
SPRÁVNÍ
LIDÉ
NÉNÉ
LIDÉ,
ALE
SPRÁVNÍ
LIDÉ
NÉ
LIDÉ,
ALE
SPRÁVNÍ
LIDÉ
Naši milí spolupracovníci, tuto moudrost jsem si přečetl v knize „Jak z dobré firmy udělat skvělou“ od Jima Collinse,
kterou
věnoval
Váš,
náš
ředitel
Strojírny
Podzimek
Jiří
Kotrba.
jsem
z skvělou“
„nafoukaného“
názvu
byl
rozNaši
milí
spolupracovníci,
moudrost
sizpřečetl
vz knize
„Jak
ztoho
dobré
firmy
udělat
od
Jima
Collinse,
milími
spolupracovníci,
tuto
moudrost
jsem
siv přečetl
vpřečetl
knize
„Jak
dobré
firmy
udělat
skvělou“
od skvělou“
Jima
Collinse,
Naši milí Naši
spolupracovníci,
moudrost
jsem
situto
přečetl
knize
„Jak
dobré
firmy
udělat
od
Jima
Collinse,
Naši
milítuto
spolupracovníci,
tuto
moudrost
jsemjsem
si
v Nejdříve
knize
„Jak
z dobré
firmy
udělat
skvělou“
od
Jima
Collinse,
než
dnešní
„poučovací
Neradí,
pouze
pačitý,
ale
pak
jsem
se věnoval
začetl
a Váš,
zjistil
jsem,
že
tato
kniha
jeKotrba.
úplně
kterou
mi
náš
ředitel
Strojírny
Jiří Kotrba.
Nejdříve
jsem
zknihy“.
toho
„nafoukaného“
názvu
byl rozmi
věnoval
Váš,
náš
ředitel
Podzimek
JiříPodzimek
Nejdříve
jsem
z toho
názvu
bylnázvu
rozkterou mikterou
věnoval
Váš,
náš
Strojírny
Podzimek
Jiří
Kotrba.
Nejdříve
jsem
z toho
„nafoukaného“
názvu
byl
roz- ale
kterou
miředitel
věnoval
Váš,
nášStrojírny
ředitel
Strojírny
Podzimek
Jiříjiná,
Kotrba.
Nejdříve
jsem„nafoukaného“
z toho
„nafoukaného“
byl rozve
velkém
stylu
analyzuje,
co
přivedlo
nejlepší
firmy
k
jejich
vrcholu.
Není
tam
nic
nového,
pouze
tyto
analýzy
potvrzují
jiná,
než
dnešní
„poučovací
knihy“.
Neradí,
ale
pouze
pačitý,
ale
pak
jsem
se
začetl
a
zjistil
jsem,
že
tato
kniha
je
úplně
jiná,
než
dnešní
knihy“.ale
Neradí,
pouze
ale
pak
jsem
se
začetl
a zjistil
jsem,
že tato
kniha
je úplně
jiná,
než je
dnešní
„poučovací
knihy“.
Neradí,
pouzeale
pačitý, alepačitý,
pak jsem
se začetl
a zjistil
že tato
kniha
je úplně
jiná,
než„poučovací
dnešní
„poučovací
knihy“.
Neradí,
ale pouze
pačitý,
ale pak
jsemjsem,
se
začetl
a zjistil
jsem,
že tato
kniha
úplně
to,
coanalyzuje,
víme
nebo
tušíme,
ale
často
nedodržujeme.
Například
upřesňuje
slova
Vašeho
ředitele
Martina
Podzimka,
který
ve
velkém
stylu
analyzuje,
co
přivedlo
nejlepší
firmy
k
jejich
vrcholu.
Není
tam
nic
nového,
pouze
tyto
analýzy
potvrzují
velkém
stylu
analyzuje,
co
přivedlo
nejlepší
firmy
k
jejich
vrcholu.
Není
tam
nic
nového,
pouze
tyto
analýzy
potvrzují
ve velkémve
stylu
co
přivedlo
nejlepší
firmy
k
jejich
vrcholu.
Není
tam
nic
nového,
pouze
tyto
analýzy
potvrzují
ve velkém stylu analyzuje, co přivedlo nejlepší firmy k jejich vrcholu. Není tam nic nového, pouze tyto analýzy potvrzují
při
předávání
zlatých
cihliček
proale
naše
dlouholeté
pracovníky
na
115.
výročí
založení
firem
PODZIMEK
citoval
slova
své kterýkterý
to,víme
co
víme
nebo
tušíme,
ale
často
nedodržujeme.
Například
upřesňuje
Vašeho
ředitele
Martina
Podzimka,
to,
co
víme
tušíme,
ale
často
nedodržujeme.
Například
upřesňuje
slova
Vašeho
ředitele
Martina
Podzimka,
který
to, co víme
nebo
tušíme,
ale
často
nedodržujeme.
Například
upřesňuje
slova
Vašeho
ředitele
Martina
Podzimka,
který
to, nebo
co
nebo
tušíme,
často
nedodržujeme.
Například
upřesňuje
slovaslova
Vašeho
ředitele
Martina
Podzimka,
babičky
Kristy,
že
největší
poklad
firmy
jsou
naši
spolupracovníci.
Ve
výše
uvedené
knize
je
tato
moudrost
upřesněna.
při
předávání
zlatých
cihliček
pro
naše
dlouholeté
pracovníky
na
115.
výročí
založení
firem
PODZIMEK
citoval
při předávání
zlatýchpro
cihliček
naše pro
dlouholeté
pracovníky
na 115.
výročí
založení
firem PODZIMEK
citoval
svéslovaslova
při předávání
zlatých
cihliček
naše pro
dlouholeté
pracovníky
na 115.pracovníky
výročí
založení
firem
PODZIMEK
citoval
slova
své slova
při předávání
zlatých
cihliček
naše dlouholeté
na 115.
výročí
založení
firem PODZIMEK
citoval
své své
„Vašim
největším
aktivem
nejsou
lidé,
nýbrž
správní
lidé“.
Věřím,
vážení
spolupracovníci,
že
Vy
jste
Ti
správní
lidé
nebo
babičky
Kristy,
že
největší
poklad
firmy
jsou
naši
spolupracovníci.
Ve
výše
uvedené
knize
je
tato
moudrost
upřesněna.
babičky
že
největší
poklad
firmy
jsou
naši
spolupracovníci.
Ve
výše
uvedené
knize
je
tato
moudrost
upřesněna.
babičky Kristy,
žeKristy,
největší
poklad
firmy
jsou
naši
spolupracovníci.
Ve
výše
uvedené
knize
je
tato
moudrost
upřesněna.
babičky Kristy, že největší poklad firmy jsou naši spolupracovníci. Ve výše uvedené knize je tato moudrost upřesněna.
se jimi největším
stanete,
nebo
slovy
autora
„ti
nesprávní
zVěřím,
našeho
autobusu
musí
vystoupit“.
„Vašim
největším
aktivem
nejsou
lidé,
nýbrž
správní
lidé“.
Věřím,
vážení
žejste
Vy Ti
jste
Tinebo
správní
„Vašim
aktivem
nejsou
lidé,
nýbrž
správní
lidé“.
Věřím,
vážení
spolupracovníci,
jsteže
Tilidé
správní
lidé
„Vašim největším
aktivem
nejsou
lidé,
nýbrž
správní
lidé“.
vážení
spolupracovníci,
že
Vyspolupracovníci,
jsteže
Ti Vy
správní
nebo
„Vašim
největším
aktivem
nejsou
lidé,
nýbrž
správní
lidé“.
Věřím,
vážení
spolupracovníci,
Vy
správní
lidé lidé
nebonebo
přátelům
i
obyvatelům
našeho
města
Léta
jsme
posílali
a
dále
budeme
posílat
společné
novoročenky
našim
obchodním
se
jimi
stanete,
nebo
slovy
autora
„ti
nesprávní
z
našeho
autobusu
musí
vystoupit“.
se jimi nebo
stanete,
nebo
slovy
nesprávní
zautobusu
našehozautobusu
musí vystoupit“.
se jimi stanete,
slovy
autora
„tiautora
nesprávní
z našeho
musí vystoupit“.
se jimi
stanete,
nebo
slovy„ti
autora
„ti nesprávní
našeho
autobusu
musí vystoupit“.
a kraje.
Dnes
sibudeme
dovolím
toa obrátit
a Vám
všemposílat
níže
uvedeným
inašim
našemu
synovi
Martinovi
popřát
veselé
aměsta
štědré
Vánoce,
přátelům
i našeho
obyvatelům
našeho
města
Léta
jsme
aspolečné
dále
budeme
společné
novoročenky
našim
přátelům
i obyvatelům
města
jsmeaLéta
posílali
a
dáleposílali
budeme
posílat
společné
novoročenky
obchodním
přátelům
iobchodním
obyvatelům
našeho
Léta jsmeLéta
posílali
dále
posílat
novoročenky
našim
obchodním
přátelům
i obyvatelům
našeho
města
jsme
posílali
dále
budeme
posílat
společné
novoročenky
našim
obchodním
pracovní
iobrátit
osobní
pohody
do
roku
2013
s isynovi
přesvědčením,
žepopřát
máme
naMartinovi
to,
abychom
byli
asikraje.
Dnes
dovolím
to
obrátit
a Vám
uvedeným
i našemu
synovi
popřát
veselé
a štědré
Vánoce,
amnoho
kraje.
Dnes
dovolím
Vám
všem
níže
uvedeným
našemu
Martinovi
popřát
veselé
a štědré
Vánoce,
a kraje. Dnes
si dovolím
to
obrátit
asi
Vám
všem
níže
uvedeným
i všem
našemu
Martinovi
veselé
a štědré
Vánoce,
aštěstí,
kraje.
Dnes
si to
dovolím
toaobrátit
a Vám
všem
níženíže
uvedeným
i synovi
našemu
synovi
Martinovi
popřát
veselé
anejlepší.
štědré
Vánoce,
Josef
Podzimek
mnoho
štěstí,
pracovní
iroku
osobní
pohody
do s roku
s přesvědčením,
žeto,máme
na
to,
abychom
nejlepší.
mnohopracovní
štěstí,
pracovní
ipohody
osobní
pohody
do
roku
2013
přesvědčením,
ženamáme
na
abychom
byli
nejlepší.
mnoho štěstí,
i štěstí,
osobní
2013
s přesvědčením,
že
máme
to, že
abychom
byliVáš
nejlepší.
mnoho
pracovní
i do
osobní
pohody
do
roku
20132013
s přesvědčením,
máme
na
to,
abychom
byli byli
nejlepší.
Váš
Josef
Podzimek
Váš
Josef
Podzimek
Váš Josef Podzimek
Váš Josef Podzimek
Pro úspěch je důležitější
Pro
úspěch
je důležitější
Propsychická
úspěch
je příprava,
důležitější
Pro úspěch
je Pro
důležitější
úspěch
je důležitější
psychická
příprava,
psychická
příprava,
než
fyzická
síla.
psychická
příprava,
psychická
příprava,
fyzická
než fyzická
síla.
než fyzická
síla.
nežnež
fyzická
síla.síla.
I když je nejhlubší tma,
I když
je tma,
nejhlubší
tma,
I když
je
nejhlubší
měj
na
paměti,
I když je
nejhlubší
tma,
I když
je nejhlubší
tma,
měj
na
paměti,
paměti,
měj na
paměti,
žeměj
zasenavyjde
slunce.
měj
na
paměti,
že
zase
vyjde
slunce.
zase
vyjde
slunce.
že zaseže
vyjde
slunce.
žePodzimek
zase vyjde
slunce.
Jan
Martin
Podzimek
Martin Podzimek
Martin Podzimek
Martin
Podzimek
Adam Miroslav, Arndtová Vladimíra Ing.,
Bambula
Karel, Bartoň Jiří, Benešová
Jan Podzimek
Jan Podzimek
Jan Podzimek
Jan Podzimek
Martin Podzimek
Motyčka Zdenko, Navrátil Ladislav Ing., Nápravník Ondřej, Neklapil Roman,
Lucie Ing., Bíbrle Adam
Jiří, Bros
Josef, Arndtová
Brychta Miroslav,
Brychtová
Lenka,Karel,
Bryscejn
Nechvátal Stanislav,
NevrklaZdenko,
Jan, Němcová
Lenka,
Němeček
Roman,
Nespěchalová
Miroslav,
Vladimíra
Ing.,
Bambula
Bartoň
Jiří, Benešová
Motyčka
Navrátil
Ladislav
Ing.,
Nápravník
Ondřej,
Neklapil
Roman
Adam
Miroslav,
Arndtová
Vladimíra
Ing.,
Bambula
Karel,
Bartoň
Jiří,
Benešová
Adam Miroslav,
Arndtová
Vladimíra
Ing.,
Bambula
Karel,
Bartoň
Jiří,
Benešová
Motyčka
Zdenko,
Navrátil
Ladislav
Ing.,
Nápravník
Neklapil
Roman,
Adam
Miroslav,
Arndtová
Vladimíra
Ing.,
Bambula
Karel,
Bartoň
Jiří,
Benešová
Motyčka
Zdenko,
Navrátil
Ladislav
Ing.,
Nápravník
Ondřej,
Neklapil
Roman,
Motyčka
Zdenko,
Navrátil
Ladislav
Ing.,Ondřej,
Nápravník
Ondřej,
Neklapil
Roman,
Milan Ing., BřezinaLucie
Ondřej,
Bubník
Robert
Ing.,Josef,
Budek
Lubomír,
ByvalecBrychtová
Luboš, Lenka, Bryscejn
Eva,
Nohejlová
Jitka,
Nosek
Libor,
Nosková
Věra,
Novák
Antonín
Ing.,
Novák
Ing.,
Bíbrle
Jiří,
Bros
Brychta
Miroslav,
Nechvátal
Stanislav,
Nevrkla
Jan,
Němcová
Lenka,
Němeček
Roman,
Nespěchalov
Lucie
Ing.,
Bíbrle
Jiří,
Bros
Josef,
Brychta
Miroslav,
Brychtová
Lenka,
Bryscejn
Lucie Ing., Bíbrle
Jiří,
Bros
Josef,
Brychta
Miroslav,
Brychtová
Lenka,
Bryscejn
Nechvátal
Stanislav,
Nevrkla
Jan,
Němcová
Lenka,
Němeček
Roman,
Nespěchalová
Lucie
Ing.,
Bíbrle
Jiří,
Bros
Josef,
Brychta
Miroslav,
Brychtová
Lenka,
Bryscejn
Nechvátal
Stanislav,
Nevrkla
Jan,
Němcová
Lenka,
Němeček
Roman,
Nespěchalová
Nechvátal
Stanislav,
Nevrkla
Jan,Novotný
Němcová
Lenka,
Němeček
Roman,
Nespěchalová
Coufal Petr, Čápová
Vlasta,
Čermák
Josef,
Černý
Oldřich,
Červenka
Pavel,
Lukáš,
Novák
Milan,
Nováková
Jarmila,
Josef,
Obrdlík
Karel,
Oliva
Petr,
Milan
Ing.,
Březina
Ondřej,
Bubník
Robert
Ing.,
Budek
Lubomír,
Eva,Nosek
Nohejlová
Jitka,
Nosek
Libor,
Nosková
Věra,
Ing., Nová
Milan
Ing.,
Březina
Ondřej,
Bubník
Robert
Ing.,
Budek
Lubomír,
Byvalec
Luboš,
Milan Ing., Březina
Ondřej,
Bubník
Robert
Ing.,
Budek
Lubomír,
Byvalec
Luboš,
Nohejlová
Jitka,
Libor,
Nosková
Věra,
Novák
Antonín
Ing.,Novák
NovákAntonín
Milan
Ing.,
Březina
Ondřej,
Bubník
Robert
Ing.,
Budek
Lubomír,
ByvalecByvalec
Luboš,Luboš,
Eva, NohejlováEva,
Jitka,
Nosek
Libor,
Nosková
Věra,
Novák
Antonín
Ing.,
Novák
Eva,
Nohejlová
Jitka,
Nosek
Libor,
Věra,
Novák
Antonín
Ing., Novák
Čurda
Josef,
Dietz
David,
Domkářová
Michaela
Bc.,
Drápalová
Lenka,
Ondráček
Pavel,
Panáček
Emil
Bc.,
Páral
Jiří Nosková
Ing.,
Pátek
Miroslav,
Pavlásek
Coufal
Petr,
Čápová
Vlasta,
Čermák
Josef,
Černý
Oldřich,
Červenka
Lukáš,
Novák
Milan,
Nováková
Jarmila,
Josef,
Obrdlík
Karel,Petr,
Oliva Pet
Coufal
Petr,Zdenka
Čápová
Vlasta,
Čermák
Josef,
Černý
Oldřich,
Červenka
Pavel,
Coufal Petr, Čápová
Vlasta,
Čermák
Josef,
Černý
Oldřich,
Červenka
Pavel,
Lukáš,Robert,
Novák
Milan,
Nováková
Jarmila,
Josef,
Obrdlík
Karel,
Oliva
Petr,
Coufal
Petr,
Čápová
Vlasta,
Čermák
Josef,
Černý
Oldřich,
Červenka
Pavel, Pavel,Lukáš, Novák Milan,
Nováková
Jarmila,
Novotný
Josef,Novotný
Obrdlík
Karel,
OlivaNovotný
Petr,
Lukáš,
Novák
Milan,
Nováková
Jarmila,
Novotný
Josef,
Obrdlík
Karel, Oliva
Drbalová
Ing.,
Dušek
Milan,
Dvořák
Tomáš,
Erberová
Lenka
Bc.,
Pavlíček
Jiří
Ing.,
Pavlíček
Josef,
Pavlů
Václav,
Pecen
Pavel
Ing.,
Čurda
Josef,
Dietz
David,
Domkářová
Michaela
Bc., Drápalová
Ondráček
Pavel,
Panáček
EmilPáral
Bc.,Pavlásek
Páral
JiříPátek
Ing.,
Pátek
Miroslav,
Pavláse
Josef,
Dietz
David,
Domkářová
Michaela
Bc.,Lenka,
Drápalová
Čurda Josef, Čurda
Dietz
David,
Domkářová
Michaela
Bc.,
Drápalová
Ondráček
Pavel,
Panáček
Emil
Bc.,
Páral
Jiří
Ing.,
Pátek
Miroslav,
Pavlásek
Josef,
Dietz
David,
Domkářová
Michaela
Bc.,Lenka,
Drápalová
Lenka,Lenka, Ondráček Pavel,
Panáček
Emil
Bc.,
Páral
Jiří
Ing.,
Pátek
Miroslav,
Ondráček
Pavel,
Panáček
Emil
Bc.,
Jiří
Ing.,
Miroslav,
Pavlásek
Fašina
Karel,Čurda
Ferenc
Peter
Ing.,
Fila
Antonín,
Filípek
Jaromír,
Forstová
Pecková Kateřina
Bc., Petrů
Rostislav,
Petřík
Ivo, Pěnička
Tomáš,
Piša Pecen Pavel Ing
Drbalová
Zdenka
Ing.,
Dušek
Milan,
Dvořák
Tomáš,
Robert,
Pavlíček
Jiří Pavlíček
Ing.,
Pavlíček
Josef,
Pavlů
Václav,
Drbalová
Zdenka
Ing.,
Dušek
Milan,
Dvořák
Tomáš,
Erberová
Lenka
Bc.,Erberová
Drbalová Zdenka
Ing.,Fous
Dušek
Milan,
Dvořák
Tomáš,
Erberová
Lenka
Bc.,
Robert,
Pavlíček
Jiří
Ing.,
Pavlíček
Josef,
Pavlů
Václav,
Pecen
Pavel
Ing.,
Drbalová
Zdenka
Ing.,Jan,
Dušek
Milan,
Dvořák
Tomáš,
Erberová
Lenka Lenka
Bc., Bc.,
Robert, Pavlíček
Jiří
Ing.,
Pavlíček
Josef,
Pavlů
Václav,
Pecen
Pavel
Ing.,
Robert,
Pavlíček
Jiří
Ing.,
Josef,
Pavlů
Václav,
Pecen
Pavel
Ing.,
Jana,
Rostislav,
Gondek
Gutwald
Jiří,
Gutvald
Lubomír,
Bohumír, Pittner
ZdeněkKateřina
Ing., Pivoňka
Luboš,
PivoňkaPetřík
Martin,
Plšek
Fašina
Karel,
Ferenc
Peter Fila
Ing.,
Fila
Antonín,
Filípek
Jaromír,
Forstová
Pecková
Bc.,
Petrů
Rostislav,
Ivo,Piša
Pěnička
Fašina
Karel,Ing.,
Ferenc
Peter
Ing.,
Fila
Antonín,
Filípek
Jaromír,
Forstová
Fašina Karel, Ferenc
Peter
Fila
Antonín,
Jaromír,
Forstová
Pecková
Kateřina
Bc.,
Petrů
Rostislav,
Petřík
Ivo,
Pěnička
Tomáš,
Fašina
Karel,
FerencFilípek
Peter
Ing.,
Antonín,
Filípek
Jaromír,
Forstová
Pecková Kateřina
Bc.,
Petrů
Rostislav,
Petřík
Ivo,Petrů
Pěnička
Tomáš,
Piša
Pecková
Kateřina
Bc.,
Rostislav,
Petřík
Ivo, Pěnička
Tomáš,Tomáš,
Piša Piš
Hamršmídová
Jana,
Hána
Hauzar
Tomáš,
Havlasová
Jana,
Jaroslav,
Podolský
Pavel,
Podzimek
Martin,
Pokorný
Jaroslav,
Pokorný
Jana,
FousLukáš,
Rostislav,
Gondek
Jan,
Gutwald
Jiří, Gutvald
Lubomír,
Bohumír,
Pittner
Zdeněk
Ing.,
Pivoňka
Luboš,
Pivoňka
Martin,
Plše
Jana,
Fous
Rostislav,
Gondek
Jan,
Gutwald
Jiří,
Gutvald
Lubomír,
Jana, Fous Rostislav,
Gondek
Jan,
Gutwald
Jiří,
Gutvald
Lubomír,
Bohumír,
Pittner
Zdeněk
Ing.,
Pivoňka
Luboš,
Pivoňka
Martin,
Plšek
Jana,
Fous
Rostislav,
Gondek
Jan,
Gutwald
Jiří,
Gutvald
Lubomír,
Bohumír,
Pittner
Zdeněk
Ing.,
Pivoňka
Luboš,
Pivoňka
Martin,
Plšek
Bohumír,
Pittner
Zdeněk
Ing.,
Pivoňka
Luboš,
Pivoňka
Martin,
Plšek
Havlišta Miloš, Havlíček
Karel, Havlíčková
Romana,
Hladík Tomáš,
Aleš, Havlasová Jana,
Josef, Pokorný Jaroslav,
Milan, Pokorný
Tomáš,
Polák
Jan Ing.,
Popelář
Jan, Jaroslav, Pokorn
Hamršmídová
Jana,
Hána
Lukáš,
Hauzar
Podolský
Pavel,
Podzimek
Martin,
Pokorný
Jana,
Hána
Lukáš,
Hauzar
Tomáš,
Havlasová
Jana,
HamršmídováHamršmídová
Jana,
Lukáš,
Hauzar
Tomáš,
Havlasová
Jana,
Jaroslav,
Podolský
Pavel,
Podzimek
Martin,
Pokorný
Jaroslav,
Pokorný
Hamršmídová
Jana,
Hána
Lukáš,
Hauzar
Tomáš,
Havlasová Jana,
Jaroslav, Podolský
Pavel,
Podzimek
Martin,
Pokorný
Jaroslav,
Pokorný
Jaroslav,
Podolský
Pavel,
Podzimek
Martin,
Pokorný
Jaroslav,
Pokorný
HlaváčHána
Karel,
Hlávka
Petr,
Hofbauer
Ladislav,
Holec
Josef,
Holíková
Pospíchal
Martin,
Pospíchal
Pavel,
Pospíšil
Jaroslav,
Procházka
Alois,
Havlišta
Miloš,
Havlíček
Karel,
Havlíčková
Romana,
Josef,
Pokorný
Milan,
Pokorný
Tomáš,
Polák
JanPopelář
Ing., Popelář
Havlišta
Miloš,
Havlíček
Karel,
Havlíčková
Romana,
Hladík
Aleš,
Havlišta Miloš,
Havlíček
Karel,
Havlíčková
Romana,
Hladík
Aleš,
Josef,
Pokorný
Milan,
Pokorný
Tomáš,
Polák
Jan Jan,
Ing.,
Popelář
Jan,
Havlišta
Miloš,
Havlíček
Karel,
Havlíčková
Romana,
HladíkHladík
Aleš, Aleš,
Josef, Pokorný
Milan,
Pokorný
Tomáš,
Polák
JanOldřich,
Ing.,
Popelář
Jan,
Josef,
Pokorný
Milan,
Pokorný
Tomáš,
Polák
Jan
Ing.,
Jan, Jan
Pavlína
Ing.,
Horký
Josef,
Horbyak
Ihor,
Houser
Jakub,
Hrdlička
Procházková
Zdenka,
Prokop
Prycl
Přibyl
Jaroslav,
Hlaváč
Karel,
Hlávka
Petr,
Hofbauer
Ladislav,
Holec Holíková
Josef, Holíková
Pospíchal
Martin,
Pospíchal
Pavel,
Pospíšil
Jaroslav,
Procházka
Hlaváč
Karel,
Hlávka
Petr,
Hofbauer
Ladislav,
Holec
Josef,
Holíková
Hlaváč Karel, Hlávka
Petr,
Hofbauer
Ladislav,
Holec
Josef,
Holíková
Pospíchal
Martin,
Pospíchal
Pavel,
Pospíšil
Jaroslav,
Procházka
Alois,
Hlaváč
Karel,
Hlávka
Petr,
Hofbauer
Ladislav,
Holec Josef,
Pospíchal Martin,
Pospíchal
Pavel,
Pospíšil
Jaroslav,
Procházka
Alois,
Pospíchal
Martin,
Pospíchal
Pavel,
Pospíšil
Jaroslav,
Procházka
Alois, Alois
Richard
Ing.,
Hriň Ján,
Hron
Martin,
Hron
Tomáš,
Hron
Vlastimil,
Robotka
Vlastimil,
Rokos
Lubomír,
Rys
Michal
Ing.,
Řídký
Ivan
Pavlína
Ing., Horký
Josef,
Horbyak
Ihor,
Houser
Hrdlička
Procházková
Zdenka,
Prokop
Oldřich,
PryclPřibyl
Jan, Přibyl
Jaroslav
Pavlína
Ing.,
Horký
Josef,
Ihor,
Houser
Jakub,Hronová
Hrdlička
Pavlína Ing., Horký
Josef,
Horbyak
Ihor,
Houser
Jakub,
Hrdlička
Procházková
Zdenka,
Prokop
Oldřich,
Prycl
Jan, Přibyl
Pavlína
Ing.,Horbyak
Horký
Josef,
Horbyak
Ihor,
Houser
Jakub,Jakub,
Hrdlička
Procházková Zdenka,
Oldřich,
Prycl
Jan,
Přibyl
Jaroslav,
Procházková
Zdenka,
Prokop
Oldřich,
PryclJaroslav,
Jan,
Jaroslav,
Hronek
Luboš,
Hronek
Luboš
Bc.,
Hronková
Eva,
Ing.,Prokop
Říšský
Miroslav,
Sejrek
Oto,
Schläferová
Hana,
Sedláček
Richard
Ing.,Ján,
Hriň
Ján,
Hron Martin,
Hron Tomáš,
Hron Vlastimil,
Robotka
Vlastimil,
Rokos
Lubomír,
Rys
Michal
Ing., Ivan
Řídký Iva
Richard
Ing.,
Hriň
Ján,
Hron
Martin,
Hron
Tomáš,
Hron
Richard Ing., Hriň
Ján, Hron
Martin,
Hron
Tomáš,
Hron
Vlastimil,
Robotka
Vlastimil,
Rokos
Lubomír,
Rys
Michal
Ing.,
Řídký
Ivan
Richard
Ing.,
Hriň
Hron
Martin,
HronVlastimil,
Tomáš,
Hron Vlastimil,
Robotka Vlastimil,
Rokos
Lubomír,
Rys
Michal
Ing.,
Řídký
Ivan
Robotka
Vlastimil,
Rokos
Lubomír,
Rys
Michal
Ing.,
Řídký
Marie,
Chalupa
Pavel,
Choboda
Jan,
Ištván
Václav,
Janák
František, Slížková
Božena,
Smejkal
Jiří,
Smejkal
Smrčka Hana, Sedláče
Hronek
Luboš,
Hronek
Luboš
Bc.,
Hronková
Eva, Hronová
Ing.,
Říšský
Miroslav,
Sejrek
Oto,Jiří,
Schläferová
Luboš,
Hronek
Luboš
Bc.,
Hronková
Eva,
Hronová
Hronek Luboš,Hronek
Hronek
Luboš
Bc.,
Hronková
Eva,
Hronová
Ing., Josef,
Říšský
Miroslav,
Sejrek
Oto,
Schläferová
Sedláček
Hronek
Luboš,
Hronek
Luboš
Bc.,
Hronková
Eva, Hronová
Ing., Říšský Miroslav,
Sejrek
Oto,Říšský
Schläferová
Hana,
Sedláček
Ing.,
Miroslav,
Sejrek
Oto, Hana,
Schläferová
Hana, Sedláček
Josef,
Jeřábková
Zdeňka,
Jiráček
Josef,
Jiráková
Lucie,
JustIštván
Sobotka
Václav
Ing.,
Sodoma
Oleksandr,
Sojka
Martin,
Marie,
Chalupa
Choboda
Jan,
František,
Slížková
Božena,
Smejkal
Jiří, Smejkal
Jiří, Smrčk
Marie,
Chalupa
Pavel,
Choboda
Jan,Pavel,
Ištván
Václav,
Janák
Marie, Chalupa
Pavel,
Choboda
Jan,
Ištván
Václav,
Janák
František,
Slížková
Božena,
Smejkal
Jiří,
Smejkal
Jiří,
Smrčka
Marie,
Chalupa
Pavel,
Choboda
Jan,Martin,
Ištván
Václav,Václav,
Janák Janák
František, Slížková
Božena,
Smejkal
Jiří,
Smejkal
Jiří,
Smrčka
František,
Slížková
Božena,
Smejkal
Jiří,
Smejkal
Jiří, Smrčka
Čestmír,
Józsa
Jiří,
Kadlec
Josef
Ing.,
Kalai
Soška Martin, Studnička
Josef
Ing.,
Světlík
Ladislav
Ing.,
Josef,
Jeřábková
Zdeňka,
Jiráček
Josef,
Jiráková
Lucie,
Just
Josef,
Sobotka
Václav
Ing., Sojka
Sodoma
Oleksandr,
Sojka Martin
Josef,
Jeřábková
Zdeňka,
Jiráček
Josef,
Jiráková
Lucie,
Just
Josef, Jeřábková
Zdeňka,
Jiráček
Josef,
Jiráková
Lucie,
Just
Josef,
Sobotka
Václav
Ing.,
Sodoma
Oleksandr,
Martin,
Josef,
Jeřábková
Zdeňka,
Jiráček
Josef,
Jiráková
Lucie,
Just
Josef,
Sobotka
Václav
Ing.,
Sodoma
Oleksandr,
Sojka
Martin,
Josef,
Sobotka
Václav
Ing.,
Sodoma
Oleksandr,
Sojka
Martin,
Kalábová Markéta,Čestmír,
Kalný Patrik,
Kaňa
Jaroslav,Josef
Kaňa Ing., Kalai Martin,
Svoboda Jaroslav,
Svoboda
Marius
Ing.,
Symonides
Józsa
Jiří,
Soška
Martin,
Studnička
Josef
Ing.,
Ladislav
Józsa
Jiří,Vladimír,
Kadlec
JosefMartin,
Ing., Kadlec
Kalai
Čestmír, JózsaČestmír,
Jiří, Kadlec
Josef
Ing.,
Kalai
Martin,
Studnička
Josef
Ing.,
Světlík
Ladislav
Ing.,Světlík
Čestmír,
JózsaKašpar
Jiří,
Kadlec
JosefMartin,
Ing., Kalai
Martin,
Soška Martin,Soška
Studnička
Josef
Ing.,
Světlík
Ladislav
Ing.,
Soška
Martin,
Studnička
Josef
Ing.,
Světlík
Ladislav
Ing., Ing
Ondrej,
Karšulín
Milan,
Kašparovský
Stanislav,
Šárka
Pavel,
Šereda
Václav,
Ševčík
Jan,
Škarda
Kalábová
Markéta,
Kalný
Patrik,
Kaňa Jaroslav,
Kaňa
Svoboda
Jaroslav,
Svoboda
Ing., Symonide
Kalábová
Markéta,
Kalný
Patrik,
Kaňa
Jaroslav,
Kaňa
Kalábová Markéta,
Kalný
Patrik,
Kaňa
Jaroslav,
Kaňa
Svoboda
Jaroslav,
Svoboda
Marius
Ing.,
Symonides
Kalábová
Markéta,
Kalný
Patrik,
Kaňa
Jaroslav,
Kaňa
Svoboda
Jaroslav,
Svoboda
Marius
Ing.,
Symonides
Svoboda
Jaroslav,
SvobodaOndřej,
MariusMarius
Ing., Symonides
Rudolf Ing., KettnerOndrej,
František,
Klimeš
Michal,
Klinka
Michael,
Škrabálek
Martin,
Škulavík
Šplinar
Karšulín
Vladimír,
Kašpar
Kašparovský
Stanislav,
Šárka
Pavel,
Šereda
Václav,
Jan, Škard
Ondrej,
Karšulín
Vladimír,
Kašpar
Milan,
Kašparovský
Ondrej, Karšulín
Vladimír,
Kašpar
Milan,
Kašparovský
Šárka
Pavel,
Šereda
Ševčík
Jan, Škarda
Ondrej,
Karšulín
Vladimír,
Kašpar
Milan,Milan,
Kašparovský
Stanislav, ŠárkaStanislav,
Pavel,
Václav,
Ševčík
Jan,
Škarda
Stanislav,
Šárka
Pavel,
Šereda
Václav,
Ševčík Ševčík
Jan, Škarda
Michal,
Klingorová
Hana,
Kodysová
Helena,
JiříŠereda
st.,
Šplinar
Jiří
ml.,Václav,
Šťastná
Pavlína,
Šťastný
Rudolf
Ing.,
Kettner
František,
Klimeš
Michael,
Škrabálek
Martin,
Škulavík
Rudolf
Ing., Kettner
František,
Klimeš
Michal,
Klinka
Rudolf Ing., Kettner
František,
Klimeš
Michal,
Klinka
Michael,
Škrabálek
Martin,
Škulavík
Ondřej,
Šplinar
Rudolf
Ing.,
Kettner
František,
Klimeš
Michal,Michal,
Klinka Klinka
Michael, Škrabálek
Martin,
Škulavík
Ondřej,
Šplinar
Michael,
Škrabálek
Martin,
Škulavík
Ondřej,Ondřej,
ŠplinarŠplina
Kodysová
Jitka,
Koehler
Pavel,
Kolařík
Tomáš,
Jaroslav,
Šťáva
Michal,
Štok
Jan,
Štrejbar
Michal,
Klingorová
Hana,
Kodysová
Helena,
st.,
Šplinar
Jiř튝astná
ml.,Šťastný
Šťastná
Pavlína,
Michal,
Klingorová
Hana,
Kodysová
Helena,
Michal, Klingorová
Hana,
Kodysová
Helena,
JiříJiří
st.,
Šplinar
ml.,
Šťastná
Pavlína,
Michal,
Klingorová
Hana,
Kodysová
Helena,
Jiří st., Šplinar
ml.,
Šťastná
Pavlína,
Šťastný
Jiří Jiří
st.,Jiří
Šplinar
Jiří ml.,
Pavlína,
ŠťastnýŠťastn
Koníř Zdeněk,
Kopáček
Václav
Ing.,
Kotálová
Bohuslav,
Štorek
Vladimír,
Šuta
Jiří, Teplý
Kodysová
Jitka,
Koehler
Pavel,
Jaroslav,
Šťáva
Michal,
Štok Jan,
Štrejba
Kodysová
Jitka,
Koehler
Pavel,
Kolařík
Tomáš,
Kodysová Jitka,
KoehlerKoting
Pavel,
Kolařík
Tomáš,
Jaroslav,
Šťáva
Michal,
Štok
Jan,
Štrejbar
Kodysová
Jitka,
Koehler
Pavel,
KolaříkKolařík
Tomáš,Tomáš,
Jaroslav, Šťáva
Michal,
Štok
Jan,
Štrejbar
Jaroslav,
Šťáva
Michal,
Štok
Jan,
Štrejbar
Renata,
Jan,
Kotrba
Jiří
Ing.,
Koubová
František, Teplý Bohuslav,
Lukáš Ing.,Štorek
Tetour Vladimír,
Miloslav, Šuta Jiří, Tepl
Koníř
Zdeněk,
Václav
Ing., Kotálová
Zdeněk,
Kopáček
Václav
Ing.,Kopáček
Kotálová
Koníř Zdeněk,Koníř
Kopáček
Václav
Ing.,
Kotálová
Bohuslav,
Štorek
Vladimír,
Šuta
Jiří,
Teplý
Koníř
Zdeněk,
Kopáček
Václav
Ing., Kotálová
Bohuslav, Štorek
Vladimír,
Šuta
Jiří,
Teplý
Bohuslav,
Štorek
Vladimír,
Šuta
Jiří,
Teplý
Dana,
Kovář
Luděk,
Kozina
Pavel,
Kraus
Tichánek Zdeněk,
Trojan Teplý
František,
Tůma
Renata,
Koting
Jan,
Kotrba
JiříKoubová
Ing., Koubová
František,
Lukáš
Ing., Tetour
Miloslav
Koting
Jan,
Kotrba
Jiří
Ing.,
Koubová
Renata, KotingRenata,
Jan,
Kotrba
Jiří
Ing.,
Koubová
František,
Teplý
Lukáš
Ing.,
Renata,
Koting
Jan,
Kotrba
Jiří Ing.,
František, Teplý
Lukáš
Ing.,
Tetour
Miloslav,
František,
TeplýTetour
Lukáš
Ing.,
Tetour
Miloslav,
David,
Krascsenits
Alexander
Ing.
PhD.,
Martin,
Tůmová
Kateřina
Ing., Miloslav,
Turek
Jiří, František,
Dana,
Kovář
Luděk,
Kozina
Pavel,
Kraus
Tichánek
Zdeněk,
Trojan
Tům
Kovář
Luděk,
Kozina
Pavel,
Kraus
Dana, Kovář Dana,
Luděk,
Kozina
Pavel,
Kraus
Tichánek
Zdeněk,
Trojan
František,
Tůma
Dana,
Kovář
Luděk,
Kozina
Pavel,
Kraus
Tichánek
Zdeněk,
Trojan
František,
Tůma
Tichánek
Zdeněk,
Trojan
František,
Tůma
Kratochvíl Milan, David,
Krejčí Vlastimil
Ing.,
Turek Petr Ing., Tvrz
Ladislav,
UhlířKateřina
Pavel, Ing., Turek Jiř
Alexander
Ing. PhD.,
Martin,
Tůmová
David,
Krascsenits
Ing.
PhD.,
David, Krascsenits
Alexander
Ing.Alexander
PhD.,Krascsenits
Martin,
Tůmová
Kateřina
Ing.,
Turek
Jiří,
David,
Krascsenits
Alexander
Ing. PhD.,
Martin, Tůmová
Kateřina
Ing.,
Turek
Jiří,
Martin,
Tůmová
Kateřina
Ing., Turek Jiří,
Kremlička
Lubomír,
Krpálková
Uhlířová
Hana,
Uhlířová
Pavla,
Urbánek
Kratochvíl
Milan,
Vlastimil
Turek
PetrTvrz
Ing.,Ladislav,
Tvrz Ladislav,
Uhlíř Pave
Kratochvíl
Milan,
Krejčí
Vlastimil
Ing.,Krejčí
Kratochvíl Milan,
Krejčí Vlastimil
Ing.,
Petr
Ing.,
TvrzPetr
Ladislav,
Uhlíř
Pavel,
Kratochvíl
Milan,
Krejčí
Vlastimil
Ing., Ing.,
Turek Petr Ing.,Turek
TvrzMartin,
Ladislav,
Uhlíř
Pavel,
Turek
Ing.,
Pavel,
Emanuela,
Krupil
Miloslav,
Kříž
Vacina
Zdeněk,
Vaverka
Josef, Uhlíř
Kremlička
Lubomír,
Krpálková
Uhlířová
Hana,
Uhlířová
Urbáne
Kremlička
Krpálková
Kremlička Lubomír,
Krpálková
Hana,
Uhlířová
Pavla,
Urbánek
Kremlička
Lubomír,
Krpálková
Uhlířová Hana,Uhlířová
Uhlířová
Pavla,
Urbánek
Uhlířová
Hana,
Uhlířová
Pavla, Pavla,
Urbánek
Radek Ing.,Lubomír,
Kubelíková
Martina,
Vávra
Zbyněk,
Vávrová
Magdaléna,
Emanuela,
Krupil
Miloslav,
Martin,
Vacina
Zdeněk,
Vaverka
Emanuela,
Krupil
Miloslav,
Kříž
Emanuela, Krupil
Miloslav,
Kříž
Vacina
Zdeněk,
Vaverka
Josef,
Emanuela,
Krupil
Miloslav,
Kříž Kříž
Martin, VacinaMartin,
Zdeněk,
Vaverka
Josef,
Martin,
Vacina
Zdeněk,
Vaverka
Josef, Jose
Kučera
Martin,
Kučerová
Ludmila,
Vávrová
Silvie,
Vávrů
Jitka,
Velíšek
Radek
Ing., Kubelíková
Martina,
Vávra
Zbyněk,
Vávrová
Magdaléna
Radek
Ing.,Martina,
Kubelíková
Martina,
Radek Ing., Kubelíková
Zbyněk,
Vávrová
Magdaléna,
Radek
Ing.,Kumbár
Kubelíková
Martina,
Vávra Zbyněk,Vávra
Vávrová
Magdaléna,
Vávra
Zbyněk,
Vávrová
Magdaléna,
Kujaník
Vlastislav,
Jaroslav,
Venkrbcová
Jana,Vávrů
Kučera
Martin,
Kučerová
Ludmila,
Vávrová
Silvie,
Jitka, Velíše
Martin,
Kučerová
Ludmila,
Kučera Martin,Kučera
Kučerová
Ludmila,
Silvie,
Vávrů
Jitka,
Velíšek
Kučera
Martin,
Kučerová
Ludmila,
Vávrová Silvie,Vávrová
Vávrů
Jitka,
Velíšek
Vávrová
Silvie,
Vávrů
Jitka,
Velíšek
Martin,
Kusáková
Milada
Venkrbec Josef,
Venkrbec
Kujaník
Vlastislav,
Kumbár
Venkrbcová Jana
Kujaník
Vlastislav,
Kumbár
Kujaník Vlastislav,
Kumbár
Jaroslav,
Jana,
Kujaník
Vlastislav,
Kumbár
Jaroslav, Venkrbcová
Jana, Jaroslav,
Jaroslav,
Venkrbcová
JUDr., Kudrna
Aleš,
Lacina
Martin,Venkrbcová
Veselá
Barbora
Ing.,Josef, Jana,
Martin,
Kusáková
Milada
Venkrbec
Venkrbe
Martin,
Kusáková
Milada
Martin, Kusáková
Milada
Venkrbec
Josef,
Venkrbec
Martin,
Kusáková
Milada
Venkrbec
Josef,
Venkrbec
Venkrbec
Josef,
Venkrbec
Aleš, Lhota Václav,JUDr.,
Lindner
Veselý Jakub, Veselý
Karel,
Kudrna
Aleš, Lacina
Martin,
Veselá
Barbora
Aleš,Kudrna
Lacina
JUDr., KudrnaJUDr.,
Aleš,
Lacina
Veselá
Barbora
Ing.,
Aleš, Lacina
Martin, VeseláMartin,
Barbora
Ing.,
Martin,
Veselá
Barbora
Ing., Ing
PavelKudrna
Ing.,JUDr.,
Lysá
Dana,
Veselý
Martin
Ing.,
Veselý
Aleš, Václav,
Lhota Václav,
Veselý
Jakub,
Aleš,
Lhota Václav,
Lindner
Aleš, Lhota Václav,
Lindner
Jakub,
Veselý
Karel,
Aleš, Adam,
Lhota
LindnerLindner
Veselý Jakub, Veselý
Veselý
Karel,
Veselý
Jakub,
VeselýVeselý
Karel, Kare
Mach
Milan
Ing.,
Vidra
Radek,
Pavel
Ing., Dana,
Lysá Dana,
Veselý
Martin
Ing., Vesel
Pavel
Ing., Lysá
Pavel Ing., Lysá
Dana,
MartinVeselý
Ing.,
Veselý
Pavel
Ing., Lysá
Veselý MartinVeselý
Ing.,Viltová
Veselý
Martin
Ing., Veselý
Machynková
Eva Dana,
Ing.,
Petra,
Vítek
Mach
Adam,
Milan
Ing., Radek,
Vidra Radek
Mach
Adam,
Mach
Adam,Stanislava
Milan
Ing.,Vítek
Vidra
Radek,
Mach
Milan Ing., Vidra
Radek,
Milan
Ing.,Bc.,
Vidra
Malá
Ing., Adam,
Miloš,
Libor
Machynková
Eva Ing.,
Viltová
Machynková
Eva Ing.,
Machynková Eva
Ing.,Stanislav,
Viltová
Vítek
Machynková
Eva Ing.,
Viltová Petra,
VítekPetra,
Viltová
Petra, Petra,
Vítek Víte
Man
Matal
Filip,
Vonderka
Kamil
Bc.,
Malá
Stanislava
Miloš,
Vítek Bc.,
Libor Bc
Malá
Stanislava
Ing.,
Malá Stanislava
Ing.,
Miloš,
Vítek
Libor
Bc.,
Malá
Stanislava
Ing., Ing.,
Miloš, Vítek
Libor
Bc.,
Miloš,
Vítek
Libor
Matějíček
Jan, Man
Marek
Filip,
Vykydal Lukáš, Vonderka
Vytiska
Stanislav,
Kamil
Bc
Man
Stanislav,
Matal
Filip,
Man Stanislav,
Matal
Filip,Man
Vonderka
Kamil
Bc.,
Stanislav,
Matal Matal
Filip, Filip,
Vonderka
Kamil
Bc.,
Vonderka
Kamil
Bc.,
Marek
Pavel,
Mareš
Jiří,
Marešová
Miloslav, WiderlechnerVykydal
František, Lukáš, Vytisk
Matějíček
Jan, Marek
Filip,
Matějíček
Jan,
Marek
Filip,
Matějíček Jan,
Marek
Filip,
Vykydal
Lukáš,
Vytiska
Matějíček
Jan,
Marek
Filip,
Vykydal
Lukáš,
Vytiska
Vykydal
Lukáš,
Vytiska
Jana, Mertl Roman,
Mezera
Zdeněk,
Widerlechnerová Marie,
ZachWiderlechner
Petr
Marek
Pavel,
Mareš
Jiří, Marešová
Miloslav,
František
Pavel,
Mareš
Jiří, Marešová
Marek Pavel, Marek
Mareš
Jiří, Marešová
Miloslav,
Widerlechner
František,
Marek
Pavel,
Mareš
Jiří, Mifka
Marešová
Miloslav,Ing.,
Widerlechner
František,
Miloslav,
Widerlechner
František,
Mezerová
Lenka,
Mezerová
Lenka,
Zajíc
Milan,
Zejda
Jaroslav,
ZelenýMarie,
Jana,
Mertl
Roman,
Mezera
Zdeněk,
Widerlechnerová
Zach Pet
Mertl
Roman,
Mezera
Zdeněk,
Jana, Mertl Jana,
Roman,
Mezera
Zdeněk,
Widerlechnerová
Marie,
Zach
Petr
Jana,
Mertl
Roman,
Mezera
Zdeněk,
Widerlechnerová
Marie,
Zach
Petr
Widerlechnerová
Marie, Zach Petr
Miroslav, MilatováMezerová
Šárka, Molák
Ladislav,
Molčík
Josef,
Zemanová
Žaneta,
Žák
René
Lenka,
Mezerová
Lenka,
Ing.,
Zajíc Milan,
Zejda
Jaroslav,
Mezerová
Lenka,
Mezerová
Lenka,
Mifka
Mezerová Lenka,
Mezerová
Lenka,
Mifka
Ing.,Zejda
Zajíc Jaroslav,
Milan,
Jaroslav,
Zelený
Mezerová
Lenka,
Mezerová
Lenka,
Mifka Mifka
Ing., Zajíc Milan,
Zelený
Ing., Zejda
Zajíc
Milan,
Zejda
Jaroslav,
ZelenýZelen
Bohuslav,
Molzer
František,
Mondek
Miroslav,
Miroslav,
Milatová
Molák
Ladislav,
Josef,
Zemanová
Žák René
Miroslav,
Milatová
Šárka,
Molák
Ladislav,
Molčík
Miroslav, Milatová
Šárka,
Molák
Ladislav,
Molčík
Josef,
Zemanová
Žaneta,
Žák
René
Miroslav,
Milatová
Šárka, Šárka,
Molák
Ladislav,
MolčíkMolčík
Josef, Zemanová
Žaneta,
Žák
René
Josef,
Zemanová
Žaneta,Žaneta,
Žák René
Bohuslav,
Molzer
František,
Mondek
Miroslav,
Bohuslav,
Molzer
František,
Mondek
Miroslav,
Bohuslav, Molzer
František,
Mondek
Miroslav,
Bohuslav,
Molzer
František,
Mondek
Miroslav,
Nejsou
jenom
stavby roku – jsou i jiné realizace našich firem.
PODZIMEK PF 2013
PODZIMEK
2013
PODZIMEK
PF 2013
PODZIMEK
PF 2013
PODZIMEK
PFPF2013
Nejsou
jenom
stavby
roku
– realizace
jsou
i jiné
realizace
našich
firem.
Nejsoustavby
jenom
stavby
roku
– jsou
i –jiné
našich
firem.
Nejsou jenom
roku
– jsou
i jiné
realizace
firem.
Nejsou
jenom
stavby
roku
jsou
inašich
jiné
realizace
našich
firem.
3
ZAJEČÍ 2012
či modré firmy. My se snažíme pomáhat všem našim firmám,
někdy pomáháme více té či oné podle svých možností. Pro nás
jsou všechny firmy v jednom klubu. Pomozte i Vy těm, na které
jsme chvíli zapomněli, které se dostali do obtížné situace. Jen
společnými silami ustojíme současnou hospodářskou krizi,
politické, ale i osobní šarvátky.
Dobrý den dámy a pánové, vítám Vás zde v Zaječí. Již uplynul
rok od našeho setkání, které bylo loni atypicky v Třešti, neboť
probíhalo v době, kdy jsme společně slavili 115. výročí založení
naší firmy.
Já osobně chci něco dělat pro Vás a s Vámi, a věřím, že Vy
budete chtít udělat něco pro firmu, respektive Seskupení firem
Podzimek.
Všech předešlých výjezdních zasedání se účastnil můj otec.
Dnes se však omlouvá, nebude zde. Na stejný termín si Němci
dovolili uspořádat oslavy k dvacátému výročí otevření průplavu
Rýn-Mohan-Dunaj. Byl na jeho otevření, a tak kdo tátu zná,
pochopí, že tam nemůže chybět.
Nyní to trochu rozvedu, neboť jsme učinili i další závěry, které
by nám měly napomoci k zisku. Základ je, že chceme pracovat ze
všemi, kteří si to zaslouží, kteří dělají maximum pro úspěch.
Před rokem jsme slavili, bylo co.
Co je úspěch:
• Je to dobré jméno firmy
• Kvalitní stavby z dobře provedenými detaily
• D obrá atmosféra ve firmě
Nyní však k tomu co Vás zajímá nejvíce. Vrcholné vedení, za
přítomnosti obou majitelů došlo k závěru, že firma Podzimek
a synové nesplnila podmínku pro vyplacení nezaručených 15%
mzdy, neboť hospodářský výsledek firmy byl v účetním roce
2011 záporný. Tedy vytvořili jsme ztrátu. Vrcholné vedení tak
konstatovalo, že se za pochodu nesmí měnit pravidla jen proto, že
by se nám to (nikoliv firmě) hodilo.
Avšak jak jistě víte, úspěch musí být měřitelný
Měřítkem úspěchu je zisk:
• Zisk z každé jednotlivé smlouvy
• Zisk na stavbě
• Zisk na středisku
• Zisk firmy - A co více zisk zaplacený.
Než-li však vrcholné vedení tento závěr konstatovalo,
proběhlo dlouhé lustrování všech nákladů, někdy souvisejících
i s rozhodnutím majitelů. I přes toto důsledné prověřování
vrcholné vedení firmy došlo k závěru, že hospodářský výsledek
je stále záporný. Já i můj otec si tohoto rozhodnutí vážíme.
Po tomto rozhodnutí se zdálo, vše jasné. Doplatek 15% nebude
vyplacen.
Jak toho docílíme:
• Budeme důslednější (neříkám nefér, říkám důslednější)
• Budeme více vyžadovat plnění všech pravidel
• Nesplnění budeme postihovat (černé tečky, napomenutí,
snížení mzdy)
• S těmi nejhoršími se budeme muset rozejít
• Ve firmě uděláme personální audit
• Před zahájením každé stavby proběhne porada s cílem vytipování priorit zakázky
– kde ušetřit
– na co si dát pozor
– kolik lidí bude stavbu řídit
– jak výstavbu zkrátit
– které subdodávky jsou nejdůležitější
• Na úrovni celé firmy bude jedenkrát za 3 měsíce provedeno
jakési vytýkací řízení celé firmy – nejvíce zaměřené na
správní režii. Jen pro upřesnění, její součástí z velké části
jsou mzdy a odměny
• Chceme lepší informovanost
• Budeme organizovat různé soutěže, sledovat garanční
náklady, úklid na stavbách, bude rozdán dotazník ohledně
mimopracovních aktivit
Avšak já i táta jsme o tomto rozhodnutí dále přemýšleli. Já jsem
hodnotil všechny klady a zápory. Promýšlel jsem důsledky, které
to bude mít na jednotlivé zaměstnance. Posuzoval jsem na koho to
dopadne více a na koho méně. Kdo má na tomto stavu větší vinu
a kdo menší. Přemýšlel jsem hlavně o tom, co bude s motivací pro
lepší výsledky. Táta také vše promýšlel, konzultoval s mojí mámou
a vzpomněl si na slova vytesaná na Bráně do vesmíru, která pronesl
můj brácha a Váš ředitel, která zní: „I když je nejhlubší tma,
měj na paměti, že zase vyjde slunce.“ Ještě jednou jsme se sešli
a učinili toto rozhodnutí:
Součástí nákladů jsou i oslavy 115. výročí založení firmy.
Je to akce, o které jsme přesvědčeni, že je užitečná a chceme ji.
Pro rok 2011, kdy jsme ve ztrátě, nebyla však přiměřená. Proto
jsme se rozhodli tuto oslavu zaplatit z osobních peněz. Toto naše
rozhodnutí vrátí hospodaření firmy nad nulu a umožní nám to
zároveň vyplatit ekvivalent 15% nezaručené složky mzdy.
Doufám, že toto rozhodnutí nebude nyní ani v budoucnu hodnoceno
jako naše slabost. Každé rozhodnutí je buď dobré nebo špatné.
Je pouze na Vás, zda pochopíte nebo nepochopíte náš vzkaz.
Vzkaz o tom, že si vážíme Vaší práce, tedy práce většiny
z Vás. Rozhodli jsme se nepoužít institut kolektivní viny, došlo by tím
k negativní motivaci lidí, kteří si to nezaslouží.
Avšak zdroje na pokrytí vyplacení mezd opravdu nejsou. Část
bude vyplacena z naší platby za oslavy 115. výročí. Ten zbytek
chápejte jako svůj závazek k firmě, že každý jednotlivec se bude
spolupodílet dle svých možností na tom, aby firma byla v zisku
a tím byly zdroje na vyplácení mezd v té úrovni, v které jsou.
Ještě jeden vzkaz pro Vás máme, pochopte, prosím, že pro
nás je nepřijatelné rozdělování našich firem na červené, zelené
4
Vymýšlet mnoho zákazů a příkazů není řešení, mnoho jich
již máme zavedených a přesto nejsou plněny. A hlavně mezi tím
vědět co mám dělat a dělat to, je hodně velký rozdíl.
To jsem nevymyslel já, ale David Gruber.
FABRIKA HOTEL
Mnoho lidí žije s pocitem, že úkoly, které mají, nejsou jejich, že
jim je dal někdo z vnějšku a dělat je musí. To je jistě nepříjemné.
Mně bude tedy úplně stačit, dáte-li si všichni za svůj vlastní úkol
prosperitu firmy, v které jste se rozhodli pracovat.
Říkám pracovat a né chodit do práce, to je rozdíl. Tak ještě
jednou. Já osobně chci pracovat se všemi, kteří to pochopí
a z kterých bude vyzařovat, že:
• Chtějí pracovat jak nejlépe umí
• Chtějí se podílet na dobrém jménu svém a dobrém jménu firmy
•Chtějí vytvářet zisk a tedy prosperitu firmy, na které jsou
osobně závislí
Buďme důslední každý sám na sebe, na subdodavatele, na podřízené. Ať platí:
• Kdo nebude plnit „dobře“ zadané úkoly, zdržuje a poškozuje
všechny ostatní
• Kdo bude pracovat neefektivně, nemá mezi námi co dělat
• Kdo bude firmu stále pomlouvat nebo bude používat argumenty,
že za ty peníze pracovat nebude, ať odejde.
• Ať odejde tam, kde budou plně využity jeho schopnosti, bude
tam dostatečně odměněn, bude tam mít lepší práci, bude ho řídit
lepší šéf nebo firma bude lepší.
Zůstanou-li ti dobří, kteří si práce pro naši firmu váží, budu
rád. Pak si tedy řekněme některá pravidla.
1.Smlouva je jako štafetový kolík a všichni, kteří pro realizaci
díla na základě této smlouvy mohou něco udělat, jsou
součástí štafety. Důležité je:
Fabrika hotel získala cenu Stavba roku 2012.
Dne 4.10.2012 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů
celorepublikové soutěže Stavba roku v sídle Senátu České
republiky v Praze. Tato soutěž je pořádána každoročně
za účasti odborné komise, která hodnotí přihlášené
stavby z celé České republiky. Stavba Fabrika Hotelu,
kterou realizovala firma Podzimek a synové s.r.o. obstála
v celorepublikové konkurenci 15 nominovaných staveb
a byla oceněna titulem Stavba roku 2012. Ocenění Stavba
roku jsme získali již posedmé.
• Rychlá předávka
• Někdo může být pomalejší, pak ostatní musí přidat
2.Budu si vážit každého, kdo bude předávat své zkušenosti
mladším, méně zkušeným, aby byli pro další závod lépe
trénovaní
3.Stavba je služba, která musí probíhat jako v restauraci,
kde musí být:
•
•
•
•
•
•
•
V soutěži Best of reality získal tento hotel 3. místo
v kategorii Hotely. Tento hotel s restaurací, kongresovým
a wellness centrem získal ocenění za realizaci
zajímavého projektu s mnoha prvky inteligentní budovy,
podporujícími šetrný přístup k životnímu prostředí a za
zajímavé moderní interiéry a kongresové prostory. Obou
ocenění si velmi vážíme.
Dobrý kuchař
Dobrý nákup surovin
Dobrá organizace
Příjemná obsluha
Pěkné prostředí
Dobrý číšník
Nakonec úslužný vrchní
Teprve na konci mohu očekávat zaplacení a popřípadě „dýško“.
Selže-li jeden článek, zákazník odchází nespokojen a již se
nevrátí.
Ještě informace na závěr, dohodli jsme se, že od příštího roku
vrátíme jeden týden dovolené navíc. Věřím, že odpočatí budete
pracovat lépe a radostněji.
Martin Podzimek
5
VYSOČINA
Polyfunkční objekt, Terasy Havlíčkova
Jihlava
Spolkový dům ve Slavonicích
Vedoucím projektu je Michal Rys, stavbyvedoucí Vlastimil
Krejčí a výrobní příprava Stanislava Malá.
Rekonstrukce synagogy a rabínského
domu v Polné
Před příchodem zimy jsme stihli na rabínském domě
vyměnit stará okna za nová, dokončit omítky fasády včetně
opravy kamenných prvků a balkonu, provést opravu komínů,
štítových zdí a střechy. Dále byly provedeny kamenné zádlažby
chodníků u objektů v místech provedení odvětrávacích kanálů
okolo základového zdiva.
V současné době se práce přestěhovaly do vnitřní části
objektů. V rabinátu probíhají opravy omítek, rozvody elektro,
zdravotechniky a jsou restaurovány malby stropů a stěn.
V synagoze probíhají práce hlavně v ateliérech restaurátorů
– výměna barevných vitrážových výplní dřevěných oken,
přípravy na výrobu nového aronu ha-Kodeše (židovský
svatostánek-oltář) dle historických fotografií a restaurování
„Betoňák“ - Jihlava
V průběhu dokončování bytového domu jsme začali
s realizaci I. etapy polyfunkčního domu – Betoňáku v areálu
Jihlavských teras, která obsahuje venkovní přístavby a přípojky
k areálovým rozvodům. S kolegy ze střediska monolitických
konstrukcí se potýkáme se zajímavým architektonickým
řešením výše uvedených přístaveb, které jsou kombinací
ocelových, monolitických a zděných konstrukcí. V současné
době dokončujeme práce I. etapy a věříme, že budeme plynule
přecházet na rekonstrukci celého objektu o jehož realizaci
u investora usilujeme. Vedoucí projektu je zde Lukáš Teplý,
stavbyvedoucí Karel Hlaváč a výrobní příprava Jitka Vávrů.
Revitalizace Spolkového domu ve
Slavonicích
Od posledního článku o stavbě Revitalizace Spolkového
domu ve Slavonicích zbyly po bouracích pracích celého
objektu pouze čtyři obvodové stěny. Tyto čtyři stěny jsou
podchyceny speciálním zakládáním (tryskovou injektáží)
a provedeny mikropiloty pro železobetonové konstrukce.
Následně byly dokončeny veškeré přípojky a zemní práce.
V průběhu měsíce října začaly betonářské práce od základů
až po pohledové betony.
Doufáme, že nám počasí dovolí dále pracovat a po Novém
roce se sejdeme v 3.NP.
Rabínský dům - jižní fasáda - Polná
6
starého aronu, výroba nových a repase stávajících dřevěných
interiérových lavic. V zimním období bude v rabínském domě
též opravena mikve (sklepní očistná lázeň) a cihelná dlažba
půdního prostoru.
Realizační tým na této zakázce pracuje ve složení Pavel
Kozina, Ivo Petřík a Kateřina Pecková a naši zedníci, tesaři,
klempíři, elektrikáři a další pracovníci.
Stavbu Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova
za 215 milionů korun vč. DPH realizujeme ve sdružení s firmou
Metrostav. Staveniště bylo předáno 11. 11. 2011, výstavba měla
trvat osmnáct měsíců, dokončena a předána investorovi bude
s předstihem na přelomu ledna a února. Věříme, že v druhé
polovině února vyjedou na ledovou plochu první bruslaři.
Realizační tým této akce je ve složení Pavel Podolský, vedoucí
projektu, Jan Polák a Tomáš Pěnička stavbyvedoucí a výrobní
příprava Pavlína Šťastná.
Zámek Třešť
modernizace 35 koupelen
Rekonstrukce a rozvoj Základní
umělecké školy v Jihlavě
Rekonstrukci koupelen na zámku v Třešti jsme zahájili
počátkem června. V současné chvíli je hotovo osm koupelen
a rozestavěných je pět koupelen. Dále jsme provedli opravu
omítek nádvoří a opravu omítek nakládací rampy. Celý projekt
je naplánován na 3 roky, a tak provádíme dle požadavků
investora jednotlivé etapy díla.
O tuto akci se stará vedoucí projektu Standa Man a výrobní
příprava Jitka Vávrů
Zimní stadion Jihlava
Základní umělecká škola - Jihlava
Před Vánoci se na stavbě „zušky“ dokončují spodní vrstvy
dřevěných podlah, omítky, sádrokartony, obklady a dlažby.
Probíhá repase dřevěných stropů a znovuobnovení původního
schodiště mezi objekty. Dokončuje se také montáž vestavěného
patra ve výtvarném ateliéru. Zahájila se montáž akustických
obkladů, scénických prvků a zařízení audio – video. V obou
podzemních patrech probíhají dokončovací práce. Na dvoře
je dokončena pokládka finálních povrchů a čisté terénní
úpravy včetně montáže podstavců pro výtvarná díla. Poslední
týden v listopadu jsme spustili systém ústřední topení a začali
jsme temperovat celý objekt. Objekt už se začíná ukazovat
v celé své kráse. Ze stavby se pomalu stává krásný dům
a i laici už v něm začínají vidět budoucí učebny, kanceláře,
sály a další atraktivní prostory pro výuku žáků. Pro zajímavost
– v rámci této zakázky jsme jako vícepráce provedli
rekonstrukci spojovacího prostoru mezi Masarykovým
náměstím a Lazebnickou ulicí, čímž v Jihlavě vznikla nová
ulice s názvem Malá Lazebnická. Zakázku vede vedoucí
projektu Standa Man, za pomoci stavbyvedoucího Standy
Symonidese a výrobní přípravy Stanislavy Malé.
Zimní stadion - Jihlava
Práce na výstavbě Veřejného sportoviště pro lední sporty
v ulici Tyršova jdou do finále.
Deska ledové plochy je zabetonována a chlazení ledové
plochy už funguje. Pod betonovou plochou budoucího kluziště
je nataženo na 27,5 kilometru plastových trubek, které budou
chladit led. Technologie chlazení je již funkční, protože se při
betonáži rozvody nachlazují na teplotu plus pět až osm stupňů
a při této teplotě se provádí betonáž.
V současné době jsou dokončeny montáže a kompletace
mantinelů, ochranných skel, sítí a osvětlení. Před dokončením
jsou podzemní garáže. Pokračují i práce v dalších prostorách
stavby. Veškeré zpevněné plochy a komunikace jsou dokončeny
a zkolaudovány a sousední stávající objekt SO 02 dostal nový
kabát. Fasáda je provedena z bílých cementovláknitých desek
a je na ní osazen podsvícený nápis Horácký zimní stadion.
Uvnitř tohoto objektu se dokončují povrchové úpravy
v podobě epoxidových nátěrů, dlažeb a obkladů.
Do konce tohoto roku ještě zvládneme kompletaci všech
rozvodů a technologií, osazení vnitřních dveří a v lednu
poslední podlahové krytiny.
V průběhu ledna příštího roku budou osazeny v nové hale
výsledkové LED tabule, položeny gumové pásy pro pohyb
v bruslích a také dorazí rolba na úpravu ledové plochy, která
je nyní na cestě z USA.
Závěrem děkuji všem svým spolupracovníkům v technických
i dělnických profesích za jejich práci a osobní přínos k tomu,
že jsme byli letos opět úspěšní a povedlo se nám všechny naše
stavby postavit a předat ke spokojenosti investorů i naší.
Také rozpracované stavby jsou podle mě výborně rozjeté
a spějí také ke zdárnému konci.
Vždy je možno se zlepšovat a je potřeba na tom neustále
pracovat, ale já jsem byl letos spokojen. Děkuji Vám.
Přeji všem krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok.
Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
7
praha
Martin Podzimek veze na slavnostním otevření Haly CORTEX
panu investorovi kolečko s překvapením
Hala CORTEX
V dubnu 2012 jsme převzali stavbu ve fázi dokončeného
železobetonového skeletu a v půlce listopadu jsme zkolaudovali
provozuschopný administrativní objekt. Nebyla to jednoduchá
práce, neboť investor měnil zadání za pochodu a mnohdy
co bylo dohodnuto v pondělí, tak v pátek už neplatilo.
Výrobní tým všechny tyto úskalí zvládnul a dokázal dokončit
administrativní objekt vybavený nejmodernější technologií
vytápění, chlazení, větrání a slaboproudu. Můj dík patří
vedoucímu projetu Ing. Petrovi Turkovi, přípraváři Ing. Pavlovi
Pecnovi, mistrovi Michalovi Bártovi a stavbyvedoucímu
Alexandru Krascsenitsovi za profesionálně odvedenou práci.
Havlova knihovna
(dům U Drahomířina sloupu)
Matematický ústav
Práce na této zakázce pokračují velice pomalu. Investorovi
se dosud nepodařilo zajistit stavební povolení, aby práce
mohly probíhat naplno. V listopadu jsme dokončili sanaci
a posílení dřevěných stropních konstrukcí patentovanou
metodou profesora Rojíka, dokončili jsme archeologický
průzkum dvora objektu a násypů nad klenbami. Dokončujeme
opravu barokního krovu a montáž provizorní střešní krytiny
na jižním křídle. V konečné fázi je odstranění násypů ze všech
kleneb v objektu a příprava na statické opravy kleneb a ztužení
severního traktu budovy. V suterénu jsme začali s přípravou
sanace proti vlhkosti (injektážní clony a rubové injektáže).
Úspěšně probíhají restaurátorské práce na stropních
konstrukcích. Při odstrojování stropů jsme objevili dva nové
malované stropy, se kterými původní restaurátorský záměr
nepočítal. V nejbližších dnech očekáváme vydání nařízení
stavebního úřadu Městské části Prahy 1 i na statické zajištění
loubí na Loretánském náměstí a ztužení celého severního traktu
objektu. Stavbu zastřešuje výrobní ředitel Ing. Milan Veselý
jako vedoucí projektu, spolu se stavbyvedoucím Františkem
Molzerem a přípravářkou Ing. Zdeňkou Drbalovou.
V červenci jsme podepsali smlouvu na výměnu výtahu
a výtahové šachty a opravu schodiště v objektu Matematického
ústavu AVČR v Praze 2, Žitné ulici 25. Stavební práce,
silnoproudé a slaboproudé rozvody ve schodišťovém prostoru
jsou již dokončeny. V současné době dokončujeme prosklení
výtahové šachty a kompletaci výtahu. Termín dokončení
20. prosince dodržíme. Rád bych touto cestou poděkoval
realizačnímu týmu Jiřímu Jozsovi a Šárce Milatové za
profesionální práci, kterou na této zakázce odvedli.
Drobné akce pro MČ Praha 10
Koncem listopadu 2012 jsme podepsali smlouvy na výměnu
oken u pěti bytových domů a smlouvu na rekonstrukci
stoupaček včetně koupelen a výměnu oken u jednoho objektu.
Všechny stavby jsou na území Prahy 10. Jedná se o zakázky
v celkové hodnotě 11,8 mil. Kč. Tyto zakázky mají na starosti
Ing. Antonín Novák, Ondřej Březina a Lukáš Vykydal.
Milan Veselý, výrobní ředitel pro Prahu
8
RD Maštěřovského
V červnu byla zahájena stavba rodinné vily na pražské
Ladronce. Na pozemku stál starý rodinný dům, který byl
v rámci naší zakázky odstraněn a na jeho místě má být do
konce srpna 2013 vybudována nová vila ve stylu vilové
zástavby třicátých let. Nyní je dokončena hrubá stavba
a probíhá montáž střechy, v okolí objektu dokončujeme
venkovní železobetonové konstrukce a zásypy. Stavbu realizuje
tým pod vedením Ing. Petra Zacha, stavbyvedoucí Filip Matal
a přípravu má na starosti Ing. Martin Veselý.
Vily Bubeneč
V srpnu 2012 byla zahájena výstavba dvou reprezentačních vil
v pražské Bubenči. První vila je umístěna v lokalitě původní vily,
která byla odstraněna před naším nástupem na stavbu. Druhá
vila je umístěna v původní zahradě. V současné době probíhají
práce na hrubé stavbě – dokončujeme izolace suterénu, zásypy
a betonáž posledního podlaží na obou vilách. Dále probíhají
práce na venkovních objektech – oplocení, anglické dvorky,
opěrné stěny. Do Vánoc máme v plánu dokončit hrubou stavbu
tak, abychom po Novém roce mohli objekt uzavřít a začít
s realizací vnitřních rozvodů. Stavbu provádí tým pod vedením
Ing. Petra Zacha, stavbyvedoucí Martin Tůma a Ing. Jaroslav
Velíšek a přípravu má na starosti Božena Slížková.
RD Mašterovského - Praha
Petr Zach, vedoucí projektu
Rekonstrukce a nástavba objektu
Veleslavín, Praha 6
Stavba, realizovaná jako náš developerský projekt, byla
zahájena v červenci 2011, úspěšně zkolaudována začátkem září
2012. V jejím průběhu byl opraven a proměněn pětipodlažní
činžák o dvou vchodech v moderní bytový dům s novými dvěma
podlažími. Projektantem byli arch. Hradečný (projektová
dokumentace pro stavební povolení) a Quadraproject (prováděcí projektová dokumentace). V podzimkovském týmu
byli Pavel Šárka, Václav Kopáček, Martin Veselý, Jiří Jozsa
a chvilku i František Molzer. Na zakázce také spolupracovala
realitní kancelář Pohoda.
Václav Kopáček, vedoucí projektu
Výměna oken – Vinohrady, Žižkov
V září jsme od investora - Investiční a rozvojová Praha 3
a.s. (člen holdingu Městské části Praha 3) převzali klíče od
tří bytových domů na adresách Vinohradská 114, Krásova 2
a Slezská 130, ve kterých budeme provádět kompletní výměnu
původních špaletových oken a balkonových dveří za nová
dřevěná špaletová okna a balkonové dveře s původním členěním,
včetně výměny klempířských prvků, repasí zámečnických
konstrukcí a drobných zednických a malířských prací uvnitř
objektů souvisejících s touto výměnou.
Po zaměření stávajících otvorů, vyhotovení výrobní
dokumentace a dlouhém vyjednávání s památkáři se konečně
koncem října rozjela výroba truhlářských prvků a začátkem
prosince by měla být zahájena samotná výměna. Dům v Krásově
ulici by se mělo podařit dokončit ještě letos, ve Vinohradské
jedna polovina také letos a druhá po Novém roce a objekt ve
Slezské nám kompletně zůstává až na začátek příštího roku
s tím, že konečný termín celé výměny oken je březen 2013.
Realizační tým tvoří Ondřej Březina a Lukáš Vykydal
a výrobní přípravu zajišťuje ing. Pavel Pecen.
Veleslavín - Praha
Vily Bubeneč - Praha
Lukáš Vykydal, stavbyvedoucí
9
Modrava - sanace střech
Modrava
V létě letošního roku jsme zahájili pro soukromého
investora průzkumné a přípravné práce na plánované sanaci
střech horské usedlosti Modrava. Sanace střech byla původně
plánována na letošní rok, ale jelikož zima na Modravě přichází
velmi brzy, tak bylo rozhodnuto, že se letos provede pouze
ruční odkopání a odvození zeminy ze skladby zelené střechy,
revize stávajících instalací v této skladbě, sondy v kamenných
střechách a v atriích pro zjištění skutečných skladeb střech
a zajištění provedených sond a odkopaných střech na
zimní období – zazimování. Dále jsme letos stihli provést
vzorky povrchové úpravy dřevěných fasád, včetně montáže
nových tvarů okapnic na atikách – pro zjištění funkčnosti
navrhovaných tvarů a povrchových úprav přes zimní
období. Přes zimu budou probíhat kontrolní prohlídky stavu
zabezpečení a pokračování prací by mělo být zahájeno na jaře
2013, včetně zahájení plánované druhé etapy, která spočívá
v rozšíření stávajícího objektu a ve vybudování nových objektů
na rozsáhlém pozemku okolo horské usedlosti. Realizační tým
zatím tvoří jen Lukáš Vykydal.
Výměna historických oken Vinohradská - Praha
Lukáš Vykydal, vedoucí projektu
Výměna historických oken Slezská - Praha
Výměna historických oken Krásova - Praha
10
Zprávy ze střediska železobetonových
konstrukcí, správy budov a servisního
střediska
Kolektiv pracovníků železobetonových konstrukcí ve složení:
Martin Kalai, Jan Hriň, Martin Škrabálek a Ondřej Škulavík
pod vedením ing. Roberta Bubníka v letošním kalendářním
roce pracoval pro ostatní výrobní střediska firmy na těchto
zakázkách.
Pro pražské středisko:
V Ústí nad Labem středisko dokončilo v náročném terénu
hrubou stavbu rozsáhlého reprezentativního rodinného domu
včetně rozsáhlých opěrných zdí.
Železobetonové práce na RD v Ústí byly provedeny v objemu
cca 10 mil. Kč.
V Praze Troji dokončilo středisko hrubou stavbu rodinného
domu opět v náročném a složitém terénu včetně opěrných zdí
v objemu prací cca 3 mil. Kč.
V létě zahájilo středisko výstavbu hrubé stavby ze železobetonu
na stavbě 2 rodinných vil v Bubenči v objemu cca 6,5 mil.
Kč a dále zahájilo práce na železobetonových konstrukcích
rodinného domu v ulici Mašteřovského v Praze 6.
Areál Třešť - nové zateplení budovy
V pražském areálu firmy jsme rozšířili její zázemí odkupem
a převzetím sousedního objektu bývalého střediska Akademie
věd. Došlo k rozšíření skladovacích prostor a zázemí pro
pražské středisko a středisko železobetonových konstrukcí.
Středisko zásobování a dopravy pod vedením Ládi Štorka
a Aleše Laciny jako každoročně i letos zvládlo úspěšně své
úkoly pro ostatní střediska firmy, včetně všech neformálních
akcí. Též se nemalou měrou podílelo na realizaci zateplení
a úpravy areálu v Třešti. Patří jim za to velké poděkování.
Rozšíření areálu firmy v Chuchli - Praha
Pro středisko na Vysočině:
V létě zahájilo středisko práce na základech a hrubé stavbě
přístavby objektu v areálu bývalé Tesly v Jihlavě tzv. Betoňáku.
Práce byly provedeny v objemu cca 2.5 mil. Kč.
Dále provádělo středisko práce pro jiné investory a to
v Jihlavě ŽB
opěrné zdi a základové konstrukce na stavbě výrobní haly v
Hruškových Dvorech pro firmu Chládek a Tintěra. Zde byly
provedeny práce v objemu cca 2,5 mil. Kč.
V Dobřichovicích středisko provádělo stavbu garáže
a zahradního objektu včetně příjezdové komunikace a terénních úprav v objemu prací cca 3 mil. Kč.
Všem pracovníkům střediska bych touto cestou chtěl za
odvedenou práci v letošním roce poděkovat. Vím, že to nebylo
jednoduché. Je do budoucna co zlepšovat, zejména v oblasti
snižování nákladů a koordinace prací. Věřím, že v příštím roce
na všech zakázkách dojde v těchto ve zmiňovaných oblastech
ke zlepšení.
Betonáři při práci na objektu „Betoňák“ - Jihlava
Realizace Vily Bubeneč - Praha
Na závěr využiji příležitosti a skutečnosti že je to poslední
číslo našeho časopisu v letošním roce. Chtěl bych touto
cestou poděkovat Vám všem spolupracovníkům naší firmy za
vykonanou práci pro firmu v letošním roce. Díky. Opravdu
to letos opět nebylo snadné. Proto si o letošních vánočních
svátcích dostatečně odpočiňte, užijte si rodiny, zábavy a volna
a v novém roce 2013 ať máme mnoho sil, optimismu, radosti,
abychom se mohli do všech úkolů, které nás v novém roce
čekají v plné síle pustit.
Kadlec Josef
Středisko správy budov pod vedením Rosti Fouse se
v letošním roce podílelo na zateplení a výměně oken na hlavní
administrativní budově v areálu v Třešti.
Tím jsme opět vylepšili pracovní prostředí, vzhled budov
a dále tyto opatření přinesou úsporu nákladů na vytápění.
Akce se zdařila. Patří za ní dík všem, kteří se na ní podíleli,
zejména Rosťovi Fousovi, který ji řídil.
11
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
TŘEŠŤ
PRAHA
Během podzimu jsme zpracovávali řadu nabídek, bohužel jsme
žádnou z nich nezískali.
Po podpisu rámcové smlouvy s MČ Praha 10, o kterém jsme
se zmínili již v minulém čísle našeho časopisu, bylo vypsáno
téměř dvacet výběrových řízení na práce menšího rozsahu.
Ve čtyřech výběrových řízeních jsme uspěli a výroba začala
s jejich realizací.
Byly to mimo jiné tyto:
Zastávka Telč – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro
Diecézní charitu Brno, Školní statek Humpolec – volné ustájení
a odpadové hospodářství a Novostavba sportovního objektu OREL
– jednota Havlíčkův Brod, Výstavba haly G včetně 2,5 podlaží
administrativní přístavby v areálu MANN+HUMMEL(CZ) s.r.o.
v Nové Vsi a Výstavba nové zkušebny a rozšíření technického zázemí
pro účely výzkumu a vývoje společnosti MANN+HUMMEL
service s.r.o., Rekonstrukce a přístavba sociálního přístavku
v areálu firmy JIHLAVAN, a.s.
Jedinou úspěšnou zakázkou je Zateplení objektů a změna
topného systému v mateřské škole v Třešti – smlouva je podepsána
a práce začnou na jaře příštího roku. Nejen třešťské děti se mohou
po prázdninách těšit do nové barevnější školky.
Dále jsme na několika akcích postoupili do dalších kol
výběrových řízení, nebo čekáme na vyjádření zadavatele. Doufáme
tedy, že se nám podaří získat nějakou zajímavou zakázku a do
nového roku jít s optimismem.
Na závěr chci poděkovat nejenom celému týmu obchodního
oddělení, ale všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají
najít zakázku v takto složité době.
V soutěži na zhotovitele luxusní vily v Praze na Hanspaulce,
kde si děláme velké naděje a kde patříme mezi poslední dva
uchazeče, ještě stále nepadlo rozhodnutí investora. Očekáváme
ho v těchto dnech.
Z dalších zakázek, kde jsme v různých fázích výběrového
řízení, bych jmenoval např. bytový projekt pro finského
developera YIT či developerský projekt společnosti Codeco.
Dále bych také zmínil dostavbu luxusní vily od arch. Johna
Eislera v Praze na Barrandově, o jejíž výstavbu jsme se
neúspěšně ucházeli již v loňském roce a kde se volba hlavního
dodavatele investorem ukázala jako nešťastná.
Závěrem patří velké poděkování všem členům obchodního
oddělení a Richardu Hrdličkovi bych chtěl popřát mnoho
úspěchů v novém působišti.
No a nám všem přeji mnoho zdraví a úspěchů v novém roce
2013.
Mnoho zdraví a štěstí v novém roce přeje Pepa Studnička.
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha
Interiér Fabrika Hotelu - Humpolec
12
Sonda do hlavy vedoucího projektu
celá výroba. Ty to ještě nemáš hotové!? Vždyť ráno mi jede auto
do zinkovny tak, aby se to druhý den dovezlo zpět a mohli jsme
to dát dohromady. Cože, ještě
nejsou ve skladě domečky
k bubnům?“
Položím-li si otázku, co drží firmu nad vodou, co dělá firmě zisk
či ztrátu, odpovím si sám – je to osoba vedoucího projektu, jsem
to já, ať už se mi to líbí nebo ne. Jsem vedoucí projektu, a mohu
svým snažením vytvořit zisk nebo ztrátu. Je to moje každodenní
bitva a já jsem v této bitvě generál. Peníze do firmy tečou skrze
projekty, dobře řízené. Tak to je.
Mám dobré technické znalosti, již jsem si něco zažil, umím
vést a řídit. Jen nemít ty lidi, kteří, když jim něco sdělím, často
to udělají jinak či pozdě. Prostě mi přidělávají práci, takže nikdy
nic není tak, jak si představuji.
Nuže dobrá, mám tu nový projekt, a pozor, už vidím, že abych
se vešel do rozpočtu, termínu a přitom splnil to, k čemu se firma
zavázala, musím být kouzelník (proč jen to ten ředitel podepisoval,
vždyť ta cena je úplně směšná!). Ale to já tak trochu jsem.
Tak se podíváme na rezervy. Nejsou. Právě teď, kdy začínám
projekt vést, je ta nejvhodnější doba všechny dobré nápady
a skryté rezervy realizovat. Lepší čas už nebude. Že nejsou? To se
na to podívejme. Určitě je najdu!
Co projekt? Jsou všechny profily správně dimenzované?
Je opravdu nutné, aby se tento detail
řešil takto pracným postupem?
Nelze technické řešení zjednodušit
a umožnit levnější výrobu? To je
jen úvodní souhrn otázek, najdu
i další, jen umět položit správně
otázku. A také zodpovědět.
Nedaří se? To není nic nového!
Mám k dispozici projektanta,
co ten na to říká? Ono to nejde
napoprvé, ale po desáté konzultaci
se to pochopí a výsledkem je úspora
v projektu. Sláva! Je to tady. Ale pozor,
nějak jsem toho svého projektanta vyčerpal, a původní plán hodin
se začíná nebezpečně prodlužovat. „Pokud to nestihneš, musím
si to objednat jinde, ale počítej s tím, že se na našem projektu
zvednou náklady. To opravdu chceš?“
Hurá, jsou nakresleny první díly a sestavy, jejich objem
odpovídá rozpočtu a některé položky mají menší hmotnost než je
plánované v předpokladu zakázky. Jsem na dobré cestě.
Nyní pozor, čeká nás výroba. A tam se to moje dítě, které
právě dělá první krůčky, může pěkně pokazit. Takže hlavně klid
a popřemýšlejme, co s tím. Materiál a nákupy dílů – s tím mi
pomůže zásobování. Budou tady materiál a potřebné komponenty
včas, v kvalitě a ceně. „Cože? Ty jsi mi objednal jen polovinu
materiálu?“ Takže další cesta znamená zbytečný výdaj. Takhle
už ne! Lépe si to ohlídám, zase mi to kazí!
„Hlavně mi ty díly označujte, jak máme předepsáno na
výkresech, nechci, aby se dílce ztrácely nebo aby to lidi ve výrobě
nemohli najít“, domlouvám se s mistrem, který zadává výrobky do
práce. „A také tam vyznačte všechny kontroly, o kterých musíme
zpravit zákazníka. Tento díl dej dělat někomu šikovnému, na tom
záleží celá funkce, když to tady pokazí, oprava bude stát víc, než
Ale nemám jen výrobu, už abych se
nachystal na montáž
zařízení u zákazníka. Na
kdy mám ty jeřáby? Dobře
jsem si uzavřel smlouvu
s jeřábníky, a když budu mít na stavbě vše, jak jsem plánoval,
na jeřábu ušetřím 20% plánovaného rozpočtu. Raději si osobně
zkontroluji, že mi oba díly do sebe zapadnou. Budu tam mít někoho,
komu věřím, že ty náklady nepřekročí? Jasně, mám. Na šéfparťáka
je spoleh. Vždyť jsme spolu postup montáže probírali několikrát,
a to, jak jsme to vymysleli je nejlepší řešení. Je to spolehlivé, levné
a lépe to v danou chvíli neumíme.
Projekt se blíží ke konci. Co mohu udělat s investorem? Kde mi
může zaplatit nějaké vícepráce? Že nikde? Že mě chce nachytat?
To si může zkusit! A on to zkouší. Ale narazí. Nejsem žák první
třídy, a tak od samého začátku a v průběhu projektu jsem si chystal
právě na tyhle chvíle dobrou pozici. K dispozici mám podepsané
záznamy z jednání, záznamy o požadavcích, přerušeních,
záznamy v montážním deníku. Tohle všechno mi potvrzuje jednak
provedené práce, a také vícepráce, ale také chyby na straně
investora. To je paráda. Na mě si nepřijdeš, holoubku. Vyplatilo
se mi prosedět dlouhé hodiny se šéfmontérem, konstruktérem
a uvést všechny do problému. Díky kluci. Teď máme materiál,
který má pro mě cenu zlata. Tuhle bitvu vyhrajeme.
Slavíme, zakázku jsme předali. Jsou spokojení všichni v mém
minitýmu? Projektant, mistr, šéfparťák? Jak se těm klukům
odvděčit? Určitě jim poděkuji, a taky si spravedlivě
rozdělíme odměnu. Proč jen není větší? Když se
příště vyvarujeme těchto chyb, tak… „Hele hoši,
pojďme si popovídat o tom, co se mělo stát a co
se ve skutečnosti stalo.“
A teď já. Co jsem já mohl udělat lépe.
Dělal jsem všechno, jak jsem v danou
chvíli nejlépe uměl, nečekal jsem zbytečně,
zkontroloval jsem si podstatné věci? No
jo, AHA!!!!… při dalším projektu se více
zaměřím na…
Napsal vedoucí projektu
prostřednictvím
ředitele společnosti Jiřího Kotrby
13
Areál Strojíren Podzimek - prosinec 2012
Interní audit ve Strojírnách
parku. Údržba denně zajišťovala drobnější opravy způsobené
vícesměnným provozem a někdy ne zrovna šetrným přístupem
ke svěřeným prostředkům a nástrojům. Nejčastějšími závadami byly spálené brusky, poškozené kabely a hadice svářeček
a mnohé defekty na vysokozdvižných vozících atd. Mezi větší
opravy můžeme počítat výměnu hydročerpadla na ohraňovacím stroji a opravu vertikální frézy.
V měsíci srpnu a září jsme provedli svépomocí výměnu
polykarbonátové krytiny na světlících skladové haly. Před
letní sezónou jsme dali „nový kabát“ obytným maringotkám
v kempu na Staňkově. Ty slouží k oddychu našim zaměstnancům
i jejich rodinným příslušníkům v době dovolených.
V druhé polovině roku jsme zahájili přípravu stavby
manipulačního přístřešku za lakovnou. Na přelomu října
a listopadu jsme obdrželi souhlasné vyjádření ze stavebního
úřadu a zahájili stavební práce, které bychom rádi dokončili
v průběhu ledna příštího roku. Zakrytím manipulační plochy
chceme předejít reklamacím povrchové úpravy výrobků, se
kterými se potýkáme poslední dobou dost často.
Co se týče personálního obsazení střediska, počet
zaměstnanců se nezměnil. K jediné změně došlo nástupem
Vlasty Čápové, která vystřídala Hanku Uhlířovou a zabezpečuje úklid administrativní budovy, šaten, kanceláří mistrů
a v případě potřeby vypomáhá v kanceláři technického
oddělení se skládáním výkresů...
Strojírny Podzimek s.r.o., jakožto moderní firma jdoucí
neustále s dobou, vlastní celou řadu různých certifikací.
Některé certifikace jsou nutné pro elementární funkci firmy,
některé zajišťují výhodnější pozice při bojích ve výběrových
řízeních k získávání zakázek, některé jsou dnes již běžným
standardem, který zákazník bere jako samozřejmost.
Vlastnit takovou spoustu certifikací je v dnešní době jistě
výhodou, ale jak je známo, nic není jen tak. Z nespočtu výhod
vzniká i nespočet povinností, které je nutno dodržovat, aby
certifikace nebyly odebrány. Jednou z takových povinností je
provádět každoročně interní audit, neboli vnitřní prověrku
jakosti.
Ten letošní byl naplánován na začátek září. Šestičlenný
tým proškolených auditorů z řad našich zaměstnanců prověřil
procesy, díky kterým firma Strojírny Podzimek funguje.
Nejdůležitější procesy – Vedení společnosti; Výroba a montáž;
Návrh a příprava zakázek; Řízení QMS, EMS, SMS; Nákup;
Monitorování práce se zákazníky. Po dvoudenní kontrole
záznamů, protokolů, sledu operací, toku dokumentace a materiálu bylo nashromážděno dostatečné množství podkladů, pro
vypracování závěrečné zprávy.
Vedoucí auditor v závěrečné zprávě konstatoval, že
nebyly nalezeny neshody, oproti zavedenému systému IMS,
proto nebylo nutné vystavit „Návrh k nápravě“ Toto zjištění
samozřejmě všechny potěšilo. Jak potvrdí každý člen našeho
týmu, bylo ale zjištěno mnoho prostoru pro zlepšení, chcete-li
mnoho slabých míst. Tato místa je nutno rychle eliminovat,
chceme-li se držet na špici pelotonu.
Zbyněk Vávra, vedoucí údržby
Výkonnostní odměna
Již rok, přesně od 1. ledna 2012, máme ve Strojírnách
Podzimek zavedený nový druh odměny, říkáme jí výkonnostní
odměna. Tato odměna je přiznána každému výrobnímu
dělníkovi, který v daném období pracoval na ukončeném
dílu.
Princip odměny je jednoduchý. Čím více bezchybně
vyrobených a odvedených výrobků (měřeno na kilogramy),
tím vyšší odměna pro dělníka. Na výrobě dílců se podílí
Karel Bambula, vedoucí technického oddělení (vedoucí auditor)
Středisko údržba
Rok 2012 se pro středisko údržby nesl ve znamení
plnění úkolu zabezpečení provozu naší firmy. Vzhledem ke
značnému vytížení výroby většími zakázkami bylo třeba
zajistit bezproblémový provoz veškerého vozového i strojního
14
Výroba stavidel provizorního hrazení
pro MVE Liběchov
dělníci napříč firmou od řezání materiálu, pálení plazmou,
soustružení, vrtání, svařování včetně natírání, kompletace
a nakládky.
Pracovníci všech profesí musí dobře vzájemně spolupracovat
a odvádět kvalitní práci v co největším množství. Chyba
kteréhokoliv z nich se odrazí na výši odměny celé skupiny,
která se na výrobě daného výrobku podílela. Úkolem vedoucích
je, aby se tyto zásady dostaly do povědomí všech pracovníků
a ti je brali jako samozřejmost. Oni pak mohou prohlásit:
„Já sám jsem schopen ovlivnit výši své odměny!“
Odměna je vyplácena každý týden v hotovosti. Snažíme
se touto cestou všechny pracovníky povzbudit k lepším
a kvalitnějším pracovním výkonům.
Naše firma vyrábí pro společnost P&S a.s. dílce pro
stavidla malé vodní elektrárny Liběchov. Tato stavidla jsou
určena k provizornímu zahrazení prostoru technologické
části elektrárny. Vyrábíme kompletní sadu dílů pro stavidla
vtoku i výtoku, tedy drážky, prahy a pilíře, hradící desky,
manipulační traverzy a konstrukci pro skladování hradících
desek. Zahrazované otvory prostoru turbíny mají velikost
11x9 metru.
Hlavními a na výrobu nejnáročnějšími dílci jsou hradící
desky, kterých je celkem 7, o rozměrech 11,5x2,5 metru
a o hmotnosti každé kolem 6,5 tuny. Výroba těchto desek byla
náročná zejména na přesné sestavení, množství a kvalitu svarů
a na povrchovou úpravu. Celé desky včetně výztužných žeber
musely být opískovány a poté ošetřeny epoxidovým nátěrem.
Celková lakovaná plocha jedné hradící desky činí přibližně
140 metrů čtverečních!
Luboš Pivoňka, vedoucí výroby
Měření účinnosti výrobního procesu
Všem pracovníkům, kteří se podílejí na výrobě, ale i na
konstrukci je potřeba poděkovat a vzdát uznání za to, že se
nezalekli velikosti a pracnosti vyráběných dílců, i za to, že
vyřešili všechny problémy, které během realizace logicky
vzhledem k parametrům výrobků vyvstaly, např. pro lakování
musela být vyrobena speciální ocelová konstrukce apod.
Dílo bude předáno konečnému zákazníkovi v prosinci.
Miroslav Říšský, vedoucí projektu
Ing. Ladislav Navrátil, technolog, při práci v QI
Ve Strojírnách Podzimek od 1. 9. 2012 vyhodnocujeme
účinnosti výrobního procesu.
Účinnost výrobního procesu je vyhodnocována na základě
sledování nastavených norem spotřeby času na výrobu
jednoho kilogramu zpracovávaného výrobku a skutečné
vykázané spotřeby času na jeden kilogram výrobku. Normy
spotřeby času na jeden kilogram výrobků a určené skupiny
výrobků (např. OK I – III, skluzy, bubny…) jsou nastaveny na
základě více než desetiletého kontinuálního sběru dat a jeho
průběžného vyhodnocování.
Využití těchto norem a nastavení elektronického vykazování
skutečné spotřeby času na jeden kilogram daného výrobku,
umožňuje v novém informačním systému sledovat a porovnávat
účinnost výrobního procesu nejen na jednotlivých výrobcích,
ale i na jednotlivých výrobních zakázkách. Díky novému
informačnímu systému se daří vyhodnocování provádět
periodicky a zaměstnanci jsou s výsledky seznamováni vždy
jednou týdně.
Účelem procesu vyhodnocování účinnosti výroby je zprostředkovat všem zaměstnancům okamžitou zpětnou vazbu
ve vztahu daří/nedaří a zefektivnit výrobu zapojením všech
zaměstnanců.
Cílem našeho snažení je zajistit trvalou konkurenceschopnost
naší firmy na hřišti, kde spolu soupeří mnoho výborných
hráčů.
Jitka Kodysová
hradidlo Liběchov
15
Vodní dílo Mšeno
Protipovodňová ochrana Jablonce
nad Nisou převodem povodňových
průtoků přes vodní dílo Mšeno
V tuto chvíli jsou vyrobena stavidla pro dva objekty
a zbývající konstrukce budou dokončeny začátkem příštího
roku. Montážní práce na strojním zařízení vlastních objektů
byly zahájeny letos v září a plně funkční dílo bude již v březnu
2013 chránit Jablonec od tajícího sněhu z Jizerských hor.
Jablonecko v podhůří Jizerských hor je území, které
v minulosti opakovaně zasáhly následky ničivých povodní.
V důsledku toho se na tomto území vystavěla řada přehradních
nádrží, jež měly za úkol snížit povodňové průtoky na únosnou
míru. Jednou z těchto nádrží je i vodní dílo Mšeno, které bylo
vybudováno na počátku 20. století na Mšenském potoce, který
protéká Jabloncem nad Nisou a na jeho území ústí do Lužické
Nisy. Součástí
vodohospodářského díla jsou od samého počátku i převedení
průtoků z povodí Lužické Nisy a Bílé Nisy, které mají za úkol
chránit město před nežádoucími účinky povodní.
V prosinci 2011 byla v Jablonci nad Nisou zahájena výstavba
nového systému protipovodňových opatření, jehož podstatou
je úprava historického protipovodňového systému odklánějící
zvýšené průtoky do nádrže vodního díla Mšeno. Jedná se
o převod povodňových průtoků štolovými přivaděči, jenž je
v podmínkách České republiky značně unikátní.
Jako dodavatel strojní části a kompletního vybavení
stavidlového systému na všechny budované objekty byla
vybrána naše firma Strojírny Podzimek, s.r.o.
Nutno přiznat, že při výběru nám značně pomohly naše
kladné reference z již realizovaných vodohospodářských děl,
jezů a plavebních komor.
Předmětem naší dodávky je 42 tun stavidlových systémů,
vtokové segmenty, provizorní hrazení a obslužné konstrukce
pro objekty Lužická Nisa, Bílá Nisa a vtokový objekt z vodního
díla Mšeno do nově budované odpadní štoly.
Jednotlivé protipovodňové regulační systémy dodáváme
včetně kompletních poháněcích soustrojí složených ze
servopohonů a převodovek, která budou pomocí řídícího
systému automaticky regulovat a převádět povodňové průtoky
mezi objekty tak, aby nebylo ohroženo město Jablonec nad
Nisou.
Ing. Zdeněk Pittner, ředitel projektů
Vodní dílo Mšeno
16
P&S
Závěr letošního roku v P&S
V posledním čtvrtletí letošního roku se naše aktivity
soustředily mimo jiné na projekci, konstrukci, výrobu,
kompletaci, montáž a uvedení do provozu dvou stacionárních
čisticích strojů jemných česlí pro vtokový objekt kanálu
Rankina, který je součástí vodní elektrárny Grebla nacházející
se na okraji rumunského města Resita.
RESITA
historické území Banát
župa Caras-Severin
Rumunsko
Město bylo založeno za dob rakouské monarchie
v 18. století (první zmínka 1673) jako nové průmyslové
centrum v Banátu. Vznikl zde těžký průmysl – výroba oceli
a jiných kovů, chemikálií a strojů. Název města má slovanský
původ, pochází z výrazu pro řeku. Podle údajů z roku 2006
měla mít Resita kolem 86 tisíc obyvatel. V současné době, kdy
dochází k útlumu průmyslu a k viditelnému úpadku města
dochází i k úbytku obyvatelstva. Dle neoficiálních odhadů má
nyní Resita 50-55 tisíc obyvatel.
V době patrně největšího rozvoje oblasti v období před
1. světovou válkou zde byla za pomocí italských stavitelů
a dělníků vybudována soustava vodních děl. Vybudováním
tunelů, aquaduktů, kanálů a přivaděčů v celkové délce
přes 60 km bylo zajištěno odvodňování větší část pohoří.
Vody zdejších potoků a říček tak byly přiváděny při využití
značného spádu k turbinám několika tehdy zbudovaných
vodních elektráren. V 60. letech minulého století došlo ještě ke
stavbě několika údolních přehrad a dvou vodních elektráren,
z nichž jedna nebyla nikdy spuštěna. V období následujících
50 let dochází spíše k masivnímu chátrání celé vodní soustavy,
která je v současné době zcela odstavena a probíhají na ní
dílčí rekonstrukce a čištění. Nevyužitá voda v současné době
protéká původními koryty vodních toků. Výkon největší
z přestavovaných elektráren Grebla bude cca 10 MW.
Rekonstrukce místních elektráren a vodních děl, které
provozuje firma ČEZ Romania, zajišťuje firma Hydropol
Project & EPC International Limited a její místní i zahraniční
subdodavatelé. Zmíněná vodní díla zbudovaná před více než
100 lety na území tehdejší monarchie se nacházejí zpravidla ve
velmi obtížně přístupném terénu v podhůří lesnatého pohoří
Semenic, které tvoří jihozápadní výspu oblouku Karpat.
17
Dodávaná technologická zařízení pro objekt vtoku byla
vyrobena ve spolupráci s firmami Energomont, Chvalis,
Elzaco a Strojírny Podzimek. Jejich zkoušky proběhly ve
zkušebním prostoru stanoviště LRE v Roudnici nad Labem.
Zde byla dokončena jejich kompletace a provedeny zátěžové
zkoušky. Stroje zde byly vybaveny řídícím systémem. Po
ukončení výroby a provedení „závodních zkoušek“ za účasti
uživatele musela být zařízení zcela demontována, naložena na
kamion a transportována do rumunské Resity.
Naše společnost zajišťovala do této lokality dopravu
cca 22 tun technologického materiálu. Šlo zejména o jemné
česle, pevné zástěny česlí, dvojici čistících strojů česlí včetně
hydraulických a řídících systémů, pásového dopravníku
a veškerého nezbytného příslušenství, zdvihacích a manipulačních zařízení a nezbytného pomocného materiálu.
Zásobování pracoviště materiálem bylo dosti nepravidelně
zajišťováno lesním traktorem s jednonápravovým přívěsem.
Ostatní manipulace již byla prováděna výhradně ručně, neboť
jediná místní dopravní spojnice – strmá lesní cesta je obtížně
sjízdná pouze terénním automobilem 4x4 nebo již zmíněným
traktorem. K manipulaci s materiálem po vrstevnici podél
kanálu byla využita stará úzkokolejné drážka. Její stav byl
však zcela nevyhovující a bylo proto nutné na místě provést
její vyrovnání, podepření či výměnu jejich dílů.
Některé problematické úseky trati musely projít rekonstrukcí,
což nám působilo nemalé potíže a časové ztráty. Tato drážka
byla rovněž hojně užívána místní stavební firmou zajišťující
opravy betonových konstrukcí objektu vtoku i místním
správcem – hospodářem pro dopravu domácího zvířectva,
krmiva, otopu apod. Opravami a úpravami nakonec musela projít
i dvojice ručně tlačených drážních vozíků. Na místě překládky,
kde firma zabývající se odbahněním kanálu poškodila část
úzkokolejky, bylo nutné vybudovat jeřábek pro překládání
materiálu z přívěsu traktoru na drážní vozíky. Na pracovišti
montáže bylo rovněž nutné svépomocí dobudovat provizorní
elektropřípojku.
Díky častým celodenním výpadkům elektrické energie
(2–3 dny v týdnu) jsme do místa dopravili vlastní benzinovou
elektrocentrálu. Z lesní úzkokolejné dráhy bylo nutné stále
odstraňovat napadané suché stromy. Možné manipulační
operace v místě montáže byly mimořádně fyzicky náročné
a velmi rizikové. Veškeré práce byly prováděny s ohledem na
počasí (blížící se zima) nepřetržitě bez ohledu na víkendy
a státní svátky často v náročných až 12 hodinových směnách.
Při ruční manipulaci zejména s díly česlí bylo fyzické zatížení
montážních pracovníků značné. Často museli přenášet
břemena i přes 100 kg/osobu.
V místě montáže probíhaly souběžně bourací a stavební
práce. Stavební připravenost byla zcela nedostatečná. Velmi
často kolabovala traktorová doprava a již rozběhnuté práce
bylo nutno přerušovat a pracovníky pověřovat náhradními
pracemi.
Nakonec se nám podařilo montážní práce po téměř
měsíčním společném úsilí dokončit, funkci všech dodaných
strojů seřídit, naprogramovat a předat i s náhradními díly
zákazníkovi do užívání.
Fotografie jsou pořízené při budování čistících strojů
vodní elektrárny Grebla nacházející se na okraji
rumunského města Resita
Ing. Ladislav Světlík
18
Realizace atypických špaletových
oken Slezská a Na Skalce
Dřevovýroba Podzimek s.r.o. realizuje dvě velmi zajímavé
zakázky špaletových oken v Praze. Jedná se o přesné repliky
dle původního stavu pro dva činžovní domy na Vinohradech
v ulici Slezská 130. Druhá zakázka se realizuje na Smíchově
Na Skalce 1. V současné době probíhá výroba špaletových
oken v dílně Dřevovýroby v Třešti.
V obou případech trvali odborní pracovníci z Národního
památkového ústavu na zachování proporcí oken. Zde je
nutno zdůraznit, že ani při současných trendech snižování
energetické náročnosti objektů nereflektovali problematiku
technických vlastností oken. Hledisko minimalizace tepelných
úniků či minimalizace úrovně hluku při posuzování zcela
vynechali. I přes naši snahu poukázat na tyto faktory, jsme
byli nuceni nastolit nová jednání s projektanty. Ti naopak tyto
faktory při návrhu projektu zohlednili.
Kancelářské prostory IQ Ostrava - dodávka dubových vlysů
Po náročných jednáních vznikly návrhy na oboustranně
přijatelná řešení. V současné chvíli probíhá paralelní výroba
pro oba domy.
V obou domech se objevují jednoduchá okna do dvorní
fasády, balkonové jednoduché a dvojité dveře. Součástí
realizace je výroba atypických velkých obloukových oken
a repase dveří a oken. Zakázka bude dokončena do konce
měsíce března 2013. Celkem zde mluvíme o 230 výplních.
Lucie Podsedníková, marketing
Na Skalce - Praha
Realizace podlah
V současné době probíhá výroba dubových vlysů pro
pokládku pro obchodního partnera v tělocvičně pro Vysoké
učení technické v Brně.
Realizovali jsme pokládky podlah v rodinných domech
v Rakousku, kdy se jednalo především o dubové průmyslové
mozaiky. V současné chvíli zhotovujeme výplně pro poštu
do Rakouska a zpracováváme další poptávky do rodinných
domů. Ověřili jsme si tímto naše schopnosti prosadit se
i v zahraničí.
Na závěr zde použiji citaci z dopisu od zákazníka: „Der
Boden bereitet uns und jedem Gast im Haus eine große Freude
und ich hoffe, dass es auch für Sie Früchte bringen wird.
„Z podlahy máme my i naši hosté velkou radost a doufám,
že i vám tato realizace přinese ovoce “
Lucie Podsedníková, marketing
CTP Humpolec - dodávka dubových podlahových čtverců
19
PPP podlahy v roce 2012
Konec roku je vhodnou příležitostí rekapitulovat končící
rok 2012. Byl ve znamení poklesu počtu zákazníků a tím
i realizovaných tržeb. Projevila se stagnace stavebnictví, ale
i nízká pružnost našeho týmu zareagovat na situaci.
Hospodářský výsledek jsme kladně ovlivňovali snižováním
nákladů.
Seznam nejvýznamnějších akcí PPP podlahy a.s.
Jinonická vyhlídka – Investor Ross Holding s.r.o.
Použitý materiál: 3vrstvá podlaha Dub 11x210x1180 mm
Celkové množství: 3000 m2
Celkový objem zakázky: 2 100 000 Kč
Jinonická vyhlídka - Praha
BD LIPI X-loft – Investor PSJ a.s.
Použitý materiál: Decking Faveira Amargosa 25x145 mm
Celkové množství: 670 m2
Celkový objem zakázky: 1 550 000 Kč
Lávky Breda Weinstein Opava – Investor Famos plus
Použitý materiál: Vlysy Ipe 15x90 mm
Celkové množství: 280 m2
Celkový objem zakázky: 305 000 Kč
Rodinný dům Golf Hostivař – Investor Studio AXA s.r.o.
Použitý materiál: Decking Teak 19x120 mm, pohledově skrytý spoj
Celkové množství 237 m2
Celkový objem zakázky: 655 000 Kč
City Green Court Pankrác – Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
Použitý materiál: Prkna Dub 20x120/140/160 mm
Celkové množství 1 440 m2
Celkový objem zakázky: 1 200 000 Kč
Dům seniorů Trnová - Praha
RD Průhonice – Goose s.r.o.
Použitý materiál: Decking Ipe 21x95 mm
Celkové množství: 90 m2
Celkový objem: 170 000 Kč
Bytový Dům Erwin – Bohumil Nejedlý
Použitý materiál: Decking WPC 25x150x2900 mm
Celkové množství: 330 m2
Celkový objem: 350 000 Kč
Soukromý byt Palmovka – Tor In s.r.o.
Použitý materiál: Decking Massaranduba 21x145 mm
Celkové množství: 230 m2
Celkový objem: 240 000 Kč.
Dům pro seniory – soukromý investor pí. Kovačková
Použitý materiál: Decking WPC 25x150x2900 mm
a rektifikační terče BUZON
Celkové množství : 250 m2 a 800 ks buzonů
Celkový objem: 460 000 Kč
Závěrem přejeme všem kolegům v spřátelených firmách klidné
prožití svátků, bohatou nadílku a úspěšné vykročení do roku
2013.
Rudolf Kašparovský, ředitel PPP podlahy a.s.
Aplikace Buzon při přípravě roštu
20
Druhé pololetí letošního roku bylo ve firmě Polytrade CE
s.r.o. plné novinek a změn. Byla změněna korporátní identita
– především byla vytvořena grafická značka, která je součástí
nového loga.
Zcela nové jsou také webové stránky www.polytradece.cz,
které mají svým ne úplně tradičním pojetím zaujmout nové
zájemce o materiál HiMacs®, především architekty, designéry
ale i koncové zákazníky se zájmem o kreativní řešení interiéru
i exteriéru. V současné době probíhá jazyková úprava, aby
stránky mohly být spuštěny ve slovenštině a maďarštině, dále
přibude angličtina.
Lucie Podsedníková také vytvořila profil společnosti
Polytrade CE na facebooku, který se velmi osvědčil a získává
si stále více přátel a tím se rozrůstá okruh zájemců o práci
s materiálem HiMacs®, což byl náš prvotní cíl.
Zároveň se začátkem podzimního semestru započal
společný projekt firem Polytrade Ce s.r.o. a L. A. Bernkopf
1830 a.s. (nový vlastník výroby kuchyní značky Koryna),
kdy pro studenty vysokých škol byla vypsána témata pro
semestrální projekt. Témata byla zvolena tak, aby přinesla
nové náměty pro tradiční nábytkářskou výrobu, samozřejmě
za použití materiálu HiMacs®. Odborným garantem projektu
je Ing. arch. Tomáš Valent CSc., koordinátorkou projektu je
Mgr. art. Zdenka Poliaková. Do projektu se zapojili studenti
vysokých škol z České republiky a ze Slovenska. Projekt bude
ukončen prezentací všech zúčastněných prací ve výrobním
závodě Koryna v březnu příštího roku. Nejlepší z nich se
dočkají realizace a dalších prezentací.
K menšímu přesunu došlo také v našem sídle – v kancelářích
Na Pankráci, kde jsme se částečně integrovali do společných
prostor s Dřevovýrobou Podzimek s.r.o. Využíváme tím daný
prostor efektivně a s menšími provozními náklady.
Stejný záměr sleduje i změna místa a poskytovatele
skladovacích služeb. O provozování skladu jsme se dohodli
s PPP Podlahy a.s. v Modřanech. Po delších přípravách
proběhl koncem listopadu přesun materiálu a již se zrealizoval
první návoz nového zboží a výdeje zákazníkům. Věřím, že se
nám společně po náročnějších začátcích podaří propracovat
ke kvalitním a spolehlivým službám našim zákazníkům a ke
spokojenosti na všech stranách.
Na závěr každého roku se vedení LG Hausys Europe setkává
se zástupci distributorů jednotlivých zemí ke zhodnocení
právě uplynulého roku a k diskusi o výhledu na rok příští. Do
Ženevy jsme cestovali „na otočku“ – Ing. Martin Podzimek,
ing. arch. Tomáš Valent a Renata Kotálová. Z celkové
prezentace největší pozornost a uznání sklidily nové webové
stránky – vicepresident Frederic Willame se nejvíce těší na
spuštění anglické verze.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na začlenění
firmy Polytrade CE do seskupení firem Podzimek, všem
zaměstnancům a přátelům materiálu HiMacs® přeji krásné
pohodové vánoce a do nového roku mnoho pracovních úspěchů,
pevné zdraví a každodenní štěstí po celý rok.
Příklady využití materiálu HI-MACS®
Renata Kotálová, ředitelka Polytrade
21
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pak měli možnost potkat se u nás se zástupci středních
škol a také úřadu práce v Jihlavě, promluvit si s nimi
o konkrétních učebních či maturitních oborech, o stavu
a struktuře nezaměstnanosti v regionu Vysočina. Od nás pak
dostali informace o připravovaném stipendijním programu
pro studenty vybraných učebních oborů jako např. zedník,
tesař, strojní mechanik-zámečník, maturitní obor strojírenství
apod.
Na Dni otevřených dveří byli přítomni i ředitelé všech
tří firem, Ing. Martin Podzimek, Ing. Jiří Kotrba i Ing.
Václav Sobotka, a také někteří zaměstnanci, kteří podávali
návštěvníkům informace o činnostech jednotlivých firem,
o jejich výrobcích, službách, prováděli je výrobními dílnami
i muzejní expozicí, která byla při této akci také zpřístupněna.
Bylo milé slyšet z úst návštěvníků chválu, že si jim u nás libí
a že vše, co viděli, bylo zajímavé. Zkrátka, že to u nás máme
moc pěkné.
Celá akce se vydařila, splnila jistě svůj účel a příští rok
budeme uvažovat o jejím zopakování. Na závěr bych chtěla
poděkovat všem, kteří jste na Dnu otevřených dveří byli
i nebyli přítomni, za Vaši pomoc při přípravách, organizaci
i v průběhu celé akce.
Žaneta Zemanová
V sobotu 24. listopadu 2012 se v době od 10.00 do 16.00 hodin
uskutečnil v areálech všech našich třešťských firem Den
otevřených dveří.
S myšlenkou uspořádat tuto akci mne oslovil ředitel
Ing. Martin Podzimek. Důvodů, proč akci tohoto druhu
uskutečnit, jsme měli hned několik. Kromě možnosti otevřít
firmy široké veřejnosti, zájemcům o zaměstnání, to byla
především snaha přivést do firem žáky současných devátých
tříd základních škol z blízkého okolí Třeště, tj. budoucí
studenty středních škol, a také jejich rodiče. V těchto dětech
i jejich rodičích bychom rádi znovu vzbudili zájem o řemeslo
a učňovské obory. V rámci Dne otevřených dveří jsme jim chtěli
ukázat, že řemeslo stále žije, prosperuje a má budoucnost.
Přípravy nebyly zrovna jednoduché. Kromě spolutvorby
propagačních materiálů k akci, článků a inzerátů do
regionálního tisku, komunikace se zástupci středních škol
a úřadu práce, kteří se akce také zúčastnili, jsem osobně
navštívila sedm základních škol, abych žáky a jejich rodiče
o námi připravované akci informovala a pozvala je k nám. To
vše za firmu Podzimek a synové s.r.o. a Dřevovýroba Podzimek
s.r.o. Za firmu Strojírny Podzimek s.r.o. tuto akci organizovala
paní Markéta Kalábová, které bych tímto chtěla poděkovat za
vstřícnost a ochotu při naší vzájemné spolupráci.
Výlov jezírka
Den otevřených dveří
A jak to tedy celé nakonec dopadlo?
Celkem naše tři firmy navštívilo téměř 240 lidí. Drtivou
většinu návštěvníků tvořili obyvatelé Třeště a blízkého okolí,
kteří měli zájem o prohlídku areálů, bývalí zaměstnanci a přišlo
i mnoho lidí staršího věku, kteří se do firem přišli podívat
jako na místa, na která mají ze života pěkné vzpomínky. Byli
zvědaví, jak to tu vypadá dnes.
Zájemců o studium učebních nebo maturitních oborů
z oblasti stavebnictví nebo strojírenství přišlo 7, zájemců
o zaměstnání 6. Jsme velmi rádi a spokojeni i s tímto počtem.
Všichni návštěvníci mohli u nás vidět jak administrativní
prostory, tak i výrobní dílny s ukázkami výroby. Seznámit se
mohli i se sociálním zázemím pro zaměstnance firem jako
šatny a jídelny, kde bylo pro návštěvníky připraveno příjemné
prostředí a výborné občerstvení, o které se nám postarala
Dana Koubová s kolegyněmi, kterým tímto za jejich ochotu
a pomoc velice děkuji.
Zájemci o zaměstnání dostali informaci o aktuálních
volných místech. Zájemci o studium, tedy děti i jejich rodiče,
Výlov jezírka
V polovině října se uskutečnil tradiční výlov jezírka. Jarda
Pokorný s Láďou Hof bauerem se od dubna o nasazené ryby
pečlivě starali a podařilo se jim „vykrmit“ skoro 50 pstruhů,
jednoho kapříka a 5 línů. Odpoledne pro nás připravili rybí
hody. Počasí bylo jako na správném výlovu sychravé, tak
každému přišel k chuti horký čaj.
Dana Koubová
22
Loutková pohádka O statečném
princi a jeho odvážných přátelích
4. prosince zahráli třešští loutkáři z divadelního
souboru Karla Čapka dětem z Mateřské školy Demlova
a speciální základní školy pro děti s tělesným a mentálním
postižením v Jihlavě loutkovou pohádku spojenou
s mikulášskou nadílkou.
Pohádky se jako každoročně zúčastnili i manželé
Podzimkovi, jakožto zástupci sponzora. Jsme rádi, že
můžeme pomoci rozdávat dětem radost.
10. výročí znovuotevření Jindřišské věže
Ve středu 12. prosince 2012 se od 12.00 hodin konaly
pod širým nebem před věží oslavy 10. výročí znovuotevření
Jindřišské věže v Praze. Promluvilí kardinál Dominik Duka
a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Byl představen model Jindřišské věže, do kterého se před
očima široké veřejnosti vložily pamětní listy. Model v měřítku
1:50 zhotovili Zdeněk a Jiří Mezerovi, a to klasickými
metodami kombinovanými s tiskárnou 3D. Vystoupil
dětský pěvecký soubor z Třeště, zazpíval Bedřich Ludvík
a v průběhu koncertu promluvil Petr Rudolf Manoušek
– tvůrce největší pojízdné zvonohry a jediné zvonkohry
o deseti zvonech pro vnitřní poslech v krovu Jindřišské věže.
Oslavu doprovázel „skotský dudák“. Zároveň byl slavnostně
otevřen již tradiční 5. ročník výstavy Třešťských betlémů.
Společnost Jindřišská věž, s.r.o. si pronajala Jindřišskou
věž na půl století od Arcibiskupství pražského, celou ji
zrekonstruovala a v roce 2002 uvedla znovu do provozu.
Stavbu tehdy vedl Ing. Martin Podimek dle projektu
arch. Jiřího Vrzala a doc. Františka Čiháka. Původní
kamenná zvonice zde stojí od roku 1599. Zvonice byla
za dobu své existence postupně osazena deseti zvony.
Z nich se dochoval pouze zvon Marie z roku 1518, který
je desátým nestarším dochovaným zvonem v Praze.
V nejvyšším patře Jindřišské věže je vyhlídka na Prahu. Toto
patro tvoří původní dřevěný krov od arch. Josefa Mocekra
z roku 1879. Dále je možno navštívit Muzeum pražských
věží a novou expozici o historii, vestavbě a kulturním dění
ve věži Jindřišské. Místní galerie nabízí v průběhu roku
mnoho zajímavých výstav.
Lucie Dolfi, kastelánka
23
Krajská medaile
pro šéfa Josefa Podzimka
PERSONÁLNÍ KOUTEK
Kraj Vysočina již pátým rokem uděluje na slavnostním
večeru nejvyšší ocenění deseti osobnostem, jež spojily
svůj osobní či profesní život s Vysočinou. Jsou oceňovány
osobnosti, které ve svém oboru vynikly v rámci regionu
i mimo něj. Tento slavnostní večer proběhl v Horáckem divadle
v Jihlavě 25. října 2012.
K firmě Podzimek a synové s.r.o. nastoupili:
Kalný Patrik
Semrádová Jana
stř. 210
stř. 261
Z firmy Podzimek a synové s.r.o. odešel:
Koehler Pavel, Bárta Michal, Jan Koting
Fárka Rostislav
stř. 220
stř. 230
K firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o. nastoupili:
Vávrová Silvie
Z firmy Dřevovýroba Podzimek s.r.o. odešli:
Nekolová Ivana Ing. arch., Kozelský Jaroslav, Stiborová Lucie, Bc.
K firmě Strojírny Podzimek s.r.o. nastoupili:
Čápová Vlasta, Dietz David, Hron Martin, Novák Milan,
Panáček Emil Bc., Robotka Vlastimil, Sejrek Oto, Smejkal Jiří
Z firmy Strojírny Podzimek s.r.o. odešli:
Borkovec Pavel, Doležal Čestmír ing., Hamták Jiří, Hejl
Petr, Honsnejman Roman, Jačo David, Pelant Přemysl,
Šebesta Jakub, Šmach Luděk, Urban David, Zeman Jakub
Životní jubilea v Seskupení firem
Podzimek oslaví:
Mezi oceněnými byl i náš šéf Josef Podzimek, který získal
Skleněnou medaili, která je druhým nejvyšším oceněním Kraje
Vysočina a uděluje se tomu, kdo jednorázovým činem nebo
svojí dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu jeho
obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou podstatu
skutků oceněného.
Ve firmě Podzimek a synové s.r.o.:
30 let
50 let 55 let
4. 2. 19. 3. 14. 3.
Malá Stanislava, Ing.
Janák Josef
Pokorný Josef
stř. 210
stř. 210
stř. 252
Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.:
Citace z Krajských novin – říjen 2012
Josef Podzimek, narozen 28. května 1937 v Brně
Český stavař a podnikatel, vzorový příklad moderního
podnikatele, jehož aktivity vycházejí z hluboké české průmyslové
tradice, kterou úspěšně rozvíjejí jak v oblasti podnikání, tak ve
veřejně prospěšných činnostech.
Vystudoval průmyslovou školu stavební a Fakultu inženýrského
stavitelství – obor vodohospodářské stavby ČVUT. Na fakultě
pracoval do r. 1961 jako asistent na katedře hydrauliky
a hydrologie. Po ukončení vysoké školy nastoupil do organizace
Labe-Vltava v Praze a ve vodohospodářských firmách pracoval až
do roku 1989, kdy spoluzakládal akciovou společnost Ekontrans
Moravia zaměřenou na propagaci a postupnou realizaci vodní
cesty Dunaj-Odra-Labe. V ní byl v letech 1990–1994 generálním
ředitelem.
V roce 1994 převzal v restituci rodinnou stavební firmu v Třešti,
která je nejstarší existující stavební firmou v naší zemi. Jeho
firma dnes úspěšně působí v oblasti stavebnictví, strojírenství,
dřevovýroby a obchodu.
Dana Koubová
25 let
2. 3.
Dvořák Tomáš
Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.:
45 let
50 let
55 let
60 let 26. 3.
14. 2. 25. 2. 11. 2. Řídký Ivan, Ing.
Pittner Zdeněk, Ing.
Holec Josef
Just Čestmír
BLAHOPŘÁNÍ
Srdečně blahopřejeme třem našim spolupracovníkům
k narození miminka. Míše Domkářové k prvorozenému
synovi Filípkovi s datem narození 26. 9.2012, Filipu
Matalovi k narození dcerky Eriky (7. 11. 2012) a Martinu
Tůmovi k narození syna Vítka (13. 11. 2012). Všem
miminkám přejeme mnoho zdraví a štěstí, rodičům mnoho
radosti z dětí.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ
bude 21. prosince 2012 od 10.30 hodin v Kulturním domě
v Hodicích.
Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč
A N K E T A O N E J L E P Š Í H O P R A C O V N Í K A - N ominace
Technické profese:
Dělnické profese:
Havlíček Karel, Oliva Petr, Škarda Michael
Kaňa Jaroslav Venkrbec Martin
Hronek Luboš
Hrdlička Richard, Ing.
Kozina Pavel
Popelář Jan
Sedláček František
Studnička Josef, Ing.
stř. 210
stř. 220
stř. 230
stř. 252
24
stř. 501
stř. 210
stř. 230
stř. 230
stř. 501
Download

Číslo 61 - Seskupení firem Podzimek