Proizvodnja
® industrijskih peći i linija za pranje
Sremska 9/4, 11000 Beograd, Srbija; Tel: +381(11)26 86 417, Fax: +381(11)361 38 96
Fiberfrax
Obrtniška cesta 3, 3220 Štore, Slovenija; Tel: +386(0)3 780 25 10, Fax: +386(0)3 780 25 35
E-mail: [email protected], http://www.bosio.si
Fiberfrax ®
Zapreminska i sečena vlakna
Fiberfrax® keramička vlakna predstavljaju osnovu za
celu familiju Fiberfrax proizvoda.
Ona su proizvedena od osnovnih materijala visoke
čistoće – aluminijumski prah, silicijumski pesak a, za
visoke temperature, i kvarcni pesak se takođe
upotrebljava. Keramička mešavina se zagreva u peći do
temperature veće od 2000˚C a onda se para istopljenog
materijala dovodi vlaknima rotiranjem ili uduvavanjem.
Vlakna sadrže visoku temperaturnu stabilnost a njihova
odlična hemijska stabilnost (isključujući fluorovod. i
fosfornu kiselinu i jake baze) je dopunjena njihovom
otpornošću na oksidaciju i redukciju.
Fiberfrax vlakna su dostupna u velikom dijapazonu
dužina, prečnika i hemijskog sastava. Vlakna se mogu
modifikovati odstanjivanjem nekog dela nevlaknastog
materijala ili korišćenjem specijalne obloge zarad
korišćenja u nekoj specifičnoj aplikaciji. Kao svetski lider
u proizvodnji keramičkih vlakana Unifrax je u
mogućnosti da proizvede jedan od najobimnijih opsega
dostupnih vlakana čije kapakteristike su optimizovane
tako da zadovoljavaju širok spektar primena.
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Fiberfrax vlakna poseduju sledeće izvanredne
karakteristike:
• Niska toplotna provodljivost
• Niska akumulacija toplote
• Odlična otpornost na toplotne udare
• Dorba apsorbcija zvuka
• Dobra otpornost na koroziju
TIPIČNE PRIMENE
• Proizvodnja tekstila
• Popuna kamina
• Oblaganje spoja za dilatacionu kompenzaciju
• Sirovina za vlažne procese
• Mediji prečišćavanja
• Popuna kolica peći
Hemijska analiza (težina vlakna %)
Stupanj
SiO2
Al2O3
1250˚C
1350˚C (H)
1400˚C (Z)
50.0 - 58.0
46.0 - 50.0
52.0 - 56.0
42.0 - 50.0
50.0 - 54.0
28.0 - 32.0
ZrO2
14.0 - 18.0
Alkalis
<0.25
<0.25
<0.25
Fe2O3 + TiO2
<0.20
<0.20
<0.20
Stupanj temperature reflektuje kompoziciju i metod izrade proizvoda i
zasnovan je na ENV 1094 - 7:1994 klasifikaciji temperature vlakna u
formi omotača.
Proizvodnja
® industrijskih peći i linija za pranje
Sremska 9/4, 11000 Beograd, Srbija; Tel: +381(11)26 86 417, Fax: +381(11)361 38 96
Fiberfrax
Obrtniška cesta 3, 3220 Štore, Slovenija; Tel: +386(0)3 780 25 10, Fax: +386(0)3 780 25 35
E-mail: [email protected], http://www.bosio.si
Fiberfrax ®
Zapreminska i sečena vlakna
Zapreminska
vlakna
Vrsta
Rotirano/Uduvano
Omotač vlakna
Klasifikaciona temp. °C
Prečnik vlakna
Opis
B10
B
Nema
1250
2.1 micron
Obično
B12
B
Nema
1350
2.1 micron
H obično
B20
B
Organski lubrikant
1250
2.1 micron
Podmazano
B22
B
Organski lubrikant
1350
2.1 micron
H podmazano
S20
S
Organski lubrikant
1250
3.25 micron
Rotirano podmazano
S24
S
Organski lubrikant
1400
3.25 micron
Rotirano Z podmazano
Sečena vlakna
Vrsta
Rotirano/Uduvano
Klasifikaciona temp. °C
Prečnik vlakna
B100
B
1250
2.1 microna
B102
B
1250
2.1 microna
Sitno sečeno
B104
B
1250
2.1 microna
Srednje sečeno
B106
B
1250
2.1 microna
Krupno sečeno
B126
B
1350
2.1 microna
H sečeno
S104
S
1250
3.25 microna
Spun sečeno
S144
S
1400
3.25 microna
Spun Z sečeno
Opis
Sitno mleveno
Dostupnost
Fiberfrax zapreminska i sečena vlakna su dostupna kao standardna u 20 kg i 25 kg paketima. Druge veličine
su dostupne na zahtev potrošača u skladu za minimalnom naručenom količinom.
Fiberfrax mlevena vlakna su dostupna u 20 kg vrećama.
Download

Fiberfrax zapreminska i sečena vlakna