Računarski fakultet u Beogradu
Rezultati sa Prijemnog ispita iz Informatike
Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8
Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Prezime
Tasić
Prica
Stojanović
Babić
Vujnović
Nešić
Damnjanović
Končar
Prezime
Đurić
Veličković
Zdravković
Ivanović
Tomas
Radenković
Milosavljević
Kirti
Bošković
Ikonomovski
Stanojković
Gavrilović
Cicmil
Misirača
Marijanski
Gluhić
Jerotić
Marković
Stajić
Brščić
Sudi
Majstorović
Bošković
Bradarić
Čonjić
Živanović
Pešić
Nešić
Stojković
Čumić
Borovina
Prokin
Ime
Poeni
Uroš
Aleksandar
Miodrag
Dušan
Miloš
Marko
Milan
Vladimir
Ime
Ivan
Nemanja
Milica
Aleksandar
Zvonimir
Miloš
Saša
Robert
Dejan
Nikola
Marko
Nina
Nikola
Dragutin
Aleksandar
Milan
Branislav
Aleksandar
Mrñan
Ljubomir
Andrej
Dunja
Marko
Miloš
Branko
Marko
Mihailo
Nemanja
Momčilo
Milutin
Katarina
Maja
Vrsta studija
60
57
59.5
55
47
38
39.5
40
Strukovne studije
Strukovne studije
Strukovne studije
Strukovne studije
Strukovne studije
Strukovne studije
Strukovne studije
Strukovne studije
Poeni
Vrsta studija
30
30
30
30
30
30
29.5
29.5
29.5
29
28.5
28.5
28
28
27
27
27
27
25.5
25.5
25.5
24
24
23
22.5
20
Osloboñen prijemnog
Osloboñen prijemnog
Osloboñen prijemnog
Osloboñen prijemnog
Osloboñena prijemnog
Osloboñena prijemnog
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Akademske studije
Stipendisti Računarskog fakulteta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Stojanović
Jovanović
Maksimović
Krivokapić
Milovanović
Jeremić
Halilović
Rajačić
Zlateska
Trišović
Milošević
Jovanović
Uglješa
Đorñe
Dejan
Srñan
Aleksandar
Stefan
Igor
Ljiljana
Hristina
Ana
Miloš
Miloš
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
Download

Računarski fakultet u Beogradu Rezultati sa Prijemnog - RAF-u