KONEKTORI ZA SENZORE Balluff i Schneider
Broj
pinova
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
Broj
provodnika
Dužina
kabla (m)
Oblik
Konektori M8 sa kablom BALLUFF (001- NO izlaz, 002- NC izlaz, 003 komplementaran)
3
2
ravan
BCC M313-0000-10-001-VX8334-020
3
5
ravan
BCC M313-0000-10-001-VX8334-050
3
2
ugaoni
BCC M323-0000-10-001-VX8334-020
3
5
ugaoni
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050
4
2
ravan
BCC M314-0000-10-003-VX8434-020
4
5
ravan
BCC M314-0000-10-003-VX8434-050
4
2
ugaoni
BCC M324-0000-10-003-VX8434-020
4
5
ugaoni
BCC M324-0000-10-003-VX8434-050
Konektori M12 sa kablom BALLUFF (001- NO izlaz, 002- NC izlaz, 003 komplementaran)
3
2
ravan
BCC M415-0000-1A-001-VX8334-020
3
5
ravan
BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050
3
2
ugaoni
BCC M425-0000-1A-001-VX8334-020
3
5
ugaoni
BCC M425-0000-1A-001-VX8334-050
4
2
ravan
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-020
4
5
ravan
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-050
4
2
ugaoni
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-020
4
5
ugaoni
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050
Konektori M8 bez kabla SCHNEIDER ELECTRIC
Broj
pinova
Cena
(€)
Oznaka za naručivanje
Oblik
3
ravan
3
ugaoni
4
ravan
4
ugaoni
3
ravan
3
4
4
ugaoni
ravan
ugaoni
Oznaka za naručivanje
ženski
XZCC8FDM30S
XZCC8FCM30S
XZCC8FDM40S
XZCC8FCM40S
muški
XZCC8MDM30S
XZCC8MCM30S
XZCC8MDM40S
XZCC8MCM40S
Cena(€)
5,26
7,11
5,26
7,11
5,72
7,85
5,72
7,85
5,26
7,11
5,26
7,11
5,72
7,85
5,72
7,85
Konektori M12 bez kabla BALLUFF
Broj
pinova
Oblik
7,9
4
ravan
7,9
4
ugaoni
8,3
5
ravan
8,3
5
ugaoni
7,9
4
ravan
7,9
8,3
8,3
4
5
5
ugaoni
ravan
ugaoni
Oznaka za naručivanje
ženski
BCC06Z9
BCC06ZA
BCC06ZF
BCC06ZH
muški
BCC06M4
BCC06ZC
BCC06YA
BCC06ZK
Cena(€)
3,88
3,78
4,62
4,62
3,51
3,51
4,43
4,52
Download

KONEKTORI ZA SENZORE Balluff i Schneider