kate- redni
gorija broj
žiri
takmičar
III
96. Torbica Lazar 1999.
III
103 Grnčaroski Miloš 2000.
III
110. Mitrović Lazar 1999.
III
94. Serafimović Milica 1999.
III
99 Gotovčević Isidora 1999.
III
101 Fumić Timon 1999.
III 110a. Prošić Sergej 2000.
III
97 Dafna Li Katarina 1999.
III
105 Dornik Nađa 2000.
III
104 Türr Liza 2000.
III
95. Stupar Mina 2000.
III
106 Đukić Milan 2000.
III
109. Kuzmanović Đorđe 2000.
III
98 Gajić Marija 2000.
III
108. Kesić Sara 1999.
III
102 Balint Anita 1999.
III
100 Buza Melika 1999.
III
107. Janjić Dunja 2000.
bodovi i nagrade
Branka
Maja
Tatjana Snežana Sanja ukupno
Žiravac
nagrada po redu
Rajković
Đorđević Mitić Lukovac bodova
Jeremić
100
99
95
96
98
94
95
93
92
86
90
85
85
84
85
80
0
0
98
99
96
94
90
97
98
95
93
93
87
85
89
83
85
84
0
0
99
98
98
95.5
97
94
96
93
94
89
89.25
87
82
84
80
83
0
0
96
95
97
95
97
92
91
94
88
94
90
83
86
85
88
83
0
0
1.
99 98.4 I
2.
96 97.4 I
3.
97 96.6 I
4.
97 95.5 I
5.
93 95.0 I
1.
94 94.2 II
2.
90 94.0 II
3.
93 93.6 II
4.
91 91.6 II
5.
89 90.2 II
6.
90 89.25 II
7.
85 85.0 II
79 84.2 III 1.
85 84.2 III 2.
78 83.2 III 3.
80 82.0 III 4.
0 nije nastupila
0
0
0 nije nastupila
škola
klasa
"Mihailo Vukdragović" Šabac
Helena Davidović
"Kosta Manojlović" Zemun
Lidija Glavić
"Mihailo Vukdragović" Šabac
Miloš Milutinović
"Josip Slavenski" Beograd
Dragana Pavlović
"Vatroslav Lisinski" Beograd
Sofija Mladenović
"Matija Petar Katančić" Valpovo Tihana Ivanković
"Stanislav Binički" Beograd
Larisa Bermel
Muzička škola Subotica
Emeke Šoti Sobonja
"Mokranjac" Beograd
Željka Vorkapić
"Király-König Péter" Segedin
Sigmondne Eros Andrea
"Josip Slavenski" Beograd
Anđelka Novaković
"Dr Vojislav Vučković" Beograd Svetlana Kukolj
"Branko Smiljanić" Gradiška
Tanja Ristić
"Mihailo Vukdragović" Šabac
Marija Gođevac
"Vlado Milošević" Banja Luka
Dijana Zrnić
Muzička škola Bačka Topola
Andraš Čeke
JU Srednja muzička škola Zenica Lejla Alajbegović Šećerović
"Vlado Milošević" Banja Luka
Jasna Đurović
Download

100 98 99 96 99 98.4 I 99 99 98 95 96 97.4 I 95 96 98 97 97 96.6 I