STRUČNI SEMINAR
“EVROPSKI (EN) STANDARDI U OBLASTI
BEZBEDNOSTI OD POŽARA U ZGRADAMA”
10.12.2013.
11.00h – 15.30h
Kneza Miloša 12
Medija Centar Privredne komore Beograda
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NACIONALNO UDRUŽENJE ZAŠTITE OD POŽARA REPUBLIKE SRBIJE
KNEZA MILOŠA 12, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
WWW.NUZOP.ORG.RS
AGENDA
11:00 – 11:10
10 min
11:10 – 11:30
UVODNA OBRAĆANJA, OTVARANJE
Ivana Zeljković, Potpredsednik NUZOP RS
Igor Djurić, Generalni sekretar NUZOP RS
UVOD U STRUČNI SEMINAR:
Slaviša Bogunović, Predsednik NUZOP RS
11:30 – 13:00
MODUL 1: EVROPSKI (EN) STANDARDI U OBLASTI BEZBEDNOSTI OD POŽARA U ZGRADAMA
(CEN/TC 127 – FIRE SAFETY IN BUILDINGS)
PREDAVAČ:
Slaviša Bogunović, Institut IMS – Beograd, Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara,
Rukovodilac laboratorije, Predsednik NUZOP RS
TEMA: REAKCIJA NA POŽAR GRAĐ. MATERIJALA I OTPORNOST PREMA POŽARU GRAĐ.
KONSTRUKCIJA
-
Ispitivanja reakcije na požar građevinskih proizvoda - (Reaction to fire tests for products)
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Klasifikacija na osnovu
rezultata ispitivanja reakcije na požar - SRPS EN 13501-1
Ispitivanja otpornosti na požar – (Fire resistance tests)
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - SRPS EN 13501-2 do 5
13:00 – 13:30
PAUZA ZA KAFU
13:30 – 15:00
MODUL 2: POTVRĐIVANJE POŽARNIH OSOBINA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA U SLOVENIJI
PREDAVAČ:
Milan Hajduković, univ.dipl.inž.str. - ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije – Ljubljana, Požarni
laboratorij, Rukovodilac laboratorije
TEMA: POTVRĐIVANJE POŽARNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA U SLOVENIJI
-
15:00 – 15:30
2
Pregled propisa sa područja zaštite od požara
Prelazak sa "Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na
otpornost prema požaru ... " na "Zakon o građevinskim proizvodima" i uloga Požarnog
laboratorija ZAG
Evropska regulativa za građevinske proizvode
Prilagođavanje evropskim propisima
ZAKLJUČAK I DISKUSIJA
Slaviša Bogunović, Predsednik NUZOP RS
2/2
Download

evropski (en) standardi u oblasti bezbednosti od požara u zgradama