ИНВЕНТУРА ПРИВАТНИХ ШУМА
СРБИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ ЊИХОВОГ
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ШТЕТОЧИНЕ У
ШУМАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:
ДИЈАГНОЗА, ПРОГНОЗА И
ЗАШТИТА
Др Љубодраг Михајловић
Шумарски факултет, Београд
Литература
Михајловић, Љ.(2008): Шумарска ентомологија.
Шумарски факултет, Београд.
Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић,
З.(2011): Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне
службе заштите шума. Шумарски факултет, Бања Лука и
Агенција за шуме Републике Српске.
IPS SEXDENTATUS Boern. (Coleoptera, Ipidae) шестозуби боров поткорњак
Syn. (typographus De Gееr; pinastri Bech.; stenographus Duft.)
Хранитељке:
Распрострањење:
Опис:
Биономија:
Календар развића:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
Значај:
Утврђивање бројности:
Прогноза:
Прогноза помоћу ловних стабала
Сузбијање:
Слаб напад
испод 0,5 отвора на 4 dм² коре
Средњи напад
0,5 – 1 отвора на 4 dм² коре
Јак напад
више од 1 отвора на 4 dм² коре
XII
Штеточине јеле (Abies alba Miller)
PITYOKTEINES CURVIDENS Gerм.- кривозуби јелин поткорњак
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
CRYPHALUS PICEAE Ratz.- мали јелин поткорњак
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ARGYRESTHIA FUNDELLA F.R.- мољац јелиних четина
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
акт. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Сушење шума јеле
I.
II.
III.
IV.
Ланац штетних фактора
Човек, снег, ветар, пожар (отварање склопа)
Viscum album
Pityokteines spinidens + P.curvidens
Гљиве трулежнице + терцијерни инсекти
Heterobasidion annosum – izvala jele
Heterobasidion annosum - karpofore na žilištu
Heterobasidion annosum i Armillaria ostoyae
Штеточине ариша ( Larix decidua Mill.)
COLEOPHORA LARICELLA Hb. - аришев мољц
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Штеточине смрче (Picea spp.)
PHYSOKERMES PICEAE Schrank - смрчин лажни штиташ
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
IPS TYPOGRAPHUS L. - осмозуби смрчин поткорњак
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
PITYOGENES CHALCOGRAPHUS L.
шестозуби смрчин поткорњак
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TRYPODENDRON LINEATUM Oliv. - пругасти дрвенар
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
CYDIA STROBILELLA L. - савијач смрчиних шишарки
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
DIORYCTRIA ABIETELLA Schiff. - пламенац смрчиних шишарки
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
LYMANTRIA MONACHA L. - нона - дувна
I
јаје
ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Штеточине борова (Pinus spp)
HYLOBIUS ABIETIS L. - велики боров сурлаш
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
PISSODES CASTANEUS De G. - мали боров сурлаш
I
јаје
ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
IPS SEXDENTATUS Boern. - шестозуби боров поткорњак
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TOMICUS PINIPERDA L. - велики боров срчикар
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TOMICUS MINOR Hart. - мали боров срчикар
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
RHYACIONIA BUOLIANA Schiff. - боров савијач
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
THAUMATOPOEA PITYOCAMA Schiff. - боров четник
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
NEODIPRION SERTIFER Geoffr. - риђа борова оса
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
DIPRION PINI L. - обична борова оса
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Штеточине дуглазије
(Pseudotsuga menziesii Mirgel)
MEGASTIGMUS SPERMOTROPHUS Wach.
дуглазијин мегастигмус
I
јаје
акт. ларва
пас. ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Штеточине јавора (Acer spp.)
HYPHANTRIA CUNEA Drury - дудовац
I
јаје
ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Штеточине дивљег кестена
(Aesculus hippocastanum L.)
CAMERARIA OCHRIDELLA Desch.& Diмić - кестенов минер
I
јаје
ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Штеточине букве (Fagus sp)
CRYPTOCOCCUS FAGISUGA Lind. - буквин штиташ
I
јаје
ларва
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
AGRILUS VIRIDIS L. - зелени буквин красац
I
јаје
ларва
ларва
ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
RHYNCHAENUS FAGI L. - буквин сурлаш минер
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Штеточине јасена (Fraxinus spp.)
STEREONYCHUS FRAXINI Deg. -јасенов сурлаш
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
LEPERISINUS VARIUS F. - мали јасенов поткорњак
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ZEUZERA PYRINA L. - дрвесница
I
јаје
ларва
ларва
ларва
лутка
имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Сушење јасена
Ланац штетних фактора
I. Stereonychus fraxini + Cheimatobia brumata
II. Leperisinus fraxini + Hylesinus crenatus
III. Гљиве трулежнице + терцијерни инсекти
Штеточине платана (Platanus spp.)
CORYTUCHA CILIATA Say. - платанова мрежаста стеница
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
пас. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
PHYLLONORYCTER PLATANI Stgr. - платанов мољац минер
I
јаје
ларва
лутка
акт. имаго
мониторинг
сузбијање
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Download

Сузбијање - Шумарски Факултет