Udruženje građana KREATIVA, Banja Vrujci bb,
Tel. 060.6555.005, 063.691.596,
e-mail: [email protected]
www.kreativnoobrazovanje.co.rs www.carobnoselo.co.rs
PIB 106713962 račun-160-341168-19
Rezultati konkursa za najbolji
OBRAZOVNI FILM
11. međunarodnog festivala dečjeg i nastavničkog stvralaštva
“KREATIVNA ČAROLIJA“
Mionica-Banja Vrujci, 17-18.aprila 2015.
Obaveštavamo Vas da je 01. marta 2015.završen konkurs za najbolji „Obrazovni film“ na temu
„Učenje kroz igru“. Na konkurs je pristiglo 20 obrazovnih filmova. Stručni žiri u sastavu:

Mirjana Kojčić, dugogodišnji koordinator projekta „Kreativna škola“

Vesna Gajović, urednik RTS

Vesela Bogdanović, učiteljica iz Makedonije
je dana 22. marta 2014., doneo odluku da pozove 7 najuspešnijih autora čiji će filmovi biti
emitovani u finalnom delu takmičenja, i to:
o BEOGRAD
Autor: Sanja Miladinović
Škola „Kreativno pero“ Beograd
o BEOGRAD
Autor: Violeta Dakserović
Škola „Kreativno pero“ Beograd
o LESKOVAC
Аutor: Zoran Ilić
ОŠ “Svetozar Marković” Leskovac
o STOJNIK
Autor: Ana Radenković i Daniela
Koordinator: Milijana Petrović
OŠ „Vuk Karadžić“ Stojnik
Udruženje građana KREATIVA, Banja Vrujci bb,
Tel. 060.6555.005, 063.691.596,
e-mail: [email protected]
www.kreativnoobrazovanje.co.rs www.carobnoselo.co.rs
PIB 106713962 račun-160-341168-19
o TRAVNIK
Autor: Ozrenka Fišić
OŠ „fra Marijan Šunjić“
Stojkovići, Novi Travnik
o PROBIŠTIP
Autor: Sonja Danilovska
LINK FILMA:
OOU Nikola Karev Probištip
o PRILEP
Autor: Nataša Mirčevska
OOU Kočo Racin Prilep
Autori izabranih obrazovnih filmova su dužni da do 05.aprila 2015., potvrde učešće na 11.
Međunarodnom festivalu dečjeg i nastavničkog stvaralaštva „Kreativna čarolija“ u takmičenju za
najbolji nastavnički OBRAZOVNI FILM. Ukoliko autori, nekog od plasiranih filmova, do tog
datuma ne potvrdi svoje učešće na smotri, organizator će pozvati autore prvog sledećeg filma po
broju osvojenih bodova.
Sa željom, da svih 7 odabranih filmova, ima svoje predstavnike u FINALU takmičenja za
NAJBOLJI OBRAZOVNI FILM na 11. „KREATIVNOJ ČAROLIJI“, Banja Vrujci-Mionica
2015., prijateljski vas pozdravljamo.
NAPOMENA: VAŽNO je, u cilju dobre organizacije, da potvrdite dolazak pohvaljenih učenika
popunjavanjem elektronskog prijavnog formulara, ili papirnog, najdalje do 05.aprila. Običan
formular šaljete poštanskim putem na adresu Srednja škola „Mionica“, Kneza Grbovića bb,
14242
Mionica.
Prijavne
FORMULARE
možete
pronaći
na
sajtu
www.decjisaborvrujci.wordpress.com
Hvala što nas podržavate svih ovih godina!
Banja Vrujci, 23.03.2015.god.
Download

5.Резултати-образ.филм, latinica