PREGLED ODOBRENOG KREDITNO – GARANCIJSKOG POTENCIJALA
U PERIODU OD 1.1. do 13.12.2012. GODINE
UKUPNO ODOBRENI KREDITNO GARANCIJSKI POTENCIJAL : 99.776.965,77 KM
1.) UKUPNO ODOBRENI DIREKTNI KREDITI : 67.311.133,00 KM
2.) UKUPNO ODOBRENE GARANCIJE : 22.062.591,79 KM
3.) UKUPNO ODOBRENI KOMISIONI : 10.403.240,98 KM
1.) DIREKTNI KREDITI
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
HELIOPLAST d.o.o. Gračanica
2.
RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok
3.
ROLORAD d.o.o. Široki Brijeg
4.
BABIĆ AMBIENTA d.o.o. Stolac
5.
146. sjednica
3.2.2012.
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
BOSNAPLAST d.d. Bosanski Petrovac
6.
METACOMM d.o.o. Jajce
7.
THERMO FLUX d.o.o. Jajce
8.
PROVEN d.o.o. Sarajevo
9.
TVORNICA ALATA d.o.o. Bugojno
1 od 10
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
10.
11.
PROMO d.o.o. Donji Vakuf
KOMOTIN d.o.o. Jajce
KL za održavanje zaposlenosti iz depozita FZZ
12.
ADA PETROL d.o.o. Šamac
13.
JAFFA-KOMERC d.o.o. Mostar
KL za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje
14.
146. sjednica
SP A&M LUKAČEVIĆ vl.Anto Lukačević
Orašje
3.2.2012.
15.
KL za dugoročno finansiranje ruralnog razvoja i turizma
OPAL COMERCE d.o.o. Bihać
16.
KL za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza
FEN-BH d.o.o. Lukavac
17.
KL za direktno kratkoročno finansiranje tekućih sredstava
ADA PETROL d.o.o. Šamac
18.
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava preko
komercijalnih banaka
BALKAN INVESTMENT BANK A.D. Banja
Luka PU VITA NOSTRA Bihać*
*Odluka nije realizovana
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
10.2.2012.
KL za finansiranje razvoja regije Srebrenica uz grant sredstva
FMROI
1.
DRINA PLAST d.o.o. Tuzla
147. sjednica
2.
Red.br.
Naziv komitenta
VELBOS d.o.o. Žepče
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
1.
Naziv komitenta
SARAJ KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
2.
3.
148. sjednica
17.2.2012.
RENTEX-COM d.o.o. Tuzla
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
SPRIND d.d. Sarajevo
2 od 10
4.
5.
MAKAMA d.o.o. Bugojno
148. sjednica
17.2.2012.
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
6.
Red.br.
KALETEX d.o.o. Kalesija
Br.sjednice
Datum sjednice
149. sjednica
21.2.2012.
1.
2.
Red.br.
NEON HEART d.o.o. Sarajevo
Br.sjednice
Datum sjednice
1.
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
PILKOM d.o.o. Gradačac
KL za održavanje zaposlenosti iz depozita FZZ
ELEKTROMETAL d.o.o. Cazin
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
BOSNET GROUP d.o.o. Sarajevo
2.
150. sjednica
28.2.2012.
KL za podsticaj zapošljavanju i samozapošljavanju iz depozita FZZ
3.
MIVIKO d.o.o. Posušje
4.
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
1.
2.
3.
151. sjednica
2.3.2012.
KL za finansiranje razvoja regije Srebrenica uz grant sredstva
FMROI
ALMA RAS d.o.o. Olovo
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za finansiranje razvoja regije Srebrenica uz grant sredstva
FMROI
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
JAŠIĆ-KOMERC d.o.o. Nova Kasaba-Milići
Zemljoradnička zadruga VOĆAR GluminaZvornik
BOJO-METAL d.o.o. Kiseljak
3 od 10
Red.br.
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
DOLAC d.o.o. Tomislavgrad
2.
KL za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje
POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ MUSTAFA
HASANDIĆ vl. Mustafa Hasandić Odžak
3.
Br.sjednice
152. sjednica
Datum sjednice
14.3.2012.
PROGRAD d.o.o. Žepče
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
4.
5.
Red.br.
EĆO- COMPANY d.o.o. Sarajevo
POBJEDA RUDET d.o.o. Goražde
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
LAKS EXPORT IMPORT d.o.o. Mostar
Naziv komitenta
1.
153. sjednica
16.3.2012
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
1.
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
MAXI d.o.o. Orašje
2.
154. sjednica
22.3.2012.
3.
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
156. sjednica
28.3.2012.
1.
2.
KL za održavanje zaposlenosti iz depozita FZZ
KL za direktno kratkoročno finansiranje tekućih sredstava
HIDROGRADNJA d.o.o. Sarajevo
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo
KL za finansiranje razvoja regije Srebrenica uz grant sredstva
FMROI
RATTAN SEDIA d.o.o. Brčko Distrikt
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
157. sjednica
5.4.2012.
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
BOJANIĆ d.o.o. Jajce
4 od 10
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
1.
Naziv komitenta
HANO d.o.o. Sarajevo
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
2.
158. sjednica
11.4.2012.
3.
RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
ENA TEX d.o.o. Zavidovići
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
159. sjednica
19.4.2012.
KL za dugoročno finansiranje ruralnog razvoja i turizma
LOVAC d.o.o. Srebrenik
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
160. sjednica
26.4.2012.
KL za podsticaj zapošljavanju i samozapošljavanju iz depozita FZZ
SCONTO PROM d.o.o. Prijedor
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
161. sjednica
11.5.2012.
KL za održavanje zaposlenosti iz depozita FZZ
PROMINVEST d.o.o. Konjic*
*Odluka nije realizovana
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
162. sjednica
31.5.2012.
1.
2.
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
1.
2.
3.
163. sjednica
12.6.2012.
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje
BIMAL d.d. Brčko
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
BOSSIN d.o.o. Mostar
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza
CIMOS TMD AI d.o.o. Gradačac
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
FARMA GLAMOČ d.o.o. Glamoč
MLJEKARA RAKITNO d.o.o. Posušje
5 od 10
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
1.
2.
165. sjednica
26.6.2012.
3.
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za direktno kratkoročno finansiranje tekućih sredstava
UNIS GINEX d.d. Goražde
KL za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje
FARMA AMK vl. Mevludin Krivić Zenica
KL za finansiranje razvoja regije Srebrenica uz grant sredstva
FMROI
ROBOT GENERAL TRADING d.o.o. Sarajevo
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
KANTON SARAJEVO Sarajevo
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
2.
166. sjednica
3.7.2012.
BETON FRESH d.o.o. Sarajevo
3.
Red.br.
KL za podsticaj zapošljavanju i samozapošljavanju iz depozita FZZ
Br.sjednice
Datum sjednice
1.
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza
FEN-BH d.o.o.Lukavac
2.
167. sjednica
11.7.2012.
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
3.
ŽICA d.d. Sarajevo
4.
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
168. sjednica
1.8.2012.
1.
2.
UNIVERZITET U SARAJEVU SCHOOL OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY Sarajevo
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPiO
METAL-AS d.o.o. Visoko
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za direktno dugoročno kreditiranje mikrobiznisa-obrt
AUTOŠKOLA KARAČIĆ Čitluk
KL za održavanje zaposlenosti iz depozita FZZ
HELIOS d.d. Banovići
6 od 10
3.
168. sjednica
KL za održavanje zaposlenosti iz depozita FZZ
VOĆAR d.o.o. Rahić
KL za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza
KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa
1.8.2012.
4.
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
170. sjednica
28.8.2012.
KL za direktno kratkoročno finansiranje tekućih sredstava
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
CENTROTRANS EUROLINES BiH d.d. Sarajevo
1.
2.
171. sjednica
10.9.2012.
3.
KL za podsticaj zapošljavanju i samozapošljavanju iz depozita FZZ CENTROTRANS EUROLINES BiH d.d. Sarajevo
KL za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje
BOSANAC d.d. Orašje
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
KL za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza
PAK-RAMPART d.o.o. Visoko
2.
KL za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
CETEOR d.o.o. Sarajevo
Red.br.
3.
Br.sjednice
172. sjednica
Datum sjednice
3.10.2012.
SP EJUB MILIŠIĆ vl. Ejub Milišić Trnovo
KL za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje
4.
5.
OM-SAL PRODUKT d.o.o. Živinice
KL za direktno dugoročno kreditiranje mikrobiznisa-obrt
NOTAR JASMINA SELIMOVIĆ Sarajevo
7 od 10
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
1.
2.
173. sjednica
Kreditna linija
Naziv komitenta
KL za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SBK
Busovača
KL za finansiranje uvoza pšenice
DUKAT d.o.o.Tešanj
25.10.2012.
3.
KL za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća uz grant
sredstva FMRPO
4.
GTR d.o.o. Mostar
HP INVESTING d.o.o. Mostar
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
174. sjednica
19.11.2012.
KL za dugoročno finansiranje ruralnog razvoja i turizma
VINA ZADRO d.o.o. Čapljina
Red.br.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
Naziv komitenta
1.
KL za direktno kratkoročno kreditiranje tekućih sredstava
RTM TV1 d.o.o. Mostar
2.
175. sjednica
13.12.2012.
KL za održavanje zaposlenosti iz sredstava FZZ
KL za finansiranje razvoja regije Srebrenica uz grant sredstva
FMROI
3.
OPŠTA ZADRUGA BIOS P.O.Visoko
UKUPNO ODOBRENI DIREKTNI KREDITI : 67.311.133,00 KM
2) GARANCIJE
Red.br.
1.
2.
Br.sjednice
Datum sjednice
146. sjednica
3.2.2012.
Naziv komitenta
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 1095/08
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 1099/08
8 od 10
Red.br.
1.
Br.sjednice
150. sjednica
Datum sjednice
28.2.2012
Naziv komitenta
DRINA PLAST d.o.o Tuzla
Red.br.
1.
2.
3.
4.
Br.sjednice
Datum sjednice
161. sjednica
11.5.2012.
Naziv komitenta
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 996/07
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 997/07
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 998/07
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 999/07
Br.sjednice
Datum sjednice
Naziv komitenta
164. sjednica
12.6.2012.
IGMAN d.d. Konjic
Br.sjednice
Datum sjednice
Naziv komitenta
167. sjednica
11.7.2012.
EUROASFALT d.o.o. Sarajevo
Br.sjednice
Datum sjednice
Naziv komitenta
169. sjednica
3.8.2012.
EUROASFALT d.o.o. Sarajevo
Br.sjednice
Datum sjednice
171. sjednica
10.9.2012.
Naziv komitenta
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 1095/08
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 1096/08
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 1098/08
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Br.Garancije : 1099/08
Br.sjednice
172. sjednica
Datum sjednice
3.10.2012.
Red.br.
1.
2.
Red.br.
1.
2.
Red.br.
1.
2.
Red.br.
1.
2.
3.
4.
Red.br.
1.
Naziv komitenta
EUROASFALT d.o.o. Sarajevo
UKUPNO ODOBRENE GARANCIJE : 22.062.591,79 KM
3) KOMISIONI KREDITI
Red.br.
1.
2.
Red.br.
1.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
144. sjednica
13.1.2012.
KL za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta - Budžet 2011
Br.sjednice
148. sjednica
Datum sjednice
17.2.2012.
Kreditna linija
KL za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta - Budžet 2011
Naziv komitenta
BREŠIĆ d.o.o. Livno
BOR d.o.o. Bihać
Naziv komitenta
SAMIREX d.o.o. Gračanica
9 od 10
Red.br.
1.
Br.sjednice
159. sjednica
Datum sjednice
19.4.2012.
Kreditna linija
Komisiona kreditna linija Lokalni razvoj
Naziv komitenta
OPĆINA ILIJAŠ Ilijaš
Red.br.
1.
Br.sjednice
161. sjednica
Datum sjednice
11.5.2012.
Kreditna linija
KL za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta - Budžet 2011
Naziv komitenta
POROBIĆ d.o.o. Zavidovići
Red.br.
1.
2.
3.
Br.sjednice
Datum sjednice
Kreditna linija
162. sjednica
31.5.2012.
Komisiona kreditna linija Lokalni razvoj
Naziv komitenta
OPĆINA NOVI TRAVNIK Novi Travnik
JP TOPLANA d.d. Tešanj
OPĆINA BUGOJNO Bugojno
Br.sjednice
165. sjednica
Datum sjednice
26.6.2012.
Kreditna linija
Komisiona kreditna linija Lokalni razvoj
Red.br.
1.
Naziv komitenta
OPĆINA TUZLA Tuzla
UKUPNO ODOBRENI KOMISIONI KREDITI : 10.403.240,98 KM
10 od 10
Download

Kreditno-garancijski potencijal 01.01.