INSTITUTE OF INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMICS
NAUČNA KONFERENCIJA
SAVREMENI MEĐUNARODNO-PRAVNI POREDAK
I EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE
10. decembar 2014.
Institut za međunarodnu politiku i privredu
Makedonska 25/Prvi sprat
Beograd
PROGRAM
10:00-10:40 OTVARANJE
dr Duško Dimitrijević, direktor, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije,
Beograd (očekuje se potvrda)
predstavnik Ministarstva spoljnih poslova, Vlada Republike Srbije, Beograd (očekuje se
potvrda)
predstavnik Kancelarije za evropske integracije (očekuje se potvrda)
Prof. Dr Rodoljub Etinski, Udruženje za međunarodno pravo
Prof. Dr Bojan Milisavljević, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
10:45-13:20 PRVI PANEL
SAVREMENA MEĐUNARODNO-PRAVNA PITANJA
Moderatori: dr Brano Miljuš, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
dr Tijana Šurlan, Kriminalističko policijska akademija, Beograd
1. Uvodno izlaganje: Doc. dr Tijana Šurlan, Kriminalističko policijska akademija,
Beograd
SVETSKI
SUD ZA LJUDSKA PRAVA
MEĐUNARODNOG PRAVA
–
KA KONSOLIDACIJI ILI FRAGMENTACIJI
2. Uvodno izlaganje: Dr Duško Dimitrijević, naučni savetnik, Institut za međunarodnu
politiku i privredu, Beograd
REFORME UJEDINJENIH NACIJA – GENERALNA SKUPŠTINA, EKONOMSKI I SOCIJALNI
SAVET I ADMINISTRATIVNI APARAT SVETSKE ORGANIZACIJE
3. Dr Sanja Đajić, redovni profesor, Dr Maja Stanivuković, redovni profesor, Pravni
fakultet, Novi Sad
VESTIGES OF DUALISM IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION
4. Dr Ivana B. Ljutić, docent Beogradske bankarske akademije - Fakultet za bankarstvo,
osiguranje i finansije Univerziteta Union, Beograd
MEĐUNARODNO
PRAVO,
TRANSNACIONALNE
KOMPANIJE
I
„NOVA“
LEX
MERCATORIA
5. Dr Dušan Dabović, viši savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
REGULISANJE KORIŠĆENJA GENETIČKI
GLOBALNOM NIOVU, U EU I U SRBIJI
MODIFIKOVNIH
ORGANIZAMA
NA
12:10-12:30 PAUZA ZA KAFU
2
6. Ivana Dragić, LL.M. Demonstrator na Međunarodnopravnoj katedri Pravnog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
UJEDINJENE NACIJE IZMEĐU STVARNOSTI I REFORMI
7. Mihajlo Vučić, LL.M. Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
PRIMERI
TUMAČENJA NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA U PRAVU NEPLOVIDBENOG
KORIŠĆENJA MEĐUNARODNIH VODOTOKOVA OD STRANE MEĐUNARODNOG SUDA
PRAVDE
8. Mr Matej Savić, Viši asistent iz oblasti međunarodnog javnog prava, Fakultet
političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
SUVERENOST, NEZAVISNOST I JEDNAKOST U KONTEKSTU OSNOVNIH
DUŽNOSTI) DRŽAVA U SAVREMENIM IZAZOVIMA MEĐUNARODNOG PRAVA
PRAVA
(I
DISKUSIJA
13:30-16:45 DRUGI PANEL
EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE
Moderatori: dr Dragoljub Todić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Prof.dr Vladimir Čolović, naučni savetnik, Institut za uporedno pravo Beograd
1. Uvodno izlaganje: Prof. dr Pero Petrović, naučni savetnik Institut za međunarodnu
politiku i privredu, Goran Nikolić, naučni saradnik Institut za evropske studije
ANALIZA
SRBIJE
EFEKATA PRIDRUŽIVANJA
SRBIJE EU
NA STRUKTURU ROBNOG IZVOZA
2. Prof. Dr Dobrica Vesić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
PRAVNA REGULACIJA TRŽIŠTA KAPITALA I IZVORI PRAVA TRŽIŠTA KAPITALA
3. Prof. dr Vladimir Čolović, naučni savetnik, Institut za uporedno pravo Beograd
ISPUNJENJE
STANDARDA IZ POGLAVLJA 24 ACQUIS COMMUNAUTAIRE
DRŽAVA U PORODIČNIM I BRAČNIM ODNOSIMA
–
SARADNJA
4. Prof. dr Radomir Zekavica, Kriminalističko policijska akademija, Beograd
NEZAVISNOST SUDSTVA KAO PRETPOSTAVKA VLADAVINE PRAVA – SLUČAJ SRBIJE
5. Doc. dr Bojana Lakićević – Đuranović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
ZNAČAJ NAČELA
EVROPSKE UNIJE
DEMOKRATIJE I NAČELA VLADAVINE PRAVA U OKVIRU PRAVA
6. Dr Jasmina Vukotić, docent, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za
primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije
DIREKTNO DEJSTVO PRAVA EVROPSKE UNIJE
3
7. Aleksandra Popović, master prava, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Beogradu
FLEKSIBILNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI
8. Ivana Jovanović, M.A. politikolog za međunarodne studije, student doktorskih studija
– Međunarodne i evropske studije na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u
Beogradu
PRAVO
GRAĐANSTVA EVROPSKE UNIJE U ODNOSU NA LICA KOJA NEMAJU STATUS
DRŽAVLJANA U REZIDENTNIM DRŽAVAMA ČLANICAMA
9. Andrijana Jovanović, M.A. studentkinja doktorskih studija i saradnica u nastavi
(demonstrator) na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, sekretar
Komisije za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije
USKLAĐENOST PRAVNOG OKVIRA REPUBLIKE SRBIJE SA PROPISIMA
UNIJE U OBLASTI JAVNO – PRIVATNOG PARTNERSTVA
EVROPSKE
15:00-15:45 PAUZA
10. Prof. Dr Slobodan Jovanović, Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za
privredu i pravosuđe
ZAKONSKO REGULISANJE UGOVORA O POŽARNOM OSIGURANJU U UPOREDNOM
PRAVU
11. Doc. dr Dragana Ćorić, Pravni fakultet u Novom Sadu
NORMIRANJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE- IZAZOVI HARMONIZACIJE DOMAĆEG
PRAVA SA PRAVOM EU
12. Doc. dr Milorad Đoković, Elektroprivreda Srbije, RB „Kolubara“ – Lazarevac
DOSTIZANJE STANDARDA EVROPSKE
„KOLUBARA“
UNIJE NA PRIMERU
RUDARSKOG
BAZENA
13. Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, načelnik
vanparničnog odeljenja i sudske prakse, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta
Univerzitet Union u Beogradu
SADRŽAJ JAVNOBELEŽNIČKE SLUŽBE
DISKUSIJA
16:45 – 18:20 - TREĆI PANEL: STUDENTSKI RADOVI
Moderator: Marko Novaković, LL.M, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
1. Andrijana Bakračević, studentkinja na međunarodno-pravnom modulu na Pravnom
fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bojan Jović, student master studija javno-pravnog
modula, pod-modula za ustavno pravo, Ksenija Mitrović, studentkinja Pravnog
fakulteta univerziteta u Beogradu
UTICAJ DIPLOMATIJE NA MEĐUNARODNE ODNOSE
4
2. Marko Tešanović, diplomirani pravnik na međunarodnom smeru i student master
akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Uroš Bajović,
diplomirani pravnik na međunarodnom smeru i student master akademskih studija na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
DIPLOMATSKI PROTOKOL
3. Anа Bošković, Jovаnа Mitić, Rаdа Mirić, studenti završne godine na Pravnom
fakultetu Univerziteta u Beogradu i polaznici prve generacije Foruma za diplomatiju i
međunarodne odnose
KONZULАRNE FUNKCIJE I KONZULАRNА ZАŠTITА
4. Jelena Franić, Milena Nikolić, Aleksandra Tričković, Darjana Macanović, Nina
Marinac, polaznice Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose na Pravnom
fakultetu Univerziteta u Beogradu
SRBIJA I EVROPSKA UNIJA – PRAVNI, EKONOMSKI I STRATEŠKI ASPEKT
5. Marija Dedović, student master akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta
u Beogradu, Dragana Stepanović, diplomirani pravnik, Snežana Stepanović, apsolvent
na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
SPOLJNA POLITIKA EU, RUSIJA I KRIZA U UKRAJINI
6. Marko Stošić, diplomirani pravnik i student master studija međunarodno-pravnog
modula na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Lazar Tijanić, apsolvent
Kriminalističko-policijske akademije, Stefan Babić, diplomirani kriminalista,
polaznici „Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose“, u organizaciji katedre za
međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
POLOŽAJ
ASPEKT
KINE
U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA
-
POLITIČKI, EKONOMSKI I VOJNI
7. Vladimir Lužnjanin, apsolvent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
Aleksandar Dabić, diplomirani kriminalista, polaznici „Foruma za diplomatiju i
međunarodne odnose“, u organizaciji katedre za međunarodno pravo i međunarodne
odnose Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
POLOŽAJ KINE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA-GEOSTRATEŠKA ANALIZA
DISKUSIJA I ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
5
Download

програм конференције