UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
MAŠINSKI FAKULTET
Laboratorija za tehnologiju obrade rezanjem
i obradne sisteme
OPREMA U LABORATORIJI
Laboratorija raspolaže velikim brojem reznih alata (za obrade struganjem, glodanjem, brušenjem, blanjenjem, bušenjem, razvrtanjem, odsjecanjem,
oštrenjem i dr.), pribora (stezne glave, planske glave, stezne čaure, prihvate, linete, i dr.) i mjernih instrumenata (pomična mjerila, mikrometri,
komparatori, granična mjerila i td.). Laboratorija raspolaže odgovarajućim brojem računarske opreme, softvera i ljudskih resursa.
Troosni obradni centar EMCO Concept Mill 450
Troosni obradni centar ima mogućnost izmjene
upravljačkih panela i programa na upravljačkoj
jedinici (Sinumerik, Heidehain i Fanuc), pa
predstavlja i vrhunski opremljenu edukacionu mašinu.
Osnovne karakteristike:
• tri sihronizovane ose X, Y, Z
• prihvat vretena ISO 40
• maksimalni broj obrtaja 12000 o/min
• maksimalni posmak 10000 mm/min
• snaga vretena (Direct drive) 11 kW
• obrtni moment vretena 70 kN
• radni prostor 600 x 500 x 500
• magacin sa 20 alata
• automatska izmjena alata
• automatska vrata
• pneumatsko stezanje radnih komada
• mogućnost dogradnje 4. i 5. ose
• omogućen DNS robotski interfejs
Učionica za obuku iz CNC programiranja
Učionica za CNC obuku se sastoji od 5 radnih
mjesta sa PC računarima na kojima su instalirani
programi za CNC programiranje i simulaciju
(Sinumerik, Heidehain i Fanuc).
Na računare su povezani simulatori upravljačkih
jedinica. Simulatori upravljačkih jedinica imaju
izmjenjive panele (upravljačke tastature), koji se
prema potrebi korisnika jako brzo mijenjaju.
Programi za CNC programiranje:
• Sinumerik 810/840D
• Heidenhain
• Fanuc Series 21
Edukacioni CNC strug EMCO Turn 55
Edukacioni strug EMCO Turn 55 sa CNC
upravljanjem služi prvenstveno za edukciju
studenata. Potpuno je isti kao i profesionalni strug, s
tim što raspolaže manjim snagama vretena, manjim
obrtnim momentom i manjim posmičnim brzinama.
Sastoji se iz:
• CNC struga sa sihrovane 2 ose (X i Z),
• PC računara,
• simulatora upravljačke jedinice EMCO
Sinumerik 810/840 D
• WinNC programa sa interfejsom za
programiranje
Osnovni podaci:
• snaga vretena 1,5 kW
• maksimalni broj obrtaja vretena 4000 o/min
• masimalni posmak 2000 mm/min
• maksimalni prečnik stezanja 80 mm
• maksimalna dužina obrade 300 mm
• revolver glava sa 8 alata za obradu
• 4 cilindrična sjedišta za aksijalne alate Ф8
• 4 prizmatična sjedišta za radijalne alate 8mm
NC glodalica MICROCUT WF 800
Glodalica WF 800 je namjenjena za glodanje i
bušenje širokog spektra oblika i dimenzija.
Posjeduje paraaksijalno upravljanje (linijsko
upravljanje), tako da se programirano može kretati
samo po jednoj od tri ose i to X, Y ili Z.
Osnovne karakteristike:
• godina proizvodnje: 2000.
• 3 paraaksijalno upravljane ose X, Y i Z
• snaga motora vretana 5 kW
• broj okretaja stpnjeviti od 63 do 3150 o/min
• dimenzije radnog stola 800 x 320
• pneumatsko stezanje alata
• servomotor za kretanje po osama
• prihvat ISO 40 (sa T klinom)
• upravljačka jedinica „Heidenhain“ TNC 124
• prethodno definisani ciklusi
• poluautomatski i automatski režim
Alatni mikroskop MITOTOYO TM-505
Alatni mikroskop je profesionalni mikroskop koji
omogućava praćenje habanja površina na alatu kao
i stanje površina nakon obrade. Omogućava
posmatranje predmeta pomoću osvjetljavanja
odozgo (neprozirni predmeti), osvjetljavanja odozdo
(prozirni predmeti) i osvjetljavanja fluoroscentnim
svjetlom (fotoosjetljivi predmeti).
Osnovne karakteristike:
• 75 x = 5 puta objektiv i 15 puta okular
• 30 x = 2 puta objektiv i 15 puta okular
• fino pomjeranje po visini
• kordinatni radni sto dimenzija 50 x 50 mm
• dva digitalna ugradbena mikrometra za
pomjeranje radnog stola
• podjela na digitalnim mikrometrima 0,001 mm
• obručna svjetiljka MSM400
• adapter za obručnu svjetiljku
• MOTICAM kamera 2500 od 5 MPx
• MOTICAM softver za snimanje i obradu slike i
mjerenje na slikama
Mjerni lanac za mjerenje sila rezanja KISTLER
Mjerni lanac za mjerenje sila pri obradi rezanjem
koristi se u glodanju, struganju i brušenju.
Prvenstveno se na dinamometar postavlja alat
(pomoću držača alata), ali i posebno pripremljeni
pripremci (preko otvora za stezanje).
Sastoji se od:
• senzora za mjerenje sila KISTLER 9257B,
• držača alata,
• pojačivača signala (Amplifiera),
• upravljačkog kabla pojačivača signala,
• konekcionog kabla sa 8 signalnih kanala,
• A/D konvertorske računarske kartice,
• licenciranog softvera za generisanje, analizu i
prikaz izmjerenih sila.
Senzor za mjerenje sila KISTLER 9257B:
• opseg mjerenja za Fx, Fy, Fz iznosi -5 ... 5 kN
• za struganje Fz iznosi -5 ... 10 kN
• osjetljivost za Fx i Fy iznosi -7,5 pC/N
• osjetljivost za Fz iznosi -3,5 pC/N
• prirodna frekvencija 3,5 kHz
• kapacitet signala 220 pF
• zaštita IP67
OBRADA STRUG
STRUGANJEM
OBRADA GLODANJEM
Softver „Dynoware“ je softver za opštu akviziciju
podataka koji se generišu pri mjerenju sila rezanja.
Softver nudi jednostavan korisnički interfejs i
mnoge opcij
opcije poređenja i analize izmjerenih signala
sila rezanja i momenata rezanja.
OBRADA BRUŠENJEM
Horizontalna tračna pila “PRVOMAJSKA” RAŠA
•
•
•
•
•
•
Namjena: odsjecanje pripremaka
Tip: SELECT - O - MAT - 325
Godina proizvodnje:1974.
Fabrički broj:120033
Motor: 1500 / 3000 o/min
Snaga: 2,45 kW
•
•
•
•
•
•
•
Tip: US-E
Godina proizvodnje: 1974.
Fabrički broj: 2207
Broj okretaja: 22÷1500 o/min
Snaga: 4 kW
Raspon između šiljaka: 1500 mm
Max. prečnik radnog komada: 350 mm
Univerzalni strug POTISJE ADA
Paralelni strug FAM “TITO” SKOPLJE
•
•
•
•
•
•
•
•
Tip: TV-280.A
Licenca “Verner” Francuska
Godina proizvodnje:1974.
Fabrički broj:004
Raspon između šiljaka: 500 mm
Max. prečnik radnog komada: 150 mm
Motor: dvobrzinski 1500/3000 o/min
Snaga: 2/2,6 kW
Kratkohodna rendisaljka FAM “TITO” SKOPLJE
•
•
•
•
•
•
•
Tip: RS-35/40/45S
Licenca “Verner” Francuska
Godina proizvodnje:1974.
Fabrički broj:
Max. hod: 400 mm
Motor: 1400 o/min
Snaga: 2,5-3 KS
Univerzalna konzolna glodalica FAM “TITO” SKOPLJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tip: FA3-AU
Licenca TOS OLOMOUC Čehoslovačka
Broj okretaja: 45 ÷ 2000 o/min
Motor za glavno kretanje 4 kW/1435 o/min
Motor za pomoćno kretanje 1,1 kW/1400 o/min
podeoni aparat
glava za vertikalnu obradu
glava za horizontalnu obradu
glava za dubljenje
mašinske stege
stega za cilindrične radne komade
Univerzalna alatna glodalica “PRVOMAJSKA” RAŠA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tip: ALG-100D
Godina proizvodnje:1977.
Broj okretaja: 18 ÷ 2800 o/min
Snaga: 2,85kW
podeoni aparat
glava za vertikalnu obradu
glava za horizontalnu obradu
glava za dubljenje
okretni (ugaoni) stol
mašinske stege
stega za cilindrične radne komade
Brusilica za ravno brušenje LIVNICA ŽELJEZA I TEMPERA KIKINDA
•
•
•
•
•
•
•
•
Namjena: Brušenje ravnih površina
Tip: URB-550
Godina proizvodnje:1974.
Fabrički broj:6067
Motor: 4 kW
Maksimalna dimenzije brušenja: 550x350
Broj okretaja: 1500 o/min
Prečnik brusnog kamena: 180 ÷ 300 mm
Stubna bušilica “DALMASTROJ”
• Namjena: bušenje, proširivanje razvrtavanje
otvora i urezivanje navoja
• Tip: BD-4
• Godina proizvodnje:1974.
• Fabrički broj: 3/74/355
• Snaga: 3kW
• Max.otvor: Ø40
• Broj okretaja: 63 ÷ 1000 o/min
Download

univerzitet u banjoj luci mašinski fakultet oprema u laboratoriji