LFŠ 2012 – NOVÉ KINO
Kino Boskovice představuje projekt
Východiska ...
*
*
*
*
*
*
*
100 let kina Boskovice 1912 - 2012
Hledání platformy pro „obyčejné“ diváky
Label jako samostatná dramaturgické linka
Programové kroky mimo film
Prostor pro věrné diváky - bonusy
Opouštění budovy kina – hledání prostor
Celoroční realizace, možnost interakce
Dramaturgie ...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
STOKINO
STOKINO
STOKINO
STOKINO
STOKINO
STOKINO
STOKINO
STOKINO
STOKINO
sláva /představení projektu/
nonstop projekce /filmová montáž/
naslepo /inspirace kinem Aero/
koncerty /tynikdy, S. Severin, DJ/
výstavy /místní, f. plakáty, .../
dvousálové /nárazově, změna/
publikace /máte v rukou/
lektoráty /historie kina, Markéta Lazarová/
evropské /DEF, podpora EC/
Financování ...
*
*
*
*
vlastní rozpočtové prostředky
europa cinemas
výnosy z prodeje
partneři Stokina
Stokino není koncipováno jako finančně
ziskové, hospodaření je v pohybu, avšak pod
kontrolou.
Rámcový - udržitelný rozpočet ...
STOKINO náklady
120.000,-
STOKINO výnosy
80.000,-
STOKINO rozdíl
- 40.000,-
Propagace ...
Obecně je těžké udržet diváka v pozornosti po celý rok.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
www.kinoboskovice.cz
mailing
facebook a spol.
plakáty, letáky
lokální media
rádio Petrov a další
městská periodika a web
střední školy
upoutávky před každou projekcí
pravidelné TZ
Závěr ...
STOKINO je spontánní projekt kreativní
dramaturgie a je neopakovatelné.
STOKINO je v pohybu a nemá přesné
dramaturgické ani ekonomické hranice.
STOKINO reaguje na podněty diváků a aktuální
nabídky promotérů.
STOKINO má v létě prázdniny.
STOKINO vám děkuje za pozornost.
Download

LFŠ 2012 – NOVÉ KINO