Površina i zapremina prizme – vežba
Zadaci:
1. Dužina ivice kocke je 4cm. kolika je ukupna dužina svih ivica te kocke?
2. Kolika je površina kvadra čije su ivice 4cm, 3cm i 2cm?
3. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je 11cm, a visina 2cm. Izračunaj zapreminu
te prizme!
4. Površina kocke je 6cm2. Izračunaj dijagonalu te kocke!
5. Zapremina kvadra je 480cm2. Ako su dve ivice tog kvadra 10cm i 6cm, izračunaj
dijagonalu tog kvadra!
6. Zapremina pravilne trostrane prizme je 100 32 ,    10 izračunaj površinu
te prizme!
7. Zapremina pravilne šestostrane prizme je 60 32 , a visina prizme se prema osnovnoj
ivici odnosi kao 5:1. Izračunaj površinu te prizme!
8. Osnovna ivica pravilne šestostrane prizme je 3. Ako je površina manjeg dijagonalnog
preseka 62 , izračunaj njenu zapreminu!
9. Zapremina pravilne šestostrane prizme čija je visina dva puta veća od osnovne ivice je
81 33 . Izračunaj površinu prizme!
Download

Zadaci-Prizma