Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Septembar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Upoznavanje učenika sa nastavnim
planom i programom za narednu godinu
Dogodilo se za vrijeme raspusta
Obnavljanje književnih tekstova
obrađenih u V razredu
Obnavljanje gradiva iz gramatike
obrađenog u V razredu
Telal vika nasred seljanika- romansa
Upotreba velikog slova (pisanje imena
vasionskih tijela, pisanje višečlanih
geografskih imena)
Riječi i njihovo značenje
Podjela riječi prema nastanku i korijen
riječi
Porodica riječi
Riječi i njihovo značenje
Rad na primjerima izvedenih imenica,
pridjeva i glagola
Tip časa
uvodni čas
govorna
vježba
obnavljanje
obnavljanje
obrada
pravopisna
vježba
obrada
obrada
obrada
utvrđivanje
gramatička
vježba
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Alija Dubočanin Kuća u čamcu
Aleksa Šantić Emina
Aleksa Šantić Emina
Husein Dervišević Prodavac osmijeha
Kad zažmurim i kad zaspim ( domaća
zadaća)
Zija Dizdarević Prosanjane jeseni
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Oktobar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
1.
Tvorba riječi- izvođenje, slaganje
obrada
2.
3.
Tvorba riječi- izvođenje, slaganje
Pisanje izvještaja
Samoglasnici, suglasnici, i slogotvorno r i
podjela riječi na slogove
Samoglasnici, suglasnici, i slogotvorno r i
podjela riječi na slogove
Meša Selimović Skeledžija
Meša Selimović Skeledžija
Iskušavanje pameti, narodna priča
Domaća lektira- Anđela Naneti Moj deka
je bio trešnja
Domaća lektira- Anđela Naneti Moj deka
je bio trešnja
utvrđivanje
obrada
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Priprema za prvi pismeni zadatak
12.
Prvi pismeni zadatak
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
pisana
vježba
provjera
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Podjela suglasnika po zvučnosti
obrada
Podjela suglasnika prema mjestu izgovora obrada
kolektivni
Prvi pismeni zadatak
isparavak
individualni
Prvi pismeni zadatak
ispravak
Palatalizacija
obrada
Sibilarizacija
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Novembar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
Glasovne promjene
Leksičke vježbe (augmentativi,
deminutivi i hipokoristici
Alija Džogović Bihor
Nepostojano A i promjena L u O
Jotovanje
Glasovne promjene
Jednačenje suglasnika po zvučnosti
Jednačenje suglasnika po mjestu izgovora
Ja prošetah šefteli sokakom
Gubljenje suglasnika i asimilacija i
sažimanje samoglasnika
Pravopisna pravila vezana za glasovne
promjene i njihova odstupanja
Kontrolni zadatak
Narodna epska pjesma
Đerzelez Alija i Kraljević Marko
utvrđivanje
obrada
obrada
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
obrada
obrada
utvrđivanje
provjera
obrada
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
14.
15.
16.
Narodna epska pjesma
Đerzelez Alija i Kraljević Marko
Hamza Humo Zvuci u srcu
Moja zemlja je u mom srcu (domaća
zadaća)
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Decembar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
8
9
10.
Akcenat
Pravilan izgovor glasova i razlikovanje
dugih i kratkih akcenata
Izgovaranje dugosilaznog i dugouzlaznog
akcenta i intonacija rečenice
Antonimi, homonimi i sinonimi
Rabindrant Tagore Papirni brodovi
Domaća lektira Henrik Sjenjevič Kroz
pustinju i prašumu
Domaća lektira Henrik Sjenjevič Kroz
pustinju i prašumu
Kreativno pisanje
Slavko Kolar Breza
Portret
11.
Priprema za drugi pismeni zadatak
12.
13.
Drugi pismeni zadatak
Anton Pavlovič Čehov Vanjka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tip časa
obrada
utvrđivanje
vježba
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
pisana
vježba
provjera
obrada
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
14.
Anton Pavlovič Čehov Vanjka
15.
Drugi pismeni zadatak
16.
Drugi pismeni zadatak
17.
Sistematizacija gradiva
utvrđivanje
kolektivni
ispravak
Individualni
ispravak
sistematiz.
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Januar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Šukrija Pandžo Dvije pahulje
Sergej Jesenjin Breza
Izražajno recitovanje stihova
Kako je Avdo Međedović naćerao
trgovce da mu vjeruju, anegdota
Nevidljiva kapa, narodna bajka
Vrste riječi
Pridjevske zamjenice
Pridjevske zamjenice
Tip časa
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
obnavljanje
obrada
utvrđivanje
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Februar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
Upotreba prisvojne zamjenice svoj
Zamjenice Vi i Vaš
Pisanje službenog pisma
Mula Mustafa Bašeskija Ljetopis
Mula Mustafa Bašeskija Ljetopis
Služba riječi u rečenici
Atributska i predikatska funkcija imenica
i pridjeva
Atributska i predikatska funkcija imenica
i pridjeva
Domaća lektira Džek London Zov
divljine
Domaća lektira Džek London Zov
divljine
Iskazivanje rečeničnih članova ( riječju,
skupom riječi, zavisnom rečenicom
Iskazivanje rečeničnih članova ( riječju,
vježbanje
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
obnavljanje
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
13.
14.
skupom riječi, zavisnom rečenicom
Osnovne karakteristike glagola (glagolski
vid i glagolski rod)
Husein Bašić Tuđe gnijezdo
obnavljanje
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Mart
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
2.
3.
4.
5.
6.
Pisanje riječce NE uz glagole, imenice i
pridjeve i pisanje riječce LI uz glagole
Glagolsko lice, rod i broj
Glagolski pridjev trpni
Ahmet Hromadžić Zlatorun
Mevluda Melajac Šarka
Mevluda Melajac Šarka
7.
Priprema za treći pismeni zadatak
8.
9.
Treći pismeni zadatak
Glagolski prilog sadašnji
pravopisna
vježba
obnavljanje
obrada
obrada
obrada
utvrđivanje
pisana
vježba
provjera
obrada
10.
Glagolski prilog prošli
obrada
12.
Treći pismeni zadatak
kolektivni
ispravak
1.
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
13.
Treći pismeni zadatak
individualni
ispravak
14.
Glagolski prilozi
utvrđivanje
15.
16.
Narodna balada Smrt Omera i Merime
Narodna balada Smrt Omera i Merime
Glagolska vremena, Futur II, predbuduće
vrijeme
obrada
utvrđivanje
17.
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: April
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Aorist, blisko prošlo vrijeme
Drama
Muhamed Abdagić Ramiza (odlomak)
Muhamed Abdagić Ramiza (odlomak)
Imperfekt
Pluskvamperfekt ili davno prošlo vrijeme
Glagolska vremena
Moćevčiću, mali Carigrade - sevdalinka
Imperativ, zapovjedni način
Kemal Mahmutefendić Sve moje cipele
Kemal Mahmutefendić Sve moje cipele
Potencijal prvi ili mogući način,
Kondicional prvi
Potencijal drugi ili Kondicional drugi
Glagolski načini
Tip časa
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
14.
provjera
Kontrolna vježba
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Maj
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Musa Ćazim Ćatić Bosna žubori
Mak Dizdar Dažd
Izražajno čitanje i recitovanje stihova
Retrospektivno i hronološko pričanje
Petar Kočić Jablan
Šaljive priče o Nasrudin hodži
Skender Kulenović Gromovo đule
8.
Priprema za četvrti pismeni zadatak
9.
Četvrti pismeni zadatak
Domaća lektira Prežihov Voranc
Đurđevak
Domaća lektira Prežihov Voranc
Đurđevak
Četvrti pismeni zadatak
10.
11.
12.
Tip časa
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
obrada
obrada
pisana
vježba
provjera
obrada
utvrđivanje
kolektivni
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
13.
14.
15.
16.
Četvrti pismeni zadatak
Opisivanje spoljašnjeg i unutrašnjeg
prostora ( eksterijer, enterijer)
Zavisan i nezavisan odnos, funkcija
veznika
Hiljadu i jedna noć Ali-baba i četrdeset
razbojnika
ispravak
Individualni
ispravak
obrada
obrada
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: VI
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 4
Мjеseс: Jun
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
6.
Safet Sijarić Rod i dom
Safet Sijarić Rod i dom
Alija Džogović Bihor
Irfan Horozović Inspektor vrtnih
patuljaka
Irfan Horozović Inspektor vrtnih
patuljaka
Ismet Rebronja Kazivar
7.
Sistematizacija gradiva
1.
2.
3.
4.
5.
Tip časa
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
sistematiza
cija
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
Download

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Bosanski jezik 6